Page 1

2011.

KWS Hibridi PONUDA KWS HIBRIDA KUKURUZA, SUNCOKRETA I ULJANE REPICE ZA 2011.


KUKURUZ Poljoprivreda je visoko intenzivna proizvodnja koja zahteva sve značajniju primenu novih naučnih dostignuća. Ovo se odnosi kako na agrotehniku tako i selekciju odnosno na setvu savremenih hibrida spremnih da odgovore na sve oštrije zahteve tržišta.

Poštovani proizvođači, Kompanija KWS je lider u selekciji svih poljoprivrednih kultura već skoro 160 godina. Pored toga, skoro jednu deceniju, na tržištu Srbije KWS je prepoznatljiv po hibridima koji daju vrhuske prinose i spremni su da odgovore izazovima kako proizvodnih uslova tako i specifičnim zahtevima proizvođača. Poznato je da je hibrid kukuruza Kermess najprinosniji hibrid u Srbiji. Iz godine u godinu on iznenađuje prinosima koje postiže u proizvodnji. To može da se ilustruje podatkom da su prosečni prinosi u proizvodnji ovog hibrida na parcelama od 100 i više hektara redovno preko 13,5 a često i preko 14 tona suvog zrna po hektaru. Da se selekcioneri KWS-a nisu uspavali na lovorikama dokaz je i nova generacija hibrida koji su već registrovani na našem tržištu a neki od njih se nalaze i u komercijalnoj prodaji. KWS 3381 je nova generacija hibrida prilagođena upravo zahtevima proizvođača. U činjenici da se kukuruz u Srbiji, sada se već slobodno može reći, dominantno kombajnira, ukazuje da proizvođači u ovom hibridu mogu naći odgovor na zahteve ovog načina proizvodnje.

2|

KWS HIBRIDI

Velika gustina setve, tolerancija na sušu, bolesti i poleganje i prinosi sa prosekom na nivou 13 tona po hektaru preporuka su za ovaj hirbid koji osvaja upravo one krajeve Srbije u kojima su ovi zahtevi i najčešći. Pored KWS 3381 izdvaja se i novi pripadnik treće grupe zrenja hibrid Krabas. Hibrid Mikado i dalje predstavlja osnovu prozivodnje silaže kod svih onih kojima je važno da postignu efikasnu proizvodnju sa malom cenom po jedinici proizvoda (veliki prinos sa male površine) uz očuvanje kvaliteta silaže po svim merilima. Ipak KWS ne staje ni tu. Nove selekcije su pred nama i u godinama koje dolaze sigurni smo da će KWS selekcije opravdati činjenicu da je najprodavaniji evropski hibrid upravo KWS hibrid, kao i to da je kompanija KWS po učešću na tržištu druga semenska kuća u Evropi. S poštovanjem,

Suad Kumbarić, dipl. ing. Country Manager KWS Seme Yu


PONUDA KWS HIBRIDA KUKURUZA ZA 2011. Krabas Karmas KWS 3381 Kitty Luce Mikado Klausen Klimt Kermess Grecale

FAO 300

Raniji od KWS 3381

FAO 300

izuzetno brz porast

FAO 300

Rani hibrid za rekorde

FAO 400

Za kombajniranje, USPEH 100%

FAO 500

pouzdan u svakoj godini

FAO 500

Šampion silaže

FAO 600

tolerantan na sušu

FAO 600

Savremen i prinosan

FAO 600

ZAKON

FAO 700

Visok prinos zrna i silaže

KWS HIBRIDI

|3


Krabas

FAO

300

Luce

• Raniji od KWS 3381 • Brzo otpušta vlagu, pogodan za kombajniranje • Kvalitetno zrno velike mase • Zrno narandžasto-crvene boje, bogato proteinima • 14 - 16 redova zrna

11.605 kg/ha

1 5 3

5. PSS Novi Sad 10.928 kg/ha

PRINOS [2010] Krabas Prosečan prinos [kg/ha]

Masa 1000 zrna: Udeo proteina u zrnu:

Kermess

Maksimalan prinos [kg/ha]

Preporučena gustina setve: 75.000 - 85.000 biljaka po hektaru Pogodan za gajenje na svim tipovima zemljišta u svim regionima.

Klimt

11.570 kg/ha

FAO 600

4. PSS Bačka Topola

4

Klausen

3. PSS Pančevo

9.900

12.569 kg/ha

2

Mikado

FAO 500

1. PSS Vrbas

13.300

Ostvaren prinos U OGLEDIMA:

2. PSS Sombor

Kitty

FAO 400

Opis hibrida

13.300 kg/ha

KWS 3381

RANIJI OD KWS 3381

Karmas

FAO 300

Krabas

380 - 400 g 9,4 - 10,1 %

Grecale

|5

FAO 700

KWS HIBRIDI


Novi KWS hibrid Karmas odlikuje se izuzetno brzim porastom.


