Page 1

K L O F

1 9 9 5


INRIKES

Ringen blev världskänd 1995 tappade en kvinna bort sin egendesignade vigselring men hon förlorade aldrig hoppet om att återfinna den, tills hon flera år efter borttappandet fortfarande inte hade funnit den. Men 16 år efter att ringen försvann fann hon den bara några meter bort från hennes egna hus i hennes egna grönsaksland, runt en morot. Hur fick sedan hela Sverige veta detta? Vad fick denna lilla händelse som skedde i en håla i norra Sverige att växa så globalt som den faktiskt gjorde?

Jag ringer till Lena medan jag sitter i ett tyst litet rum med glasdörrar. Anledningen till att det blir en intervju på telefon är för att det är svårt att ta sig till Mora med en sådan kort varsel. Jag sitter ner med förberedda frågor och pennan i högsta hugg när hon svarar efter bara tre signaler. Jag hör direkt att det är Lena som svarar Bilden är iscensatt. eftersom jag har hört andra telefonintervjuer med henne. Jag Lena sin vigselring, familjen förklarar vem jag är och vart hjälptes åt att leta efter ringen jag kommer ifrån och intervjun men dessvärre utan resultat. drar igång. Lena är en glad och Den 16 oktober 2011 nästan pratsam kvinna exakt 16 år eftoch samtalet ”Som mest ringde er att ringen flyter på med pressen flera gånger tappades bort all lättsamhet. återfann hon per dag” Hon berättar att den. Lena bördet var en decemberdag 1995 i jade både skratta och gråta när hennes hem i staden Långled i hon såg ringen runt moroten. Mora. Mitt i ett glatt familjärt Teorin som familjen har är att kök var julbaket i full fart. När ringen under julbaket hade de hade bakat klart hittade inte råkat komma med komposten

ut i trädgården. Lenas man Ola ansåg att de genast skulle skicka in denna händelse till Mora tidingen men Lena tyckte mest att det var en rolig sak för dem själva att minnas. Trots detta ringde Ola till tidingen Land (en familjetidning i Sverige som bland annat skriver om trädgård) och en intervju blev aktuell. Efter mycket tjat ifrån Lenas arbetskollegor. Efter intervjun och publikationen i Land ringde tidningen i Mora


INRIKES runtom i hela världen från olika länder som Japan, England och Canada hörde av sig med intresse för Lena, moroten och ringen. Lena berättar att en radioreporter i Canada trodde att människor känner igen sig i händelsen och att det intresserar dem när något sådant ”overkligt” inträffar. Nyheter växer alltså för att människor är nyfikna, folk vill veta mer. Man vill veta mer än bara ytan vilket är positivt, att man alltså inte bara nöjer sig med en rubrik. En annan anledning till att en nyhet sprids så lätt i dagens samhälle är att vi har lättare tillgång till internet. Vi är, tack vare internetfenomenet, ständigt mer uppdaterade med aktuella händelser världen över. Efter att Nyheternas spridning alla nyheter har expanderats Det är nu man börjar grubbla ut till människor världen över om varför detta blev en nyhet. gör vi sedan ett urval. MänEn händelse i en liten by i norra niskornas olika värderingar Sverige växte och människor bidrar till att alla fängslas av för en intervju och sedan drog allting igång. I december var hysterin som värst. ”Som mest ringde pressen flera gånger per dag”, förklarar Lena. Det kunde vara lite jobbigt under den febrila perioden men samtidigt är publikationen inget som hon ångrar. Nyheten växte efter publikationen i tidningarna i Sverige och länder från andra sidan jorden ringen hem till Lena i Mora. Lena och hennes man har trots detta inte erhållit betalning för några intervjuer eftersom de anser att det är en händelse som de själva valde att skicka in. Lena har däremot fått gåvor i form av bland annat böcker men några pengar uppger hon inte ha tagit emot.

olika händelser. Vi väljer alltså det som vi vill höra men det är samtidigt svårt att undvika alla nyheter som städigt forslas ut. Sedan om vi kommer minnas nyheten om Lenas vigselring runt moroten om 10 år är inte helt klart. Jag anser inte att vi kommer det eftersom denna nyhet inte har haft en sådan stor påverkan på många människor och för att den inte är en av de mest relevanta nyheterna som vi har uppmärksammat. Eftersom vi ständigt matas med massmängder av nyheter kan inte alla läggas på minnet och det resulterar i att många glöms bort efter sin stund i rampljuset. Att just denna nyhet då lockade till läsning är för att den som sagt var intressant.

Text: Vendela Hedlund Bild: Isabelle Ljungqvist


Inrikes

Äntligen har vi sa

De homosexuella har diskriminerats och mobbats alldeles för länge. Det var bara ca 30 år sedan homosexualiteten avkaffades som sjukdomsbegrepp. De har gått igenom väldigt mycket genom åren. Acceptansen är betydligt mycket större nu än vad den var förut men det är fortfarande mycket diskriminering mot de homosexuella. Att de blir fullt accepterade av samhället kommer inte att hända om ingen gör något.

I många år har de homosexuella blivit diskriminerade och kränkta för sin sexualitet. 1944 så avkriminaliserades homosexualitet i Sverige och fram till 1979 så räknades homosexualitet som en sjukdom. Många demonstrationer uppstod från det homosexuella och de lyckades år 1995 att bli en större del av samhället, lagen om registrerat partnerskap infördes. Det innebär att två personer av samma kön får ingå partnerskap. Det ledde till att många fler vågade komma ut med sin sexualitet. Även fast det blev juridiskt accepterat så höll långt ifrån alla med, 1998 så avslöjar Aftonbladet att 27 människor hade dödats de senaste 10 åren bara tack vare deras sexualitet.

Det har tagit många år men äntligen har homosexuella samma rättigheter som heterosexuella. B

Homosexuella var på den tiden de enda som inte skyddades emot att bli hetsade. Andreas Carlgren är en politiker som kom ut 1995 och sedan dess kämpat för de homosexuellas rättigheter. År 1999 infördes lagen om diskriminering på arbetsplatser och inte för än 2002 så infördes samma regel på läroverken i Sverige. Då

var lagen ännu inte helt klar. Gränsen för vad man fick säga till vem och var kunde tolkas på många olika sätt. År 2003 så stod det klart i grundlagen, man kan bli anklagad för hets mot folkgrupp om man diskriminerade homosexuella. Samtidigt så fick också homosexuella som hade ingått i partnerskap adoptera barn vilket


amma rättigheter!

Inrikes

partnerskap och år 2011 så gifte dom sig. Kyrkan har inte varit på deras sida, dom blev diskriminerade i media där kristna bloggar skriver att dom kommer hamna i helvetet och att deras kärlek är falsk. Nu har de två barn och bor till sammans. RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter är en den äldsta organisationen som har stött de homosexuella, det startades redan år 1950. Dem har ca 4600 medlemmar och 30 olika kontor runt i landet. Pridefestivalen är en stor festival för att fira de homosexuella och deras framgång i samhället. Den startade 1969 i USA som en politisk demonstration och kom till Sverige år 1998. Sedan des så har det varit en stor folkfest för alla som tror på mänskliga rättigheter.

Bilden är på ett anonymt par på drottninggatan.

startade hetsiga diskussioner runt om i landet. År 2005 så infördes ett totalt förbud för diskriminering i sammanband med sexuell läggning. Den första maj år 2009 var en viktig dag för de homosexuella, dagen dom fick gifta sig. De måste gå igenom en Hindersprövningen som görs av staten för att kunna gifta

sig. Nu har de homosexuella samma rättigheter som alla andra men acceptansen är fortfarande väldigt låg. Jonas Gardell som är en känd författare och komiker som är älskad av många har också fått många motgångar tack vare sin sexuella läggning. Han blev sambo med Mark Levengood 1986, 1995 ingick han i registrerat

Text: Teodor Kulling Bild: Alice Carlquist


Inrikes

VÅLDET LE

Den 16 augusti 1995 misshandlades John Hron till döds i Kode, Göteborg. Händelsen i Kode 1995 satte Sverige i skräck under slutet av 90-talet. I dagens samhälle har det skett liknande händelser, där invandringen är den främsta anledningen samt fundamentalistiska rörelser som tyder på rasbiologi. Under 1980-1990 växte en ny sorts nationalsocialistisk rörelse fram i Sverige. Denna rasideologiska rörelse växte och år 1990 började tidningen ”Storm” ges ut i

Sverige med ett syfte på att värva unga medlemmar. Propagandafyllda texter om främlingsfientligheten lockade många ungdomar och rörelsen växte, främst 1992 då den expanderade kraftigt. Sverige var alltså väldigt oroligt, och i samma veva blev lasermannen känd för sina mordförsök/ mord på invandrare. ”VAM” – Vitt ariskt motstånd, växte fram 1991, men lades ner 1993. Dock delades VAM in i två fack, det parlamentaristiska och det revolutionära. Där den parlamentaristiska verksamheten representerades av Sverigedemokraterna. Det är ett tecken på att främlingsfientligheten lever kvar i dagens samhälle. För 17 år sedan blev John Hron misshandlad till döds av ett

gäng nazister i 15-18 årsåldern. Händelsen ägde rum då John och hans vän Christian skulle tälta ute på Ingertorpsjön i Kode som är en ort i Göteborg. Det var när fyra nynazister dök upp och misshandlade John svårt, och under händelseförloppet lyckades han undgå misshandeln genom att simma ut till mitten av sjön. Men han vände så småningom för att hjälpa sin vän Christian. De fyra ungdomarna fick då tag på John och misshandlade honom till döds. Tragedin blev känd i Sverige under slutet av 90-talet och är idag relativt känd. Främlingsfientligheten finns även idag och tragiska händelser som denna sker i dagens samhälle. Mordet på John Hron är bara ett exempel på


EVER KVAR

Foto: Mimmi Sandgren främlingsfientlighetens framgång de senaste 20 åren. Under denna tid rapporterades ett tjugotal mord med samma etniska syfte. Att folk blir misshandlade sker ofta, tyvärr. Men misshandel som leder till mord sker dock väldigt sällan, framför allt i Sverige. Incidenter som denna sker även i dagens samhälle, till exempelvis mordet på den 17 år gamla Riccardo Campiogani som blev misshandlad till döds på grund av sitt utländska påbrå i centrala Stockholm 2007. Detta tyder på att våldet lever kvar än idag, trots att världen har kommit långt fram i utvecklingen.

Text: Daniel Hellström


INRIKES

Medias roll i Tobleroneaffären Media har sedan länge haft en stor del i vårt samhälle. Konkurrensen mellan utgivarna om den största händelsen har blivit stor. År 1995 skedde den dåvarande Toblerone-skandalen med Mona Sahlin och 2011 skandalen med Håkan Juholt. Men spekulerade medierna kring dessa två händelser på olika sätt? Hur kommer det sig att en sådan liten händelse kunde bli så stor?

som ett förskott på lönen. Mona Sahlin höll 1995 ett försvarstal. Håkan Juholt var socialdemokraternas partiordförande och media uppmärksammade denna händelse till en extrem grad. Juholt hade tagit ut full ersättning för sitt boende i Stockholm 2011/2012 trots att han bodde med sin sambo. Han antyder sig ha varit ovetande. Han kan idag behöva betala tillbaka 90.000 kr till riksdagen eftersom han ännu inte har redovisat sina boendeförhållanden korrekt. Båda dessa händelser är två politiska skandaler men skedde med nästan 17 års mellanrum. År 1995 använde Mona Sahlin Media granskade båda skanstatens kontokort för att betala dalerna men frågan är hur de bar privata utlägg. Tobleroneaffären sig åt och med vilka bakgrunder har idag blivit ett historiskt bev- och influenser. Politikerna är ingat ord. Mona Sahlin valde båda aktiva i socialdemokraterefter skandalen år 1995 att ta en na och självklart valde tidnintimeout. Sahlin sade att det hela garna med vinkling till höger att var ett misstag och hon såg det ”smutskasta” de röda medan de

tidningar och hemsidor med inriktning åt vänster att höja dem. uppger hon inte ha tagit emot.

Mer utsatt som kandidat Jag har valt att intervjua Åke Wreden, en debattör som har reflekterat och tagit del i båda händelserna för att få hans åsikt angående Tobleroneaffären. Jag har med hjälp av mail kommit i kontakt med honom och gör en intervju via telefon. Han börjar med att berätta lite om sin bakgrund och varför han valde att skriva artikeln ”Tobleroneaffären en struntsak jämfört med Juholt”. Hans artikel handlar främst om att enligt honom blev Mona Sahlin 1995 mycket hårdare kritiserad än vad Juholt blev i oktober 2011. Dock berättar han att hans yttrande just då inte återspeglas på nutida agerande då Juholt blev ordentligt påhoppad senare i början av 2012.


