Page 1

V.U. Koenraad De Meulder, Zirkstraat 36, B-2000 Antwerpen

11.2009 // #2

de koorkrant koormidweek met Vic Nees 09.12 - 10.12 2009

Koor&Stem stelt voor

Vic Nees becommentarieert in zijn columns regelmatig de “rijpere” stem in het Vlaamse koorleven. In december voegt hij de daad bij het geschreven woord op deze koormidweek, speciaal voor zestigplussers die al een lange koorcarrière achter zich hebben en nog steeds actief hun stem gebruiken.

SSST!

KINDERKORENFESTIVAL 28.02 2010 // CC TER DILFT - BORNEM

Het kind heeft sinds kort een naam en een campagnebeeld. Het eerste SSST! KINDERKORENFESTIVAL van Koor&Stem vindt plaats op 28 februari 2010 in het cultureel centrum van Bornem. Met de organisatie van dit festival wil Koor&Stem ook even de aandacht vragen van het bredere publiek. SSST! Het is een ideale gelegenheid om kinderkoren in al hun diversiteit in de spotlights te plaatsen.

We kozen bewust voor een festival en niet voor een wedstrijd. We willen een extra podium creëren, een ontmoetingsmoment in een leuke sfeer en met een professionele artistieke omkadering. Alle soorten kinderkoren zijn hierbij welkom: schoolkoren, academiekoren, zelfstandige kinderkoren, knapenkoren, parochiekinderkoren, enz. Het festival creëert bovendien extra kansen. Deelnemende kinderkoren krijgen de gelegenheid om mee te werken aan een bruisend toonmoment tijdens de halve finale van Koor van het Jaar in Flagey te Brussel, waar een groot kinderkoor de show zal stelen. Het wordt ongetwijfeld

een van de hoogtepunten van de TV-uitzending over Koor van het Jaar 2010-2011. Kinderkoren die wensen deel te nemen aan het Europees Muziekfestival voor de Jeugd krijgen via deelname aan dit festival een extra podiumkans en kunnen zich ook samen met de coaches voorbereiden op deze internationale uitdaging. Begin 2010, naar aanloop van het festival, zal Koor&Stem ook een blog opzetten rond het thema ‘kinderen en zang’. Hou dus onze website goed in de gaten. Meer info: projectcoördinator Dimitry Goethals, dimitry.goethals@koorenstem.be, 03 237 96 43

‘Prijs van de Europese burger’ voor EMJ Neerpelt Jongeren met elkaar in contact brengen door middel van muziek - daar staat het Europees Muziekfestival voor de Jeugd voor. Onlangs kregen ze van het Europees Parlement de ‘Prijs van de Europese burger’. Hiermee wil men personen en verenigingen die zich inzetten voor de Europese gedachte in de kijker zetten. Al 57 jaar lang zet het festival zich in voor Europese integratie, grensoverschrijdende samenwerking en solidariteit met landen buiten de EU. Een trotse voorzitter Jan Coninx mocht uit handen van

Europees parlementslid Ivo Belet de prijs in ontvangst nemen op 1 oktober 2009. “De organisatie is een toonbeeld omdat ze niet orakelen over Europese integratie, maar het waarmaken op het terrein”, zei Belet op de plechtige uitreiking. EMJ Neerpelt 2010 (vocale editie), 30.04 - 03.05, www.emj.be. Enkele inschrijvingen zijn nog welkom, in het bijzonder in de ‘vrije reeks’, met vocaal en vocaal-instrumentale ensembles zoals close harmony, vocal jazz, volksmuziek, gospel & spirituals.

Koorpagina’s november 2009 Voor de koorpagina van november strikten we Michel Vangheluwe, muzikant bij Ishtar, om het Hongaars volkslied Az Árgyélus te bewerken voor gemengd koor. Het resultaat werd een toegankelijk, eenvoudig werkje met pianobegeleiding. De tenorpartij kan gemakkelijk door baritons gezongen worden. Omdat het Hongaars kan afschrikken, vind je op de website van Koor&Stem zowel uitspraaktips, een vertaling

als een mp3-file met de ingelezen tekst: www.koorenstem.be > repertoire > Koor&Stem uitgaven > koorpagina’s Waarom heet een walvis eigenlijk walvis? Hij bevindt zich niet aan wal en is ook geen vis. Voor de tweede koorpagina van november schreef Jan Van Damme een leuk tweestemmig kinderlied rond deze pertinente kindervraag.

Vic Nees: “Er bestaan talrijke initiatieven voor kinderen, jeugd en volwassenen. Het enige segment dat organisatorisch verwaarloosd wordt is dat van de senioren. Er zijn nochtans voldoende individuele zangers die bij hun koren niet meer welkom zijn, maar die wel van een specifiek aanbod gebruik zouden maken. De (vijfen)zestigplussers beschikken over tijd en middelen om ergens een paar dagen tijdens de week comfortabel samen te komen. Seniorenkoren worden zelden of nooit geleid door gediplomeerde dirigenten met enige reputatie. Ik heb het probleem in mijn columns al een paar keren luchtig aangesneden, maar ik ben ook bereid bij wijze van proef zelf een midweek te leiden voor (zestig- of) vijfenzestigplussers met koorervaring. De generatie die in de jaren ‘ 60 en 70 koorweken en -weekends bezocht, behoort nu tot deze categorie.”