Krabas

FAO

300

Karmas

FAO 300

Karmas

KWS 3381

IZuzetno brz porast

Luce

• Brzo otpušta vlagu, pogodan za kombajniranje • Moguća gušća setva • Konzistentan klip sa 16 - 18 redova zrna • Visok prinos kvalitetnog zrna uz brzo otpuštanje vlage • Nema osipanja zrna prilikom berbe i skladištenja • Tolerantan na sušu • Dobar za postrnu setvu

Kitty

FAO 400

Opis hibrida

Klausen Klimt

FAO 600

Karmas

Mikado

FAO 500

13.076

10.800

PRINOS [2010] Prosečan prinos [kg/ha]

Preporučena gustina setve: 75.000 - 85.000 biljaka po hektaru Pogodan za gajenje na svim tipovima zemljišta u svim regionima.

Masa 1000 zrna: Udeo proteina u zrnu:

Kermess

Maksimalan prinos [kg/ha]

380 - 400 g 9,0 - 10,1 %

Grecale

|7

FAO 700

KWS HIBRIDI


Krabas

FAO

300

KWS 3381

RANI hibrid za rekorde

Luce

• Odličan prinos zrna za FAO grupu 300 • Brzo otpušta vlagu, pogodan za kombajniranje • 16 - 18 redova zrna • Dobar u postrnoj setvi

13.600

13.200

KWS 3381

12.600

100

200

300

400

500

600

Preporučena gustina setve: 75.000 - 80.000 biljaka po hektaru Pogodan za gajenje na svim tipovima zemljišta u svim regionima.

Prosečan prinos [kg/ha] Maksimalan prinos [kg/ha]

Masa 1000 zrna: Udeo proteina u zrnu:

Kermess

FAO grupe

700

Klimt

PRINOS [2010]

12.800

FAO 600

Prinos [kg/ha]

13.400

Klausen

10.520

KWS 3381 13.574 kg/ha

Mikado

FAO 500

Izvor: PSS Subotica

13.615

TOP 10 REZULTATA MAKRO OGLEDA KUKURUZA SEMENSKIH KOMPANIJA u 2010. GODINI

13.000

Kitty

FAO 400

Opis hibrida

13.800

Karmas

FAO 300

KWS 3381

370 - 400 g 9,3 - 10,2 %

Grecale

|9

FAO 700

KWS HIBRIDI


KWS hibrid Kitty veoma brzo otpušta vlagu i pogodan je za kombajniranje.


Krabas

FAO

400

KWS 3381

00%

1 h e usp , E J N A IR N J A B M O ZA K

Luce

• Rekordan prinos zrna • Veoma brzo otpušta vlagu, pogodan za kombajniranje • Nema osipanja zrna prilikom berbe i skladištenja • Pogodan u postrnoj setvi za silažu

4

Klausen

2

1

13.422 kg/ha

3. PSS Novi Sad 13.573 kg/ha

5

5. PSS Pančevo 13.084 kg/ha

PRINOS [2010] Kitty Prosečan prinos [kg/ha]

Masa 1000 zrna: Udeo proteina u zrnu:

Kermess

Maksimalan prinos [kg/ha]

Preporučena gustina setve: 65.000 - 75.000 biljaka po hektaru Pogodan za gajenje na svim tipovima zemljišta u svim regionima.

Klimt

13.119 kg/ha

3

FAO 600

4. PSS Kikinda

Mikado

FAO 500

11.310

2. PSS Senta

14.842

Ostvaren prinos U OGLEDIMA: 14.842 kg/ha

Kitty

FAO 400

Opis hibrida

1. PSS Sombor

Karmas

FAO 300

Kitty

370 - 400 g 8,8 - 9,5 %

Grecale

| 11

FAO 700

KWS HIBRIDI


Krabas

FAO

500

KWS 3381

I IN D O G J O K A V S U N A D POUZ

Luce

• Listovi dugo ostaju zeleni • Tolerantan na sušu i otporan na poleganje • Adaptibilan i stabilan • Izuzetan rani porast

Klausen Klimt

Luce Prosečan prinos [kg/ha]

Masa 1000 zrna: Udeo proteina u zrnu:

Kermess

Maksimalan prinos [kg/ha]

Preporučena gustina setve: 65.000 - 75.000 biljaka po hektaru Pogodan za gajenje na svim tipovima zemljišta u svim regionima.

Mikado

PRINOS [2010]

FAO 600

Rezultati ogleda i proizvodnje u proteklom periodu su pokazali da KWS hibridi kukuruza izuzetno dobro reaguju na gušću setvu, na taj način što su prinosi značajno veći a vlage primetno niže. Hibrid LUCE je na taj način pokazao svoju adaptibilnost i u datim agroekološkim uslovima sa većim sklopom biljaka, dao bolje prinose. Dr Zdravko Hojka, Agroservis menadžer

FAO 500

14.787 14.016

11.704

PSS Novi Sad PSS Sombor

14.787

REZULTATI OGLEDA Prinos (kg/ha)

