Page 1

nr. 1 - magazine voor de vakman - april 2012 Sax-special – Ventilatie – april 2012

VENTILATIE

SAX UW PARTNER IN VENTILATIE

VENTILATIE ECIAL L

IA C E P S SAX

Professioneel installateur dé partner in plaatsing

Sax uw partner in ventilatie

SP

Gezond

binnenklimaat Ventileren

wettelijk verplicht Meerwaarde van de installateur Compleet assortiment

SAX

Gezond Nieuwigheden binnenklimaat Batibouw Ventileren wettelijk verplicht Meerwaarde van de installateur Compleet assortiment SAX

eets water mmeets r e t a w

nergy GREEENN EEnergy GRE

Nieuwigheden Batibouw SAX UW PARTNER IN VENTILATIE


Verstand van ventilatie. Slim met energie.

Verwarming

Koeling

Ventilatie

Luchtzuivering

Zehnder - J.E. StorkAir vertaalt vakkennis en milieubewustzijn in innovatieve en energiebesparende ventilatiesystemen die perfect inspelen op de eisen van duurzaam bouwen. Met passende ventilatieoplossingen voor nieuwbouw en renovatie, voor kleine ĂŠn grote projecten, is Zehnder - J.E. StorkAir de ideale partner voor energie-efficiĂŤnte binnenklimaatoplossingen. Voor meer info: www.zehnder.be.


SAX VENTILATIE MAGAZINE De gevolgen van de crisis

eets water m

De crisis wordt stilaan voelbaar voor iedereen. 2012 belooft een moeilijk jaar te worden. Ook de bouwsector deelt in de klappen. De woningbouw krijgt het volgens de Confederatie bouw moeilijk. Minder bouwvergunningen worden aangevraagd. De niet-woningbouw wordt voorlopig nog gespaard. Al blijft de toekomst onzeker. Het schrappen van de energiebesparende maat­ regelen heeft negatieve gevolgen voor de woning­ bouw. Ook de renovatiemarkt wordt hierdoor rechtstreeks getroffen. Eén ding is duidelijk. De gouden tijden zijn voorbij. Wie bij de pakken blijft zitten, gaat achteruit. Niet alles is negatief. De installateur moet hier niet slechter uit komen. Wel is het nodig alle opportuniteiten met beide handen te grijpen.

nergy GREEN E

Sax uw partner in ventilatie

Waarom ventileren?

2

Ventilatie in de praktijk

4

De ventilatienorm – NBN D50-001

8

Universeel ventilatieschema

Onderhoud 11 entilatiesystemen V 12 StorkAir/Ubbink/Vasco/Begetube/Bulex U staat er niet alleen voor

22

Oog voor detail

23

Meten is weten Nieuwigheden Batibouw 2012

23 24

Opleidingen

25

Eén van die kansen is Ventilatie. De toenemende energieprijzen, gecombineerd met de strengere EPBnormen zorgen ervoor dat huizen steeds luchtdichter gebouwd worden. Hierdoor valt de natuurlijke ventilatie weg. Om toch een gezond binnenklimaat te garanderen en aan de EPB-norm te voldoen stijgt de vraag naar Ventilatie. Sax vindt onze professionele installateur de ideale persoon om deze installatie te plaatsen. In dit magazine nemen we u mee in de wereld van de Ventilatie.

Ronald Kerckhaert Gedelegeerd bestuurder

10

Colofon

De ventilatiespecial van sax werd gerealiseerd door: Commercieel directeur: Jan Masselis Productspecialist duurzame energie: Peter De Smet Marketing Assistent: Sara Teugels Druk: de maertelaere -Aalter Concept, layout, illustraties: Sara Teugels Copywriting: Sara Teugels, Jan Masselis Beeldmateriaal: leveranciers, dreamstime.com Met dank aan onze leveranciers voor het beschikbaar stellen van afbeeldingen en informatie. ©Sax-Sanitair Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Sax kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor drukfouten of onjuiste informatie. V.U. Sara Teugels - Platanenstraat 2 -9940 Evergem


Niet alleen omdat het wettelijk verplicht is.

Waarom ventileren? Plaatsen van ventilatie alleen omdat het wettelijk verplicht is. Geen goed idee. Ventilatie biedt veel voordelen, veel mogelijkheden. Ventilatie moet een goed doordacht onderdeel van het bouwproces zijn. Vooraf keuzes maken voorkomt nadien verrassingen. Wat is het budget? Welke systeem is het meest geschikt? De voordelen zijn ontegensprekelijk bewezen. Bent u reeds overtuigd? Niet alleen buiten is er sprake van luchtvervuiling. De luchtvervuiling binnen is soms groter dan buiten. De nieuwe evolutie in de bouwsector om zo luchtdicht mogelijk te bouwen juichen we natuurlijk toe. Een grote besparing op de energiefactuur is hiervan het gevolg. Aan dit luchtdicht bouwen zijn ook nadelen verbonden. Een normaal gezin produceert dagelijks ongeveer 13 liter vocht in huis. Hoe meer mensen, hoe meer vocht wordt geproduceerd. Koken, wassen, drogen,... hebben een negatieve invloed op de vochthuishouding in een woning. Niet alleen vocht wordt een probleem in een luchtdichte woning. Mensen verbuiken zuurstof en in de plaats hiervan produceren ze CO2. Deze wisselwerking heeft een ongezond binnenklimaat tot gevolg. De nadelige gevolgen van geen of weing ventilatie hebben een grote impact op een woning: - schimmelvorming door condens op koudebruggen - lichamelijke klachten: hoofdpijn, vermoeidheid,... door te weinig zuurstof in de lucht - geurhinder Bij de plaatsing van ventilatie heeft men de keuze uit verschillende systemen. Een onderscheid wordt gemaakt tussen natuurlijke en mechanische ventilatie. Natuurlijke ventilatie maakt gebruik van kieren, spleten, roosters,... in een woning. Bij mechanische ventilatie gebeurt de af- en/ of toevoer door een ventilator. Het is de gecontroleerde mechanische ventilatie die via de EPB gepromoot wordt. Bij Sax kan u terecht voor mechanische ventilatie. Hierin onderscheiden we 2 systemen. Schimmelvorming door condens op koudebruggen

2

| Sax-special ­­ – Ventilatie – april 2012 – magazine voor de vakman

ts water mee

rgy GREEN Ene


systeem C

40% meer

Systeem C Een Systeem C maakt gebruik van een ventilator voor de afvoer van de vervuilde lucht. De verse toevoerlucht komt de woning binnen langs raam- en/of muurroosters.

UNIT

UNIT

warmteverlies dan systeem D

De grote nadelen van een systeem C zijn: - men kan tocht ervaren in de buurt van de roosters - veel energie gaat verloren om de binnenkomende lucht telkens opnieuw op te warmen - roosters mogen nooit volledig dicht zijn, onderdruk in de woning zou het gevolg zijn - omgevingslawaai komt binnen via de roosters - bij winderig weer hoort men de wind in de roosters

Systeem D Een onderscheid kan gemaakt worden tussen systemen met of zonder warmte­ recuperatie. Systemen met warmte­recuperatie leveren een grote energiewinst op.

UNIT

Bij een Systeem D spreken we van volledig gecontroleerde mechanische ventilatie.

