Page 1

JEDINSTVENO REŠENJE ZA ZAŠTITU OD POPLAVA

Za 5 sati, 4 čoveka mogu da postave 1000 metara Mobilne brane!


MOBILNA BRANA ZA ZAŠTITU OD POPLAVA „Koristeći vodu, borimo se protiv vode“

Kao što može da se koristi preventivno, Mobilna brana za zaštitu od poplava može da bude postavljena i na već poplavljenim područjima, što je čini verovatno najefikasnijim rešenjem u svetu za odbranu ili ublažavanje posledica poplava ili drugih nepogoda uzrokovanih vodom. KONCEPT Upotrebom Mobilne brane za zaštitu od poplava efikasno koristimo vodu da bi se zaštitili od vode. Brana je sačinjena od međusobno povezanih fleksibilnih cevi koje su ispunjene vodom. Sekcije mogu biti različitih dužina, od 15 do 200 metara. Sekcije se međusobno povezuju Spojnicama i na taj način je omogućeno da se Sekcije beskonačno produžavaju, koliko god je potrebno na području koje je ugroženo. Postoji nekoliko varijanti (različitih visina, prečnika i oblika) Mobilne brane koje ste koriste u zavisnosti od očekivanog nivoa poplavne vode. Sve visine su preporučene od strane Danskog Instituta za hidrauliku. Količina vode unutar Mobilne brane direktno utiče na trenje koje Brana pravi sa podlogom. Činjenica da je Mobilna brana dupla (twin tube), sastavljena od dve međusobno paralelne i povezane Sekcije (cevi) ispunjene vodom, pravi veoma veliki hidraulični pritisak na podlogu (pogledati tabelu). Npr: Mobilna brana Twin Tube 125 je teška 2,35 tona po dužnom metru i može da zadrži 80 cm poplavne vode. TABELA TEŽINA MOBILNE BRANE VISINA TEŽINA VISINA POPLAVNE Kg / m VODE

PROIZVOD

PREČNIK

Twin Tube 60

60

50

1.100

36

Tripple tube 60

60

100

1.650

54

Twin tube 125

125

110

2.350

80

Tripple tupe 125

125

200

3.525

120

PGODNA ZA Manje poplave (privatne kuće i slično) Manje poplave (privatne kuće i slično) Ozbiljne poplave (zaštita infrastrukture) Ozbiljne poplave (zaštita infrastrukture)


KOMPOZICIJA MOBILNE BRANE I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE Mobilna brana se sastoji iz fleksibilnih cevi, Sekcija (eng. Tubes), metalnih Spojnica (eng. Junction) za nastavljanje Sekcija i krajnjih završetaka, Terminala (eng. Terminal). Kompozicija Mobilne brane je prikazana na slici:

Ventilator za uduvavanje vazduha

Generator

Sekcija Pumpa za vodu

Spojnica, Junction

Terminal

SPOJNICE Postoje tri različite vrste Spojnica a svaka u različitim prečnicima (60cm, 125cm): Jednostruke Spojnice (Single Junction), Dvostruke Spojnice (Twin Junction) i Trostruke Spojnice (Tripple Junction). Uloga Spojnice je sledeća: 1. Da omogući punjenje Sekcija vodom i vazduhom 2. Da poveća dužinu Mobilne brane u zavisnosti od potreba. Kako bi zadovoljila gore navedene potrebe, svaka spojnica ima dva Storz priključka prečnika 4 inča i dva Storz priključka prečnika 6 inča. Korišćenjem ovih priključaka, Mobilna Brana je kompatibilna sa opremom koja se inače koristi u Srbiji za potrebe rada sa vodom, bilo da je u


pitanju vatrogasna oprema ili druge pumpe za vodu i vazduh. Kako bi se izbegla nenamerna pomeranja ili curenje vode iz Sekcija, mesto na kome se spajaju Sekcija i Spojnica je obloženo zaštitnom gumom. Za spajanje ova dva elementa se koriste dva prstena izrađena od nerđajućeg čelika i obložena posebnom gumom, koji sistemom jakih poluga prave skoro hermetičku vezu. Na ovaj način je sertifikovanim korisnicima omogućeno da vrlo brzo i jednostavno sastave ili rastave ove delove. Za ovu radnju nije potreban nikakav dodatni alat. Spojnice su otporne na koroziju, UV zračenje i hemikalije. Spojnice su takođe opremljene sa kružnim ankerima koji, u slučaju potrebe i uz upotrebu dodatne metalne šipke (prečnik 1-2 cm, dužina 1 – 1,5 m), omogućavaju dodatnu stabilnost.