INRIKES Min första fråga till Åke var, varför han tror att Toblerone affären blev så pass stor då det egentligen handlade om en liten summa pengar som inte blev en särskilt stor förlust för

”Ett TV inslag med löpande text på hennes utgifter gav TV-tittare helt fel bild och gjorde henne oerhört stor skada” staten. Då berättade han om Mona Sahlins position och att man som kandidat till partiordförande är utsatt och hur man blir hårt granskad och testad av media. Sedan hade Mona Sahlin i tidigare år gjort sig ovän med LO så om de kunde, tog de avstånd ifrån henne. Någon av Mona Sahlins motståndare i partiet hade letat rätt på information och skickat till Expressen som i sin tur uppmärksammade detta. Åke sa även att ”Ett TV inslag med löpande text på hennes utgifter gav TVtittare helt fel bild och gjorde henne oerhört stor skada”. Jag frågade även Åke, om han tror att det hade varit någon skillnad om Toblerone händelsen inträffat år 2012 och på det svarade han ”Då hade Mona Sahlin varit en mer erfaren person så troligen hade man inte brytt sig om det. Hon var 1995 en otroligt sårbar person av massa olika anledningar som till exempel att hon gjort sig ovän med LO.” Kan det beror på vem som är vid makten beroende hur man blir granskad? ”Partiordförande i större partier har svårare att komma undan med saker än vad till exempel medlemmar från mindre

partier som Sverigedemokraterna har”, svarade Åke. ”Media ser inte politiker som underhållning och hittar inte på och jagar för att hitta underhållnings moment, men det ingår i deras jobb att höra sig runt och hitta fel och även för

Jämför man Juholtskandalen och Mona Sahlinhändelsen så blev båda ordentligt granskade av media, men det slutade ändå med att Mona Sahlin 16 år senare blev Socialdemokraternas partiordförande. Visserligen gick detta inte så bra men

hennes karriär tog iallafall inte slut och hon lärde sig mycket att nederlaget. Förr ville hon bli älskad, nu nöjer hon sig med att bli respekterad. Men nu återstår det att se vad som händer med Juholt. Angående medias makt så är frågan om den kommer försvinna helt om 10 år och inte fylla samma funktion. Men som Åke säger så behöver vi för att ha en demokrati ett media som granskar och ifrågasätter händelser och förmedlar Mona Sahlins karriär tog till medborgarna vad som sker. att våran demokrati ska fungera så vore det inte så, skulle vi ha ett problem”, säger Åke. Min sista fråga till Åke var om Toblerone skandalen har någon effekt på dagens samhälle. Han svarade att ”det gjorde inte slut på Mona Sahlins karriär då hon tog över efter Göran Persson men Toblerone affären blev tyvärr ett bevingat ord och ett tecken på att politiker skulle roffa åt sig”.

inte slut efter skandalen

Anledningen till varför Tobleroneaffären blev så stor var på grund av hennes position. Man är som kandidat i ett utsatt läge och som offentlig person får man räkna med granskning av media.

Text: Carolina Gustavson Bild: Isabelle Ljungqvist


INRIKES

Den åttonde september 1995 mördades den 18-årige asylsökande mannen Gerard Gbeyo i Klippan i Skåne. Det var under 1990 talet som rasismen växte sig starkare i Sverige. Hur ser det ut idag? Efter fler rasistiska dåd som Lasermannen, mordet på John Hron, Peter Mangs, även kallad Lasermannen 2 så undrar man hur detta kan fortsätta. Ett tydligt tecken på att rasismen växer sig starkare är det faktum att Sverige demokraterna blev invalda till riksdagen i valet 2010.

Rasism- en väx

Mordplatsen klippan hade i flera år haft nazist stämpeln och efter mordet på Gerard Gbeyo ökade gruppen nazister. Det blev bara fler och fler nazister i samhället och de anordnade storfester, och propagerade för sin ideologi bla genom att dela ut flygblad på tillexempel skolor.

är Sverige Demokraterna vars ideologi till stora delar härstammar från tidigare nazistiska och rasistiska partier, t ex Bevara Sverige Svenskt (Larsson & Ekman, 2001). Under 1990 talet tog rasismen fart igen i Sverige.

Det rasistiska partiet Ny Demokrati grundades år 1991 ”Våldet i Klippan började efter av Bert Karlsson och Ian Wachtmordet på Gerard Gbeyo”, säger meister. Deras politik var raen man från Klippan i en in- sistisk och de krävde minskad tervju (Aftonbladet 2000) Men invandring. I valet 1991 fick man vet att rasismen och våldet partiet 6,7% av rösterna. Parhar pågått långt innan mordet. timedlemmarna ljög under Det skedde bråk och korsbrän- valmötena och förde fram falska ningar. 10 åringar klottrade siffror och statistik över brott hakkors på skolväggarna och in- utförda av invandrare. Det var till en början många som trodde vandrarfamiljer trakasserades. på Ny demokratis ord men när Mordet på Gerard Gbeyo sked- Tiden efter andra världskriget bl.a. media undersökte saken så de i kommunen Klippan i Skåne utgjorde nazismens nedgång upptäckte man att de hade ljuoch han hittades nästa dag i men det fanns dock fortfar- git. Under de åren begicks en ett buskage i centrala Klippan. ande stora nazistiska grupper i del mord med rasistiska motiv, Mördarna var 16-och 18-åriga landet varav en del av de mest ett exempel är mördaren Lasermanliga nazister som knivhögg dominerande rörelserna eta- mannen, som sköt människor den unga mannen. Förövarna blerades i skåne. Av dessa lever med ett utländskt utseende. ingick i ett gäng som tillhörde en del fortfarande kvar och har Ny demokrati gick till slut unden nynazistiska gruppen Risk- fortsatt utvecklats till relativt der men det skapades nya parfronten och sympatiserade med starka organisationer. Den mest tier och grupper med liknande VAM (Vitt ariskt motstånd). etablerade organisationen idag politik. Det bildades ett parti


xande fientlighet

med samma namn, men det nya partiet fick bara 106 röster i valet 2002. Många samhällsmedborgare andades nu ut och trodde att de mer populistiska främlingsfientliga ideerna hade försvunnit, vilket skulle visa sig vara precis motsatsen. SD arbetade sig sakta men säkert in i det politiska etablissemanget och i valet 2010 fick SD 5,7% av rösterna, en tydlig ökning från de tidigare valen. Plötsligt befann sig Sverige i samma situation som resten av Europa. Främlingsfientligheten hade blivit rumsren och hade på allvar tagit plats i politiken. Den allmänt förändrade attityden till invandringsfrågan visade sig bla genom att andelen som ville stänga Sveriges gränser för invandring ökade med hela 10 procentenheter mellan år 1999 till år 2004 enligt en undersökning gjord av Invandrarverket.

i deras hemland istället för att låta dem invandra till Sverige. Det är dock viktigt att veta vilken rasistisk bakgrund och ideologi SD faktiskt har (SvD 2011) Flera partimedlemmar i SD har t ex varit aktiva i tidigare rasistiska grupper som vit- makt rörelsen och några är gamla medlemmar i Nationaldemokraterna. SD tar fram andra frågor för att få partiet att verka mindre främlingsfientligt och för att få fler röster. En annan fråga de väljer att satsa på är att minska brottsligheten genom längre och hårdare straff, vilket är märkvärdigt eftersom många i SD är brottsbelastade.

Det finns givetvis motrörelser i Sverige som arbetar för att stoppa rasismen. Idag blir grupperna fler och medlemmarna ökar. Tillexempel Nolltollerans.nu, är en grupp unga i Ung vänster som vill få människor att öppna ögonen och engagera sig i att Det SD försöker göra är att släta stoppa våld, diskriminering, hot över rasismen. De påstår att de etc mot människor med en aninte alls är rasistiska utan att de nan etnicitet. (http://www.nollendast vill hjälpa asylsökande tolerans.nu/rasismiskane.php)

En sajt på internet är Motkraft, som har funnits sedan 1997. De arbetar mot rasism inom Skåne. De annordnar tillexempel motdemonstrationer mot SD:s demonstrationer och ordnar infomöten. http://motkraft.net/ temasidor/kamper-och-kampanjer/tema36/ Det är viktigt att vi arbetar mot rasismen nu innan det blir mer accepterat i samhället. Idag är det lättare att vara anonym rasist p.g.a. sociala medier, det gör att rasismen inte framgår lika tydligt och det är lättare för dem att uttrycka sig utan att bli anmälda för hets mot folkgrupp, men rasismen finns där lika mycket (om inte mer) än tidigare. (http://www.umr.nu/) För att Sverige ska bli ett tryggt land kan det inte finnas sådant som rasism, nazism eller homofobi.

Text: Blenda Hill Fors Bild: Filippa Franzén Landgren


UTRIKES

Srebrenica fortfarande färskt

90-talet bestod inte av många konflikter och negativa händelser. Det var ett årtionde av fred, frihet och teknologi. Hur ett så stort krig kunde bryta ut och att så många människor dog är idag något helt ofattbart. Mer än 100.000 människor dog mitt framför näsan på regeringarna. Sådana här händelser ska inte egentligen ske men ändå finns det brutala konflikter och händelser till och med idag. Inte minst Darfurkonflikten. Det som hände i Srbrenica betraktas som det värsta dådet av människor mot människor sedan andra världskriget. Bakgrunden till massakern var bosnien kriget där de bosniska muslimerna (bosniaker) var i krig mot bosnienserbierna. Det fanns en till sida i kriget som agerade som ett slags ”dubbelagenter”, det var bosnienkroaterna. De var först allierade med bosniakerna men senare bytte de sida på grund av interna konflikter. Kroaterna anslöt sig dock än en gång med bosniakerna. Det var under denna period då bosniakerna inte var allierade med bosnienkroaterna som Mladic anföll Srebrenica och hans armé avrätta över 8000 människor.

Den elfte Juli varje år hedras alla som föll offer för folkmordet.

Juli år 1995. Serbiska trupper intar den FN skyddade staden Srebrenica. Den bosnisk-muslimska armén överger staden och människorna flyr till den nederländska basen precis utanför staden. FN soldaterna begär flygunderstöd men ordern blir avslagen av FN-kommandot i Bosnien. Situationen blir mer och mer desperat. Till slut anländer den bosnienserbiska armén med överbefälhavaren Ratko Mladic i täten. Då händer något som den nederländska och FN befälhavaren och världen kommer minnas för all framtid. Befälhavaren Thom Karremans avslutar ett avtal med Mladic

FOTO: MIRA WINBLAD

vilket ger han rätt att deportera kvinnor och flickor till frontlinjen i norra Bosnien medan han får ”utfråga” männen. Under de närmaste två dagarna avrättades tvåtusen män och tonårspojkar. De följande dagarna avrättas 6000 av de 40000 människor som levde i Srebrenica. Nu kan man undra hur något sådant här kan hända och det bara för sexton år sedan. Allt började med att järnridån och berlinmuren föll samman 1991. Europa var splittrat och Jugoslavien upplöstes eller det var iallafall Bosnien Hercegovinas avsikter. De ville ha självstän-


UTRIKES digt men när det senaste valet kom upp var den bosnienserbiska regeringen motvillig och ville avslå förslaget men Bosnien Hercegovina blev självständigt samt att en ny stat bildades, republiken Srpska som senare kom att stå för folkmordet i Srebrenica fyra år senare.

Irak och USA men inte mycket mer som har nått internationell intresse. Det som visar att FN inte lärt sig att ingripa när det faktiskt behövs är den nuvarande Darfurkonflikten. Det hörs dock inte mycket i Sverige eftersom det inte påverkar landet och folket särskilt mycket.

är baserat på etniska anledningar. Det är ett krig mellan araber i norr och afrikaner i söder Konflikten pågår även idag utan att FN ingripit vilket har liknande drag till Srebrenica.

Den elfte juli är nu en minnesdag för Srebrenicamassakern. Att något sådant här Det fanns många faktorer Det värsta dådet kunnat hända för bara sexton för att förklara varför och hur av människor mot år sedan är en svår tanke. Det detta hände. Det största folkskulle bli nya tider efter andra människor sedan mordet sedan andra världvärldskriget och kalla kriget. skriget. FN kunde ha bidragit andra världskriget. Människor hade kunnat påvermer men till slut blev det NATO ka och det kan vi även idag som ingrep i situation och Darfurkonflikten är lik Sre- på de nuvarande konflikterna förde republiken Srpska på fall. brenicamassakern men den ändå väljer vi att ignorera elDen nederländska befälhavaren räknas dock inte som folk- ler känna oss maktlösa och Thom Karremans kunde ha mord. Iallafall inte av FN vilket att vi inte kan påverka. Histogjort motstånd mot Mladic är konstigt eftersom det har rien hade sett helt annorlunda och kämpat istället för att låta dött mer än dubbelt så många om men bara om länder hade den bosnienserbiska armén i landet än i Srebrenica, uppåt ingripit från inte bara Euflytta kvinnorna och sedan trehundratusen människor. ropa utan runt om i världen. avrätta männen och pojkarna. Anledningen till att det är en I avtalet mellan Mladic och Kar- konflikt är inte religionsmässig Text: Daniel Dixon remans var det överenskommet som de flesta konflikter i mänBild: Mira Winblad att FN trupperna skulle få vaka sklighetens historia utan det över deporteringen men det blev inte av. Det visar verkligen på vilken oerhörd liten kontroll som FN hade över situationen. Man kan ju dock inte lägga all skuld på FN. Det var hela världen som inte brydde sig om att det här kriget skulle leda till att över hundratusen människor dog. Men man kan titta ännu längre tillbaka till kalla kriget. Efter att USA besegrat Sovjetunionen borde de ha tagit kontroll över omgivningen i Europa eller iallafall sett över så att det inte skulle blivit ett massivt ”inbördeskrig”. Dock verkar det inte som att FN lärt sig en läxa. Det har uppkommit några smärre konflikter i Afrika, Asien och mellan

Över 100.000 människor avrättates under Srebrenicamassakern.

FOTO: MIRA WINBLAD


Huset byggs upp igen efter katastrofen.

