Page 1

Communicatiestrategie DAVI Januari 2014 1


Opdracht

Inleiding in zelfrijdende auto’s

Tijdens de innovatie estafette in november 2013 werd voor het eerst in Nederland een demonstratie gehouden met zelfrijdende auto’s op de openbare weg. De Nederlandse media pakte dit op en de Dutch Automated Vehicle Initiative kreeg landelijke aandacht. Naast het grote publiek wil DAVI ook de overheid en het bedrijfsleven informeren over zelfrijdende auto’s. Samen met hen wil DAVI verder gaan met het bouwen en laten zien van zelfrijdende auto’s op de Nederlandse wegen.

Al meer dan 50 jaar zijn zelfrijdende auto’s een toekomstbeeld, eerst in science fiction, later in wetenschappelijk onderzoek en in verschillende vormen al op de weg.

Een communicatiestrategie voor de komende 2 jaar voor het Dutch Automated Vehicle Initiative Deze communicatiestrategie beschrijft de communicatiedoelen, de boodschap en de middelen voor DAVI, voor de komende twee jaar. Omdat wetenschappelijk onderzoek altijd onzekerheid met zich meebrengt zijn de middelen niet in een strakke planning van dag tot dag gegoten.

In de wetenschap worden vier fases van automation aangehouden, steeds met meer ondersteuning van de techniek. De simpelste is driver assistance, dit houdt in dat de techniek de bestuurder ondersteunt. Dit gebeurd bijvoorbeeld door te waarschuwen of taken over te nemen, zoals bijvoorbeeld cruise control. Een stap verder is partial automation, de bestuurder kan dan de handen van het stuur halen en de voeten van de pedalen, maar moet nog meekijken. Weer een stap verder, bij high automation, kunnen ook de ogen van de weg en kan de bestuurder bijvoorbeeld de krant lezen. De bestuurder moet nog steeds waakzaam zijn en binnen enkele seconden het stuur over kunnen nemen. De meest vergaande vorm is full automation, hierin heeft de bestuurder geen taak meer. Driver assistance is nu al te vinden in bijna elke huidige auto. Ook vormen van partial automation zijn al te vinden, de duurdere Mercedessen kunnen in de file al zelfstandig rijden. Grote fabrikanten voorspellen bijna allemaal dat parital– en andere dat high automation in 2020 op de snelweg beschikbaar moet zijn voor de consument. Elk automerk is momenteel bezig met een vorm van zelfrijdende auto’s, ze zien dit als een innovatie waarin ze mee moeten gaan om te blijven voortbestaan. Zelfrijdende auto’s kunnen veel voordelen hebben: een grote vermindering van de files, de potentie om alle auto-ongelukken te voorkomen, energie efficiëntie en een andere rijbeleving.

Communicatiestrategie DAVI

2


Samenvatting Het Dutch Automated Vehicle Initiative, DAVI, heeft als doel het bouwen en het laten zien van een automatische auto op de Nederlandse wegen. Het doel van DAVI valt op te splitsen in 5 communicatiedoelen: Het publiek informeren over zelfrijdende auto’s

DAVI wil een eerlijk beeld geven over zelfrijdende auto’s vanuit de wetenschap. Uit literatuur blijkt dat de focus van de communicatie zich op het algemene publiek moet richten en niet perse op potentiële kopers. De communicatie hoeft niet alleen op voordelen in te gaan, maar vooral de betrouwbaarheid te belichten.

Testlicentie

DAVI zou een testlicentie willen hebben om op de openbare weg te mogen testen. De actoren die de beslissing nemen zijn ook betrokken bij de dialoog. Aan het thema testen moet dus meer aandacht besteed worden. Testen in Nederland

Als testen eenmaal mogelijk is, kunnen ook andere, eventueel buitenlandse, partijen in Nederland gaan testen. DAVI kan helpen met het lokken van buitenlandse organisaties naar Nederland. Hiervoor kan vooral het RDW netwerk aangesproken worden.