Het “Grijs” in de titel slaat niet alleen op de leeftijd, maar naar analogie met “grijs gespeeld” ook op het hernemen van oud repertoire en onbekend (Vlaams) werk. Vic Nees streeft een integrale benadering na: samen met de culturele en literaire invalshoek komen ook aangepaste vocale en logopedische elementen aan bod. Locatie// Oude Abdij te Drongen (www.oudeabdij.be), vanaf donderdag 09/12 om 10.00u., vrijdag 10/12 een toonmoment om 16.00u. Doelgroep // Seniore zangers mét koorervaring. Prijs// €90 (leden Koor&Stem), €95 (niet-leden) voor de cursus, logies en vol pension inbegrepen. Inschrijven vóór 20 november. Inschrijvingsformulier te downloaden op www.koorenstem.be of contacteer marleen.moortgat@koorenstem.be, tel. 09/ 220 24 84. De inschrijving is geldig na storting van het voorschot van €40 per persoon op rek. 447-0019301-20, K&S/VFJK.

Administratieve wijzigingen voor vzw’s

Neerlegging ledenlijsten niet langer verplicht Vzw’s zijn sinds 29 mei 2009 niet langer verplicht hun ledenlijst neer te leggen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel. Hierdoor zijn duizenden vrijwilligers en heel wat koorbesturen verlost van een overbodige formaliteit. Zowel bij het oprichten van een vzw als wanneer de ledenlijst verandert, moet de (aangepaste) ledenlijst dus niet langer neergelegd worden. Nog enkele verduidelijkingen: • Enkel de effectieve leden (de leden met stemrecht in de algemene vergadering van de vzw of het koor met een vzw-statuut) moeten opgenomen worden op de ledenlijst. De toegetreden leden, bijvoorbeeld de leden van het koor die geen deel uitmaken van de algemene vergaderingen, moeten dus niet op de deze officiële ledenlijst worden opgenomen.   • De ledenlijst wordt voortaan bijgehouden op de maatschappelijke zetel van de vzw. Als er leden bijkomen of weggaan, past de raad van bestuur de lijst binnen de 8 dagen aan. • Aan de neerlegging en publicatie van benoeming of ontslag van leden van de raad van bestuur verandert er niks. Dit gebeurt nog steeds via de standaardformulieren die je kan downloaden op volgend adres: http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/index_n.htm Heb je nog vragen, neem dan even contact op met Koor&Stem.

E-ZINE Koor&Stem Wist je dat Koor&Stem maandelijks een digitale nieuwsbrief verstuurt? Het e-zine is een bundeling van actuele info die je op onze website kan terugvinden: koornieuwtjes, repertoiretips, evenementen en vormingsinitiatieven, een greep uit onze concertkalender... Zo blijf je continu op de hoogte en krijg je alle info rechtstreeks in je mailbox! Hoe inschrijven? Registreer of log in op www.koorenstem.be en ga naar ‘Mijn Nieuwsbrieven’.

1 //

Grijs gezongen


Schrijf nu in voor...

met Ishtar

3 //

Koor&Stem nodigt alle koren uit om samen te zingen met andere koren, Ishtar en begeleidingsband en het publiek. De koorwereld mag het Festival van de Amateurkunsten (2 mei 2010) openen met een groots samenzangmoment. En kijk: ruim 700 zangers hebben zich inmiddels gemeld. Laat ons gauw weten of ook jij erbij kan zijn. En kom ook naar een van de repertoireworkshops in je buurt.

JUBILEUMCONCERT

Het programma 'Zingen tot morgenvroeg' bevat kleinkunstnummers van Raymond van het Groenewoud, Johan Verminnen, Wannes van de Velde, Jan De Wilde, Clouseau, Laïs,... naast eenvoudige volksliedbewerkingen van Juliaan Wilmots, Jean-Paul Byloo, Ludo Claesen en anderen. We mikken op een gelegenheidskoor van niet minder dan 1.500 zangers en daarvoor willen we graag een beroep doen op het enthousiasme en de creativiteit van de

