Page 1

Ciao. Aangenaam. Mijn naam is Stephanie en ik laat je graag mijn portfolio zien.


01

100 beste lettertypen

BENEDEN Ansichtkaarten waarin de kenmerken van de R, A, 8 van het lettertype Frutiger worden Kies uit de top 100 beste lettertypen de voor jou mooiste uit en onderzoek de historie en karakteris- weergegeven. Frutiger toegepast in de ruimte. tieken. Pas je lettertype toe in de openbare ruimte. RECHTS Poster A3 uitgewerkt.

, it ch are lun er ke at lett ta e on the er to , th th n po d r s an e oth esig is bo ou n d er f y poo l, th od e o he s bow go e lett a ap er] sh e. T the it is se th ign the hap m n au es er g s fro he bec mb ron od e. W le ed me e w e fo pag rtab typ u re th tak the mfo r[ yo be to o ige “If s to one n off el c l.” rut ha ols; atio to fe utifu nF to rm has bea ria info der and Ad rea nal ba

“If has you re too to b mem info ls; on e the ber rea rma e to wron the sh ti ban der h on o take g sh ape al a as to ff th food ape. of y ou nd T e bea feel c pag from he sp r spo uti om e. W the oon on ful. fo rta hen bow and at lu ” ble it is l, th th nch e , bec a Ad g e oth lett it a u ria se ood d er to er are the nF e lett sign, take rut er ige is b the r [t oth

ype des ign er]


International


02

Tutorial retoucheren/kleuren

Ontwerp een tutorial over een zelfgekozen onderwerp. Mijn tutorial gaat over het retoucheren en kleuren van een beschadigde zwart/wit foto.

BENEDEN & RECHTS Uitwerking van het tutorial in de vorm van een artikel dat gepubliceerd kan worden in een magazine over fotografie en Photoshop bijvoorbeeld.


03

Handgetekende lettertypes

Zoek diverse interessante spamregels en zet deze om in handgetekende letters. Presenteer het eindresultaat in poster en maak een ansichtskaart.

BENEDEN Voorbeelden van handgetekende letters (o.a. Linzie Hunter, Piet Parra), selectie van spamregels en drie opzetjes van eigen handgetekende letters. RECHTS Eindresultaat uitgewerkt.

“I have been paid to assassin you!”

“Life begins after coffee.”

“Maintain your weight. Amputate.”


Het blad Items was tot voorkort het Nederlandse tijdschift voor ontwerpers. Ontwerp de cover van Items die qua uitstraling bij het blad past.

€12,50

2,5 €1

08

20

r be kto r/o

be tem sep

i ng

ld ee erb nv

g ldin rbee

e

en

sch Tijd

ri

ch ds Tij

rif

rp we nt ro oo tv

n ve en e erp ontw oor ft v

0 8 € 12 ,5 20 0

sep tem ber/ okto be r

ing

voo r

ont we

r pe

ne

nv erb

eeld

• Mercedez-Benz M ims •M rcedez useum -B

ift

Tij dsc hr

en

pen voor ont wer Tijdschrift

bew o

autenvoer Ve um • Straton

er Verpakt nvo

8 €12 ,50

tober 200 september/ok verbeelding

20 0

mb er/o kto be r

g s epte

eeld in

nv erb

en e

0

0 12 ,5 8 € 20 0

verbeeldi

ontw er p

ift v oor

•Mercedez-Benz M useum •

0

utenvoer Ve Po earables: tona W a akt • rtfolio Pie r e t r e um •Ss de t Parr a • Won

verbeeldi

en pen ontwer voor hrift

Tijdsch rift vo

or ontw erpen en

ldin verbee

ng sept ember/o ktober 2008

€12,50

Tijdsch rift vo

or ontw erpen en

M er ve s • ercedez-Ben tenvo rpak u a zM n useu str to m•

r/ok embe g sept

20 tober

8 €12 ,50 50 2, 08 €1

ng sept ember/o ktober 2008

8 € 12 ,5

€12,50

Tijdsc

Tijdschrift voor ontwerpen en verbeelding september/oktober 2008 €12,50

ing sep tember/o ktober 20 08

ing septem ber/oktober 200

oer verpakt tu env

Tijdschrif t vo

verbeeld

en verbeeld

er tob r/ok mbe septe

M er ve s • ercedez-Ben tenvo rpak u a zM n useu str to m•

Mad e b y : Fas hion z o n d er vic t

voer Verp s•Mercedez-Ben uten ona z M useu •S m Odyssee • or ontw erpen en

lys de nne Tijd sch r

nnelys de •A

e • Made by: Fashion zonder victi m M ims• ercedezBe 5

ssee • Ma de by :F a s hion zo n d e r Vi a ct er Victims Fashion zond Made by: see • wo

