Page 1

Juli kvartal 2008


Flotillemeddelelse

Side 2

Juli kvartal 2008

Adresser og telefonnumre Funktion

Navn

Adresse

Telefonnummer P = privat A = arbejde T = telefax M = mobil tlf.

Flotillechef (CH) Næstkommanderende (NK) Kommandobefalingshavende (KBM)

Michal Lynge Bo Martin Hansen Anna Marie Sandgaard

Fribjerg 24 6430 Nordborg Østergade 1 6440 Augustenborg Spaniensvej 23, Fogderup 6372 Bylderup Bov

A) M) 21 75 88 89 P) 74 47 24 27 M) 21 63 48 22 P) 74 64 76 42

Østergade 1 6440 Augustenborg Lyshøj 3 Rinkenæs 6300 Gråsten

P) 74 47 24 27 M) 21 63 48 22 P) 74 65 38 89 A) 74 88 68 58 M) 21 78 75 95

Konkylievej 6, 1.sal, mf 6400 Sønderborg Lyshøj 3 Rinkenæs 6300 Gråsten Mølmark 7 6310 Broager

P) 22 99 15 13 A) 74 88 66 61 P) 74 65 38 89 A) 74 88 68 58 M) 21 78 75 95 P) 74 44 94 11 M) 20 26 58 27 A) 73 47 22 30 P) 22 99 15 13 A) 74 88 66 61

Historisk kontaktperson

Planlægningsofficer (PLO) Divisionsfører (DIF) O-DIV (Operations division) Divisionsfører (DIF) LOG-DIV (Logistik division) Uddannelsesofficer (UDOF) Forsyningsbefalingsmand (FSBM)

Bo Martin Hansen Tim Østergaard Jensen

Jens Jørn Lund Tim Østergaard Jensen

Fartøjsmester (FARM)

Erik Petersen

Skydelærer (SKYL) Kontaktofficer (KOF) Kommandostation Tilsynsførende (KSN) Fartøj HVF 136

Jens Jørn Lund

Konkylievej 6, 1.sal, mf 6400 Sønderborg

KSN Eigil Jensen

Havnen, 6400 Sønderborg Møllegade 51 6400 Sønderborg

Økonomioplysninger

MHV 814 Budstikken Flotillens hjemmeside Kursus HJV-skolen:

http://www.hvf136.dk http://www.hjvskolen.dk

Kilometersats pr. km.. Kilometersats pr. km.. Tabt arbejdsfortjeneste / dag

Motorkøretøj Knallert 45 ......................

Kost : Morgenmad Frokost Middag Fuldkost

1,83 kr. 0,45 kr. 703,00 kr.

74 48 84 63 74 42 06 23 21 47 98 45 30 22 13 54

Spørgsmål vedr. økonomi bedes rettet til KBM

Kostpenge 28,00 kr. 48,00 kr. 44,00 kr. 120,00 kr.

Indlæg til næste flotillemeddelelse indleveres til Bent Johannsen senest 10. august >>> E-mail: BEJTOJ@mail.tele.dk


Flotillemeddelelse

Side 3

Juli kvartal 2008

Nyt fra chefen Så kom dagen vi alle har ventet på! D. 29/03 08. kl. 1200 modtog vi MHV 814 Budstikken. Det var en stor dag, vejret var nogenlunde selv om det var koldt, skinnede solen dog over Sønderborg da hun kom ind til kajen. Det var dejligt, at der var så mange fra Flotillen der var mødt frem for at deltage denne dag. Nogle mødte kl. 0800 for at forberede alt på kajen. Til alle skal der fra min side lyde, en stor tak for deltagelsen og det store stykke arbejde der blev lagt for dagen. Der har siddet en gruppe fra midten af november og planlagt det hele også til dem skal der lyde en stor tak. Det var samtidig en vemodig dag for vi skulle tage afsked med MHV 91 Brigaden, hun har tjent os godt gennem næsten 15 år. Vi modtog hende d. 24. april 1993. Jeg var selv med som FF dengang, så det var med blandede følelser at jeg så Brigaden stå ud af Sønderborg havn d. 30/03 08 om morgenen. (Jeg har hørt at den på auktion d. 28/04 08 blev solgt til Norge) Men et kapitel i historien er slut og et nyt begynder, jeg håber/ved I bliver glade for vores ”nyere” skib, jeg har selv lige været med på togt med det, i en uge ved Bornholm. Sammen med en sammensat besætning og vi lærte utroligt meget både omkring skibet og udstyret! Men nu til noget lidt mere alvorligt, der er fra HJK (Hjemmeværns Kommandoen) befalet, at alt skal registres på hjv.dk og fra distriktets side om at besætningslister for SURVEX skal indsendes 4 uger før sejladsen. Så for at gøre arbejdet så hurtigt og nemt for alle parter, brug hjv.dk der er ombord på skibet opkobling, så når nu I er ude og sejle tag en snak om tingene og få jer meldt til, så kan jeres FF få sendt de ting ind han skal, og vi skal ikke bruge meget tid på at ringe rundt og distriktet skal ikke bruge tid på at spørge efter ting der burde komme af sig selv. Derved kan de også frigøre nogle resurser så vi får den service de gerne vil give os. Til slut vil jeg ønske alle i Flotillen en rigtig god og varm sommer. Michal Lynge ________________________________________________________________________________________________

