Page 1

SPONSORINGSDOSSIER

Partner:


INHOUDSOPGAVE 1.

INLEIDING

……………………………………………………………………………………………………………..

3

2.

OPBRENGST

……………………………………………………………………………………………………………..

3

3.

INITITIATIEFNEMER ………………………………………………………………………………………………………….

4

3.1. Algemene gegevens ………………………………………………………………………………………………….

4

3.2. Verantwoordelijken …………………………………………………………………………………………………..

4

4.

PROMOTIEPLAN ……………………………………………………………………………………………………………..

4

5.

SPONSORINGDOSSIER ………………………………………………………………………………………………………

5

6.

CONTACTPERSOON VOOR SPONSORING ………………………………………………………………………….

5

7.

DANKBETUIGING ……………………………………………………………………………………………………………..

5

8.

INVULFORMULIER

………………………………………………………………………………………………..

6

8.1. Engagementsverklaring ……………………………………………………………………………………………..

6

8.2. Bedrijfsgegevens voor fiscale attestatie……………………………………………………………………….

6

1/6


1. INLEIDING Na het ongelooflijke succes van vorig jaar organiseren wij, laatstejaars studenten Bachelor Verpleegkunde van Howest Brugge in partnering met mantelzorgvereniging ziekenzorg CM, een midweek ten behoeve van mantelzorger en hun zorgbehoevenden in Ter Duinen te Nieuwpoort. Deze midweek gaat door van 11 tot 15 maart 2013. Het is de bedoeling dat deze groep mensen even de zorg kunnen achter zich laten en volop genieten terwijl alle zorg voor hun zorgbehoevende naasten volledig wordt overgenomen. Door deze organisatie krijgen wij ook de mogelijkheid ons te ontplooien als New Young Professionals in de verpleegkunde waar onze organisatorische en managementvaardigheden een ware boost krijgen. Deze talenten zijn een must om straks als beginnende professionele verpleegkundigen het werkveld te betreden. Howest Brugge en mantelzorg CM neemt een deel van de kostprijs voor hun rekening maar uiteraard hebben we voor de totale organisatie van ons project heel wat geld nodig. We spreken u dan ook aan met de vriendelijke vraag om dit sponsoringdossier aandachtig door te nemen. We zouden het enorm op prijs stellen mocht u ons project met een warm hart steunen onder de vorm van sponsoring. Met zorgende groeten, Het verpleegkundige team Howest

2. OPBRENGST De totale sponsoring wordt besteed aan deze midweek. Daar de zorgcontinuïteit en de uiteenlopende activiteiten een must zijn om, zowel de mantelzorgers als de hulpbehoevenden, een ultieme midweek te bezorgen zijn bijkomende financiële middelen nodig. Wij rekenen daarom op uw bijdrage ! Een midweek zonder zorgen… vandaar onze slogan “jullie vakantie, onze zorg”.

2/6


3. INITIATIEFNEMER 3.1. Algemene gegevens • •

Naam : Howest Brugge Adres : Rijselstraat 5 8000 Sint-Michiels

Organisatie : 26 laatstejaars studenten organiseren deze volledig midweek onder toezicht van twee docenten : de Heer Kurt Debaere en Mevrouw Herlinde Dely. Rekeningnummer : …………………………………………………….. Vermelding bij overschrijving : …………………………………….. (niet te vergeten bij overschrijving!) Contactgegevens : 050/ 38.12.77

• • •

3.2. Verantwoordelijken De Heer Kurt Debaere Docent Mailadres : kurt.debaere@howest.be

Mevrouw Herlinde Dely Docent mailadres : herlinde.dely@howest.be

4. PROMOTIEPLAN Volgende zaken worden opgemaakt : • • • • • • •

Uitnodiging voor de midweek incl. een volledige Informatiebrochure Brief voor de thuisblijvers Informatiemap bij aankomst Affiches worden opgehangen met diverse mededelingen Activiteitenoverzicht Publiciteit in school en op de opendeurdagen ……