Terroristdåd i Oklahoma

B

ilbomen i Oklahoma city 1995 var det största och det mest destruktiva terror dådet på Amerikans mark fram till 9/11. Timothy McVeigh dömdes till livstid fängelse och dådet har inspirerat andra terrorister. På morgonen 19 April 1995 i staden Oklahoma City, USA skedde det oväntade, en bomb placerad i en bil utanför The Federal Building detonerades och sprängde sönder större delen av byggnaden. Bomben utlöstes strax efter klockan nio på morgonen då människor var ute i rörelse eller redan på deras arbeten, vilket bidrog till den omfattande förödelsen. Dådet förorsakade 168 vux-

na och 18 barns liv då de begravdes under höghusen. Bomben förstörde 324 byggnder inom en radie på 16 kvarter och totalt skadades 684 människor. En av gärningsmannen Timothy McVeigh lyckades 90 timmar senare stoppas av polisen på andra grunder men kunde snabbt därefter kopplas till bombdådet. Kort därefter grips Terry Nicholas, Michael och Lori Fortier för medverkan till dådet

bära vapen som självförsvar. Den 2 juni 1997 dömdes McVeigh skyldig till åtta federalt anställda, dem yttligare 160 människor som dödades i bomben föll under delstaten Indianas jurisdiktion men när McVeigh dömdes av en federal domstol åtalas han inte för morden. 13 juni dömdes McVeigh till dödsstraff.

Utredningen fortgick vilket gjorde att han inte avrättades Orsaken till terroristdådet förens 11 juni 2001. McVeight var McVeigh högerextrem- yttrade inga sista ord utan lämistiska åsikt och hans starka nade istället in dikten ”Invicilska över den Amerikanska tus” skriven av den engelske statens ”feghet” i samband poeten William Ernest Henley. med Gulfkrigen 1991 och att Dikten avslutas med meningen staten tog ifrån honom sin frihet. McVeigh ansåg att det var “I am the master of my fate: I varje människas rättvisa att am the captain of my soul.”


Denna händelse sägs ha inspirerat Anders Breivik som i somras låg bakom bombdådet i Oslo, bägge två gärningsmännen var högerextremister och skyldiga till flera hundra döda. Breivik och McVeigh ska ha använt sig av samma kemikalier i deras egenhändiga bomber. Detta visar hur händelser i värdhistorian påverkar vår omgivningen än idag och hur terrorister kan inspireras av andra terroristers handlingar och vilka förödande konsekvenser det kan få. Av: Estelle Bunner

Terrordådet blev Breiviks största inspirationskälla

Bilen fångades på bild bara några minuter innan bombdådet


UTRIKES

Tusentals hemlösa efter översvämningar Översvämningarna hade en stor påverkan i Kina. Jordbruket, ekonomin, kommunikationen, vattenreningen och mycket mer. Kinas regering rapporterade att över 100 miljoner människor har påverkats av översvämningarna. Rapporten sade även att 450 län och städer Kina drabbas av kraftiga sommarregn mellan hade blivit påverkade av översvämningarna. Juni och Augusti varje år. Och varje år dör hun- De största skadorna beräknades ligga i Hunan och Jiangxi provinserna, men även i Guizhon, dratals människor i översvämningarna. Idag upplever man en sjufaldig ökning av regn Hubei, Sichuon, Zhejiang, Fujian, Anhui, Guangfrån 1950-talet, speciellt i västra och södra Kina. dong och Guangxi. En av orsakerna till ökningen av översvämnin- De räknade ut att 1 179 människor dog, och 26 gar, men även för andra katastrofer, är ökad up- 115 människor skadades. 5,61 miljoner mänpvärmning av planeten. Miljöforskaren Johan niskor blev instängda i byggnader och liknande, Rockström säger i en intervju med svt att ”Det några var till och med fast i över 50 timmar. finns en risk att mänskligt klimatförändringar Endast i Hunan provinsen dog 540 männiär en orsak. Med ökad uppvärmning av planeten skor och 14 582 människor skadades. I Jiangxi vet vi också att risken för fler och allvarligare provinsen dog 242 personer och 5 915 människor skadades. katastrofer av den här karaktären är att vänta.” Tusentals människor blev hemlösa efter kraftigt skyfall i stora delar av Kina. Den 7 Juli 1995 stod tusentals hem och butiker under vatten. Tusentals människor blev hemlösa och hundratals dog.


UTRIKES Av 1,31 miljoner människor evakuerades 1 miljon bara från Hunan provinsen. Grödor av 6,6 miljoner hektar blev påverkade och 1,2 miljoner hektar blev helt förstörda, mestadels i Hunan och Jiangxi provinserna. Den ekonomiska skadan beräknades vara runt US $ 4 Billioner. Den Kinesiska regeringen hade också rapporterat att de inte ville ha hjälp av något annat land med att bygga upp skadorna och betala kostnader. Och eftersom att regeringen själv skulle ordna så att samhället och landet kom på fötter igen, bygga upp infrastrukturen och så vidare. Tog det tid innan människorna kunde flytta hem igen och återvända till sina gamla liv. Lennart Henriksson från WWF säger dock att ”Många växtoch djurarter är beroende av återkommande ”översvämningar” för sin överlevnad”. Han menar alltså att översvämningar kan även föra med sig goda saker. Han säger också: ”Att många översvämningar får drastiska effekter, kan alltså bero på att vi inte hanterat landskapet och vattnet på ett ekologiskt sätt.” Eftersom att Kina har haft så mycket översvämningar, kan det ha haft en påverkan på Kinas utveckling. Mycket tid och pengar har gått åt att bygga upp ett raserat samhälle. Regeringen måste

Det var inte endast tusentals människor som blev hemlösa efter översvämningen.

mata in många resurser exempelvis polisen, brandbekämpningen, biståndsarbetare etc. Vilket innebär förlust för samhället, speciellt eftersom att det händer katastrofer varje år. Men eftersom att Kina är ett stort land, så är det såklart inte hela Kina som har påverkats av översvämningarna och andra katastrofer och halkat efter i utvecklingen. Hela landet kan inte översvämma. Vissa delar

är lika utvecklade som resten av världen, om inte mer. Text: Matilda Arhamn Bild: Amanda Pettersson


Städerskan dödade sin arbetsgivare Året var 1995 och Sarah Balabagan som då jobbade som ett Filipinskt hembiträde utsattes för våldtäkt och dödade sin arbetsgivare med en kniv. Sarah vid denna tid var bara 15år gammal och fick livstidsfängelse.

som Sarahs familj. Redan som 14årig stack hon hemifrån för att söka jobb som hemhjälp precis som många andra kvinnor i förenade Arabemiraten. Hon fick jobb som hembiträde genom ett företag som hjälpte kvinnor att få jobb, där igenom fick hon kontakt med Almas Mohammed Balushi. Sarah Sarah Balabagan föddes på ön som då bara var 15år fick jobMindanao som ligger söder om bet hos Mohammed tack vare Filippinerna, där bodde hon sitt pass där det stod att hon med sina 13 syskon, mamma var 28 år. Mohammed var en och pappa. Mindanao var den man i 85års åldern som boddel som var muslimskt, precis de i staden Al Ain som änka Sarah Balabagan

med sina fyra söner. En månad innan mordet gick hon tillbaka till företaget som gett henne jobbet hos Mohammed för att klaga, hon berättade att hon blivit utsatt för sextrakasserier, men de ända dom sa till Sarah var att hon skulle uppmana hennes arbetsgivare önskemål. Sarah blev självklart arg över hur personalen svarat, men till sitt försvar sade hon:

’’Ingen tar min sida, det här är ett helvete.’’ År 1994 dödade hon sin arbetsgivare med en kniv efter att han sagt till henne att komma in till hans rum vid kvälls tid, då hotade han henne med kniv och försökte våldta henne. En mycket orolig Sarah såg ingen annan utväg än att döda Mohammed. Fallet kom upp i domstol år 1995 och då fick hon betala skadestånd till sin arbetsgivares anhöriga men hon fick även pengar för att hon blivit våldtagen plus detta fick hon även sju års fängelse. I domstolen sa hon att hon utsatt för våldtäkt och försökt värja sexuella övergrepp och sedan gjort självförsvar genom att döda Mohammed. Men första domen överklagades av en annan Islamisk domstol för att det det inte fanns några bevis på våldtäkt, då fick hon en dom på livstids fängelse för mord. Detta för att hon brukat vapen då hon dödat sin arbetsgivare. Genom arkebusering skulle hon avrättas pågrund av sitt dödsstraff. Men att ge en 16årig flicka livstids fängelse ansågs av många människor helt absurt, vilket gjorde att det skapades många


16-åriga Sarah fick sitta bakom galler i över 2 år.

spekulationer kring de andra domslutet. Dödsstraff tillhörde vardagen i arabländerna, så en sådan dom var inte konstig om man fick. Men protestanterna som uppstod kring Sarah kom fram till makthavarna som resulterade i att man sänkte straffet, många säger att Sarah hade turen med sig denna gång. Det gjorde att fallet överklagades en tredje gång och då fick hon ett års fängelse med 100piskslag. Slagen utfördes under fem dagar, 20slag om dagen.

det var mycket vanligt att rättlösa kvinnor blev anställda som hemhjälp i hushållen och våldtäkter och sexuella övergrepp utförda av deras arbetsgivare var mycket vanligt. Allt som skedde Sarah i domstol med besluten hon fick var vanligt som straff i förenade arabemiraten. Den man som låg bakom politiken om människorättvidriga förhållanden var Schejk Said, han förde denna politik i smyg. Men både innan och efter fallet har många kraftfulla internationella protester gjorts mot Hon satt bakom galler mellan denna politik och det gör den åren 1994-1996. Dödsstraffet och mer och mer omöjlig att utföra. piskslagen fick världen att börja skaka, ingen tyckte att det var rät- Arabvärlden är ett land idag som tvist. Arabvärlden började pro- har skrivit mycket historia, arabtestera eftersom Sarah var bara världen är ett land som är mycket ett barn då hon åkte in i fängelse skakigt. Levnadsförhållandena i efter händelsen hade inträffat. landet är mycket svaga och många människor lever i kris. Precis Presidenten i förenade arabemir- som då när Schejk försökte smyga aten vid namn Ramos vädjade till fram en politik som var helt utansin ambassadör att förhandla om för dom mänskliga gränserna så att flickan ska släppas omedelbart. försöker makthavare idag ta konEtt barn ska inte behöva sitta i fän- trollen och makten över länderna i gelse och få piskslag ansåg Ramos. arabvärlden. Detta träffar självklart Filippinernas ambassad betalade på motstånd men oftast slutar allt i även alla hennes försvarskost- stort motstånd och människor dör. nader. Allt som hände Sarah var Än Idag skickas Filipinska hemen vanlig vardag i arabvärlden, biträden till andra delar av världen

för att jobba som hemhjälp hos andra. Detta har blivit ett stort problem idag, kvinnorna används som slavar och får jobba sju dagar i veckan upp till 2år. Hembiträdes rollen är fortfarande ett problem, kvinnorna blir slavar och utsatta för våld. Till exempel som en kvinna vid namn Ariawathi som blev utsatt för grovt våld när hon jobbade som hemhjälp hos en familj i Saudiarabien. Hon hade klagat på att hon hade alldeles för stor och tung arbetsbörda på sig, då blev familjen som hon var anställd hos rasande och svaret blev att dom satte spikar i henne, hon fick totalt 24 spikar i både händer, panna och ben. Som vi ser här lever problemet kvar än idag, även fast många kvinnor som jobbar som hembiträde försöker göra uppror hjälper det inte, oftast resulterar det i att arbetsgivarna utsätter dom för våld eller sexuella övergrepp. Många andra länder i världen försöker hjälpa till att föra kvinnornas talan för att försöka ge dessa kvinnor mer respekt i samhällena. Av: Carolina Hållenius


UTRIKES

Panik i tunnelbanan

Den 20 mars 1995 drabbades tusentals människor av ett av de värsta terrordåden i Japans historia. En domedagssekt spred den giftiga nervgasen sarin i Tokyos tunnelbanesystem. Under morgonrisningen placerade sig fem medlemmar från sekten Aum Shinrikyo på olika tunnelbanelinjer i Tokyo. De var utrustade med ryggsäckar, paraplyer och munskydd. I ryggsäckarna hade de gömt sarinvätska i bollar gjorda av tidningspapper. Innan de skyndade sig av la de bollarna på golvet och stack hål på dem med sina paraplyspetsar. Den mörka vätskan spred sig på golvet och gasen frigjordes. Människorna började plötsligt hosta och få svårt att andas och paniken var ett faktum. De

höll för sina munnar och öppnade fönstren för att vädra men gasen var för stark. När tåget stannade på perrongen rusade alla ut men kom inte mycket längre än så. De föll ner på golvet i kramper, hostandes och hade mycket svårt att andas.

De som stod på perrongen och väntade drabbades också. Många kräktes blod och vissa började se dåligt och trodde att de skulle bli blinda. Räddningspatruller var snabbt på plats men för vissa var det för sent. Några hade redan dött och sammanlagt dog 12 personer.

