Page 1

MĂĽ ikke

fjernes

LĂŚrerve jledning 4

www.hexaville.com

side 1

- 6 klass e

support@hexaville.com


Indholdsfortegnelse 1. Introduktion: . ................................................................................................................ 3 1.1. Hvad er Hexaville: ...................................................................................................... 3 1.2. Strukturen i Hexaville ................................................................................................. 3 1.3. Læringsprincipperne for Hexaville: ............................................................................ 4 2. Hexaville universet ...................................................................................................... 4 3. Programmet indeholder .............................................................................................7 3.1. Materialeoversigt . ....................................................................................................... 7 3.2. Hvad er en mission .................................................................................................... 8 3.3. Hvad er en aktivitet .................................................................................................... 8 3.4. Formelsamling og lommeregner ................................................................................ 8 3.7.2. Elevens resultater gemmes løbende ............................................................... 8 3.7.3. Lektier og ansvar for egen læring .................................................................... 9 4. Redskaber til læreren . ................................................................................................ 9 4.1. Planlægning: ............................................................................................................ 10 4.1.2.Slet lektier til dine elever .................................................................................. 12 4.2. Evaluering ................................................................................................................. 14 4.2.1. Evaluering af klasser og elever ....................................................................... 14 4.3. Administration af brugere .......................................................................................... 15 4.3.1. Opret en lærer: . .............................................................................................. 15 4.3.2. Opret en klasse: .............................................................................................. 16 4.3.3. Opret en elev: ................................................................................................. 17 4.3.4. Flyt eksisterende klasser og/eller elever: ........................................................ 18 4.3.5. Slet lærere, klasser og elever: ........................................................................ 19 5. I klasseværelset . ........................................................................................................20 5.1. Ekstramateriale til interaktive whiteboards . ............................................................. 20 5.2. Differentieret undervisning ........................................................................................ 21 5.3. Diskutér matematik ................................................................................................... 21 5.4. Lektielæsning og arbejde hjemmefra ........................................................................ 21 6. Missioner – oversigt . ................................................................................................ 22 6.1. 4. Klasse .................................................................................................................. 22 6.2. 5. Klasse .................................................................................................................. 32 6.3. 6. klasse ................................................................................................................... 42 7. Support .......................................................................................................................... 52 www.hexaville.com

side 2

support@hexaville.com


1. Introduktion: 1.1. Hvad er Hexaville:

Hexaville er et pædagogisk univers, der

rummer alle matematiske emner for matematik i 4., 5. og 6. klasse. Programmet følger Undervisningsministeriets trinmål for matematik på disse klassetrin. Hexaville er netbaseret. Det betyder, at elever og lærere har personlige logins, der via internettet giver adgang til Hexaville. Der kan logges på både fra skolen og hjemmefra. Programmet er derfor ideelt i både undervisningen og til lektiebrug og skal hverken installeres eller opdateres.

1.2. Strukturen i Hexaville

Hexaville er inddelt i tre klassetrin. For hvert klassetrin er der 10 missioner, der hver behandler ét matematisk emne. I hver mission er der mellem seks og ti aktiviteter indeholdende øvelser og forklaringer, der på forskellig måde behandler det aktuelle emne. I alle missioner vil der være mindst en af hver af følgende type aktivitet; Fundament: Her præsenteres eleven for første gang for et matematiske emne og der gives derfor en helt grundlæggende introduktion. Opbyggende: Eleven får mulighed for selv at eksperimentere med de nye begreber. Der er rig mulighed for at få hjælp og for at få afstivet sin forståelse af de centrale sammenhænge. Det foregår i elevens eget tempo. Kobling: Ved at referere til konkrete eksempler hentet fra en hverdag, eleven kan relatere til, placeres det aktuelle emne i en større sammenhæng. Stabilisator: Eleven får stabiliseret de lærte processer og begreber ved at regne en lang række opgaver i ”spil-agtige” omgivelser. Opgaverne stiger i sværhedsgrad og inviterer eleven til at revidere eller finpudse sin algoritme.

Fælles for alle aktiviteter er, at de kombinerer billeder, animation, lyd og tekst. Der tales til flere sanser og intelligenser, hvilket er en af grundene til, at e-learning er både effektiv og spændende undervisning. En anden fordel ved Hexaville er, at det kan tilpasses den enkelte elevs aktuelle behov i forhold til tid, sted, tempo og fagligt niveau.

www.hexaville.com

side 3

support@hexaville.com


1.3 Læringsprincipperne for Hexaville: Hexaville bygger på principperne om at: - - - -

Tilgodese elevens individuelle behov i forhold til tid, sted og tempo Tage højde for at elever lærer forskelligt og at der findes flere former for intelligens Styrke elevens selvstændighed samt kendskab til og ansvar for egne læringsprocesser Integrere digitale værktøjer og læringsmålene i et komplet læringsmiljø

Elever har hver deres måde at tilegne sig viden. I Hexaville præsenteres matematikken i situationer og sammenhænge, eleven kan relatere til. Et matematisk emne introduceres typisk ved hjælp af et konkret problem, der savner en løsning. Gennem en dialog mellem to eller flere af figurerne i Hexaville præsenteres først et problem og derefter løsningen af det. Disse dialoger er med til at konkretisere matematikken og skabe en fælles referenceramme, der efterfølgende desuden er nyttig f.eks. ved diskussioner i klassen. Foruden de fire grundlæggende principper for læring foregår Hexaville i et univers, der er skabt til elever på mellemtrinnet. Historien om Hexavilles elever er gennemgående for alle dele af programmet. Der er tale om et univers, der taler til målgruppen og som skaber den røde tråd, der betyder, at eleven oplever indholdet som spændende og interessant samtidig med, at matematikken på pædagogisk vis placeres i en sammenhæng, eleven kan relatere til.

