Page 1

+

update 5 # 2011

+ Winter update Na een fantastische en bruisende maand van sociale innovatie en de vele activiteiten van de afgelopen weken is het heerlijk om terug te kijken op de resultaten en de fijne samenwerking met onze kennispartners. Sociale innovatie komt inmiddels regelmatig voor als innovatiespoor en wordt op vele plekken de meerwaarde hiervan erkend. Om een slimme en vitale regio te ontwikkelen in Noord-Nederland is sociale innovatie voor de komende jaren van wezenlijk belang.


Research

+ De meerwaarde van sociale innovatie zichtbaar maken als ‘Return On Social Innovation: ROSI’.

Return On Social Innovation

We maken meetbaar wat

Wat levert u meer op bij

Uit onderzoek onder 1000

investeringen in sociale innovatie

innovatie?

Nederlandse bedrijven tussen 2005 -

aan rendement opleveren. En we

Tien medewerkers die hun werk

2010 blijkt dat 75% van het

leveren tools aan waarmee

doen of tien betrokken

innovatiesucces wordt bepaald door

organisaties de innovatiekracht kan

medewerkers die betrokken hun

sociale factoren. Mooi gezegd, maar

vergroten.

werk doen?

welke factoren beïnvloeden dan het succesvol innoveren?

Door co-creatie met bedrijven,

Door naast de gebruikelijke

investeerders en wetenschappers en

investeringen ook de menselijke kant

het direct toepassen bij bedrijven

mee te nemen. Medewerkers als ook

ontwikkelen we het instrument en de

klanten, leveranciers en derden

inzichten in de meerwaarde(n).

spelen een rol bij het creëren van meerwaarde. Het Kenniscentrum ontwikkelt hiervoor het instrument Return On Social Innovation (ROSI). 2

Aanpak

Wilt u meer weten over ROSI? Dan kunt u contact opnemen met Anneke Post, aanjager Sociale Innovatie.


+

……….

Research ……

Creativiteit te vergroten door spel, passie en verbeelding Creativiteit is een voorwaarde voor innovatie, maar hoe maak je gebruik van het creatieve potentieel van werknemers? Peter Everts onderzocht hoe creativiteit in organisaties beter beïnvloed en benut kan worden. Niet alle factoren die leiden tot creativiteit kunnen gestuurd worden, concludeert hij, maar wel degene die betrekking hebben op spel, passie en verbeelding. Peter Everts onderscheidt op grond van literatuuronderzoek twee basisvormen van het op zichzelf moeilijk te definiёren begrip creativiteit: alfa-creativiteit (van de kunstenaar) en bèta-creativiteit (van de ambachtsman). Ze onderscheiden zich vooral wat betreft het moment dat de creatieve ‘vonk’ optreedt: bij alfa’s komt eerst de vonk en dan het zwaartepunt van de inspanning; bij bèta’s is dat andersom. Beide vormen hebben andere vormen van facilitering nodig. Alfa-creativiteit vraagt om ruimte en aanmoediging en bèta-creativiteit om de mogelijkheid tot verkenning, analyse en ontwikkeling van deskundigheid. Hij wijst daarnaast drie domeinen aan waarbinnen management van creativiteit kan worden vormgegeven binnen organisaties: die van het Spel, de Passie en de Verbeelding. Ze hebben respectievelijk betrekking op foutentolerantie, experimenteerruimte, scenario-denken en rolwisseling (spel), betrokkenheid, extra inzet en ‘eigenaarschap’ (passie) en een helder en gezamenlijk beeld van de beoogde toekomst (verbeelding). Maar om echt gebruik te maken van creativiteit op de werkvloer is ook creativiteit aan de top onontbeerlijk, aldus Everts. De top moet de creatieve inbreng van medewerkers daadwerkelijk weten te vangen en vertalen naar innovatie.

Peter Everts deed zijn promotieonderzoek bij de Tilburg School of Humanities, werkt als adviseur en onderzoeker mee aan het ontwikkelen van instrument Return On Social Innovation (ROSI) van het Kenniscentrum Sociale Innovatie.