Kitty

FAO 400

Opis hibrida

Izvođač ogleda

Karmas

FAO 300

Luce

370 - 400 g 8,9 - 9,9 %

Grecale

| 13

FAO 700

KWS HIBRIDI


KWS hibridi kukuruza za silažu KWS hibridi kukuruza za silažu imaju velike prinose suve materije, visoku energiju silaže i svarljivost mase. Kvalitet same silaže u velikoj meri zavisi od momenta žetve. Različita zrelost kukuruza u momentu žetve utiče na svarljivost kod životinja. Obično se počinje sa pripremom silaže kada je ukupna vlaga od 71 do 64% i odnos suve materije od 33 do 38% u ukupnoj masi silaže. KWS hibridi kukuruza omogućuju proizvođačima da imaju na raspolaganju nekoliko dana (7-10) u okviru datih agroekoloških uslova za realizaciju žetve kukuruza za silažu. U tom periodu KWS hibridi kukuruza zadržavaju povoljan odnos suve materije koji im obezbeđuje dobijanje kvalitetne silaže. Tako da ukoliko proizvođači imaju neke nepredviđene okolnosti (nepovoljni vremenski uslovi, tehnički problemi, itd) i usled toga kasne sa početko žetve kukuruza za silažu, neće u potpunosti propustiti povoljan period za žetvu jer im KWS hibridi kukuruza omogućavaju nekoliko dana više za dobijanje kvalitetne silaže.


Krabas

FAO

500

Luce

• Rekordni prinosi kvalitetnog zrna i silaže • Visoko i čvrsto stablo, dugačkog klipa • Velika lisna površina, listovi dugo ostaju zeleni • Visok sadržaj proteina u zrnu • Masa 1000 zrna 390 - 400 g • Silaža - 65.000 kg/ha

Mikado

FAO 500

13.857

Klausen

10.400

ISKUSTVA PROIZVOÐAĘA

Mikado

Klimt

FAO 600

PRINOS [2010] Prosečan prinos [kg/ha]

Masa 1000 zrna: Udeo proteina u zrnu:

Kermess

Maksimalan prinos [kg/ha]

Preporučena gustina setve: 65.000 - 75.000 biljaka po hektaru Preporučena gustina setve za silažu: 75.000 biljaka po hektaru Pogodan za gajenje na svim tipovima zemljišta u svim regionima.

Kitty

FAO 400

Opis hibrida

“Sejem KWS silažni hibrid Mikado i prezadovoljan sam njim jer je odnos same stabljike i zrna izuzetan. Prethodno sam sejao neke druge konkurentske hibride sa kojima sam imao znatno manji prinos. Za Mikado kažu da je šampion silaže, što je i sam potvrdio kod mene. Silaža mi je potrebna tokom cele godine, a Mikado mi to omogućuje. Ima izuzetnu proteinsku vrednost i preporučio bih ga svima koji imaju stoku.” Slobodan Vasić, Ašanje

KWS 3381

Šampion silaže

Karmas

FAO 300

Mikado

390 - 400 g 9,1 - 10,2 %

Grecale

| 15

FAO 700

KWS HIBRIDI


Krabas

FAO

600

Karmas

FAO 300

Klausen

KWS 3381

TOLERANTAN NA SUŠU

Luce

• Visok prinos kvalitetnog zrna sa visokim sadržajem proteina i antocijana • Kvalitetno zrno • Dobar odnos klipa i zelene mase u proizvodnji silaže • Biljka dugo ostaje zelena

Kitty

FAO 400

Opis hibrida

Klausen Klimt

FAO 600

Klausen

Mikado

FAO 500

12.295

9.800

PRINOS [2010] Prosečan prinos [kg/ha]

Preporučena gustina setve: 65.000 - 75.000 biljaka po hektaru Preporučena gustina setve za silažu: 75.000 biljaka po hektaru Pogodan za gajenje na svim tipovima zemljišta u svim regionima.

Masa 1000 zrna: Udeo proteina u zrnu:

Kermess

Maksimalan prinos [kg/ha]

370 - 390 g 9,2 - 10,1 %

Grecale

| 17

FAO 700

KWS HIBRIDI


Krabas

FAO

600

KWS 3381

SAVREMEN I PRINOSAN

Luce

• Pogodan za kombajniranje • 18 - 22 reda zrna na klipu • Visok prinos kvalitetnog zrna uz brzo otpuštanje vlage • Nema osipanja zrna prilikom berbe i skladištenja

Mikado

FAO 500

Klausen

11.500

14.600

ISKUSTVA PROIZVOÐAĘA

Klimt

Klimt

FAO 600

PRINOS [2010] Prosečan prinos [kg/ha]

Masa 1000 zrna: Udeo proteina u zrnu:

Kermess

Maksimalan prinos [kg/ha]

Preporučena gustina setve: 70.000 - 75.000 biljaka po hektaru Pogodan za gajenje na svim tipovima zemljišta u svim regionima.