2. Hexaville universet Universet udspiller sig på ”Hexaville kostskole for Magi”. Skolen bliver ledet af den strenge, men retfærdige Skoleleder Fru Fuhr. Skolen er et middelalder slot med spøgelser, drager og magiske forbandelser, men universet er også meget moderne. De studerende bruger sms, chat, solbriller, kasket og deres cellmas som er en mobil med et tvist – en funktion der kan udføre magi. Der er noget ondskab på skolen og vores mistanke falder på pedellen, Niller.

www.hexaville.com

side 4

support@hexaville.com


På skolen møder man følgende figurer: Vitus Lulu

Fru Fuhr Onkel Fims Buller Frank

Niller Djonni Emeritus Liv

Norma Olga

Casper

Beskrivelse Liv – Liv er meget impulsiv og taler ofte uden at tænke. Hun er også meget modig og gør

nogle ulækre ting såsom at spise edderkopper og drikke salamander smoothies. Hun elsker mode og ejer rigtig mange sko.

Olga – Olga er lidt mere mystisk end Liv. På den sentimentale side elsker hun dyr og andre

søde ting, men hun hader sin bror og ulækre ting. Hun er uafhængig og kan godt lide at prøve lidt magi derhjemme selvom de ikke må.

Casper – Casper er Olgas tvillingbror. Han har meget selvtillid og når det virkelig brænder på

og pigerne besvimer eller løber væk er det Casper der tager affære. Han kan godt lide at udfordre Livs temperament. Han er god til matematik og kan godt lide at lave sine lektier. Han kan dog ikke lide at indrømme, når der er noget matematik han ikke kan finde ud af.

Frank – Frank er den øverstbefalende fra gymnastik klassen. Han har solbriller med spejlglas, tyrenakke og kører i en tank til skole. Han plejede at spille fløjte, men dette er næsten en statshemmelighed. Lulu – Lulu underviser i husgerning og kosteridning. Hun er en meget sød og farverig person, men hendes lille søde magiske tryllestav er meget magtfuld og skal ikke undervurderes.

www.hexaville.com

side 5

support@hexaville.com


Niller – Han samler Hex hele dagen, men der er ingen der ved, hvad han gør med det. For

mange år siden var han en stor rock stjerne.

Buller – Dragen Buller er en meget doven, magelig og rar drage. Han elsker at se programmet ”gæt hvad det koster”. Niller tror han er farlig, men eleverne er ikke bange for ham og bringer ham gerne de ting han kan lide. Norma – Norma er en meget intelligent og ambitiøs underviser. Hun er meget glad for sig selv og misser aldrig en chance for at rose sine talenter.

Onkel Fims – Er spøgelsets svar på playboy. Han er meget forfængelig og stilfuld, men også

lidt uhyggelig eftersom han er et spøgelse. Han elsker sladder og fortæller gerne hemmeligheder om de andre undervisere.

Vitus – Vitus er forretningsbestyrer og elsker at lave en god handel. Han elsker at rime, men er ikke særlig god til det. Han har mentalitet som en brugtvogn forhandler og kunderne skal være meget forsigtige, så de ikke bliver snydt.

Emeritus – Emeritus er omkring de 80 år, men altid klædt i det smarteste street-smarte tøj.

Han bruger mange Slang udtryk. Han har et laboratorium, hvor de studerende laver kemiske eksperimenter bestående af mange underlige ingredienser.

Djonni – Djonni er vært og guider eleverne gennem programmet. Han tilbyder hjælpeinstruktioner mens man spiller. Han bor i en flot 70’er stil lavelampe og har ikke været ude siden 1976. Han kan derfor være lidt anakronistisk.

Fru Fuhr – en lettere ond skoleleder. Hun har to flyvende hænder – en Smæk og en Okay. I dagtimerne fungere de som normale hænder, men om natten benytter de Hexaville og man kan møde dem i hallerne omkring på Hexaville.

www.hexaville.com

side 6

support@hexaville.com


3. Programmet indeholder 3.1. Materialeoversigt

Hexaville indeholder undervisningsmateriale til både 4., 5., og 6. Klassetrin.

Programmet kan derfor både benyttes som erstatning og/eller supplement til det traditionelle undervisningsmateriale. I det følgende ses en oversigt over, hvad programmet indeholder og hvilke redskaber og hjælpefunktioner, eleverne udstyres med. 4 komplet undervisningsforløb for matematik i 4. klasse

5. komplet undervisningsforløb for matematik i 5. klasse

6. komplet undervisningsforløb for matematik i 6. Klasse

Matematiske redskaber og hjælpefunktioner:

Min profil: brugeroplysninger

Lektier: her kan man se de lektier man har for

Evaluering: her kan man se, hvordan man har klaret de enkelte opgaver

Formelsamling: en overskuelig oversigt over formler inddelt i matematiske emner.

