Page 1

Aankondiginge 8 September 2013 Terug na die magiese Sewentigs! Dit is asof die lente energie vir onse gemoedere gebring het! Om die seisoen van lewe en kleure te vier, skop ons Woensdag af met ‘n baie lekker musikale kuierfees. Thean Kotzé van die Ses Snare is ‘n meester-uitvoerder van Hey Jude, Hotel California en Words. Dit is maar enkele van die liedere wat hy gaan sing tydens ons Terugna-die-sewentigs kuierfees eerskomende Woensdagaand.

Kerkraad verkies vir 2013/14

Ons begin 18:00 met vure, sjerrie en ‘n uitpak-skemerete van Ciabata’s, konfyte, vrugte en groente in die lushof. Omtrent 19:00 vat ons die eet- en drinkgoed na die binnehof en laat ons ons meevoer na die magiese dekades van pop en folk-musiek. Al wat jy hoef saam te bring is jou eie drinkgoed en ‘n klomp nostalgie.

Op die kerkraadsvergadering van die afgelope Dinsdag, is ‘n aantal persone verkies om vir die volgende jaar op Stellastraat se kerkraad te dien. Baie dankie vir elkeen wat die tyd en energie gee om belangrike besluite en strategie vir die gemeente te ontwikkel.

Die koste van ‘n kaartjie is net R120 per persoon! En daar is net 120 kaartjies beskikbaar! Kry jou kaartjie sommer vandag na die erediens in die binnehof. Bring jou tydgenote saam, dit is die regte manier om die somer mee af te skop. Ons hoop om met die geleentheid ‘n paar rand te maak, wat ons saam met die groep wil stuur wat die Bible Church-gemeente in Bangkok gaan besoek gedurende die Septembervakansie.

Eredienste waarvan jy moet weet Onthou dat aanstaande Sondagaand se erediens ‘n Lentediens in die lushof gaan wees. Bring gerus die mooiste blom in jou tuin en hope liefde in jou hart na die geleentheid! Dit beteken dat die Adoramusdiens van 15 September in die kerkgebou gaan plaasvind. Vanaand se Adoramusdiens (in die kapel) is ‘n baie spesiale aanbieding wat deur Anneke voorberei is. Sy gaan ons begelei in hoe komponiste en kunstenaars musiek daargestel het om die mens se gemoed te infiltreer en op te tel.

Baie welkom! Vanoggend by die 2de diens doop ds Fouché de Wet vir Elsa Lombard (links) en Lana-Louise van Aardt (regs). Baie geluk aan Christoff en Aloïce Lombard en Markus en Chané van Aardt en hulle families.

Die nuwe kerkraad word aanstaande Sondag tydens die 08:30 erediens aan die gemeente voorgestel en bevestig. Leraars: Tienie Bosman Marina de Wet Anton Pienaar

Fouché de Wet James Kirkpatrick

Ouderlinge: Leon Mostert Onderlinge Sorg Ida Nel Onderlinge Sorg Wim Slabbert Onderlinge Sorg Petri Mostert Toerusting Laetitia van der Linde Toerusting Johann Wannenburg Toerusting Malan Nel Gemeente Lukas van der Westhuizen Gemeente Greta van Wyk Gemeente Diakens: Arno Bernard Hanke Fourie Jan Groenewald Edward Leach Johan Minnaar Jannie Rossouw Neels Campher At Dreyer Kotie Perold Bernard Esterhuyse Mia Lamprecht Mari Lourens

Administrasie Administrasie Administrasie Erediens Erediens Erediens Uitreik Uitreik Uitreik Gemeente Gemeente Gemeente


Jeuggroepe

Eredienste Tye

8 September 2013

15 September 2013

08:30 - Eerediens

Anton Pienaar

Tienie Bosman

10:00 - Erediens

Fouché de Wet

Anton Pienaar

10:00 - Kleuterkerk

3 jaar tot Gr 0

3 jaar tot Gr 0

15:00 - Stellastraat Faith Community

Peter Maruping

Peter Maruping

18:00 - Erediens

Tienie Bosman

Marina de Wet

18:00 - Adoramus

Stevan Botma

Stevan Botma

8 September 2013 Juniors 10:00

2 Sam 12:1-13 “Wat maak ons met sonde?”

Seniors 18:00

2 Pet 3:8-15 “Kom Jesus weer?”

Verbintenisgroep 18:00

“Oor die toekoms”

Voorbidding ... 