Ny NK i HVF 136 (Bo Martin Hansen)

På grund af indtrufne omstændigheder er jeg blevet anmodet om at overtage jobbet som nu NK i HVF 136 efter H.C. Mikkelsen. Min tilknytning til selve marinehjemmeværnet har varet knap 2 år, men mange kender mig som mange års aktiv i det ”grønne” hjemmeværn. Min karriere i hjemmeværnet startede i 1977 som menig i udrykkedelingen i HJVK 3419 (Sydals) Efter Gruppefører 1 uddannelsen i 1979 startede min karriere som befalingsmand, der siden har været gruppefører og delingsfører for alle delingstyper. ( Desuden uddannet op til næstkommanderende for HJV-kompagni ). Jeg havde blandt andet kommandoen på lufthavnen i Sønderborg da ”Brigaden”s besætning blev angrebet af Navy Seals og frømænd. Foruden opgaverne som delingsfører har jeg været kommandobefalingsmand og fungerende skydelærer i det daværende 3419. Ved sammenlægning af 3419 og 3416 (Nordals) til HJVK 3306 blev jeg kommandodelingsfører. Da jeg syntes at opgaverne i det grønne hjemmeværn var for uklare, besluttede jeg mig for at ville bruge min tid på relevante opgaver. Da jeg fik tilbuddet om at overtage den nyoprettede stilling som planlægningsofficer slog jeg straks til og blev overflyttet til MHV og udnævnt til løjtnant i MHV Og hvad ved en grøn mand så om det maritime liv ??


Flotillemeddelelse

Side 4

Juli kvartal 2008

I mine drengeår havde mine forældre flere forskellige sejlbådstyper. Så alle ferier og rigtig mange weekender blev tilbragt i de danske farvande. Jeg sejlede en hel del som besætningsmedlem ved forskellige kapsejladser, samt mange ture med vikingeskibskopien ”Sebbe Als” fra Augustenborg. Jeg er nok en af de få der har kunnet melde: ”Frihedsgudinden tværs om bagbord” under sejlads gennem New Yorks havn i 1976. At det så var gamle spejder– og skibslagskammerater der fik mig med i hærhjemmeværnet er en tilfældighed. Min karriere i MHV startede med Førstehjælpskurset GU30 og Dæksgastuddannelse samt Officerskursus og Planlægningsofficerskursus i efteråret 2006. Desuden i løbet af de 2 år deltagelse i flere flotilleledelsesseminarer, BM-stævnet, GIGANTEX, FARF-træf, MHI–stævne. Hvor samtaler med andre (- ofte mangeårige ) marinehjemmeværnsmedlemmer har korrigeret eller bekræftet min opfattelse af, hvordan fremtiden er for MHV’s virke. Desværre har der ikke været meget tid til den egentlige sejlads. Bortset fra et par enkelte småture og en enkelt SURVEX . Jeg har stadig meget at lære ( -og vil lære det ! )

