Page 1

ONDERNEMINGSPLAN

BRA-SIL 16 APRIL 2014


samenvatting Laranja S.C. is een onderneming bestaande uit vijf leden: Andy Janssen, Corbin Joosen, Charlotte Lamers, Ikram Ofalah & Steven van den Boogaard. Wij, als onderneming, hebben gekozen voor de verkoop van een kledingstuk aansluitende op het komende WK. Het product is vooral gericht op jonge vrouwen, die zich graag apart in het oranje willen verkleden tijdens het WK. Het product heeft een hoge haalbaarheid door een geringe arbeidsintensieve productie. Losse delen worden ingekocht en met een kleine aanpassing weer verkocht. De onderneming streeft, ondanks een klein marktaandeel, er naar winst te maken en een deel van deze winst af te staan aan een goed doel, denkende aan Pink Ribbon. Om de markt te analyseren is er een bedrijfstakanalyse, klantenanalyse, concurrentieanalyse, distributieanalyse, leveranciersanalyse, omgevingsanalyse en interne analyse gemaakt. De belangrijkste aspecten komen samen in de SWOT: De naam Bra-Sil

STERKTES

Het goede doel Pink Ribbon aan de Bra-Sil koppelen Een goed netwerk van potentiële kopers Connecties met textielbranche

KANSEN

Consumenten geven 60 miljoen uit aan oranjewaar Meeliften op oranjehype

ZWAKTES

Onervaren in de textielbranche

Budget beperkt door de relatief hoge inkoopprijs Geen naamsbekendheid

BEDREIGINGEN

Slechte resultaten Nederlands Elftal Weersafhankelijk

Samenwerking in de keten met andere ondernemers speelt Leeftijdsverhoging alcoholwet een steeds belangrijkere rol Er is behoefte bij de doelgroep aan een nieuw oranje kledingstuk Er liggen kansen voor creatieve ondernemers

Vanuit deze SWOT-analyse is een confrontatiematrix opgesteld. Uit deze confrontatiematrix is onze marketingstrategie voortgekomen. Onze marketingstrategie, die we gaan toepassen op de marketingmix, is: Met het product de Bra-Sil, dat een sterke en originele naam heeft, meeliften op de oranje-hype, die gaat komen voor het WK van 2014. Daarnaast zal onze strategie ook gericht zijn op samenwerkingen met andere ketens/ondernemingen. Ook zal er gebruik gemaakt worden van social media. Social media zal ingezet worden om de consument te beïnvloeden. Dit is een kans, die in de bedrijfstakanalyse naar boven kwam. Op deze marketingstrategie volgt de marketingmix. Product: De Bra-Sil, een blauwe bandeautop met daaroverheen een oranje topje. Plaats: Via externe partijen, face-to-face verkoop en Facebook. Prijs: €14,99 inclusief btw. Laranja S.C. heeft als bedrijf een logo ontworpen maar ook voor de Bra-Sil. Dit is gedaan om zo eenduidige marketing en communicatie beleid te voren. Deze beeldmerken dienen bij te dragen aan de marketing en communicatie. Om de doelgroep te bereiken is de doelgroep bepaald (vrouwen tussen de 18 en 34 jaar). Om deze doelgroep te bereiken moet je weten wat hen bezig houdt. We proberen deze dames te bereiken via de sociale media en op plekken waar zij zich regelmatig bevinden. Door een samenwerking aan te gaan met enkele musthave sites kunnen wij onze doelgroep gemakkelijk bereiken.

2


Echter via deze sites is het lastig de boodschap over te brengen die wij met ons product willen meegeven. Dat doen we door onze eigen website, facebook-pagina en posters en flyers te legen waar zij het meeste uithangen. Om de doelgroep te bereiken is er een promotieplan gemaakt. Binnen de onderneming heeft ieder lid een vaste rol gekregen ,waar hij of zij hoofdverantwoordelijke voor is. Ieder personeelslid is wel betrokken bij de taak van de anderen om toch op de hoogte te zijn van alle activiteiten binnen het bedrijf

NAAM

ONDERNEMINGSROL

Ikram Ofalah

Financieel Directeur

Corbin Joosen Charlotte Lamers Andy Janssen

Steven van den Boogaard

Directeur

Marketeer Inkoper

Verkoper

Voor de administratie en boekhouding maken wij gebruik van eigen laptops en aangeleverde software en hardware via Fontys Hogeschool Eindhoven. Voor de administratie is Andy Janssen aangewezen en voor de boekhouding Ikram Ofalah. Zij zorgen ervoor dat alles van de verkoop, inkoop en lonen op tijd en fatsoenlijk wordt verwerkt. Zo krijgt onze onderneming geen last van vertragingen, waar tevens de klant veel profijt van heeft. Facturen van leveranciers en klanten zullen dan ook binnen enkele werkdagen verwerkt worden.

3


inhoudsopgave 1. De onderneming 1. 1 de ondernemers 6 1. 2 zakelijkegegevens 6 1. 3 het product 6 1. 4 productie 6 1. 5 Bescherming 6 1. 6 Missie,. /visie en doelstellingen 6 1. 7 huisvesting 7 1. 8 rechtsvorm 7 1. 9 overheid 7 2 De markt 9 2 1 bedsrijfstakanalyse 9 2 2 kengetallen 9 2 3 klantenanalyse 9 2 4 concurrentie analayse 10 2 5 leveranciersanalyse 10 2 6 Distributieanalyse 11 2 7 analyse omgeving 11 2 8 interne analyse 11 2 9marketingstrategie 11 2 10 Marketing mix 12 3 promotie 14 3 1 doelgroep 14 3 2 huisstijl 14 3 3 website 15 3 4 Promotieplan 16 4 De organisatie 17 4 1 dE ORGANISATIE 17 4 2 personeel en bevoegdheden 17 4 3 automatisering 17 4 3 boekhouding en administratie 18 5 Financien 19 5 1 Omzetvoorspelling 19 5 2 Investeringsbegroting 19 5 3 Financieringsplan 19 5 4 Openingsbalans 19 5 5 EXPLOITATIEBEGROTING 20 5 6 Liquiditeitsbegroting 21 5 7 Inkomen van de ondernemer(s) 21 6 Bijlagen 22 6 1 bIJLAGE 1 rABOBANK 22 6 2 bIJLAGE 2 PINK RIBBON 23 6 3 bIJLAGE 3 FINANCIEN 25 7 BRONNEN 27 7 1 DE MARKT 27 7 2 DOELGROEP 27