Räddningsarbetare och läkare skadades också eftersom de inte visste hur farlig gasen var. Över 5000 personer skadades och många fick men för livet. Haruki Murakami är en japansk författare som skrev boken Underground som handlar om attacken. Han intervjuade offer och före detta medlemmar av sekten. Endast 60 offer var villiga att intervjuas. Aum Shinrikyo var en japansk domedagssekt med buddhistiskt ursprung. Sekten grundades av Shoko Asahara och hade som mest tiotusentals anhängare. När sekten utförde terrordådet hade de förberett sig för domedagen och världens undergång. Gasen utvecklades under nazitysklands tid och användes som vapen. Den är


helt genomskinlig och luktlös vilket gjorde att attacken kunde utföras så diskret som den gjordes. Senare visade det sig att de hade råvaror nog för att döda fyra miljoner människor. Sekten började som en grupp med kurser i meditation och självförverkligande där deltagarna skulle lära sig att utnyttja sina psykiska förmågor. I mitten av 1980-talet började Asahara undervisa i yoga och efter en tur till Himalaya med sin yogagrupp ansåg han sig ha blivit andligt upplyst och ändrade sektens riktning. Sektens huvudanläggning låg vid Fujiberget. Där fanns två laboratorier där förbjudna vapen och droger framställdes på kemisk väg. 1995 hade polisens misstankar blivit stora mot sekten och stormade anläggningen vid Fujiberget. Asahara hade fört ett rent skräckregemente och flera upproriska sektmedlemmar hade blivit dödade vid högkvarteret. När polisen slog till fann de över 200 sorters kemikalier och döda sektmedlemmar. 2000 bytte organisationen namn till Aleph och antog en mer tillbakadragen profil, men brottet glömdes inte bort. 2004 dömdes Asahara till döden genom hängning och hans advokater lämnade genast in ett överklagande. 2005 överklagade Asahara sin dom och fallet beräknades att hålla på i ytterligare tio år. Domen kommer kanske aldrig att verkställas eftersom han fortfarande inte har fått sitt straff. Många av Asaharas anhängare var unga, intelligenta och välutbildade människor och frågan är hur de kunde lockas av vansinnesläran. Japan är trots dess

höga levnadsstandard ett hårt samhälle med sträng disciplin och långa arbetsdagar. Detta kan ha lett till en tomhet vilket kan förklara fenomen som Aum Shinrikyo. Bertil Lintner skriver i en artikel i SvD att

ser. Idag är säkerheten mycket viktig på exempelvis flygplatser och tunnelbanestationer.

Terrordåd runt om i världen har satt skräck i människor och det är många som frågar sig varför och hur det kan ske. Det är

Det finns övervakningskameror, vakter och säkerhetskontroller, allt för skydda civilpersoner från terrordåd och brott. Ansvaret för att bekämpa terrorism låg i första hand hos de enskilda länderna. Men efter att USA och Europa i början av 2000-talet utsattes för allvarliga terrorattacker har det blivit en prioriterad fråga på EU-nivå. Medlemmarna i Aum Shinrikyo är inte de första har förutspått domedagen och världens undergång. I år spekuleras det om världens undergång

främst personer från religiösa sekter och grupper som är terrorister. Ett antal terrordåd har valts att utföras i tunnelbanan. Där är lätt att blanda sig med mängden och utföra sitt dåd diskret. På tunnelbanor är det oftast fullt med folk och samtidigt kan ingen fly någonstans när tunnelbanan är i rörelse. Det som hände i Tokyo och andra terrordåd i tunnelbanan har gjort att många har blivit rädda för att åka kollektivt.

och anledningen till det är att Mayaindianernas kalender tar slut i år. Men det är många som är skeptiska till teorierna och enligt NASA är de falska. Det är sällan det sker terrordåd lika allvarliga som det i Tokyo men det betyder inte att terrordåd kommer att upphöra. Som tur är blir säkerheten bättre på många håll och i framtiden kommer många terrorister kunna stoppas innan någon skada sker.

Terrordåd har lett till att säkerheten har blivit bättre på offentliga plat-

Text: Paulina Feldt Bild: Paulina Lannerbäck

“Asaharas avrättning när den nu sker, blir slutet på historien om Aum Shirikyo”.


UTRIKES

Evolutionen av Filmanimation

Toy Story är den första helt dataanimerade långfilmen, älskad av både barn och vuxna världen över. Filmen visades för första gången på filmduken den 19 november, 1995 och blev den film som drog in högst bruttointäkter 1995 i USA. Filmen har sedan dess revolutionerat film industrin.

B

erättelsen, rösterna och animationen upplevde många gjorde filmen tilldragande inte bara för de yngre utan för alla oavsett ålder. Det visar sig i Pixars bedrifter. Filmens regissör John Lasseter vann en Oscar,”The Special Achievement Award®” för sitt arbete med Toy Story. Han och sju andra kom på och skrev det första manuset för en animerad film som blivit nominerad till en Oscar. Pixar hade därmed förvandlat en animerad barnfilm till en av de mest älskade filmerna under 90-talet och även idag. Toy Story satte därefter en hög standard för film industrin. Vad förändrades efteråt? Toy Story var i huvudsak det som höll Pixar levande men också det som gjorde att Pixar fortsätter att ha framgång än idag. Pixar har sedan Toy Story vunnit 26 Oscars. Allt under vägledning av Pixars ägare Steve Jobs. John Lasseter skrev efter Steve Jobs bortgång på Facebook om hans influens på Pixar. ” Han såg potentialen i vad Pixar kunde bli innan oss andra, och bortom vad någon någonsin förseställt sig. Steve

tog en risk med oss och trodde på vår galna dröm att göra data animerade filmer; en sak han alltid sa var helt enkelt ‘gör det storslaget’. Efter Toy Story var data animation inom animade filmer helt nytt och det fasnade både hos tittarna och hos filmbolagen. För tittarna blev karaktärerna mer verkliga men det som mest förändrade de animerade filmerna var Toy Storys handling. Handlingen är olik de tidigare animerade filmer. De var tidigare mer anpassade för de mindre än de äldre. Ett resultat är att de animerade filmerna idag är gjorda mer för att tilltala äldre åldrar än tidigare filmer. På det sättet kan filmstudiorna nå ut till en bredare publik. Ett exempel på detta är Dreamworks koncept; att deras filmer ska nå ut till alla åldrar. Toy Story förde också in ett helt nytt språk i de animerade filmerna, mer ironi, smart humor som oftast bara hördes i filmer för vuxna. Manuset som därav blev nominerad för en Oscar var tilldragande för alla åldrar. Det kan dock


dollar (internationellt) och Disneys ”Antlantis: The Lost Empire” (2001) med en budget på 90 miljoner dollar drog in 139 miljoner dollar (internationellt). Därav annonserade Disney 2003 att de skulle sluta göra tradionellt animerade filmer och istället satsa på dataIdag använder man knappt tra- animation. John Lasseter hade ditionell animering, efter Toy en förklaring till de senaste Story tonades det stegvis ner. misslyckande inom tradionell Det beror på flera orsaker dels animation ” Jag förstod aldrig var det mycket mindre arbete, varför filmstudiorna sa att folk resurser och tid som man spa- inte vill se hand ritad animarade och dels var det för att det tion. Vad folk inte vill se är en helt enkelt inte längre tycktes dålig film.” han menade att det finnas något intresse för det. inte var dataanimationen i sig Istället fick filmbolagen Pixar själv som gjorde filmen tilldraoch Dreamworks dataanime- gande utan handlingen i filmen. rade filmer strålkastarljuset Det var framförallt Disney som på sig. Pixars Toy Story (1995) gjorde de traditionellt animermed en budget på 30 miljoner ade filmerna och det var främst dollar drog in 356 miljoner de som förlorade på att Pixars ha negativa effekter för barn menar vissa kritiker eftersom filmerna nu kan ha en tendens att bli alltför vuxet anpassat. Mer än tidigare år är animerade filmer skapade för att efterlikna verkligheten vilket också kan dra till sig en äldre publik.

dataanimerade filmer gjorde större succé än de tradionellt animerade filmerna. Disney köpte år 2006 Pixar av Steve Jobs efter flera förhandlingar. Idag är filmerna på väg mot nya dimensioner, animationen har utvecklats så långt att de nu kan sträcka sig efter att skapa animation som liknar verkligheten. Toy Story införde ett helt nytt sätt att skapa animerade filmer inom filmindustrin och det har förvandlat filmindustrin. Toy Storys uppföljare är bevis på detta. När den första filmen kom ut kunde de inte göra lika verklighetstroget som man kan se i Toy Story 2 och ytterligare i Toy Story 3. Toy Story är i sig själv evolutionen av dataanimering. Text: Maria Vasquez Haglund Bild: Julia Sundermeyer


UTRIKES

Tusentals döda

Jordbävningskatastrofen 1995 i Kobe och Fukushima-katastrofen förra året lärde oss att framtiden aldrig går att förutsäga. I Japan är jordbävningar så vanliga att man kan tro att männskorna är så vana att de inte längre reagerar, men det stämmer inte. Däremot är de väldigt duktiga på att bygga upp samhället på nytt. Japan är ett land som är hårt drabbat av jordbävningar, då jordskorpan är väldigt svag där. Japan ligger på den så kallade eldringen (Pacific ring of fire). Det är den ring som går runt Stilla havet där det finns vulkanisk aktivitet. Kobe är en av Japans största hamnstäder med en befolkning på ca 1,5 miljoner invånare. Staden utsattes den 17 Januari 1995 för en kraftfull jordbävning. Jordbävningen mätte 7,2 på Richterskalan. Jordbävningens epicentrum låg ca 20 km från stadens centrum vid ön Awaji. Jordskalvet som utbröt tidigt på morgonen krävde 6433 liv och över 40 000 människor skadades. Dagen efter jordskalvet bröt

flera svåra bränder ut. Det var bränderna och de raserade byggnaderna som orsakade flest dödsfall, inte själva skalvet. Det var mestadels trasiga el-ledningar som orsakat bränderna. Broar, skyskrapor, tunnelbanor och

Jordskalvet som utbröt tidigt på mogonen krävde 6433 liv och över 40 000 männskor skabostadshus som rasade samman orsakade kostnader på flera miljarder amerikanska dollar, men efter lite mer än ett år fanns det knappt några spår kvar efter den otroliga

naturkatastrofen. Hus och vägar hade byggts på nytt, allt var reparerat. ”Japan hade än en gång demonstrerat sin industriella och ekonomiska kraft” skriver Bengt Therner i artikeln: Tio år sedan jordbävningen i Kobe. Nuförtiden är det fortfarande många jordbävningar i Japan. Ungefär 1500 jordbävningar utlöses varje år, men många av dem är knappt märkbara. Den 11 Mars 2011 klockan 14:46 inträffade dock en jordbävning med magnitud 9,0 på Richterskalan vid Tohoku. Dess epicentrum låg på 2,5 kilometers djup i havet. Ett stort antal efterskalv följde huvudskalvet och östra Japan drabbades kort därefter av en jättelik flodvåg. Ett kärnk-


i jordskalv raftverk i Fukushima träffades av en 15 meter hög våg och det ledde till härdsmältor. Tre dagar senare exploderade kärnkraftverket och radioaktiv strålning läckte ut och tusentals mäniskor evakuerades. Det var den kraftigaste jordbävning som har drabbat Japan sedan mätningarna påbörjades. Den var också den femte kraftigaste jordbävningen i världen sedan 1900. Tusentals människor i Japan har efter katastrofen med kärnkraftverket börjat demonstrera mot kärnkraft och landet siktar på en energiförsörjning som är helt fri från kärnkraft. Bara några få av ett 50 tal kärnkraftverk är i drift idag, de andra är tillfälligt avstängda för inspektion och några är avstängda för gott. I Japan har man byggt upp bra förberedelser ifall att en katastrof skulle inträffa. ”Earthquake Early Warning” är ett varningssystem som man använde vid jordbävningen i Tohoku. Det är kopplat till över 1000 seismometrar runt om i landet och numera hinner man också varna flera mijoner mäniskor via television. Kärnkraftverken är utrustade med system som gör att de automatiskt stängs av vid skalv. Om man jämför dessa två katastrofer är det tydligt att det är jordbävningen i Tohoku förra året som är den mest förödande. Än idag är vissa platser förbjudna att vistas på eftersom den radioaktiva strålningen fortfarande inte försvunnit.

Skadorna efter katastrofen var omfattande, och många slet för att bygga upp staden så fort som möjligt.

Paret Shizuka och Sola blev av med deras hus i Fukushima-katastrofen.

Text: Alva Laurén Bild: Maria Johansson


UTRIKES

Århundradets rättegång - en stjärnas fall

Simpson var tidigare en framgångsrik fotbollsspelare. 21 mars 1995 friades O.J Simpson i rätten. O.J Simpson var en före detta amerikansk fotbollsspelare och skådespelare. Rättegången med O.J. Simpson kom att kallas ”the trial of the century” och den blev väldigt kontroverisiell.

Fallet fick mycket uppmärksamhet eftersom O.J Simpson var väldigt känd men fick också mycket uppmärksamhet eftersom att han blev frigiven trots att det var flera tydliga bevis som pekade mot O.J Simpson. Fallet har lett till att många ser ner på det amerikanska rättsväsendet och rättsprocessen.

Den 13 juni 1994 mördades Nicole Brown Simpson, O.J Simpsons exfru, och Ronald Goldman som ska ha vart Nicoles älskare i en lägenhet i Brentwood. Bevisen på brottsplastsen ledde till den misstänke O.J Simpson.