VerseUNIT buitenlucht wordt door een ventilator aangezogen. De koude lucht wordt in de warmtewisselaar verwarmd door de afgevoerde warme lucht. De verse buitenlucht wordt in de droge ruimtes geblazen. Gelijktijdig wordt de vervuilde lucht afgevoerd uit de natte ruimtes. De twee verschillende luchtstromen komen niet met elkaar in contact.

Een Systeem D met warmte­ recuperatie geeft recht op ± 20 extra E-peilpunten t.o.v. een Systeem C. (afhankelijk van de installatie)

Winter

Zomer

De koude buitenlucht wordt verwarmd door de afgevoerde lucht –> warmtewisseling.

De warme buitenlucht wordt gekoeld door de afgevoerde lucht.

Bij Sax kiezen we resoluut voor systeem D met warmte­ recuperatie.

Zomer-nacht functie optie bypass Wanneer de buitentemperatuur tijdens de warme zomernachten koeler is dan de binnentemperatuur, wordt langs de warmtewisselaar om de koude – koelere lucht naar binnen gezogen en de warme binnenlucht naar buiten afgevoerd.

Werking van de warmtewisselaar met bypass. ©Ubbink

ts water mee

rgy GREEN Ene

Sax-special – Ventilatie – april 2012 – magazine voor de vakman |

3


Een kijkje op de werf

Ventilatie in de praktijk Na een gesprek met Bracq Alain wordt duidelijk dat de installateur een zeer grote rol speelt in de keuze en plaatsing van het ventilatiesysteem. Plannen zijn niet altijd juist of volledig. EPB-verslagen zijn zelden in balans. Een installateur die op de hoogte is van de mogelijkheden omtrent ventilatie is een grote meerwaarde voor de bouwheer.


Systeem D met warmterecuperatie

± 20 extra E-peilpunten t.o.v. systeem C (afh. van de installatie)

Toevoerventiel in de living

Verloop van de werf In het EPB-verlag werd een systeem C geadviseerd. De bouwheer informeerde bij de installateur voor een Systeem D. Samen bekeken ze de mogelijkheden en kwamen tot de conclusie dat een Syteem D met warmterecuperatie de beste oplossing was voor deze woning. De voordelen zijn zo groot dat de duurdere installatieprijs volledig te verantwoorden is. Sax maakte de volledige berekening van de debieten om de ventilatie mooi in balans te krijgen. Bij dit bouwproject is de zolder de ideale locatie voor de plaatsing van de unit. De installateur hield hierbij rekening om de aan- en afvoerkanalen aan de tuinzijde uit het dak te laten komen. Om geen vervuilde lucht opnieuw via de toevoer aan te zuigen werden toe- en aanvoer voldoende ver uit elkaar geplaatst.

rechtsboven: bij de plaatsing is de ventieladapter dicht. Dit voorkomt stof in de leidingen. Pas wanneer het ventiel geplaatst wordt, snijdt men de adapter op de gewenste lengte rechtsonder: wanneer sanitair, verwarming en ventilatie door 1 vakman worden uitgevoerd, kunnen de leidingen mooi naast elkaar gellegd worden

6

| Sax-special ­­ – Ventilatie – april 2012 – magazine voor de vakman

ts water mee

rgy GREEN Ene


Na de volledige installatie worden alle debieten aan de ventielen uit­ gemeten met een anemometer. Waar nodig wordt het debiet aangepast. De ventilatie is nu in balans. Op de foto is duidelijk zichtbaar dat een leiding voorzien is voor de condens­afvoer. De verbinding tussen de unit en de afvoerleiding moet nog verbonden worden met een sifon.

Be  +32 55 31 33 75 Fr  +33 320 78 81 08 Fr  +33 466 59 14 09 Nl  +31 416 34 96 66 www.airkan.eu

Als installateur is het belangrijk met uw klant te praten over ventilatie. Bij elk nieuwbouw- of renovatie­ project moet ventilatie geplaatst worden. Ook de bouwheer heeft Voorzie steeds een condensafvoer Airkan produceert hoofdzakelijk er alle NV belang bij om de installatie rechthoekige en ronde luchtkanalen, kaderprofielen, hulpstukken en toebehoren die vooral hun toepassing kendoor een installateur sanitair/cv te nen in de industriële sector, banken, ziekenhuizen, centra, sportlaten uitvoeren. Leidingen worden optimaal over de culturele vloer of plafond verdeeld, wanneer de installatie van sanitair, complexen en flatgebouwen. De producten worden voor meer dan 90% verwarming en ventilatie door eenzelfde vakman uitgevoerd worden. uit voorraad geleverd, met zeer korte leveringstermijn.

Be kwaliteit voorzien. +32 55 31zijn 33 ook 75 alternatieven. Meestal worden de toe-van en afvoerventielen inmateriaal, het plafond Er Naast het verwerken gegalvaniseerd ‘Sendzimir’, Fr  +33 320 78 81 08 geplaatst worden. Wanneer gewerkt Toeof afvoerroosters kunnenAlmg3 achteren een verwarmingselement uit het zicht verwerken wij ook aluminium roestvrij stalen plaat. Fr  +33Dit 466 59als 14voordeel 09 wordt met vloerconvectoren kan de toevoer hierin gebeuren. heeft dat aangevoerde lucht extra wordt Nl  +31 416 34 96 66 Airkan-kanalen voldoen aan de specificaties van het lastenboek 105 van verwarmd, roosters niet zichtbaar zijn en de warmte van de verwarming beter verspreid wordt in de woning. www.airkan.eu 1990; art. C14 par. 2.2, en Lukanormering. Met dank aan installatiebedrijf

Airkan NV produceert hoofdzakelijk rechthoekige en ronde luchtkanalen, kaderprofielen, hulpstukken en toebehoren die vooral hun toepassing kennen in de industriële sector, banken, ziekenhuizen, culturele centra, sportcomplexen en flatgebouwen. De producten worden voor meer dan 90% Spiraalbuizen uit voorraad geleverd, met zeer korte leveringstermijn.

Alain & Cohoofdzakelijk en de bouwheer. rechthoe Airkan NVBracq produceert kaderprofielen, hulpstukken en toebehoren d nen in de industriële sector, banken, ziekenhu complexen en flatgebouwen. De producten uit voorraad geleverd, met zeer korte leverin

Gegalvaniseerde plaatstalen luchtkanalen Naast het verwerken van gegalvaniseerd materiaal, kwaliteit ‘Sendzimir’, Naast het verwerken van gegalvaniseerd ma

verwerken wij ook aluminium Almg3 en roestv verwerken wij ook aluminium Almg3 en roestvrij stalen plaat. Ventilatie kan nog steeds op de conventionele manier geplaatst worden met behulp van spiraalbuizen. Hierbij is het van groot belang datde de specificaties architect dit vooraf Meestal wordt gewerkt met een centrale koker doorheen Airkan-kanalen voldoen aan de het specificaties Airkan-kanalen voldoen aan van voorziet. het lastenboek 105 van 1990; art. C14 par. 2.2, en Lukanormering. 1990; C14kunnen par. 2.2, en Lukanormering. huis. Deart. buizen eveneens verwerkt worden in een valsplafond of in nissen. ©Airkan

Airkan NV - Berchemweg 105 - 9700 Oudenaarde - Belgium Sax-special – Ventilatie – april 2012 – magazine voor de vakman | ts water mee

rgy GREEN Ene

7


Alles wat je moet weten over:

De ventilatienorm – NBN D50-001 De invoering van de EPB-normering (2006) brengt veel verandering teweeg op het vlak van ventilatie. De ventilatienorm NBN D50-001 is niet langer een advies. Bepaalde aanbevelingen zijn nu wettelijke verplichtingen. Bij de bouw van een nieuwe woning of bij grote renovaties dient men zich te houden aan de nodige luchtverversingsdebieten.

