Page 20

Evolutie wetgeving PMSE

Hoe is het nu? Eerst en vooral: het oude vergunningsstelsel kan nog steeds worden gebruikt indien gewenst. Voor sommige toepassingen (maximaal effectief uitgestraald vermogen hoger dan 50mW) is het zelfs nog steeds de enige mogelijkheid. Dat heeft dan vooral te maken met de nood aan coördinatie en controle.

Het deel dat aantoont dat je weet welke frequenties je in een bepaald geografisch gebied mag gebruiken (hierna genoemd ”gebruiksvergunning”) Het is belangrijk om te onthouden dat beide delen samen de vergunning vormen. Het ene deel is niks waard zonder het andere!

Daarnaast laat het nieuwe systeem toe om vrij beschikbare frequenties te kiezen. Waar je vroeger de pech kon hebben om te stoten op onbruikbare frequenties waarvoor je een vergunning had aangevraagd, is het nu zo dat in principe een vergunning voor de hele UHF-band geldt. Per provincie is er op de BIPT-website een overzicht beschikbaar van welke frequenties er niet beschikbaar zijn wegens gereserveerd voor primaire gebruikers.

Hoe werkt het in de praktijk? Eerst moet natuurlijk de houdersvergunning worden geregeld. Een aanvraagformulier is te vinden op de BIPT-website: http://www.bipt.be/public/files/nl/21500/2016-02-6_aanvraagformulier_mobiele_verbindingen.pdf Op dit formulier worden de gebruikers- en facturatiegegevens ingevoerd, evenals de technische eigenschappen van de te vergunnen apparatuur. Verstuur deze aanvraag (ofwel elektronisch, ofwel per post) naar BIPT. Na verloop van tijd stuurt BIPT een bevestiging met het overzicht van de aanvraag, de technische gegevens en een blad met stickers die de vergunningsgegevens bevatten voor de aangemelde zenders. Deze stickers en een kopie van het overzicht, vormen deel 1 van de vergunning en moeten steeds bij de vergunde apparatuur worden gevoegd (de stickers moeten niet per se op de zenders worden geplakt).

De vergunning bestaat nu uit twee delen: Het deel dat je de toelating geeft om een bepaalde inventaris aan zenders in huis te hebben (hierna genoemd “houdersvergunning”);

Dan moeten we gaan kijken welke frequenties waar in België beschikbaar zijn. Stap 1: definieer het werkgebied op een kaartje op de BIPTwebsite:

Nu is er de mogelijkheid tot permanente vergunnnigen. Een theater kan nu een vergunning aanvragen voor de zenders die er worden gebruikt. Jaarlijks vernieuwen gebeurt automatisch, er valt een rekening in de bus en indien die tijdig wordt betaald is alles in orde. Geen dossierrechten voor dit soort van verlengingen.

20 | STEPP WHAT’S THE FREQUENCY, KENNETH?

STEPP Mag #23  

Dossier trekkenwanden (Bert Moerman) - Wetgeving frequenties (Glenn Willems) - Portfolio: Scenografie voor The World Of Charles and Ray Eame...

STEPP Mag #23  

Dossier trekkenwanden (Bert Moerman) - Wetgeving frequenties (Glenn Willems) - Portfolio: Scenografie voor The World Of Charles and Ray Eame...

Advertisement