Page 1

Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D. :

ZDRAVÉ OPALOVÁNí . UV-A škodí méně než UV-B Pokud by sluneční paprsky prošly na zemský povrch bez ztráty energie v ozonové vrstvě, byly by mimořádně nebezpečné pro pozemské organismy. Ozonová vrstva, která je ve výšce cca 30 km nad zemí, naštěstí chrání naši planetu před ultrafialovým zářením. Chrání nás zejména před rizikem různých typů rakovinných nádorů kůže a poškozením zraku. Sluneční záření jse skládá z několika složek: kromě zmiňovaného záření ultrafialového, obsahuje sluneční spektrum také světlo viditelné a teplé infračervené. Všechny tři složky jsou nezbytné pro život. Ultrafialových paprsků potřebujeme poměrně málo, obvykle stačí množství, které dopadne na naše tělo při cestách do práce či do školy apod. Ultrafialové paprsky, které na naše tělo dopadají při opalování, jsou z hlediska potřeby organismu navíc. Ultrafialové záření se rozděluje do několika typů podle vlnové délky. Z fyzikálního hlediska má ultrafialové záření kratší vlnovou délku než viditelné světlo. •

ultrafialové záření A, označuje se UV-A

ultrafialové záření B, označuje se UV-B

ultrafialové záření C, označuje se UV-C

V technice se rozlišují ultrafialové kategorie kategorie D, E, F a N. Částečně se překrývají s se zářením A až C. •

hluboké ultrafialové záření D, označuje se DUV

extrémní ultrafialové záření E, označuje se EUV nebo také zkratkou XUV

blízké ultrafialové záření N, označuje se NUV

daleké ultrafialové záření F, označuje se FUV nebo zkratkou VUV

1


Z praktického hlediska nás zajímá jen záření A a B, protože jen to dopadá na zemi. Záření A je relativně neškodné, záření B je škodlivější. V medicíně se někdy využívá záření C ke sterilizaci vzduchu. Záření UV-A je zkratka pro ultrafialové záření typu A, které je relativně nejpříznivější, způsobuje hnědnutí kůže. Ale nadměrná expozice je také škodlivá. UV-A se totiž podílí na snížení pružnosti kůže a tím i na zvýšené tvorbě vrásek. Také poruchy pigmentace způsobují především UVA paprsky. Z ultrafialových paprsků, které dopadnou na Zemi, je naštěstí 99% typu UV-A. Záření UV-B způsobuje spálení, může způsobovat rakovinu. Ozonová vrstva ho z poloviny filtruje, zbytek dopadá na zemský povrch. V soláriích je toto záření záměrně potlačováno. Trubice solárií emitují UV-B paprsků relativně méně, než dopadá na zem ze slunečních paprsků. UV-B záření může narušovat bílkoviny a jiné životně důležité organické sloučeniny. To přináší následky pro metabolismus postihnutého jedince. Je-li tímto zářením zasažena DNA, může dojít ke vzniku rakoviny. Zvýší-li se intenzita UV-B záření o 2 % dochází ke zvýšení výskytu rakoviny kůže o 3 až 6 %. UV-B negativně působí i na náš zrak. Dokáže poničit tyčinky a čípky v sítnici a také gangliové buňky a nervová zakončení v rohovce. Proniká vodou do hloubky několika metrů. Záření UV-C je z ultrafialových paprsků nejtvrdší. Prokazatelně je zhoubné pro živé organismy. Na rozdíl od UV-B, které dokáže proniknout jen několika vrstvami buněk, penetruje UV-C pletivy a tkáněmi živých organismů. Na zemský povrch neprochází ze slunečního záření skrze ozonovou vrstvu vůbec.

Ochranné přípravky Populární jsou krémy, oleje a mléka s ochranným faktorem (označovaným SPF). Obsahují filtry, které brání průniku UV paprsků na kůži. Obecně platí, že číslo filtru určuje, kolikrát déle můžeme pobýt na sluníčku ve srovnání s nechráněnou pokožkou. Mnohdy zbytečně utrácíme za přípravky, které mají až příliš vysoké číslo ochranného faktoru. Z čísla ochranného faktoru lze vypočítat procento UV paprsků, které filtr zachytí. Filtry v kosmetice fungují tak, že buď absorbují UV paprsky nebo je odrážejí, případně rozptylují. Na principu odrazu paprsků fungují tzv. sun-block přípravky, které UV paprsky odrážejí úplně. Jde nejčastěji o přípravky s obsahem zinkového krému, které nepropustí UV paprsky vůbec. Často však zanechávají na pokožce viditelný bílý film. Ochranný faktor: Účinnost filtrování: SPF 2 SPF 5 SPF 10 SPF 16 SPF 20 SPF 32