Kitty

FAO 400

Opis hibrida

“U ovih 5, 6 godina koliko radim KWS hibride, Klimt mi se pokazao kao vodeći. Sav prinos koristim uglavnom za stočnu ishranu, pa mi sve ide u klipu u čardak i tu se Klimt pokazao izuzetno dobro jer ne rasipa zrno prilikom berbe i pri skladištenju. Ovde kod nas, na severu, ima malo padavina, zemlja propušta i voda brzo ode. Agrotehničke mere pomažu povećanju prinosa, ali mnogo više znači to što KWS hibridi odlično podnose sušu. U budućnosti ne planiram ništa da menjam, jer KWS hibridi zadovoljavaju moje potrebe u potpunosti.” Ivan Oračić, Bikovo

Karmas

FAO 300

Klimt

380 - 400 g 9,0 - 9,8 %

Grecale

| 19

FAO 700

KWS HIBRIDI


Krabas

FAO

600

KWS 3381

ZAKON

Luce

• Rekordan prinos kvalitetnog zrna, visok sadržaj proteina • Izrazito dug klip, sa preko 1000 zrna • Kompaktan klip sa 18 - 24 redova zrna • Klip sa 250 do 400 gr suvog zrna*

Klausen

Prosečan prinos [kg/ha]

Masa 1000 zrna: Udeo proteina u zrnu:

Kermess

Maksimalan prinos [kg/ha]

Preporučena gustina setve: 65.000 - 75.000 biljaka po hektaru Pogodan za gajenje na svim tipovima zemljišta u svim regionima.

Klimt

Kermess

Mikado

Radoslav Jovanović Jaroslav Turčan * kompletni podaci na stranama 26. i 27.

FAO 600

PRINOS [2010]

FAO 500

12.180

Ostvaren prinos U 2010. GODINI

16.762

ISKUSTVA PROIZVOÐAĘA “KWS hibride sejem već 3 godine i izuzetno sam zadovoljan rezultatima koje postižem. Pre svih, preporučio bih dobro poznati hibrid Kermess zato što je otporan na sušu, ima izuzetno dobar rod i veliki klip sa dosta redova zrna, koji teži i pola kilograma. Stabilan je i sa velikim prinosima i sejaću ga i narednih godina.” Jovan Radivojac, Obrež

Kitty

FAO 400

Opis hibrida

16.762 kg/ha 16.596 kg/ha

Karmas

FAO 300

Kermess

390 - 410 g 9,1 - 10,1 %

| 21

FAO 700

KWS HIBRIDI

Grecale

* Klip sa 18 - 24 redova zrna


KWS hibrid Grecale ima veliki klip Ä?ija masa prelazi i pola kilograma.


Krabas

FAO

700

KWS 3381

e ž a il s I NA R Z INOSI R P VISOKI

Luce

• Robustno i visoko stablo • Velika lisna površina, pogodan za silažu • Visoki i stabilni prinosi • Otporan na poleganje • Vrhunski prinos kvalitetnog zrna i silaže • Nema osipanja zrna prilikom berbe i skladištenja

Kitty

FAO 400

Opis hibrida

Mikado

FAO 500

15.150

ISKUSTVA PROIZVOÐAĘA

Klausen

11.600

Grecale

Klimt

PRINOS [2010]

FAO 600

“Na više od trećine zemljišta radim kukuruz, prvenstveno KWS hibride od kojih izdvajam Grecale. Ovaj hibrid odlikuje dobar rod, dobro nicanje kao i rano otpuštanje vlage što je bitno za nas koji kombajniramo. Što se tiče branja u klipu, od hibrida Grecale ne postoji bolji. Rod je jako dobar, imao sam preko 13,5 t/ha.” Gabrijel Šorđan, Alibunar

Karmas

FAO 300

Grecale

Prosečan prinos [kg/ha]

Preporučena gustina setve: 65.000 - 75.000 biljaka po hektaru Pogodan za gajenje na svim tipovima zemljišta u svim regionima.

Masa 1000 zrna: Udeo proteina u zrnu:

Kermess

Maksimalan prinos [kg/ha]

380 - 400 g 9,0 - 10,1 %

Grecale

| 23

FAO 700

KWS HIBRIDI


PREGLED OPŠTIH KARAKTERISTIKA HIBRIDA Hibrid

FAO GRUPA

BROJ REDOVA ZRNA

MASA 1000 zrna (g)

Krabas

300

16 - 18

380 - 400

9,4 - 10,1

dobar (postrno)

Karmas

300

16 - 18

380 - 400

9,0 - 10,1

dobar (postrno)

KWS 3381

300

16 - 18

370 - 400

9,3 - 10,2

dobar (postrno)

Kitty

400

16 - 20

370 - 400

8,8 - 9,5

odličan (postrno)

Luce

500

16 - 20

370 - 400

8,9 - 9,9

vrlo dobar

Mikado

500

16 - 18

390 - 400

9,1 - 10,2

šampion

Klausen

600

16 - 20

370 - 390

9,2 - 10,1

odličan

Klimt

600

18 - 22

380 - 400

9,0 - 9,8

vrlo dobar

Kermess

600

18 - 24

390 - 410

9,1 - 10,1

odličan

Grecale

700

18 - 24

380 - 400

9,0 - 10,1

odličan

24 |

KWS HIBRIDI

UDEO PROTEINA SILAŽA U ZRNU (%)