Lommeregneren: bruges til opslag, mellemregninger etc.

Gentag: klik på knappen og få gentaget, hvad der blev sagt

Hjælp: Klik på knappen og få hjælp til hvordan du kommer videre

Instruktion: klik på knappen og få gentaget indholdet i det aktuelle læringsobjekt

Info om læringsobjekt: klik på knappen og få beskrivelse af aktiviteten

Derudover indeholder Hexaville en række ekstramateriale til interaktive whiteboards. Lærere har desuden adgang til et omfattende administrationssystem, der er en stor hjælp i planlægningen og evalueringen af undervisningen (se 3. Redskaber til læreren).

www.hexaville.com

side 7

support@hexaville.com


3.2. Hvad er en mission

Missioner er strukturerede læringsforløb, der behandler et matematisk emne. Hexaville er inddelt i klassetrinene 4., 5., og 6. klasse. For hvert klassetrin er der 10 missioner, der typisk indeholder 5 aktiviteter. Hver mission behandler ét matematisk emne.

3.3 Hvad er en aktivitet

Aktiviteter er læringsobjekter, der behandler et matematisk emne. Læringsobjekter findes i fire følgende kategorier: Fundament – en introduktion til et matematisk emne Opbyggende – eksempler og opgaver kobling – emnet præsenteres i en sammenhæng eleven kan relatere til f.eks. indkøb Stabilisator – gentagende brug og øvelser

En mission indeholder minimum én aktivitet fra hver kategori. Det betyder, at når eleven har gennemført en hel mission, har de arbejdet med det matematiske emne på alle fire planer (se også 1.2 Strukturen i Hexaville).

3.4 Formelsamling og lommeregner

Formelsamlingen og lommeregner er to nyttige redskaber der ligger tilgængelig i hver enkelt opgave, så det er nemt for eleven at hente hjælp når dette kræves.

3.7.2 Elevens resultater gemmes løbende

Eleven kan til enhver tid gå tilbage til en tidligere mission for at få gentaget en forklaring, løse en ekstra svær – eller sjov – opgave eller forbedre sine tidligere resultater. Det er muligt, fordi hver gang en elev logger på Hexaville, bliver elevens data gemt på Hexavilles server. Derfor kan både eleven og læreren til enhver tid se, hvor langt de er kommet, hvordan de har klaret sig og hvordan det stemmer overens med deres oplevelser. Resultaterne registreres først, når eleven har gennemført hele aktiviteten eller i hvert fald de obligatoriske niveauer.

www.hexaville.com

side 8

support@hexaville.com


3.7.3 Lektier og ansvar for egen læring

Fanebladet Lektier fungerer som et fælles bindeled mellem lærer og elev, hvor lærere har mulighed for at give individuelle eller fælles beskeder og lektier til eleverne. Her kan eleven desuden se egne personlige resultater og dermed også, hvor der er brug for at yde en ekstra indsats.

4. Redskaber til læreren: Fremgangsmåden i Hexaville er den samme som for traditionelle lærebøger. De 10 missioner på hvert af de tre klassetrin kan med fordel følges kronologisk, eftersom missionerne ofte forudsætter, at eleven har fået introduceret begreber fra de foregående missioner. En af fordelene ved Hexaville er desuden muligheden for at gå tilbage og gennemgå et læringsforløb op til flere gange – både forklaringer og øvelser: Elev-login: Elev-loginet er en reduceret udgave af lærerens login. Eleven har hverken adgang til planlægning, eller admin - disse funktioner er forbeholdt lærere. Eleverne har kun adgang til egne data

Lærer-login: Lærer-loginet adskiller sig fra elevernes login, ved at det rummer følgende tre dele: en omfattende planlægnings-, en evaluerings- og en administrationsdel:

www.hexaville.com

side 9

support@hexaville.com


4.1. Planlægning:

Med dette planlægningsmodul kan du som lærer tilrettelægge egne undervisningsforløb, give fælles og individuelle beskeder om lektier og generelle beskeder til dine elever.

4.1.1. Giv lektier til dine elever

1. Log på www.Hexaville.com med dit lærerlogin og vælg på ’Planlægning’ 2. Vælg ’Opret Lektier’.

3. ’Generel information’ - her angiver du titel, tidsfrist og en beskrivelse og tryk ’næste’

www.hexaville.com

side 10

support@hexaville.com


4. Vælg den opgave der skal arbejdes med. Opgaven kan være obligatorisk eller frivillig tryk ’næste’

5. Vælg brugere. Sæt et flueben udfor den elev/elever der skal have den valgte opgave

6. Tryk på ’næste’ og man får et overblik over de opgaver og elever man har valgt.

7. Tryk ’gem’ og dine lektier er gemt. Eleverne vil herefter kunne se deres hjemmeopgave under lektier.

www.hexaville.com

side 11

support@hexaville.com


4.1.2. Slet lektier til dine elever

1. Log på www.Hexaville.com med dit lærerlogin og klik på ’Planlægning’ 2. Vælg ’slet lektier’

Vælger man at slette en opgave bliver alt slettet. Ønsker man at slette blot en enkelt opgave vælger man ‘opdater lektier’. Marker en opgave og tryk på Næste