TERMINALI Kao i Spojnice, Terminali takođe postoje u tri različite vrste a svaka u različitim prečnicima (60cm, 125cm): Jednostruki Terminali (Single Terminal), Dvostruki Terminali (Twin Junction) i Trostruki Terminali (Tripple Terminal). Uloga Terminala je sledeća: 1. Služe kao početak i završetak svake Mobilne Brane 2. Omogućavaju punjenje Sekcija vodom i vazduhom Kako bi zadovoljila gore navedene potrebe, svaki Terminal ima dva Storz priključka prečnika 4 inča i dva Storz priključka prečnika 6 inča. Korišćenjem ovih priključaka, Mobilna Brana je kompatibilna sa opremom koja se inače koristi u Srbiji za potrebe rada sa vodom, bilo da je u pitanju vatrogasna oprema ili druge pumpe za vodu i vazduh. Aluminijumski Terminali su otporni na koroziju, UV zračenje i hemikalije. Kao i kod Sekcija, Terminali su opremljeni zaštitnom gumom, dodatnim kružnim ankerima a spajaju se pomoću istih čeličnih prstenova.

SEKCIJE Sekcije se sastoje iz dva sloja. Unutrašnji sloj je nepropusan i zadržava vodu, dok je spoljašnji sloj zaštita od mehaničkih oštećenja i daje čvrstinu celom sistemu. Zajedno, ova dva sloja daju veliku fleksibilnost i malu težinu ali i veliku izdržljivost i otpornost na habanje. Najveća preporučena dužina svake Sekcije je 200 m ali Sekcije mogu da budu isporučene u bilo kojoj dužini u zavisnosti od zahteva. Minimalna dužina je 15 m. Konstrukcija Sekcija apsorbuje razlike na nivoima podloge i tako se omogućava rešavanje problema koji može da nastane prilikom postavljanja (šetališta pored reka, stari nasipi, nejednaka površina usled erozije i sl.). Paralelne sekcije su međusobno povezane što takođe dozvoljava razlike na podlozi, čak i među samim Sekcijama.


Zahvaljujući fleksibilnosti Sekcija, ovaj sistem je na tržištu najfleksibilniji sistem za zaštitu od poplava, zaštitu morske obale i privremeno skladištenje otpadnih voda. Mobilna Brana može da bude postavljenja na različitim vrstama terena, među drvećem i prvatnim kućama. Praktično, Mobilna brana za privremenu zaštitu od poplava može da bude postavljena bilo gde, gde bi se inače postavili džakovi sa peskom za zaštitu na većim rastojanjima. (Video u prilogu)

Primer Mobilne brane na nejednakoj podlozi – Twin Tube 60

Primer Mobilne brane kao rezervoara za privremeno skldištenje vode, kao deo prezentacije za predstavnike Vlade Republike Francuske. Spoljni krug – Tripple Tube 60; Unutrašnji krug – Twine Tube 125.