Dialoog met overheid, belangenorganisaties en verzekeraars

Achter de schermen moet er beleid gemaakt worden op zelfrijdende auto’s. Door partijen samen te brengen, worden problemen niet op een gebied opgelost, maar in het geheel. DAVI kan in informatie vanuit de wetenschap voorzien en een verbindende rol spelen. Door de dialoog in thema’s te verdelen, kan er efficiënter overlegd worden. Meer partners

DAVI zou graag zien dat meer partijen zich aansluiten. Het netwerk van de core group is voldoende groot, en het contact is goed. De strategie voor dit doel is dan ook het informeren van het netwerk en later met persoonlijk contact partijen overhalen om het initiatief te versterken.

3


Analyse Intern

In de media

Gestart in april 2013 bestaat DAVI nu als initiatief van TU Delft, TNO, RDW en Connekt, ook wel de core group genoemd. Ondertussen hebben 11 partijen de charter ondertekend, en ondersteunen dus DAVI. De core group neemt de besluiten en het grootste deel van het werk voor zijn rekening.

Naast de wetenschap zenden vooral autofabrikanten en ontwikkelaars informatie over zelfrijdende auto’s. Deze bestaat vaak uit toekomstschetsen, jaartallen waarin de eerste modellen kunnen worden verwacht en onderzoekslijnen. De toekomstbeelden zijn vaak optimistisch volgens wetenschappers van de TU Delft.

Het doel van DAVI is “het bouwen en laten zien van een automatische auto op de Nederlandse wegen”. Binnen twee jaar hoop DAVI met nietexperts te kunnen testen op de snelweg met in platoon rijden. De eerste auto van het peloton zal “normaal” bestuurd worden, de volgende bestuurders kunnen met handen van het stuur en ogen van de weg rijden. Idealiter bestaat het peloton uit verschillende merken auto’s die met elkaar communiceren.

Binnen 2 jaar

De berichtingeving door de Nederlandse media is vaak positief. Er worden 3 frames gebruikt door de media: 

Innovatie en verbetering. Vaak berichtgeving met in de strekking “het komt eraan”, “mogelijk 0 verkeersdoden”, enzovoorts.

Nederlands exportproduct. Geïntroduceerd door de minister Schulz na haar eerste rit in de DAVI waarin het als Nederlands werd neergezet.

De lol van het rijden die verdwijnt. Vooral gebruikt als laatste paragraaf in nieuwsberichten of als insteek door minder serieuze media.

DAVI mag niet klagen over landelijke media aandacht. Ook als expert worden de onderzoekers van de TU Delft vaak benaderd. Diverse journalisten hebben aangegeven bij een nieuwe rit of doorbraak graag geïnformeerd te worden.

Uniek aan DAVI

Communicatiestrategie DAVI

Qua techniek is DAVI nog niet zo ver als onderzoeksinstellingen in andere landen. Vooral de publiek-private samenwerking, de demonstraties op de openbare weg en in de toekomst de verschillende merken maken DAVI uniek. Qua onderzoek is DAVI anders dan grote automerken, omdat DAVI de veiligheid van zelfrijdende auto’s wetenschappelijk willen bewijzen. Ook de focus op de human factors en de communicatie tussen auto’s (V2V) maakt dat anders dan veel andere projecten. 4


Een succes? Uit literatuur blijkt dat er 5 succesfactoren van belang zijn bij technische innovaties (Hulsmann & Pfeffermann, 2011). De zelfrijdende auto voldoet aan alle 5 de voordelen: beter dan de vorige generatie, compatible, bedieningsgemak, te proberen en te zien. De laatste twee, het te proberen en te zien, kunnen gebruikt worden in de communicatie.

