Page 1

Online calculeren en plannen met 2Jours: efficiënt en betrouwbaar 2Jours is een jong en dynamisch bedrijf dat internetapplicaties ontwikkelt. Wij zijn gespecialiseerd in software voor calculatie en planning. Onze pakketten zijn snel, betrouwbaar, efficiënt en zeer gebruikersvriendelijk. Maak kennis met:

2Jours Calculatie

2Jours Planning

2Jours Maatwerk

Efficiënt en betrouwbaar calculeren met software van 2Jours

te lezen in andere pakketten, die voldoen aan de CUF - normen. Dat biedt veel voordelen als u de 2 Jours calculaties ook gebruikt voor andere bedrijfssystemen, zoals nacalculatie en financiële pakketten.

Het calculatiepakket beschikt over zeer geavanceerde rekenfuncties. U voert slechts een aantal cijfers in en daarna genereert het programma automatisch uitkomsten, o.a. aantal, oppervlakte, lengte en omtreklengte. Hieruit kiest u de gewenste gegevens voor uw calculatie.

2Jours Calculatie is opgebouwd uit de volgende modules: Basisbestanden * Een moederbegroting met 3.500 calculatieregels, inclusief normen en prijzen, ingedeeld conform de STABU Standaard * Een materiaalbestand, bestaande uit materialen en samengestelde materialen * Een bestand voor onderaannemers en stelposten * Tekstbestanden met standaard te gebruiken tekstregels

Een calculatie moet betrouwbaar en efficiënt zijn. Dat is geen enkel probleem met het gebruikersvriendelijke online calculatiepakket van 2Jours.

Het calculatiepakket kent verder de volgende basisbestanden: een moederbegroting, een materiaalbestand, een bestand voor onderaannemers, stelposten en een tekstbestand. Onze basisbestanden zijn opgebouwd volgens de richtlijnen van de Stichting STABU Bouwbreed Informatiesysteem. Deze richtlijnen garanderen het snel en efficiënt maken en bewerken van projectbestekken. Bovendien zijn de richtlijnen getoetst aan de nieuwste ontwikkelingen. De moederbegroting leveren we standaard aan met maar liefst 3.500 regels, o.a. voor code, plancode, nacalculatie, omschrijving, manuurnorm, materiaalprijs per eenheid, stelposten per eenheid, factor, afronding en minimum. Deze regels zijn eenvoudig uit te breiden. Dat kan handmatig, maar het is ook mogelijk regels te importeren uit overige basisbestanden. Bij het importeren worden de prijzen uit de overige basisbestanden automatisch overgenomen. Dat is erg handig, want als u bijvoorbeeld een materiaalprijs aanpast in uw materiaalbestand, dan hoeft u die prijs niet nog eens aan te passen in uw moederbegroting. De aangeleverde normen en prijzen geven slechts een indicatie. Elk project en elke situatie zijn nu eenmaal anders en u bent uiteraard zelf verantwoordelijk voor de door uw bedrijf gehanteerde normen en prijzen. 2Jours Calculatie U beschikt over een onafhankelijk, bouwkundig calculatiepakket dat geheel online werkt. U kunt waar en wanneer u maar wilt een calculatie maken, inzien of corrigeren. Het programma is zeer gebruikersvriendelijk. 2Jours Calculatie is voorzien van het Calculatie Uitwisseling Formaat (CUF). Het is daardoor eenvoudig in

U kunt regels uit de basisbestanden in de calculatie importeren met of zonder maatvoering. De module Combi De module Combi is een unieke module met ongekende mogelijkheden. De calculatieregels in deze module zijn namelijk te combineren met andere gerelateerde gegevens. Het calculatiepakket bevat al ruim 200 aangemaakte combi’s. Het is bijvoorbeeld mogelijk om te bepalen met welk resultaat bij een maatvoering u wilt werken. Een maatvoering genereert 10 resultaten en het enige wat u hoeft te doen is het gewenste resultaat aan te klikken. Het invoeren van ingewikkelde formules is niet nodig. De beschikbare combinaties zijn naar eigen inzicht aan te passen. Het is bovendien mogelijk om zelf combinaties te maken en zo de module Combi in te richten zoals u dat wenst. Hoe zorgvuldiger u hierbij te werk gaat, des te nauwkeuriger is uw calculatie. Door optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden binnen de module Combi kan de calculatietijd tot maar liefst 50 % worden verkort.