3


+

Research ……

MentorProgramma Friesland wint Helffer Kootkar Prijs Oranje fonds

Het MentorProgramma Friesland, een gezamenlijke activiteit van Friesland College, ROC Friese Poort en Stenden hogeschool, heeft donderdag 10 november de Helffer Kootkar Prijs gewonnen. Dit is een landelijke prijs die wordt uitgereikt door het Oranje Fonds om de kansen van mensen in achterstandsposities te bevorderen. Grootste Het fonds heeft als doel sociaal burgerschap te stimuleren en reikt daartoe periodiek een prijs uit aan personen en instellingen die zich op bijzondere wijze hebben onderscheiden in het bevorderen van maatschappelijke participatie. De prijs, waaraan een bedrag van maar liefst 75.000 euro is verbonden, is in de sociale sector de grootste in Nederland. Rijke relaties MentorProgramma Friesland was voor de Helffer Kootkar Prijs genomineerd door een onderzoeksvoorstel dat het in samenwerking met het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Stenden Hogeschool had ingediend. De titel van dit onderzoek: ‘Rijke Relaties. Diversiteit in talent: de winst van de stimulerende achterstand’. De focus in dit onderzoeksvoorstel ligt op de meerwaarde van diversiteit in talent voor organisaties en de bijdrage die mentoring levert aan mentoren en werkorganisaties. Uit het juryrapport: ‘In Leeuwarden ontwikkelde het MentorProgramma Friesland een substantiële en succesvolle uitbreiding op een bestaande praktijk. Als geen ander slaagt dit project erin om jarenlange ervaring te koppelen aan innovatie en verbreding. Met behulp van een onderzoek wil de projectleiding nu beter zicht krijgen op de wijze waarop met mentoring beter kan worden aangesloten op de wensen van ontvangende arbeidsorganisaties. De nadruk die daarbij wordt gelegd op diversiteit lijkt een logisch gevolg van de toenemende pluriformiteit onder jongeren. (…) Direct verband Het onderzoeksvoorstel (…), onderscheidt zich doordat een direct verband wordt gelegd tussen jongeren en hun toekomstige werkgevers. Het nader onderzoeken van deze connectie kan meer inzicht geven in wat potentiële werknemers en werkgevers elkaar te bieden hebben en wat daaraan ontbreekt. (…) Juist mentoring heeft de potentie om jongeren zodanig toe te rusten dat zij, na voltooiing van hun opleiding met succes de arbeidsmarkt kunnen betreden. De onderzoekmatige benadering van dit thema spreekt de jury zeer aan.’ 4


Het Kenniscentrum was met het HANNN en andere partijen mede-initiator en –organisator van het eerste Startup weekend in Noord-Nederland. Het UMCG was de gastlocatie en de uitvoering lag bij een gedreven team. Een unieke wijze om in een weekend tijd ondernemerschap en passie de revue te laten passeren en ondernemingen te lanceren.

5


+ Kalender Om alvast in de agenda te noteren: 11 januari 2012 Workshop ‘andere manier naar je toekomst kijken’, Leeuwarden, Schouwburg Harmonie 2 februari 2012 Event ‘Duurzaamheid in je werk’, Rotterdam, Van Nelle Ontwerpfabriek 6 en 7 februari 2012 2e bijeenkomst ‘Qua Beratung Internationaal’, Dortmund 17 en 18 februari 2012 Ontwerpsessie Masterclass door Mindmeeting, Ameland 22 maart 2012 Slotevent NCSI Voor meer informatie omtrent bovengenoemde activiteiten zie onze website: www.stenden.com/ksi

6

Leergang Sociale innovatie: data voor 2012 zijn bekend! Inspiratie, experiment en kennisdeling met de optimale mens als verbindende factor Staat u aan de vooravond van een veranderingstraject en zoekt u ingangen om het op een andere manier te doen? Met meer draagvlak en energie? Wilt u zelf ervaren wat er gebeurt als het menselijk kapitaal van uw organisatie beter wordt ingezet? Of gaat u aan Het Nieuwe Werken en begrijpt u dat dit meer inhoudt dan het invoeren van thuiswerken, flexplekken en laptops? Ook voor degene die een vernieuwende mind-set wil ontwikkelen, één die de wegen naar sociale innovatie opent en begaanbaar maakt voor uw organisatie: inschrijving voor 2012 is vanaf nu mogelijk. De eerste bijeenkomst is op donderdag 2 februari a.s. Daarna vindt om de week een bijeenkomst plaats. Wil u eerst meer informatie? Maak een afspraak voor kennismaking via leergangsi@stenden.com of kijk op www.socialeinnovatienoordnederland.nl. Sessie ‘Andere manier naar je toekomst kijken’ Yumanix organiseert in samenwerking met Kenniscentrum Sociale Innovatie een workshop waarin je kennismaakt met een andere manier om naar je te toekomst kijken. Yumanix is een innovatief kennis- en onderzoekplatform voor mens en maatschappij en beschouwt zichzelf als pionier in de paradigmashift van materie naar energie. Yumanix heeft een energetische methode ontwikkeld om bij de toekomst van een ieder stil te staan: genetics. In de methode van Yumanix start je vanuit de werkelijkheid zoals die nu is en ga je in de toekomst staan. Vanuit de ervaring van toekomst herleidt je de betekenis daarvan voor het nu. Toekomst in de betekenis van de unieke bijdrage die je als mens wilt of moet leveren. Yumanix wil mensen uitnodigen om inzicht te krijgen in de toekomst van jezelf, en wat dat betekent voor studie- en loopbaan(begeleiding). Je betaalt alleen een bijdrage voor zaalhuur en catering. Voor het avondeten kun je zelf iets meenemen of gebruik maken van een verzorgde maaltijd (à € 12). Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar! Datum: woensdag 11 januari 2012 Tijd: 13.00-22.00 uur Plaats: Schouwburg De Harmonie, Nivonzaal Bijdrage: studenten en pas afgestudeerden: € 20 Bijdrage: niet-studenten: € 50 Opgeven: voor 1 januari 2012 een mail sturen naar suzan.bosch@stenden.com Meer info: www.socialeinnovatienoordnederland.nl