Actoren In Figuur 1 zijn alle actoren buiten DAVI weergegeven in een diagram. Hieruit is te zien dat men achter de schermen aan het werk is. De autofabrikanten en toeleveranciers zijn volop aan het ontwikkelen en ook het ministerie van I&M en Rijkswaterstaat zijn al bezig, hoewel in mindere mate. De andere ministeries zijn minder bezig, hoewel de ontwikkelingen ook hen raken. De grote massa van het publiek en de politiek zijn nog echt niet wakker geschud. Het publiek reageert gematigd enthousiast, maar zeker vanuit de politiek blijft het stil. Een enkel wetsvoorstel is ingediend, maar op websites of partijprogramma’s is nog weinig te vinden. Bijna alle actoren zijn positief gestemd, op de verzekeraars na. Bij sommige verzekeraars leeft de stemming “we zien elkaar in de rechtbank wel�. Anderen staan wel open voor informatie. Kortom, het merendeel van de actoren is positief gestemd, het maatschappelijke debat is nog niet losgebarsten en bij verzekeraars heerst enige terughoudendheid.

Figuur 1: Hoe groter de actor is weergegeven, hoe meer invloed hij op het proces heeft. Op de horizontale as staat de activiteit van de actor, de verticale geeft de steun weer. Een rode bol betekend niet dat er ruzie is, maar dat er weinig contact is. (Bron: op basis van informatie uit Connekt)

5


Doelen Het publiek informeren over zelfrijdende auto’s

Laten zien

Het bouwen en laten zien van een automatische auto op de Nederlandse wegen

Meer partners

Testen in Nederland

De overheid, belangenorganisaties en verzekeraars informeren over zelfrijdende auto’s binnen 1 jaar en zorgen dat er beleid wordt gemaakt op dit onderwerp binnen twee jaar. Autofabrikanten en ontwikkelaars (of andere gewenste partners) overhalen partner te worden van DAVI binnen twee jaar.

De overheid en ander mee-beslissers overhalen om testen in Nederland met zelfrijdende auto’s mogelijk te maken binnen een jaar. Autofabrikanten en ontwikkelaars overhalen om te testen in Nederland.

Het doel van DAVI is tweeledig: het bouwen en het laten zien van een automatische auto op de Nederlandse wegen. Dit is op te splitsen in vijf doelen waar communicatie een rol bij speelt, ze zijn verdeeld in drie thema’s: laten zien, meer partners en testen in Nederland. Hierboven is een overzicht te zien. DAVI brengt kennis en ervaring vanuit de wetenschap richting de overheid, het bedrijfsleven en het publiek op een zo eerlijk mogelijke manier. De bovenste twee doelen zijn daarom informatief. Op het beleid maken na. De andere drie doelen zijn wel bedoeld tot het beïnvloeden Communicatiestrategie DAVI

van de doelgroep. Zeker de mogelijkheid tot uitgebreid testen in Nederland moet snel geregeld worden, omdat dat veel kansen biedt qua onderzoek en communicatie. Het doel richting het publiek heeft geen tijdsindicatie gekregen omdat het lastig is een niveau aan te geven waarop het publiek geïnformeerd moet zijn, dus ook wanneer dit klaar moet zijn. Ook bij het laatste doel is geen tijdsplanning aangegeven, omdat dit een doorlopend proces is, dit kan in gang gezet worden vlak nadat het duidelijk is dat de testen mogelijk zijn. 6


Planning

2014

2015

Persberichten doseren Publiek Algemene media aandacht

(recordpoging, zelfrijdende busdienst, open dag) De Haagse Rit

Losse thema’s doorzetten EU / politiek aan laten haken

Achter de schermen Presentaties

Meer partners

Minister zelf in DAVI laten rijden

Intertraffic

Online colleges NVVC

ITS Helsinki

Communicatie uitingen core group

Innovatie estafette Persoonlijk contact

Betrekken bij Haagse Rit Testlicentie

Testen in NL

Gebruik maken van netwerk DAVI en partners

7


Publiek Richting het publiek wil DAVI een eerlijk beeld geven over geautomatiseerde auto’s. Het gaat hier om informeren over de voor- en nadelen richting het publiek en een eerlijk beeld te scheppen over zelfrijdende auto’s. Dit deels als tegenwicht van de erg optimistische toekomstbeelden van de autofabrikanten.