3. Opgaven er nu slettet.

www.hexaville.com

side 12

support@hexaville.com


4.1.3. Opdater Lektier

1. Log på www.Hexaville.com med dit lærerlogin og klik på ’Planlægning’ 2. Vælg ’Opdater Lektier’, hvis du ønsker at redigere en aktivitet

3. Tryk på opgaven og vælg ’næste’. Ud fra oversigten kan man se hvilke opgaver man har valgt. De røde er de ‘obligatoriske’ og de grønne er ’frivillige’

4. Man kan fjerne missionerne ved at vælge ‘fravalgt’ 5. Når du har redigeret missionen, vælges ’næste’ 6. Modtagergruppen og beskeden gemmes på samme måde som under afsnit 1.1. (Skab en besked til dine elever pkt. 6-7)

www.hexaville.com

side 13

support@hexaville.com


4.2. Evaluering

Evaluering er et redskab, der gør det let for dig som lærer at skabe et overblik over elevernes resultater og tidsforbrug. På den måde kan du som lærer løbende tilpasse din undervisning til elevens niveau og tempo. Du får derved frigivet dyrebar tid, som du kan koncentrere om din undervisning:

4.2.1. Evaluering af klasser og elever

1. Log på www.Hexaville.com med dit lærerlogin 2. Vælg ’Evaluering’ 3. Her får man en oversigt over eleverne. Udfor hver elev er der et diagram. Ved at trykke på dette diagram får man en evaluering af den enkelte elev.

4. For at se en statistik over tidsforbruget for hele klassen og deres samlede score vælger man blot de elever der skal indgå i den samlede oversigt.

5. For at printe en oversigt klikker man blot på udskriv.

www.hexaville.com

side 14

support@hexaville.com


4.3. Administration af brugere

Admin giver en række muligheder for at administrere brugere. Det vil sige, når der skal oprettes, slettes eller redigeres i brugerprofiler. Som lærer kan du administrere din egen profil og dine elevers profiler. Ønsker du at oprette nye lærere, ændre i elevprofiler, der ligger under andre lærere, eller ændre i skolens profil, er det nødvendigt at logge på med skolens login (også kaldet administratorlogin). Dette login giver dig desuden mulighed for at flytte en klasse, hvis de f.eks. får en ny lærer.

4.3.1. Opret en lærer:

1. Gå ind på www.Hexaville.com og log på med dit lærerlogin 2. Vælg ’Administration’

3. Klik på ‘opret’

4. Vælg type ‘Teacher’ Skriv det ønskede brugernavn og tryk på ‘valider’ indtast adgangskode og udfyld resten af felterne der er markeret med en *

5. Tryk på ‘gem’. Profilen er klar til brug. 6. Tryk på ‘tilbage’ for at komme tilbage til Administration.

www.hexaville.com

side 15

support@hexaville.com


4.3.2. Opret en klasse:

1. Gå ind på www.Hexaville.com og log på med dit lærerlogin 2. Vælg ’Administration’

3. Klik på ‘opret’

4. Vælg type ‘Class’ Skriv det ønskede navn på klassen og tryk på ‘valider’

5. Tryk på ‘gem’ for at gemme og ‘tilbage’ for at komme tilbage til Administration.

www.hexaville.com

side 16

support@hexaville.com


4.3.3. Opret en elev:

1. Gå ind på www.Hexaville.com og log på med dit lærerlogin 2. Vælg ’Administration’

3. Klik på ‘opret’

4. Vælg type ‘Student’ Skriv det ønskede brugernavn og tryk ‘valider’ indtast adgangskode og udfyld resten af felterne der er markeret med en *

5. Tryk på ‘gem’ for at gemme og ‘tilbage’ for at komme tilbage til Administration.

www.hexaville.com

side 17

support@hexaville.com


4.3.4. Flyt eksisterende klasser og/eller elever:

1. Gå ind på www.Hexaville.com og log på med dit lærerlogin 2. Vælg ’Administration’

3. I oversigten finder man den elev/klasse man gerne vil flytte. Sætter et flueben udfor elev eller klassen. Tryk på ‘edit’

4. Et nyt vindue åbner her trykker man på ‘Skift tilknytning’

5. Find den ønskede underviser der skal have eleven/klassen og vælg ‘Select’

6. Eleven/klassen er nu tilknyttet en ny underviser. 7. Tryk på ‘opdater’ og herefter ‘tilbage’ for at komme tilbage til Administration.

www.hexaville.com

side 18

support@hexaville.com


4.3.5. Slet lærere, klasser og elever:

1. Gå ind på www.Hexaville.com og log på med dit lærerlogin 2. Vælg ’Administration’ (illlustration ’Admin’ index-page)

3. Vælg de brugere der skal slettes ved at sætte flueben i den lille firkant og tryk på ‘Delete’.

www.hexaville.com

side 19

support@hexaville.com


5. I klasseværelset

Hexaville er ideelt til både individuelt arbejde og undervisning i klassen. Aktiviteterne introduceres altid med en forklaring om emnet og indholdet, samt hvordan der navigeres undervejs. Skærmbillederne er intuitivt opbyggede og eleverne guides pædagogisk frem med mulighed for selv at bestemme tempo og for at få gentaget forklaringer og øvelser op til flere gange. Undervejs finder man desuden en række hjælpefunktioner (se yderligere beskrivelse i 3.1. Materialeoversigt): Gentag Hjælp Instruktion Info om læringsobjekter Ved brug af et interaktivt whiteboard kan Hexaville inddrages i klasseundervisningen som både øvelse, introduktion og diskussion af matematiske begreber. Med interaktive whiteboards kan du desuden gennemgå udvalgte introduktioner og aktiviteter for klassen. Der er ligeledes god mulighed for, at eleverne kommer op til tavlen og gennemfører hele eller dele af en aktivitet og dermed skabe en dialog i klassen