       

Kobus Colyn van Kingswood Village C5/11, 012 348 7591  Alex Potgieter van Nondelaweg 114, 083 292 3933 Dudley Kirkpatrick in Boston, Amerika, 012 460 8810 Uwes Lamprecht van Alaskastraat 591, 012 991 5100 Lourens Botha van Bitstraat 397, 083 555 0944 Gert Fourie van Huis Herfsblaar B510, 012 460 3931 Seun van Karlien du Plooy van Julius Jeppestraat 464, 082 822 1516, was in ‘n ernstige motorfietsongeluk Lien Britz van Huis Fransboshoff 8, 012 460 4882 Rina Jonk van Georgelaan 805, 012 342 5590 Poets van der Vyver van Feather Tree Park 102, 082 454 0901, gaan vir ‘n knievervanging

Gemeente Kamp, spring gou ons is halfpad Vriende soos julle weet staan die jaar weer einde se kant toe, en dit word nou weer tyd vir die KKGK, naamlik die Klein-Kariba Gemeente Kamp, wat die jaar oor die naweek van 18 tot 20 Oktober gaan plaasvind. Die besprekings hiervoor open amptelik vandag, 1 September 2013. Dit laat ons met net 7 weke oor voor die kampnaweek om all die besprekings in te kry en die deposito en volle rekening by die oord te betaal. Die jaar is die akkommodasie nader aan mekaar gereël, so die groep kan makliker saam verkeer soos normaalweg by Weesgerus die geval was. Die akkommodasiekoste soos aangedui op die besprekingslyste is vir beide Vrydag en Saterdagaande, waarvan ‘n 50% deposito teen 15 September 2013, op die kerkkantoor se bankrekening inbetaal moet word. (Sien bankbesonderhede op agterblad van die aankondiginge). Die akkommodasie-eenheidskode soos op die besprekingslyste aangedui, sowel as jou naam en van moet as verwysing vir die betaling gebruik word. Die restant van die akkommodasie moet teen 30 September 2013 op dieselfde manier inbetaal wees. Sien julle daar!

Gebedsgeleentheid Voorbidding Donderdae 09:00 Susan Gerber 012 460 5507 Elke Saterdag 07:30

Stilword met skrif en gebed van die hart in die konsistorie Wynand Burger 0834447848 Sarie Potgieter 0823772060

Opgradering van die orrel Versoeke dat die gemeente se orrel opgegradeer moet word klink nou al ‘n paar jaar op. Die orrel is reeds meer as 50 jaar oud, is arm aan behoorlike basklanke, en daarby is van die pype weggesteek agter die preekstoel. Nie net agter die skerm nie, maar in ‘n “gat” agter die preekstoel. Ondersoek het aangedui dat daar ‘n beduidende verlies aan kwaliteit en kwantiteit van klank is. Allerhande moontlikhede word nou ondersoek om die orrel se vermoë te verbeter. In beginsel het die kerkraad reeds besluit dat iets aan die orrel gedoen moet word. Die koste aan so ‘n projek maak ons egter skrikkerig. Die kerkraad het die afgelope Dinsdag besluit dat ons eers behoorlik met ingenieurs en ander kenners moet konsulteer, ‘n behoorlike kosteberaming doen, en dan weer oor die projek kommunikeer. Ons sal alle nuwe inligting deurgee, want dit is ons almal se orrel en dit is ons almal wat daarmee saamsing!

Ons tydsk

Wil jy asse oorwe “gew tydskri die Hu noot e nie) B teek bring Op die tafel is ‘n ma waarin geske tydsk gesit word. dan sortee in die djies o boekra ven (Reis/ Kerk/ Ensov So ka mekaa dat nie al tydsk hoef te nie – e joune lees m Vir m inligtin tak g


s kort krifte!

dit nie eblief eeg om wilde” ifte (nie uisgeen FHM Bibliok toe g nie? e ronde s daar and-jie n al die enkte krifte t kan Dit sal n geer word e manop die ak teen nster /Sport/ /Huis/ voorts). an ons ar help e almal die krifte e koop ek lees e en jy myne! meer ng kongerus

Diensgroepvergaderings en byeenkomste UITREIK GJG-Omgeegroep Die GJG-Omgeegroep het eerskomende Woensdag weer ‘n gewone werksessie om 09:30 in die biblioteek.

dalk is daar êrens ‘n laptop en 3G modem wat sy tot einde 2014 kan leen. Kontak asseblief vir Dawie Theron 072 183 5893.