POTREBAN ALAT ZA POSTAVLJANJE MOBILNE BRANE (TOOL BOX) Da bi se mobilna brana efikasno postavila, potreban je prateći alat. Kako je iskustvo pokazalo da je u kriznim situacijama uvek nedovoljno alata, preporučuje se sastavljanje posebnih kompleta alata i opreme koja će se koristiti isključivo za postavljanje Mobilne brane. Svaki set alata bi trebalo da sadrži sledeće komponente: 1. Pumpa za vazduh x 1 kom 2. Pumpa za vodu x 6 kom 3. Vatrogasno crevo 15m x 12 kom (crevo debljine 4 inča sa STORZ priključcima sa obe strane) 4. Usisno crevo za vodu sa zaštitnom korpom 5m x 6 kom 5. Agregat x 1 kom 6. STORZ ključevi 4 inča x 6 kom 7. Odvodno crevo Storz 4 inča 5 m sa zaštitnom korpom x 6 kom 8. Spone za pumpe x 12 kom 9. Ključ br. 17 x 2 kom 10. Šrafciger „+“ x 1 kom 11. Šrafciger „-“ x 1 kom 12. Armirana samolepljiva traka (ducktape) 32m x 2 kom 13. Nož x 2 kom 14. Kanta za gorivo 20l x 3 kom 15. Ulje za pumpe i generator 1l x 3 kom 16. Kutija za komplet alata x 1 Pumpa za vazduh Pumpa za vazduh se upotrebljava za ispravljanje i stabilizaciju Brane. Mora imati protok vazduha od min 3000m³/h kako bi se ispoštovala efikasnost postavljanja. Takođe, vazdušna pumpa mora da poseduje STORZ priključak od 6 inča. Tehničke karakteristike: 230 V; 6,65 Amp; 1,1 kW; HP 1,5; 50 Hz

Pumpa za vodu Ukoliko je potrebno da čitav sistem bude nezavistan od već postojećih sistema dovoda vode (hidranti i sl.), preporučuje se upotreba pumpi za vodu. Pomoću ovih pumpi se voda upumpava u Sekcije, preko Spojnica i Terminala a uz pomoć vatrogasnih creva. Tip: Motorna Broj obrtaja: 3600 rpm Model motora: HL173F Težina: 48/50 Kapacitet rezervoara: 3,6l Domenzije: 635x480x590 mm Potrošnja: 390 g/kw.h Protok: 98m³ / h


Agregat Agregat je potreban za napajanje pumpe za vazduh kao i za napajanje bilo kog drugog električnog alata na lokaciji na kojoj se brana postavlja. Tip motora: HL168FB Frekvencija: 50Hz Izlazni napon: 220 V Kapacitet rezervoara: 15l Kompresija: 8,5:1 Potrošnja goriva: 395 g/kw.h Maksimalna snaga: 2,8 kW Težina: 45/47 Nominalna snaga: 2,5 kW Dimenzije: 610x460x480 mm

VEK TRAJANJA, POPRAVKE, SKLADIŠTENJE I TRANSPORT MOBILNE BRANE Vek trajanja Ukoliko se koristi za zaštitu od poplava i poštuju se svi uslovi za upotrebu i skladištenje, Mobilna brana nema ograničen vek trajanja. Ukoliko se koristi za sprečavanje katastrofa nastalih izlivanjem ulja ili bilo kojih drugih hemijskih supstanci, Sekcije mobilne brane je neophodno zameniti posle upotrebe. U ovom slučaju, Spojnice i Terminali ne moraju biti zamenjeni samo ukoliko Proizvođač da takvu preporuku. Odluka o povlačenju Terminala i/ili Spojnica iz upotrebe se donosi na osnovu izveštaja o upotrebi sistema. Garancija Proizvođača Environment Solutions je 5 godina. Popravke Mobilna brana je visoko otporna na habanje. Spojnice i Terminali su izrađeni od aluminijuma debljine 3 mm dok se Sekcije proizvode od kombinacije PVC materijala pa tako dobijamo i visok nivo otpornosti na vandalizam. Svejedno, Mobilna brana nije neuništiva. Ukoliko dođe do oštećenja Sekcija (prouzrokovanih npr nožem), rupa može da bude zakrpljena na vrlo brz i efikasan način. Međutim, nije moguće uraditi trajnu popravku Sekcije dovoljno efikasno pa se zbog toga preporučuje presecanje Sekcije na mestu na kome je oštećena. Skladištenje i transport Mobilnu Branu sa svim delovima kao i sav prateći alat je potrebno čuvati na suvom i mračnom mestu. Posle svake upotrebe, Mobilnu branu je potrebno kratko prosušiti a zatim spakovati na odgovarajući način. Sušenje se obavlja pomoću pumpi za vazduh, istih koje su neophodne i za postavljanje Mobilčne brane. Preporučuje se čuvanje Mobilne brane i svih pratećih delova i alata na istom mestu, zapakovanih u isti “paket” koji je moguće lako transportovati. Za namene transporta se preporučuje automobilska prikolica dimenzija 400 x 200 cm nosivosti 3000 kg. Twin Tube 125