5


1 De onderneming In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wie wij zijn als onderneming, welk product verkocht gaat worden en hoe wij dit denken te realiseren. 1. 1 De ondernemers Laranja Student Company (Ook wel Laranja S.C. genoemd) bestaat uit de volgende ondernemers: Andy Janssen, Corbin Joosen, Charlotte Lamers, Ikram Ofalah, & Steven van den Boogaard. Allen volgen de minor ondernemerschap aan de Fontys Hogeschool te Eindhoven. 1. 2 Zakelijke gegevens Bedrijfsnaam: Laranja S.C. Adres: Horsten H3 Plaats: Eindhoven Rekeningnummer: NL47 ABNA 0435885995 E-mail: laranja-sc@gmail.com Telefoonnummer contactpersoon: 06-17367962(Corbin Joosen) 1. 3 Het product Het product, dat onze onderneming zal gaan produceren, is de Bra-Sil. Het is een kledingstuk voor vrouwen tussen de 18 en 34 jaar om aan te trekken tijdens het aankomende WK voetbal in Brazilië. Het product zal de doelgroep voorzien modebewuste nationale uitstraling tijdens dit evenement. Het bestaat uit een bandeau en een tanktop met een lage oksel, zodat de bandeau goed zichtbaar zal zijn. Verder zal het eventueel worden gedecoreerd in Braziliaanse stijl. De verkoopprijs van het product zal €14,99 inclusief btw bedragen. De kostprijs van het product zal rond de € 9,- inclusief btw liggen. Het geld moet worden terugverdiend door middel van directe verkoop. De Bra-Sil zal gekoppeld worden aan het goede doel Pink Ribbon. Ook zal het product exclusief blijven door de beperkte oplage. Doordat de verschillende componenten van ons product direct worden ingekocht bij leveranciers is het voor onze onderneming geen arbeidsintensieve productie. De ingekochte spullen zullen worden aangepast tot deze aan de producteisen voldoen. De technische haalbaarheid van het product is afhankelijk van de eisen, die wij als onderneming aan het product stellen. Financieel is er een redelijke marge beschikbaar tussen de kost- en verkoopprijs. Qua kennis(textielbranche) is onze onderneming afhankelijk van externe partijen. Hiervoor wordt samenwerking gezocht met een ex-Student Company. Juridisch zijn er geen obstakels, die ons product kunnen belemmeren. Ook ethisch zal het product weinig oproer veroorzaken. Timing is wel cruciaal voor het product, omdat het afhankelijk is van een tijdelijke hype, die wordt veroorzaakt door het WK in Brazilië. Voordat de WK-gekte van start gaat moet het product gereed zijn voor de verkoop. 1. 4 Productie Onze productie zal bestaan uit het personaliseren van halffabricaten van onze leveranciers. Ook het personaliseren van de halffabricaten zal een simpel intern (denk aan bijkleuren in wasmachines d.m.v. textielverf) of extern (bedrukken bij een drukkerij) productieproces zijn. Voor verdere personalisering wordt in een later stadium bekeken wat de mogelijkheden zijn. 1. 5 Bescherming Het product zal niet rechterlijk beschermd worden. Dat wil zeggen dat er geen patenten zullen worden aangevraagd op de Bra-Sil. Door het hoge “hype-gehalte” en de korte levensduur van het product zijn wij als onderneming niet bang dat het in die tijd wordt gekopieerd. Verder verkoopt ons product zichzelf en zien wij externe partijen niet als concurrenten maar als “hype-hulp”. 1. 6 Missie,. /visie en doelstellingen Missie Wij bieden voetbalkijkende vrouwen tussen de 18 en 34 jaar een leuk kledingstuk aan, voor het komende WK in Brazilië. Dit kledingstuk sluit aan bij de trends op het mode gebied en is daarnaast het ook gekoppeld aan het goede doel: Pink Ribbon.

6


Binnen Laranja S.C. staat onderlinge samenwerking centraal. Er hangt voornamelijk een informele sfeer binnen de organisatie. Ook zullen de MVO richtlijnen zo goed mogelijk worden nagevolgd. Zo willen wij als organisatie niks met kinderarbeid, milieuvervuiling en andere negatieve aspecten te maken hebben. Visie Onze visie is: Voetbal kijkende vrouwen het “feel-good” gevoel geven met een oranje kleding stuk speciaal gemaakt voor het WK van 2014. Doelstellingen De doelstellingen van Laranja S.C. zijn: • De onderneming streeft er naar om bij liquidatie een afzet van 200 stuks van de Bra-Sil te hebben bereikt. • Laranja S.C. zal 5% van de omzet exclusief afdragen aan het goede doel Pink Ribbon bij de liquidatie. • Er moet worden gestreefd naar het minimaliseren van de kostprijs met een maximum van 10 euro per Bra-Sil • Voor de product-facebookpagina streeft Laranja S.C. er naar om 500 likers/volgers te hebben op 23 juni 2014. (laatste poule-wedstrijd) • Voor de officiële opening van het WK wil de onderneming minimaal twee publicaties hebben in regionale of nationale media. • Voor de marketing willen wij als onderneming minimaal 30 Posters hangen op publieke locaties en minimaal 70 flyers verspreiden voor koningsdag 1. 7 Huisvesting Voor huisvesting zullen wij zoveel mogelijk gebruik maken van de faciliteiten die Fontys Hogeschool Eindhoven aanbiedt. Ons kantoor is gevestigd in gebouw H3 op het TU terrein. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Omdat het al een bestaande faciliteit is, zijn alle vergunningen en bestemmingsplannen al geregeld. Leveranciers en aandeelhouders zullen ontvangen worden op de Fontys Hogeschool. Hier zijn voldoende parkeerplaatsen en punten om te laden en lossen. Deze locatie is alleen dit aankomend half jaar voor onze onderneming beschikbaar. Hierna zal iets nieuws gezocht moeten worden. In het gebouw zijn verschillende Student Companies gevestigd. Door goed te communiceren met deze leden kan dit leiden tot samenwerkingen. Andere Student Companies worden niet gezien als concurrent, omdat deze in andere branches operationeel zijn. Het productieproces wordt extern gedaan. Zij verzorgen de benodigheden dus voor onze onderneming hoeven geen middelen aan te schaffen. 1. 8 Rechtsvorm De rechtsvorm, die onze onderneming zal hebben, is Student Company. Dit is opgedragen door de Fontys Hogeschool. Hierdoor is onze onderneming ingedekt tegen invloeden van buitenaf. Hierover is meer te lezen in de paragraaf verzekeringen. 1. 9 Overheid Regelgeving en vergunningen Onze onderneming heeft qua regelgeving en vergunningen geen beperkingen. Er zijn geen vergunningen nodig. Net zoals er geen branchevereniging hoeft te zijn. Ook is scholing onbelangrijk en zijn er geen diploma’s nodig. Octrooien zijn voor ons product niet van toepassing. Enkel de regelgeving, wat betreft het verkopen van oranje artikelen, moet in de gaten gehouden worden. Ook heeft de onderneming geen winkel en zijn we dus niet gebonden aan winkeltijden. Verder zullen de persoonsgegevens van klanten van onze onderneming niet worden gedeeld met derden volgens de wet bescherming persoonsgegevens.

7


Kamer van Koophandel Onze onderneming hoeft niet ingeschreven te worden bij de Kamer van Koophandel, omdat deze gedekt is door de inschrijving als Student Company. Ook zal er geen btw-nummer worden aangemaakt, omdat dit onderdeel is van Jong Ondernemen. Belasting Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, btw en loonbelasting zullen worden afgestaan aan Jong Ondernemen. De overdrachtsbelasting zal niet van toepassing zijn. Omdat het kantoor van onze onderneming bezit is van de Fontys Hogeschool, is de onroerendezaakbelasting niet van toepassing. Subsidies Door de overheid zal niets van ons product gesubsidieerd worden. Het is een kort en niet innovatief project met geen meerwaarde qua milieu of andere activiteiten waar de overheid baat bij heeft. Ook zal het niet tot een toename van de werkgelegenheid zorgen. Verzekeringen De onderneming is in opdracht van Fontys Hogeschool. Daardoor is de onderneming automatisch verzekerd is door de Fontys Hogeschool. Deze worden gedekt door Fontys Hogeschool. Overigens is het kapitaal klein en heeft het dus een klein risico. De aansprakelijkheid, opstal en inventaris worden ook gedekt onder de beschermende mantel van de Fontys Hogeschool.