Ett av det uppmärksammade bevisen mot O.J Simpson var läderhandsken som hittades vid mordplatsen, den matchande läder handsken hittades vid Kate Kaelins gästhus bakom Simpsons hus. Kaelin vittnade att hon hört ljud vid gästhuset

FOTO: MIRA WINBLAD

natten till mordet. Nicole Brown hade köpt sånna handskar till Simpson 1990. Båda handskarna hade DNA och blodspår från Simpson, Brown och Ronald Goldman. Åklagarna sa att blodet som hittats på mordplatsen från Simpson skulle ha kommit från ett sår på hans långfinger men man kunde inte hitta några skär sår på Simpsons hand eller i handsken. När det kom fram skyllde Simpsons försvar på att den planterats där av polisen Fuhrman. Försvaret utmålade också Fuhrman som rasist och menade att det var motiv till att man ville sätta dit Simpson.


UTRIKES The trial of the century. När försvaret började skylla poliserna och LAPD för att vara rasistiska gjorde att hela fallet blev en rasfråga och allmänheten var rädda för att det skulle bli nya ras upplopp ifall Simpson blev fälld. Många tror att O.J blev frigivende pågrund av hans ras, då advokaten tog upp rasismen i LAPD och anklagde Fuhrman som rasist. 9 utav 12 i juryn var svarta vilket många tror kan vara orsaken till att han frisläpptes. Juryn hade även bråkat internt där de svarta jury medlemmarna hade anklagat poliserna som

vaktade juryn för att favoris- av en bra advokat. Till exempel era de vita jurymedlemmarna. så kan de få jurymedlemmarna att titta åt en annat hållsom i Simpsons rättegång har OJ rättegången där de beskygjort så att många tvivlar på llde LAPD för att vara rasistiska det amerikanska rättsystemet vilket ledde till att deras blickar och att de rika kommer undan. riktades mot polisen istället Simpson kunde hyra många för själva mordfallet. Utbildade bra advokater som lyckades få nämndemän som är vana vid honom frigivende fast alla de rättegångar kan lättare se igtekniska bevisen som pekade enom retoriken från advokatmot honom. Jurysystemet som erna och åklagerna. Den synen används i USA började ifrå- lever fortfarande kvar i USA. gasättas mer och och det diskuteras ifall jurysystemet är Text: Samuel Brolin sämre än det vanliga systemet med nämndemän som dömer. Bild: Mira Winblad Nackdelen med jurysystemet är att jurymedlemmarna inte är vana vid att sitta i en rättsal och kan därför lättare övertygas

En av de viktigaste bevismaterialen var en bloddränkt läderhandske som hittats vid brottsplatsen.

FOTO: MIRA WINBLAD


KULTUR OCH NÖJE

ärHarry Potter

över?

Harry Potter-böckerna är mycket populära bland oss som är födda på 90-talet. Böckerna har blivit översatta till 67 olika språk och sålt över 400 miljoner exemplar. Även filmerna är mycket populära. Över 1,1 miljoner svenskar såg den första Harry Potter-filmen på bio och sista filmen, Harry Potter och dödsrelikerna del 2, sågs av nästan 1 miljon människor i Sverige. Nu när både böckerna och filmerna är slut försöker man hitta på nya saker för att slippa släppa taget om Harry Potter. J.K Rowling skrev klart den första boken ”Harry Potter and the Philophers Stone” redan 1995. Hon hade jobbat med böckerna länge. Hon skickade ut boken till många bokförläggare. Åtta stycken sa nej, men till slut hittade hon ett bokförlag som gav ut boken 1997. Vi som är födda 1995 började läsa böckerna några år efter att den första boken kommit ut. Eftersom alla böcker inte skrivits så var det spännande att vänta på att nästa bok skulle

komma ut. Det var en sorglig stund när man läste ut den sista boken men då hade man ändå filmerna att se fram emot. Första filmen kom ut när vi var 6 år gamla. När vi började se filmerna var vi tillräckligt små för att tycka att Voldemort var extremt läskig och de första filmerna var mycket spännande. Sedan när vi växte upp blev filmerna lite mer allvarliga och mer komplicerade. Vi har alltid varit i rätt ålder för att älska filmerna. Det kän-

des lite som att barndomen tog slut efter sista filmen. Men för alla som saknar Harry Potter har man nu byggt upp Harrys värld i Orlando, Florida. The Wizarding World of Harry Potter öppnades för allmänheten i juni 2010. Den första dagen var många av skådespelarna där och presenterade temaparken som tog 2 år att bygga. Där kan du se Hogwarts och Hogsmead och få besöka butiker som till exempel Honeydukes där du kan


The Wizarding World, Island of Adventures Orlando, Florida

köpa Harry Potter-godis. Man kan också se många föreställningar och höra kören med grodorna som man ser ibland i filmen. Det finns många restauranger och en av dem är Three Broomsticks som är en pub från böckerna. Men populärast är de tre berg- och dalbanorna. Den första “Flight of the Hippogriff” är designad för familjer. Den presenteras av Hagrid och kön leder förbi hans hydda och landet där han odlar pumpor. Tanken är att det ska påminna om Hagrids lektion i tredje filmen när eleverna lärde sig om hippogriffer. Precis som i böckerna så ger Hagrid instruktioner innan man åker. En annan heter Dragon Challenge och är lite läskigare. Den är byggd som två banor som

åker runt varandra. Man ska då få känslan av att man är med i en slags duell. När man står i kön är det en röst som säger åt en att välja mellan drakarna “Ice” och “Fire”. Det är olika vagnar man ska välja mellan. Den sista heter “Harry Potter and the Forbidden Journey”. Den är döpt efter den förbjudna skogen (The Forbidden Forest). Den är inte färdigbyggd än. Men det är den största berg- och dalbanan. Den tar med en genom Hogwarts och genom klassrum och växthusen. Man får till exempel se Dumbledores kontor och vid behov rummet. Förutom en hel temapark finns nu en ny hemsida för Harry Potter-fansen. Den heter Pottermore och är skapad av J.K. Rowling. När hemsidan

öppnade släppte man bara in en miljon medlemmar som då skulle få testa sidan och sedan svara på frågor och ge kritik. Man har byggt upp stora förväntningar. Shoshana Kessler som är skribent på The Guardian är rädd att folk förväntar sig lite för mycket. Hon menar att folk är sorgsna för att Harry Potter är slut och de tror att hemsidan kommer ändra på det. Det är säkert en rolig hemsida men man tvingas nog acceptera att Harry Potterhistorien är slut.

Text: Lisa Svensson Bild: Agnes Abresparr


KULTUR OCH NÖJE

största i Cleveland samlas rockens

Rock’n’Roll Hall of Fame, där bara de största musikstjärnorna kommer med, lever kvar än idag. Framgångssagan startade 1983 men öppnade inte sina dörrar förrän 1995. The Rock and Roll Hall of Fame Foundation skapades 20 april 1983. För mer än 25 år sedan, gick ledarna i musikbranschen ihop för att etablera Rock and Roll Hall of Fame Foundation i New York City och för att fira den musik och de musiker som förändrat världen. En av stiftelsens många funktioner är att hylla och känna igen de bidrag från de artister som har haft betydande påverkan på utvecklingen och bevarandet av rock and roll genom att välja in dem i the Hall of Fame. I början 1983 var det bara

en organisation utan ett hem. Men folk från Cleveland, Ohio, föreslog att man skulle bygga ett stort museum och The Rock‘n’Roll Hall of Fame and Museum öppnade sina dörrar 1995. Dess uppdrag är att utbilda besökare och fans från hela världen om rockens historia och fortsatta betydelse. Bakom projektet fanns bland andra Jann Wenner, som grundat tidningen Rolling Stone. Fenomenet kan närmast beskrivas som ett slags prestigefyllt museum för rockstjärnor och band som har minst 25 år på nacken.

De första rockstjärnorna, bland andra Elvis Presley, James Brown och Ray Charles, valdes in i Rock’n’Roll Hall of Fame 1986. Ett flertal andra städer hörde också av sig med erbjudanden, däribland New York, Philadelphia, New Orleans, San Francisco, Memphis och Chicago, Styrelseledamöterna besökte varje stad och hälsades med poliseskort och marscherande band. Till slut övertygades styrelseledamöterna genom ett erbjudande mer spektakulärt än något annat och Cleveland och fick bli hemvisten för Rock’n’Roll Hall of Fames.


Även bandmedlemmerna i Enter Shikari drömmer om att komma med i Rock’n’Roll Hall of Fames

Den 1 september började firandet med en lekfull parad genom gatorna i Cleveland, Musiker som Little Richard och Yoko Ono var där, liksom press från hela världen. Museet öppnade officiellt för allmänheten lördagen den 2 september. För att fira denna händelse hölls en välgörenhetskonsert i

Cleveland Municipal Stadium. Där framförde stora artsister som Chuck Berry, Bob Dylan, Al Green, Aretha Franklin, Dr Dre, Snoop Dogg, Johnny Cash, Iggy Pop, George Clinton och Bruce Springsteen sina låtar. Rock’n’Roll Hall of Fame är ett museum vars mål är att berätta vad rock and roll har betytt för folk genom åren och visa rocken som konstform. Artister har chans att bli invalda 25 år efter utgivningen av sin första skiva. Kriterierna inkluderar inflytande och betydelsen av ar-

tistens bidrag till utvecklingen och bevarandet av musiken. Stiftelsens kommitté består av rock’n’roll-historiker som utser 5-7 kandidater varje år. Ett tusental experter röstar. De artister som får det högsta antalet och mer än 50 % av rösterna blir invalda. När legendariska Rock’n’Roll Hall of Fame fyllde 25 år firades det med en sex timmar lång konsert i Madison Square Garden där storheter som U2 och Rolling Stones gav sitt bidrag till födelsedagsbarnet. Sedan museet öppnande har Rock’n’Roll Hall of Fame and Museum välkomnat nästan åtta miljoner besökare från hela världen.

Text: Milou Daquin Bild: Agnes Abresparr


Kultur

Dolly - början på en

vetenskaplig revolution

1995 föddes fåret Dolly, som var det första däggdjuret någonsin som fötts som en klon via en cell från ett vuxet får. Efter 177 försökt lyckades man genomföra kloningen, som var ett revolutionärt steg inom forskning.

D

olly var en tjej och föddes den 5 Juli 1996 av ett vuxet får. Det var Ian Wilmut och Keith Campbell I Scotland som lyckades klona det första däggdjuret i världshistorien. Under Dollys liv födde hon själv flera stycken ungar. När Dolly var fyra år gammal fick hon ledgångsreumatism som är vanligt hos äldre får. Ledgångsreumatism är en inflamma-

tion när man får ont i skelettet och svårare att röra sig. Dolly dog vid sex års ålder av cancer som orsakats av ett lungvirus. Cancern var smittsam och dödade ett får som låg i spiltan precis bredvid Dolly. Genom forskning av kloning idag kommer vetenskapsmännen på nya botemedel mot cancer som i framtiden kanske kan leda till att sjukdomar som

leukemi kommer gå att bota. Genom kloningstekniken kan det även bli möjligt att framställa transgena grisar som kan användas för organ transplantationer till oss människor. Ordet transgen betyder att man på konstgjord väg infört en gen i alla sina celler. Under kloningsprocessen idag använder man en individs gener för att skapa en exakt samma uppaättning av DNA. Forskare har aldrig lyckats klona en människa. Forskare säger dock att enäggstvillingar är en naturlig kloning som sker hos människor.


Evigt liv är något som människor har drömt om länge. År 1995 kom Expressen ut med en artikel med forskaren Michael Price’s projekt Alcor som ligger i USA. Michael Price är utbildad datoringenjör och programmerare. Michael och hans tre vänner som grundade Alcor tror på evigt liv om man tömmer en människa på blod, injicerar antifrysmedel i ådrorna, sågar av huvuden på människor och stoppar dom i frysboxar i 100 år när dom dött. Michael anser att människorna som blir nedfrysta inte är döda, utan att dom befinner sig i en slags koma.

säger att man i framtiden kommer kunna göra nanoteknologi, kloning och genmanipulation för att få en ny kropp. Paul Garfield, rådgivare på Alcor i USA sa år 1995 i intervjun ” Vi har inte försökt väcka någon ännu. Vi vet inte hur man gör. Men

max 14 dagar för forskningens skull. Kloning av människor är förbjudet i Sverige eftersom man inte vet helt säkert vad som kan hända med klonen. Tidningen Metro gjorde nyligen ett repotage om odlat kött. Metro intervjuade Fu-hung

“Efter 177 försök lyckades man genomföra kloningen”

det vet framtidens forskare”. Eftersom tekniken utvecklas måste det finnas lagar om vad som får göras och inte får göras under klonings processen. Både i Sverige och övriga Människokropparna an- världen finns det regler om vänds inte under processen, hur ebryonala stamceller får utan det är endast huvudet och användas av forskare. I Sverhjärnan som behövs. Michael ige får embryon hålls vid liv i

Hsieh som är professor i biologisk teknik på universitetet i Missouri i USA. Hsieh beskrev hur odlat kött kan komma till affärerna om bara några år och kan få positiva effekter på miljön. Processen för odlat kött är samma princip som sker vid kloning. Kan detta vara den nya framtiden? Antar att vi bara får vänta och se. Kloning är någonting som funnits med oss människor sedan många år tillbaka. Man ser det på film, och vem vet, man kanske kommer kunna se det i mat affärerna i framtiden. Fåret Dolly fick hela forsknings världen att vilja och tro mer och mer. Sedan kan man diskutera ifall kloning är bra eller dåligt. I vissa sammanhang kan det vara bra, till exempel då man försöker framställa transgena grisar som kan användas för organ transplantation. Men kloning kan även vara dåligt när forskare vill klona människor. Man vet inte hur det kan sluta eller vart det kommer leda till. Men en sak är säker, kloning är en forskning som leder till många saker. Framtiden kommer vara fylld med nya spännande saker och jag kan inte vänta tills jag kommer få se hur allt slutar. Text: Emma Schlyter Foto: Sara Bergström


KULTUR

Livet blev lättare med en

Metro blev snabbt en naturlig del av resenärernas vardag och är idag Sveriges populäraste gratistidning.

