Page 1

PORTFOLIO STEPHAN DE VAAL

N

W

O

Z

R

A

V

B 1


INHOUDSOPGAVE 07 FOLDED PAVILION Serpentine paviljoen 2011

06 NUCLEAIR CHANGE Nieuwe gevel kerncentrale Petten 2010

05 FLEXIBLE IN THE FRAME Multifunctioneel gebouw 2010

04 SHOWROOM Grachtenpand Amsterdam 2009

03 CONTAINER HOUSE 001 Artist in Residence 2009

02 LET THE MOVIE BEGIN Film academie 2008

01 STACKING WALLS Collectief woongebouw 2008

00 Maquettes

2


Gevolgde colleges: 2007/2008 - Architectuur & Stedenbouwgeschiedenis - Basiscollege Stedenbouw - Grondslagen van de architectuur - BeroepsoriĂŤntatie - Kunstgeschiedenis 2008/2009 Filosofie - History of Architecture and Urban Design 2 - Typologien 2009-2010 Architectuur- en Stedenbouwtheorie 2 DenkstrategieĂŤn - Ontwerpend Detailleren - Grondslagen van de Stedenbouw - History of Architecture 3 - Interieur Architectuur 2010/2011 History of Architecture and Urban Design 1 Duurzaamheid - Psychologie van de gebouwde omgeving - Economie - Architectuurtheorie 3

Gevolgde laboratoriums: 2007/2008 Methoden en Technieken - Bouwfysica - Ruimtelijke tekentechnieken - Digitaal Modelleren 2008/2009 Modelbouw A - Lezen, Schrijven & Argumenteren - Modelbouw B 2009-2010 Portfolio A Ruimtelijke vraagstelling - Materialisatie 2010/2011 Filmisch onderzoek

3


07 FOLDED PAVILION Serpentine paviljoen 2011

In opdracht van: RAVB Sector: Multifunctioneel Locatie: Londen, Engeland Jaar: 2011 Begeleiding: Serge Schoemaker

Elk jaar wordt er aan een vooraanstaand architect gevraagd om een paviljoen te ontwerpen voor de Serpentine Galery. Het paviljoen moet dienen als vijfde kamer voor de galerie, maar moet bovenal bezoekers in aanraking brengen met architectuur. De kracht van het gebouw ligt in de rijkheid die het krijgt, voortgekomen uit beperkte ontwerpmiddelen. Het gebouw is opgebouwd uit één materiaal met één verwerkingstechniek. Hierdoor ontstaat er een samenhangend gebouw dat zijn kwaliteiten krijgt door de toepassing en het consequent doorvoeren van de ontwerpmethodiek. Het gehele gebouw bestaat uit kartonnen platen. De vorm komt voort uit het vouwen en insnijden van het karton. Door de toegepaste vouwtechniek is het materiaal in staat om constructieve eigenschappen optimaal te benutten en de ruimte vorm te geven. Het paviljoen heeft als belangrijkste taak om mensen bij elkaar te brengen en moet het mogelijk maken om verschillende soorten programma’s te faciliteren. Daarom heeft het pavilioen ingangen aan alle kanten en kan de binnenruimte flexibel ingedeeld worden aan de hand van specifiek ontworpen meubels en een vastgelegd grid in de vloer.

4


5


Het ontwerpproces: Stap 1: Het samen brengen van bezoekers in het park.

Situatie tekening 6

Stap 2: Het vouwen van een overkoepelende gevel.

Stap 3: Het aanbrengen van openingen voor daglicht.


Oostgevel

Zuidgevel 7


Plattegrond

Basis

Auditorium

Catwalk

Tentoonstelling

Podium

Horeca

Verschillende programma onderdelen 8


Montage proces 9


06 NUCLEAIR CHANGE Nieuwe gevel kerncentrale Petten 2010

In opdracht van: RAVB Sector: Industrie Locatie: Petten, Nederland Jaar: 2010 Begeleiding: Maarje Lammers Boris Zeisser

Of een kernreactor gebruikt mag worden is een groot discussiepunt. Dat de huidige kernreactor in de duinen van Petten totaal misplaatst is, is duidelijk. Het huidige ontwerp van de reactor past niet in het natuurlijke duinlandschap en heeft ook geen relatie met wat er in het gebouw gebeurt. De enige relatie met de omgeving van de reactor is het water uit de zee. De reactor gebruikt het zeewater in zijn koelingsproces. In het nieuwe ontwerp wordt de gevel van de reactor gebruikt als katalysator om het water weer op normale temperatuur te krijgen. Terwijl het zeewater over de huid van de reactor stroomt, wordt het zout uit het water gefilterd. Doordat het zout gefilterd wordt uit het zeewater, verandert de kernreactor langzaam van vorm totdat hij helemaal bedekt is met zout. De vorm van het gebouw is een vertaling van de windbelastingsschema op de locatie. De buitenkant van de cellen zijn afgewerkt met koper, wat gefelst is en wat in de loop van de tijd van kleur veranderd. Zoals een kernreactie een verandering veroorzaakt, veroorzaakt in dit ontwerp het filteringsproces een verandering. Het gebouw zal langzaam veranderen totdat het helemaal verdwenen is onder een laag zout, gefilteerd uit het product wat de reactor bindt aan zijn plek: water.