Belangrijk bij ventilatie, is het naleven van een aantal principes. De verspreiding van vervuilde lucht moet zoveel mogelijk worden vermeden. Zo snel mogelijk afvoeren, zonder te verspreiden is noodzakelijk. Een tweede aspect dat we zeker niet uit het oog mogen verliezen, lucht afvoeren betekent eveneens lucht toevoeren. Er moet steeds een evenwicht zijn tussen de afgevoerde en toegevoerde lucht. Ideaal beschikt elke ruimte rechtstreeks over een verse luchttoevoer. Gelijktijdig wordt in elke ruimte de vervuilde lucht naar buiten afgevoerd. Dit scenario is qua plaatsing en energieverbruik niet te verantwoorden.

TOEVOERRUIMTES Nominale debiet Ruimte

Woonkamer Slaapkamer Studeerkamer Speelkamer

3,6m /u per m2

1. Droge ruimtes (toevoerruimtes) Dit zijn plaatsen met een lage vochtproductie en een langdurige bezetting. Doordat men in deze ruimtes veel O2 gebruikt en CO2 produceert, is het nodig deze ruimtes te voorzien van verse, zuurstofrijke buitenlucht. De CO2-vervuilde lucht moet afgevoerd worden. (vb. woonkamer, slaapkamer, studeerkamer,…)

Keuken Badkamer Was-, droogplaats + analoge

| Sax-special ­­ – Ventilatie – april 2012 – magazine voor de vakman

ts water mee

rgy GREEN Ene

150 m3/u

25 m3/u

72 m3/u

2x nominaal

Nominale debiet Ruimte

8

75 m3/u 3

Vrije toevoer (syst. A, C) maximaal

AFVOERRUIMTES

De overheid heeft daarom een eenvoudiger systeem uitgewerkt, rekening houdend met drie soorten ruimtes.

2. Vochtige ruimtes (afvoerruimtes) Dit zijn plaatsen met een hoge productie van vocht en geuren. Het verbruik van O2 of de productie van CO2 ligt in deze ruimtes lager dan bij de droge ruimtes. In deze ruimtes is het belangrijk de vochtige lucht af te voeren. Ook de CO2-vervuilde lucht wordt hier afgevoerd. (vb. keuken, badkamer, toilet,…)

Boven grens

Algemene Minimaal regel debiet

Algemene regel

Minimaal debiet

Boven grens

3,6m3/u per m2

50 m3/u

75 m3/u

Open keuken

75 m3/u

WC

25 m3/u

DOORSTROOMRUIMTES Als afvoer uit de ruimte of toevoer naar de ruimte

Ontwerpdebiet DO (minimum)

Minimale spleet onder de deur

Woonkamer

25 m3/u

70 cm2

Slaapkamer Studeerkamer Speelkamer

25 m3/u

70 cm2

Badkamer Was- of droogplaats

25 m3/u

70 cm2

Keuken

50 m3/u

140 cm2

WC

25 m3/u

70 cm2


  

VOER

HAL

WASPLAATS

BUREEL

AFVOER

WC

VOORBEELD WONING

AFVOER

TOEVOER

TOEVOER

TOEVOER DRESSING

  

AFVOER

  

WC

TOEVOER

BADKAMER

HAL

WASPLAATS

SLAAPKAMER 2

AFVOER

AFVOER

SLAAPKAMER 1

WOONKAMER

KEUKEN

BUREEL

HAL

AFVOER

WC

gelijkvloers

SLAAPKAMER 3

TOEVOER

bovenverdieping

TOEVOER

TOEVOER

3. Doorstroomruimtes Dit zijn plaatsen met DRESSING weinig of geen productie van vocht en geuren. Weinig mensen verblijven in deze SLAAPKAMER 1 SLAAPKAMER 2 ruimtes waardoor er weinig of geen verbuik is van O2 en er weinig of geen CO2 wordt geproduceerd. Deze ruimtes worden gebruikt voor de doorvoer van vervuilde CO2 lucht van de droge naar de vochtige ruimtes.

AFVOER

  

Ventilatie moetWCdoordacht HAL gebeuren en begint bij de architect. Het is belangrijk vooraf te bepalen of een SysSLAAPKAMER 3 teem-C of D wordt geplaatst. Indien mogelijk probeert de BADKAMER architect de af- en toevoerruimtes te groeperen.

Als installateur kan je een belangrijke rol spelen op het vlak van ventilatie. Natuurlijk staat u hiervoor niet alleen. Al onze leveranciers ventilatie bieden voldoende ondersteuning. Er zijn berekeningsprogramma’s voorhanden. Bovenal kan u met al uw vragen omtrent berekeningen, normering,... bij Sax terecht. Wij bekijken voor u wat de juiste opstelling is. Geven advies. Bepalen de benodigde materialen. Wij zorgen dat alles in balans is.

Bepalen van de juiste debieten in de praktijk:

Het is de taak van de architect en de EPB-verslaggever om eenAF-duidelijk ventilatierapport aan de installateurTOEte geVOER VOER ven. Hierin staan de berekende luchtdebieten.

1. bepaal voor elke ruimte de functie (toevoer, afvoer, doorstroom) 2. bepaal het oppervlak van elke ruimte op grond­niveau 3. verwerk de gegevens - aan de hand van een berekeningsprogramma - via de sax medewerkers u kan uw plan afgeven in één van de Sax filialen, waar de berekening en opmaak van de offerte wordt uitgevoerd

Hebt u vragen of twijfels omtrent ventilatie. Aarzel niet contact op te nemen met één van onze medewerkers. In elk filiaal zijn er specialisten ventilatie aanwezig.

ts water mee

rgy GREEN Ene

Sax-special – Ventilatie – april 2012 – magazine voor de vakman |

9


Systeem D met warmterecuperatie

Universeel ventilatieschema

GEÏSOLEERDE LEIDING

MUURDOORVOER

DAKDOORVOER

GELUIDSDEMPER OF GELUIDSGEÏSOLEERDE FLEXIBELE LEIDING

VERDEELBOX

GEÏSOLEERDE LEIDING

VERDEELBOX

VENTILATIEUNIT warmtewisselaar CONDENSAFVOER

220V

DRIE STANDENSCHAKELAAR

Plaatsingstips - gebruik geïsoleerde leidingen voor het afvoerkanaal zodat er geen condenswater in de unit terecht komt - condenswater wordt afgevoerd uit de unit, vergeet daarom zeker niet een afvoer te voorzien op de plaats van de unit - vergeet de sifon niet met water te vullen, anders verspreiden de onaangenaame geuren zich via het ventilatie­ systeem - de unit moet vorstvrij geplaatst worden - laat ruimte vrij rond de unit voor een gemakkelijk onderhoud - vermijd dat het afvoer- en toevoer kanaal op het dak te dicht bij elkaar geplaatst worden - bij voorkeur luchttoevoer via de gevel - ventielen in de woning niet te dicht bij de muur plaatsen - controleer of er voldoende doorstroomopening onder de deur aanwezig is - zorg dat er geen stof in de leiding komt