Strategieën In algemene media met focus op betrouwbaarheid Het grootste obstakel bij communicatie van maatschappelijke innovaties is om een goed beeld te scheppen over de risico’s. DAVI wil de wetenschappelijke kennis over zelfrijdende auto’s overbrengen. Uit onderzoek blijkt dat onvrijwillig risico lopen een factor 1000 zwaarder weegt dan vrijwillig risico (Starr, 1969). De bestuurder van een zelfrijdende auto loopt een vrijwillig risico (hij maakt de keuze), andere automobilisten, fietsers of voetgangers lopen echter een onvrijwillig risico. Dus vooral de andere weggebruikers moeten geïnformeerd worden. Ook uit dit artikel blijkt dat gebruikers de nadelen veel zwaarder wegen dan voordelen. Kortom, het gaat niet om grote voordelen voor de gebruiker, maar om kleine nadelen voor de rest. Een artikel over de betrouwbaarheid van de techniek in algemene media verdient daarom de voorkeur boven een artikel over het oplossen van files in een autoblad. Imago: dicht bij de mens “on the road” Jarenlang waren zelfrijdende auto’s toekomstmuziek, DAVI probeert echter te laten zien dat zelfrijdende auto’s binnen enkele jaren op de weg kunnen zijn. Het imago van DAVI moet dan ook vooral dicht bij de mens zijn. Geen foto’s van rijsimulatoren, maar echte auto’s op de weg, liefst met handen los. Naast dicht bij de mens, kunnen ook innovatief, veilig en duurzaam aan het imago toegevoegd worden, deze elementen zijn echter van ondergeschikt belang. Ook laten zien en te proberen, uit Communicatiestrategie DAVI

de analyse, zijn succesfactoren van een innovatie die DAVI kan gebruiken.

Ook in communicatiemiddelen kan het dicht bij de mens worden gebruikt. Mensen die een techniek ervaren, zijn over het algemeen positiever. Zo is Europa over het algemeen positief over windenergie, maar zijn mensen vlak bij bouwlocaties negatief (NIMBY). Deze mensen trekker echter later bij en ze worden binnen enkele jaren zelfs positiever dan gemiddeld (WustenHagen, Wolsink, & Burer, 2007). Ook lijdt het ervaren van een techniek tot een betere risicoperceptie (Slovic, 1987), vooral technieken die ver van de mens af staan worden vaak verkeerd ingeschat.

Boodschap “Zelfrijdende auto’s komen binnen enkele jaren op de markt” Deze boodschap bevat nog geen inhoudelijke informatie die het publiek te weten moet komen. Als onderzoek klaar is kan de boodschap worden uitgebreid. Bijvoorbeeld: “Zelfrijdende auto’s zullen waarschijnlijk files verminderen, uitstoot omlaag brengen en het aantal verkeersdoden doen dalen”

DAVI als merk DAVI wil vooral informeren over zelfrijdende auto’s en dus niet alleen over DAVI. DAVI is dus meer een middel dan een doel. Het merk DAVI hoeft daarom ook niet bij het grote publiek bekend te zijn. Wel moet er opgelet worden dat het initiatief als DAVI communiceert en niet als individuele partij. Momenteel is het merk DAVI niet geregistreerd, dit valt echter wel te adviseren, niet zozeer voor de communicatierichting het publiek, maar meer richting partners en de technische– en wetenschappelijke wereld.