Dulcisona bestaat 25 jaar. Het koor is ontstaan uit een initiatief van een aantal leraren en vrienden van het Sint-Janscollege te Sint-Amandsberg onder leiding van Marian Steyaert. Dulcisona zong een massa concerten, zowel a capella als met orkest. Het koor won tweemaal een

vele amateurkoren die Vlaanderen rijk is. Naast het samenzangmoment is er een origineel en dagvullend programma voorzien voor de deelnemende koren, waaronder de unieke gelegenheid om de festivalzone via de Gentse binnenwateren al zingend binnen te varen. De NMBS zorgt voor gratis openbaar vervoer heen en terug. Uiteraard is er tussendoor de gelegenheid om elkaar te ontmoeten in een gezellige festivalsfeer. Deze manifestatie mikt op iedereen die graag zingt. Maak er een koor en/of familie-uitstap van! Deelnemende koren en het instrumentaal ensemble Ishtar vormen de motor van ‘Zingen tot vroeg’ maar uiteindelijk hoopt Koor&Stem een heel ruim publiek te mobiliseren rond het "samen" zingen. Meer info: inschrijvingsformulier op www.koorenstem.be, projectcoördinator Dimitry Goethals, dimitry.goethals@koorenstem.be, 03 237 96 43. De liedbundel is heel binnenkort beschikbaar bij Koor&Stem.

VERJAARDAGSCONCERT VOOR FRITS CELIS

Dulcisona viert feest

Vlaanderen zingt kerst Er is een samenwerkingsverband tussen Koor&Stem en het Davidsfonds om op een vijftigtal plaatsen in Vlaanderen op 26 december een kerstzang te organiseren. Geïnteresseerden zingen onder leiding van een goede zangleider en begeleid door een professioneel organist een reeks van 21 Vlaamse kerstliederen. De oorsprong van dit initiatief ligt in de Brugse Sint-Jacobskerk waar het dit jaar al voor de vijfde keer wordt georganiseerd. In 2008 werd het project uitgebreid tot 11 plaatsen in West-Vlaanderen: goed voor ongeveer 2.800 zangers. Een van de doelstellingen van dit project is het bewaren van het Vlaamse erfgoed

Frits & Friends Spiegel Strijkkwartet, de sopraan Ann De Renais, het dameskoor Arabesk o.l.v. Marc Van den Borre en het Vocaal Ensemble Kalliope o.l.v. Sabine Haenebalcke.

Frits Celis is 80 jaar en dat moet gevierd worden. Zijn verdienste is te groot om er zomaar aan voorbij te gaan. Celis begon als harpist, en werd daarna dirigent en muziekdirecteur aan de Koninklijke Muntschouwburg, de Koninklijke Vlaamse Opera en de Opera voor Vlaanderen. Hij was gastdirigent in Nederland, Frankrijk, Spanje, Duitsland en de Verenigde Staten. Later legde hij zich hoofdzakelijk op compositie toe. Als componist werd Frits Celis bekend door zijn liederen,

koorwerken, kamermuziek en orkestwerken die uitvoeringen beleefden in meerdere Europese landen, de Verenigde Staten en Japan. Sinds 1989 legt hij zich nagenoeg uitsluitend toe op het componeren. Het Vocaal Ensemble Kalliope brengt het huldeconcert “Frits & Friends”, met werk van zijn hand en met werk van door hem gekozen bevriende componisten zoals Piet Swerts, Kurt Bikkembergs en Gwendolyn Sommereyns. Uitvoerders zijn het Spiegel Strijkkwartet, de sopraan Ann De Renais, het dameskoor Arabesk o.l.v. Marc Van den Borre en het Vocaal Ensemble Kalliope o.l.v. Sabine Haenebalcke.

eerste prijs met lof tijdens ‘De Gouden Ster’, nam deel aan de provinciale koorzangtoernooien, waar het geklasseerd is in de ere-afdeling, en stootte vorig jaar door tot in de finale van de wedstrijd Koor van het Jaar. Op 14 november 2009 om 20.00u. zingt Dulcisona uit haar

van Kerstliederen. Klassiekers zoals Nu zijt wellekome, Maria die zoude naar Bethlehem gaan, Hoe leit dit kindeke weerklinken willen veel mensen graag ook zelf zingen. Vandaar dit project waarbij jong en oud samen de kerstliederen zingen en ze op die manier levendig doorgeven aan de volgende generaties. De rol van Koor&Stem bestaat erin dat namen van aanzingkoren, zangleiders en organisten werden gesuggereerd aan plaatselijke Davidsfondsafdelingen, zodat deze een kwalitatief hoogstaand samenwerkingsverband konden sluiten. Als artistiek leider heb ik geprobeerd een verantwoorde keuze van 21 liederen te maken waarvan de meeste afkomstig zijn uit het Nederlandse taalgebied. Alle aanwezigen krijgen een partituurboek ter beschikking. Ignace Thevelein Voor een volledige lijst van alle deelnemende gemeenten: www.davidsfonds.be of www.koorenstem.be

geliefde repertoire in de H. Kruiskerk te Sint-Amandsberg. Het koor brengt enkele parels over licht en leven en hoop uit de hedendaagse a capella koorliteratuur afgewisseld met meesterwerken uit de romantiek. Nadien musiceert het koor samen met het strijkorkest Aspeti Musicale en brengt het barokmuziek. Het concert wordt ingeleid door Herwig Verhovert. Reservatie via www.dulcisona.be, via Sophia.Steyaert@dulcisona.be, 09 227 86 93.

