Page 1

Doorgang voor iedereen! Veilig te voet van Reningelst naar Westouter of omgekeerd. De Werkgroep Trage Wegen zal deelnemen aan “Doorgang voor iedereen!”. Op zaterdag 10 mei organiseren we een ludieke actie op een prioritair te openen trage weg in onze gemeente. Graag willen wij u uitnodigen om met ons deel te nemen aan deze actie. Ondanks al hun troeven verdwijnen er nog elk jaar kilometers van deze trage wegen. Ze worden verbreed en verhard tot een gewone straat, geraken in onbruik door te weinig onderhoud of worden gewoonweg ingepalmd. En dat terwijl ze het verschil kunnen maken voor veilige en duurzame verplaatsingen. De weg die we prioritair willen openen, is de grensoverschrijdende Buurtweg 54 van Reningelst (Gem. Poperinge)die aansluit op Buurtweg 13 van Westouter (Gem. Heuvelland). Er is immers voor voetgangers en fietsers geen veilige verbinding tussen de twee buurdorpen. De twee kruispunten om het centrum van Reningelst te verlaten zijn vrij gevaarlijk: het kruispunt aan de kerk en aan Zevekote. Bovendien is de infrastructuur van de N315 van die aard dat de auto’s aan een vrij hoge snelheid Reningelst binnerijden. De bocht in het begin van de Lokerse weg belemmert een goed zicht op het aankomende verkeer. Voor natuurbeleving en zachte recreatie is de verbinding via de buurtwegen ideaal. Vanuit de dorpskern via buurtweg 54 komt men onmiddellijk in het open landschap. Een pad langs een beek, een onverharde veldweg en kleine landschapselementen verhogen de kansen op leuke waarnemingen: van waterhoen en libel tot kattenstaart en moerasspirea en steenuil. Met buurtweg 13 kom je uit in de Hulhofdreef en kun je naar Westouterdorp. Ook de Zoetendaal en de Sulferberg liggen dan binnen bereik..


We vragen beide gemeenten als wegbeheerder deze weg terug open te stellen. Zo herinneren we de gemeente aan haar wettelijke verplichting. En onze actie staat niet op zich: over heel ons land wordt op 10 mei gepleit voor het heropenen van trage wegen. We proberen hiermee een krachtig signaal uit te zenden naar alle gemeentebesturen en het bredere publiek. We willen jou en een vertegenwoordiging van je vereniging uitnodigen om deel te nemen aan onze actie. De werkgroep Trage Wegen verwacht u op zaterdag 10 mei om 11 uur op de parking van de Rookop in de Heuvellandseweg van Reningelst voor een korte spandoekactie en een persmoment. We herhalen de actie op de Dag van de Trage Weg – tijdens het weekend van 18 en 19 oktober 2014. We zullen er nagaan of onze gemeente er tegen die datum in slaagt om onze prioritaire weg open te krijgen. Doet u mee?

Met vriendelijke groeten, Piet Hardeman, Goeberg 3, 8954 Westouter


0472 97 49 00 piet.hardeman@telenet.be Stephanie De Maesschalck, Veurnestraat 49a, 8970 Poperinge 0479 93 00 82 demaesschalckstephanie@gmail.com

Deze actie kadert binnen de campagne van de Dag van de Trage Weg. Dit actieweekend zal plaatsvinden op 18 & 19 oktober. Meer info over de Dag van de Trage Weg vindt u op www.dagvandetrageweg.be.

Doorgang voor iedereen! actie trage weg westouter reningelst 10 mei 2014  
Doorgang voor iedereen! actie trage weg westouter reningelst 10 mei 2014  
Advertisement