Page 1

www.GenadeBijbel.nl

Chronologische volgorde van de brieven van Paulus (maar niet zo in de Bijbel zijn ingedeeld)

Wanneer geschreven

Brief

Schriftuurlijk bewijs

Galaten

Kort na Han.16:23

Gal 6:17, Han. 16:6, 16:23, 18:23

1 Thessalonicenzen

Han. 18:5-18:18

Han. 18:5, 18:18, 1 Thess. 3:6

2 Thessalonicenzen

Han. 18:5-18:18

Han. 18:5, 18:18, 1 Thess. 3:6

1 Korinthe

Han. 19:22

Han. 19:1, 19:21-22, 20:1, 1 Kor 4:17, 16:8-10

2 Korinthe

Han. 20:2

Han. 20:1-2, 2 Kor. 1:1, 2:13, 7:5, 8:12, 9:1-5, Rom. 15:26

Romeinen

Han. 20:3

Han. 20:1-3, 21:17, 2 Kor. 9:1-5, Rom. 15:22, 25-26 ;16:1-2,23, 1 Kor. 1:14, 2 Tim. 4:20

Eerste Gevangenis Brieven (De eerste gevangenisbrieven zijn geschreven gedurende Paulus’ eerste gevangenschap in Rome, begonnen in Han. 28:16. Filemon and Kolossenzen zijn in de zelfde tijd geschreven,(Filemon and Kolossenzen zijn in de zelfde tijd geschreven, maar de chronologische volgorde met betrekking tot Filippenzen en Efeze is onzeker) Filemon Kolossenzen Filippenzen Efeze

1ste Gevangenschap

Filemon 1, 2, 23-24

1

ste

Gevangenschap

Kol. 1:1, 4:7-11, 4:16-18

1

ste

Gevangenschap

Filip. 1:1, 2:23-24, 4:22

1

ste

Gevangenschap

Eph 6:20-22

Brieven in Vrijheid geschreven (Ook hier is de chronologische volgorde met betrekking tot elkaar onzeker) Titus

In vrijheid

Titus 3:12

1 Timotheus

In vrijheid

1 Tim 3:14-15, 4:13

Tweede Gevangenis Brief 2 Timotheus

2de Gevangenschap

2 Tim 4:6

Met toestemming vertaald en gepubliceerd van David Reid van Mid Acts Tracts

Chronologische volgorde van de brieven van Paulus – David Reid

Chronologische volgorde van de brieven van Paulus  

Wanner zijn de brieven van Paulus geschreven?

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you