Page 1

Daglanct van dena di Mi Vlaamse Koormuziek


Samenstelling Ludo Claesen, Ignace Thevelein, Erik Demarbaix, Liesbeth Segers Eindredactie Liesbeth Segers Omslagontwerp Apple-n Fragment uit De zee is een orkest (Er springen...) van Vic Nees Muziekgravure Dirk Goedseels Uitgave en distributie Koor&Stem vzw in samenwerking met Centrum voor Vocale Muziek vzw Vormgeving/Druk Van der Poorten, Kessel-Lo

Hoewel het opsporen van de bronnen met uiterste zorg is geschied, blijft het mogelijk dat we iemand vergaten. In dat geval bieden wij onze verontschuldigingen aan aan vertalers en uitgevers die niet vermeld werden en zijn we bereid om verbeteringen aan te brengen in de volgende druk. Het is volstrekt verboden deze partituur over te schrijven, te fotokopiÍren, te drukken of op een andere wijze te verveelvoudigen, op straffen van boete en schadevergoeding voorzien in de auteurswet. Koor&Stem vzw, Zirkstraat 36, 2000 Antwerpen +32 (0)3 237 96 43 [T] +32 (0)3 248 16 05 [F] ISBN 9789080728998 Š 2011, Koor&Stem vzw, Antwerpen, info@koorenstem.be


INHOUDSTAFEL

p. 3

Voorwoord PROFAAN Alfabet

Joost TERMONT

5

Die door de wereldt sal geraken

Vic NEES

8

Egidius

Emmanuel GEEURICKX

10

Het liedje van de liereman

Kristiaan VAN INGELGEM

14

Lasst uns singen

Michaël VANCRAEYNEST

18

Uti vår hage

Noor SOMMEREYNS

20

Wees gegroet

Jos BIELEN/ Kris WITTEVRONGEL

23

Beati mundo corde

Kurt BIKKEMBERGS

26

Cantate Domino

Marc VAN DEN BROECK

28

Daar bloeid’ ene lelie

Ludo CLAESEN

30

Emitte Spiritum

Lode DIELTIENS

32

Gedenken wij dankbaar

Karel DE WOLF

34

Yvan VANDER SANDEN

36

RELIGIEUS

EXPERIMENT For Chester Greenwood

1


Die door de wereldt sal gheraken Tekst: Anthonis De Roovere (ca.1430 - 1482)

[

S.

! Y 44

A.

Bar.

[

4

g C g g g C C h C C C Die door de we - reldt sal ghe g g g g g g C C C C C C C Die door de we - reldt sal ghe C hC C C C hC C h h h h g

! Y 44 C

# Y4 4 ]

! Y 43 C

C

! Y 43 C

h

# Y3 4 ] [

8

3 4

,

C

hon - den

h

g

C

C

C

h

h

h

C

h

ra - ken, die

C

g C

g C

g

3 C 4

C

C

,

3 4 C

C

C

we - reldt sal ghe

-

ra - ken, hier

h

we - reldt sal ghe

-

ra - ken, hier

# Y4 C 4 ]

C

h

C

C

Die door de

h

C

C

h

C

C

h

C

C

g

h

C

C

-

,

ra - ken, hier

34 C

Š 2011, Centrum voor voor Vocale Vocale Muziek Muziek vzw, vzw,Antwerpen, Antwerpen,info@cvm.be info@cvm.be 2011, Centrum

h

h

C

C

,

h

g

C h

C

C

g

h

C

g

g

3 4

g

C

C

C

h

C

C

C

C

C

C

C

3 4

h

h

h

h

3 4

moet con - nen huy - len met - ten

C

g

g C

g

g

C

g g

di - ver - sche

C

C

C

C

C

C

di - ver - sche

Die door de

C

g

C

C

con - nen

h

3 4 C

! Y 44 C

g

g

C

di - ver - sche

we - reldt sal ghe

g

g

con - nen

g

g

Die door de

8

C

3 4 C

moet oock

h

C

moet con - nen huy - len met - ten

g

con - nen

C

C

4 4

3 C 4

C

2 C 4

4 C 4

C , C

-

h

C

moet con - nen huy - len met - ten

C

ra - ken, die

moet oock

en - de

C

C

C

-

C

2 4 C

C

,

C

4 C 4

ra - ken, die

moet oock

en - de

hon - den

C

h

2 C 4

en - de

C

! Y 44 C

C

, g C

hon - den

C

C

C

3 4 C -

Die door de we - reldt sal ghe

,

,

3 4 C

Muziek: Vic Nees (Âş1936)

h

h

4 CO 4 4 C 4

waer

44 C

h

-

waer

-

2 C 4

C

2 C 4

4 4 ,

spra - ken.

C

,

spra - ken.

spra - ken.

C

-

waer

C

,

2 C 4

g

g C

C

g C

g

g

C

C

heyt seg - ghen en

C C

C

g

C

g

heyt seg - ghen en

C

C

heyt seg - ghen en

4 4 4 4


Egidius Tekst: Jan Moritoen (†1417)

[

S.

Y ! YY S

Y ! YY S

A.

