Stereo Mecmuasi Sayı: 29

Page 46

Stereo Mecmuası Analog Özel Sayısını gururla sundu. Bu sayımıza emeği geçenler; çeviriler: B. Manusso, Yetkintürk,Hakan Cezayirli. Özgün Yazılar: Asım Uysal, Hakan Cezayirli. Speşıl Tenks: Robert Harley, John Pette ve ismini unuttuğumuz diğer yabancı dostlarımız. Bu sayımıza internette denk gelip bu adamlar kim diyenler için bilgiler; Stereo Mecmuası dergisi kesinlikle kar amacı gütmeyen, tamamen gönüllü editör, yazar ve katılımcıların katkıları ile oluşan, sadece Hi-fi ve Müzik konusunda yayın yapan, özgür, açık kaynak kodlu yazılımlarla oluşturulmuş, internet üzerinden okuyucuları ile buluşan bağımsız ve ücretsiz bir elektronik dergidir. Yayınlanma amacımız, kendi dilimizde sadece Hi-fi ve Müzik konularında yayın yapan yazılı ve dijital platformların sayısal eksikliği ve Türkçe yayınların azlığı konusunda yaşanan sıkıntıların aşılabilmesi için yeni ve özgün bir projeksiyon oluşturmaktır. 5.000′den fazla metin belgesi ve binlerce fotoğraf, resim ve grafik sanırız bu kadar kısa bir süre içerisinde bundan daha hızlı dönüştürülemezdi. Önümüzdeki bir kaç yıl boyunca WordPress altyapısını kullanarak okuyucularımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. Ancak şimdiden dördüncü evrenin araştırmalarına başladık… Gelecekte Stereo Mecmuası yepyeni projeleri ile okuyucularına ücretsiz hizmetlerine devam edecek. Bu sayımızda sizlere sunduğumuz yazılarımızın bir kısmının genişletilmiş edisyonlarına ve çok daha fazlasına web sitemizden ulaşabilirsiniz.

www.stereomecmuasi.com STEREO MECMUASI

46

ANALOG ÖZEL SAYISI


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.