8


Planning

2014

2015

Persberichten doseren Algemene media aandacht Mogelijkheden:

Recordpoging

Minister zelf in DAVI laten rijden Open dag RDW / TNO testbaan

Zelfrijdende busdienst

Middelen Persberichten doseren Momenteel wordt er per interview losgelaten wat er op dat moment te vertellen is, in dat geval pakt één medium het nieuws op, maar de rest niet. Wat DAVI te melden heeft kan grotere impact hebben als er wordt nagedacht wat aan welk medium te vertellen en wanneer. Meer informatie hierover staat in de laatste hoofdstuk ‘de komende maanden’. Volgende innovatie estafette Tijdens de innovatie estafette, of een andere rit, kan er nieuwe technologie gepresenteerd worden. Dit kan breed opgezet worden voor de media. Algemene media-aandacht Zoals beschreven in de strategie moet de focus van DAVI niet op de potentiele kopers moet liggen, maar op de fietsers, voetgangers en andere autorijders. NOS, nu.nl, Hart van Nederland, talkshows en het RTL-nieuws zijn goede ingangen.

Hieronder staat een aantal mogelijkheden om landelijke media-aandacht te halen. Om media aandacht te krijgen kan een recordpoging of een mooie rit georganiseerd worden. 12 uur in peloton rijden op de snelweg, van de ITS corridor van Rotterdam naar Wenen rijden of als eerste over de nieuwe A4 bij Delft rijden zijn mogelijkheden. Om het grote publiek in contact te kunnen brengen met zelfrijdende auto’s kan een open dag worden georganiseerd op één van de testterreinen. Hier kunnen bezoekers een rit maken of bekijken. Eventueel kunnen via de media ritten worden verloot. Wel is het wel kosten en arbeidsintensief. Als nog gereden wordt met experts, is een zelfrijdende busdienst op de snelweg ideaal om passagiers te informeren. Kansen hiervoor zijn de busdienst van Breda naar Zeeuws Vlaanderen of ECT met een eigen buslijn richting de Tweede Maasvlakte.

9


Achter de schermen Doel van DAVI is om de overheid, belangenorganisaties en andere partijen, bijvoorbeeld verzekeraars te informeren over zelfrijdende auto’s. Naast dit informeren moet er ook door hen actie ondernomen worden, er moet namelijk beleid gemaakt worden op geautomatiseerde auto’s. Voorbeelden waar over nagedacht moet worden is hoe de wetgeving geregeld moet worden, hoe de politie hiermee moet omgaan en bijvoorbeeld of er nog nieuwe verkeersborden nodig zijn of dat alles in-car verschijnt. Hiervoor is afstemming nodig tussen verschillende partijen.

Partijen In het overzicht hieronder staan de partijen geclusterd die bij de dialoog betrokken kunnen worden. Later kunnen ook politieke partijen, Europese partijen of gemeenten aanhaken.

Dialoog Informeren over zelfrijdende auto’s kan vanuit DAVI richting de stakeholders kan één kant op, maar nog beter is een dialoog tussen de partijen en DAVI, of andere onderzoeksinstellingen. Zo kan de wetenschap doorvloeien in het beleid, maar kan ook de wetenschap zich aanpassen op de vragen vanuit deze organisaties. Ook is het van belang dat partijen met elkaar in contact gebracht worden, zodat bijvoorbeeld de ANWB met verzekeraars kan praten of de fietsersbond met ontwikkelaars. DAVI kan hier een platform voor bieden. Later zouden bij deze dialoog ook Europese partijen of de politiek kunnen aanhaken. Aangezien er vele kanten aan zelfrijdende auto’s zitten, is het handig om de dialoog in thema’s op te splitsen. Dat de strategie vooral op een dialoog richt betekent niet dat eenrichtingsverkeer niet mag. Presentaties vanuit DAVI bij andere zijn zelfs wenselijk, echter gaat de voorkeur uit om juist partijen samen te brengen.

Communicatiestrategie DAVI

Boodschap “Zelfrijdende auto’s zijn binnen enkele jaren op de markt, maak hier beleid op, DAVI kan jullie van informatie voorzien.”

De boodschap bestaat dus uit informatievoorziening over zelfrijdende auto’s, maar daarbij ook een vraag om actie en een aanbod voor hulp vanuit DAVI.