Bar.

[

YY !

Y

YYY

!

YY

] Õ! [

YYY S ! Õ ]

p

C C

C

p

C

Muziek: Emmanuel Geeurickx (º1925)

B

C

B

pC

C

C

E - gi - di - us,

B

mf S

- sel - le mijn.

B

mf C C B

di,

YY Y mp ! B

YYY B ! Õ ]

mi

C

C C

liets

C

C

S

waer bes - tu ble

-

C

B

B

S

du liets mi tle

B

C

-

B C

BO

ghe - sel

B C

-

B

B

C

mi tle

-

B

ven.

B

ven.

-

R

p

S

C

S

BO

C

mp C

C

C

Mi lanct,

C B

C

C C C B

R

pB

Dat

mijn.

B

’t Was ghe

C C

B

B C

B

mp C C C

Du coors die doot, du

B

B

B

B

B

C

B

C

B

B

C

B

S

C

B

sel - scap goet

S

C

en - de fijn.

C

B

was ghe - sel - scap goet en fijn

-

C

Du coors die doot,

S C

Dat was ghe - sel - scap goet

A

A

S C B

A

C

C

ghe -

mi lanct na

die doot, du liets mi tle - ven

le

B

C

C

Mi lanct na di,

B C

S B

Mi lanct na di,

ven?

C C

p

ven.

B

C

ven?

C

du liets mi tle - ven.

Du coors

R

B

C

C

mp

ven?

S C C C B

C

S B

-

C

C

C

S

© 2008, 2008, Euprint, Euprint, Heverlee Heverlee, www.euprint.be 10

C

-

ghe - sel - le mijn.

C

C

C

Du coors die doot,

mp C C

tle

B

C

ghe - sel - le,

Y ! YY S

C

waer bes - tu ble

C

S C

B

C

S

E - gi - di - us,

mf

C

waer bes - tu ble

E - gi - di - us,

C C

Y

S

C

mp

C

C

en - de fijn.

S


Uti vår hage In opdracht van het Europees Muziekfestival voor de Jeugd, Neerpelt, 2004.

Volkslied uit Zweden

C

[

Y ! Y YY 43 Q p YY Y 3 ! Y 4 B C

S.

A.

Bar.

[

9

Bewerking: Noor Sommereyns * (º1982)

]

Q

= ±120

# YY Y 3 Y 4

C B

YY Y : p ! Y C

C C

# YY : BO YY

Vill du mig So - len den

C

B

BO

li

BO

C

nå - got, så da - lar, men

C

BO

-

ja,

BO

ve

-

B

a

© 2007, Euprint, Heverlee, www.euprint.be

C

-

e

C

-

BO

C

och

sa

kru

-

-

Kom

BO

Kom

C B us

li

-

-

C

BO

-

myn

B C

C B BO

ro - so

ak

g gi g C C OC C

gi

S

fröjd!

-

-

OC

ta,

B C

BO

ja,

- a - a

-

hjär - tans

B

B

mf C

BO

us

ja,

träf - fas vi där. hop - pet upp - går.

B

-

bär. hår.

B C

BO

C

-

B

Q

krus - myn - ta

B C

Q

C B

C

BO

C

ve

C

Q

Ro - sor,

C

B

* tot augustus 2010 bekend als Gwendolyn Sommereyns

20

B

vä - xa blå se’n i ditt

-

C C

-

-

B

li

- myn - ta

le

C B

C

C C

C

-

-

YYY C O C g C Y !

# YY BO YY ]

Q

Kru

ha - ge där sät - ter jag

sa

sa

YY ! YY

BO

C

g

CO

C

och

[

B

Q

mm…

Y ! Y YY : B

15

p

Q

Q

mm…

1. U - ti vår 3. Kran - sen den

]

Q

C

BO

or, krus

C B BO

myn

-

vi

C C

-

C

mf g gi g gi O C C C C OC

lil - jor och ak - vi - le - ja,

BO

ve - ja,

B

kom

lil - jor och sa - li -

-

ta,


Beati mundo corde Uit: Motetti Sanctorum Tekst: Mattheus 5, 8-10

[ !

S.

C

mpg T C C- C C C C C C C C C

= ±69 cantabile gregoriani

Be - a - ti

!

A.

Bar.

[

]

C C C

-

- a

]

um vi

p

C

C

C

p

C

-

C C C CO

-

um vi

-

ti,

C

quo - ni - am

B

ip

C

C

C

C

de - bunt:

de - bunt:

C

fi - li - i

be

S

C

B

mf

C

C

C

De - i

C

mf C S

C

C

C C-

-

C

C C C C- C

g

C C C C C -

C -C h

-

a - ti

be

-

a - ti

C

C

C

C

vo - ca - bun

-

C

fi - li - i

C

De - i

vo - ca - bun

-

C

tur:

quo - ni - am

fi - li - i

De - i

vo - ca - bun

-

tur:

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C C

C

g

-

fi - ci

C C

-

fi - ci

pa

-

ci

-

fi - ci

T

S

mf h

T C

h

mf T

be - a

S C S

C

C

C

be

-

a - ti

C

C

mf

CO

S

C C

ci

tur:

si

h

-

C

-

C

be -

pa

S

quo - ni - am

C

C

C

g

ci

C C C -C C h h

C

be

C

g

-

si

g

g

pa

-

ti,

C

a - ti

C C-

-

g

g

C

pC

C

C

-

C C

mf S

© 2010, Euprint, Heverlee, Euprint, Heverlee, 2010 www.euprint.be 26

ip

Be - a

# CO

#

quo - ni - am

T C CO h

De

!

mp C C C C C C C C C

cor - de,

#

! C C C

!

