Page 2

INITIATIEFNEMERS

DRUK INSPIRATIEGIDS

DE STEM VAN ONS GEHEUGEN

Van der Poorten, Kessel-Lo

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw Koor&Stem vzw

Beste lezer,

PRODUCTIE CD Multidisc, Antwerpen

PROJECTLEIDER DE STEM VAN ONS GEHEUGEN

MET DE STEUN VAN

Hanne Deneire, House of Music vzw

Provincie Antwerpen

(HoM)

Cera Forum voor Amateurkunsten

PARTNERS Regionaal expertisecentrum dementie Foton, een

FOTO’S

initiatief van Familiezorg West-Vlaanderen vzw

www.onthoumens.be

Met deze gids willen we je inspireren. We willen iedereen die een contactkoor wil opzetten op weg helpen. Tegelijk willen we geen vast parcours opleggen. Het is de bedoeling om met het project De Stem van ons Geheugen en deze brochure de mens (= vrijwilliger, dochter/ zoon van iemand met dementie, medewerker of directie van een zorgcentrum, zanger van een koor …) ideeën aan te reiken om te beginnen zingen met mensen met dementie. De methodiek hebben we beschreven. Hoe jij dit aanpakt, hangt natuurlijk af van de mogelijkheden die je zelf hebt. Voel je dus vrij om hiermee kritisch om te gaan en te experimenteren!

Woon- en zorgcentrum Den Olm Bonheiden Hoewel het opsporen van de bronnen met INSPIRATIEGIDS EN SAMENSTELLING CD

uiterste zorg is geschied, blijft het mogelijk dat

Hanne Deneire

we iemand vergaten. In dat geval bieden wij onze verontschuldigingen aan aan vertalers en

2

ILLUSTRATIES

uitgevers die niet vermeld werden en zijn we

Leerlingen kinder- en jongerenatelier beeldende

bereid om verbeteringen aan te brengen in de

kunsten van de Academies van Berchem en

volgende druk.

Merksem (filiaal Schoten) met dank aan Katrien Liekens, Olivia Van Tricht, Erika Cotteleer en

Het is volstrekt verboden deze tekst over

Anne Verlent.

te schrijven, te fotokopiëren, te drukken of op een andere wijze te verveelvoudigen, op

EINDREDACTIE

straffe van boete en schadevergoeding voor-

Koor&Stem vzw

zien in de auteurswet.

OMSLAGONTWERP EN VORMGEVING

Koor&Stem vzw

Mr. Henry CD House of Music vzw i.s.m. Ruth Verberckmoes (zang), Sam Verlinden (zang), Johan De Lombaert (piano), Timo Carlier (mixing, mastering), Hanne Deneire (opnameleiding) UITGAVE EN DISTRIBUTIE Koor&Stem vzw i.s.m. Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw

Zirkstraat 36 2000 Antwerpen

Samen zingen met mensen met dementie doet recht aan een behoefte om in deze samenleving nog mee te tellen. Een hernieuwd contact is mogelijk, met de eigen partner, maar ook met vrienden en gelijkgestemden. Op die manier focussen we op de mogelijkheden die er nog zijn ondanks dementie en dat draagt weer bij tot de bespreekbaarheid van de ziekte. Het project De Stem van ons Geheugen is een initiatief van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw en Koor&Stem vzw met medewerking van volgende partners: Regionaal Expertisecentrum Dementie Foton uit Brugge, het Imeldaziekenhuis vzw en het Woonen zorgcentrum Den Olm in Bonheiden. Daarnaast hebben we bij het schrijven van deze gids ook de medewerking gekregen van verschillende voorzieningen in Vlaanderen, thuiszorgdiensten en anderen die direct of indirect betrokken zijn bij het zingen met mensen met dementie. Onze ervaringen, observaties en tips komen dus rechtstreeks uit het veld en zijn getest door diezelfde medewerkers.

Tel. + 32 3 237 96 43 Fax + 32 3 248 16 05 © 2012 Koor&Stem vzw Antwerpen

De Stem van ons Geheugen wordt ondersteund door de Provincie Antwerpen, Cera en het Forum voor Amateurkunsten. De initiatiefnemers en partners zijn hun bijzonder erkentelijk voor deze steun en betrokkenheid bij het project.

dementie@koorenstem.be ISBN 9789082009606

Hanne Deneire, projectleider De Stem van ons Geheugen, november 2012.

3

Inspiratiegids De Stem van ons Geheugen  

demo: enkele pagina's uit de gids ter inzage!

Inspiratiegids De Stem van ons Geheugen  

demo: enkele pagina's uit de gids ter inzage!

Advertisement