Systeem D tot

95% rendement

10

| Sax-special ­­ – Ventilatie – april 2012 – magazine voor de vakman

ts water mee

rgy GREEN Ene

via de warmtewisselaar


Onderhoud

Unit en leidingsysteem Ventilatie beperkt zich niet tot het eenmalig plaatsen van de installatie. Onderhoud van de installatie is minstens even belangrijk. Ventilatiesystemen vereisen weinig onderhoud. Op regelmatige basis dienen ze door een vakman nagekeken te worden. Zodat de apparaten een langer leven hebben, en het systeem efficiënt kan blijven werken. Onderhoud door de eindgebruiker

Ventielen Op regelmatige basis dienen de toe- en afvoerventielen gereinigd te worden. Dit om te vermijden dat stof de doorgang van lucht belemmerd. Ventielen kunt u eenvoudig reinigen met een lauwwarm sopje. Plaats de ventielen op dezelfde manier terug zoals u deze van het plafond/wand hebt gehaald. Filters Vervang de filters in de ventilatie-unit om de 12 à 18 maanden, afhankelijk van de luchtkwaliteit. In een nieuwbouw vervuilen de filters sneller door het bouwstof. De filters kunnen op eenvoudige wijze uit de unit gehaald worden. Een melding voor de vervanging is zichtbaar op de unit of op de driestandenschakelaar.

Onderhoud door de professionele installateur Warmtewisselaar

Reinig 1x om de 4 jaar de warmtewisselaar, door deze te spoelen in water. De termijn is afhankelijk van vervuiling. Ventilatoren Reinig de ventilatoren en sensoren zeer voorzichtig, met een zachte borstel en stofzuiger.

Buismantel

Leidingsystemen De flexibele leidingsystemen beschikken allemaal over een antistatische en antibacteriële binnenwand. De gladde binnenwand zorgt ervoor dat stofafzetting tot het minimum wordt herleid. Het reinigen van de leidingen kan makkelijk worden uitgevoerd met behulp van een speciale stofzuiger met roterende borstels.

Gladde binnenwand Clinside

ts water mee

rgy GREEN Ene

Sax-special – Ventilatie – april 2012 – magazine voor de vakman |

11


de unit StorkAir biedt een zeer uitgebreid en volledig gamma ventilatie aan. Wat niet standaard aanwezig is, kan in optie bijgenomen worden. ComfoD 350 Standaard versie • luchtcapaciteit tot 370 m3/u • thermisch rendement 95% • luchtaansluitingen aan de bovenkant • links en rechts model beschikbaar (niet omkeerbaar) • 100% zomerbypass • standaard vorstbeveiliging (uitbreiding mogelijk) gebeurt door aftoeren van de toevoerventilator • energiezuinige gelijkstroommotoren • warmtewisselaar van hoogwaardige kunststof • G3 filter • afmeting: h850xb625xd572mm

Het gamma van StorkAir wordt vervolledigd met de ComfoD 450 en de ComfoD 550. Respectievelijk met de luchtcapaciteit van 450 m3/u en 550 m3/u. De ComfoD 450 is niet verkrijgbaar in RF uitvoering.

ComfoD 160 en ComfoD 250

• muur- of plafond plaatsing • beschikbaar in de standaard, RF en Luxe versie

Bedieneenheden

RF versie Deze versie is uitgebreid met radiografische besturing. Luxe versie • standaard G4 filter • bediening door digitale afstandsbediening (CC Ease) Opties: • vochtterugwinning met de enthalpiewisselaar • pollenfilter F7 • ComfoFond-L (verse lucht wordt zowel 's winters als 's zomers op temperatuur gebracht) • elektrische luchtvoorverwarmer • combinatie met CO2 en vochtsensoren mogelijk • onderstel

12

| Sax-special ­­ – Ventilatie – april 2012 – magazine voor de vakman

ts water mee

rgy GREEN Ene

3-standenschakelaar

RF-bedieneenheid

ComfoControl Ease

ComfoControl Luxe


het leidingsysteem Comfotube 90 en Comfotube Flat 51 Kanalen: StorkAir beschikt over 2 formaten flexibele buis. 1. Comfotube 90 • diameter 90mm • stevig, flexibel, licht, niet vervormbaar kanaal in 100% HDPE • max. luchtdebiet 50m3/u bij 3m/s • eenvoudig te monteren • luchtdebiet instelbaar per ruimte • hoge luchtdichtheid 2. Comfotube Flat 51 • hoogte 51mm (plaatsbesparend) • ovaal-vormig, stevig, flexibel en plat kanaal in 100% HDPE • max. luchtdebiet 50m3/u bij 3m/s • eenvoudig te monteren in chape of in opbouw (plafond) • luchtdebiet instelbaar per kanaal • corrosievrij Leverbaar op rollen van 20 of 50m Voordeel: geen onderbroken leiding, minder kans op luchtlekken, minder verbindingstukken nodig De verbinding van de kanalen met de hulpstukken gebeurt met behulp van een o-ring en wordt nadien vastgeklemd met een ijzeren klem. Luchtverdeelkast: • 6 of 10 aansluitingen • kanalen worden door middel van glijkoppelingen aan de montageplaat bevestigd • instortbaar model beschikbaar De overgang van de luchtverdeelkast naar de "platte buis" gebeurt met een overgangsstuk Nieuw: luchtverdeelkast met ingebouwde geluidsdemper "Comfowell" Regeling van de luchtdebieten: • de ComfoSet 90 of Flat 51 regelt de luchtdebieten • de speciale ventielen kunnen rechtstreeks het debiet bepalen

debietregelaar voor ComfoTube Flat 51

montageplaat

ts water mee

rgy GREEN Ene

geïsoleerde luchtverdeelkast

Sax-special – Ventilatie – april 2012 – magazine voor de vakman |

13


de unit

Ubiflux

De Ubiflux is leverbaar in 3 verschillende capaciteiten. De 'constant flow' ventilatoren houden in de gekozen stand onder alle omstandigheden de juiste hoeveelheid ventilatielucht constant. De gelijkstroomventilatoren zijn energiezuinig, ze gebruiken slechts 50% van de energie van traditionele ventilatoren. Ubiflux Small • ventilatiecapaciteit: 200m3/u • uitvoering 4/0 rechts (bovenaansluiting) • 100% zomerbypass • afmeting: b560xh600xd290mm

3-standenschakelaar met filterindicatie

Ubiflux Medium • ventilatiecapaciteit: 300m3/u • uitvoering 4/0 of 2/2 (boven- of onderaansluiting) • uitvoering links of rechts • 100% zomerbypass • afmeting: b675xh602xd420mm

Ubiflux medium/small 4/0 rechts afstandsbediening Ubiflux Excellent Large 4/0 rechts

Ubiflux Excellent Large Ubiflux Excellent Large Plus • ventilatiecapaciteit: 400m3/u • uitvoering 4/0 of 2/2 (boven- of onderaansluiting) • uitvoering links of rechts • 100% zomerbypass • afmeting: b675xh760xd545mm • draadloze afstandsbediening (in optie) • E-bus/Open Therm • pollenfilter (in optie) De Excellent Large Plus beschikt over een intelligente vorstregeling met standaard voorverwarmer.