8


2 DE MARKT

De markt

In dit hoofdstuk worden de externe en interne analyse beschreven. Deze analyses worden uitgewerkt in de SWOT en confrontatiematrix. Op basis van deze gegevens wordt de marketingstrategie opgesteld. 2 1 Bedrijfstakanalyse In de bedrijfstakanalyse is gekeken naar de trends en ontwikkelingen in de bedrijfstak. Wij vallen met ons product binnen de bedrijfstak ‘detailhandel non-food’. De detailhandel non-food telt ruim 70.000 bedrijven. De detailhandel non-food biedt werkgelegenheid aan ruim 350.000 mensen. Rabobank geeft een prognose voor deze bedrijfstak. Deze prognose geeft aan dat creativiteit in 2014 het verschil gaat maken. Er zijn nog altijd kansen waar creatieve ondernemers op in kunnen springen (Kans 5). In de online markt zit een flinke groei. Dit omdat de nieuwe generatie helemaal vertrouwd is met online kopen en daarnaast zijn er ook technologische ontwikkelingen. Een trend op het gebied van de detailhandel voor 2014 is dat de consument wil kopen waar en wanneer hij wil. Verkoop via een aanwezigheid in meerdere kanalen (omnichannel) is noodzakelijk. Daarnaast hechten consumenten steeds meer waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en heeft de consument minder tijd. (Rabobank, 2014) Social media hebben een grote invloed op de keuze van de consument en de detaillist moet open staan voor feedback (Kans 6). Samenwerking in de keten en/of met andere ondernemers speelt een steeds belangrijkere rol. (Kans 3). De consument laat zich informeren voor hij een keuze maakt. Dat doet hij niet op de eerste plaats bij de winkelier, maar via social media en internet. (Rabobank, 2014) Voor de gehele bedrijfstakanalyse van de Rabobank wordt verwezen naar Bijlage 1. 2 2 Kengetallen De website Firmfocus geeft een overzicht van de verschillende kostencomponenten voor de sector winkels in kleding. De variabelen zijn gemeten als percentage van de omzet. Dit zal de onderneming als basis gebruiken voor de berekening van de kostprijs.

2 3 Klantenanalyse In de klantenanalyse worden de wensen en het koopgedrag van potentiële klanten onderzocht door middel van marktonderzoek. De doelgroep, waar wij op focussen, zijn vrouwelijke voetbalkijkers tussen de 18 en 34 jaar. Hiervoor is een enquête opgesteld. De belangrijkste aanbevelingen uit het marktonderzoek zijn: • Voor het EK in 2012 werd er volgens onderzoek van ING verwacht dat consumenten totaal 60 miljoen euro uitgeven aan oranje fanartikelen (Kans 1). Dit geeft nogmaals aan dat er veel geld aan besteed wordt.

9


• Er is behoefte bij de doelgroep aan een nieuw oranje kledingstuk. De doelgroep kijkt altijd/regelmatig de voetbalwedstrijden en vinden het leuk om in het oranje verkleed te gaan. Ook is een flinke meerderheid bereid om een nieuw oranje kledingstuk te kopen. Uit het vooronderzoek is gebleken dat er veel geld uitgegeven wordt aan oranje fanartikelen. Er is dus geld beschikbaar voor een nieuw oranje kledingstuk en er is vraag naar. Hierop kan het bedrijf inspelen (Kans 4). • Het kledingstuk zal tussen de 10 en de 15 euro moeten gaan kosten. • Er wordt het meest in de kroeg en bij iemand thuis gekeken. Hierop kan de marketing dus gericht worden. • De doelgroep vindt het belangrijk dat het kledingstuk in de mode is. Hiermee moet rekening gehouden worden. • De doelgroep vindt het prima als er een Braziliaans tintje aan het oranje kledingstuk komt. • De doelgroep is eerder bereid het product te kopen als het goede doel Pink Ribbon aan het product is gekoppeld. Ook vinden ze het niet erg als er een klein beetje meer betaald moet worden voor het product als het goede doel Pink Ribbon eraan gekoppeld is. Dit betekent dat er contact gezocht moet worden met Pink Ribbon. Voor meer informatie over dit afnemersonderzoek wordt verwezen naar het marktonderzoeksrapport. 2 4 Concurrentenanalyse De Bra-Sil heeft drie directe concurrenten. Deze concurrenten zijn bedrijven die bij voorgaande EK’s en WK’s kledingstukken voor vrouwelijke oranjefans op de markt hebben gebracht. • Bavaria: Bij het WK in 2010 kwam Bavaria met de Dutch Dress (ook wel de Bavaria Dress genoemd). Deze werd gratis weggegeven bij aankoop van 8 blikjes Bavaria bier. De jurk was een enorme hit en er was een enorme vraag naar. (Adformatie, 2010) Twee jaar later bij het EK kwam Bavaria met de V-dress. Een nieuwe variant op het populaire Bavaria jurkje. Deze was verkrijgbaar in supermarkten voor €9,99. Hierbij kreeg je 6 flesjes. Ook voor het komende WK is te verwachten dat Bavaria met een nieuw kledingstuk voor de vrouwelijke oranjefans komt. (Versereclame, 2012) • Supertrash: Voor het EK van 2012 kwam het modemerk Supertrash ook met een oranje jurkje. Het speciale aan dit jurkje was, dat je hem op verschillende manieren kan dragen. De Supertrash jurk kon je voor €9,99 kopen in alle Albert Heijn winkels en bij Supertrash zelf. (Ilovefashionnews, 2012) • Flagsible: Dit merk is speciaal opgezet voor jurkjes voor oranjefans. Voor het komende WK heeft het merk drie verschillende soorten jurkjes. De jurkjes kenmerken zich door de kleuren van de Nederlandse vlag rood, wit en blauw. De jurkjes zijn een stuk duurder dan de andere concurrenten. De prijs voor één jurkje bedraagt €54,95. De jurkjes zijn te koop via de webshop van het merk. (Flagsible, 2014) De concurrentie vormt geen bedreiging voor ons maar eerder een kans. Dit omdat de Bra-Sil kan meeliften op de oranje-hype. Hierdoor zijn de concurrenten eerder een ‘hype-hulp’ (Kans 2). 2 5 Leveranciersanalyse Voor het product is de onderneming sterk afhankelijk van leveranciers. Dit omdat het om halffabricaten gaat. Via-via gaat onze onderneming proberen om leveranciers te benaderen en ze te overtuigen van een positieve samenwerking. Doordat de textielbranche heel gesloten is, is het moeilijk om leveranciers te pakken te krijgen. Op moment van schrijven zijn er echter al een paar samenwerkingen en toezeggingen bekend. Textielgroothandel ISP gaat Laranja S.C. helpen met het inkopen. De directeur Dick van Dijk is bereid om onze Student Company te helpen met de onderneming (Kans 3). Verder zal er een beroep worden gedaan op de contacten van de jong ondernemers, die werkzaam zijn in bijvoorbeeld de textielbranche. Sophie van Westenende, Lieke Cornelissen & Carmen Heystek zullen het ontwerp van de BraSil proberen te verduidelijken voor de onderneming. Zij zullen een dienst aan Laranja S.C. leveren. Ook de ex-studentcompany Strack is enthousiast en bereid om Laranja S.C. te helpen. Dit is een drukkerij met een hele pakkende slogan: “Wij zetten alles op alles”. Wat daarmee ook precies beschrijft wat hun core-bussines is. Zij kunnen het product de personalisering geven die het nodig heeft. Na contact te hebben gehad ziet ook Pink Ribbon een samenwerking wel zitten. Door dit goede doel te benaderen zal de klant, en met name de onderneming, een “feel-good” boost krijgen. Zij leveren het roze strikje, dat symbool staat voor Pink Ribbon, gratis en dit strikje zal geplaatst worden op de Bra-Sil. Voor het mail contact met Pink Ribbon en de richtlijnen van Pink Ribbon wordt verwezen naar Bijlage 2.