+

Interessant:

SI LUNCHES

inspirerende dialogen

Nationale DenkTank ‘ Maak werk

Boekje Docentenstage in de bouw

Inspirience

van de Toekomst’

Vanwege de belangstelling voor de

Eind november jl. werd in een open

Na een voorproefje bij de

docentenstage in de bouw is rond

ruimte van het Stenden-gebouw een

Noorderlink-bijeenkomst eind

deze kennisuitwisseling een boekje

bijeenkomst georganiseerd over de

november jl. presenteerde de

gemaakt.

Sociale Innovatie. De sprekers waren

Nationale DenkTank op 12 december jl. bevlogen haar eindrapport in het Vredespaleis in Den Haag.

Masterclass ‘Ontwerpen en Begeleiden van Sociaal Innovatieve bijeenkomsten’

Het Kenniscentrum nam tussentijds

Op 17 en 18 februari a.s. organiseert

ook deel aan de Expert Forum

Mindmeeting met het Kenniscentrum

Meeting.

een ontwerpsessie voor deze

De sleutel tot verbetering ligt volgens de DenkTank op 3 terreinen: betere arbeidsrelaties, flexibele organisaties van arbeid en stimulerende

masterclass op Ameland. Wie hieraan wil meebouwen en –denken kan zich aanmelden bij Eric de Groot, Mindmeeting of via ksi@stenden.com

divers en elk expert op hun eigen aandachtsgebied. Jack Crielaard, aanjager en onderzoeker duurzame Sociale Innovatie Stenden Hogeschool gaf het startschot met ‘Hoeveel vrijheid kun jij aan?’. Pierre van Amelsvoort, visiting professor Katholieke Universiteit Leuven, vervolgde met zijn presentatie over teamwork-denken in het onderwijs. Eline Stoit, alumna Toegepaste Bedrijfskunde en accountmanager bij De

werkomgeving. Het rapport is te

Vrijdags half in de middag op de

Baak, maakte een boeiende entree door

downloaden via www.nationale-

boot en ‘s zaterdags werken. Locatie:

te verschijnen via Skype. Tijdens het

denktank.nl

Stayokay Ameland.

afspelen van een filmpje, kwam ze toch ‘real life’ ook nog een presentatie geven over Het Nieuwe Werken.

7


+

Slimmer Werken Week

De Slimmer Werken Week maakte deel uit van de landelijke Slimmer Werken Estafette. In Noord-Nederland vond de landelijke start plaats in Groningen

Slimmer Werken Week 2011 - 2e editie Een dag met elkaar meelopen om meer inspiratie op te doen en kennis uit te wisselen? Bijna 100 enthousiastelingen in NoordNederland hebben in de eerste week van november meegedaan aan de Slimmer Werken Week. De Kick Off van de Slimmer Werken Week werd gehouden bij brillenmerk Rodenstock in Groningen waar burgemeester Peter Rehwinkel officieel de Slimmer Werken Link overhandigde aan Denis Wink (Rodenstock) en Martin Pillen (Stenden Hogeschool) die ook een dag met elkaar meegelopen hebben.

Netwerk opbouwen, enthousiasme van de deelnemers, aanstippen van passie en leren out of the box denken werden genoemd als zeer positieve ervaringen van de deelnemers. De Slimmer Werken Week werd georganiseerd in samenwerking met Slimmerwerken8, Unique, Kamer van Koophandel, Syntens en dit jaar ook de Duitse partners EDR en IHK. Google Slimmer Werken Week en kijk op Youtube voor impressies.