5.1. Ekstramateriale til interaktive whiteboards

Hvem er hurtigst til hovedregning? Benyt det interaktive whiteboard til at træne hovedregning. Eleverne får her mulighed for at dyste mod hinanden enten 2, 3, eller 4 elever ad gangen.

www.hexaville.com

side 20

support@hexaville.com


5.2. Differentieret undervisning

Hexaville er særlig velegnet til differentieret undervisning, da det tilpasses den enkelte elevs aktuelle behov i forhold til tid, sted, tempo og fagligt niveau. Programmet frigiver lærerens tid og giver dig bedre tid til den enkelte elev. Programmet åbner desuden for muligheden for at dele eleverne i grupper, hvor nogle arbejder med Hexaville og andre undervises traditionelt.

5.3. Diskutér matematik

Benyt forklaringerne i Hexaville, de pædagogiske illustrationer og den fælles referenceramme til at skabe diskussioner i klassen. De øvelser, hvor eleven ved hjælp af flere valgmuligheder skal svare rigtigt på spørgsmål om det aktuelle matematiske emne, har til formål at give eleven en sproglig forståelse for matematikken og det er oplagt at gøre det samme i forhold til undervisningen i klassen. Med Hexaville har alle den samme referenceramme og for dem, der har brug for det, er der mulighed for at gå missioner og aktiviteter igennem et ubegrænset antal gange.

5.4. Lektielæsning og arbejde hjemmefra

Eftersom Hexaville er netbaseret, er det personlige login ikke låst til én computer men kan benyttes fra alle computere med internetadgang. Denne fleksibilitet skaber gode muligheder for at benytte Hexaville til lektielæsning. Med muligheden for at evaluere elevernes tidsforbrug kan du som lærer let skabe et overblik over den enkelte elev og klassens arbejde.

www.hexaville.com

side 21

support@hexaville.com


6.Missioner – oversigt 6.1. 4. Klasse

Titel: Plus

4 klasse / kapitel 1:

Matematisk emne: I denne mission arbejdes med plus. Her gennemgås ”fra venstre”- teknikken til plus i hovedet. Hovedregning med plus trænes. Scene: Vi starter blødt på Hexaville med noget Plus-magi. Læringsmål: Læren om de generelle regler inden for plus og hvordan man plusser i hovedet. Trinmål:

Aktiviteter: Caspers brev hjem Plus med Norma Plus på kost Plus med dragen Plus med Frank

www.hexaville.com

side 22

support@hexaville.com


4 klasse / Kapitel 2:

Titel: Minus Matematisk emne: Der instrueres i at give penge tilbage. Opfyldningsteknikken med store tal og kommatal med henblik på effektiv hovedregning. Scene: Eleven skal lave nogle indkøb hos Vitus uden at blive snydt. Derudover skal der laves minusstykker med Lulu, Fimms og Frank.

Læringsmål: Lær at trække fra i hovedet . Trinmål: Aktiviteter: Penge tilbage Køb hos Vitus Minus med Lulu Minus med farver Minus med Frank

www.hexaville.com

side 23

support@hexaville.com


4 klasse / Kapitel 3:

Titel: Gange Matematisk emne: I denne mission arbejdes der med gange med multipla af 10 og 100, og der arbejdes med gangetabellerne. Scene: Norma forklarer om nullerne og så skal leverne skal ud på en omgang kosteræs, hvor der ganges med multipla af 10 og 100. Man kører igennem en opgave og skal vælge den vej som har løsningen på opgaven.

Læringsmål: Gange Trinmål: Aktiviteter: Norma og nullerne Gange på kosten Tabeller hos Niller Gang ned til Buller Gangetræning med Lulu

www.hexaville.com

side 24

support@hexaville.com


4 klasse / Kapitel 4:

Titel: Dividere Matematisk emne: Der trænes division og gangetjek samt dele små tal. Scene: Her arbejder eleven med at dividere diverse ting Emeritus har fundet. Derefter går turen ned til Buller, hvor man skal gange og ordne ting efter størrelse.

Læringsmål: Bunker deles i x antal, gange og ordne resultater efter størrelse. Trinmål: Aktiviteter: Fanget af Smæk Dele med Emeritus Del ned til Buller Del med Fimms Del med Fuhr

www.hexaville.com

side 25

support@hexaville.com


4 klasse / Kapitel 5: Titel: Brøker Matematisk emne: Olga og Casper lave lagkager. Brøker introduceres. Tæller, nævner, halve og kvarte. Scene: Børnene bruger brøkregning til at blande og lavede syrede drikke. Buller skal have lagkagerester, men for at komme ind i bjerget skal eleverne lave brøkregning.