50% UV paprsků neprojde 80% UV paprsků neprojde 90% UV paprsků neprojde 93% UV paprsků neprojde 95% UV paprsků neprojde 98% UV paprsků neprojde

2


Z tabulky a grafu vyplývá, že např. ochranný faktor číslo 20 zachytí 95% ultrafialových paprsků. Jakékoli zvyšování faktoru pak už zvyšuje nárůst filtrování UV záření jen minimálně. Faktor číslo 30 má jen o necelá 3% vyšší účinnost než dvacítka. Cenově jsou však krémy s vysokým faktorem i několikrát dražší. Ochrana před slunečním zářením není jen otázkou opalovacích krémů s ochranným faktorem. Chránit je nutno také zrak, a to použitím opalovacích brýlí s UV filtrem. Není třeba volit drahé brýle, protože přidání UV filtru do materiálu pro výrobu plastových čoček je zanedbatelný náklad a stal se dnes samozřejmostí. Dříve se tak často UV filtr nepoužíval, proto je třeba dávat pozor tehdy, pokud používáte brýle několik let staré. U dioptrických brýlí existuje možnost speciálních skel s posílenou UV ochranou, ale už samotný materiál brýlí je ochranou dostatečnou. Existují UV filtry i v kontaktních čočkách, ale mají malou životnost. Pokud nepoužíváte jednorázové čočky s UV filtrem, je lépe na slunci přidat ochranu pomocí slunečních brýlí. Nasazovací klipsy na dioptrické brýle chrání proti viditelné části slunečního spektra. Nepotřebují nijak zvlášť účinný UV filttr, protože pod nimi jsou ještě normální dioptrické brýle.

Solária Obecně by slunění v soláriích představovat menší nebezpečí, než opalování na slunci. Solária vyzařují méně škodlivějších paprsků UV-B. Jenže ani UV-A není neškodné, jak jsme si již řekli. Navíc dávka ultrafialového záření, která dopadne na naši kůži v solárku, se přičítá k celoživotní expozici. UV záření, které dopadá na naši pokožku se sčítá po celý život, to se označuje jako kumulativní efekt. Je prokázáno, že čím vyšší je naakumulovaná celoživotní expozice UV zářením, tím je vyšší riziko kožních nádorů.

3


Zajímavý poznatek je, že asi polovinu celoživotní expozice paprsky UV dostaneme v dětství a dospívání. Mezi mládeží je také slunění pro krásu asi nejpopulárnější. Ať už na plovárnách nebo v soláriích. Dalším nebezpečím v soláriích je doba používání trubic. Trubice, které překročily svou životnost, ztrácejí filtrační účinky pro paprsky UV-B a stávají se nebezpečné. Solária mají své zastánce a odpůrce. K velkým odpůrcům patří např. Česká obchodní inspekce, která na svém webu publikuje zastrašující zprávy. Provozovatelé solárií vytvořili Evropskou asociaci slunečního záření, která zastrašující zprávy o riziku solárií označuje za mediální klam. Výzkumy o škodlivosti solárií přináší mnohé rozdílné výsledky, přesto se shodují v tom, že ročně by nemělo být více než 50 návštěv solária. Jako optimální je označováno 12 návštěv. Nedoporučuje se vystavovat soláriu vícekrát za den, přestávka mezi opalováními by měla být alespoň 2 dny. Zhnědnutí pokožky v soláriu částečně chrání kůži před spálením při letním pobytu na slunci, taková ochrana je srovnatelná s opalovacími přípravky s faktorem 2 až 3, není tedy výrazná. Některé léky, např. antidepresiva, antibiotika, sulfonamidy, antimykotika a antidiabetika, také celá řada kosmetických výrobků a parfémy způsobují vyšší fotosenzibilitu kůže a používání solárií v kombinaci s nimi je nevhodné. Světová zdravotnická organizace (WHO) se podílí na projektu Intersun, ve kterém se hodnotí a kvantifikují zdravotní rizika ultrafialového záření. Ve spolupráci s Mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) vydali doporučení, kdy je vhodné se návštěvě solária vyhnout: jde o osobu do 18 let jde o těhotnou ženu zvýšená tělesná teplota jakékoli onemocnění pokožka, která se špatně opaluje pokožka, která se snadno spálí velký počet névů (víc než 30) po těle névy velikosti 2 mm a větší mateřské znaménko širší než 5 mm tendence k tvorbě pih spálení na slunci v minulosti prekancerózy na kůži maligní kožní léze v minulosti sluněním poškozená pokožka (vrásky…) nepravidelné pigmentové skvrny použití kosmetiky zvyšující fotosenzibilitu (zejména parfémy) při užívání jakýchkoli léků, je třeba nejprve konzultace lékaře