Claremont/Danville Een van die Claremont/Danville dogters, Leandri, studeer tans vir haar matriek deur middel van ‘n donatuer van Eleos. Sy beoog verder na-skoolse studies en studeer deur middel van Breinlyn.

Bevrore kos Die vrieskaste is leeg. Ons wil graag die voorrade aanvul. Polistireenborde is beskikbaar in die portaal of by die kerkkantoor.

Die kursus geskied deur middel van die Internet. Haar werkopdragte kom via die Internet en haar take word per e-pos gestuur.

ONDERLINGE SORG

Sy deel tans ‘n laptop met 6 ander gesinslede en haar werkopdragte kom dan ná die sperdatum by Breinlyn aan en word dus nie gemerk nie. Ons soek dringend: ‘n Tweedehandse laptop en 3G stokkie wat sy voltyds vir haar studies kan aanwend. Sy begin moed verloor en

Vinknes Die Vinke kom bymekaar op Woensdag 18 September 2013 om 09:45 in Fouché se kantoor. Ds Anton kom met ons gesels. NB: Onthou asseblief spagetti of klein noedels en blikkie pilchards in tamatiesous. Ons het genoeg Lewensessens!

Bladsy 3

Bybel-in-ons-lewe Jesus in die moderne mense se lewens Ons leef in ‘n tydperk dat dit wil voorkom of Jesus ‘n “verbruikersitem” geword het. Dit veroorsaak by baie van ons verontwaardiging en onsteltenis. Dit lyk of enige-een sommer oor Jesus kan sê dit wat hy wil. Het elke mens nou sy eie Jesus? Kan ons hom interpreteer en aanspreek na behoefte of na eie giere? Dan is daar nog die groep wêreldfigure wat met aggressie en argwaan oor Jesus praat. Wat godsdiens, wat die Christendom insluit, verantwoordelik hou vir baie wat verkeerd gegaan het in die wêreld. Vanaand (19:00) en Woensdag (09:00) oordink ons in die laaste aanbieding van ons reeks oor die Aardse Jesus oor hoe die moderne samelewing oor Jesus dink en praat.

Soos ek dit sien … Boekeweek Vroeër in die week het ontstellende statistiek in ‘n koerantartikel verskyn:  14% van alle Suid-Afrikaners lees boeke.  Hiervan sal net 1% boeke aankoop.  Net 5% van alle ouers lees vir hulle kinders uit boeke voor.  Die dalende tendens gaan waarskynlik voortduur. Dis Nasionale Boekeweek, ‘n goeie geleentheid om voorraad-opname te maak. Waar het alles begin? Skrif het vermoedelik reeds 7 000 jaar gelede begin ontwikkel. Dit was aanvanklik prentjieskrif, maar letters het later simbole vervang. Dis met die hand op klip- of metaalplate aangebring of op rolle gemaak van papirus-riete, leer en dierevelle (perkament). Later is katoen en linne ook hiervoor aangewend. In die 1450’s het ‘n rewolusionêre gebeurtenis plaasgevind. Johannes Gutenberg het die boekpers ontwikkel en die eerste boek op handgemaakte papier gedruk. Dit was die Bybel, 1 272 bladsye lank en in twee volumes. Sowat 150 kopieë is destyds gedruk. 48 (waarvan net 21 volledig is) het behoue gebly en dit word vandag beskou as die waardevolste boeke ter wêreld. 500 jaar later het die ontwikkeling van informasie tegnologie die digitale era ingelei. Die 1950’s was ‘n tweede groot keerpunt. Inligting word nou al vinniger versprei. Danksy