10


2 6 Distributieanalyse De onderneming is van plan de producten zelf te leveren. Dit door middel van openbaar vervoer of de auto. De levertijd, die de onderneming wil aanhouden, bedraagt vijf werkdagen. De Fontys Hogeschool stelt opslagplaatsen beschikbaar, waar de voorraden opgeslagen zullen worden. Deze opslag kost voor de onderneming niks. Hierdoor zullen de distributiekosten voornamelijk bestaan uit vervoerskosten. Deze kosten worden per product berekend. 2 7 Analyse omgeving De volgende omgevingsfactoren zullen van invloed zijn op onze onderneming: • Demografische verschuivingen, zoals toenemende vergrijzing en meer eenpersoonshuishoudens/ singles. (Rabobank, 2014) • De ontwikkeling van werkloosheid, koopbereidheid, cao-lonen, economische groei/krimp (salarissen, huizenprijzen, aandelenmarkten) en de inflatie beïnvloeden het consumentenvertrouwen in sterke mate en dus ook de groeimogelijkheden van de detailhandel. (Rabobank, 2014) • Wet alcohol is verhoogd naar 18 jaar (Bedreiging 3). • Het product is weersafhankelijk. Als het koud is en het regent, zal het niet snel gedragen worden (Bedreiging 2). • Bij slechte resultaten van het Nederlands elftal zal het product minder verkocht worden (Bedreiging 1). • Consumenten besteden meer aandacht aan het verkleden bij evenementen. 2 8 Interne analyse Aangezien onze onderneming nog niet bestaat, gaat het bij de interne analyse vooral om de sterke en zwakke punten van de ondernemers zelf. Daarnaast wordt er gekeken naar het toekomstige product. De sterke punten: • De naam Bra-Sil is origineel, pakkend en sterk. (Sterkte 1) • Het goede doel Pink Ribbon wordt aan de Bra-Sil gekoppeld. (Sterkte 2) Voor verdere informatie over het contact met Pink Ribbon wordt verwezen naar Bijlage 3. • Een goed netwerk van potentiele kopers. (Sterkte 3) • Binnen de onderneming zijn er connecties met de mode-branche voor het ontwerpen van de Bra-Sil (Sterkte 4) De zwakke punten: • De ondernemers zijn onervaren in dit vakgebied. (Zwakte 1) • Het budget is beperkt en de inkoopprijs is relatief hoog. (Zwakte 2) • De onderneming is nieuw en heeft nog geen naamsbekendheid. (Zwakte 3) 2 9 Marketingstrategie De sterktes en zwaktes van de onderneming uit de interne analyse, komen samen met de kansen en bedreigingen uit de externe analyse in de SWOT: De naam Bra-Sil

STERKTES

Het goede doel Pink Ribbon aan de Bra-Sil koppelen Een goed netwerk van potentiële kopers Connecties met textielbranche

KANSEN

Consumenten geven 60 miljoen uit aan oranjewaar Meeliften op oranjehype

ZWAKTES

Onervaren in de textielbranche

Budget beperkt door de relatief hoge inkoopprijs Geen naamsbekendheid

BEDREIGINGEN

Slechte resultaten Nederlands Elftal Weersafhankelijk

Samenwerking in de keten met andere ondernemers speelt Leeftijdsverhoging alcoholwet een steeds belangrijkere rol Er is behoefte bij de doelgroep aan een nieuw oranje kledingstuk Er liggen kansen voor creatieve ondernemers

11


De belangrijkste drie sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen zijn aan elkaar gekoppeld in een confrontatiematrix. Op basis van scores is de combinatie van twee variabelen beoordeeld. De maximale score van een koppeling is 25 en de minimale is 0. De confrontatiematrix:

Leeftijdsverhoging Alcoholwet

Weersafhankelijk

Slechte resultaten Nederlands Elftal

Samenwerking in de keten of met ander ondernemers

STERKTES

Meeliften op hype

BEDREIGINGEN

De naam Bra-Sil

Het goede doel Pink Ribbon aan de BraSil koppelen

2

25

11

7

0

0

17

15

8

5

0

0

Een goed netwerk van potentiële kopers Onervaren in dit vakgebied

11

8

5

3

0

Beperkt budget (Relatief hoge inkoopprijs)

7

18

ZWAKTES

INTERN

Consumenten geven 60 miljoen uit aan oranjewaar

KANSEN

EXTERN

19

13

0

0

Geen naamsbekendheid

7

13

25

0

0

25

11

2

0

4

9

0 0

De variabele die het hoogste score in de koppeling zijn uitgewerkt in de volgende marketingstrategieën opgesteld in een vraagstelling: 1. Hoe kunnen wij de naam Bra-Sil gebruiken om mee te liften op de oranje-hype? 2. Hoe kunnen wij zonder naamsbekendheid meeliften op de oranje-hype? 3. Hoe kunnen wij zonder ervaring op dit vakgebied samenwerking aangaan met andere ketens en ondernemingen op dit vakgebied? 4. Hoe kunnen wij met het beperkte budget inspelen op de consumenten die 60 miljoen euro besteden aan oranjewaar? 5. Hoe kunnen wij met ons goed netwerk van potentiele kopers meeliften op de oranje-hype? De eerste vraagstelling is onze marketingstrategie, die we gaan toepassen op de marketingmix, namelijk: Met het product de Bra-Sil, dat een sterke en originele naam heeft, meeliften op de oranje-hype die gaat komen voor het WK van 2014. Daarnaast zal onze strategie ook gericht zijn op samenwerkingen met andere ketens/ondernemingen. Ook zal er gebruik gemaakt worden van social media. Social media zal ingezet worden om de consument te beïnvloeden. Dit is een kans, die in de bedrijfstakanalyse naar boven kwam. 2 10 Marketingmix. Product: Het basisproduct is de Bra-Sil. Een kledingstuk voor vrouwelijke voetbalkijkers gericht op het WK 2014. De Bra staat in het Nederlands voor BH. Dit zal worden uitgedrukt in een blauwe bandeautop. Daaroverheen komt een wijde oranje top. Op de zijkant van de bandeau komt het logo van Bra-Sil te staan. Dit is het totale product. Om het product uit te breiden zal de Bra-Sil gekoppeld worden aan het goede doel Pink Ribbon. Dit omdat Pink Ribbon de strijd aan gaat tegen borstkanker en ons product te maken heeft met borsten. Op de Bra-Sil zal dan ook het bekende roze strikje aanwezig zijn. Hiermee kan de klant laten zien dat zij Pink Ribbon steunen. 5% van de omzet exclusief zal de onderneming schenken aan Pink Ribbon. De Bra-Sil zal in twee maten geproduceerd worden. Het product zal in de maten S/M en M/L te koop zijn.

12


Plaats: De Bra-Sil zal via externe partijen verkocht worden. Deze externe partijen zijn webshops van verschillende modebedrijven. Op dit moment zijn er contacten met www.my-jewellery.com en met www.welovemusthaves.com. Daarnaast zal de Bra-Sil in eigen kringen direct (face-to-face) worden verkocht. Er zal ook een optie zijn om via Facebook het product aan te vragen. De mogelijkheid om een webshop op te starten laten wij open. Prijs: In marktonderzoek heeft de doelgroep aangegeven dat zij tussen de 10 en de 15 euro willen besteden aan een nieuw oranje kledingstuk voor het WK. Daarnaast zal er een kleine bijdrage naar Pink Ribbon gaan, waardoor de prijs nog een stukje hoger komt te liggen. De Bra-Sil zal â‚Ź14,99 inclusief btw gaan kosten. Voor de P van promotie wordt verwezen naar hoofdstuk 3. Promotie Voor de P van personeel wordt verwezen naar hoofdstuk 4. De organisatie.