14

| Sax-special ­­ – Ventilatie – april 2012 – magazine voor de vakman

CO2-sensor (alleen beschikbaar voor de Excellent Large Plus)

ts water mee

rgy GREEN Ene


het leidingsysteem

Ubbink Luchtverdeelsysteem Air Excelle

AIR EXCELLENT

Ubbink heeft een compact nieuw luchtverdeelsysteem met een uniek halfrond ontwerp ontw beschikbaar in 2 afmetingen 50/100 of 60/130 en garanderen een evenwichtige ventilatie en per Het luchtverdeelsysteem neemt daarbij minder ruimte in beslag dan een traditioneel systeem met vloermontage tijd, materiaal en geld uit. En belangrijk: het systeem is even efficiënt als een tradi bijeen eenuniek luchtsnelheid van ongeve hebben eenUbbink capaciteit respectievelijk 35 luchtverdeelsysteem m3/uur en 55 m3/uur heeftvan een compact nieuw met halfrond ontwerp on

Ubbink Luchtverdeelsysteem Air Excelle

beschikbaar in 2 afmetingen 50/100 of 60/130 en garanderen een evenwichtige ventilatie en p Het luchtverdeelsysteem neemt daarbij minder ruimte in beslag dan een traditioneel systeem m vloermontage tijd, materiaal en geld uit. En belangrijk: het systeem is even efficiënt als een tra hebben een capaciteit vanVentieladapter respectievelijk 35 m3/uur en 55 m3/uur bij een luchtsnelheid van onge

125 mm (rond)

Kanalen: • halfrond (broodvormig): 60mm hoog Voordeel: plaatsbesparend, grote stevigheid • leverbaar op rollen van 30m • capaciteit tot 55m3/u bij 3m/s

Afzuigventiel Ventieladapter 125 mm

125 mm (rond) Afzuigventiel 125 mm

Door het unieke ventielaansluitstuk kunnen twee kanalen aangesloten worden op 1 ventiel. Hierdoor heeft men de mogelijkheid tot het verdubbelen van het debiet per ventiel of rooster. De koppelingsdichtingen zorgen voor een snelle en luchtdichte montage. Het luchtdebiet wordt geregeld met een debietregeling die aan de verdeelkast geplaatst wordt. Hierdoor wordt de hoeveelheid lucht begrensd aan de verdeelbox en wordt het teveel aan lucht niet tot aan het ventiel geblazen. Het aantal ringen wordt bepaald via het berekeningsprogramma van Ubbink. Dit voorkomt een ongewenste ontregeling en houdt het systeem in balans.

Roosteradapter Roosteradapter

Vloerrooster Vloerrooster

Ventieladapter 125 mmVentieladapter (rond)

125 mm (rond)

Toevoer ventiel

De broodvormige kanalen kunnen rechtstreeks verbonden worden met de luchtverdeelkast.

Toevoer ventiel

> Berekeningen op aanvraag doordoor onzeonze studiedienst. > Berekeningen op aanvraag studiedienst.

Uniek: 30% minder Uniek: 30% minder hoog hoog

De leidingen kunnen eenvoudig in een betonnen of houten vloe

ventieladapter

De leidingen kunnen eenvoudig in een betonnen of houten vloer ingebouwd: ingebouwd: · In een betonnen vloer kan dankzij het lagere profiel de vereiste i · In een betonnen vloer kan dankzij het lagere profi el de vereiste inb worden verminderd. De uitgevlakte kanalen zijn slechts 50 mm worden verminderd. De uitgevlakte kanalen zijn slechts 50 mm of Een traditioneel rond kanaal is 75 mm hoog. Een traditioneel rond vloer kanaal is 75 mm hoog. · In een houten of bij inwerking in de muur bespaart het sys het u een stuk flexibiliteitintijdens het bouwproces. · In een houten vloer ofmeer bij inwerking de muur bespaart het syste het u een stuk meer flexibiliteit tijdens het bouwproces.

roosteradapter

12 | 13 Ubbink - Balansventilatie met warmteterugwinning

debietregeling

verdeelbox met 10 aansluitingen

12 | 13 Ubbink - Balansventilatie met warmteterugwinning

UBBINK Brochure_NL.indd 12

UBBINK Brochure_NL.indd 12 ts water mee

rgy GREEN Ene

Sax-special – Ventilatie – april 2012 – magazine voor de vakman |

15


silent ventilation

de unit

• capaciteit: 400m3/u (instelbaar 250m3/u - 400m3/u) • unit is omkeerbaar (links, rechts) • unit kan zowel als 4/0 (bovenaansluiting) als 2/2 (onder- bovenaansluiting) gebruikt worden • pollenfilter (standaard) • 100% zomerbypass • automatische vorstbeveiliging • extra stille gelijkstroomventilatoren • laagstroom verbruik standaard wordt de unit voorzien van een draadloze radiografische afstandsbediening

DE KRACHT VAN DE NATUUR IN DE WONING MET EEN BALANSVENTILATIESYSTEEM D400

16

| Sax-special ­­ – Ventilatie – april 2012 – magazine voor de vakman

ts water mee

rgy GREEN Ene


het leidingsysteem Plenum

• 6 aansluitingen • aansluitingen zijn standaard gesloten, dit voorkomt vuil in het plenum • eenvoudig te bevestigen via de montagelippen • instortbaar in de chappe • plat kanaal kan rechtstreeks verbonden worden met het plenum

Luchtkanaal

• vaste lengte van 1m15 per kanaal voordeel: makkelijk hanteerbaar • luchtkanaal is voorzien van een flexibel segment voordeel: geen afzonderlijke bochten nodig • één uiteinde is voorzien van een rubberen dichting

Ventielaansluitstuk

• eenvoudig in te korten • beugel wordt standaard meegeleverd • gesloten bij montage • diameter 125mm

Inregelventiel

• eenvoudig voor het afstellen van het ventilatiesysteem • duidelijke schaalverdeling aanwezig • gegevens voor de inregeling via leveranciersprogramma • bevat geluidsabsorberend materiaal

Toe- en afvoerventielen

• strak en sober design • overschilderbaar • eenvoudig te demonteren zonder de instellingen te ontregelen

ts water mee

rgy GREEN Ene

Sax-special – Ventilatie – april 2012 – magazine voor de vakman |

17


de unit Smart-touch 400 NIEUW

BINNENKORT BESCHIKBAAR

• capaciteit 250 en 400 m3/u • afmetingen: 570x645x740mm • uitvoering 4/0 (aansluitingen bovenaan) • toestel is niet links of rechts omkeerbaar • de bediening gebeurt via een ingebouwd touchscreen, smartphone of tablet PC • integreerbaar in bestaand domoticasysteem • allernieuwste generatie ventilatoren