NOOT VOOR NOOD 2009

Zingen voor Cliniclowns Voor de zestiende keer al organiseert ‘Noot Voor Nood’ een straatkorenactie. Het initiatief brengt in de steden die daarvoor de toelating geven, een aantal meerstemmige koren op de been. Deze koren zingen belangeloos en in een beurtrol gedurende enkele uren op strategische plaatsen in de wandelstraten of op kerstmarkten. Voorbijgangers kunnen een vrijwillig bijdrage schenken aan het humanitaire doel van deze actie. Dit jaar zingen we voor Cliniclwns vzw op 12, 13, 19, 20 en 24 december. Telkens tussen 13u en 18u in een stad naar keuze. Op de website van Koor&Stem vind je een inschrijvingsformulier. Voor bijkomende info: Koen Kerremans, 0476 354 143 of Dimitry Goethals dimitry.goethals@koorenstem.be, 03 237 96 43.

NIEUW in de bibliotheek

29.11 2009, 16.00u. in de Begijnhofkerk OLV Ter Hoyen, Lange Violettestraat, 9000 Gent. Tickets en info// www.kalliopegent.be, contact@kalliopegent.be, 0479 49 82 28

Wie zingt Weihnacht mee? Op zaterdag 19 december 2009 voert het Koor Altra Voce het Weihnachtoratorium van Johann Sebastian Bach uit in de Sint-Elooiskerk om 20.15u. te Kortrijk. Voor de uitvoering van de cantates 1, 3 en 6 uit dit oratorium werkt het Koor Altra Voce samen met het orkest The Flanders Baroque Players. De solopartijen worden gezongen door sopraan Hilde Coppé, altus Jonathan De Ceuster, tenor Philip Defrancq en bas-bariton Lieven Termont. Het geheel staat onder leiding van Sabine Haenebalcke. Bij de uitvoering van het Weihnachtsoratorium grijpt het koor Altra Voce terug naar de liturgische praktijk uit de barok waarbij het publiek wordt uitgenodigd om de koralen van dit oratorium mee te zingen. Het koor Altra Voce nodigt daarom geïnteresseerde koren en zangers uit om actief te participeren aan dit project. Voorbereidend kooratelier// 10.12 2009 20.00u.-22.00u. in het Muziekcentrum, Conservatoriumplein 1, Kortrijk. Generale repetitie// 19.12 2009 om 15.00u. Prijs// €8 per persoon voor individuele deelnemers // €6 per persoon voor koorgroepen van minimum 5 zangers. Annie Goddaer, annie.goddaer@accolade.be, 056 77 96 81.

Chorissimo! staat synoniem voor 160 bekende en onbekende (koor) zettingen of canons van pop-, jazzen gospelnummers, evenals kerstmuziek en religieuze zettingen uit de hele wereld. De zettingen zijn zo opgevat dat ze ook met slechts enkele mannenstemmen kunnen uitgevoerd worden. De verzameling wordt doorspekt met pedagogische tips rond bodypercussion, inzingoefeningen, vocal percussion e.a. Bij de bundel zijn tal van hulpmiddelen te verkrijgen zoals luistercd’s, oefencd’s, uitspraakcd’s, vertalingen, klavierbegeleidingen, ... De stukken zijn ook geschikt om op school te gebruiken. Uitgegeven bij Carus.

Als je op zoek bent naar a cappella koormuziek voor SSA of SAT is de serie Just Voices een aanrader. Iedere bundel bevat tien nummers rond een bepaald thema in eenvoudige bewerkingen, speciaal voor beginners. Om de repetities te vergemakkelijken werd een pianobegeleiding for rehearsal only toegevoegd. In de bibliotheek van Koor&Stem vind je Just Voices Showtunes met musicalklassiekers als Close every door (uit: Joseph and the amazing technicolor dreamcoat) en Sunrise, sunset (uit: Fiddler on the roof). Uitgegeven door Novello.

Wie de sfeer van Europa Cantat XVII Utrecht 2009 nog eens wil opsnuiven, kan terecht in het Songbook dat voor de gelegenheid bij Annie Bank verscheen. Ook hier treffen we een allegaartje van korte koorstukken aan in diverse bezettingen en voor verschillende doeleinden.


Music for Choir

CONCERTEN

Joy to the world

De Oost-Duitse componist Kurt Schwaen (1909-2007) geniet in het Westen niet zo’n bekendheid. Onterecht, en daar brengt deze CD-opname van het Vlaamse ensemble Aquarius verandering in. Op deze opname hoort u een selectie van zijn werk voor a capella-koor: van eenvoudigere volksliedzettingen tot zijn cyclus ‘Nimm an die Weisheit’. Het is een frisse opname geworden met bijzonder veel oog voor het detail. Aan de relatie tekst-muziek (met o.a. teksten van Bertolt Brecht en Pablo Neruda), één van de voornaamste aspecten van Schwaens koormuziek, is behoorlijk aandacht besteed. Ondanks een onevenwicht in de balans (dames zijn af en toe heel nadrukkelijk aanwezig) is deze opname een waardevolle aanvulling voor het  CD-landschap.Jan Vuye