13


3 promotie In dit hoofdstuk komt de promotie aan de orde. De doelgroep wordt beschreven en daarnaast komt er een promotieplan bij kijken. 3 1 Doelgroep Zoals eerder is vermeld, is de doelgroep vrouwen tussen de 18 en 34 jaar. Deze vrouwen hebben an sich weinig interesse in voetballen, echter wanneer het Nederlands elftal deelneemt aan een eindtoernooi (EK of WK), kijkt maar liefst 93% van de vrouwen de wedstrijden van het Nederlands elftal. Wanneer Oranje deelneemt, barst in heel Nederland de Oranje-koorts los. Mannen en vrouwen gaan dan verkleed in het oranje. Deze groep geeft graag geld uit aan oranje attributen. Het bestedingspatroon van de doelgroep verschilt nogal van elkaar. Tegenwoordig zijn de mobiele telefoon en social-media niet meer weg te denken in onze samenleving, de doelgroep maakt dan ook massaal gebruik van dit medium. Bijna 3 van de 4 maakt gebruik van social-media. De doelgroep gaat regelmatig met een vriendengroep een drankje pakken in haar dorp of stad. Zij gaan dan naar hun favoriete kroeg of discotheek. Veelal van deze kroegen zenden in de zomer de wedstrijden van het Nederlands elftal uit. Het is algemeen bekend dat de vrouwen in deze leeftijd regelmatig nieuwe kleding kopen. Voorheen deden zij dat voornamelijk in de stad, een dagje shoppen. Tegenwoordig kopen vrouwen steeds meer online. Beter gezegd: hetgeen dat online het meest wordt gekocht door vrouwen is met kleding. Dit biedt mogelijkheden voor Laranja S.C om hun producten online aan te bieden. 3 2 Huisstijl Misschien heeft u het al opgemerkt, de vormgeving van dit ondernemingsplan is afgestemd op het logo van Laranja S.C. Dat rechts staat afgebeeld. Dit logo is ontworpen door Steven van den Boogaard. Laranja staat voor oranje. De vertaling van het woord ‘oranje’ naar het portugees (moedertaal van Brazilië) is ‘laranja’. In het portugees betekent betekent laranja ook sinaasappel. We zijn op deze naam gekozen doordat we het product al hadden (de Bra-Sil) maar nog geen naam voor de student company. Laranja • Groen: Staat voor het ondernemen. Groen is de sinaasappel die nog niet rijp is. Het moet nog groeien en rijpen. Bij ondernemen is dat niet anders. Wij moeten als onderneming ook nog groeien. • Oranje staat voor de rijpe sinaasappel. Een mix van studenten die allemaal hun specifieke kwaliteiten hebben en tot een goed resultaat kunnen komen. • Blauw: is de complementaire kleur van oranje. Samen kunne we leren van elkanders vakgebied en zo leren we iedere keer een beetje meer. • De 3 hoekjes vormen vruchtvlees van de sinaasappel. Dat is de opbouw van het krachtige fruitstuk. door deze 3 hoekjes zie je het perspectief niet goed van het vierkant. • Het perspectief is niet duidelijk, dit staat voor elkanders vakgebied, doordat we leren bekijken we het van een andere kant en zijn wij van alle markten thuis. • Onderaan het vierkant zie je als het ware een druppel. Een sinaasappel kun je persen. Dat is bij Laranja hetzelfde. We persen er werkelijk alles uit wat er in ons zit.

14


Bra-Sil De eerste schetsen van het logo van de Bra-Sil zijn gezet. Er wordt dus nog aan het logo gewerkt. Wij zijn van mening, wanneer je een herkenbaar en sterk logo hebt, dat het verhaal dat je wil vertellen daarmee sterker wordt. Ook zorgt dit voor herkenbaarheid bij de doelgroep. Laranja S.C. zal gebruik maken van een gestaltlogo. Dit is een beeldmerk dat verstopt zit in het logo. Wanneer je het weet geeft het een extra dementie aan het logo. Dit versterkt weer het verhaal van het bedrijf. 3 3 website De website van de Bra-Sil is nog niet online. Om de kosten te drukken is gekozen voor een website-aanbieder waarbij je een gratis webshop kunt beheren. Een goed voorbeeld hiervan is www.wix. com. Deze aanbieder rekent geen kosten wanneer je onder de 50 producten blijft, kom je daar boven moet je gaan betalen. Wij hebben slechts een product. Een ander voordeel van wix is wanneer je een site bij hun hebt aangesloten dat hij ook gemakkelijk te openen is op je mobiele telefoon of tablet. Dat is een belangrijk detail omdat de doelgroep steeds meer gebruik maakt van haar mobiele apparaat. Hieronder een aantal items die onder de verschillende tab-bladen te vinden zullen zijn. • Wie zijn wij (Laranja S.C.) • Photoshoot van het product • Uitleg van het product (bijvoorbeeld het Rinkribbon beeldmerk) • Webshop (optioneel) • indien akkoord met welovemusthaves.nl en myjewlery.nl zullen zij worden genoemd op onze site. • Contact gegevens De vormgeving van deze site zal aansluiten op onze huisstijl. Dit zorgt voor herkenbaarheid.

Hierbij een voorbeeld van een template van wix. In deze stijl zal onze site worden vormgegeven. Waarbij de grote foto's boven de nadruk ligt. De foto rechts heeft een interval van enkele seconden waarbij de foto links het unieke detail aangeeft van de Bra-Sil.

15


3 4 Promotieplan Persbericht Het promotieplan gaat in het einde van de maand april van start. Op dat moment wordt er een persbericht door ons geschreven. Deze wordt naar het Brabantsdagblad en het Eindhovensdagblad gestuurd. op deze manier proberen wij gratis aandacht te generen. Het persbericht zal gaan over de Bra-Sil. De nadruk zal liggen op het feit dat we samenwerken met Pink Ribbon en de woordspeling Bra-Sil. Het voordeel van een persbericht is dat hij gratis is, echter een nadeel is de onzekerheid of deze wel gepubliceerd wordt. Facebook Om ‘gratis’ aanhangers te genereren zullen wij gebruik maken van Facebook. Gratis staat tussen haakjes. Dat is zo omdat we iets weg gaan geven door enkele like & share acties. Op deze manier gaat de doelgroep de Facebook-pagina liken en krijg je meer naamsbekenheid. Het doel is om 200 likes op onze pagina te krijgen. Tevens zal de Bra-Sil (indien de samenwerking doorgaat) te zien zijn op de Facebook-pagina van We love musthaves en My jewelery. Onze Facebook-pagina zal daaraan gelinkt zijn. Het voordeel van de samenwerking samen met deze musthave sites is ten eerste dat zij al een bestaande klantenkring hebben (bestaande klantenkring komt overeen met onze doelgroep), ten tweede is de Bra-Sil ook een musthave. Posters/Flyers Om meer aandacht te krijgen gaan we reclame maken op de plekken waar de doelgroep regelmatig uit hangt. Cafés en kroegen waar de doelgroep regelmatig uit gaan. Daar kiezen wij voor omdat onze doelgroep regelmatig uitgaat en deze cafés zullen later ook de wedstrijden van het Nederlands elftal gaan uitzenden. Het ontwerpen van de posters en flyers kost geen geld want Steven zal deze voor zijn rekening nemen. Voor het drukken van deze producten reserveren wij €100,-. Website actie op externe websites De actie: wanneer je de Bra-Sil besteld maak je kans op een cadeaubon t.w.v. € 25,- voor de betreffende site. Het doel van deze actie is om de klant sneller over de drempel te helpen om de Bra-Sil daadwerkelijk te kopen. Actie Persbericht

Facebook acties Posters/flyeren

Website actie op externe websites

16

Maand April

x

mei

Kosten

juni x x x

x

€ 0,-

€ 50,-

€ 100,€ 50,-


4 De organisatie In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe de organisatie van Laranja S.C. eruit ziet, welke vorm van automatisering wij gebruiken en welke bedrijfsvoering wij hanteren. 4 1 De organisatie Binnen de onderneming heeft ieder lid een vaste rol gekregen waar hij of zij hoofdverantwoordelijke voor is. Ieder personeelslid is wel betrokken bij de taak van de anderen om toch op de hoogte te zijn van alle activiteiten binnen het bedrijf. Voor de administratie en boekhouding maken wij gebruik van eigen laptops en aangeleverde software en hardware via Fontys Hogeschool Eindhoven. Voor de administratie is Andy Janssen aangewezen en voor de boekhouding Ikram Ofalah. Zij zorgen ervoor dat alles van de verkoop, inkoop en lonen op tijd en fatsoenlijk wordt verwerkt. Zo krijgt onze onderneming geen last van vertragingen, waar tevens de klant veel profijt van heeft. Facturen van leveranciers en klanten zullen dan ook binnen enkele werkdagen verwerkt worden. 4 2 Personeel en bevoegdheden De directie van Laranja S.C. is in loondienst en zal minimaal worden uitbetaald. Daardoor is de ARBO-wet van toepassing voor de onderneming. Wel zijn wij als ondernemers verantwoordelijk voor het functioneren van de onderneming. Om dit te bereiken heeft ieder zijn eigen verantwoordelijkheden. Binnen onze organisatie heeft iedereen evenveel bevoegdheden. Enkel de verantwoordelijkheden verschillen. Hieronder is/zijn de taakverdeling/ondernemingsrollen te zien.

