Page 1

Attakatamoeva Het muzisch project Attakatamoeva bestaat reeds 7 jaar. Meer dan 15.000 liedbundels werden verspreid in Vlaanderen. Meer dan 100 basisscholen namen al deel aan het project. Tijd voor een volledig nieuwe reeks Attakatamoeva!

Een muzisch initiatief van Koor&Stem vzw Attakatawatte? Attakatamoeva. Alsjeblief. Zonder dank. Een geknetter van klinkers en medeklinkers. Het heeft iets van ‘ten aanval’, ‘we vliegen er direct in’. Attakatamoeva is een muzisch schoolproject dat zingen in de lagere school op het hoogste schavotje wil plaatsen. Attakatamoeva omvat liedbundels per graad, specifieke begeleide sessies op school, een cd op maat van de kinderen en aanvullende navorming voor leerkrachten. Maar vooral tof materiaal waar de school zelf mee aan de slag kan.

Attakatamoeva is een initiatief van Koor&Stem, organisatie voor vocale muziek. Het project behaalt al jaren mooie resultaten. Koor&Stem biedt ook tijdens het schooljaar 20092010 basisscholen de kans om deel te nemen aan Attakatamoeva.

Een jes

Lied

vzw tem or&S rwijs n Ko onde ief va t basis initiat n he isch d va graa 0 rste 01 -2 ee 07 de e 20 voor Editi muz


w em vz ijs r&St derw sison

het ba

0

Attakatamoeva bestaat enerzijds uit een liedbundel met cd en anderzijds uit ondersteuning bij de pedagogische en muzische aspecten van het aanleren en uitvoeren van de liederen. Voor elke graad van het basis­ onderwijs stelden we een leuke liedbundel samen met een boeiende verzameling van een 20-tal liedjes, spreekkoren, gedichtjes en kleine opdrachtjes voor de kinderen. Zo werd elke liedbundel een muzisch werkschriftje waarmee ze op een creatieve manier gestimuleerd worden om te zingen, lezen, tekenen, vertellen, enz.

Een muz isch jes vo initiat or de ief va twee n Ko or&S de gr tem aad van vzw Editi het ba e 20 07-201 sison derw 0 ijs

Lied

Drie nieuwe bundels Voor de drie nieuwe liedbundels van Attakatamoeva maakten we een zorgvuldige selectie uit bestaande kinderliederen. Hierbij werd in de eerste plaats geopteerd voor vernieuwende, hedendaagse liederen. Zo vind je liederen terug van Kurt Bikkembergs, Jos Bielen, Jan Coeck, Jan van Damme, Thomas De Baets, MichaĂŤl Vancraeynest en vele anderen. Deze liedjes werden aangevuld met enkele volksliederen, zodat ook de mondeling overgeleverde traditie niet verloren gaat. In 2008 verscheen een nieuwe 1ste-graadsbundel en in 20092010 komen de nieuwe bundels voor de 2e en 3e graad basisonderwijs uit. Op deze manier kunnen leerkrachten en leerlingen hun repertoire verder uitbreiden.

MĂŠt cd Alle liedjes staan op de cd bij de liedbundel. De liedjes op de nieuwe bundels werden ingezongen door diverse Vlaamse kinderkoren: Furiakanti o.l.v. Steve De Veirman, Clari Cantuli o.l.v. Ria Vanwing en Villanella o.l.v. An Alen. Als vocale solisten trokken we bekende artiesten aan zoals Wanda Joosten, Jelle Cleymans en Fleur Brusselmans. De arrangementen voor deze liedjes zijn heel gevarieerd in stijl en kleur, zodat ieder kind zijn gading kan vinden.

1


En pedagogische begeleiding op school

rwijs

1

De scholen kopen de bundels aan voor hun leerlingen en kunnen die gebruiken binnen de lesuren muzische vorming. Ervaren docenten van Koor&Stem zorgen voor de pedagogische begeleiding. Zij gaan naar de scholen en zetten samen met de leerkrachten en de leerlingen een muzisch project op, bestaande uit drie sessies van telkens één lesuur per graad. Met de directie zoekt Koor&Stem naar een aangepaste invulling binnen de werking van de school. Het project kan geïntegreerd worden in de lessen, het kan de aanloop zijn tot een toonmoment buiten de school of dient als voorbereiding voor een feestmoment op de school zelf. Elk Attakatamoevaproject is dus uniek. De kinderen en de leerkrachten werken rond het nieuwe liedmateriaal, kinderen krijgen een vocaal bad en worden verder gestimuleerd om te zingen via de cd, leerkrachten kunnen de didactische technieken van de sessies gebruiken in hun eigen lessen. Zo krijgt de school ook nieuwe inzichten in muzische vorming.

Zit of werk jij in een lagere school die houdt van zingen en musiceren, die houdt van creatief en muzisch bezig zijn? Een school die steeds op zoek is naar nieuw materiaal om al dat jong geweld tussen 6 en 12 jaar te begeesteren? Dan is Attakatamoeva iets voor jou. Stem vzw Koor& ijs nderw iatief van basiso zisch init van het Een mu graad derde 010 voor de 2007-2 itie Ed

Liedjes

1


Praktisch Scholen die de liedbundels bestellen voor hun leerlingen kunnen zich inschrijven aan € 6,00 per leerling (minimum 180 leerlingen) voor de realisatie van een muzisch project Attakatamoeva tijdens het schooljaar 2009-2010. Indien de school inschrijft met minder dan 180 leerlingen, draagt de school ook een deel van de kosten van de docenten. Het concept is eenvoudig : • in samenspraak met de schooldirectie werkt de projectmedewerker van Koor&Stem een muzisch project uit rond de Attakatamoevalied­bundels. Elk project krijgt een eigen invulling in functie van de behoeften van de school. • een docent van Koor&Stem werkt gedurende 9 uur (drie momenten van ca. één uur per graad) met de kinderen rond dit muzisch project en betrekt hierin uiteraard ook de leerkrachten. Koor&Stem betaalt de verplaatsings­onkosten en het honorarium van de docenten. • er is een liedbundel met cd voor elke leerling.

Voor meer info kun je terecht bij Koor&Stem (www.koorenstem.be) of e-mailen naar info@koorenstem.be.


Editie 2003-2006

Een muzisch initiatief van Koor&Stem vzw

Een muzisch initiatief van Koor&Stem vzw

Een muzisch initiatief van Koor&Stem vzw

Liedjes voor de eerste graad van het basisonderwijs

Liedjes voor de tweede graad van het basisonderwijs

Liedjes voor de derde graad van het basisonderwijs

i.s.m. Jeugd en Muziek

i.s.m. Jeugd en Muziek

i.s.m. Jeugd en Muziek

Editie 2007-2010

Een muzisch initiatief van Koor&Stem vzw

Een muzisch initiatief van Koor&Stem vzw

Liedjes voor de eerste graad van het basisonderwijs

Liedjes voor de tweede graad van het basisonderwijs

Editie 2007-2010

Editie 2007-2010

Een muzisch initiatief van Koor&Stem vzw Liedjes voor de derde graad van het basisonderwijs Editie 2007-2010 1

Koor&Stem vzw

Zirkstraat 36, 2000 Antwerpen, Tel. 03/237.96.43, Fax: 03/248.16.05, www.koorenstem.be, info@koorenstem.be

1


Attakatamoeva

Een muzisch initiatief van Koor&Stem vzw Liedjes voor het basisonderwijs Editie 2007-2010

Attakatamoeva  

muzisch project voor kinderen in de 1e, 2e en 3e graad van het basisonderwijs

Advertisement