8


+

Recente activiteiten Onderstaand een korte impressie van onze activiteiten. In het bijzonder van de maand november, een maand die net als vorig jaar, in het teken stond van veel inspirerende activiteiten met regionale en landelijke partners.

Tijdens de Promotiedagen bezochten diverse delegaties de uitnodigende gezamenlijke stand van Kei-werken, C2C en de Kenniscentra PRE en Sociale Innovatie. Naast de Promotiedagen en de Noorderlink-proeverijen werkte het Kenniscentrum voor het eerst samen met de partners van het MKB-event. In de opvallende koepel op het plein tussen de NHL en Stenden was een mooie ontmoetingsplaats gecreĂŤerd.

MKB-event: Het Nieuwe Werken, Slim werken en reizen, en Vrijbaan

9


+

Recente activiteiten Meer ……

Lifestyle for Healthy Ageing, Provinciehuis Assen De tweede bijeenkomst in de reeks van Healthy Lifestyle, dit keer in Assen, was een groot succes. In de eerste bijeenkomst in het voorjaar stond Voeding en Beweging centraal. Nu Zorg en Wonen. Het Kenniscentrum was medeorganisator en verzorgde gedurende de dag samen met het Kenniscentrum ETFI van Stenden scenarioplanning op de thema’s wonen en zorg: Toekomstscenario’s voor gezond ouder worden. Voor meer informatie zie onze blog of http://www.hannn.eu/nl/agenda/lifestyle-forhealthy-ageing,-thema-wonen-and-zorg

10


+

Impressie projecten Impressies projectenen enactiviteiten activiteiten

Workshop Creatief denken Op 10 november jl. heeft het Kenniscentrum een workshop creatief denken verzorgd voor het platform onderhoudsmanagers van woningbouwbedrijven. In een paar uur tijd werden de zeventien deelnemers ingewijd in linker- en rechterhersenhelft denken en het gebruiken van je hele brein. Ook hebben ze geëxperimenteerd met omkeringen (‘wat kun je doen om je organisatie zo snel mogelijk naar de knoppen te helpen?’) en een aantal andere technieken om het innovatief vermogen te vergroten. Aan de hand van eigen weerbarstige vraagstukken rondom strategische keuzes hebben de deelnemers kunnen ruiken aan deze manier van denken. Wat bleek: spelen met serieuze materie kan bruikbare resultaten opleveren!

Studiemiddag Docentenstage De docenten Zakelijke Dienstverlening van het Friesland College oriënteren zich op docentenstages. Hiervoor hebben Friesland College en CJIB op 17 november jl. een studiemiddag georganiseerd bij het gezamenlijke leerbedrijf. Wij hebben met deze docenten een stap gemaakt vanuit de leerervaringen opgedaan in het pilotproject docentenstage in de bouw, naar een potentiële docentenstage in de zakelijke dienstverlening. In de workshop is aandacht besteed aan de breedte in interessante leervragen van de docenten en aan de mogelijke teruggeefkansen. Als docenten ook kennis teruggeven aan de stage-bedrijven, is er echt sprake van kennisuitwisseling. Te denken valt aan: advies over de omgang met leerlingen met gedragsproblemen of dyslexie, het interactiever maken van groepsbijeenkomsten, en het omgaan met en leren van fouten. Er is zoveel belangstelling naar de leerervaringen uit de docentenstages in de bouw, dat het Kenniscentrum deze binnenkort ook in gedrukte vorm uitbrengt. Eerste lichting minor studenten Sociale innovatie Op vrijdag 11 november jl. is de eerste minorperiode afgesloten met presentaties door de 11 studenten. In kleine groepen hebben deze studenten, afkomstig van verschillende opleidingen van Stenden, zich gebogen over concrete projecten rondom sociale innovatie. De studenten zijn zelf een beetje verbaasd over wat je in 10 weken kunt leren: ‘nooit gedacht dat ik mezelf in zo’n korte tijd zó kan ontwikkelen!’. Ze hebben zich ontwikkeld op de inhoudelijke onderwerpen van hun projecten, zoals talentmanagement, slimmer omgaan met je tijd, meetbaar maken van de opbrengsten van sociale innovatie, procesinnovatie in zorg & welzijn. Vooral ook het meemaken van Het Nieuwe Werken bij Kenniscentrum Sociale Innovatie was een belangrijke leerervaring: de studenten geven aan dat ruimte en vertrouwen krijgen erg stimulerend en motiverend werkt! Voor de tweede periode zijn de studentenprojecten gekoppeld aan de onderzoeklijnen het Kenniscentrum inmiddels heeft uitgezet. Innoveren met Plan B Tijdens het Open Innovation Festival Fan Fryslân 28 november – 2 december jl. heeft het Kenniscentrum meerdere workshops gegeven o.a. over: Innoveren met Plan B. Heb je een verbeterdoel voor ogen, maar kan je geen stappenplan bedenken om dat doel te bereiken. Geen nood, want dan neem je gewoon plan B. Motto’s achter plan B zijn: bepaal je koers (innovatierichting); blijf in je cirkel van invloed; begin bij het begin, en begin ook!; al doende leer je; en van het een komt het ander. Met plan B komt je bedrijf of organisatie in beweging.