NAAM

ONDERNEMINGSROL

Ikram Ofalah

Financieel Directeur

Corbin Joosen Charlotte Lamers Andy Janssen

Steven van den Boogaard

Directeur

Marketeer Inkoper

Verkoper

4 3 Automatisering Voor onze onderneming maken wij gebruik van vijf laptops, die in het bezit zijn van de vijf leden van de onderneming en van computers die ons ter beschikking worden gesteld, waneer nodig is, vanuit Fontys Hogeschool. Al deze laptops en PC’s beschikken over legitieme software en hardware en daardoor is het niet noodzakelijk om nieuwe software en hardware aan te schaffen. Als boekhoudprogramma wordt gebruik gemaakt van een door school aangeleverd bestand. Dit is voldoende voor de boekhouding van onze onderneming en er hoeft dus geen nieuw programma meer aangeschaft te worden. Wanneer er een klantendatabase wordt bijgehouden zal dit in Excel gebeuren en zullen hierbij de klantgegevens niet aan derden worden gepubliceerd. Als back-up voor eventuele storingen, die kunnen ontstaan, gebruikt onze onderneming een externe harde schijf. Tevens beschikken wij over vijf verschillende laptops en dropbox, waar overal hetzelfde op zal staan, wat het haast onmogelijk maakt om data te verliezen.

17


4 4 Boekhouding en administratie De boekhouding en administratie van ons bedrijf zullen in zijn geheel niet worden uitbesteed, daar ons bedrijf klein genoeg is om alles zelf te kunnen onderhouden. Wij hebben geen extern personeel in dienst, maar een loonadministratie is wel van toepassing, omdat de vijf leden van de onderneming € 0,20 ontvangen voor de gewerkte uren met een maximum van 20 euro. Hierover wordt loonbelasting afgedragen aan school. Dit wordt bijgehouden door de administratie. De boekhouding wordt bijgehouden door Ikram Ofalah. Zij zal het gehele financiële deel voor handen nemen. De administratie wordt gedaan door Andy Janssen. De software, die wij gaan gebruiken voor de boekhouding, is aangeleverd door Fontys Hogeschool en is geheel klaar voor gebruik. Wanneer er een klant geïnteresseerd is in ons product en deze bereid is te kopen, zal het bedrag eerst moeten worden overgemaakt naar Laranja S.C. of in cash worden betaald, voordat het product daadwerkelijk wordt verzonden. Koop op afbetaling is niet mogelijk, zodat wij niet te maken krijgen met openstaande rekeningen van klanten. Nadat het bedrag is overgemaakt, zal het gekochte goed binnen drie werkdagen worden verzonden. De verkoopfactuur wordt meteen bijgeleverd. In geval van het bezoeken van de onderneming door de klant om het product te kopen, zal de klant direct betalen en wij leveren meteen het product. Mocht er een levertijd zijn, hoeft een klant die naar ons bedrijf komt pas te betalen wanneer het product weer op voorraad is. Een internetklant betaalt nog steeds vooraf, met notificatie dat er een levertijd is. Retourneren van het product is mogelijk, mits het product een gebrek heeft. Dit kan zijn dat het product beschadigd is of dat de klant de kwaliteit slecht vindt. In dat geval kan de klant telefonisch of per mail contact opnemen met onze administratie en wordt bij geldige reden het geld binnen 5 werkdagen, na retour van het product, terug aan de klant overgemaakt. Inkoopfacturen zullen via de administratie direct door gaan naar de boekhouder, zodat zij ze kan verwerken. Dit mag maximaal twee werkdagen in beslag nemen om het overzicht te bewaken. Met betrekking tot betalingen aan leveranciers zal Laranja S.C. het geld eerst overmaken aan het bedrijf en daarna de goederen ontvangen. Dit geschiedt tevens met een goede communicatie. In geval van afhalen betalen wij meteen voor de goederen en ontvangen ze dan per direct. Bij een koop van Laranja S.C. bij een leverancier, kan Laranja S.C. geen btw aftrekken bij de belasting. De onderneming betaalt dus het bedrag inclusief 21 % btw. Een bedrijf of klant welke bij ons een product koopt kan geen btw korting krijgen. De klant of het bedrijf in kwestie betaalt het aankoopbedrag inclusief 21 % btw. De 21 % btw zijn wij vervolgens verplicht om af te dragen aan Fontys Hogeschool.

18


5 financiën In dit hoofdstuk wordt berekend of en wanneer de onderneming winst gaat maken, wat meteen de levensvatbaarheid van de onderneming aantoont. Verder wordt er berekend hoeveel geld er nodig is om te starten. 5 .1 Omzetvoorspelling De BRA-sil zal verkocht worden voor de prijs van € 14,99 incl. BTW. Dit komt neer op een verkoopprijs van € 12,36 excl. BTW. Deze verkoopprijs is gebaseerd op twee omgevingsfactoren van de markt, namelijk: • De consument; uit de marktonderzoek is naar voren gekomen dat de doelgroep tussen 10 en 15 euro zou willen uitgeven aan een oranje kledingstuk. • De concurrent; de huidige concurrenten verkopen hun oranje kledingstuk voor een bedrag tussen de 10 en 20 euro. De volgende afzetverdeling en de daarbij te verwachten omzet excl. BTW is gemaakt:

Laranja verwacht 200 producten te vervaardigen en te verkopen. De verdeling is gebaseerd op het WK. Het WK begint op 12 juni, dat is in week 24. In het begin is het product nog niet bekend, dus zal er binnen de vriendenkring van Laranja verkocht moeten worden. Langzamerhand zal de afzet stijgen als gevolg van naamsbekendheid en als gevolg van het naderende WK. De toelichting per week kunt u in de financiële bijlage terugvinden. 5 .2 Investeringsbegroting Laranja wil de productie uitbesteden, dus is er geen sprake van duurzame activa. De inkoopprijs bestaat dan voornamelijk uit variabele kosten. Wel hebben we gratis een kantoor tot beschikking. Het bedrag dat minimaal nodig is om te starten als onderneming is € 1.170. (Zie bijlage 3 voor berekening.)   5. 3 Financieringsplan Laranja heeft geen eigen vermogen. Om de investeringen alsnog te betalen zullen er aandelen uitgegeven worden voor € 20,00 per aandeel. In totaal zijn er 150 aandelen waarvan we 60 zullen uitgeven. (Zie bijlage 3 voor berekening.) Solvabiliteit Er zal geen gebruik gemaakt worden van een lening, tevens zal Laranja tegen contante betalingen inkopen en verkopen. Hierdoor is de solvabiliteit optimaal. 5. 4 Openingsbalans Op het moment heeft Laranja geen bezittingen of enig vorm van vermogen. Laranja zal aandelen uitgeven en daarmee de voorraden bekostigen.

19


5 .5 Exploitatiebegroting Een voorcalculatie van de omzet en kosten is hieronder terug te zien.

De onderneming is levensvatbaar, omdat er aan het eind van de periode een nettowinst wordt gerealiseerd van â‚Ź 315,19 bij een productie van 200 stuks. De kosten bestaan vooral uit de inkoopkosten. Dit betekent dat we vooral te maken hebben met kosten die we direct kunnen toerekenen aan het product. De rendement per aandeel zal 26 % bedragen. Voor een nadere berekening m.b.t. de winst per aandeel, wordt verwezen naar bijlage 3.