Læringsmål: Tæller, nævner, halve og kvarte Trinmål: Aktiviteter: Lagkagetrylleri Læskedrik hos Emeritus Brøker hos Vitus Brøker i krypten Bland en brøk-drik

www.hexaville.com

side 26

support@hexaville.com


4 klasse / Kapitel 6:

Titel: Decimaltal Matematisk emne: Hvordan decimaltal skal læses og forstås. Scene: Hos Niller skal der arbejdes med komma tal og udfylde de manglende tal i tabellen. Hos Buller skal man ordne decimaltal efter størrelse og ved Vitus er der mange ting der skal omregnes til decimaltal.

Læringsmål: Decimaltal og deres størrelse Trinmål: Aktiviteter: Niller og Nullerne Nillers komma-stænger Lidt mundgodt til Buller Indkøb hos Vitus Flamingojuice til Buller

www.hexaville.com

side 27

support@hexaville.com


4 klasse / Kapitel 7:

Titel: Terninger og spil Matematisk emne: Her arbejdes med udfald og sandsynlighed. Scene: Fru Fuhr forklarer om store Hexedag, hvor der rigtig skal spilles. Eleverne kan påtage sig rollerne som Liv og Olga og spille sandsynlighedsspil mod hinanden. Til sidst samles der data om terningeslag og der laves pindediagrammer.

Læringsmål: Hændelser, udfald, Sandsynlighed Trinmål: Aktiviteter: Store Hexedag Slag hos Emeritus Vi spiller om hylderne Få fem først Terningquiz

www.hexaville.com

side 28

support@hexaville.com


4 klasse / Kapitel 8:

Titel: Tabeller og diagrammer Matematisk emne: Eleverne arbejder med søjlediagrammer og lærer om x-aksen og y-aksen. Scene: Vitus skal have forklaret det med diagrammer, så han kan holde styr på de fritgående æg. Norma viser hvordan man udfylder tabeller ud fra forskellige pindediagrammer og omvendt.

Læringsmål: Omsætte tabeller til pindediagrammer, lære om x-aksen og y-aksen Trinmål: Aktiviteter: Vitus i knibe Normas tabeller Skydekonkurrencen Normas pindediagrammer Få styr på tabellerne

www.hexaville.com

side 29

support@hexaville.com


4 klasse / Kapitel 9:

Titel: Koordinatsystemet for begyndere Matematisk emne: I denne mission lærer eleven om hvordan man forbinder koordinater i et koordinatsystem. Scene: Livs sko er væk og hun bliver nødt til at lære om koordinatsystem, skæringspunkt, x- og y-akse og koordinatsæt for at finde skoene igen. Læringsmål: Koordinatsystem, skæringspunkt, x- og yakse.

Trinmål: Aktiviteter: Livs nye sko Emeritus’ koordinater Find koordinaterne Mystik-Mortensen Find vej på kortet

www.hexaville.com

side 30

support@hexaville.com


4 klasse / kapitel 10:

Titel: Verdenshjørner, målestok og omkreds Matematisk emne: I denne mission arbejdes der med at opmåle og omregning af uglehop til meter. Scene: Buller giver børnene et meget gammelt kort, og fortæller dem om verdenshjørner, målestoksforhold og omkreds.

Læringsmål: Areal, omkreds, størrelsesforhold, målestok og verdenshjørner. Trinmål: Aktiviteter: Bullers kort Mål skolens højde Liv og Olgas værelse Skovturstræning Mål dig frem

www.hexaville.com

side 31

support@hexaville.com


6.2. 5. Klasse Titel: Ligninger

5 klasse / kapitel 1:

Matematisk emne: Basal indføring af ligninger. ”Gæt og check”-metoden. Scene: Liv øver ligningsmagi med Norma. Det er rigtig farligt.

Læringsmål: Løsning af simple ligninger. Trinmål: Aktiviteter: Brev til far Livs ligning Ligninger i gryden Ligninger på kost Ligninger med Fuhr

www.hexaville.com

side 32

support@hexaville.com


5 klasse / kapitel 2:

Titel: Minus Matematisk emne: I denne mission præsenteres eleven for en supereffektiv metode til at regne minus stykker i hovedet. Vi trækker det samme fra begge tal. Scene: Emeritus fortæller om en metode at regne minus i hovedet. Og så skal teknikken bruges i praktisk magi.

Læringsmål: Subtraktion Trinmål: Aktiviteter: Husk at glemme Minus med Norma Minus med Fimms Minus med knald i Minus med Frank

www.hexaville.com

side 33

support@hexaville.com


5 klasse / Kapitel 3:

Titel: Gange Matematisk emne: I denne mission handler det om at få en forståelse for multiplikation af et etcifret med et tocifret tal. Scene: Liv lærer Casper en god måde at gange på. Denne teknik trænes i gange med stjerner.

Læringsmål: Multiplikation med et etcifret og tocifret tal. Trinmål: Aktiviteter: Casper og Liv Gange med stjerner Gang på kosten Gang med Lulu Gange, rekrut

www.hexaville.com

side 34

support@hexaville.com


5 klasse / kapitel 4:

Titel: Division Matematisk emne: I denne mission arbejdes der division. Begreberne ‘gå op i’, ‘går ikke op i’ og ‘rest’ trænes. Der gennemgås metoder til at dele på papir og i hovedet. Scene: Der er tændt op under Hexkedlen og eleverne får trænet begrebet ‘går op i’ og ‘går ikke op i’.