10


Planning

2014

2015

De Haagse Rit

Losse thema’s doorzetten EU / politiek aan laten haken

Presentaties Online colleges

Middelen Presentaties

Momenteel is er al een aantal partijen naar DAVI gekomen met de vraag of DAVI hen wil informeren over de stand van zaken van zelfrijdende auto’s. Hoewel een dialoog de voorkeur verdient, zijn extra kansen om kunnen te informeren altijd wenselijk. Online colleges Eén keer per maand of kwartaal kan een onderzoeker of hoogleraar van DAVI een college houden over de stand van zaken van de techniek op dit moment, zo kunnen beleidskamers zichzelf up to date houden. Ook de beter geïnformeerde burger kan dit bekijken. De TU beschikt momenteel over middelen om dit simpel op te nemen.

aanwezig die een inhoudelijk programma hebben, dit zal worden ingedeeld in thema’s. De bedoeling is om er voor te zorgen dat alle aanwezigen samen tot oplossingen komen. Dialoog in thema’s De Haagse rit moet het startpunt zijn van een specifiekere dialoog richting de betrokken partijen. De precieze vorm hangt af van de wensen van de aanwezigen op de discussie bij de rit. Door alvast op te splitsen in thema’s, krijgt men alleen de relevante informatie mee en is de kans groter om dit thema door te zetten. Er kan ook gekeken worden of niet DAVI maar één van de andere partijen een thema wil voortzetten.

De Haagse rit Als startpunt van de dialoog kan een rit worden georganiseerd voor de top van de betrokken overheidsinstanties, de belangenorganisaties en industrie. Hier hebben zij de gelegenheid bijgepraat te worden door DAVI. Tegelijkertijd zijn er beleidsmakers van dezelfde instanties

5 thema’s voor de dialoog

11


Partners

Testlicentie

DAVI zou graag zien dat meer partners zich aansluiten bij het initiatief. Een specifieke wensenlijst is er echter nog niet, maar dit zullen toeleveranciers, nieuwe automerken of maatschappelijke partijen (bijv. ANWB) zijn.

Momenteel heeft de RDW één testlicentie afgegeven, op de innovatie estafette. De RDW, en de rest van DAVI, wil graag een testlicentie om te kunnen bepalen wanneer er getest kan worden op de openbare weg. Ook andere ontwikkelaars zouden, na toestemming van de RDW, zo’n licentie moeten kunnen krijgen.

De DAVI core group heeft een groot netwerk waarmee ze goed contact heeft. Connekt vooral binnen de vervoerswereld, TU Delft en TNO hebben een netwerk vol onderzoeksinstellingen en toeleveranciers, en de RWD kent veel autofabrikanten. De strategie om nieuwe partners te werven, is daarom het eigen netwerk te informeren en een positieve attitude te geven via de bestaande middelen, en daarna met persoonlijk contact ze over de streep te trekken. Beurzen zijn een goede plek om nieuwe partners te treffen, vaak staan de losse DAVI bedrijven hier al. In de tijdlijn staat een aantal voorbeelden van beurzen. Naast de beurzen is het ook goed als DAVI genoemd wordt in communicatie-uitingen zoals nieuwsberichten in mailings, of de websites van de core group. Daarna kan door middel van persoonlijk contact de betrokken partij benaderd en overgehaald worden.

Boodschap “DAVI doet vooruitstrevend onderzoek, heeft test mogelijkheden en weet de weg naar het publiek en overheden te vinden. Sluit je aan!”

Dit besluit moet genomen worden door de RDW, het ministerie van I&M, de wegbeheerders en wetenschappelijke instanties als bijvoorbeeld het SWOV. Deze partijen zijn ook allemaal betrokken bij de dialoog achter de schermen, bij het thema ‘testen’. De strategie is dan ook in de dialoog deze test te regelen. Er moet wel vaart achter, want de rest van de communicatie en het onderzoek hangt af van het slagen van dit doel. Het kan handig zijn hiermee al voor de Haagse Rit mee te beginnen.

Boodschap “Testen met niet-experts is essentieel voor de ontwikkeling, en moet snel toegestaan worden.” In de boodschap is het belangrijk om te benadrukken dat testen essentieel is voor het onderzoek naar zelfrijdende auto’s. Rijsimulatoren en afgesloten terreinen geven niet genoeg inzicht in echte verkeersituaties.