Mine planer og holdninger. Information om dagligdagen i flotillen er meget vigtig. Personer kan ikke tage de rigtige beslutninger på forkerte grundlag. Ligesom at beslutninger ikke kan/vil forstås, når beslutningsgrundlaget ikke er kendt. Fortsat arbejde ud fra Baden–Powell´s (Spejderkorpsenes grundlægger) ord: ”Giv ansvar og vis tillid.” Jeg ved at forandringer ikke laves på en gang, men bruger ideen med at lade de små trin skabe de varige forbedringer. ( Kai-Zen i den moderne industrielle sprogbrug.) Jeg vil også fremover forespørge til tingenes tilstand og spørge, hvorfor vi nu en gang gør som vi gør. Ud fra oplysningerne kan jeg så komme med forslag til ændringer. Selvom man er NK/MHF og har flotillens næsthøjeste rang ved man ikke alt ! - det har man erfarne folk til. Ud fra de mange års tjeneste som befalingsmand i HJV bruger jeg ofte det afsluttende i en 5-punks befaling efter iværksættelse af opgaven : Kontroller – Vejled – Bistå. Vel mødt i HVF136 ! NK/MHF PL Bo Martin Hansen


Flotillemeddelelse

Side 5

Juli kvartal 2008

Referat fra Flotille-seminar 15-17 februar 2008 i Søgård Samlet og revideret af NK/MHF Bo Martin Hansen d. 5. maj 2008

I forbindelse med diskussionen om, hvorfor flotillen ikke fungerer optimalt blev der noteret disse tilbagemeldinger. Hvad gør dig glad / tilfreds ? - Sammenhold / Ros / Positive overraskelser - At tingene fungerer. ( - eller viden om, hvorfor det nu engang ikke fungerer ) - Mulighed for at kunne komme frem med nye ideer. - Mulighed for sammenhold på tværs i flotillen. - AHA-oplevelser. Hvordan undgår vi rygtedannelse ? - Åbenhed – Ærlighed - Korrekt rettidig information - Respekt for hinanden / tale sammen - Tale pænt til folk. Undgå irritation og gnidninger på grund af brug af forkerte udtryk. - Undgå klikedannelse. - Definering af stabsposter. Hvem står for hvad. Hvad er pågældendes opgave. - Ikke umiddelbart omgøre afgørelser foretaget af en ansvarlig person. - Information på BM-møder. - Bruge HVF136 hjemmesiden til information om stort og småt i flotillen. Med Log ind! Hvad skal der til for at vi indberetter på hjv.dk? - Grundlæggende kendskab til at gå ind på siderne - FARF påfører og retter aktiviteter. - Overskuelighed / Ajourført bookningsliste. - Viden om status af sejladsplanlægning OPO, PLO + FARF. - Acceptere at højere prioriterede krav kommer fra SOK, KGM, BHM, MHD Hvordan fungerer din BES. - Godt sammenhold / At man fungerer sammen / Forskellige aktiviteter - Føle sig velkommen ( - også som gæster) - Også andre aktiviteter end rent tjenstlige. Hvordan modtager vi nye folk? - Modtagelse af nye folk er ikke god nok. - Informere bedre og gøre de enkelte funktioner interessante. Hvad kan vi gøre bedre for nye folk? - Kontaktpersoner i hver besætning. / 2 mands-hold / Buddy-team. - Nye folk skal aktiveres med det samme. - Skabe mulighed for sejlads med i alle 3 besætninger. - Som rollemodel for den nye er opdatering af egen viden nødvendig. Hvad kan jeg/du gøre bedre? - KSN aften skal gøres funktionsrelateret / Tema-aftner - Synliggøre flotilleråd / støtteforeningen / andre råd. - Helt unge skal kunne følges ad. - Bedre information om lokalkurser. ( Hvem, hvornår, hvor, hvordan er tilmelding denne gang !!) - Rette mand (M/K) på rette plads.


Flotillemeddelelse -

Side 6

Juli kvartal 2008

Afprøve kunnen og viden ( En person kan vokse med opgaven ) Være åben for nye ideer. Undgå skel mellem besætninger indbyrdes / sejlende besætninger og staben. Overvåge og stoppe uhensigtsmæssig opførsel over for andre allerede i startfasen. Acceptere at nogle er hurtigere og bedre til computere og mobiltelefoner end andre. Også kunne formidle viden uden den nyeste teknologi. Indføre procedure-beskrivelser i stedet for at irettesætte efter en fejl.