Læringsmål: Afstande, vurdere og måle afstande, cm, m, tid, ur med visere, digitalur. Trinmål: Aktiviteter: Ikke i Sydfløjen Gå-op-i-gryden Dividere med Del med Fimms Del med Fuhr

www.hexaville.com

side 35

support@hexaville.com


5 klasse / kapitel 5:

Titel: Brøker Matematisk emne: Der arbejdes med brøkregning, der forkortes og forlænges. Scene: Lulu hjælper børnene med at regne ud hvor meget lagkage de har spist, ved hjælp af brøkregning. De lærer at forkorte og forlænge brøker.

Læringsmål: Brøker, forkorte og forlænge. Trinmål: Aktiviteter: Mavepine Pynt på kagerne Brøktræning med Lulu Normagiske brøker Brøker hos Fuhr

www.hexaville.com

side 36

support@hexaville.com


5 klasse / kapitel 6:

Titel: Negative tal Matematisk emne: Eleven arbejder med at lægge negative og positive tal sammen. Scene: Liv forklarer Casper hvordan man kan bruge en tallinje til at regne med negative tal.

Læringsmål: Forståelse for negative og positive tal. Trinmål: Aktiviteter: Mindre end ingenting Tallinje-spillet Buller er negativ Mal med tal Øvelser med negative tal

www.hexaville.com

side 37

support@hexaville.com


5 klasse / kapitel 7:

Titel: Spil og sandsynlighed Matematisk emne: Der arbejdes med hvordan man beskriver en sandsynlighed med en brøk og metoder til optælling af kombinationer. Scene: Eleverne lærer hvordan man beskriver en sandsynlighed med en brøk. Indbydes størrelser af sandsynligheder.

Læringsmål: Sandsynlighed, kombinationer. Trinmål: Aktiviteter: Store Hexedag Sandsynligheden med Liv Terninger i skema Måder og fodbold Få Fem Først

www.hexaville.com

side 38

support@hexaville.com


5 klasse / kapitel 8:

Titel: Statistik Matematisk emne: Der arbejdes med hvordan man laver et pindediagram ud fra datatabel og omvendt. Gennemsnit og andre statistiske begreber trænes. Scene: Buller har målt temperaturen i krypten. Børnene finder gennemsnit, typetal, størsteværdi og mindsteværdi.

Læringsmål: Gennemsnit, typetal, størsteværdi og mindsteværdi Trinmål: Aktiviteter: Kolde dragefødder Pinde og tabeller Nillers notesbog Normas diagrammer Gennemsnit hos Buller

www.hexaville.com

side 39

support@hexaville.com


5 klasse / kapitel 9:

Titel: Koordinater og geometri Matematisk emne: I denne mission arbejdes der med punkter i et koordinatsystem. Negative koordinater indgår samt koordinater og decimaler i koordinater. Scene: Olga og Casper øver sig i at bestemme koordinatsættet til punkter i et koordinatsystem. Negative tal, decimaltal og vinkler indgår.

Læringsmål: Koordinatsystem, koordinater med decimaltal, parallelle og vinkelrette linjer, rette, spidse og stumpe vinkler. Trinmål: Aktiviteter: Norma og koordinaterne Tanketryl Punkter hos Emeritus Koordinater med Emeritus Find punkterne

www.hexaville.com

side 40

support@hexaville.com


5 klasse / kapitel 10:

Titel: Vinkler og geometri Matematisk emne: I denne mission er der fokus på vinkler. Scene: Liv og Olga måler vinkler på forskellige symboler for at finde ud af hvad de betyder.

Læringsmål: Vinkelmåling, spidsvinkel, stumpvinkel, retvinkel, ligesidet trekant, ligebenet trekant, kvadrat, rektangel, parallelogram og trapez. Trinmål: Aktiviteter: Medaljen Lav en mosaik Mål medaljerne Vinkelsuppe Vinkler med Emeritus

www.hexaville.com

side 41

support@hexaville.com


6.3. 6. klasse Titel: Funktioner

6 klasse / kapitel 1

Matematisk emne: Eleverne lærer om funktioner og de tilhørende begreber. Scene: Kasper og liv er blevet ret interesserede i hinanden – og også lidt i funktioner.

Læringsmål: Koordinater, funktioner og funktionsværdier. Trinmål: Aktiviteter: Sidste år på Hexaville Talpar i gryden Casper og Liv og funktioner Funktioner med Frank Funktioner med Fuhr

www.hexaville.com

side 42

support@hexaville.com


6 klasse / kapitel 2:

Titel: Overslag Matematisk emne: Her arbejdes med overslag og afrunding. Scene: Hos Vitus trænes i at købe ind og tage penge tilbage. Man lærer her, at overslag er utrolig praktisk. Vitus er nemlig en snyder.

Læringsmål: Teknikker til overslagsregning og afrunding Trinmål: Aktiviteter: Vitus snyder…ikke! Afrunding i gryden Overslag hos Vitus Overslag hos Buller Overslag hos Fuhr

www.hexaville.com

side 43

support@hexaville.com


6 klasse / kapitel 3:

Titel: Gange Matematisk emne: I denne mission arbejdes der gangematricen og der konverteres valuta i hovedet. Scene: Vitus lærer eleverne omkring valuta og hvordan man nemt udregner valuta i hovedet og så bliver gangematricen introduceret og øvet.