10


11


12


13


Basis gevel

Stap 1, Doorvoer van water

Stap 2, Cellen filteren het zout

Stap 3, Gevel volledig bepakt met zout

Het ‘verzoutings’ proces 14


15


Principe doorsnede gevel verticaal 16


17


Principe doorsnede concept

Principe doorsnede gevel horizontaal 18


Stap 1

Stap 2

Stap 3

Het ‘verzoutings’ proces van de gevel

Windschema

Situatie 19


05 FLEXIBLE IN THE FRAME Multifunctioneel gebouw 2010

In opdracht van: RAVB Sector: Multifunctioneel Locatie: Amsterdam, Nederland Jaar: 2010 Begeleiding: Paul de Vroom Edward Stuurman

Een gebouw op een nieuwe locatie waarvan nog niet bekend is hoe het zich gaat ontwikkelen, moet zich kunnen aanpassen aan de wensen van de gebruikers. Daarvoor is het noodzakelijk om een gebouw een mate van flexibiliteit te geven. Het gebouw is opgesplitst in verschillende onderdelen: de installaties, draagconstuctie, ontsluiting, huid en enscenering. De installaties, draagconconstructie en de hoofdontsluiting zijn in het ontwerp dwingend vastgelegd en niet meer aanpasbaar. Ze zijn wel zo ontworpen dat ze zoveel mogelijk bruikbare indelingen kunnen faciliteren. De gevel en de enscenering zijn geheel vrij gehouden; ze kunnen eenvoudig aangepast worden aan de behoeftes van het gebouw. Het belangrijkste punt van de flexibiliteit is het kunnen doorkoppelen van verschillende ruimtes. De cascoruimtes zijn splitlevel ontworpen, waardoor er een maximale doorkoppeling van ruimtes kan ontstaan. Kenmerkend aan de gevel is de betondraagstructuur die zichtbaar is. Deze vormt het permanente karakter van de gevel. Ondanks dat het gebouw van functie kan en zal veranderen zorgt het grid in de gevel ervoor dat het karakter grotendeels hetzelfde zal blijven.

20


21


Het ‘doorkoppelings’ concept 22


Plattegrond 23


Westgevel 24


25


Flexibiliteit gevel

Installaties

Ontsluiting

Constructie Vaste onderdelen 26


Studio/Loft woning

Woon-/werkwoning

Vide woning

Impressie met uitzicht

Variatie woning opties 27


Functieverandering in tijd 28


Kantoren in de plint van het gebouw

Winkels in de plint van het gebouw

Verandering gevelbeeld 29


Plattegrond 30


Gevel en doorsneden 31


04 SHOWROOM Grachtenpand Amsterdam 2009 In opdracht van: RAVB Sector: Woningbouw Locatie: Herengracht, Amsterdam Jaar: 2009 Begeleiding: Alexander Pols

De Amsterdamse grachtenpanden zijn onderdeel van het beschermde stadsgezicht. Het ontwerp voor een nieuwe gevel tussen de bestaande gevels, vraagt om een aanpak waarbij de context een belangrijke rol speelt. De gevels van de grachtenpanden kenmerken zich vooral door hun ornamenten en hun kozijnen. De kozijnen werden steeds groter, omdat er steeds nieuwe materialen kwamen. En de ornamenten waren een weerspiegeling van de bewoners. Tegenwoordig versieren mensen niet meer hun woning om te laten zien hoe welvarend ze zijn en wat voor mensen het zijn. De auto is echter nog wel een middel waaraan je kan zien wat voor type de eigenaar is. Daarom is de auto ingezet als ornament in de gevel. De auto is centraal gezet in de gevel. De hellingsbaan waarop de auto ‘tentoongesteld’ wordt, vormt de entree van de woning. In het ontwerp van de gevel gaat het niet zozeer om de gevel zelf, maar om de bewoners die erachter wonen. Daarom is het mogelijk om de gehele gevel open te schuiven, waardoor de gehele gevel verdwijnt. Ondanks dat de gevel geen traditionele ornamenten bevat, sluit hij qua gedachtengang wel aan op de grachtengevels. En past hij met zijn opbouw prima tussen zijn buren, ondanks zijn moderne vormgeving.