Flere på skydebanen - Ønske om egne skydninger / For lang ventetid. / Mere ”kød” på skydninger. - Motivering og begrundelse: Hvorfor skal vi kunne skyde? - Mulighed for sejlads med landsætning og skydning. - Hver mand med våben på skydebanen tager en gast med. Flere til KSN-aften - Tema-aftener. - Information, men ikke glemme det sociale samvær - Hvem fra nøglefunktioner tager ”imod” i aften. Hvordan gør vi det? - Mulighed for opdatere sin viden ”Det sker ” - Forslag om opdateret ”Videnbank” udsendt med flotillemeddelelsen. - Opslagstavle genindføres og opdateres / sorteres løbende. - Flere BM-møder. Vort ansigt udadtil / signaler - Korrekt påklædning. - Oprydning umiddelbart efter indtagelse af mad og drikke. - Overholde vedtagne regler ”Ikke øl på gårdsplads eller dæk. - Ikke ignorere krav som for eks. rygepolitiken. Andre forslag - Er der mulighed for Søgård-Depot i weekenden? - Anvendelse af korrekte blanketter. Der kan findes flere udgaver af samme blanket i HJV.DK ________________________________________________________________________________

Tak Tak til alle i flotille136 for den tillid og det kammeratskab, som er udvist mig igennem de mange år som befalingshavende og som officer i flotillen. Perioden strækker sig fra 1982 til 2008. Jeg vælger nu at træde tilbage og være menig i historisk udvalg. I forbindelse med dette vil jeg gerne opfordre alle i flotillen til at kontakte enten Sverre Borgen, (sverreborgen@ mail.tele.dk) Anna Marie Sandgaard, (amszenta@jt.dk) eller Birte A. Pedersen, (birte@bbsyd.dk) hvis der er nogen, som har noget af historisk interesse liggende, det være sig i form af enten egne oplevelser gennem tiden, fotos som vi kan få kopieret, avis-udklip, gamle referater fra møder; i det hele taget alt gammelt, som vedrører Flotille 136, har interesse, DERFOR, KONTAKT EN AF OS. Birte A. Pedersen Medlem af Historisk Udvalg i HVF 136.


Flotillemeddelelse

Side 7

Juli kvartal 2008

Nyt fra UDOF Nu er det rigtig sjovt at være UDOF. Jeg har aldrig i min tid oplevet noget lige. Siden sidst er der sket følgende.: •

Følgende har gennemført ECDIS.: - LT Bent Johannsen

Følgende har gennemført Hovmester.: - MG Eigil Jensen.

Følgende har gennemført Radio operatør.: - LT Morten Behrends-Schmidt

Følgende har gennemført Radio Stationsleder, Millitær.: - LT Morten Behrends-Schmidt

Følgende har gennemført SAR 2.: - KL Michal Lynge - LT Erik Nørlem-Jakobsen

Desuden vil, når du læser dette.: - Stephan Valkær, have gennemført Yacht Skipper kurset. - Barbara Eriksen, have gennemført Grundskolen.

Det rigtig sjove kommer, når jeg nu fortæller hvad der sker på Uddannelses Uge 2008. Her gennemfører 12 gaster i løbet af ugen, 20 kurser fordelt på følgende.: • • • • • • • •

5 på ECDIS 5 på ARPA 2 på Speedbåd 2 på Dæksgast 1 på Omsk. 900-kl Dæksgast 1 på Omsk. 900-kl Motor 3 på Komgast. 1 på CH/NK Vedligehold

Når man ser på dette, skal jeg da lige love for at flotillen er i gang med at uddanne sig.

Godt gået venner. Har du spørgsmål, angående uddannelsesvej, kurser o.s.v., vil jeg forsøge at svare.

Alle ansøgninger bedes sende til mig. LT Jens Jørn Lund UDOF HVF 136 Skyl@hvf136.dk Konkylievej 6, 1.sal, mf. 6400 Sønderborg 22 99 15 13


Flotillemeddelelse

Side 8

Juli kvartal 2008

Skydeprogram 2008 SL.: Jens Jørn Lund

Måned

Dag

Aug.

Tirs.

Aug.

dato

Konkylievej 6, 1.sal, mf 6400 Sønderborg

Emne

Tiff. 22 99 15 13 Skyl@Hvf136.dk

Start

Slut

Sted

17.08

1800

2100

Skydning

Kerr

Lør.

23.08

0900

1600

K6 – K8

Kær

Sept.

Lør.

13.09

0900

1600

Mærke SM1 – SM3

Kær

Sept.

