Page 1

Portfolio Stephanie Joos


+32 485 75 23 82

stephanie.joos@live.be

2009 -2012 Master Stedenbouw - Ruimtelijke Planner Sint- Lucas Brussel 2009 - 2005 Bachlor Architectuur Sint-Lucas Brussel

Persoonlijke Informatie

Nieuwstraat 72 9340 Lede

Stephanie Joos

ORTFOLIO

30/12/1986

Portfolio

P

STEPHANIE JOOs


ASTERPROEF

Treat each drop of water as a precious resource.

Professor Melanie Klein, Kansas State University

Masterproef Stephanie Joos

Casblanca, Marokko, hier is de opwarming van onze aarde merkbaar en dat ligt me nauw aan het hart. Reeds jaren geleden werd de enige rivier door de stad verborgen omwille van de stank en de vuiligheid, nu kan het leven van deze stroming antwoord bieden op het tekort en de nood aan water. Door een structuur van gebruikers, gebieden en systemen op elkaar in te stellen ontstaat slim en functioneel netwerk van (drinkbaar) water. Echter kan de kracht van het water ook nog gebruikt worden voor sociale, godsdienstelijke en landschappelijke doeleinden.

Portfolio

M

De Kracht va nde Natuur in de Stad L’Oued Bouskoura


Door innovatieve systemen te introduceren in de matrix kan water worden voorzien op verschillende niveau’s en aan diverse gebruikers. Water als levensnoodzakelijk product kan zo bevoorraad worden in natte periodes en geconsumeerd tijdens droogtes.

Bidonville Recreatie Openbaar Groen Open Ruimte Moskee

Respect voor dit onmisbaar product opbouwen is nodig. Zo kan water ook ingezet worden op sociaal, cultureel en landschappelijk vlak.

Masterproef Stephanie Joos

De verschillende gebruikers spelen mee in een groter geheel en elke speler heeft zijn taak, plicht en functie.

Portfolio

Woning

Woonblok

Wijk

Buurt

Stad

Door individuele zelfstandige cellen op te richten en ze daarna tot steeds grotere clusters te groeperen kan een netwerk ontstaan waar iedereen op elkaar inspeelt.


Masterproef

Absorberen Stockeren Stephanie Joos

Zuiveren

Portfolio

Herstellen


Nadien zijn korte en lange termijn concepten nodig om het park een aantrekking te geven zowel door harde als zachte recreatie aan te bieden.

Parkbos Stephanie Joos

ARKBOS

De stad Gent bezit 5 groenpolen waarvan het Parkbos. Echter komt de ontwikkeling van het gebied in gedrang door de huidige inwoners, de verschillende grond bezitters en hogere instaties. Een nieuwe kijk op het gebied en een verzoening tussen verschillende partijen is nodig.

Portfolio

P

Cultuur + Natuur - Groenpool, Parkbos, Gent


Portfolio

Stephanie Joos

Parkbos


Workshop Nevele Stephanie Joos

ORKSHOP NEVELE

Portfolio

W

Om Nevele op de kaart te zetten was er in de rurale stad nood aan een plan. Door de stad in 5 lagen in te delen, kunnen we in detail ingaan wat er ontbreekt om dan alles tot en geheel te vormen. Uit de 5 lagen onderzochten we de belevingswaarde. Geen makkelijke opgave vanwege de subjectiviteit ervan.


Portfolio

Stephanie Joos

Workshop Nevele

Portfolio Stephanie Joos  
Portfolio Stephanie Joos  

Projecten Stephanie Joos

Advertisement