Lokeren // Belsele // Schilde-Bergen // Ieper // Schilde-dorp // Herentals // Alken // Beselare // Zonhoven

CD

INTERNATIONAAL

Topkoren in Arezzo zongen buiten de competitie

De absolute winnaar van dat toonaangevend koorconcours werd de Vokalna Akademija Ljubljana. Dit koor uit de Sloveense hoofdstad van de in de internationale koorbeweging bekende Stojan Kuret,

won niet minder dan vier prijzen in verschillende categorieën voor een totaal bedrag van €6.900! Bij de kinderkoren werd de eerste prijs tussen het Hongaarse Cantemus en het Spaanse Leioa Kantika Korala verdeeld. De overwinning van het Sloveense mannenkoor was afgetekend, de 18 jonge mannen beschikken over een verbluffende techniek, hun stembeheersing is perfect evenals hun muzikaliteit, alleen jammer dat ze door hun klein aantal een deel van het belangrijke repertoire voor mannenkoren niet kunnen vertolken. De 2de prijs ging terecht naar het hernieuwde Coro Citta di Roma en de 3de naar het Boler Vokalensemble uit Noorwegen. Wat ondergewaardeerd was het degelijke Coro

Municipal de la Ciudad de Mendoza uit Argentinië (vierde). Ook Arezzo kampt met disciplineproblemen van sommige exotische groepen: koren uit China en Brazilië stuurden hun kat. Mede dankzij de stichting Guido d’Arezzo beschikt de wedstrijd over een voor ons ondenkbaar budget. Er wordt echter in zoveel categorieën gewedijverd, soms met één deelnemer per categorie, dat de luisteraar het overzicht verliest. Het langdradige openingsconcert van La Reverdie met muziek uit de 12de eeuw, paste niet bij het geheel. Ondanks alles blijft Arezzo voor de koorliefhebbers een heilige plaats. Mirek Cerny

Samenwerking koren en gemeente in Putte

De gemeente Putte is een goed voorbeeld van een vruchtbare samenwerking tussen de cultuurbeleidscoördinator en de zes Putse koren. Deze samenwerking gebruikt het gemeentelijk cultuurbeleidsplan

12.12 2009, 20.00u. // Sint-Andreaskerk in Belsele met het Sint-Gregoriuskoor, Sint-Annakoor en de Koninklijke fanfare Sint-Cecilia Belsele o.l.v. Denis Van Broeck. Tickets en info: 03 772 50 66 18.12 2009, 20.00u. // O.L.V. Ten Hemel Opgenomen in Schilde-Bergen met Uyt Jonsten Versaemt, AmusaMusica en de harmonie Takjes worden Boomen o.l.v. Guy Delbrouck. Tickets en info: 0474 83 78 66 18.12 2009, 18.30u. // Sint-Pieterskerk in Ieper met leerlingen en leerkrachten van de Academie van Ieper. Dit concert is gratis. 19.12 2009, 20.00u. // Sint-Guibertuskerk in Schilde-dorp met Uyt Jonsten Versaemt, AmusaMusica en de harmonie Takjes worden Boomen o.l.v. Guy Delbrouck. Tickets en info: 0474 83 78 66 19.12 2009, 20.00u. // Sint-Janskerk in Herentals met Vocaal Ensemble Markant, De Gagel, Sint-Franciscuskoor, Sint-Janskoor en muziekensemble J.E.V. o.l.v. diverse dirigenten. Tickets en info: 014 22 24 02 20.12 2009, 15.00u. // Sint-Joriskerk in Alken met Sint-Joriskoor, Pieter-Jan Van Paesschenkoor en de Koninklijke Harmonie Sint-Aloysius o.l.v. Jean Vanderspikken. Tickets en info: 011 31 13 58 26.12 2009, 19.30u. // Sint-Martinuskerk in Beselare met A lieta vita en de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Beselare. Tickets en info: 0498 14 50 88 (Geert Cardoen) 27.12 2009, 15.00u.// Sint-Jozefkerk in Zonhoven met Sint-Joriskoor, PieterJan Van Paesschenkoor en de Koninklijke Harmonie Sint-Aloysius o.l.v. Jean Vanderspikken. Tickets en info: 011 81 30 92 (Joris Gorissen)

BEST PRACTICE

Een goede koorwerking steunt op een goed lokaal netwerk. De wisselwerking tussen het koor en de cultuurdiensten van je stad of je gemeente is hierbij ontzettend belangrijk. Hoe sterker die wisselwerking, hoe beter die koorwerking tot ontwikkeling kan komen. Een sterke vertegenwoordiging van je koor in de cultuurraad is een manier om die wisselwerking op gang. Je kan natuurlijk meer doen en samen met de voorzitter van de cultuurraad of met de cultuurbeleidscoördinator van je gemeente concrete acties voor het koorleven in je gemeente op touw zetten.