C C C C C C C C C mp

De

[

mun - do

T

quo - ni - am

! C C C

]

Muziek: Kurt Bikkembergs (º1963)

C

be

-

-

C

B

C

a - ti

ti


Cantate Domino Tekst: Psalm 95,2

S.

A.

[ !

C

YY

Muziek: Marc Van den Broeck (º1964)

Yc C C

= 104

Y ! Y Yc C C

C C B

# Y C Y Yc ]

B

C C B

-

te

Can - ta - te

Y ! Y Y c CC CC # Y c C YY

[

6

BO

Can - ta - te Do - mi - no,

Can - ta

Bar.

C C

Y ! YY CO

Y ! YY C C

h

BC B B C B

B

CO

C C

g

# Y C C YY ]

BB O B

# YY B Y

C

g

C C BB C

CA C C C A

-

,

XC XC C

CB C C C BB C C C C B

e - ius.

e - ius.

C

C BB C BBB C B

Be

,

Be

-

g g C C C C C

BO

h

C C C C Q

-

C C C

B

CO

a

B

Be

ne nun - ti

C

g

-

te

BO

C

B

ne nun - ti

h

-

CC CC CC CB C

a

C C

-

h

-

-

C C C C te de

ne nun - ti

-

te de

g

C C

CB C C C C O B B B

© 2010, Vlaams Centrum Liturgische Muziek, Leuven, www.vclm.be, claudine.martens@lemmens.wenk.be 28

C

can - ta

BB O C CC CC BO C BO

BBC C C C CBB O B

,

can - ta - te, can - ta - te

BO ,C

lu - ia:

-

C C

lu - ia: can - ta - te, can - ta - te

C C B , CO

C

g g C C C C C

B C C C

C C B

g g g g C C C C C C C C C C B no, be - ne - di - ci - te no - men e - ius. , CO C g g C C B C C XC XC C C h C h CCC CC CC

BO

lu - ia:

C C C C le C C C C

B

B

Do - mi - no, be - ne - di - ci - te no - men

Y ! Y Y BBC O

C C

-

Do - mi - no, al - le

Do - mi - no, be - ne - di - ci - te no - men

Do - mi -

al - le

Do - mi - no, al -

g g g g C C C C C C C

C

C

C C C C

C

,

B

C


Emitte Spiritum tuum Tekst: Psalm 104, 30

S.

[

WWWW

mf

c R

T C C C

Andante

! !

WWWW

!

WWWW

A.

mf T

c R

c p # WWWW c [

WWWW C !

C

!

C

4

WWWW -

va - bis

C

AA

C C C C

fa - ci - em ter

C C C C

va - bis

fa - ci - em ter

WWWW C C C C ! C C C C CC CC CC -

va - bis

# WWWW C

C

fa - ci - em ter

B

C

C

C C C C C C C C

C

C

T

C C C C C C C C

Spi - ri - tum tu - um et cre - a - bun - tur

C C C

E - mit - te

Spi - ri - tum tu - um et cre - a - bun - tur

E - mit - te

Spi - ri - tum tu - um et cre - a - bun - tur

C C C C C C C

AC

C C C C # WWWW C C C C -

E - mit - te

mf C C C T

# WWWW c R ]

Bar.

]

Muziek: Lode Dieltiens (º1926)

C

C C C C C C C C CB OO

BB OO

-

ræ.

A

C

BO

A

C

C

ræ.

-

ræ,

mf T C C C

et re - no - va - bis

C CC C C B O C C C C A

C

C C C C fa - ci - em ter

C C CB C C C B C C A

C C C

et re - no -

T C C C

et re - no -

mf g T 7 C 8

mf g T 7 C 8 Sit

BO

mf T C 7 h 8

C C B

-

Sit

ræ.

Sit

C C C C C C C C 7 B C C 8 B

© 2010, Vlaams Centrum Liturgische Muziek, Leuven, www.vclm.be, claudine.martens@lemmens.wenk.be 32

T

BO

p C

C

et re - no -

C B C C C CC C C CC h h BA CO C h

p

BO

-

C CC C h C C

C

C C C

B

78


Zirkstraat 36 2000 Antwerpen Tel. 03 237 96 43 info@koorenstem.be


Dag van de Vlaamse Koormuziek

promo cover-inhoud Mi lanct na di  

Mi lanct na di bundelt 6 profane en 6 religieuze eenvoudige koorwerken van hedendaagse Vlaamse componisten. Zettingen voor 3 gemengde stemme...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you