__MAIN_TEXT__

Page 56

Aandachtspunten bij Fondsenwerving ! !

Een goed verhaal Maak een goed verhaal over je koor: wat doen we, hoe doen we dit, waar staan we voor, hoe onderscheiden we ons van anderen? Zorg ervoor dat je dit in twee zinnen kunt verwoorden en dat je dit verhaal ook goed weet te brengen.

! Hoeveelheden

Bepaal wat voor middelen en hoeveel middelen jullie nodig hebben om te doen wat jullie (willen) doen. En voor hoe lang jullie die middelen nodig hebben.

! Doel

Definieer ook welke bijdrage een donor hieraan kan leveren en hoe hij dus een verschil zal kunnen maken. Maak duidelijk wat je met het geld van de donor wilt gaan doen. De belangrijkste vraag van een donor is: wordt mijn geld goed besteed?

! Team fondsenwerving

Stel een team samen van verschillende soorten mensen die zich met fondsenwerving bezig kan houden. Spreek met elkaar af hoe je wilt gaan werken en aan wat voor regels iedereen zich zal houden. Zorg ervoor dat het hele koor hiervan op de hoogte is zodat fondsenwerving iets wordt waar iedereen aan kan meewerken.

! Streef naar efficiëntie

Ga na welke fondsenwervingsactiviteit het meeste oplevert en het minste kost. Maak een goede planning van je fondsenwervingsactiviteit: wat doen we, voor wie, wanneer, hoe en hoeveel mag het kosten?

!! !

Zoek organisaties en bedrijven die van zingen houden Geven is een vrij emotionele aangelegenheid en vertrekt vanuit de gevoelens, opvattingen, engagementen en passies van de schenker. Onderzoek welke potentiële sponsors er zijn. Probeer inzicht te krijgen in wat hen beweegt en weet waar hun interesses liggen. Als de CEO van een bedrijf van zingen houdt, dan kiest dat bedrijf ook gemakkelijker voor het sponsoren van zangactiviteiten in plaats van voor het sponsoren van een zeilwedstrijd.

! Werk op lange termijn

Bouw een relatie op met mogelijke donateurs. Begin nooit met het vragen om geld.

! Begin in je eigen omgeving

Begin met fondsenwerving eerst in je eigen omgeving en niet bij grote bedrijven of instanties en zeker niet alleen bij hen. Ga na bij de koorleden, vrijwilligers, bestuursleden etc. welke vaardigheden, ervaring en contacten ze hebben om te helpen bij het werven van fondsen. Bouw je netwerk van sympathisanten langzaam op vanuit je eigen omgeving. Deur-aan-deurverkoop voor een kooractiviteit is niet handig als nog niemand je kent, tenzij je aanbelt aan deuren van de 20 mensen die jou wel kennen.

! Toon ook je eigen engagement

Geef eerst zelf. Je kunt je koor niet goed vertegenwoordigen zonder dat je toont dat je je engageert voor je koor – in tijd en in geld. Iedereen in een koor kan daarom helpen bij fondsenwerving.

!! !

Koor&Stem // Zingen: een financieel gezonde activiteit // 3

Profile for Koor&Stem vzw

Infomap voor koren  

Veel vragen komen steeds terug. Koor&Stem bundelde de belangrijkste vragen en antwoorden in een infomap. Die is nu digitaal beschikbaar v...

Infomap voor koren  

Veel vragen komen steeds terug. Koor&Stem bundelde de belangrijkste vragen en antwoorden in een infomap. Die is nu digitaal beschikbaar v...

Profile for stemband
Advertisement