11.12 2009, 20.00u. // Sint-Annakerk in Lokeren met het Sint-Gregoriuskoor, Sint-Annakoor en pianist Dirk Jansegers o.l.v. Christine Vaerendonck. Tickets en info: 09 349 27 57

als leidraad. Het cultuurbeleidsplan gaat ervan uit dat elke bevolkingsgroep kan participeren aan cultuur. Zo krijgen de koren hulp bij de aankondiging van hun concerten en kunnen zij genieten van een (beperkte) ondersteuning voor de deelname aan evenementen. De koren krijgen daarnaast ook de kans om in de verschillende deelgemeenten een gezamenlijk concertprogramma te verzorgen. Hiervoor kunnen zij beroep doen op een aanvullende subsidie. Levenslang leren is een tweede belangrijke doelstelling voor de gemeente Putte. De gemeente organiseert jaarlijks voor elke klas één culturele activiteit. Voor het 3de en 4de leerjaar van alle Putse lagere scholen organiseerde gemeente al twee keer met heel veel succes het muzisch educatief project Attakatamoeva. Putte ondersteunt ook

leerkrachten die zich in dit project pedagogisch willen vormen. Kennismaking met het eigen erfgoed is een derde doelstelling in het lokaal cultuurbeleid. Zo krijgen de koren in Putte de kans aan de 11-15 november vieringen actief mee te werken. Voor 2010 staat het project “Hemelryck Putte 2010’ op stapel, waarbij de focus ligt op het religieus erfgoed. Tenslotte hecht de gemeente Putte ook heel veel belang aan de versterking van de sociale netwerken binnen de gemeente. Met de organisatie van aperitiefconcerten brengt ze mensen en verenigingen met elkaar in contact. In Putte is er een duidelijke wisselwerking tussen de koren en de gemeente: soms komen de initiatieven van de koren en werkt de gemeente die uit, andere keren is het net andersom.

De kerstliederen van de suite Joy to the World verschenen ook op cd met het Koor & Harmonieorkest van het Lemmensinstituut o.l.v. Johan Van Bouwelen en Jan Van der Roost. De cd is verkrijgbaar bij Koor&Stem voor €15. Op de concerten zal de cd tegen een speciale actieprijs verkocht worden.

Studiedagen lokaal ondersteuningsbeleid voor amateurkunstenaars

1 op 3 doet het in mijn gemeente 1 op 3 Vlamingen beoefent actief kunst in zijn vrije tijd. Het Forum voor Amateurkunsten organiseert, in de maand november, in samenwerking met de provincies, infosessies voor alle belangrijke spelers in het lokale cultuurbeleid. Amateurkunstenaars zijn doorgaans op lokaal niveau actief. Een degelijk uitgebouwde lokale ondersteuning is dan ook van groot belang. Op deze infosessies krijg je tal van tips en praktijkvoorbeelden uitgelegd en krijg je toelichting bij de provinciale ondersteuning voor amateurkunsten.

data // 10.11 2009 (Provinciehuis Boeverbos, Brugge), 12.11 2009 (Plantijn hogeschool, Antwerpen), 17.11 (Ontmoetingsruimte Zebrastraat, Gent), 23.11 (Provinciehuis, Leuven), 30.11 2009 (Provinciehuis, Hasselt). Meer info// www.amateurkunsten.be/1op3doethet

Zirkstraat 36 2000 Antwerpen Tel. 03 237 96 43 info@koorenstem.be

INFO VOOR KOORBESTUREN //

kooraansluiting 2010 Binnenkort krijgt de verantwoordelijke ledenadministratie van je koor bericht met de nodige informatie om de ledengegevens voor 2010 te actualiseren. Alvast dank voor de vlotte medewerking!

3 //

De absolute topkoren van de 57ste Concorso Polifonico Internazionale ‘Guido d’Arezzo’ traden slechts tijdens het Guidoneum Festival op, dus wel in het kader van de wedstrijd, maar buiten de competitie. Het fameuze St.Jacobs Chamber Choir uit Stockholm, geleid door de Amerikaan Gary Garden, en de even sterke Litauwse formatie Kamerinis Choras Brevis van Gintautas Venislovas, hebben de wedstrijddruk en eventuele risico’s niet (meer) nodig.

