Page 30

Geluidsnormen

Inbreuken van de tweede (en derde) soort zijn ingeschreven in het strafwetboek en kunnen zowel administratiefrechtelijk als strafrechtelijk worden bestraft.

30 | STEPP REGLEMENT IS REGLEMENT, BRUSSEL EN DE GELUIDSNORMEN

en zelfs minder dan 80 dB(A) voor beroepsmatige blootstelling. Alle vergunningsprocedures op gebied van milieu en leefmilieu, een materie toegekend aan de regio’s (waaronder dus de Vlaamse en Brusselse geluidsnormen vallen, in Wallonië is er niks...) geven dus ook geen rechtszekerheid. Rechtszekerheid is namelijk tot op heden onbestaande zolang een inspecteur van politie de activiteiten kan laten stilleggen op basis van overlast (lees: lawaai). Hij stelt dan een overtreding vast die wordt gecatalogeerd als een ‘inbreuk van de tweede soort’. Het staat dus op gelijke hoogte met bijvoorbeeld diefstallen, vandalisme, wangedrag of het dragen van kledij die het gezicht bedekt. Inbreuken van de tweede (en derde) soort zijn ingeschreven in het strafwetboek en kunnen zowel administratiefrechtelijk als strafrechtelijk worden bestraft. Ze kunnen derhalve enkel vastgesteld worden door een politieambtenaar of -agent door middel van een proces-verbaal. Het strafwetboek voorziet boetes en/of gevangenisstraf, alsook administratief - lees gemeentelijk - afdwingen via taksen. De taksen op overlast in Brussel kunnen gaan van 50 euro tot 350 euro. Ingaan op de specifieke reglementering in elk individueel politiereglement zou ons te ver leiden, maar samengevat kan je stellen dat: - elke vorm van storing overlast is en kan bestraft worden; - er nergens in de wet 22 uur gestipuleerd staat als startmoment vanaf wanneer overlast zou kunnen gelden. Dit is een gebruik dat door vrederechters toegepast wordt; - als muziek elektronisch versterkt wordt en overlast ver-

STEPP Mag #23  

Dossier trekkenwanden (Bert Moerman) - Wetgeving frequenties (Glenn Willems) - Portfolio: Scenografie voor The World Of Charles and Ray Eame...

STEPP Mag #23  

Dossier trekkenwanden (Bert Moerman) - Wetgeving frequenties (Glenn Willems) - Portfolio: Scenografie voor The World Of Charles and Ray Eame...

Advertisement