De module Kozijnen / Sparing Met deze module is het mogelijk om een nauwkeurige calculatie van kozijnen te maken. Het kan daarbij gaan om kozijnen die u maakt in eigen beheer met werkplaatsnormen en uurtarief, maar de kozijncalculatie kan ook dienen als richtprijs voor kozijnen die door een ander bedrijf geleverd worden. De module Kozijnen / Sparing biedt echter meer! Door een slimme koppeling tussen calculatie en kozijncalculatie wordt niet alleen het kozijn opgenomen in de calculatie, maar bijvoorbeeld ook de rollagen, raamdorpels, neggekanten, vensterbanken en het stelwerk. Via selectieregels binnen de kozijncalculatie kunt u voor aanvang van de kozijncalculatie een keuze maken tussen verschillende rollagen, raamdorpels, etc. Hierdoor is het niet nodig om bij elk kozijn alles opnieuw in te voeren. De door het pakket geproduceerde regels worden bovendien op de juiste plaats binnen het pakket neergezet; zo verschijnen de rollagen bij de groep Metselwerk en vensterbanken van natuursteen in de groep Natuursteen. Wanneer u vervolgens het buitenmetselwerk gaat berekenen, kunt u het bruto m2 metselwerk invoeren, waarbij u kunt kiezen welke kozijnen u hierin wilt plaatsen. Het aantal m2 per type kozijn was namelijk al ingevoerd bij de kozijncalculatie waardoor de netto m2 resteert. Wat een gemak! Slechts eenmaal een bepaalde maat invoeren en de software van 2Jours neemt die maat automatisch over in de complete calculatie.

2Jours Planning Met 2Jours Planning kunt u snel en eenvoudig een online planning maken. Met dit onafhankelijke planningspakket kunt u altijd en overal een planning maken, bekijken of corrigeren. Het is bovendien zeer gebruikersvriendelijk. 2Jours - Planning bestaat uit o.a. de volgende modules: * Planningbeheer * Basisplanning * Relatiebeheer * Beheer van vrije dagen en/of werkbare dagen * Prognoseschaal * Mailinglijst De actuele planning van 2Jours is altijd en overal te bekijken door (onder)aannemer en gerechtigde derden. Planningen en wijzigingen gaan via de mailinglijst naar belanghebbenden. Dat geeft een flinke besparing op plot- en verzendkosten. Daarnaast bevat 2Jours Planning een standaard planningopzet die desgewenst is aan te passen. Het gereedheids- percentage maakt zichtbaar hoe de werkzaamheden ervoor staan. Uw naam en logo staan automatisch boven elke planning en u werkt altijd met de laatste versie van 2Jours - Planning.

Maatwerk: Naast het ontwikkelen van software voor calculatie en planning, levert 2Jours ook maatwerk. Onder maatwerk verstaan wij het ontwikkelen en onderhouden van web- en kantoorapplicaties. Daarnaast kan 2Jours een adviserende rol spelen bij het aanschaffen en/of vervangen van software. 2Jours heeft hierin ruime ervaring opgedaan bij grote, landelijke organisaties. Waarom 2jours? * Software van 2Jours is veilig: U ontvangt een gebruikersnaam, wachtwoord en een persoonsgebonden pincode om aan te melden. Daardoor zijn uw gegevens alleen door u te bekijken en aan te passen. Verder beveiligen we uw gegevens door het maken van een dagelijkse back-up. * Software van 2Jours is online: U kunt uw gegevens overal bekijken waar een internetaansluiting aanwezig is. Op uw werk, thuis, en zelfs als u op vakantie bent. * Software van 2Jours is zeer gebruikersvriendelijk: Onze software werkt hetzelfde als het Windows besturingssysteem. * Software van 2Jours genereert professionele rapportages: De 2Jours rapportages hebben een professionele uitstraling. Zo staat uw eigen logo boven elke rapportage. * Software van 2Jours werkt ook op uw hardware: Bij aanschaf van veel calculatiepakketten moet u vaak nieuwe hardware aanschaffen. Bij software van 2Jours is dat niet nodig, een internetverbinding van minimaal 25KB is voldoende. * Software van 2Jours is altijd up-to-date: Het ontwikkelteam van 2Jours zit niet stil en denkt met u mee. Onze software is constant in ontwikkeling en daarvan profiteert u mee. U maakt direct gebruik van nieuwe updates, zonder dat u daar extra voor betaalt.

2Jours.nl On-line Bouwen van Dongenstraat 1 8107 AD Broekland

T: F: E: I:

0570-538135 0570-538139 info@2jours.nl www.2jours.nl

2Jours  

On-line Bouwen