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE OD VAŽNOSTI ZA SKLADIŠTENJE I TRANSPORT Mobilna brana Twin Tube 125 Naziv Spojnica Twin Junction 125 Terminal Twin Terminal 125 Sekcija 200m Twin Tube 125 Potreban alat ToolBox

Prečnik (mm)

Težina (kg)

Širina (mm)

Visina (mm)

Dubina (mm)

Tip priključka

1250

55 – 58

2800 – 2850

1225 - 1275

760

Storz

1250

87 - 89

2800 - 2850

1225 - 1275

530

Storz

2x1250

700

≈2500

≈1500

1000

/

/

≈450

1380

1250

1200

/

INFORMACIJE O PATENTU Delovi korišćeni za izradu Mobilne Brane su zaštićeni patentom i svako kopiranje i/ili neovlašćena reprodukcija je strogo zabranjena. Patent je registrovan pod rednim brojem WO 01/61113 A1 u Svetskoj organizaciji za zaštitu intelektualne svojine.


UPOTREBA MOBILNE BRANE I POSTAVLJANJE

Mobilna brana je verovatno najefikasnije i najbrže rešenje za zaštitu od poplava u svetu. Potrebno je svega 6 sati da 4 čoveka uz upotrebu jednostavnog vozila postave 1000 metara Mobilne brane. Primera radi, da bi se isti ovaj posao i za isto vreme uradio na „tradicionalni“ način, upotrebom džakova sa peskom, bilo bi potrebno oko 1.740 ljudi, oko 2.500 m³ peska, oko 148.000 džakova i preko 450 kamiona. Postavljanje Mobilne brane Mobilna brana se postavlja u nekoliko jednostavnih koraka a postavljanje smeju da izvrše isključivo osobe koje su obučene. FAZA 1 – dolazak tima na lokaciju Uz upotrebu vozila i obične prikolice, moguće je dopremiti 600 - 1000 metara Mobilne brane, u zavisnosto od veličine prikolice i vrste vozila. Po pristizanju na lokaciju, neophodno je da Vođa tima za postavljanje prvo utvrdi dali je sva potrebna oprema na broju a zatim da predoči svim članovima tima korake koje će preduzimati.

FAZA 2 – Postavljanje Sekcija, Spojnica i Terminala Sekcije se postavljaju razmotavanjem direktno iz vozila ili sa prikolice bez upotrebe dodatnih alata. Po završetku svake Sekcije, postavlja se Spojnica ili Terminal. Spajanje ovih elemenata se vrši tek pošto se svaki postavi na odgovarajuće mesto. Vođa tima je odgovoran za pravilno postavljanje, određivanje lukova i krivina prilikom postavljanja i sl. Svi članovi tima vode računa da se Mobilna brana ne postavlja na izraženo oštre ivice kao što je npr. polomljeno staklo i sl.


FAZA 3 – Spajanje Sekcija, Spojnica i Terminala Pošto su svi elementi postavljeni na odgovarajući položaj, potrebno ih je spojiti kako bi se Mobilna brana učinila kompletnom. Spajanje se vrši pomoću posebno dizajniranih čeličnih prstenova koji su obloženi gumom. Potrebno je voditi računa o tome da sve bude pravo i da se lepo uklopi, kako bi se izbegla potencijalna curenja. Svaki spoj Sekcije sa Spojnicom ili Terminalom se vrši pomoću dva prstena. Na ovaj način se faktor sigurnosti drastično podiže.

FAZA 4 – Punjenje Mobilne brane vazduhom Kako bi se izbegli potencijalni zastoji prilikom punjenja vodom, Mobilnu branu je prethodno potrebno ispuniti vazduhom. Na ovaj način se Mobilna brana ispravlja, otvara se čist prostor za vodu a Tim za postavljanje može lakše da primeti bilo kakvu nepravilnost i da je otkloni, pre nego što brana postane teška 2.350 kg / m.

