__MAIN_TEXT__

Page 20

/// MEESTERS

de goedheiligman uit Myra te vertellen en daarin te beklijven tot de laatste seconde. De cantate is geschreven voor een gemengd amateurkoor, aangevuld met piano quatre-mains, een orgel, een slagwerker en een strijkersensemble. Ad libitum kan men de strijkerspartijen aanvullen tot een kamerorkest. De bijzonder expressieve rol van Sint Nicolaas is geschreven voor een professionele tenor en werd destijds gecreëerd door Peter Pears.

VINHO VERDE: MUZIEK MET EN VOOR JONGE STEMMEN De Britse koortraditie dankt haar kwaliteit en goede reputatie mede aan de organische manier waarop zij verweven is met het dagelijkse onderwijs. De eerder besproken Ceremony of Carols is een voorbeeld van het niveau dat veel Engelse knapenkoren halen. In diezelfde lijn componeerde Britten ook een Missa Brevis in D, net als de Ceremony voor driestemmig koor met occasionele soli, ditmaal met orgelbegeleiding. Eenvoudiger van schriftuur zijn de twaalf liederen uit Friday Afternoons, die Britten schreef voor de school waarvan zijn broer directeur was. De liederen zijn eenstemmig en worden begeleid op piano. Het laatste lied, Old Abram Brown, ontdubbelt gaandeweg en culmineert in een vierstemmige finale. Voor het derde lied, Cuckoo, voorzag Britten een tweede stem ad libitum. Erg knap en ambitieus van opzet zijn de scenische werken. The Golden Vanity (1967) is een korte vaudeville (17 minuten!) die gecreëerd werd door de Wiener Sängerknaben. Het knapenkoor wordt verdeeld in twee groepen, telt enkele occasionele solopassages en wordt begeleid op piano. Het verhaal speelt zich af op het galjoen The Golden Vanity, dat bedreigd

20 // STEMBAND

wordt door een piratenschip. De crux van het verhaal gaat over zelfopoffering, opportunisme en emotioneel verraad. Door die in een ogenschijnlijk onschuldige kindercontext te plaatsen, laat het geheel een wrange nasmaak achter. Minder wrang, maar wel grootser van opzet is het iets oudere Noye’s Fludde (1957), een mirakelspel voor kinderkoor, enkele kindersolisten, een acteur, twee professionele zangers en een schoolorkest, aangevuld met enkele professionele instrumentalisten. Dit Bijbelse verhaal over de zondvloed duurt drie kwartier en bevat een levendige afwisseling tussen gesproken, gezongen en instrumentaal uitgevoerde passages. Uiterst Brits zijn enkele eenvoudige samenzangmomenten waarin het publiek wordt uitgenodigd om mee te zingen.

STOP OP DE FLES: BESLUIT Bijna 40 jaar na Brittens overlijden blijkt steeds meer zijn unieke positie in het 20ste-eeuwse muzieklandschap. Ten eerste bediende de componist, zoals hij zelf aanhaalde, een veelheid van uitvoerders, gaande van kinderen over amateurs tot zangtechnisch hooggeschoolde (semi-) professionele koren en solisten. Die erg individuele en aangepaste uitvoeringseisen ten spijt, slaagt Britten er bovendien in om een eenheid door zijn oeuvre te verweven die haast elke compositie een onmiskenbaar Britten-stempel verleent. Tot slot, en misschien wel dankzij die brede waaier aan potentiële uitvoerders, is Brittens muziek manifest 20ste-eeuws in haar klanktaal en compositietechnieken, maar wordt ze op geen enkel moment hermetisch. We zouden kunnen besluiten met Goethes gevleugelde “In der Beschränkung”… maar goede wijn behoeft geen krans. ^ // STEVEN MARIEN

AGENDA: 2 en 3 november 2013, PSK Brussel: War Requiem Koor, orkest en solisten van de Munt o.l.v. Ludovic Morlot 1 december 2013, Wilrijk: 2 x 100 jaar SAHF4 brengt ondermeer Folksongarrangements van Benjamin Britten 1 december, Sint-Pauluskerk Aalst: Remembering the Great Britain – A composer’s Ode to Benjamin Britten Aquarius o.l.v. Marc Michaël De Smet met de Ceremony of Carols van Benjamin Britten en het als tegengewicht geschreven Jaarringen (2012) van de Belgische componist Maarten Van Ingelgem 1 en 7 december 2013, resp. Gent en Lier: Saint Nicolas Cantata Gents Madrigaalkoor (Johan Duijck) en Amarylca (Noëlle Schepens), n.a.v.   40 jaar dirigentschap Johan Duijck 11 december 2013, De Munt, Brussel: Canticles tenor Mark Padmore, pianist Julius Drake e.a. in Brittens vijf Canticles 17, 18 en 19 december 2013, respectievelijk Hasselt, Zoersel en Lier: A Ceremony of Carols Ook het Vlaams Radiokoor stelt de Ceremony centraal in een programma met kerstmuziek van Britten en zijn tijdgenoten Howells en Grainger. 21 december 2013, Ruddervoorde: A Ceremony of Carols Eligius Ensemble o.l.v. Lynn Leterme

Profile for Koor&Stem vzw

Stemband nr. 19 (2013)  

Stemband nr. 19 (2013)  

Profile for stemband
Advertisement