Op 9 mei stelde Koor&Stem Over Art – Joy to the world voor. Ondertussen is de samenwerking tussen een aantal koren en harmonieën of andere instrumentale ensembles in verschillende Vlaamse provincies een feit. Als je graag de mooiste Europese kerstliederen in bewerkingen van Jan Van der Roost, Kurt Bikkembergs, Vic Nees, Kristiaan Van Ingelgem en tal van andere Vlaamse componisten zelf wil beluisteren, dan kan je tijdens de kerstperiode terecht op volgende plaatsen:


Koordagen voor kinderen Wetteren 05.04-09.04 2010

Opleiding kerkmuziek Brugge 30.O1, 06.02, 13.02, 20.02 2010 Leuven 20.02, 20.03, 17.04, 15.05 2010 (voorheen de Leuvense Liturgische Zaterdagen) 

Kalender 4 //

07.11 08.11

Eisden, Veldwezelt Dettingen Te Deum, Georg Friedrich Händel (meerkorenproject)

08.11

Evergem-Belsele Nu wil ik een liedeke zingen (meerkorenproject)

14.11 15.11

Maarke-Kerkem Carmina Burana, Carl Orff (meerkorenproject)

14.11, Asse, Gent 15.11 Die Schöpfung, 21.11 Franz Joseph Haydn (meerkorenproject) 21.11

Heist-op-den-Berg Cursus voor dirigenten en vocale solisten

21.11

Heverlee Dirigentencursus VlaamsBrabant: Bachkoralen

22.11

Hasselt Provinciale koorwedstrijd Limburg

30.11

Schepdaal Kooratelier

december 09.12

Male (14.30u.) Zangnamiddag ‘Zingt Jubilate’

19.12

Kortrijk Weihnachtsoratorium, Johann Sebastian Bach

09.12 10.12

Drongen Koormidweek ‘Grijs gezongen’

12.12

Schepdaal Korenontmoeting

19.12 20.12

Izegem, Waregem Kerstconcert Gloria

januari

Kinderen tussen 8 en 12 zijn welkom op de ‘Koordagen voor kinderen’, tijdens de eerste week van de paasvakantie te Wetteren. Het thema is “De muzikale magiër”. Samen met de ervaren dirigenten Marleen De Boo, Inge Feyen en Steve De Veirman gaan we op schattenjacht naar de mooiste liedjes! De kinderen kunnen kennismaken met verschillende aspecten van koorzang. In de ‘ateliers’ (leeftijdsgroepen) is de aanpak gedetailleerd en wordt afwerking nagestreefd. In de ‘tutti’ gaan we samen musiceren in een grote groep, met instrumentale begeleiding. De kinderen verblijven in internaat, onder begeleiding van een enthousiaste monitorenploeg. Doelgroep// 3de tot 6de leerjaar van de lagere school; deelnemers uit het eerste middelbaar worden ook toegelaten als ze in een koor zingen. Prijs// €96 voor Koor&Stem-leden Inschrijving// Formulier ook te downloaden op www.koorenstem.be, opsturen of faxen vóór 20 maart 2010 naar Koor&Stem Gent, Rijsenbergstr. 150, 9000 Gent, fax 09 220 24 85.

DIRIGENTENCURSUS

Zingen met kinderen en jeugd Wetteren 06.04-09.04 2010

14.01 Merchtem Kooratelier ‘Zingen tot Morgenvroeg’ 20.01 Scherpenheuvel Zangavond ‘Zingt Jubilate’ 21.01 Leuven Zingen in het Lemmensinstituut 26.01 Sint-Gillis-Dendermonde Zangavond ‘Zingt Jubilate’ 28.01 Westerlo-Bergom Zangavond ‘Zingt Jubilate’ 30.01 Brugge Opleiding kerkmuziek

februari 03.02 Vlierbeek Zangavond ‘Zingt Jubilate’ 04.02 Bree Zangavond ‘Zingt Jubilate’ 06.02 Kortrijk Kooratelier ‘Zingen tot Morgenvroeg’ 13.02 Antwerpen Kooratelier ‘Zingen tot Morgenvroeg’ 13.02 Neerpelt 14.02 Koorweekend voor kinderen

Meer op www.koorenstem.be > vormings- en concertkalender

Een intensieve cursus o.l.v. Johan Van Bouwelen en Griet De Volder (stemvorming), voor al wie met zingende kinderen en jeugd werkt. Zowel voor starters als voor ervaren dirigenten die willen herbronnen. Verschillende aspecten komen aan bod: slagtechniek, repertoirekeuze, stemvorming, didactiek... Groepssessies en individuele benadering. Na de succesvolle zomersessie 2009 van ‘Zingen met kinderen en jeugd’ organiseert Koor&Stem Gent een vervolgcursus, tijdens de jaarlijkse Koordagen voor kinderen. De focus ligt op de praktijk. Er zal gewerkt worden met de verschillende ateliers (in leeftijdsgroepen) van de Koordagen voor kinderen en er wordt gestreefd naar een afwerking op het toonmoment. Het aantal actieve deelnemers is beperkt, vooraf instuderen van het repertoire wordt verwacht. Doelgroep// Dirigenten van kinder- en jeugdkoren, leraars samenzang DKO, muziekstudenten, zangleiders op scholen en in parochies, ... Men kan actief deelnemen of als waarnemer. Info en inschrijvingen// Koor&Stem Gent, Marleen Moortgat, marleen.moortgat@koorenstem.be, 09 220 24 84. 

