Page 1

// GENRE

AAN DE SLAG

O SALUTARIS HOSTIA AUGUST DE BOECK

// 3

O salutaris hostia

Naar aanleiding van het August De Boeckjaar [ WW p C C S B B B BO C BO O C C B B C C BO S c B C C hostia, bespreekt! WWWim Verdonck salutaris WW p S S een eenvoudig erg mooi vierstemmig ! W W c B C maar C B B B C C B B BO B B B B BO p werkje datÕ! WWWverleden jaar inS september Wc B C C B B B B B 2011 C C B C C BO S B B BO als koorpagina bij Stemband verscheen. p C C C # WW

Music: August De Boeck (1865 - 1937)

Andante

[

15

S.

O sa - lu - ta - ris

ho - sti - a,

quæ

cœ - lis

pan - dis

o - sti

-

um:

O sa - lu - ta - ris

ho - sti

-

a,

quæ

cœ - lis

pan - dis

o - sti

-

um:

O sa - lu - ta - ris

ho - sti

-

a,

quæ

cœ - lis

pan - dis

o - sti

-

um:

C C

pan - dis

o - sti

-

um:

- um.

- um.

W Wc B C C

WWWW

!

B B

O sa - lu - ta - ris

c AB B

A

B B

B B

ho - sti

-

BO

AA

# W W W W c BA

A

A

S C

a,

BO

B B C

THOMAS VAN AQUINO A p B Organ

S

quæ cœ - lis

A

A B BA

C C BA

B

A B B

B B

C

AB

B

BO

B C C B B

B BB

AB B

C

C De tekst is van de hand van Thomas van Aquino (1225-1274), geschreven voor de lauden op Sacramentsdag de hymne Verf C [ W WW O C strofen C O C C C twee C O C daarvan (O bum supernum C laatste B C De B B WB ! W B prodens. B WB h h h bel - werden la pre - muntlater ho - sti - toegevoegd li - a, da ro bur, fer deauCisterciënxi li door salutaris hostia) f g W g g O g W W C WC B W C Oop ! W menig C O C gezet. C muziek C C C O Cafzonderlijk B zers en door B B componist C C C C C B

C

U - ni - tri - no - que

C

BO

C

BO

C

BO

C XC C C

C

BO

mf S C

C B

Do

BO

-

mi - no

sit

sem - pi - ter - na

glo

BO

-

ri - a,

mi - no

sit

sem - pi - ter - na

glo

ri - a,

C XC C

C

C

C

C

BO

-

- um.

C

BO

-

U - ni - tri - no - que

Do

BO

-

mi - no

sit

C

sem - pi - ter - na

glo

-

ri - a,

- um.

U - ni - tri - no - que

Do

-

mi - no

sit

sem - pi - ter - na

glo

-

ri - a,

C C C C C C

BB

BB

BB BB

BB BB

B

Ped.

BBB

C

BO

B O CC C CC BS O C C S BB

CC

B

BO C B OW C W C CC BO BO

C

C XC C

C

C

C XC C

C

BB B S

XB X BBB

BBB B

BO

B

C C

C

mf S C

qui

mf C S

qui

B

qui

BB

BB

BB

S BO BO

XB

qui

B

B O C CC CC B S O C X C CC C

X BB X BB

mf S

B

Do

WW ! W W BB OO C C ff # W W W W B OO S B

A B B

BO

C C C

ff # WWWW B O C ]

S

C

U - ni - tri - no - que

W W ff Õ! W W B O C

T.

]

C C C

W W ff ! WW BO C

A.

B.

W W ff ! WW BO C

B

B

W BB Man.

9

Õ!

WWWW

bel - la

WB

B

pre - munt ho - sti - li - a,

B

COLLA # PARTE? WW B B B ]

WW

bel - la

C

C WC C

CO C C h

C OW C C O h

C

da

pre - munt ho - sti - li - a, da

h

C

f f

ro

CO

ro

B

-

-

h

bur,

C WB

CO C h

bur,

fer

g

au

C OW C B

fer

B

-

xi

C

B

-

CO C C C C B h een is dit au

-

xi

-

[

22

C C

li

-

O salutaris hostia is een overwegend homofone compositie. Meestal is het werk 4-stemmig opgevat, behalve van maat 16 met optijd tot en met maat 21 met de tekst “De enige, drieeenge Heer, zij eeuwig alle lof en eer”. Hier gebruikt De Boeck bewust een krachtige eenstemmige passage.