20


5. 6 Liquiditeitsbegroting Het beginbedrag is het banksaldo van de balans. Deze bedraagt nul euro omdat er nog niks is binnen gekomen. Hier is wederom te zien dat de onderneming levensvatbaar is. De liquide middelen zijn bij liquidatie nul euro. Week 17 Liquide middelen begin v/d week

0

Week 18

Week 19

Week 20

Week 21

Week 22

Week 23

Week 24

Week 25

Week 26

Week 27

Totaal

€ 41,57-

€558,43

€725,69

€ 516,75

€ 941,61

€ 966,83

€1.558,95

€1.651,06

€ 2.085,93

€ 2.353,54

-

-

-

€ 1.200,00

Ontvangsten Ontvangsten aandeelhouders Ontvangsten contante verkopen

€ 600,00

€ 600,00

-

-

€ 149,90

€ 269,82

€ 389,74

€ 479,68

€ 539,64

€ 539,64

€ 389,74

239,84

-

€ 2.998,00

Terug te vorderen btw

-

-

€ 17,36

€ 31,24

45,12

27,77

-

Totaal

€ 600,00

€ 600,00

€167,26

€301,06

€ 434,86

€ 535,22

€ 602,12

€ 602,12

€ 434,86

267,61

-

€ 4.545,11

Inkopen

€ 500,00

-

-

€ 500,00

-

€ 500,00

-

€ 500,00

-

-

-

€ 2.000,00

Te betalen BTW

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

520,31

520,31

Promotiekosten

€ 100,00

-

-

€ 10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

-

-

-

150,00

Distributiekosten

€ 20,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,00

Bankkosten Uitbetaling aandeelhouders

€ 21,57

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21,57

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

€ 1.200,00

€ 1.200,00

Nettolonen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

58,00

58,00

Loonheffing

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42,00

42,00

Vennootschapsbelasting

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

94,15

94,15

Dividenduitkering Uitkering aan Pink Ribbon

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

315,19

315,19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

123,88

123,88

Totaal

€ 641,57

-

-

€510,00

10,00

€ 510,00

10,00

€ 510,00

-

-

€ 2.353,54

€ 4.545,11

Liquide middelen eind v/d week

€ 41,57-

€ 558,43

€725,69

€516,75

€ 941,61

€ 966,83

€1.558,95

€1.651,06

€2.085,93

-

-

45,12

-

55,54

-

62,48

-

62,48

347,11

Uitgaven

€ 2.353,54

-

-

5 .7 Inkomen van de Ondernemer Er is afgesproken dat elke ondernemer aan het einde €20,- uitbetaald krijgt. Vandaar dat de loonkosten in de laatste week worden opgenomen op de liquiditeitsbegroting en resultatenrekening. Hiervan wordt nog wel loonheffing ingehouden. De totale loonkosten bedragen € 100,00. De complete berekening is terug te zien in bijlage 3.

21


6 Bijlagen BIJLAGE 1. RABOBANK Bedrijfstakanalyse van de Rabobank. In de bedrijfstakanalyse is gekeken naar de trends en ontwikkelingen in de bedrijfstak. Wij vallen met ons product binnen de bedrijfstak ‘detailhandel’. De detailhandel non-food telt ruim 70.000 bedrijven. Van deze bedrijven behoort bijna 95% tot het kleinbedrijf (tot 10 werknemers). Tot het middenbedrijf (10 tot 100 werknemers) worden 3.300 bedrijven gerekend en 200 ondernemingen vallen onder het grootbedrijf (meer dan 100 werknemers). Het kleinbedrijf is dus sterk vertegenwoordigd in deze sector. De detailhandel non-food biedt werkgelegenheid aan ruim 350.000 mensen. Rabobank geeft een prognose voor deze bedrijfstak. Deze prognose geeft aan dat creativiteit in 2014 het verschil gaat maken. De Nederlandse retailmarkt heeft het moeilijk doordat de consument nog altijd de hand op de knip houdt. Daar waar de foodsector een redelijk stabiel beeld laat zien, is het de non-foodsector (waarbinnen ons product valt) een stuk lastiger om het hoofd boven water te houden. Er zijn echter nog altijd kansen waar creatieve ondernemers op in kunnen springen. Een forse groei van de online markt is zeer waarschijnlijk. In combinatie met de technologische ontwikkelingen en de nieuwe generatie die helemaal vertrouwd is met online kopen gaat dit voor een revolutie zorgen. Een trend op het gebied van de detailhandel voor 2014 is de toename van (internationale) concurrentie door toetreding van buitenlandse winkelbedrijven. Daarnaast is er een toenemende branchevervaging aan de gang. Een andere trend is dat de consument wil kopen waar en wanneer hij wil. Verkoop via een aanwezigheid in meerdere kanalen (omnichannel) is noodzakelijk. Daarnaast hechten consumenten steeds meer waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en heeft de consument minder tijd. Ook de locatiekeuze wordt steeds belangrijker; waar wil de consument welk product kopen? Rabobank formuleert een aantal kansen en bedreigingen voor de detailhandel. De consument is mondiger en machtiger dan ooit. Social media hebben een grote invloed op de keuze van de consument en de detaillist moet open staan voor feedback. Daarnaast is het belangrijk dat de ondernemer zich moet weten te onderscheiden, bijvoorbeeld door een duidelijke doelgroep-keuze, uniek assortiment, gemak, service, beleving en kwaliteit of door aan te sluiten bij een samenwerkingsverband. In spelen op trends vereist middelen en kennis. Samenwerking in de keten en/of met andere ondernemers speelt een steeds belangrijkere rol. Een bedreiging is dat de toetredingsdrempel laag is en de concurrentie dan ook fors is. Hierdoor is de prijsconcurrentie in de sector groot. Het perspectief in de detailhandel is ook vastgesteld door de Rabobank. Voor 2014 verwacht de Rabobank een volumedaling van ongeveer 2% vergeleken met 2013. De omzet zal naar verwachting met gemiddeld 1% dalen. De consument blijft terughoudend met bestedingen. Het consumentenvertrouwen is historisch laag door dalende reële koopkracht, pensioenen en oplopende werkloosheid. Dit maakt consumenten onzeker en voorzichtig. Zij stellen met name grotere uitgaven uit en gaan op zoek naar goedkopere alternatieven. Zonder een heldere waardepropositie (Waar sta je voor? Waar ga je voor?) blijkt de prijs het belangrijkste aankoopmotief. Vanwege de prijstransparantie door internet zorgt dit voor een dalend rendement. De vraag naar non-food producten is sterk afhankelijk van het economisch klimaat. Vooral de bestedingen aan duurzame goederen (meubels, consumentenelektronica, auto’s en dergelijke) zijn erg conjunctuurgevoelig; De consument is individualistisch, veranderlijk en tijdsbewust. Dit betekent dat trends minder eenduidig zijn dan in het verleden en elkaar steeds sneller opvolgen. De consument koopt producten en diensten die passen bij zijn lifestyle en identiteit. Het gevolg is een gedifferentieerde en complexere vraag, toenemende voorraadrisico’s en een hoger beroep op advies, beleving en service; Het bestedingsgedrag van consumenten wordt verder beïnvloed door de toenemende vergrijzing, de “internationalisering” van smaken en voorkeuren, de eisen die aan producten worden gesteld uit oogpunt van veiligheid en gezondheid et cetera; De consument laat zich informeren voor hij een keuze maakt. Dat doet hij niet op de eerste plaats bij de winkelier, maar via social media en internet.