a

stra e • Made by: F a t s h o i o n n z onder victim a

de by: Fashion zonder victims e • Ma

•S t r a tona ute

lys de nne

oer Verp tenv M e u r c e d e • a z • s Ben nz Museu Wt n zM ez-Be o re ced useu • ndere W M m e

nelys deVet An

be dys • AVi r t u gen l Space Ody

ace O

hilip Treac s: P y•

gen • A

Virtual Sp

use M z en

5 io P iet Pa rra • Wondere Wearable

bewo

stra t

Odyssee • Made by: Fas hion zonder vic tim

b et V

reacy • Annel ys ilip T

W ere d n o c • Portfoeloio Piet Parra • W kt • Portfo rpa l

se dys

hilip Treac s: P y

pace eg n • A Vitural S

Vet en • g A o Vit l Space ew ura

Ss trat o

ictims der v • zon shion y: Fa ade b •M ssee edy Odyssee • Made by: Fashion zonder vict im m • S stratonauten vo

turaal Sp a

lys de nne

bewogen

5

Pie tP arra • Wondere Wearable

hilip Treacy • A su P nz M

A vitural spa

kt • P rpa ortfolio

s m im eu ct us i M rV nz rra nde m e u o se Pa -B Mu e s i mi est o n z s n z d n t i P le oge h -Be ceer V ilci o ra b s r s r e a e a a e P d w oMn d r t fo y : F e a r b e y s s e rce iet z e P _ n _M lio h i o e_sPo d e b r e W Ve t O d r t fo Fa s a b l oMgae n d e d e a c e _ Po e b y : n ear s _ d W a b e w sWeoe e l y l S p re t _M e e _ s n d ogenWo n s d e V O d y An r tua _• _ y ce Vi nel Spa 5 _A _An r tual bles Vi _A eara : Ph

reac hilip T y • Ann

Tijdschrift voor ont wer pen

a

rables: P 5 e wea oge n tfo der • Por lio Piet Parra • Won ysse •A vitural space od

bew o

ce O ac Sp gen • A Vitur i • AV

erpakt • er V

lys de nne

vet bew

pT Phili reacy • A

ra iet Par

Vet

P tfolio r o P

ysse •A vitural space od

e

ati str

Illu

5

acy • Annelys d et e V Tre

erk ew

g uit

vet bew

en

lip Treacy • Phi A

earables: • Portfolio P re W e d akt iet Pa n to s: Philrira • W e l b a p ar gd

lem

portfolio5 piet parra

n uteer) t a n u5 tetrnart)o (vopak a 5 n o se strat (vo ak t ver p ve r

vet bew

el ual aspnance enyssee ogod w e b vet madderee by: ortsh 5 wearables: liolnPes z wfonio t • Pfa b ietonere dweerarvaic timPs-arra • Wond des merce seum ann el u y s m enzog de vet bew en rato- r t s wondere envoe wearabnleasut kt verpa mercedes rtfolio benz muse -poparra et puim Illustratie uitgewerk oge st ra tot, foto ele n t toegevo naum teennvo egd er verpakt

e vo ge

e oto t, f

5 wearables: e Parra • Wonder

et deV

by: madne zono fashivictims er d 5 a vi ysrtde

t • Portfolio Piet

pT Phili reacy • A

ual a virt yssee od space

5

e t to

VAN BOVEN NAAR BENEDEN Drie voorbeelden van bestaande covers, drie basisideeen, drie uitwerkingen van één basisidee. RECHTS Definitieve cover voor Items met hoofditem “Wondere Wearables”.

de elys

04

Cover Magazine Items


05

De kunst van het weglaten

BENEDEN Diverse voorbeelden van stilering, uitStileren is de kunst van het weglaten. Zoek naar de werkingen van simpele en complexe stilering met grondvormen van realistische voorwerpen en werk als thema hoofddeksels. RECHTS Stilering van een foto in monotoon en full-color. deze uit. Stileer daarnaast een foto.


06

Happiness in a bottle

BENEDEN Eerste drieluik met mooie bestaande posters en icoontjes van mijn geluk. Drieluik daarJe doet mee aan het Coca Cola Remix Artproject. Het flesje en logo zijn vaste elementen, verder ben onder bevat drie opzetjes. RECHTS Uitgewerkte je vrij om invulling te geven aan geluk uit een flesje. poster genaamd “dream on the Coke side of life”.

spring festival

spring

travel

Amsterdam

Culturen

bubbels

music

Geluk in een flesje

bubbels


Wat leuk dat je mijn portfolio bekeken hebt. Laat me weten wat je ervan vindt.

Grafisch Portfolio Stephanie Limpens  
Grafisch Portfolio Stephanie Limpens  

Dit portfolio is een overzicht van mijn studie opdrachten aan het Mediacollege te Rotterdam.

Advertisement