WW g g ! WW C C C C C g g WW Õ! W W C C C C C

vi - tam si - ne

Voor iedereen die houdt, bel - la van pre -Vlaamse munt ho - sti - li -romantiek a, da ro bur, fer au xi li g g WWWW haalbaar werkje. C O C W CB O C O C CB O B B W B W B ! B C C C BA C B C BO A C C C BB B h h misDe voortekening schrikt sommigen in instantie g f eerste g O C WBO C C C O W C W B W C B C B B O # WW W A B C B C C O C C zingen. C B C C BA C W C het C O W C geheel schien af, maar in feite laat zichC gemakkelijk C B h h h De componist werkt bovendien niet met extreme tessituren. © 2011, Centrum voor Vocale Muziek vzw, Antwerpen, info@cvm.be De compositie kan onderverdeeld worden in vijf zinnen: ×× A (maat 1 tot en met maat 8) ×× B (maat 9 tot en met maat 15) ×× C (optijd van maat 16 tot en met maat 21) ×× D (optijd van maat 22 tot en met 27) ×× E Amen (tweede helft maat 27 tot het slot) Het aanleren van dit werk kan het beste per zin gebeuren. Grote struikelblokken zijn er niet. De la kruis in de tweede zin heeft wel wat extra aandacht nodig, zowel in stijgende als in dalende lijn. De orgelbegeleiding ondersteunt het koor voortdurend; helemaal colla parte is het niet, maar het komt dicht in de buurt. In principe zou de orgelbegeleiding dus weggelaten kunnen worden, maar toch raden we aan om het met begeleiding uit te voeren, het geeft het geheel meer warmte en kleur.

HOMOFOON VERSUS UNISONO

C C C h h

vi - tam si - ne

-

li

WW ! WW B

# WWWW B

C C C h h

vi - tam si - ne

]

vi - tam si - ne

WW ! W W BB OO # W W W W BB

BB

C C C C

B

C C

ter - mi - no

C C C C

ter - mi - no

C C

B

C C

ter - mi - no

B

ter - mi - no

B

A

BB O

dim.

p

B

C C C C

C

B

no - bis

B

B

no - bis

B

B B

no - bis

B

no - bis

B

B

BB BB

BB

C C

B

dim.

B

dim.

p

do - net in

p

do - net in

B

C C C C

pB

dim.

C C

do - net in dim.

do - net in

B

B AA C C C C

koorpagina-01.indd 3

B

B

pa

-

tri

C C C C C C B

pa

-

tri

C C B

B

-

a.

-

a.

B

A

B

B B

R

-

tri

-

a.

pa

-

tri

-

a.

C C B

p

A

pa

A CC CCC CB C

pp A R

rall.

A

AAB

rall.

A

R

-

pp

B

?

men.

A

?

-

A

pp

B

?A

men.

A

?

A

A

-

men.

A

-

men.

B

AA B A

A

B

A

? AA

A ? A A 10/08/11 14:37

TEMPO EN DYNAMIEK De componist geeft als tempo andante aan. Voor het dirigeren kunnen we daar eigenlijk twee kanten mee uit. Het kan gedirigeerd worden in vier, maar het kan ook in een trage twee. Indien je zou opteren om het in twee te dirigeren is het wel noodzakelijk om op bepaalde plaatsen een onderverdeling te maken. Bijvoorbeeld voor de inzet van Uni trinoque Domino omwille van de optijd. Dit geldt ook voor maat 22 met optijd. Het Amen uit het slot kan je best in vier dirigeren omwille van de rallentando. De dynamiek is zeer belangrijk bij de uitvoering van dit werk. De aanwijzingen in de partituur gaan van p naar ff met alles wat daar tussen ligt. Verzorg deze dynamische verschillen goed, maak ze groot genoeg, bouw een crescendo gelijkmatig op en leg een decrescendo niet te snel neer. Met zijn 29 maten valt dit werk in de categorie van de kortere werken: dat is handig om in te studeren, maar ook handig naar gebruik in de liturgie toe. ^ // WIM VERDONCK

DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT VAN KOOR&STEM // 13

O salutaris hostia -August de Boeck  

Naar aanleiding van het August De Boeckjaar bespreekt Wim Verdonck O salutaris hostia, een eenvoudig maar erg mooi vierstemmig werkje dat ve...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you