Lør.

27.09

0900

1600

Kær

Okt.

Lør.

04.10

0900

1600

Mærkeskydning. Indskydning den første time. CQB

Okt.

Tors.

09.10

1800

2100

Skydning

Kær

Nov.

Tirs.

11.11

1800

2100

Mørkeskydning

Kær

Nov.

Lør.

15.11

0900

1600

Skydning

Kær

Nov.

Tirs.

18.11

1800

2100

Mørkeskydning

Kær

Dec.

Lør.

06.12

0900

1600

Årsafslutning

Kær

Kær

Desuden kan jeg oplyse at der er gennemført kontrolprøve.: Michal Lynge .:

Skydning ansvarlig chef.

Bo Martin Hansen .:

Skydeleder 2

Allan Jørgensen .:

VSL.

Jens Jørn Lund .:

SL Evt. ændringer i skydeprogram vil kunne ses på HJV.DK M.v.h. SKYL Jens Jørn Lund

Ansvarlig

SKYL POHVK Sønderborg SKYL HVF 136 Sønderborg SKYL HVF 136 Sønderborg SKYL POHVK Sønderborg SKYL HVF 136 Sønderborg SKYL POHVK Sønderborg SKYL POHVK Sønderborg SKYL HVF 136 Sønderborg SKYL POHVK Sønderborg SKYL HVF 136 Sønderborg


Flotillemeddelelse

Side 9

Juli kvartal 2008

Billeder fra 29.- 30 marts (Modtagelse / aflevering af skib)

MHV 91 Brigaden

Foto: Niels Thomsen

MHV 814 Budstikken

MHV 814 Budstikken i gaveindpakning


Flotillemeddelelse

Side 10

Den sidste tur med Brigaden 30. marts. På vej mod Søby.

2 besætningers afsked med Brigaden i Søby

Juli kvartal 2008


Flotillemeddelelse

Side 11

Juli kvartal 2008

Tre fartøjer fra marinehjemmeværnet i international øvelse I denne uge deltager landene omkring Østersøen i den årlige øvelse i søredning, Baltic Sarex 08. Af Ole Grosen Indtil i dag, torsdag, har Baltic Sarex mest stået på undervisning og forberedelser til lands. Men hele torsdag og fredag kommer der fuldt blus under kedlerne, når de mange deltagende skibe, fly, helikoptere og dykkere skal finde og hjælpe tre ulykkesskibe. Målet med den årlige øvelse er at få samarbejdet og kommunikationen mellem Østersølandene til at forløbe gnidningsfrit, hvis et skib kommer i havsnød. Det gør hele tre skibe ved dette års Baltic Sarex, der kan omskrives til Østersøøvelse i eftersøgning og redning. Ombord på havaristerne vil der være tre kampdommere: Søværnets SAR-specialist Anders Møller samt marinehjemmeværnets to SAR-sagkyndige Bjarne Toft Madsen og John Strøbæk. Mandag og tirsdag har de tre specialister i eftersøgning og redning undervist deltagerlandene i det computerprogram, som ægteparret Grimstrup fra marinehjemmeværnet udviklede sidste år. Programmet er et regneark, der viser det mest relevante eftersøgningsområde, når man nogenlunde ved, hvor ulykken er sket til havs og så indtaster parametre som vind og strøm. "Mandag og tirsdag har vi undervist i brugen af programmet, der er blevet oversamt til engelsk, sammen med Anders Møller fra Søværnet. Deltagerne har haft meget stor glæde af at bruge det regneprogram til de øvelser, vi har lavet til dem. Torsdag og fredag brager det så løs med øvelser til søs," siger John Strøbæk, der er kaptajnløjtnant og fartøjsfører i Hjemmeværnsflotille 367 Dragør.

Bjarne Toft Madsen, en af marinehjemmeværnets SARsagkyndige, underviser deltagerne i Baltic Sarex i at finde nødstedte ved hjælp af et pc-program.

De tre deltagere fra marinehjemmeværnet er Budstikken fra Sønderborg, Hjortø fra Rønne og Baunen fra Dragør. Derudover deltager et større antal skibe fra Søværnet. Foruden Danmark deltager Sverige, Finland, Polen, Tyskland, Estland, Letland og Litauen i Baltic Sarex 08. Fem af landene bidrager desuden med fly og helikoptere, og tre af dem med dykkere. Det er Bornholms Marinedistrikt, der gennemfører øvelsen for Søværnets Operative Kommando. Hovedkvarteret under øvelsen er Almegårds Kaserne, hvor Det Bornholmske Hjemmeværn normalt har til huse.