32


33


Uitgangspunten vanuit de locatie 34


35


Gevelfragmenten 36


37


03 CONTAINER HOUSE 001 Artist in Residence 2009

In opdracht van: RAVB Sector: Woningbouw Locatie: Fictieve Appelgaard Jaar: 2009 Begeleiding: Remco Bruggink

Een tijdelijke woning in een appelgaard vraagt om een niet traditionele oplossing. Het werken met prefab units is een goede methode om een tijdelijk woning te ontwerpen en te bouwen. Zeecontainers zijn al veelvuldig gebruikt om gebouwen mee te bouwen. De binnenzijde wordt daarbij vaak mooi afgewerkt, terwijl de roestige buitenzijde de architectuur vormt naar de wereld toe.Het idee van dit ontwerp is om juist de buitenzijde van de container te bekleden met prefab gevelelementen en de binnenzijde de tijdelijke uitstraling van de containers te geven. Dit idee heeft geleid tot een prefab product, waarmee eenvoudig een containerwoning te bouwen is. Voor de standaard containermaten zijn er verschillende prefab elementen ontworpen die eenvoudig aan een container gekoppeld kunnen worden. De elementen zorgen voor een traditioneel gevelbeeld en vormen de thermische scheiding. Door de ‘traditionele’ containerbekledingselementen staat de woning niet schreeuwend als een container op een de locatie. Het ontwerp heeft echter nog wel als voordeel dat het eenvoudig afgebroken kan worden en weer snel opgebouwd kan worden.

38


39


Concept 40


41


42


Concept 43


Doorsnede fragment 44


Principe detail 45


46

46


Gebruiksschema 47


02 LET THE MOVIE BEGIN Film academie 2008

In opdracht van: RAVB Sector: Onderwijs Locatie: Blaak, Rotterdam Jaar: 2008 Begeleiding: Caro Boumann Johannes Schele

Voor op de Blaak in Rotterdam is een ontwerp gemaakt voor een filmacademie. De locatie wordt omringd door iconische, echte Rotterdamse gebouwen, zoals ‘de Stofzuiger’ en ‘de Kubuswoningen’. Om hier weerstand tegen te bieden is er gevraagd om een iconisch gebouw te ontwerpen. Kenmerkend aan het gebouw zijn de schuine vormen die refereren naar een bioscoopzaal. Het gebouw is voornamelijk programmatisch ontworpen. De verschillende programma onderdelen van de academie zijn in vier verschillende groepen ingedeeld: een kantoren sectie, een studie sectie, een ‘making’ sectie en een ‘showing’ sectie. De programma onderdelen zijn als het ware in een tijdlijn uitgezet. De vier verschillende clusters worden per cluster steeds een stapje breder. In de gevel delen die daardoor ontstaan aan de achterkanten van clusters zijn openingen gemaakt. In het hart van het gebouw is een vide te vinden met een hellingbaan van 10 graden die het gehele gebouw passeert. Langs de weg die op deze hellingbaan gevolgd wordt, komt men met alle facetten van het film maken in aanraking. En het einde van de hellingbaan bevinden zich de grote filmzalen waar de studenten hun afstudeerwerk kunnen vertonen.

48


49


Concept 50


Het ontwerpproces 51


52


Plattegrond 53


54


Doorsnede 55


56


57


01 STACKING WALLS Collectief woongebouw 2008 In opdracht van: RAVB Sector: Woningbouw Locatie: Kralingen, Rotterdam Jaar: 2008 Begeleiding: Job Floris

Voor het ontwerp van vier woningen in ĂŠĂŠn gebouw, op een locatie met vier verschillende kanten, was het de uitdaging om iedere woning evenveel kwaliteiten te geven. Als uitgangspunt van het ontwerp staat als architectonisch element wanden centraal en als techniek stapelen. De wanden worden als massieve betonnen constructieve schijven beschouwd die per niveau 90 graden draaien, waardoor er lang gerekte ruimtes ontstaan met verschillende uitzichtpunten. Het ontstane betonnen casco is ingevuld met houten vloeren, trappen, kozijnen en functiewanden. De functiewanden vormen de scheiding tussen de verschillende onderdelen in het gebouw. De vier woningen die gesitueerd zijn in het gebouw hebben ieder een andere plattegrond en verschillende ruimtes, maar door het draaien van de wanden heeft elke woning zicht op elke zijde van het gebied. En ondanks het inzetten van beperkte ontwerpmiddelen is er een gebouw ontstaan met de sterk karakter.

58


59


Stap 1: Wanden stapellen

Het ontwerpproces 60

Stap 2: Wanden indrukken

Stap 3: Vloeren plaatsen

Stap 4: Vloeren indrukken

Stap 5: Trappen, functiewanden en gevels plaaten


61


Plattegrond 62


63


Doorsnede 64


Gevel 65


Principe detail 66


Gevelfragmenten 67


00 Maquettes

Gietmaquette met verlichting 68


Gietmaquette Ronald mc Donald huiskamer WKZ 69


70


71

Portfolio RAVB  

Portfolio RAVB

Portfolio RAVB  

Portfolio RAVB

Advertisement