- Louise Olivier die Internet kan elektroniese boeke (ebooks) nou op rekenaars en elektroniese toestelle wêreldwyd gelees word. Project Gutenberg en Internet Archive is die hedendaagse ‘biblioteke’. “Technophiles” reken dat boeke se dae getel is en dat dit tyd geword het om die 15de eeuse tegnologie te vervang. Tradisionaliste beweer weer dat TV-kyk, “texting”, “blogging” en “tweeting” jou konsentrasiespan verkort. Alhoewel boeke meer geredelik beskikbaar raak en die huidige geslag potensieel meer belese kan wees, is die teendeel eerder waar. Die debat duur voort... Hoe dit ookal sy, of ‘n mens ‘n voorvinger natlek om om te blaai of met dieselfde vinger oor ‘n skerm vee, die belangrikheid van lees kan nie onderskat word nie. Ons lees om te ontspan. Lees is goeie vermaak. As jy lees, is jy nooit eensaam nie, want jy ontmoet voortdurend nuwe mense. Jy is ook nooit verveeld nie, want jy doen interessante dinge en besoek nuwe plekke. Maar belangriker nog, lees vorm die basis van alle formele onderrig. Dit leer ons ook van onsself en die lewe. Sommige boeke het die vermoë om ons lewens te verander. “Die beste boek om te lees is nie die een wat namens jou dink nie, maar die een wat jou laat dink. Geen boek in die wêreld doen dit beter as die Bybel nie.” (James McCosh)


“Gebed van die Week”

uit

DIE GROOT GEBEDEBOEK

Ouer en oud word ... Here, ek word oud. Nie stokoud nie, maar beslis ouer. En ek moet erken, Here, dat die dinge van die gees ál is wat nie deur die ouderdom aangetas word nie. Dit is asof my gees al meer aangeraak word deur u Gees. En dit bevry my langsamerhand van die drif en drang van ambisie,

van die vervlietende plesier van status en besittings, en selfs van die fisieke vernederinge van oudword. Here my God, reis asseblief saam met my van verganklike liggaam na onverganklike lewe.

Amen

Frank Topping (verwerk)

“Gebed verlos ‘n mens nie uit ‘n angswekkende situasie nie, maar gee jou krag om dit te hanteer..” - William Barclay -

15 September 2013

Verjaardae 8 - 14 September 2013 Ons wens graag die volgende lidmate geluk met hul verjaardag

08 09

10

11

12 13

14

Kobus Colyn, Morné Greyling, Lisa Minnaar, Breaan Spies, Kobus Steyn, Helga Vorster Mila Bolt, Dawid Burger, Hein Els, Francois Heyns, Carel Jordaan, Theani Kleynhans, Ron Lewington, James Mayhew, Annalise Odendaal, Alida Oosthuizen, Marlonique Wolmarans Nelia Bezuidenhout, Cobus Dreyer, Pieter Grobler, Brenda Lesser-Dorfling, Nielu Minnaar, Kayla Oltman, Ilze Pistorius, Eloïse Strydom, Martie Vorster Henk Auret, Nickie Combrink, Reenen du Preez, Louis Janse van Rensburg, Chris Niewoudt, Mihán Pretorius, Corné Taljaard, Gerhard van der Merwe, Mia van Zyl Jacques Erasmus, Lizette Gregory, Isabel Hefer, Jeanine Knoetze, Steyn van Niekerk, Lise van Wijk, Izelle Verster Lourens Brandt, Brigit du Toit, Liz Erasmus, Dieter Kruger, William Mayhew, Bill McKechnie, Michael Oosthuizen, Surina Swart Jacques du Toit, Lizelle Grobler, Bremer Pauw, Eridine Roux, Pietré Smit, Berendina van Zyl

Stellastraat 158 Waterkloof 0181

Bankbesonderhede: Rekeningnaam: Tjekrekening no:

Erediensversorgers Koördineerder - Hennie de Wet - Sel 083 306 1830

08:30

Hennie de Wet Andries Pretorius (Koördineerder) (Koördineerder) Gustie van der Vyver Charl Crouse Poets van der Vyver Graad 4’s Johan Minnaar Magdaleen du Plooy Sannie Gerber Susan Gerber

18:00 Teo Bosman (Koördineerder) Anton Mathey

Deurdiens 08:30

10:00

18:00

Kobus en Margie Kleynhans

Gr 4’s Willem en Sanet Groenewald

Lentediens

Baie dankie Nancy Blomerus vir die blomme

www.stellastraat.co.za ABSA NG Suidoos-Pretoria 540580022

10:00

Tel: 012 460 8570 Faks: 012 346 2701 Email: admin@stellastraat.co.za

Hierdie nuusbrief is geborg deur Sardaville Vakansieplaas Jou naweek-wegbreekbestemming! www.sardaville.co.za - 012 426 3460

September 08  
September 08  

Aankondiginge 8 September 2013

Advertisement