År 1995 grundades dagens populäraste gratistidning i Sverige som delas ut runt om i tunnelbanorna runt om i flera länder i dagsläget. Metro tidningen blev snabbt populär och fick läsare snabbt eftersom att tidningen var gratis, individerna i Stockholm tyckte att det var bättre att få en gratistidning på morgonen på väg till jobbet än att betala pengar för att få en tidning hem till dörren. Metro var unikt på det sättet att det var gratis vilket gjorde att alla individer i Stockholm fick läsa en morgontidning, de individer som inte hade råd med en tidning eller en tv fick alltså sina nyheter gratis tack vare Metro.

D

en 13 februari 1995 blev läsandet helt gratis för stockholmarna tack vare Robert Braunerhielm, Pelle Anderson och Monica Lindstedt som är Metros grundare. I början gavs dagstidningen Metro bara ut i Stockholm men redan år 1998 började tidningen delas ut även i Göteborg, år 1999 spreds Metro även vid-

are ner till Malmö. År 1995 blev livet för det tidningintresserade svenska folket eftersom att gratis tidningen Metro skapades, att det skapades en morgontidning som inte kostade något skapades var oerhört stort för stockholmarna. Allt började på det fantastiska året 1995, det var starten på något revolutionerande som skulle

bli något stort. Just nu är Metro den populäraste och mest lästa gratistidningen i hela Stockholm. I början utgavs Metro runt om i Stockholms tunnelbanor, men inte i några andra städer i Sverige vilket har förändrats oerhört mycket sen 1995. Utgivningen av tidningen startade

g


gratistidning i handen

13 Februari 1995 i tunnelbanorna i Stockholm, nu på 2012 talet delas inte Metro bara ut i Stockholms tunnelbanor utan i 19 länder och över 100 storstäder i Europa, Nord Amerika, Syd Amerika och Asien. Metro spred sig oerhört snabbt till Europa, det krävdes endast 17 år för att Metro skulle ha 15 miljoner läsare varje dag vilket är oerhört snabbt för att få så många läsare på en så kort tid. På bara 17 år blev Metro den ledande dagstidningen, inte bara i Sverige utan runt om i hela världen, det bevisar att Metro är en bra morgontidning som har det de flesta söker. Metro är ingen vanlig dagstidning, den har så mycket mer än vad de tillexempel svenska dagbladet har. Metro är uppdelad i olika delar, en del i Metro är en mode del som är en känd del ut Metro som drivs utav åtta tjejer, en utav dem är kända mode bloggaren Petra Tungården. Med hjälp av mode delen i Metro har dem fått många nya yngre läsare som är intresserade utav modet vilket leder till att ännu fler börjar läsa Metro, det gör även tidningen mycket roligare enligt mig eftersom att de inte bara är nyheter i Metro utan även en mode del. Många ställer sig frågan ”hur kan gratistidningar överleva utan pengar?”. Metro tjänar sina pengar genom att företag skickar

Idag har Metro 15 miljoner läsare varje dag världen över.

in annonser till tidningen, det är därför Metro är uppbyggd på otroligt många annonser. Metro tjänar en oerhört stor summa på sina annonser, om ett företag vill ha en annons på uppslaget vilket är sida 2-3 i tidningen måste företaget/personen betala ca 490.000 kronor. Eftersom att Metro är den ledande dagstidningen är det många företag som betalar den stora summa pengar föra att det är hela 1,6 miljoner personer i bara Sverige som ser den annonsen.

ro utökas till flera delar av Europa och till hela Sverige eftersom att det är så smart idé med gratistidningar. Det som jag tror krävs för att Metro ska utökas till fler städer och länder är pengar, eftersom att Metro är en gratistidning är det svårare för dem att få in pengar än om man jämför med svenskadagbladet som tar betalt för sina tidningar. Jag tror inte att pengar kommer vara något så stort problem för Metro ifall dem utökar sig till flera platser i världen eftersom att desto Jag anser att Metro var en mer läsare dem har desto otroligt positiv idé för sam- mer individer kommer vilja hället med tanke på att alla sända in annonser till tidfår nyheterna gratis vilket ningen. Så jag tror aldrig att göra att alla får chansen att Metro kommer läggas ner veta vad som händer runt eftersom att är en så stor del om i världen. Enligt mig led- utav samhället just nu, därer det till ett mer jämnställt för tror jag det skulle vara samhälle vilket de flesta en bra idé ifall tidningen här i världen strävar efter. utökades till flera platser. Metro har gjort en stor förändring för samhället med tanke på att det är en gratis morgontidning som oerhört många individer Text: Linda Grimborg läser. Jag hoppas att Met- Fotografi: Evelina Galli


KULTUR

Hip Hop genom åren

Hiphop - mer än bara en musikstil

Hip Hop som musikform var väldigt populärt under 90-talet men den uppkom först under 70-talet. Hip hopen växte fram under 70-talet i USA, den blev väldigt stor runt om i världen först runt 80-talet. Hip Hopen är snarare en kultur än en musikstil, något som märktes mer under 80-talet. Det brukar sägas att hip hop kulturen utgörs av fyra delar; rap, DJ:ing, breaking och graffiti. Under 90 talet spreds hip hopen som musikform i många delar av världen. USA Under 90-talet började Hip hop musiken ta en annan ton i USA:s västra delar. Rappare och producenter introducerade en grövre variant av musiken, dels genom Dr.Dre:s album ”The Chronic” (1992). Det började talas om ”gangsta rap”, en musikform som kom att dominera stora delar av musiken i USA:s västra delar. Hip

hopen blev mer G-funk, den fick ett annat beat.Ytterligare något som hände med hip hopen under 90-talet var att den kommersialiserades och fick en helt annan spridning, inte bara i USA men även i resten av världen. MC Hammer, en, inom hip hopen, väl omdiskuterad artist slog igenom med låten ”U can’t touch this”

och kom att bli den bäst säljande rapparen under 90-talet. Tupac och Notorius B.I.G var väldigt stora rappare under 90-talet, de har kommit att bli hip hop legender. År 1995 släppte Tupac ett album som heter ”Me against the world” som är ett väldigt välkänt album, dock så blev Tupac skjuten år 1996. Hip Hop har ändrat kul-


turen genom klädstilen, språket och dansen, helt plötsligt så hade man en ny klädstil och man började tala mer ghetto (man började använda slang)Det är lite som att den vardagliga stilen ändrats genom kulturändringen. Samhället anammade musiken mer än vad den gjorde med de andra tre elementen, varför det var så vet jag inte men på senare 90-talet så öppnade hip hopen mer vägar till en framtid genom dans. Man blev mer intresserad av att lära sig dansa hip hop, hip hop dansen gjorde så att man blev mer intresserad av andra dansstilar som

dancehall, reggae, techno osv. Hur det kommer sig att det var hip hop dansen som öppnade vägar till andra dansstilar var att man ville mixa och blanda in lite andra danssteg utöver de vanliga hip hop stegen. Det är även så här som dagens samhälle har influerats eftersom nu går nästan alla runt och lyssnar på musik och då blir det så att man blir intresserad av att kolla på musikvideos och så ser man vad de har på sig och då blir vi mer intresserade av att klä oss som de gör. Just nu så brukar ungdomar i dagens samhälle kalla en viss klädstil för ”swag”. Denna

Trots hiphopens kultur var det musiken som samhället anamade mest

klädstil har då influerats av artister som Wiz Khalifa, Chris Brown,Tyga osv. Sverige Det var runt 90-talet som hip hop musiken blev mer populär i Sverige genom att många artister började producera hip hop musik. Även artister/musik grupper i Sverige producerade hip hop. Latin Kings och Blacknuss gjorde hip hopen ”mer” känd här i sverige. Dock så gjorde Blacknuss mer G-funk musik är vanlig rap musik.

Text: Winta Yosef Fotografi: Evelina Galli


KULTUR

Inne på Record Hunter blev Fredrik Karlsson intervjuad av Elias Albinsson.

Det svenska popundret Under 90-talet blomstrade den svenska musikbranchen, främst popmusiken. Artister och grupper som Robyn, Ace Of Base och The Cardigans erövrade listor världen över. Producenter och låtskrivare som Max Martin och Denniz Pop arbetade tillsammans med de allra största världsartisterna. Denna explosion av spass många svenska genombrott brukar man kalla för ”det svenska popundret”. Det som man kallar för ”det um om just svensk popmusik svenska popundret” började på musikmässan i Cannes år under 70-talet med ABBAs 1999. Demonproducenten Max otroliga framgångar i världen. Martin menar att det handlar Med uttrycket menar man att om att man inte fick tro på sig Sverige har haft och fortfarande själv men att man nuförtiden har en väldig framgång inom får ha självförtroende och popmusiken med tanke på att drömma om framgång. Undet är ett så pass litet land med der seminariumet kom man få invånare. även fram till att det svenska Men varför har just svensk pop- språket är ett väldigt melodismusik lyckats så bra? Detta dis- kt språk som är enkelt att göra kuterades under ett seminari- musik av. Jag pratade med

Fredrik Karlsson som jobbar på skivaffären Record Hunter i Stockholm om just den svenska popmusikens internationella framgångar. Karlsson sa då att det berodde mycket på det väldigt goda rykte som musiken fåttt genom framför allt Abba men änen ifrån alla de svenska hårdrocksband som tidigare hade slagit igenom. Han sa även att det var en blandning av väldigt bra producenter, musiklärare och musiker som bidrog till de internationella framgångarna. Karlsson ansåg att den viktigaste anledningen till de svenska framgångarna var och forfarande är att man alltid har lyckats med rättt slags musik för stunden, alltså väl-


KULTUR

Kategorin 90-tal finns inne på Bengans som innehåller då musik från det årtiondet.

digt bra tajming.Ett exempel på detta är E-Type som blev stor under 90-talet med sin Eurodisco, något som nästan ingen lyssnar på nuförtiden men som då var helt rätt. Statligt finnansierade replokaler genom ABF har ocksvarit viktigt för musiker att kunna öva och bli bättre. Genom de statligt finasnierade replokalerna fick alla en chans att spela menar Karlsson.

Bridge” sålde bara 3 miljoner. 1995 var även året då Robyn fick sitt stora genombrott med singeln ”Do You Really Want Me (Show Respect)”.

är rätt för stunden tillsammans med talangfulla musiker och producenter så jag alldeles övertygad om att den svenska musikbranchen kommer att stå högt upp i framtiden också.

Det svenska popundret är något som fortfarande pågår i allra högsta grad, mycket pågrund av det goda rykte som den svenska musiken har byggt upp under många år. Att man kommer med rärt musik vid rätt År 1995 drog svensk musikin- tilfälle är något som man fortdustri in 1,5 miljarder kronor farande gör. Housemusiken till Sverige vilket då var ett nytt är en musikstil som just nu är rekord. Detta berodde mycket väldigt populär och det finns på de stora framgångarna i Ja- otroligt många svenska artispan. The Cardigans sålde 600 ter. Några exempel på detta är 000 skivor i bara Japan. Ace Of Avicii, Sebastian Ingrosso, AxBase släpper nytt album. Dock well och Steve Angello. inte lika lyckat som debutalbu- Om man fortsätter på samma met som sålde 19 miljoner ex- väg som man gått de senaste Text: Elias Albinsson emplar. Den andra plattan ”The 40 åren med att göra vad som Foto: Camilla Nystrand


KULTUR

Det sämsta filmåret År 1995 var ett av de sämsta åren i modern amerikansk biografs historia. Få år har den amerikanska filmindustrin, gjort så små vinster som för 17 år sedan. Detta är aningen underligt med tanke på att så många filmer som idag anses vara klassiker släpptes under år 95 inom många olika genrer. Toy Story är en animerad barnfilm från filmskaparna Pixar. Filmen handlar om leksaker som får eget liv när ingen ser. Leksakerna bor i en leksakslåda i pojken Andy Davies rum. Huvudpersonen i filmen är cowboyen Woody, vars röst görs av Tom Hanks, lekakernas ledare och Andys favoritleksak. Eller d.v.s. tills Andy får en ny, häftigare leksak. Den nya

leksaken är den lilla actionfiguren i rymdtema, Buzz Lightyear. Trots att Buzz är en leksak är han helt övertygad om att han är en riktig astronaut. Som förväntat blir Woody både svartsjuk och ledsen. Han börjar planera hur han ska bli av med Buzz. Filmen mottogs väldigt väl och fick goda recensioner. Två uppföljare har gjorts. Tom Hanks sa nyligen i en intervju med BBC att en tredje uppföljare eventuellt skall göras. Toy Story var den första helt datoranimerade långfilmen någonsin. Animerade filmer hade gjorts förut men den här filmen var den första av sitt slag. Sedan 1995 är i stort sett alla tecknade Disney och Pixar filmer skapade med hjälp av datoranimation. Under 1995 var verklighetsbase-

rade filmer lite av en fluga i Hollywood. Många sådana filmer släpptes under detta år. Några av de filmerna var Braveheart, Apollo 13, Pocahontas, Nixon, Georgia, Casino och ännu flera. Braveheart är regisserad av Mel Gibson som även spelar huvudrollen, William Wallace, en fattig bonde. Filmen utspelar sig i Skottland under 1200-talet när Skottland var under brittiskt styre. Britterna behandlade skottarna dåligt och de levde i fattigdom och förtryck. Efter att Williams fru Murron blivit mördad av en engelsk soldat bestämde han sig för att hämnas på britterna. Hans stridslystnad smittar av sig på flera andra och snart har skottarna startat ett uppror. Många historiska personer cirkulerar i filmen, bland


KULTUR

annat huvudpersonen William Wallace, Kung Edward I, hans son och sonens fru Isabella, en fransk prinsessa. Filmen mottog bra kritik och vann fem Oscars, bland annat för bästa film och bästa regi.

enda, Disney-filmen med influenser från historisk fakta. De båda huvudpersonerna har existerat på riktigt, Pocahontas och John Smith. Även denna film fick bra recensioner.