3/6


5. SPONSORINGDOSSIER De organisatie van deze zorgmidweek vergt zoals beschreven in dit dossier zeer veel inspanning, tijd en geld. Niet alleen het verblijf dient bekostigd te worden maar ook alle aangelegenheden er rond zoals beschreven in punt. 2. Daar niet alleen de zorg maar ook de veiligheid primeert vraagt een professionele ontvangst voldoende en aangepaste voorzieningen. We hebben echter nog sponsors nodig deze week onvergetelijk te maken en zowel de zorgbehoevenden als hun mantelzorgers de nodige omkadering te geven. Indien u geïnteresseerd bent om ons mooie en hartverwarmende project te steunen en ons financieel een duwtje in de rug te geven, dan beiden wij u graag deze mogelijkheid aan. U kunt zelf kiezen hoeveel u wilt sponsoren. Er zijn basis sponsors, Silver sponsors en golden sponsors. Neem vlug een kijkje hieronder om een zicht te krijgen op welke return u kunt rekenen. 5.1. Basis sponsor  Vanaf 50euro - Logo van uw onderneming verschijnt op onze informatiebrochure. 5.2. Silver Basis sponsor  Vanaf 100euro Zelfde voorwaarden als kleine sponsor - Logo van uw onderneming verschijnt op onze informatiemap en uitnodiging. 5.3. Golden sponsor  vanaf 200euro Zelfde voorwaarden als silver sponsor - Logo van uw onderneming wordt geafficheerd tijdens deze midweek.

6. CONTACTPERSOON VOOR SPONSORING Bij vragen kunt u steeds terecht bij de contactpersonen dewelke u onder punt 3.2. kunt terugvinden. Zij zorgen ervoor dat uw sponsoring goed wordt opgevolgd en dat na het invullen van het invulformulier (punt 8.1.), dewelke u per mail aan hen mag terug bezorgen, en na storing van uw gekozen bedrag uw fiscaal attest (punt 8.2.) naar uw onderneming wordt doorgestuurd.

7. DANKBETUIGING Wij danken u alvast dat u ons toelaat om van deze midweek een onvergetelijke zorgenloze “vakantie” te maken voor deze mantelzorgers en hun zorgbehoevende naasten. U zorgt er tevens voor dat deze laatstejaars studenten als New Young Professionals weldra de arbeidsmarkt met een warm en welgemeend hart kunnen betreden. Uw hulp, Onze zorg !

4/6


8. INVULFORMULIER VOOR FISCALE ATTESTATIE 8.1. Engagementsverlaring

Ik, ……………………………………………………………………………………………………………………………(naam en voornaam van de ondergetekende), in de hoedanigheid van

……………...…………………………………………………………………..

en verantwoordelijkheid voor ……………………………………………………………………………………..(naam bedrijf), wenst basis/ silver/ golden (schrappen wat niet past) te zijn en schenk ……………….€ ten voordele van dit project. 8.2. Bedrijfsgegevens Om uw fiscaal attest (onder de vorm van een voldane factuur) correct te kunnen opmaken hebben wij enkele gegevens nodig. Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. •

Bedrijf

: ………………………………………………………………………………………………………………………

Adres

: ………………………………………………………………………………………………………………………

Postcode

: ………………………………………………………………………………………………………………………

Plaats

: ………………………………………………………………………………………………………………………

Land

: ………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail

: ………………………………………………………………………………………………………………………

Particulier/ bedrijf/ overheidsbedrijf

BTW-nr.

(schrappen wat niet past)

: ………………………………………………………………………………………………………………………

Naam : ……………………………………………………………………………………….. Functie : ………………………………………………………………………………………..

Handtekening :

5/6

Sponsoringsdossier Midweek  

Sponsoringsdossier Midweek Howest

Sponsoringsdossier Midweek  

Sponsoringsdossier Midweek Howest

Advertisement