• • • • • • •

Odlični u intenzivnoj proizvodnji Dugo ostaju zeleni - Stay green osobina Povećan broj redova zrna na klipu Tolerantni na sušu Duboko usađeno zrno omogućava i skladištenje u čardacima - kotarkama Pogodni za gajenje na svim tipovima zemljišta Brzo otpuštaju vlagu

OTPUŠTANJE VLAGE

TOLERANTNOST BUJNOST ČUVANJE UDEO NA SUŠU U ČARDAKU kočanke (%)

odlično

odlična

dobra

dobro

14 - 15

odlično

odlična

dobra

dobro

14 - 15

odlično

odlična

dobra

odlično

14 - 15

odlično

odlična

vrlo dobra

odlično

14 - 15

vrlo dobro

odlična

vrlo dobra

odlično

17 - 18

vrlo dobro

odlična

odlična

odlično

18 - 20

vrlo dobro

odlična

odlična

odlično

17 - 18

odlično

odlična

vrlo dobra

odlično

15 - 17

vrlo dobro

odlična

odlična

odlično

17 - 18

vrlo dobro

odlična

odlična

odlično

17 - 18

KWS HIBRIDI

| 25


PREPORUKA ZA SETVU ZA VISOK I KVALITETAN PRINOS

Krabas Karmas KWS 3381 Kitty Luce Mikado Klausen Klimt Kermess Grecale

75.000 - 85.000 75.000 - 85.000 75.000 - 80.000 65.000 - 75.000 65.000 - 75.000 65.000 - 75.000 65.000 - 75.000 70.000 - 75.000 65.000 - 75.000 65.000 - 75.000

Svako smanjenje broja biljaka od optimalnog dovodi do smanjenja prinosa jer je gustina useva jedan od osnovnih preduslova za postizanje visokih prinosa. Određivanje količine semena za setvu jedinice površine je od velikog značaja za visinu i kvalitet prinosa kukuruza. Odgovarajuća količina semena omogućava postizanje planirane gustine useva kukuruza (broj biljaka po jedinici površine). Količina semena za setvu zavisi od nekoliko činilaca: hibrida (FAO grupa zrenja), klimatskih faktora, osobina zemljišta, kvaliteta semena, cilja proizvodnje, načina setve, nivoa agrotehnike i sistema đubrenja.

Hibrid - u zavisnosti od hibrida odnosno FAO grupe zrenja primenjuje se i različita količina semena za setvu. Klima - povećanjem nadmorske visine za svakih 100 m pogoršavaju se toplotni uslovi, pa je potrebno nešto uvećati setvenu normu i ići na ranije FAO grupe. Zemljište – ukoliko je zemljište povoljnih fizičkih i hemijskih osobina, poželjno je povećati setvenu normu, jer je takvo zemljište u stanju da sve biljke obezbedi sa dovoljno hrane i vode. Cilj proizvodnje – veća gustina biljaka je potrebna ukoliko se kukuruz gaji za silažu i ako se kukuruz kombajnira. Način setve – setvom mehaničkom sejalicom utroši se više semena u odnosu na pneumatsku sejalicu, koja je daleko preciznija. Agrotehničke mere – kvalitetnija obrada zemljišta, intenzivno đubrenje, efikasna zaštita useva, navodnjavanje omogućavaju povoljnije useve za gajenje biljaka te i povećavaju setvenu normu.

26 |

KWS HIBRIDI


KOMPONENTE PRINOSA Uticaj proizvođaČa i KWS genetike na prinos kukuruza

Komponente prinosa su: broj biljaka po hektaru, masa 1000 zrna i broj zrna po biljci, od kojih proizvođač može uticati samo na broj biljaka po hektaru. Svako smanjenje broja biljaka od optimalnog dovodi do smanjenja prinosa jer je gustina useva jedan od osnovnih preduslova za postizanje visokih prinosa.

KWS HIBRIDI

| 27


UTICAJ GUSTINE SETVE NA PRINOS I VLAGU Z.Z. “Rit” Šid Datum setve: 23.04. Datum berbe: 06.11.

Đubrenje (kg/ha): N: 213 P: 75 K: 75 Predusev: soja

Hibrid Rastojanje u redu

Vlaga (%)

KWS 3381 KWS 3381 KWS 3381 Kitty Kitty Kitty Luce Mikado Mikado Klausen Klimt Kermess Kermess Kermess Grecale

28 |

KWS HIBRIDI

19,0 20,9 22,1 19,0 19,9 22,1 22,1 20,9 22,1 22,1 22,1 19,0 19,9 22,1 22,1

Prinos

(kg/ha)

17,9 14,797 18.4 14,593 18,9 14,549 17,3 13,897 17,9 13,751 17,6 13,528 17,4 13,881 18,9 14,594 19,3 14,187 18,0 12,349 20,4 12,869 19,3 14,410 20,3 13,746 21,1 13,412 19,8 12,611