11


+

Impressie projecten Impressies projectenen enactiviteiten activiteiten

Vervolgbijeenkomsten HOUDEN VAN TALENT Momenteel vinden er vervolgbijeenkomsten plaats waarin de thema's benoemd in de kick-off van Pressure Cooker Houden van Talent verder worden uitgewerkt tot concrete vraagstukken. Deze "opdrachtgeverteams" - bestaande uit vijf of zeven afgevaardigden vanuit onderwijs, overheden en het bedrijfsleven – werken elk één van de volgende thema's uit: 1. Imago van saai naar slow, van oud naar tech 2. Onderwijs & regionale arbeidsmarkt van leren zoals het hoort, naar spelen met de toekomst 3. Braindrain een probleem of een kans? 4. Diversiteit van talenten van bescheidenheid naar straalkracht 5. Co-creatie faciliteren van co-creatie, netwerken en nieuwe structuren, Andere manieren van werken en bundelen van kwaliteiten 6. Ruimte voor ondernemen het mag ondernemender in het Noorden Deze vraagstukken dienen als input voor de Pressure Cooker week waarin studenten en professionals innovatieve oplossingsrichtingen gaan bedenken voor de braindrain van kennis en jong talent in het Noorden. Het doel van Houden van Talent is een podium bieden aan alle noordelijke talent-initiatieven en de krachten bundelen. Het verslag van de kick-off in woord en beeld is te downloaden van http://www.houdenvantalent.nl/.

Afronding subsidieperiode Het Kenniscentrum rond dit jaar haar projecten af die zijn ingezet voor NoordNederland om het Kenniscentrum Sociale Innovatie te positioneren en sociale innovatie aan te jagen in de regio. Voor natijdse verantwoording zal de administratieve afwikkeling plaatsvinden in het komende kwartaal met als uiterlijke datum 1 april 2012. Het Kenniscentrum Sociale Innovatie is tot stand gekomen met steun van de provincie Fryslân, de gemeente Leeuwarden, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Samenwerkingsverband Noord Nederland. Het Kenniscentrum is officieel van start gegaan in januari 2010 na een periode van kwartiermaken. Met dank aan de betrokken stuurgroep, de wijze Raad van Advies, het kleurrijke InspiRaad, en de ondersteunende afdelingen wordt een bijzondere periode afgesloten. In het voorjaar zal een komt een verslag uit over deze periode. Bijzondere dank aan alle kennispartners!

12


+ Nationale agenda 2012 Sociale innovatie is ook een belangrijk speerpunt in de Nationale Agenda 2012 van de Kamer van Koophandel. Met het motto ‘Ken de kansen van sociale innovatie’ worden de innoverende kansen onder de aandacht gebracht.

Kijk voor meer informatie over onze activiteiten op onze website en blog. Onze LinkedIn-groep ‘netwerk sociale innovatie’ groeit gestaag: meld je aan! Wilt u deze ‘updates’ niet meer ontvangen of wilt u anderen aanmelden, mail dan naar ksi@stenden.com.

13


+ Fijne feestdagen en een sociaal innovatief 2012 toegewenst!

Het Kenniscentrum Sociale Innovatie is tot stand gekomen met steun van de provincie Frysl창n, de gemeente Leeuwarden, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Samenwerkingsverband Noord Nederland.

Kenniscentrum Sociale Innovatie Contactpersoon: Regina van der Meer - Riesebosch| Bezoekadres: Rengerslaan 8, 8917 DD Leeuwarden en de Kennis Campus Emmen, van Schaikweg 94| Postadres: Postbus 1298, 8900 CG Leeuwarden| Telefoon: 058 244 19 55| E-mail: ksi@stenden.com www.stenden.com/ksi | www.socialeinnovatienoordnederland.nl 14

nieuwsbrief 5 KSI december 2011  

nieuwsbrief 5 KSI december 2011

nieuwsbrief 5 KSI december 2011  

nieuwsbrief 5 KSI december 2011

Advertisement