Även Disney föll för trenden med filmer baserade på historiska händelser och släppte en verklighetsbaserad, animerad film.

Under 1995 släpptes varken några animerade eller verklighetsbaserade filmer i Sverige. Heller inga riktigt minnesvärda filmer.

Filmen hette Pocahontas, efter huvudpersonen i filmen. Pocahontas var en indiankvinna och en medlem i Powahtan stammen. Filmen utspelar sig i Jamestown i Virginia på 1600-talet, under kolonialiseringen av Nordamerika. Ett fartyg med nybyggare som letar efter guld seglar till Jamestown. Det visar sig snart att det inte finns något guld att finna i Virginia och stridigheter mellan indianerna och nybyggarna bryter ut. Filmen är den första, och

spöar upp dem vid varje chans han får. Filmen följer Berts liv då hans försök att hitta en flickvän och förlora sin oskuld. Filmen är en fortsättning på tvserien Bert som visades på SVT. Som sagt var år 1995 ett år som innebar en låg vinst för dem amerikanska filmindustrin. Likaså var år 2011. Enligt undersökningar såldes ungefär 1,22 miljarder biobiljetter under år 1995 och ungefär 1,29 miljarder år 2011. Detta verkar kanske mycket, men om man jämför med till exempel år 2004 då 1,49 miljarder biljetter såldes eller år 2009 då 1,42 miljarder biobesök gjordes i USA syns en märkbar skillnad.

En svensk film från detta år, som en del nog kommer ihåg, är Bert den siste oskulden. Filmen handlar om den glasögonprydde, nervösa och lite nördiga tonåringen Bert. Bert har, enligt sig själv, tre stora intressen; Flickor, kvinnor och tjejer. Han bor i en lägenhet tillsammans med sin pinsamma mamma och ännu pinsammare pappa. Han och hans två bästa vänner plågas av mob- Text: Tove Werner baren Klimpen som gärna Bild: Vendela Wijk


LIVSSTIL & SPORT

Kläderna speglade folkets personligheter

I

ntresset för mode har alltid varit stort, de flesta utav oss har alltid gillat mode och följt olika trender. År 1995 var intresset för mode lika stort som det är nu år 2012. Populär klädsel: kostym. Även kvinnor gick klädda i kostym. Kostym var innan 1995 ett plagg reserverat för män. Kostym skulle vara ett sorts märke för ”frihet, jämlikhet och broderskap”. Man designade ultrafeminima kostymer som kvinnor kunde använda istället för aftonklänningar. Eftersom att kostymen är ett så

brett klädesplagg som kan bäras vid alla olika tillfällen fick den utmärkelsen årets plagg år 1995. Förr såg man på kostym med stor respekt, men år 1995 såg man det mer som en välklädd och självsäkert klädesplagg. Man ville inte visa sin status och sina pengar genom att bära vissa kläder, utan man ville visa sin personlighet. Det var mycket färger, fria kombinationer och flexibilitet i kläderna. Det sågs som snyggt när man bar kläder i blått och när man hade flera lager kläder.

korta kjolar och mycket starkafärger. Så gick tonårstjejerna i Sverige klädda detta år. Tjejerna i Spice Girls var tonårstjejers förebilder. Det var mode att ha platåskor, skorna fanns i alla möjliga olika färger. Kortkorta kjolar och kjolen skullevara i samma färg som magtröjan som man oftast hade till kjolen.

En annan mode-stil under 1995 var magtröjor och att inte bära någon bh. Tänk dig Spice Girls klädstil, magtröjor, kort

Tonåringarna och de vuxna bar raka jeans när de inte var klädda i kjol eller klänning. 1995 bar småbarnen kläder

“Det

var mycket färger, fria kombinationer och flexibilitet i kläderna.


som var enkla att leka i och mysiga. Som flexibla klänningar, mjukis kläder, bomulls t-shirtar och mjuka jeans. Nu 2012 så bär barnen samma sorts kläder som sina föräldrar. Oflexibla kläder som te.x skjortor, tajta jeans och tajta linnen. Modet som var under år 1995 börjar komma tillbaka nu år 2012. Magtröjor, platåskor och mycket färger. Modet kommer och går och nu är det dags för 1995 års mode att komma tillbaka. Det enda som skiljer sig åt med modet nu är att det inte är så starka färget utan det är mera pastellfärget som är inne i år. Kavajer har varit mode enda sedan 1995 och framåt men nu finns det kavajer i pastellfärget så som ljusrosa och ljusblå osv som man matchar

Kavajer har varit mode enda sedan 1995 och framåt.

med likadan färg på klackskorna och ett baslinne och jeans. Färgade jeans börjar också komma tillbaka, jeansen är också i pastellfärger. Klädstilerna skiljer sig dock åt från 1995, det finns mer tidningar så som Elle, Solo och Veckorevyn, mer märken, mer affärer och kanaler. Fotomodellerna och bloggare, de alla har en stor roll vid som blir mode. År 1995 fanns det inte lika många av dessa saker, tonåringar följer mode som fotomodeller, bloggare och tidningar visar, dessutom vad olika märkes kläder har lanserat i olika kollektioner och vad affärerna har på skylt dockorna. En sak som inte är lika mycket mode nu som det var då är korta tajta kjolar, man har istället korta slitna jeans shorts som är midjehöga.

Dessa shorts finns i massa olika färger, med fransar och nitar. Finns shorts som liknar Amerikas flagga, eftersom Amerikanska flaggansmotiv är väldigt modernt nu. Vilket det inte var då. Olika mönster så som blommigt har kommit tillbaka. Paul Smith en välkänd designer år 1995 kom på idéen med att ha blommigt på sina skjortor genom att han kollade olika fröpåsar och tog idéen därifrån, han försökte göra liknande blommor som skulle ge sina skjortor ett ordentligt

uppskjut. Hans modeskapande får honom att framstå som en nationalhjälte skriver reportern Susanne Pagold i sin artikel i DN den 12 december 1995. Mode har alltid varit och kommer alltid vara en grej som kommer och går. Modet som vi har nu kanske kommer vara mode om 20 år igen. Om vi tar 80 tals mode som ett exempel, det var mode igen ett tag i början av 2000-talet.

Text: Nathalie Sommar Lindskog kjnkkjlkknlln Bild: Agnes Norman n


LIVSSTIL

Den alternativa livsstilen Straight Edge är en livsstil som innebär att man inte förtär alkohol, droger eller tobak. En kultur som kopplas till både punk och hardcoremusik och även veganism. Idag är det inte många som vet vad Straight Edge är eller vad det står för men på 90-talet var kulturen betydligt större, de hade en aktivare publik och gemenskapen var stark. Straight Edge kommer ursprungligen från hardcorebandet Minor Threat. Bandet ville vara rebelliska och banbrytande och i deras kändaste låt, Straight Edge, uppmanar de att vara avhållsam från alkohol och droger vilket var nytt inom rockmusiken. De som är Straight Edge kan ofta bära runt på symbolen X av olika slag. Det kan vara tatueringar, pins eller tryck på kläder, men X är en symbol för Straight Edge.

för att spelningarna ägde rum i klubbar som serverade alkohol och därför förbjöds personer under 21 år att komma in. När Ian MacKaye var på turné med sitt andra band Teen Idles år 1980 besökte de staden San Fransisco och där tyckte klubbägaren på klubben de spelade på att även tonåringar ska kunna få se artisterna spela.

De märkte då deras händer med stora X som en symbol Att ha X på sina kläder/krop- för att bartenders inte skulle pen kommer från USA på servera alkohol till dem. Det 80-talet då Ian MacKaye, blev som en grej inom Straight medlem i bandet Minor Threat, Edge att markera sig med X setyckte att han missade många dan, även människor som fick spelningar när han var yngre dricka alkohol målade ett X på

handen för att visa sin poäng. Straight Edge handlar framförallt om att inte använda droger, dricka alkohol eller röka samt snusa. Men vissa avstår också från promiskuöst sex, men det är mycket ovanligt. Det var mer vanligt i USA då människor i publiken hade sex medan banden spelade, men det problemet hade man inte i Sverige. Det är även vanligt att man är vegetarian eller vegan när man är Straight Edge. Namnet Straight Edge användes på tidigt 1900-tal för att beskriva vegetarisk eller vegansk livsstil. Enligt artiklar fanns det en vegetarisk restaurang som


hette ”Straight Edge Kitchen” i New York Citys Greenwich Village under den tiden. Straight Edge var väldigt stort i Umeå. Bandet Refused kommer från Umeå och är ett av Sveriges största hardcoreband som är förknippad med Straight Edge. De var mycket omtalade för sina revolutionära texter som handlade om marxism, djurrätt och Straight Edge. Deras första skiva släpptes 1994 och blev även grammisnominerad i kategorin ”Årets hårdrock” år 1995. Uppbrottet mellan medlemmarna i Refused kom att vara år 1998 när de befann sig på en USA-turné. Sedan dess har de blivit ut-

sedda till det trettonde plats när den brittiska hårdrockstidningen utsåg ”50 Most Influential Albums of All Time”, de var det enda svenska bandet med på listan. Nu är Refused tillfälligt återförenat och ska spela ett antal spelningar runt om i världen, bland annat; Coachella Music & Arts Festival och Way Out West. Umeå var kända över hela världen för sin hardcorescen och Straight Edge-kulturen. Det var många som blev Straight Edge i mitten av 90-talet i Umeå och det blev väldigt mainstream efter ett tag. Nu har de flesta i Umeå lagt kulturen på hyllan och

idag är Straight Edge större i Stockholm, Göteborg, Malmö och Örebro samt Västerås. Karin Holmgren, arkivchef på folkrörelsearkivet i Västerbotten säger att man först i efterhand insåg hur stor Straight Edge-rörelsen verkligen var inte bara i Umeå, utan i resten av världen också.

Text: Klara Garberg Bild: Maila Dimle

e X s


LIVSSTIL & SPORT

Barn tillbringar för mycket tid vid TV:n, enligt American Academy of Pediatrics.

Ett liv framför TV:n A

tt varje hem har minst en TV-apparat har nästan blivit som ett krav för dagens samhälle. Den utvecklade tekniken gör det möjligt för oss att sitta framför TV:n flera timmar i streck. Även medians utveckling av spridning sätt har gjort oss beroende. Egentligen är dess ända rikiga konkurrens tidsskrifter. Men som läget ser ut nu, med denna teknik som “är här för att stanna”, vet vi inte hur länge tidskrifterna kommer finnas kvar. Pocahontas är en animerad film producerad av Walt Disney feature Animation. Det är den 33:e animerade filmen skapad av Disney och handlar om Pocahontas och den indianstam hon tillhör, Powhatan och deras första möte med de engelska bosättarna i Jamestown, Virginia. Filmen är baserad och inspirerad på verklig historisk

fakta och är från min erfarenhet en otroligt bra film för barn i alla åldrar! Ta det från någon som växte upp tittandes på näst intill alla Disney filmer som gjort dittills. Vid den tidpunkten var det nästan de enda riktiga filmerna menade för barn.

Barnen idag inser troligtvis inte hur bortskämda de är

Barnen idag inser troligtvis inte hur bortskämda de är med mer än fem hela kanaler ägnade åt barnprogram och eventuella filmer. Efter att jag ställt frågan till ett antal ungdomar födda 1995 håller samtliga med om att skillnaderna från vår tids barninriktade TV och dagens urval är väldigt stora. Plus att dagens barnfilmer och program börjar baseras allt mer på fiktion och fantasi. Det finns inte så många handlingar som är mer verklighetsbaserad

eller ens inspirerad av verkliga förhållanden/situationer. Det bidrar ju också till att barnen, tittarna som ännu inte fått en uppskattning om hur vår värld ser ut får en helt annan, ibland förvrängd bild av samhället de lever i. Att allt har ett lyckligt slut är något vi alla avundas från filmer men samtidigt förstår man när man blir äldre att lyckliga slut är sådant man själv måste kämpa för. Man måste kunna inse detta för att inte få en sådan chock när man inser att det inte kommer gå så lätt i livet som en saga. Fast man är ändå glad att rasismen inte accepteras i sagor som Tintin där en mörk man presenterades liknande ett monster.