KERMESS PRINOS UZORAK: MESTO lalić, BAČKA GODINA: 2010. VLASNIK:

Radoslav Jovanović

Jaroslav Turčan

Marinko Crkvenjakov

Jasmina Živanov

SKLOP:

66.000 biljaka/ha predusev: detelina SEtva: 13. IV 2010. NPK: 0 UREA: 350 kg/ha STAJNJAK: da PRINOS: 16.762 kg/ha

62.000 biljaka/ha detelina 16. IV 2010. 350 kg/ha 350 kg/ha da

69.000 biljaka/ha soja 29. IV 2010. 263 kg/ha 263 kg/ha ne

63.000 biljaka/ha ječam 22. IV 2010. 350 kg/ha 263 kg/ha da

16.596 kg/ha

15.466 kg/ha

15.269 kg/ha

VLASNIK:

Miroslav Lazić

Jovan Živanov

Sima Penić

Dragiša Jovkić

SKLOP:

69.000 biljaka/ha ječam 19. IV 2010. 263 kg/ha 350 kg/ha ne

54.000 biljaka/ha ječam 18. IV 2010. 0 263 kg/ha ne

50.000 biljaka/ha pšenica 10. IV 2010. 0 0 ne

14.120 kg/ha

14.002 kg/ha

13.740 kg/ha

63.000 biljaka/ha predusev: pšenica SEtva: 10. IV 2010. NPK: 0 UREA: 263 kg/ha STAJNJAK: ne PRINOS: 14.799 kg/ha

KWS HIBRIDI

| 29


ULJARICE Suncokret

Uljana repica

• Izuzetno prilagođeni uslovima gajenja u našem području • Visoko tolerantni na bolesti koje prate proizvodnju suncokreta • Stabljike čvrste i otporne na poleganje

• Tolerantnost na niske temperature • Stabilni i visoki prinosi • Pogodni za gajenje na svim tipovima zemljišta u svim regionima

30 |

KWS HIBRIDI


PONUDA KWS HIBRIDA ULJARICA ZA 2011. Suncokret

Beluga Raniji od BAROLA otporan na volovod Barolo RO proizvodnja za rekorde Barolo RM Sweet Odličan za postrnu setvu Uljana repica

Triangle Traviata Turan

Visoki prinosi Visok sadržaj ulja VISOK RODNI POTENCIJAL

KWS HIBRIDI

| 31


Beluga

Beluga RANIJI OD BAROLA Opis hibrida

Barolo RO

• Srednjerani uljani hibrid, raniji od Barola • Visoki i stabilni prinosi i u kišnim godinama • Srednje visoka, čvrsta jaka stabljika, izuzetno tolerantna na poleganje • Glava napola savijena na dole • Izuzetna tolerantnost prema bolestima • Pogodan i za kasnije rokove setve

Barolo RM Sweet

Preporučena gustina setve: 55.000 - 65.000 biljaka po hektaru Pogodan za gajenje na svim tipovima zemljišta u svim regionima.

Udeo ulja:

51,5 %

KWS HIBRIDI

| 33


Beluga

Barolo ro OTPORAN NA VOLOVOD Opis hibrida

Barolo RO

• Srednjerani uljani hibrid • Otporan na Volovod • Srednje visoka, čvrsta jaka stabljika, izuzetno tolerantna na poleganje • Glava srednje veličine postavljena pod uglom od 45° u odnosu na ravan zemljišta • Zrna krupna i gusto zbijena u cvast, sadržaj ulja 49 – 51% • Otporan na plamenjaču (Plasmopara ssp.)

3.443

• Visoko tolerantan na sve bolesti koje prate proizvodnju

Ostvaren prinos U 2010. GODINI 2 ha 5 ha 1 ha 10 ha 2 ha

4.400 kg/ha 4.020 kg/ha 3.820 kg/ha 3.700 kg/ha 3.540 kg/ha

Preporučena gustina setve: 55.000 - 65.000 biljaka po hektaru Pogodan za gajenje na svim tipovima zemljišta u svim regionima.

PRINOS [2010] Barolo RO

Sweet

Đorđe Radojčić Jazak Dalibor Lukić Alibunar Popesku Nelu Ovča Firulović Milorad Bavanište Simon Laslo Tornjoš * kompletni podaci na strani 40.

Barolo RM

4.400

• Visoki i stabilni prinosi i u kišnim godinama, i preko 4 t/ha

Prosečan prinos [kg/ha] Maksimalan prinos [kg/ha]

Udeo ulja:

50,5 %

KWS HIBRIDI

| 35


Beluga

Barolo rM DE

PROiZVODNJA ZA REKOR Opis hibrida

Barolo RO

• Srednjerani uljani hibrid • Izuzetno prilagođen uslovima gajenja na našem području • Srednje visoka, čvrsta jaka stabljika, izuzetno tolerantna na poleganje • Glava srednje veličine postavljena pod uglom od 45° u odnosu na ravan zemljišta • Zrna krupna i gusto zbijena u cvast, sadržaj ulja 49 – 51%

3.436

• Visoko tolerantan na sve bolesti koje prate proizvodnju

Ostvaren prinos U 2010. GODINI 1 ha 3.970 kg/ha 1,5 ha 3.900 kg/ha 5 ha 3.615 kg/ha 1 ha 3.430 kg/ha 2 ha 3.285 kg/ha

Preporučena gustina setve: 55.000 - 65.000 biljaka po hektaru Pogodan za gajenje na svim tipovima zemljišta u svim regionima.