Flotillemeddelelse

Side 12

Juli kvartal 2008

Billeder fra Baltic Sarex 08 Redningsdemonstration i Rønne Havn.

Polsk skib: R15 Macko (Zbyszko-kl.) Bjærgningsfartøj med dykkere.

Polsk helikopter: MI14 Haze

Den beregnede SAR-plan lykkedes. Jan viser en ”person”, som vi fandt og samlede op udfor Nexø øst for Bornholm.

En af deltagerne. 281-Piast (Piast-kl.) er et rednings-og ubådsbjærgningsskib

Foto: Bent Johannsen


Flotillemeddelelse

Side 13

Juli kvartal 2008

SØDIVISIONEN Besætning

FF

Svend-Erik Andersen Stengeroddevej 12 6300 Gråsten

Priv.tlf. Arb. tlf. Mobil E-mail Priv.tlf. Arb. tlf. E-mail

1 Måned

Dato

Uge

Tidspunkt

Maj

Lør. Lør.

10 31

19 22

0900-1600 0900-1600

Juni.

Lør. Søn. Søn.

20 21 13

25

09001600 Eno.

Juli.

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Dag

Lør. Lør. Søn. Lør.

02 23 24 13

28 2131 31

37

Fre. Søn. Fre. Lør. Fre. Søn.

03 05 24 25 14 16

40

Lør.

06

49

43 46

0900-1600 09001600 0900-1600

1800 1600 0800 1600 19001600

0900-1600

Emne

74 65 15 58

Påklædning

Sted

Familie dag Jason craddel

4. 4.

Budstikken

Weekend sejlads.

4.

Budstikken

Forlægning fra Slipshavn

4.

Budstikken

Sommerferie. Øvelsessejlads Weekendsejlads

4. 4.

Budstikken

Øvelsessejlads

4.

Budstikken

Skibet er på værft 29/9-24/10 SURWEX 40-2 BHM SAREX SYD

4.

Budstikken

Weekendsejlads

4.

4. Budstikken

Lodøvelse

Husk til- og framelding før hver sejlads senest tirsdagen før

Budstikken


Flotillemeddelelse

Side 14

Juli kvartal 2008

SØDIVISIONEN Besætning

2

FF Erik NørlemJakobsen

Nordborgvej 51 Havnbjerg 6430 Nordborg

Priv. Tlf. 7445 4848 Mob. Tlf. 5122 1750 norlem@pc.dk

NK Jan Ringholm

Vesterkobbel 232 6400 Sønderborg

Mob. Tlf. 4057 1715 jarig@stofanet.dk

Måned

Dag

dato

Uge

Afg.

Maj.

Lør Søn Lør. Fre. Man

24 25 14 20 24

21 21 24 25 26

0800

Lør. 26 Søn. 27 Lør. 16 Søn. 17 Søn. 17 Søn. 22 Lør. 06 Lør. 27 Lør. 18

30 30 33

0800

33 34 36 39 42

e.n.o. 0800 0800 0900

Sambonex /Søværnsøvelse / 1600 Week-endsejlads 2400 Als Rundt (kapsejlads) Kieler woche e.n.o Kieler woche. Der efter forlæg. til Slipshavn Ferie Week-endsejlads 1600 Week-endsejlads Week-endsejlads 1600 Week-endsejlads Afh. af Verdensmesterskab e.n.o. I sejlads 1600 Øvelsessejlads 1600 Øvelsessejlads 1600 Øvelsessejlads

Lør. Lør. Søn.

45 48 52

0900 0900 0900

1600 Øvelsessejlads 1600 Øvelsessejlads 1600 Lodøvelse

Jun.

0800 e.n.o.

Jul. Aug.

Sep. Okt. Nov Dec.

08 29 28.

0800

Ank.

Emne

Påklæd.