• • • • • • • • • • • • • • • • •

4


Podle Světové zdravotnické organizace odpovídá expozice kůže během 20 minut v soláriu zhruba jednomu dni strávenému na pláži. Norma Evropské unie stanoví, že výkon solária nesmí překročit hodnotu 0,3 W/m2. To je stejné, jako energie, kterou vyzařuje slunce v pravé poledne na rovníku.

Současný vědecký vývoj V novém století byla dokončena řada vědeckých výzkumů v oboru progresívní fototerapie. Červené LED světlo (626 – 630 nm) vykazuje léčebný efekt na kůži poškozenou UV zářením. Lze ho využít i preventivně. Pozoruhodný výzkum s červeným q-monochromatickým světlem provedli v roce 2008 v Kanadě vědci Prof. MUDr. Daniel Barolet a Annie Boucherová, PhD. Jiným obdobným zajímavým výzkumem je práce amerických vědců MUDr. Jane G.Khouryové a MUDr. Mitchela P. Goldmanaze stejného roku. U vybraných dobrovolníků bylo aplikováno červené LED diodové světlo a poté byli vystaveni dávce UV záření, která běžně způsobuje erytém (zčervenání). V 85% k vzniku zčervenání nedošlo. V druhém případě aplikovali červené LED diodové světlo před UV světlem vždy jen na jednu polovinu obličeje. Nejen, že ke zčervenání na této polovině obličeje nedošlo, ale pokožka nebyla zvýšeně citlivá, nepálila, neštípala. LED diodové červené světlo redukuje následky poškození pokožky UV zářením. Působí změny na ultrastrukturální úrovni pokožky. Vyvolává nárůst kolagenních a elastických vláken, aktivuje vazivové buňky. Proto dochází ke zlepšení pevnosti a pružnosti pokožky a úbytku vrásek. U 81% osob byl prokázán viditelný úbytek vrásek, zejména v okolí úst. To prokázaly studie již v letech 2005 (Russel a spolupracovníci) a 2007 (Lee a spolupracovníci). LED diodové červené světlo účinně pomáhá předcházet vzniku podráždění pokožky po nadměrném slunění. Tento poznatek otevírá nové možnosti ochrany před negativním dopadem UV záření. Je důležitou ochranou nejen pro osoby náchylné ke spálení a zčervenání. Každé spálení sluncem zvyšuje až 10x riziko vzniku rakoviny kůže. Možnost zabránit spálení pokožky použitím červeného q-monochromatického světla vhodné vlnové délky nabízí vhodnou ochranu kůže ale i celého organismu. Červené světlo s vlnovou délkou 626 - 630 nanometrů podporuje proces zesílení kolagenové sítě v kožní škáře. Zjištěného efektu se využívá např. při konstrukci nejnovějších solárií. Ta mají místo obličejových výbojek tzv. anti aging lampy (volně přeloženo lampy potlačující stárnutí). Vyzařují q-monochromatické červené světlo s vlnovou dělkou okolo 630 nm. To má pozitivní následek na kůži – povzbudí se kolagenové struktury ve škáře. Pleť se napne a vyplní se drobné vrásky. Výhodnější než anti aging lampy, které jsou fixně připojeny k soláriu, jsou přístroje přenosné. Jsou to biolampy na principu metody fotonyx, tedy takové, které emitují terapeutické q-monochromatické světlo červené barvy.