FAZA 5 – Punjenje Mobilne brane vodom Kada su sve pripreme završene, Mobilna brana može da bude ispunjena vodom. Za ove svrhe može biti korišćena voda iz mreže za vanredne situacije (hidranti i sl.) kao i voda iz reka, kanala, bunara i sl. Veoma je čest slučaj da se Mobilna brana ispunjava poplavnom vodom od koje se i štitimo. Dok se brana ispunjava vodom, vazduh izlazi napolje. U trenutku kada se brana potpuno ispuni, prekida se dovod vode i Brana je spremna.

MOBILNA BRANA JE SPREMNA DA ZAŠTITI LJUDE I INFRASTRUKTURU OD POPLAVA


PRORAČUN BRZINE POSTAVLJANJA MOBILNE BRANE Punjenje Mobilne brane vazduhom Potrebno vreme za punjenje Mobilne brane vazduhom se izračunava preko odnosa zapremine Brane i kapaciteta vazdušne pumpe. Za Mobilnu Branu Twin Tube 125 dužine 200 m važe sledeća pravila: Zapremina valjkastih oblika se izračunava po formuli V = r * r *π * h, gde je r poluprečnik osnove (u našem slučaju polovina visine brane, odnosno 1,25 m / 2 = 0,625 m), PI je konstanta a h visina, odnosno u našem slučaju dužina brane, tj. 200 m. Zapremina cevi = 0,625m * 0,625m * 3,14 * 200m Pošto u Sekciji imamo 2 paralelne cevi, zapremina Sekcija (Vs) se izračunava po formuli: Twin Tube 125 Vs = 2 * (0,625m * 0,625m * 3,14 * 200m) = 2 * 245,31 m³ = 490,62 m³ Vs = 490,62 m³

Kapacitet preporučene pumpe za vazduh je 3000 m³ / h Potrebno vreme za punjenje Sekcije dužine 200m izračunavamo proporciom 3000 m³ : 1 h = 490,62 m³ : X (gde je X potrebno vreme) 3000 * X = 490,62 * 1h Da bi se Mobilna Brana dužine 200m 3000 * X = 490,62 h ispunila vazduhom, potrebno je: X = 490,62 h / 3000 X = 0,16 h ≈ 10 min

≈ 10 min

Punjenje Mobilne brane vodom Za izračunavanje potrebnog vremena za punjenje vodom koriste se identične formule. Kao jedina promenjliva u formuli za izračunavanje je protok pumpe za vodu. Kapacitet preporučene pumpe za vodu je 98 m³ / h * 6 kom = 588 m³/h 588 m³ : 1 h = 490,62 m³ : X 588 * X = 490,62 * 1h 588 * X = 490,62 h X = 490,62 h / 588 X = 0,83 h ≈ 50 min

(gde je X potrebno vreme) Da bi se Mobilna Brana dužine 200m ispunila vodom, potrebno je:

≈ 50 min


SERTIFIKATI Mobilna Brana za zaštitu od poplava je sertifikovana i nagrađivana kao rešenje.

Izveštaj Danskog Instituta za hidrauliku Pozitivna ocena prianjanja i proklizavanja DHI, Danish Hydraulic Institute.

Izveštaj o ispitivanju materijala VITUKI Environment and Water Resources Research Institute, Hungary

Vatrogasna služba Republike Poljske

Plaketa Saint Florian


OBUKA ZA POSTAVLJANJE MOBILNE BRANE Postoji 3 nivoa obuke za postavljenje i upotrebu Mobilne brane za zaštitu od poplava. Sva tri nivoa se obavljaju na terenu, uz upotrebu svih potrebnih elemenata za postavljanje Brane. Po završenom kursu svaki polaznik dobija odgovarajući sertifikat Naziv kursa:

Kurs je namenjen za:

Broj učesnika

Početna obuka. Korisnici se obučavaju za preventivno posvljanje Brane.

8 – 16 ljudi

Nivo 2: NoFloods Advanced Certification

Zaštita od ozbiljnih poplava i postavljanje na već poplavljenim područjima.

8 – 12 ljudi

Nivo 3: Mastering NoFloods Certification

Kurs za vođe timova.

6 – 8 ljudi

Kako se nositi sa prolivenim hemikalijama, uticaj poplava na prirodnu okolinu i td.