PRINOS [2010] Barolo RM

Sweet

Roman Karabas Ovča Ratomir Jungić Veliki Gaj Jovica Tintor Plandište Darko Pejin Sakule Miroslav Kuzmanović Kurjače * kompletni podaci na strani 40.

3.970

• Otporan na plamenjaču (Plasmopara ssp.)

Barolo RM

• Visoki i stabilni prinosi i u kišnim godinama, i preko 4 t/ha

Prosečan prinos [kg/ha] Maksimalan prinos [kg/ha]

Udeo ulja:

51,5 %

KWS HIBRIDI

| 37


Beluga

Sweet

U

ODLIĘAN ZA POSTRNU SETV Opis hibrida

Barolo RO

• Veoma rani uljani hibrid • Uspešno se gaji u postrnoj setvi • Zrna gusto zbijena u cvasti sa izuzetno dobrim otpuštanjem vlage • Visoki prinosi i u kišnim godinama

Barolo RM Sweet

Preporučena gustina setve: 55.000 - 65.000 biljaka po hektaru Pogodan za gajenje na svim tipovima zemljišta u svim regionima.

Udeo ulja:

51 %

KWS HIBRIDI

| 39


PRINOSI SUNCOKRETA PODACI ZA 2010. GODINU

Proizvođač

Mesto

Hibrid

Dalibor Lukić Alibunar Barolo RO Radovan Ignjatović Vračev Gaj Barolo RO Milutin Stanković Poljana Barolo RO Popesku Nelu Ovča Barolo RO Dušan Kačavenda Kupinik Barolo RO Ivica Terzić Vračev Gaj Barolo RO Firulović Milorad Bukovče Barolo RO Pobeda Bačka Topola Barolo RO Đorđe Radojčić Jazak Barolo RO Simon Laslo Tornjoš Barolo RO Ivan Oračić Bikovo Barolo RO Katica Uverić Đala Barolo RO Roman Karabas Ovča Barolo RM Jovica Tintor Plandište Barolo RM Đura Nedeljkov Deliblato Barolo RM Ratomir Jungić Veliki Gaj Barolo RM Miroslav Kuzmanović Kurjače Barolo RM Predrag Milinkov Izbište Barolo RM Darko Pejin Sakule Barolo RM Carnex Vrbas Barolo RM Nikola Milinkov Sakule Beluga

40 |

KWS HIBRIDI

Površina

Prinos

5 ha 1,5 ha 9 ha 1 ha 90 ha 10 ha 10 ha 11 ha 2 ha 2 ha 1,5 ha 25 ha 1 ha 5 ha 5 ha 1,5 ha 2 ha 20 ha 1 ha 44 ha 15 ha

4.020 3.200 3.230 3.820 3.100 3.120 3.700 3.090 4.400 3.540 2.690 3.400 3.970 3.615 3.100 3.900 3.285 3.150 3.430 3.040 3.100

kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha


Triangle

Triangle VISOKI PRINOSI Opis hibrida • Srednjerani hibrid • Standard u komisiji za priznavanje hibrida

Traviata

• Izuzetna tolerantnost na niske temperature, visoke regenerativne sposobnosti • Stabilni i visoki prinosi, sa visokim sadržajem ulja • Nizak sadržaj eruka kiseline i glukozinolata - tip 00 • Izuzetno tolerantan na poleganje • Visoka tolerantnost na pucanje mahune

}

manji gubici u žetvi

Turan

Preporučena gustina setve: 550.000 - 650.000 biljaka po hektaru Pogodan za gajenje na svim tipovima zemljišta u svim regionima.

KWS HIBRIDI

| 41


Turan

TRAVIATA VISOK SADRŽAJ ULJA Opis SOrte • Hibrid koga odlikuju stabilni i visoki prinosi • Stablo srednje visine sa izraženom sposobnosti grananja

Traviata

• Vrlo dobre otpornosti na mraz i zimu, ima brz porast u proleće • Vrlo dobra tolerantnost na poleganje • Vrlo dobra otpornost mahuna na pucanje pri žetvi • Visoka tolerantnost na Sclerotiniu sclerotiorum i Phomu lingam

Triangle

• Visok sadržaj ulja: 43-45%

Preporučena gustina setve: 550.000 biljaka po hektaru Pogodna za gajenje na svim tipovima zemljišta u svim regionima.