18

| Sax-special ­­ – Ventilatie – april 2012 – magazine voor de vakman

ts water mee

• thermisch rendement 95% • 100% zomerbypass • vocht- en CO2 sensoren kunnen worden aangesloten • standaard vorstbeveiliging (uitbreiding mogelijk) gebeurt door aftoeren van de toevoerventilator • standaard pollenfilter • warmtewisselaar kunststof

rgy GREEN Ene


het leidingsysteem Kanalen: Combinatie van ronde en broodvormige kanalen is mogelijk • broodvormige kanalen: kanaalhoogte: 50mm rollengte: 20 en 40m • rond kanaal kanaalhoogte: 90mm rollengte: 20m • maximum debiet: 50m3/u bij 3m/s Luchtverdeelkast: • 5, 10 of 15 aansluitingen Luchtdebietregeling: • het debiet kan op twee manieren geregeld worden: ofwel ter hoogte van de luchtverdeelkast via een constant volume regelaar of restrictie-element, ofwel wordt elk ventiel afzonderlijk geregeld

ts water mee

rgy GREEN Ene

Sax-special – Ventilatie – april 2012 – magazine voor de vakman |

19


de unit Bulex komt met een ventilatie-unit De Airmaster is een ventilatie-unit Systeem D met warmte recuperatie. De unit kan u combineren met leidingsystemen van diverse leveranciers. De unit bevat een aluminium warmtewisselaar met een thermisch rendement van meer dan 95%. Standaard wordt een digitale regeling meegeleverd.

Airmaster 275/350 • luchtcapaciteit: 275/350 m3/u • afmetingen: h683xb708xd440/490 mm • bovenaansluiting • digitale regeling • bypass als optie verkrijgbaar • pollenfilter als optie verkrijgbaar • thermisch rendement 95% • gelijkstroomventilatoren • aluminium warmtewisselaar

Bypass

Verse lucht

Vervuilde lucht

Verwarmde verse lucht

Vervuilde lucht

Exacontrol

Verse lucht

20

| Sax-special ­­ – Ventilatie – april 2012 – magazine voor de vakman

Gekoelde vervuilde lucht

ts water mee

rgy GREEN Ene


Een dynamische en ervaren partner aan uw zijde. Werkingsprincipe van de Airmaster De Bulex Airmaster is een mechanisch gebalanceerd ventilatiesysteem met ingebouwde warmtewisselaar. Deze warmt de binnenkomende verse lucht op met behulp van de afgevoerde warme lucht. Dit gebeurt zonder dat beide luchtstromen worden gemengd. Hierdoor wordt niet alleen uw leefcomfort bevorderd, ook de verwarmingsfactuur zal er wel bij varen.

EfficiĂŤnte oplossingen. Verwarming. Warm Water. Tel. 02 555 13 13 Fax : 02 555 13 14 www.bulex.be

TĂŠl. 02 555 13 13 - Fax : 02 555 13 14 www.bulex.be


U staat er niet alleen voor Bij de plaatsing van ventilatie kunt u

Onze leveranciers dragen eveneens hun steentje bij. Zij stellen berekeningsprogramma's ter beschikking of voorzien een volledige trajectbegeleiding.

steeds rekenen op een goede onder­ steuning. Bij Sax bent u aan het juiste

StorkAir stelt online een berekeningsprogramma beschikbaar. (http://comfokits.Zehnder.be) Dit programma geeft aan wanneer de ventilatie niet in balans is.

adres. Elk filiaal beschikt over geschoold personeel die u begeleiden in het volledige ventilatietraject. Zij helpen u het juis-

Vasco en Ubbink voorzien een uittekening van de verschillende ruimtes, een verslag in balans, een docuHT2000 V 8.4 -2ment met de instellingen om de debieten te regelen,...

te systeem te kiezen volgens uw project.

Berekening

Vasco Ventilation Concepts Berekening van de debieten door Vasco Ruimte 0001

Ventiel Pos. 1, Toevoer

Woonkamer

Instelling 8.0

Debiet in stand 1 [m³/h] Debiet in stand 2 [m³/h] Debiet in stand 3 [m³/h] 23

Ventiel Pos. 2, Toevoer

38

75

Instelling 7.1

Debiet in stand 1 [m³/h] Debiet in stand 2 [m³/h] Debiet in stand 3 [m³/h] 23

Website StorkAir met berekeningsprogramma http://comfokits.Zehnder

Ruimte 0002

Ventiel Pos. 51, Afvoer

38

75

Keuken

Instelling 6.3

Debiet in stand 1 [m³/h] Debiet in stand 2 [m³/h] Debiet in stand 3 [m³/h] 23

Ruimte 0003

Ventiel Pos. 55, Afvoer

38

75

Badkamer

Instelling 8.0

Debiet in stand 1 [m³/h] Debiet in stand 2 [m³/h] Debiet in stand 3 [m³/h] 23

Ruimte 0004

Ventiel Pos. 52, Afvoer

38

75

Wasplaats

Instelling 6.6

Debiet in stand 1 [m³/h] Debiet in stand 2 [m³/h] Debiet in stand 3 [m³/h] 23

Ruimte 0006

Ventiel Pos. 53, Afvoer

38

75

Wc

Instelling 1.0

Debiet in stand 1 [m³/h] Debiet in stand 2 [m³/h] Debiet in stand 3 [m³/h] 11

Ruimte 0101

Ventiel Pos. 54, Afvoer

18

35

Badkamer

Instelling 3.4

Debiet in stand 1 [m³/h] Debiet in stand 2 [m³/h] Debiet in stand 3 [m³/h] 20

Ruimte 0102

Ventiel Pos. 3, Toevoer

34

67

Slaapkamer

Instelling 5.4

Debiet in stand 1 [m³/h] Debiet in stand 2 [m³/h] Debiet in stand 3 [m³/h] 19

22

| Sax-special ­­ – Ventilatie – april 2012 – magazine voor de vakman

ts water mee

rgy GREEN Ene

31

62

Project: 111


Oog voor detail Ventilatie is onzichtbaar aanwezig in de woning. Het enige dat wijst op de aanwezigheid van ventilatie zijn de toe- en afvoeropeningen. Houdt u meer van de landelijke stijl of gaat u voorkeur uit naar design? Voor alle smaken is een gepast rooster te vinden. Toe- en afvoeropeningen kunnen op verschillende plaatsen voorzien worden. Plaatsing in plafond

Een standaard rooster in het plafond is de goedkoopste oplossing. Het maken van de opening kan gebeuren door een eenvoudige boring. Er bestaan ventielen waarmee je het debiet kan regelen. Designafdekroosters beschikken niet over deze mogelijkheid. Hierbij moet het debiet op een andere manier geregeld worden.

Plaatsing in muur

Toe- en afvoeropeningen kunnen ook in de muur voorzien worden. Het plaatsen van rechthoekige roosters brengt een hogere kost met zich mee. Muurroosters kunnen voorzien worden achter een verwarmingselement, waardoor ze aan het zicht onttrokken zijn. Bij toevoerrooster wordt de verse lucht extra verwarmd en verspreid in de ruimte, wat een extra voordeel is.

Plaatsing in de vloer

Wanneer gewerkt wordt met vloerconvectoren kan de toevoer hierin gebeuren. Dit heeft als voordeel dat aangevoerde lucht extra wordt verwarmd, roosters niet zichtbaar zijn en de warmte van de verwarming beter verspreid wordt in de woning.

