Page 12

VEILIGHEID IN DE SECTOR? SAMEN MAKEN WE ER WERK VAN! De rol van een SBK bij de veiligheid van uw freelance medewerkers Laure De Winde

Een veilige tewerkstelling van medewerkers daar hecht iedereen belang aan. Ook het Sociaal Bureau voor Kunstenaars (SBK) t-heater vindt dit erg belangrijk. Werken in de technische en culturele sector is niet altijd zonder risico’s. We willen dan ook graag ons steentje bijdragen tot minder arbeidsongevallen.

Maar wat betekent het precies om iemand in dienst te nemen via een SBK als t-heater? En vooral dan op het vlak van veiligheid? Els Roels (preventie-adviseur van t-heater): ”t-heater neemt in de technische, artistieke en creatieve sector een belangrijk stuk voor zijn rekening als werkgever van heel wat freelance medewerkers. In veel gevallen gaat dat om podiumtechniekers, stagehands, steigerbouwers, riggers, enzovoort. Een opdrachtgever of werknemer beslist om met t-heater in zee te gaan wanneer de werknemer niet in vast dienstverband bij de organisatie wordt opgenomen of wanneer hij of zij niet zelfstandig is. Het SBK vervult dan de taak van werkgever en dat biedt allerlei voordelen. De administratie wordt bijvoorbeeld uit handen genomen, de medewerker wordt correct en tijdig uitbetaald, er is een arbeidsongevallenverzekering en de correcte naleving van de wetgeving. Wat dit laatste punt betreft, betekent dit alvast dat op vlak van veiligheid de medewerker een werkpostfiche ontvangt.” Wat is zo’n werkpostfiche precies? En waarvoor dient ze? Els Roels: “De werkpostfiche is het resultaat van de uitgevoerde risicoanalyse per werkpost door de opdrachtgever. Anders gezegd: via de werkpostfiche geeft

de opdrachtgever per werkpost informatie aan de freelance medewerker over de uit te voeren taken, over de vereiste opleiding of attesten bij het uitvoeren van het werk. Maar ook over eventueel gezondheidstoezicht en persoonlijke beschermingsmiddelen (denk hierbij aan oordopjes voor geluidstechniekers, veiligheidsschoenen voor stagehands, een veiligheidsharnas voor scaffolders…) die ter beschikking moeten worden gesteld.” En wat is jullie rol als SBK precies in dit proces? En die van de opdrachtgever zelf? Els Roels: “Als een opdrachtgever beslist om met t-heater te werken voor het in dienst nemen van tijdelijke medewerkers, wordt t-heater automatisch werkgever van die medewerkers. Wij nemen dus de werkgeverplichten op ons, zoals onder andere RSZ afdragen. Maar de medewerkers zijn bijvoorbeeld ook verzekerd via onze arbeidsongevallenverzekering. Verder is het belangrijk dat we de werkpostfiche tijdig kunnen bezorgen aan de medewerker, ten laatste vóór de aanvang van zijn tewerkstelling. Toch blijft de opdrachtgever verantwoordelijk voor het onthaal en de veilige tewerkstelling op de werkplek. Logisch, want wie kent de werkpost en de daaraan verbonden risico’s beter dan de opdrachtgever zelf?”

VEILIGHEID IN DE SECTOR STEPP | 21

STEPP Mag #09  

Van postgebouw tot cultuurcentrum (Bert Moerman), Boekbespreking: 'Lichttechniek, de basis' (Marc Vandermeulen), Een infrastructuur voor het...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you