42 |

KWS HIBRIDI


Triangle

TURAN

L

VISOK RODNI POTENCIJA Opis sorte

• Hibrid sa izuzetno visokim rodnim potencijalom, nešto raniji od Triangla i Traviate ( 5-7 dana ) • Niže stablo sa izraženom sposobnosti grananja Traviata

• Vrlo dobra otpornost na mraz i zimu • Vrlo dobra otpornost na poleganje • Dobra otpornost mahuna na pucanje pri žetvi • Visoka tolerantnost na Sclerotiniu sclerotiorum i Phomu lingam • Visok sadržaj ulja: 43-46%

Turan

Preporučena gustina setve: 550.000 biljaka po hektaru Pogodna za gajenje na svim tipovima zemljišta u svim regionima.

KWS HIBRIDI

| 43


TIM KWS VAŠ PARTNER

Suad Kumbarić, B.Sc.

Zoran Vidojković, B.Sc.

Slobodan Radojčić, B.Sc.

Dr Zdravko Hojka, phd.

Mr Miloš Mitrović, B.Sc.

Bojan Drašković, B.Sc.

Slavko Spasojević, B.Sc.

Alfred Nemet, B.Sc.

Ivan Mojsilović, B.Sc.

Country Manager Tel: +381 11 301 69 65 e-mail: s.kumbaric@kws.com

Agroservice and Product Manager Mobil: +381 (63) 429 021 e-mail: z.hojka@kws.com

Key Account Manager Vojvodina Mobil: +381 (63) 429 112

Production Manager Mobil.: +381 (63) 429 333 e-mail: z.vidojkovic@kws.com

Consultant Mobil: +381 (63) 429 119

Area Sales Manager Severni Banat i Severna Bačka Mobil: +381 (63) 10 66 191

Production Manager Mobil: +381 (63) 429 445

Key Account Manager Južni Banat i Centralna Srbija Mobil: +381 (63) 333 720

Area Sales Manager Rasinski okrug i Južna Srbija Mobil: +381 (63) 10 66 193

Marko Dujin, B.Sc.

Nikola Pantelić

Sandra Laušević, B.Sc.

Perica Grujin, B.Sc.

Nenad Plukavec

Ivana Gligorijević, B.Ecc.

Gordana Stojićević, B.Ecc

Ana Pejović Matijević, B.Ecc.

Verica Simović, B.Ecc.

Ljiljana Katić, B.Ecc.

Spomenka Pavić, B.Sc.

Area Sales Manager Centralno Banatski i Južno Bački okrug Mobil: +381 (63) 429 051

Area Sales Manager Srem Mobil: +381 (63) 429 455

General Administration Mobil: +381 (63) 429 305 e-mail: g.stojicevic@kws.com

Finance Assistant Mobil: +381 (63) 493 115 e-mail: lj.katic@kws.com

46 |

KWS HIBRIDI

Area Sales Manager Mačva Mobil: +381 (63) 10 66 192

Warehouse Keeper / Magacioner Mobil: +381 (63) 429 310

Chief accountant Mobil.: +381 (63) 330-327 e-mail: a.pejovicmatijevic@kws.com

Logistic Assistant Mobil: +381 (63) 429 006 e-mail: s.pavic@kws.com

Area Sales Manager Južna i Zapadna Bačka Mobil: +381 (63) 429 448

Marketing Assistant Mobil.: +381 (63) 333 780 e-mail: i.gligorijevic@kws.com

Finance Assistant Mobil: +381 (63) 429 304 e-mail: v.simovic@kws.com


AGROSERVIS I PRODAJA KWS VAŠ PARTNER

1

2

MR Miloš Mitrović

DR Zdravko Hojka

Bojan Drašković

AGROSERVICE AND

KEY ACCOUNT manager KEY ACCOUNT manager CONSULTANT kolubarski okrug Centralna Srbija i VOJVODINA

PRODUCT MANAGER 063 429 021

Južni Banat

Slavko Spasojević

3

063 429 112

063 429 119

063 333 720

4

5

6

7

8

9

Ivan Mojsilović

Nikola Pantelić

Alfred Nemet

Marko Dujin

SANDRA LAUŠEVIĆ

PERICA GRUJIN

Area sales manager

Area sales manager

Area sales manager

Area sAles MAnager

Area Sales MAnager

Area Sales MAnager

Rasinski okrug i

MAČVA

severni Banat i

CENTRALNO BANATSKI I

JUŽNA I ZAPADNA

SREM

južna Srbija

063 10 66 192

severna Bačka

JUŽNO BAČKI OKRUG

BAČKA

063 429 455

063 10 66 191

063 429 051

063 429 448

063 10 66 193

KWS HIBRIDI

| 47


KWS Seme Yu d.o.o. Milutina Milankovića 136 a/1 11070 Novi Beograd Tel: 011 301 69 65, 301 69 66 Tel/fax: 011 711 08 80 www.kws.rs

KWS prodajni katalog 2011  

KWS Seme YU, prodajni katalog kukuruza i suncokreta za 2011. godinu.

KWS prodajni katalog 2011  

KWS Seme YU, prodajni katalog kukuruza i suncokreta za 2011. godinu.

Advertisement