Meten is weten Bij de voltooiing van de werken moeten de debieten correct afgesteld worden en bij een systeem met warmterecuperatie dienen de toe- en afvoerdebieten gebalanceerd te worden. Een eerste inregeling gebeurt aan de unit zelf. Een tweede inregeling gebeurt aan de verdeelkast of aan de ventielen. Belangrijk hierbij is de eindcontrole. Dit gebeurt door het meten van de debieten ter hoogte van de toe- en afvoerventielen. Dit kan gebeuren met behulp van TSI AIRFLOW LCA301 van Euro-Index. De LCA301 is een handig en lichtgewicht instrument met een aan het toestel gemonteerde vleugelradsonde met een doorsnede van 100 mm, die 180° draaibaar is. Hierdoor kunnen de display en bedieningsorganen naar de gebruiker worden gekeerd bij zowel uitblaas- als afzuigopeningen. Met de optionele meetconussen wordt gemeten aan ronde ventilatieopeningen met een maximale doorsnede van 180 mm of aan rechthoekige openingen met een doorsnede tot 285 x 235 mm. Deze artiklen zijn op stock verkrijgbaar bij Sax.

ts water mee

rgy GREEN Ene

Sax-special – Ventilatie – april 2012 – magazine voor de vakman |

23


Nieuwigheden voorgesteld op Batibouw 2012 ComfoD reeks wordt uitgebreid

Systeem C als aanvulling op de D400

De nieuwe Zehnder-J.E. Stork­ Air ComfoD 150 is de kleinste unit uit de ComfoD reeks. Deze compacte warmteterugwinunit is ideaal voor comfortventilatie met warmterecuperatie in kleine woonunits of appartementen.

Vasco pakt op Batibouw uit met de nieuwe ultrastille ven­ tilatie-unit C400 voor afvoerventilatie, als aanvulling op het vorig jaar gelanceerde D400 balansventilatiesysteem voor aan- en afvoerventilatie met warmterecuperatie. Het nieuwe C400 ventilatiesysteem is een type C-systeem. Hierbij maakt men gebruik van een natuurlijke toevoer van verse lucht. De afvoer van vervuilde lucht gebeurt door de fluisterstille ventilatie-unit C400.

Naast de ComfoD 150, wordt de ComfoD reeks nog uitgebreid met de Zehnder-J.E. StorkAir ComfoD 450 unit voor de grotere woning met maximum luchtdebiet van 450 m³/u bij UbbinkeenLuchtverdeelsysteem Air Excellent 200 Pa.

Ubbink heeft een compact nieuw luchtverdeelsysteem met een uniek halfrond ontwerp ontwikkeld. De luchtkanalen zijn beschikbaar in 2 afmetingen 50/100 of 60/130 en garanderen een evenwichtige ventilatie en performante warmterecuperatie. Het luchtverdeelsysteem neemt daarbij minder ruimte in beslag dan een traditioneel systeem met ronde kanalen. Zo spaart u bij vloermontage tijd, materiaal en geld uit. En belangrijk: het systeem is even efficiënt als een traditionele installatie. De kanalen hebben een capaciteit van respectievelijk 35 m3/uur en 75 m3/uur bij een luchtsnelheid van ongeveer 3 m/sec.

Optimale hygiëne

De leidingen dragen bij tot een gezonde luc aangebracht. Dat procedé heeft een aantal vo • De coatinglaag is antistatisch, waardoor st • De antibacteriële eigenschappen houden d • De gladde binnenwanden zijn gemakkelijk

Luchtverdeelkanalen en toebehor

Het luchtverdeelsysteem is geschikt voor elk en horizontale flexibiliteit van de kanalen bep of een zaag precies tot op de correcte lengte te sluiten. Een dichtingsring tussen het flex hulpmiddel om het debiet van het kanaal te Een eenvoudig berekeningsprogramma stelt dichting aan de luchtverdeelkast geplaatst.

Ventieladapter 125 mm (rond) Afzuigventiel 125 mm

Plaatsbesparend flexibel luchtverdeelsysteem

De Air Excellent 55 is een luchtverdeelsysteem dat 55m³ per flexibele leiding toelaat. Met de Air Excellent kunnen leidingen eenvoudig in een vloer of muur worden ingeFlexibel kanaal bouwd, de kanalen zijn slechts 60mm hoog. Air Excellent kanalen dragen bij tot een gezonde luchtkwaliteit, door hun gladde binnenwandEinddop en de anti­ statische en antibacteriële eigenschappen.

Roosteradapter

Koppelingsdichting

Het Air Excellent systeem bestaat uit een verdeelkast Vloerrooster metaal wit Vloerrooster RVS nat voor de aan- en afvoer waarbij debietregelingen worden voorzien. Flexibele kanalen met, indien nodig, een verOmschrijvingmet ticale of horizontale bocht. De verbindingen worden Flexibele kanaal ovaal 50 x 100 mm een dichtingsring aan elkaar gezet, zodat er geen lekkaFlexibele kanaal ovaal 60 x 130 mm ges ontstaan in het luchtverdeelsysteem. Tenslotte zorgt Ventiel adapter 125mm de ventiel–adapter (met één of twee flexibeleKoppelingsdichting leidingen)(10 per doos) Bocht verticaal (zonder dichting) voor maximaal 110m³ per ventiel.

Vloerrooster

Ventieladapter 125 mm (rond) Toevoer ventiel

> Berekeningen op aanvraag door onze studiedienst.

24

Roosteradapter

Bocht horizontaal (zonder dichting) Einddop voor verdeelstuk* Koppelstuk flex-flex

| Sax-special ­­ 30% minder – Ventilatie Uniek: hoog – april 2012 – magazine voor de vakman

Roosteradapter ts water mee

rgy GREEN Ene

De leidingen kunnen eenvoudig in een betonnen of houten vloer en zelfs in de muur worden ingebouwd:

Verdeelstuk* Debietregeling* (10 per zakje)


VENTILATIE-UNIT D400 VOOR EEN UITERST STIL EN ENERGIEZUINIG BALANSVENTILATIESYSTEEM

silent ventilation marketing@vasco.be www.vasco.eu


het innovatieve ventilatiesysteem

adem gerust

BegetuBe n.v. Kontichsesteenweg 53 - 55 B-2630 Aartselaar t + 32 3 870 71 40 f + 32 3 877 55 75

www.begetube.com

member of


Nieuwigheden voorgesteld op Batibouw 2012 Begetube begeeft zich op de ventilatiemarkt

Betere controle van de lucht­ vochtigheid

Leidingspecialist Begetube lanceert een volledig nieuw ventilatiesysteem: de “Profi-air”. Het Profi-air ventilatiesysteem is een mechanisch ventilatiesyteem met warmterecuperatie. De warmtewisselaar garandeert eengroot rendement van meer dan 90%. De ventilatieassortiment toeBeHoren unit beschikt over 2 uiterst stille en energiezuinige ventilatoren. De unit kan aangestuurd worden door een smartphone of tablet. Het leidingsysteem bestaat uit een combinatie van ronde en broodvormige kanalen. Deze laatste met een hoogte van slechts 50mm. Met een speciaal ontwikkeld universeel verbindingselement worden verschillende systeemonderdelen naadloos en luchtdicht met elkaar verbonden.