Na poseban zahtev

Nivo 1: NoFloods Getting Certified

Specijalni kursevi

NIVO 1 - Teoretski deo – Zaštita od poplava – Dan 1 Polaznicima kursa se pružaju sledeća znanja:  Detaljne informacije o načinu funkcionisanja sistema  Tehnologija koja stoji iza Mobilne brane za zaštitu od poplava  Mere bezbednosti  Dozvoljene i zabranjene radnje prilikom postavljanja  Predstavljanje uputstva za postavljanje  Svaki polaznik kursa dobija detaljno uputstvo za upotrebu. NIVO 1 – Praktični deo – Zaštita od poplava – Dan 2 Na praktičnom delu seminara se postavlja mobilna brana za zaštitu od poplava i tom prilikom svaki polznik prolazi kroz svaki segment postavke. Polaznicima kursa se pružaju sledeća znanja:  Stečeno teoretsko znanje primenjeno i testirano u “realnom životu”  Iskustvo o upotrebi svakog lementa sistema  Svaki polaznik mora da proba i zatim demonstrira svaku fazu postavljanja  Praktično znanje i iskustvo o najčešćim greškama koje prave prilikom postavljanja sistema.


PROBLEM POPLAVA U SRBIJI U Republici Srbiji, poplave čine 40% prirodnih nepogoda koje se dešavaju iz godine u godinu. Ugroženo je oko 11.000 km², što čini oko 12,5% teritorije cele države. U vremenskom perodu od 1999 – 2009 godine je registrovano više razornih poplava a najveće su bile 1999, 2000, 2005, 2006, 2007. i 2009 godine. Stradalo je preko 50 gradova i opština u ovom vremenskom periodu. Adekvatno i efikasno rešenje za ovaj problem nije postojalo.

POSLEDICE POPLAVA U SRBIJI U VREMENSKOM PERIODU OD 1999 DO 2009 Poplavljeni objekti / srušeni objekti

Poplavljene poljoprivredne površine (ha)

Dunav, Sava, Tamiš, Tisa, V. Morava

6.000

111.503

Velika Morava

10.000

30.000

Period

April 2006 Jul 1999

Sliv

Mart - April 2000

Tisa, Tamiš

5.000 / 434

13.000

April 2005

Tamiš, Tisa

5.000 / 150

4.600

Jun 2001

Jadar, Ždravija, Štira, Lesnička reka

2.400

10.000

Južna Morava, Vlasina, Jablanica

2.000

3.000

Jun 2002

Velika Morava, Mlava

1.000

10.000

Maj 2005

Južna Morava

400

5.365

Zapadna Morava, Vel. Rzav

365

2.000

Zapadna Morava

200

1.000

32.365 / 584

190.468

Novembar 2007

Novembar 2009 Jun 2009

UKUPNO


PREPORUČENI KOMPLETI Kako bi se ostvarila efikasnost Mobilne brane za zaštitu od poplava, potrebno je sastaviti komplete opreme koji će služiti isključivo za ove namene. Komplet bi trebalo da sadrži Mobilnu branu sa svim elementima, Komplet alata kao i adekvatno rešenje za prevoz. Preporučuje sledeći sastav kompleta: Mobilna brana (Mobile flood barrier) 1. Dvostruka Sekcija 125, 200m (TwinTube 125) x 4 kom 2. Dvostruka Sekcija 125, 100m (TwinTube 125) x 2 kom 3. Dvostruka Spojnica 125 (Twin Junction 125) x 5 kom 4. Dvostruki Terminal 125 (Twin Terminal 125) x 4 kom Na ovaj način se praktično pokriva nekoliko različitih situacija do kojih može da dođe a kroz preko 20 različitih kombinacija postavljanja. Neke od kombinacija su: 1. Brana 1000 m ili Kruzna zastita 900m 2. Brana 100 – 900m + Brana 900 – 100m 3. Brana 300m + Brana 300m + Kruzna zastita 400m 4. Kruzna zastita od 200 do 900m a pri najduzoj ostaje jos 100m za Branu