4 4 1-4 1-4

4 4 4 4 4 4 4

Sted

Budstikken Budstikken Holger Danske Budstikken Budstikken Husk hjemtransport

4

Budstikken Budstikken Budstikken Budstikken Budstikken Budstikken Budstikken Budstikken Budstikken

4 4 4

Budstikken Budstikken Budstikken

Der kommer løbende ændringer til AKOS. Så se AKOSen i sidst flotillemeddelse du har modtaget Påklædning: 1 er udgangsuniform 4 er blå arbejdsuniform

Mødetid er altid en ½ før afgang


Flotillemeddelelse

Side 15

Juli kvartal 2008

SØDIVISIONEN Besætning

FF

3

Måned

Maj

Juni Juli Aug. Sep.

Dag

NK

Dato

Leo Bram Myrholm Stenkobbel 5 6440 Augustenborg

Priv.tlf. Arb. tlf. Mobil E-mail

74 47 45 98 74 88 31 43 51 56 16 33

Hans Jørgen Mathiesen Møllegade 50 1.v6 6400 Sønderborg

Priv.tlf. Arb. tlf. Mobil E-mail

ingen 74 65 18 23 20 97 51 89

Dec.

matthiesen_dk2000@yahoo.dk

egsbroen@sja.dk

Tidspunkt

Emne

Ons Fre Søn Søn

14. 30. 01 08.

18:30 -22:00 18:00 - 16:00 09:00-17:00

Brugervedligehold, øvelsessejlads SURVEX KGM 22-1

Arb. Arb.

”Budstikken” ”Budstikken”

Øvelsessejlads

Arb.

”Budstikken”

Tor Søn Søn

04 06 31.

10:00 - 17:00 09:00-17:00

Havnefest Laboe - Tyskland Aflevere 814 Slipshavn kl. 10:00 Øvelsessejlads.

Parade Arb Arb.

”Budstikken”

Ons Lør Søn

10. 20. 21.

18:30-22:00 08:00 – –16:00

Brugervedligehold, øvelsessejlads Weekend sejlads

Arb.

”Budstikken”

Arb.

”Budstikken”

Arb.

”Budstikken”

Okt. Nov.

bram@danfoss.com myrholm@mail.tele.dk

Påklæd .

Sted

”Budstikken”

Skibet er på værft 29/9-24/10 Lør Søn lør.

22. 23. 27.

08:00-16:00 08:00-17:00

Forlægning fra Slipshavn (milbus) Weekend sejlads Øvelsessejlads

Jamen så skete det endelig at vi fik den længe ventede 800 klasse. Budstikken lever op til forventningerne, men forventningerne og kravene til besætningerne er også blevet større må vi sande. Det ses tydeligt af at det stadig tager relativt lang tid at klargøre og afrigge efter sejlads, men det skal nok komme. Bro organisationen og navigationsrutinerne er anderledes, og man kan nemt forledes til at en enkelt navigatør kan klare det hele: Indstille kursen på autopiloten, planlægge sejladsen i Ecpins til næste dag, og læse manualer. Det skal nok gå galt! I besætningen 3 SKAL der til stadighed være mindst en navigatør der er ansvarlig for navigationen her og nu, samt en rorgænger/udkig. Det store display der løber hele vejen rundt i styrehuset er stadig det vigtigste af dem alle. Når dette skrives er det lige før vi skal sejle SURVEX KGM 22-1 Vi er 5 tilmeldte fra besætningen. Det er ikke godt nok når sejladsen har været i kalenderen i et år! Men interessen har de seneste år ikke været stor for sejladser af 3 dages varighed. Ikke desto mindre skal SURVEX sejles, og få må derfor trække et større læs. Laboe havnefesten er udvidet med én dag. Vi slutter sejlturen på Slipshavn hvor Budstikken skal være skoleskib på uddannelsesugen . Flere af os skal på kursus i denne uge bl. Ecpins og Arpa. Det bliver et godt og spændende år med Budstikken, og med mange timer til loggen. Næste års AKOS er skrevet og man kan allerede nu sætte SURVEX 2009 i kalenderen. Mvh. Leo


Flotillemeddelelse

Side 16

Juli kvartal 2008


Flotillemeddelelse

Side 17

Juli kvartal 2008


Flotillemeddelelse

Side 18

Juli kvartal 2008


Flotillemeddelelse

Side 19

Juli kvartal 2008


Flotillemeddelelse

Side 20

Juli kvartal 2008

Flotillemeddelse Juli kvartal 2008  

hvf136, flotillemeddelse, Sønderborg, Marinehjemmeværnet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you