De geoptimaliseerde enthalpie­wisselaar met geavanceerd polymeer­membraan voor de ComfoD 350 (550 volgt in de loop van 2012) wordt voor het eerst getoond op Batibouw. De enthalpie­wisselaar recupereert warmte en vochtigheid uit de afvoerlucht en houdt de luchtvochtigheid op peil in de woning, waardoor het comfort in de woning aanzienlijk wordt verhoogd.

Filterbox De Filterbox 150/180, is dé oplossing voor de fijnstof problematiek. De filterbox werd speciaal ontwikkeld voor woningen waarin extra filtering gewenst is. De Filterbox 150/180 wordt na de warmteterugwinunit in het aanvoerkanaal naar de woning geplaatst. Hierdoor wordt de aangevoerde lucht voor hij de woning zelf bereikt nog eens extra op fijnstof gefilterd, na een eerste filtering door de G4 filter in de ventilatie unit. De fijnstoffilter vangt minimaal 80% van de fijnstofdeeltjes op. Deze oplossing is zeer geschikt voor mensen met gevoelige luchtwegen.

Hebt u een concrete vraag of wenst u een offerte? Aarzel niet om onze studiedienst te contacteren. Wij zorgen voor een offerte op maat en na ontvangst van de bestelling zal een gedetailleerde meetstaat incl. montageplan van het profi-air ventilatiesysteem worden opgemaakt.

BegetuBe n.v. Kontichsesteenweg 53-55 B-2630 antwerpen-aartselaar tel. ++32 [3] 870 71 40 fax ++32 [3] 877 55 75 info@begetube.com www.begetube.com

Geluidsdemper en luchtverdeelkast in één Zehnder ComfoWell is de meeste recente innovatieve systeemoplossing van Zehnder Group Belgium. Het systeem verenigt een geluidsdemper en luchtverdeelkast in 1 element. Hiermee komt Zehnder tegemoet aan de grote vraag naar meer compacte geluidsdempers en luchtverdeel­ kasten omdat de bestaande oplossingen teveel beschikbare ruimte opeisten.

ts water mee

rgy GREEN Ene

Sax-special – Ventilatie – april 2012 – magazine voor de vakman |

27


oogte h e d op ensen d n Blijf e t euwe van ni

. nzalen o o t le e in Mel hnisch l c e e w t o z e ijn htig oor tor, z e prac c e e w j t even d o g r r e p e g v n o n e inge an e schikt opleid zien v r d o Sax be l o e v g gere ten, orden gsruim w n i r d e i i e ier. H Opl veranc ezig. e w l n a n a e r e ssegem of doo ver s r als Bi e k r kken o we i e h d c e s m e b len n Sax toonza ervare e r e bare d n rnieuw e Onze a h k e olde maho gescho me the i n u j r i z n ee aal lk fili e woord n I e. en ant e m o energi ig aanwez s r e k r en. medewe w vrag u l a en op te gev e ij onz b t h c tere teeds s u n ka gewone t met. e h n er Des ite t u e b P n , e rgie roject ne ene ds e o Voor p r g u stee ist t l f a j i i c l e al b t sp ession produc f o r p sax ail en m , r e n. ordig idinge egenwo e t l r p e o v ende Via uw de lop n a v hoogte aar op de ? Ga n n e g n r. i ordige opleid o w e n z e n g o erte van r uw v r ĂŠĂŠn e o e o t v c a n t con ijve Inschr .be of l a n o ing i opleid rofess p n e x e a s n op www. elkome w r e v kort binnen u j i en w jk mog i l e p o H euze. naar k


Balansventilatie met warmteterugwinning Gezond leefmilieu binnen en buiten • Continu verse binnenlucht. • De hoeveelheid lucht die wordt afgevoerd is gelijk aan de hoeveelheid lucht die binnen komt = balansventilatie. • Door warmteterugwinning wordt de energie van de af te voeren warme lucht overgedragen aan de verse, frisse buitenlucht. • 95% van de warmte blijft behouden. l de Isoleren

> Beschikbaar in 2 versies Air Excellent 35 & Air Excellent 55

e

id ing syste n me

Isol ere

nd ed akdoorvoeren

ch Lu

tv erd eelkanalen

Ubbink nv Jan Samijnstraat 9, 9050 Gentbrugge | Tel: 09 237 11 00 | www.ubbink.be

LDL.BE

Ub iflu x Excellent


eets water m

nergy GREEN E

Sax toonzalen en afhaalmagazijnen Sax Aalst

Sax Kortrijk - Heule

Sax Brugge

Sax Lokeren

Sax Eeklo

Sax Melle

Sax Gent

Sax Oostende

Sax Ieper

Sax Oudenaarde

Sax Izegem

Sax Wielsbeke

(Afhaalmagazijn) Industrielaan 3 (Zuid III) 9320 Aalst T 053 64 10 30 - F 053 67 07 76 aalst@sax-sanitair.be

(Toonzaal + afhaalmagazijn) Torhoutsesteenweg 369 8200 Brugge 2 T 050 40 00 80 - F 050 38 27 51 brugge@sax-sanitair.be

(Toonzaal + afhaalmagazijn) Ambachtenstraat 3a 9900 Eeklo T 09 218 98 00 - F 09 218 98 09 eeklo@sax-sanitair.be

(Afhaalmagazijn) Poortakkerstraat 5B 9051 Gent T 09 220 62 18 - F 09 220 53 94 gent@sax-sanitair.be

(Toonzaal + afhaalmagazijn) Albert Dehemlaan 6 8900 Ieper T 057 20 32 11 - F 057 21 94 58 ieper@sax-sanitair.be

(Toonzaal + afhaalmagazijn) Kachtemsestraat 10 8870 Izegem T 051 31 19 37 - F 051 31 15 74 izegem@sax-sanitair.be

(Afhaalmagazijn) Ringlaan 11A 8501 Kortrijk-Heule T 056 36 22 50 - F 056 36 22 51 kortrijk@sax-sanitair.be

(Toonzaal + afhaalmagazijn) Bergendriesstraat 88 9160 Lokeren T 09 339 04 06 - F 09 339 04 07 lokeren@sax-sanitair.be

(Toonzaal + afhaalmagazijn) Autostradeweg 3 9090 Melle T 09 252 44 00 - F 09 252 52 12 info@sax-sanitair.be

(Toonzaal + afhaalmagazijn) Archimedesstraat 5 8400 Oostende T 059 80 80 80 - F 059 80 40 40 oostende@sax-sanitair.be

(Toonzaal + afhaalmagazijn) Ronseweg 23 9700 Oudenaarde T 055 31 41 31 - F 055 30 95 40 oudenaarde@sax-sanitair.be

(Afhaalmagazijn) Hooiemeersstraat 7 8710 Wielsbeke T 056 62 00 90 - F 056 62 00 99 wielsbeke@sax-sanitair.be

Sax Kortrijk - Bissegem (Toonzaal + afhaalmagazijn) Meensesteenweg 179 8501 Kortrijk-Bissegem T 056 35 36 07 - F 056 35 85 59 bissegem@sax-sanitair.be

Onze filialen te Melle en Kortrijk-Bissegem beschikken over een volledig uitgebouwde technische toonzaal.

www.sax-sanitair.be

Ventilatiemagazine Sax  

Alles wat u als professioneel installateur moet weten over ventilatie.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you