Page 19

Evolutie wetgeving PMSE

vanuit de sector ter harte te nemen en een aantal welkome wijzigingen door te voeren in het vergunningenbeleid voor PMSE-gerelateerde toepassingen. Kort samengevat komt het neer op: lagere prijs, meer flexibiliteit, meer mogelijkheden. Hoe was het vroeger? Basisregel: een vergunning is beperkt, zowel in tijd als in plaats. Op zich geen probleem voor een theater, daar worden de zenders op een vaste plaats gebruikt. Gewoon er voor zorgen dat de aanvragen voor verlenging tijdig worden verstuurd en klaar is Klara. Voor reizende toepassingen was dit een heel ander paar mouwen. Denk bijvoorbeeld aan voetbalverslaggeving. Een freelancer die zijn draadloze micro van wedstrijd naar wedstrijd vergund wilde gebuiken mocht voor elke wedstrijd een nieuwe vergunning aanvragen. Voor elke aanvraag (nieuwe vergunning of verlenging) was een vast dossierrecht verschuldigd. De hoogte van dat dossierrecht varieerde naargelang het om een tijdige aanvraag ging (minstens 2 weken voor aanvang van de vergunde periode) of om een laattijdige aanvraag.

Voor onze arme sportfreelancer kon dat pijnlijke financiële gevolgen hebben: een uitgestelde wedstrijd die een week later zou worden gespeeld kon wel eens uitdraaien op een vergunning die meer dan 500 EUR kon kosten. Waarvan minder dan 3 EUR vergunnings- en ettelijke honderden EUR dossierkosten. Probeer dat door te rekenen naar de opdrachtgever. Of: voor een optreden ergens ten lande worden vergunningen voor enkele draadloze microfoons voor een bepaalde subband gevraagd. Bij aankomst ter plaatse blijkt deze helemaal niet bruikbaar te zijn. De microfoons zouden op andere frequenties kunnen worden gebruikt, maar het is zaterdagnamiddag en het BIPT-kantoor is gesloten… Zelfs indien de hoge kostprijs voor een late aanvraag geen probleem zou stellen, kon er op dat moment geen nieuwe vergunning worden geregeld. Mogelijke oplossing in dat geval? Ofwel uitwijken naar de frequenties die vrij van vergunning mogen worden gebruikt, ofwel radiopiraatje spelen. Mijn spectrum analyzer heeft de afgelopen jaren tal van voorbeelden van beide mogelijkheden getoond…

WHAT’S THE FREQUENCY, KENNETH? STEPP | 19

STEPP Mag #23  

Dossier trekkenwanden (Bert Moerman) - Wetgeving frequenties (Glenn Willems) - Portfolio: Scenografie voor The World Of Charles and Ray Eame...

STEPP Mag #23  

Dossier trekkenwanden (Bert Moerman) - Wetgeving frequenties (Glenn Willems) - Portfolio: Scenografie voor The World Of Charles and Ray Eame...

Advertisement