Det inte bara barnprogram som har utvecklats och utvidgas sedan 90-talet. Allt från dokusåpor till dokumentärer börjar alla få varsin kanal. Därmed spenderas allt mer tid klistrad framför TV:n. Inte som det


som det var förut då man gick ut eller tvingades hitta på nåt helt annat att göra när man visste att barnprogrammet eller TV-serien inte började förrän 6 eller 7. Vi binder oss till TV:n som iglar och nu har vi kommit till det stadiet att även om det finns 100 olika kanaler att bläddra mellan kommer vi ofta fram till att det inte finns något att titta på.

Kan leda till att barnet blir våldsamt

När det finns för mycket att välja mellan händer det att vi aldrig skaffar ett större intresse av en specifik sak utan bara zappar från kanal till kanal. Man skulle kunna jämföra detta fenomen med barn som tvingas välja mellan att leka med olika leksaker som den blir tillgiven. Distraktionen av de nya fräschare leksakerna gör att vi direkt lämnar den tidigare leksaken som vi bara för några minuter sedan känt samma sak för. Men neglation är inte det enda problemet med TV:ns

allt större roll i vår vardag. The American Academy of Pediatrics som är en organisation av 60 000 barnläkare som ägnar sig åt optimal fysisk, mental och socialt välmående hos bebisar, barn, ungdomar och unga vuxna, rekommenderar att barn i 2 års åldern eller yngre inte utsätts för medier överhuvudtaget och att mediekonsumtionen för barn i 3 års åldern eller äldre inte ska överstiga 2 timmar per dag. Trots detta beräknas över 65 % av barnen se på TV mer än två timmar per dag, samtidigt som de utsätts indirekt för TV:n sammanlagt över 5 timmar per dag. De påstår att detta överskridande kan leda till att barnet blir våldsamt.

ett universitet i Texas, (evandewater@mail.utexas.edu). Den handlar om hur en överdos av TV-tittande och stillasittande har ett samband med procenten barn drabbade av fetma i USA. I artikeln skriver hon även om hur massmedian utvecklats och nu tar större del av vår vardag än någonsin innan. Hon skriver: ”Det verkar säkert att säga att tekniken är här för att stanna, och det är nästan garanterat att spela en allt större roll i vårt dagliga liv. Således är en grundlig förståelse av den typ av dess påverkan på hälsa och välbefinnande en viktig del av folkhälsans agendan i USA”. Precis som hon skriver är detta ett växande oförnekligt problem som måste upplysas om i USA, men så klart är det inte bara ett problem där utan måste uppmärksammas även globalt.

Efter närmare efterforskning fann jag även en artikel i Presstext.se från TT som handlade om att ännu en undersökning kring sambandet mellan TV- Att lära sina barn måttlighet tittande och fysisk hälsa har do- av speciellt tid spenderat framkumenterats i Archives of Pedi- för TV:n kan göra stor skillatrics and Adolescent Medicine. nad på dess barns framtid. Artikeln är skriven av Elizabeth A. Vandewater som har ett PhD inom Mänsklig utveckling och Text: Emelie Johanssonddj Familjevetenskap och jobbar på Foto: Elin Mattsson kk

Det finns många fler barnfilmer och barnprogram idag än vad det gjorde år 1995.


Även fast tunnelbanorna är det huvudsakliga färdmedlet i Stockholm, är de inte riktigt helt ensamma ännu. De gamla spårvagnarna körs fortfarande än idag på röda linjen och ovan jord går även bl.a. Djurgårdslinjen.

LIVSSTIL

Vardagens resor Jag har forskat lite kring hur vi reser, tar oss från plats till plats. Ett ämne som påverkar massa människor. Många tar tunnelbana, buss, pendeltåg mm varje dag till exempel för att komma till jobbet, skolan, kompisarna. Hur skulle det fungerat utan kollektivtrafiken? Stockholms tunnelbana invigdes den 1 oktober 1950 i och med att sträckan

Slussen- Hökarängen öppnades för trafik. Tunnelbanesystemet har sedan förlängts flera gånger. Vid några tillfällen har flera sträckor öppnats samma dag.

inte förändrats märkvärdigt.

År 1995 inträffade det även en allvarlig olycka i stockholms tunnelbana. Då det brann i en kabel vid Anledningen till att en tun- Skanstull. Det är den senaste nelbana började byggas i allvarliga branden i tunnelStockholm var att träng- banan. seln på Stockholms gator hade börjat bli ett allt större Under 90-talet ökade klottret problem under tidigt 1900- och vandaliseringen i tunneltal. Bilar och bussar trängdes banan eftersom den då hade på gatorna. De makthavande öppet dygnet runt på helger. i stockholm inspirerades av andra storstäder som New År 1995 tar många tunnelYork och London som redan banan varje dag. Buss, bil och hade sånt. Sedan dess har spårvagnstrafiken blir lättare. tunnelbanan mest byggts ut men Fler och fler linjer byggs ut hela


SL anlitar konstnärer som får i uppdrag att dekorera tunnelbanestationerna för att göra det trevligare för resenärerna. Bilden föreställer Kungsträdgårdens uppgång mot Arsenalsgatan. Målningen är gjord av Ulrik Samuelsson och invigdes år 1987.

tiden. Gåendet ökade enligt en undersökning och cyklandet minskade under 1995-2001. Förr i tiden använde man mycket spårvagnar vilket vi har gått tillbaka till på vissa ställen. Jag tror inte att tunnelbanorna kommer bli så super teknologiska i framtiden men att de kommer bli mer effektiva, mindre förseningar, snabbare tåg, fler uppgångar, längre vagnar. Men det sistnämnda kan bli svårt eftersom man då måste bygga större stationer. När tunnelbanorna byggdes så fanns det mycket mindre människor och vi blir bara fler och fler. Så tänk hur fullt det kommer bli på tunnelbanorna under rusningstrafiken i framtiden. I tex Japan finns det

till och med folk som jobbar med att det är mycket detsamma. att pressa in folk i vagnarna i Samma svar som vi fått när vi stora mångmiljonstaden Tokyo. letat information om frågan. ”Hur tror du att tunnelJag har även intervjuat banorna kommer se ut i framGöran som har jobbat inom tiden?” frågade jag Göran. kollektivtrafiken sedan 1989. ”Jag tror att det kommer bli mer Jag intervjuade honom på sl- utbyggt, nu har vi ju citybanan center. Han har jobbat som mm på gång och vi inspireras tågförare och informatör. hela tiden av andra städer Han säger att han alltid har med modernare tunnelbanor.” älskat sitt jobb och har varit intresserad av tåg sedan barnsben. Jag tackar för intervjun med “Det är ett jobb som påverkar Göran som nu måste fortsätta massa människor, efter- jobba. Vi har lärt oss ännu lite som det är så extremt många mer om stockholms kollektivsom åker i kollektivtrafiken trafik och jag går mot tunvarje dag. Man möter alla nelbanan för att åka hem. sorters människor, det är inget enformigt kontorsjobb.” När han får frågan om han Text: Taran Rothery tycker att tunnelbanan har Fokstuen förändrats mycket svarar han

Bild: Cecilia Wermdin


SPORT

Under den moderna tiden var både Djurgården och AIK’s huliganismgrupper kända.

Polisens försök att stoppa huliganerna misslyckas

90-talets supportrar satte trenden för kommande generationer och huligankulturen frodades. Svensk fotboll var på väg upp, och Sverige som fotbollsnation sattes äntligen upp på den internationella kartan. Text: Erland W Almqvist Bild: Nathalie Rönn Nyberg

1995 så såg allsvenskan väldigt annorlunda ut. De lagen som oftast låg på topp var IFK Göteborg, Hammarby och Djurgården. AIK var på väg uppåt. Fotbollsallsvenskan 1995 vanns av IFK Göteborg som hade inlettt säsongen dåligt men sedan lyckats vända och förbättra sitt spel. Några av de mest uppmärksammade spelarna var bland annat Jesper Blomqvist, Thomas Brolin och Niklas Skoog. Många matcher flyttades till diverse olika planer runtom i Sverige på grund av kommunalstrejken som pågick September-Oktober. Debatten om huli-

ganism blossade återigen upp, men nu var det Djurgården som fick skulden i stället för AIK som tidigare haft de mest brutala supporterklubbarna. Det var under 90-talet som supporterkulturen utvecklades som mest och huliganerna började organisera uppgjorda slagsmål. Säsongen avslutades med att en match mellan DIF och Halmstads BK bröts på grund av att en DIF supporter hoppat in på plan och sparkat ner domaren. Halmstad ledde med 2-0. Den moderna huliganismen utvecklades under den här tiden och firmorna som var mest kända på den tiden var Djurgårdens Blue Saints och AIK’s Black Army. Dessa skulle på 2000-talet utveckla mindre utbrytargrupper som ökända ” Firman Boys” och DFG. Polisen fick lägga ner enorma resurser på ökad säkerhet vilket senare ledde till att huliganernas lag senare fick betala säkerhetskostnaderna själva, något som man trodde skulle resultera i att huliganerna slutade slåss på grund av lojalitet till lagen. Så var det dock inte. Svenska huliganer hade mycket kontakt

med utländska supporterklubbar och lärde sig därifrån att organisera sig. På 90-talet var elitsatsning inte alls lika tidskrävande och nästan alla spelare hade ett jobb vid sidan om, till skillnad från idag när det krävs att man lägger ner all sin tid för att ens få spela proffessionellt. Ett bra exempel är IFK Göteborg som på den tiden endast bestod av spelare som hade andra jobb förutom fotbollen. Fotbollen var mer som en hobby än som ett yrke. Lönerna för en spelare var också betydligt sämre och klubbarna hade inte tillgång till hälften av de resurser de har idag. Även om de duktiga spelarna blev väldigt uppmärksammade lokalt så nådde de aldrig de nivåer av publicitet som svenska spelare ofta når idag. Vi sågs helt enkelt som ett litet land som aldrig tidigare producerat bra spelare och internationellt så förväntade sig folk väldigt lite även av våra främsta spelare. Även om vi fick VM-brons 1994 så var det dock fortfarande så att svenskar inte ofta spelade i de Spanska, Engelska och Italienska elitklubbarna.


LIVSSTIL

Förr skulle man vara normalt byggd Det var under 90-talet som synen på mat började förändras. Man var extra vaksam över att sina barn skulle få tillräckligt med näring i sig. Text: Oskar Mattsson Bild: Nathalie Rönn Nyberg Under 1995 gjorde forskare en genombrytande upptäckt. Man hade upptäckt att det inte var fettet i maten som gjorde en fet utan att det var socker. Värmen producerat från nedbrytningen av socker och försvinner genom att avdunsta från kroppen. Har man socker över efter avdunstningen lagras det i kroppens muskler och levern. Det lagrade sockret används som bränsle för musklerna, kroppen utnyttjar dessa depåer som kolhydratkällor mellan måltiderna.

“Fettet omvandlas snabbt till kroppsfett medan kroppen gör om stora delar av kalorierna till värme” Nils-Georg Asp, professor i näringslära vid Lunds universitet.

Med denna upptäckt ändrade man fettinnehållet till så lite som möjligt i matvaro produkterna. Men trots förändringarna fortsatte folk att gå upp mer och mer i vikt. Senare under 2000-talet kom nya forskare fram till att det var egentligen socker som gjorde en fet och inte fettet. Det var för att socker till skillnad från fettet är en kolhydrat. Med den dåvarande livstilen var det inte många som levde speciellt sunt. Det är bara när man motionerar eller tränar som socker förbränns och med det ökade socker intaget kunde man inte förbränna allt socker som man tog in under dagen. Det började och fortsatte att lagras inne i kroppen. Detta ledde till ökad fetma över hela världen. Under åren har kropps idealet förän-

Nu finns skvallertidningar och hälsoböcker överallt, en stor skillnad från förr. drats kraftigt. Till en början fanns det inte ett lika specifikt kroppsideal men snart kom sin kroppsfigur att spela större roll än någonsin innan. På 90-talet fanns det inte lika många skvallertidningar som nu och man kan idag sprida reklam på ett helt annat sätt. Nu finns det skvallertidningar i princip varje butik du besöker. Men den stora skillnaden är internet och teven. Förut fanns det bara två kanaler men nu finns flera hundra,

Antal med BMI >30 Årtal Män 1980/81 6,60% 1988/89 7,30% 1996/97 10,00% 2000 9,80%

Kvinnor 8,80% 9,10% 11,90% 9,10%

Diagrammet visar ökningen av personer som lider av fetma. Efter att forskare kom fram till att det var socker man blev tjock av har ökningen stannat och börjar att avta.

och på nästan alla finns det reklam som man får ut en bild av kroppsidealet. Om det är en reklam för schampo visar man ofta en person med lång smal kropp och långt glänsande hår. Förr var kroppsidealet inte att man skulle vara så smal som möjligt utan man skulle vara vanligt byggd och ha klänning på sig. Det var den tidens ”Miss Sverige”. Dagens Miss Sverige ska vara väldigt smal och ha på sig så lite kläder som möjligt. Om man jämför hur kroppsidealet förändrats med synen på mat även gjorts kan man se liknelser. När man sa att socker var sämre än fett kunde man märka att man var bättre byggd. Man svalt inte sig själv för att få en så smal kropp som möjligt. Även om man tränade vilket många gjorde, tränade man inte tillräckligt för att bränna bort allt socker. Därför la man bara på sig fler kilo och det var därför man inte såg rev benen på vissa tjejer som man ofta gör idag. Idag formar dig speciellt ungdomarna efter hur kändisars kroppar ser ut

Folk 1995  

ES 11B har jobbat under temaveckorna med att återskapa nyheter från 1995. Det är en blick tillbaka i tiden med spännade läsning och fantasti...