22


BIJLAGE 2. pink ribbon

Richtlijnen Pink Ribbon: Richtlijnen & voorwaarden voor het organiseren van een evenement of actie: We zijn iedereen die een actie of evenement voor Pink Ribbon organiseert ontzettend dankbaar. Pink Ribbon heeft als doel een beter en langer leven voor de borstkankerpatiënt van vandaag en financiert daarom projecten en onderzoeken die daaraan bijdragen. Daar is veel geld voor nodig. Ontzettend fijn dat jij ons daarmee wilt helpen. Om ervoor te zorgen dat jouw actie of evenement aansluit op onze missie en doelstellingen, hanteren we de volgende richtlijnen: • Jouw actie of evenement sluit aan bij onze missie: een beter en langer leven voor de borstkankerpatiënt. Dit betekent dat de actie of het evenement geen betrekking heeft op risicofactoren van borstkanker zoals alcohol en tabak. Daarnaast vinden we acties en evenementen die erotisch of pornografisch getint zijn, of gebruik maken van naakte beelden, niet gepast. • Het is voor jouw familie, vrienden, collega’s hartstikke leuk om te lezen waarom jij hebt gekozen voor Pink Ribbon. Je kunt daarnaast gebruik maken van de teksten op pagina 3. • Indien je foto’s of teksten van anderen wilt gebruiken, denk er dan aan om bijvoorbeeld toestemming te vragen aan de fotograaf, de mensen die op de foto staan of de auteur van de tekst. Dit in verband met intellectuele eigendomsrechten. • Zodra je iets communiceert over de afdracht of de donatie, denk er dan aan dat je boodschap helder en transparant is; hoe je Pink Ribbon steunt en hoe de donatie tot stand komt. Bijvoorbeeld: “X Euro van uw inschrijfgeld doneren wij aan Stichting Pink Ribbon”. Indien je twijfelt over de wijze waarop je over de afdracht communiceert, neem dan contact met ons op via evenementen@pinkribbon.nl.

23


• Waarom gebruiken wij geen ‘strijd tegen borstkanker’? Omdat er nog steeds iedere dag 9 mensen (ook mannen) dood gaan aan de gevolgen van borstkanker. Mensen die heel graag wilden overleven, maar waarbij dat niet gelukt is. Heel erg verdrietig. De omgeving van deze mensen krijgt door zinnen als ‘de strijd tegen borstkanker’ het gevoel dat het overleven een keuze is: als je genoeg je best doet, ofwel voldoende strijdt, dan kun je borstkanker overwinnen. Dat is pijnlijk. Want we weten allemaal, dat het niet zo werkt. Dat strijden niet leidt tot overleven. De mensen die iemand zijn verloren, zijn dus onnodig geraakt. Dat is de reden waarom wij hebben gezegd: we Richtlijnen acties en evenementen voor Pink Ribbon 1 communiceren nooit meer over de strijd tegen borstkanker. Wij gebruiken nu in het merendeel van de gevallen: we steunen de borstkankerpatiënt. • Indien je promotiemateriaal ophangt in openbare ruimtes, vergeet dan niet om, indien nodig, daar toestemming voor te vragen. Promotiematerialen Via onze webshop zijn er verschillende promotiematerialen en producten te bestellen om je evenement of actie aan te kleden met leuke Pink Ribbon materialen. We bieden twee verschillende pakketten aan: • Voorlichtingspakket:30 folders over PinkRibbon • Promotiepakket:ballonnen, donatiefolders, stoffenlintjes, posterseneendonatiebox. Wanneer je een promotiepakket wilt bestellen kun je de medewerkers van Pink Ribbon om een actiecode vragen. De pakketten zijn gratis. Je betaalt alleen de verzendkosten. Tip: Houd rekening met enige levertijd. Het voorlichtingspakket en het promotiepakket zijn te bestellen via: https://www.pinkribbonshop.nl/ promotiepakket-1 Doneren De donatie kun je overmaken op rekeningnummer (IBAN nummer): NL 38 ABNA 0609 0909 09 t.n.v. Stichting Pink Ribbon te Bussum. Zet bij je donatie jouw naam of de naam van jouw evenement/actie. Je kunt de donatie niet cash overhandigen.

24


BIJLAGE 3 financien 1. De omzetvoorspelling per week. (De verkoop start in week 17, week 1 staat gelijk aan week 17.)

Omzet (Exclusief btw)

Omzet excl btw € 500,00 € 450,00 € 400,00 € 350,00 € 300,00 € 250,00 € 200,00 € 150,00 € 100,00 € 50,00 €1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Week van verkoop

2. De investeringsbegroting van de totale periode. Een kantoor is ter beschikking gesteld.

3. De financieringsplan. Laranja is van plan om 75 aandelen te verkopen en de productie hiermee te financieren.

4. Winst per aandeel

25


5. De totale loonkosten per persoon Naam student Charlotte Steven Corbin Andy Ikram

26

Uren 100 100 100 100 100

Bruto Tarief loonkosten Loonheffing Nettolonen 0,20 20,00 8,40 11,60 0,20 20,00 8,40 11,60 0,20 20,00 8,40 11,60 0,20 20,00 8,40 11,60 0,20 20,00 8,40 11,60 100,00 42,00 58,00


7 bronnen 7. 1 De markt Adformatie (2010). Bavaria lanceert dutchydress. Geraadpleegd op: 2 april 2014. Via: http://www. adformatie.nl/nieuws/bericht/bavaria-lanceert-dutchydress Firmfocus (2010). Sector informatie winkels in kleding. Geraadpleegd op: 28 maart 2014. Via: http://www.firmfocus.biz/NL/intelligence/bedrijfstak/sector-informatie-winkels-in-kleding.php Flagsible (2014). De jurkjes. Geraadpleegd op: 2 april 2014. Via: http://flagsible.com/6-de-jurkjes I love Fashionnews (2012). New release Supertrash EK jurkje voor maar 9,99. Geraadpleegd op: 2 april 2014. Via: http://www.ilovefashionnews.nl/2012/06/11/new-release-supertrash-ek-jurkjevoor-maar-e-999/ Rabobank (2014). Rabobank branchecijfers detailhandel non-food. Geraadpleegd op: 28 maart 2014. Via: https://www.rabobankcijfersentrends.nl/index.cfm?action=branche&branche=Detailhandel_non-food&p=1 Rabobank (2014). Rabobank MKB-visie 2014. Geraadpleegd op: vrijdag 28 maart 2014. Via: http://www.rabobank.nl/bedrijven/kennis/mkb_visie/ Versereclame (2012). De ek-gadget van bavaria de v-dress. Geraadpleegd op: 2 april 2014. Via: http://www.versereclame.nl/2012/04/18/de-ek-gadget-van-bavaria-de-v-dress/ 7 2 Doelgroep Ster (2014) Er kijken meer vrouwen naar voetbal dan je denkt. Geraadpleegd op: 2 april 2014.Via: http://www.ster.nl/uploads/media_items/poster-wk.original.pdf Wikipedia. Uitleg Oranjegekte. Geraadpleegd op: 2 april 2014.Via: http://nl.wikipedia.org/wiki/ Oranjegekte bezocht 3-4-14 ING Bank. Wat mag oranje kosten. Geraadpleegd op: 2 april 2014.Via: http://www.mijngeld.nl/inhet-nieuws/plaatje-van-de-week-oranje-mag-wat-kosten CBS. Gebruik en gebruikers van sociale media. Geraadpleegd op: 2 april 2014.Via: http://www.cbs. nl/NR/rdonlyres/06A12225-495E-4620-80F6-F2A53E819957/0/20131001b15art.pdf Trimbos instituut. Het Grote Uitgaansonderzoek 2013 (pagina 18) Geraadpleegd op: 2 april 2014. Via: http://www.trimbos.nl/~/media/Nieuws%20en%20Persberichten/AF1254%20Het%20 Grote%20Uitgaansonderzoek%202013%20digitaal.ashx CBS. Steeds meer mensen kopen online Geraadpleegd op: 2 april 2014.Via: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/vrije-tijd-cultuur/publicaties/artikelen/archief/2013/2013-3850-wm.htm

27

Ondernemingsplan  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you