Komplet alata (Tool Box) 1. Pumpa za vazduh x 1 kom 2. Pumpa za vodu x 6 kom 3. Vatrogasno crevo 15m x 12 kom (crevo debljine 4 inča sa STORZ priključcima sa obe strane) 4. Usisno crevo za vodu sa zaštitnom korpom 5m x 6 kom 5. Agregat x 1 kom 6. STORZ ključevi 4 inča x 6 kom 7. Odvodno crevo Storz 4 inča 5 m sa zaštitnom korpom x 6 kom 8. Spone za pumpe x 12 kom 9. Ključ br. 17 x 2 kom 10. Šrafciger „+“ x 1 kom 11. Šrafciger „-“ x 1 kom 12. Armirana samolepljiva traka (ducktape) 32m x 2 kom 13. Nož x 2 kom 14. Kanta za gorivo 20l x 3 kom 15. Ulje za pumpe i generator 1l x 3 kom 16. Kutija za komplet alata x 1 Transport Za trasnport se preporučuje automobilska prikolica dimenzija 400 x 200 cm, nosivosti 3.000 kg. Na ovaj način je sistem potpuno nezavistan od raspoloživosti vozila jer je moguće upotrebiti bilo koje vozilo, bilo da je u pitanju vozilo sa 4x4 pogonom, traktor ili kamion.


FINANSIJSKA KONSTRUKCIJA Kako bi se zaštita od poplava postavila na viši i efikasan nivo, preporučuje se min 1000 metara Mobilne brane na lokaciji koja je ugrožena poplavom. Sa preporučenim kompletom opreme, Mobilna brana za zaštitu od polava je vrlo ekonomično rešenje. Naziv Twin Tube 125 RC – 200 m Twin Tube 125 RC – 100 m Twin Junction 125 Twin Terminal 125 Tool Box Prikolica za transport Obuka za postavljanje

Cena (€) 13.810 7.494 12.550 10.855 9.000 7.300 250

Količina po lokaciji 4 2 5 4 1 1 4 UKUPNO

Ukupno po lokaciji (€) 55.240 14.988 62.750 43.420 9.000 7.300 1.000 193.698

FINANSIJSKI ZNAČAJ MOBILNE BRANE NA PRIMERU MESTA JAŠA TOMIĆ

NASTALA ŠTETA 3.500.000 €

VREDNOST ZAŠTITE 528.000 €

FINANSIJSKI ZNAČAJ MOBILNE BRANE NA PRIMERU BOLNICE ZA PLUĆNE BOLESTI U MESTU JAŠA TOMIĆ

VREDNOST SANACIJE 280.000 €

VREDNOST ZAŠTITE 35.000 €


Proizvođač Mobilne brane za zaštitu je od poplava je Danska firma Environment Solutions. Ova skandinavska firma je visokospecijalizovana za projektovanje, planiranje i proizvodnju sistema za zaštitu od poplava. Proizvodi i rešenja ove firme su rezultat iskustva dugog 12 godina na polju zaštite od poplava. Danas, ova firma nudi verovatno najbolje , najefikasnije i najekonomičnije rešenje za privremenu zaštitu od poplava.

REFERENCE Danas je Mobilna brana za privremenu zaštitu od poplava prisutna u preko 15 zemalja sveta, štiteći stanovništvo, zemljište i važne infrastrukturne objekte. Neke od zemalja i njihovih zastupnika su: Danska Environment Solutions ApS Tel: +45 369 597 34

Japan TEISEN Teikoku SEN – I ltd Tel: +813 3281 3026

Australija i Novi Zeland FFT International Pty Ltd Tel: +61 2 909 10 360

Nemačka Stoneland GmbH Tel: +49 40 606 3331

Tajland Sripattana Enterprise Tel: +66 74 255 885

Velika Britanija Flood Sense + 440 808 197 2753

ZASTUPNIK ZA REPUBLIKU SRBIJU I REPUBLIKU CRNU GORU

ALP Project Sistem d.o.o 17. Oktobra 48, 11000 Beograd, Srbija Tel/fax: 011 265 11 84 www.alp.rs

Zaštita od poplava  

Najefikasniji i najekonomičniji sistem za privremenu zaštitu od poplava.