5


Biostimul Biostimul je terapeutická biolampa pro aplikaci červeného q-monochromatického světla. Vyzařuje polarizované červené světlo v rozsahu 626 nm. To chrání pokožku před následky UV záření. Současně se snižují akutní negativní dopady UV zářeni na kůži. Tato ochranná a preventivní funkce je v souladu se závěry zmíněných vědeckých výzkumů. Nedochází k výraznému erytému kůže a podstatně se snižuje riziko spálení. Aplikace Biostimulu působí na povzbuzení kolagenu a jeho protivráskového efektu. Stačí aplikovat desetiminutová aplikace před sluněním v přírodě či v soláriu. Po vlastním slunění můžeme použít ještě jednu, pětiminutovou aplikaci. Možnost použití kdekoli je dalším obrovským kladem Biostimulu. Je přenosný a jeho nejnovější typy pracují na akumulátor bez nutnosti přímého připojení k síti. Lze tak tuto biolampu používat i při slunění v přírodě. Biostimulem lze předcházet vzniku podráždění pokožky následkem nadměrného slunění. To je důležité zejména u osob s nízkým fototypem, kteří mají tendenci k začervenání a rychlému spálení. Aplikace Biostimulu je vhodná také pro návštěvníky solárií. Stimulací fibroblastů napomáhá Biostimul i prevenci vytváření vrásek. Dojde k nárůstu kolagenních a elastických vláken ve škáře.

Slovníček pojmů: Škára je střední vrstva kůže, která je tvořena vlákny kolagenu a elastinu. Kolagen mána starost pevnost kůže, elastin naopak pružnost. Ve škáře se rozhoduje o mladistvém či stárnoucím vzhledu kůže a vráskách. Do škáry nepronikne žádný kosmetický přípravek, což producenti protivráskových krémů nezveřejňují. Škáru lze ovlivnit přístrojovými metodami, biolampami, laserem nebo elektronickým liftingem. Névy jsou pigmentová znaménka na kůži, mohou být buď vrozené nebo získané. Některé se mohou nádorově změnit. Příznakem bývá náhlá změna barvy nebo povrchu névu, může se přidat i svědění. V takovém případě je vždy třeba vyhledat lékaře. Kožní nádory jsou nejčastější nádory vůbec a mohou být stejně jao ostatní nádory buď benigní nebo maligní. Nejzhoubnější z nich jsou melanom, basaliom a spinaliom. Prekancerózy jsou změny v organismu, které mohou vést k vývoji rakovinného bujení. Často je o onemocnění, které lze úspěšně vyléčit, pokud je včas podchyceno. Typickou prekancerózou způsobenou ultrafialovým zářením je solární keratom, který vypadá jako zrohovatělé plošky kůže. Asi jeden ze sta přejde po několika letech v kožní nádor.

6


Fotosenzibilita znamená doslova citlivost na světlo. V souvislosti s ultrafialovým, zářením označujeme jako forosenzibilní ty jedince, kteří mají nízký fotoyp. Fototyp vyjadřuje intenzitu přirozeného zbarvení kůže a určuje se podle reakce na sluneční záření. Lidé s nízkým fototypem (1 a 2) se snadno spálí, zatímco lidé s nejvyšším fotoypem (6) se na slunci spálitnemůžou. Pigmentové skvrny vznikají nahromaděním kožního barviva melaninu, vlivem slunění, hormonálních změnnebo stárnutí pokožky. Fibroblast je buňka vaziva, která produkuje mimo jiné kolagen Kolagen – tvoří základ pojivových tkání (vaziva, chrupavky a kosti). Ve kůži se vyskytuje ve škáře. Pevnost kůže je dána právě kolagennímui vlákny Erytém je zarudnutí. Může být způsoben například podkožním zánětem, alergií, teplem spod. Q-monochromatické světlo má léčebný efekt obdobný monochromatickému laseru. paprsku biostimulačního Vylučuje vzájemné protipůsobení jednotlivých částí světelného spektra. U starších typů biolamp se žlutým polychromatických světlem dochází k tomuto protipůsobení, proto je jejich účinnost nesrovnatelně nižší. Nejvyšší energii má polarizované monochromatické modré světlo, které však málo proniká do tkáně. Nejúčinnější pronikavost má červené polarizované q-monochromatické světlo, které proniká az 4,5 cm pod povrch kůže. Proto jsou LED biolampy s tímto světlem terapeuticky nejúčinnější.

7

Zdravé opalovanie s Biostimulom  
Zdravé opalovanie s Biostimulom  

clanek o opalovani

Advertisement