Uit de analyse bleek dat vooral dat de weg naar het publiek en overheid uniek is aan DAVI en nog niet de techniek in de auto. Daarom moet in de communicatie richting partners dit ook vooral worden benadrukt. Communicatiestrategie DAVI

12


Planning

2014 Intertraffic

2015 NVVC

ITS Helsinki

Innovatie estafette

Meer partners Communicatie uitingen core group Testlicentie

Persoonlijk contact

Betrekken bij Haagse Rit

Testen in NL

Gebruik maken van netwerk DAVI en partners

Testen in Nederland Als het eenmaal mogelijk is om te testen in Nederland, zou het mooi zijn als andere partijen dit ook gaan doen. Dit kunnen ontwikkelaars zijn, maar ook automerken die willen testen. Voor DAVI is dit handig om zo hun project meer vaart te geven en met andere merken te kunnen testen, wat één van de doelen van DAVI is. Naast DAVI hebben veel andere Nederlandse partijen baat bij Nederland als testland dus DAVI zal deze kar niet hoeven trekken. Ook het frame Nederlands export product kan hier gebruikt worden. Daarnaast kunnen TNO, TU Delft en Connekt hun netwerk met toeleveranciers aanspreken en de RDW zijn netwerk van autofabrikanten.

Boodschap “In Nederland is op de openbare weg testen mogelijk, kom hier testen.”

13


De komende maanden

Bronverwijzingen

Om de implementatie van het plan te vergemakkelijken hieronder een overzicht van wat er geadviseerd wordt de komende maanden.

Literatuur

Onderzoek en strategie doorlopen

Begin januari werd in een interview met nu.nl verteld dat DAVI in 2015 ongetrainde bestuurders in de auto wil hebben. Dit werd opgepakt, maar alleen door nu.nl. Andere media hadden het pas later door, en pikten het niet op. Door voorafgaand aan interviews te bedenken wat er losgelaten wordt en dit in het juiste medium te presenteren kun je meer exposure krijgen. Nu.nl heeft nog veel lezers, maar als dit in een vakblad had gestaan, was het voor NOS ook geen nieuws meer. Het nieuws van DAVI zit in het onderzoek en de strategie, door deze te doorlopen en te blijven opletten kan er meer media-aandacht worden bereikt. Welke partners wil DAVI?

DAVI heeft als wens om meer partners te betrekken, wie dit echter zijn is niet duidelijk binnen de groep. Als hiernaar gekeken is kan de communicatie gerichter verlopen. Waarschijnlijk zijn meer ontwikkelaars bij DAVI gewenst, en is dus de Intertarffic een goede plek om te beginnen.

Hulsmann, M., & Pfeffermann, N. (2011). Strategies and Communications for Innovations. Springer Heidelberg . Slovic, P. (1987). Perception of Risk. Scicence, 280-285. Starr, C. (1969). Social benefit versus technological risk. Science , 1232-1238. Wustenhagen, R., Wolsink, M., & Burer, M. J. (2007). Social acceptance of renewable enegery innovation: an introduction to the concept. Energy policy, 2683-2691.

Beelden Hans de Mol— PressVisuals TNO DAVI film

Overig Interviews Connekt, RDW en TU Delft

De Haagse Rit organiseren

Om de dialoog een kickstart te geven en vanwege de drukke agenda’s van de genodigden moet er snel begonnen worden met de organisatie van deze rit.

Communicatiestrategie DAVI

14


15


Over Als stageopdracht voor Science Communication, TU Delft Bij: Connekt Door: Steven Puylaert stevenpuylaert@gmail.com 06 16 833 724 Meer info: www.davi.connekt.nl

Communicatiestrategie davi (eindrapport)  

Communicatiestrategie DAVI

Communicatiestrategie davi (eindrapport)  

Communicatiestrategie DAVI

Advertisement