1. Cursus koordirigent (basiscursus) De basiscursus is voor dirigenten die nooit eerder of weinig opleiding genoten hebben. We besteden veel aandacht aan de theorie van de slagtechniek, gekoppeld aan de praktijk van het dirigeren. Komen daarnaast aan bod: de tekst en de zeggingskracht van de liederen, om ze op een zinvolle manier te kunnen integreren in de liturgie. We werken met het liedboek Zingt Jubilate.

Korenontmoeting Schepdaal 12.12 2009

De provinciale afdeling Koor&Stem Vlaams-Brabant organiseert op zaterdag 12 december 2009 een korenontmoeting in de Sint-Rumolduskerk in Schepdaal. Deelnemende koren zijn het Sint-Rumolduskoor Schepdaal o.l.v. Tony Spapens, Basaltes Grimbergen o.l.v. Hans Scholliers en gemengd koor Alauda Sint-Pieters-Leeuw o.l.v. Joachim Kelecom. Elk koor zingt uit eigen repertoire, samen zingen ze gemeenschappelijk kerstrepertoire o.l.v. Hans Scholliers.

2. Cursus koordirigent (vervolgcursus) Deze cursus is bedoeld voor deelnemers die al één of meerdere keren de basiscursus gevolgd hebben en met een koor meerstemmig werken. We werken verder gewerkt aan de verbetering van slagtechniek, partituuranalyse, gregoriaans dirigeren, individuele stemvorming, … 3. Cursus kerkorganist  De nieuwe Zingt Jubilate is de basis van deze cursus. We leren nieuwe of minder bekende liederen van een begeleiding te voorzien. Verder trachten we een kort voorspel, tussenspel of intermezzo te improviseren. De cursus is ook een leerrijk ontmoetingsmoment tussen collega’s. Info en inschrijving Brugge// binnenkort op www.sint-jacobshuys.be Info en inschrijving Leuven// claudine.martens@koorenstem.be met de melding van de keuze van cursus (1,2 of3) Prijs// leden van Koor&Stem betalen €33, niet leden € 40. Wees er snel bij want het aantal inschrijvingen is beperkt! Lirica o.l.v. Jos Venken // Provinciale Koorwedstrijd Limburg op 22.11 2009

Meer info en ticket: Tony Spapens 02 567 16 54 of Mia de Smet-Niemegeers: 016 25 93 94, marijn_desmet@hotmail.com, www.koorenstem.be Prijs// €8 (€5 voor -26jaar) Locatie// 19.00u. Sint-Rumolduskerk, Emiel Eylenboschstraat, 1703 Schepdaal

© Marcel Van Coile

november

Zangavonden Zingt Jubilate Provinciale Koorwedstrijd Hasselt 22.11 2009

Op zondag 22 november 2009 vindt in het Conservatorium MWD te Hasselt de Provinciale Koorwedstrijd van de Provincie Limburg plaats. 8 weerhouden koren zullen strijden voor de titel “Provinciaal koor van het jaar 2009-2011”: De weerhouden koren zijn: Amabile Neerpelt, Cantabile Dilsen, Incantatio Genk, Kathedraalkoor Hasselt, Lirica Genk, Manteliusensemble Kuringen, Pro Cantione Genk en F:e-m@il Lummen. De provinciale wedstrijd is een organisatie van Koor&Stem Limburg en wordt ondersteund door de Provincie Limburg. Juryleden zijn Bo Holton, Fritz Ter Wey, Rudi Tas en Roger Leens. Meer info bij Goedele Schepers, limburg@koorenstem.be, 089 36 13 93

Tijdens deze zangavonden worden éénstemmige kerkliederen ingestudeerd en opgefrist in functie van het gebruik in de liturgie gedurende de komende maanden. De zangavonden staan onder leiding van professionele muzikanten die actief zijn in de concrete, zondagse, liturgische praktijk. Alle zangavonden starten om 20.00u. tenzij anders aangekondigd. Zie overzichtskalender.

koorsnippers 5

6

7

8

Het repertoire van Taizé

Zingen in het Lemmensinstituut Leuven 24.01 2010

Typisch voor de oecumenische broedergemeenschap van Taizé is dat zij in hun gebedsmomenten korte liederen (“God, u bent liefde, bron van het leven”) veelvuldig en herhalend zingen. Bij ons klinken de Taizéliederen af en toe wel eens als een korte acclamatie in een eucharistie of gebedsdienst. Sommige parochies durven het aan om de liederen meer uitgewerkt te laten klinken in een viering. Vele parochieverantwoordelijken – dirigenten, gebedsleiders of catechisten – zitten met vragen over het praktische gebruik van deze muziek binnen onze liturgie op zondag en op feestelijke hoogdagen. Op deze cursusnamiddag reiken we heel wat bruikbare tips aan! Docent is Werner Van Acker. Wie het boekje “Chants de Taizé”, versie 2008-2009 heeft brengt dit al best mee naar de cursus. Anderen kunnen het originele boekje aankopen de dag zelf. Info// claudine.martens@koorenstem.be

koorkrant2010februari  

Koorkrant van Koor&Stem, editie februari 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you