Læringsmål: Gange, konvertering af valuta, gange tocifrede tal med tocifrede. Trinmål: Aktiviteter: Vitus i EU Gangesedler Gange på kosten Gange i terrænet Gange med Frank

www.hexaville.com

side 44

support@hexaville.com


6 klasse / kapitel 4:

Titel: Dividere Matematisk emne: I denne mission præsenteres eleven for division. De får forklaret fra-venstre division med henblik på division i hovedet. Scene: Norma øver den lærte teknik med eleverne. Der skal også trænes division ved hjælp af lommeregner.

Læringsmål: Dividere som hovedregning. Trinmål: Aktiviteter: Skitur med Liv Dividere med Norma Dele med lommeregneren Dividere med Fuhr Del med Fuhr

www.hexaville.com

side 45

support@hexaville.com


6 klasse / kapitel 5:

Titel: Brøkregning Matematisk emne: I denne mission arbejdes der med fællesnævner samt uægte brøker og blandede tal. Brøker skal lægges sammen. Scene: Hos Niller skal man plusse og minusse en masse brøker. Norma udfordrer eleverne med at forkorte og forlænge brøker.

Læringsmål: Brøker, uægte tal, forkorte/forlænge, match brøker med andre udtryk for det samme tal. Trinmål: Aktiviteter: Bullerbjerg om natten Brøker hos Norma Hexabrøk Ræs en brøk Brøkplus med Fuhr

www.hexaville.com

side 46

support@hexaville.com


6 klasse / kapitel 6:

Titel: Brøk, decimal og % Matematisk emne: Sammenhængen mellem procent, brøk og decimaltal. Scene: Liv og Olga skal have nye sko og de udregner rabatter og prisen med brøker og procenter.

Læringsmål: Brøker, omregne mellem brøker, decimaltal og procenter, gange med multipla af 10 og 100. Trinmål: Aktiviteter: Nye sko Brøk og procent hos Norma Procenter i gryden Nye forsyninger til Buller Procenter hos Frank

www.hexaville.com

side 47

support@hexaville.com


6 klasse / kapitel 7:

Titel: Sandsynlig Matematisk emne: Der arbejdes her med tælletræet og hvordan man udtrykker sandsynlighed som en brøk. Scene: Med Frank træner eleven sin intuition mht. hvad der er mest/mindst sandsynligt.

Læringsmål: Sandsynlighedsregning og pindediagrammer. Trinmål: Aktiviteter: Store Hexadag Få fem først Sandsynlighed med Liv Rafle og diagrammer To terninger på kosten

www.hexaville.com

side 48

support@hexaville.com


6 klasse / kapitel 8:

Titel: Cirkeldiagrammer Matematisk emne: Eleven arbejder her med at aflæse tabeller og tegne cirkeldiagrammer. Scene: Frank fortæller Casper om sine sportspræsentationer. Han bruger cirkeldiagrammer og procenter, omsætter antal til procent, fra procent til grader i et cirkeldiagram

osv. Læringsmål: Cirkeldiagrammer, tabeller, procenter, grader i en cirkel, aflæse et cirkeldiagram. Trinmål: Aktiviteter: 0% tøsedreng Hygge til Buller Fru Fuhrs diagrammer Normas tabeller Klik og svar

www.hexaville.com

side 49

support@hexaville.com


6 klasse / kapitel 9:

Titel: Flytte og spejle figurer Matematisk emne: Eleven arbejder med at parallelforskyde, flytte og spejle figurer. Scene: Lulu underviser i hvordan man flytter ting uden at røre ved dem. Det handler om parallelforskydning, drejning, spejling osv.

Læringsmål: Parallelforskydning, drejning, med og mod uret, symmetriakser, spejle figurer i et koordinatsystem. Trinmål: Aktiviteter: Lulu flytter Flytte med Emeritus Flytte og spejle Liv og Olga er dovne Dreje og spejle

www.hexaville.com

side 50

support@hexaville.com


6 klasse / kapitel 10:

Titel: Areal og rumfang Matematisk emne: I denne mission arbejdes der rumfang. Eleven lærer om rumfang i forhold til areal. Scene: Niller skal have hjælp til at udregne rumfang på pakker med hex i. For at komme ned til Buller skal der sorteres rumfang efter størrelse. Læringsmål: Rumfang, liter, deciliter, kubik, meter, centi-

meter og rumfang i forhold til areal. Trinmål: Aktiviteter: Nillers projekt Rumfang i laboratoriet Hex-rumfang Find rumfanget Rumfang i Bullers krypt

www.hexaville.com

side 51

support@hexaville.com


7. Support For yderligere informationer gå ind på www.Hexaville.com, hvor du bl.a. finder du en oversigt over de oftest stillede spørgsmål (FAQ), eller send en mail på support@Hexaville.com. På hjemmesiden kan du også se demoer og finde links til vores øvrige undervisningsprogrammer samt oplysninger om, hvordan du kontakter Hexaville support.

www.hexaville.com

side 52

support@hexaville.com

Hexaville Math for 4th - 6th graders  
Hexaville Math for 4th - 6th graders  

Math for 4th to 6th graders

Advertisement