Page 1

Aankondiginge 21 Oktober 2012

Geen verskonings! Dit is die één dag waarop alle gereformeerdes in die kerk behoort te wees! Want Hervormingsondag is nie net ‘n spesiale dag nie, die dag sê ook spesiale dinge van ons. Dié dag en alles wat daarop gebeur, vertel van die keuse wat ons gemaak het. Dit vertel hoe ons oor God nadink. Hoe die geloofstaal klink wat ons praat. Hoe ons die wêreld, sy werkinge en sy ellendes verstaan. Aanstaande Sondag, 28 Oktober, vier Stellastraat as deel van die wêreldwye gereformeerde familie, die jaarlikse Hervormingsfees. Dit beloof om ‘n feestelike geleentheid te wees! Ons gebruik die Nagmaal tydens al die eredienste. Deur ons deelname bevestig en ervaar ons elkeen die genadige God. Die bring van ‘n spesiale dankfeesbydrae vorm deel van die eredienste. Na die tweede oggenddiens, geniet ons ‘n informele gemeente-ete in die lushof. Die vure gaan aangesteek wees vir die wat wil braai. Pak jou mandjie en kom kuier sommer net lekker saam. Dit is ook die piekniek-geleentheid vir die Jeuggroepe wat afsluit.

Donderdag se groot kuier! Donderdag is dit weer spitbraaityd! Ons het nog net van een persoon gehoor wat nie skaapvleis eet nie. Die ander beskou dit as stapelvoedsel! Indien jy ‘n senior lidmaat van Stellastraat is (of voel), dan mag jy nie Donderdag 25 Oktober se groot kuier misloop nie. As ons nog nie weet dat jy kom nie, kan jy more op die laatste nog vir Sonja by die kerkkantoor kontak. Hef aan! Ons weet hoe om vrolik te wees! Die kuier begin 11:00 en dit vind plaas in die binnehof.

Karibane wil daar bly Sowat 42 gesinne van die gemeente is hierdie naweek op Klein-Kariba. Hulle het weggebreek en sommige oorweeg dit skynbaar om nie terug te kom nie. Daar sal nie vanoggend Jeuggroepe na die tweede diens wees nie. Daar sal jaloerses wees wat glo volgende jaar gaan hulle saam. Moenie die wonderlike geleenthede laat verbygaan nie!

Waarom was Koning Phillip so kwaad? Vanaand 19:00 en Woensdag 09:00 staan ons stil by die Nederlandse Geloofsbelydenis. Dit is die oudste van die drie gereformeerde belydenisskrifte. Ons gaan vra na wat die omstandighede was waarin die belydenisskrif opgestel is. Wat het daartoe aanleiding gegee? Wat is in breë trekke die inhoud van die belydenisskrif, en watter betekenis het dit vandag vir ons? Die gespreksgeleenthede, as deel van die Bybel-inons-lewe-reeks, word in die konsistorie aangebied.

Dankfeesbydraes Elkeen van ons behoort in die volgende week ‘n brief en ‘n koevert in die pos te ontvang. Dit kom van Stellastraat. Die brief vertel iets van die gemeente se finansies, en die koevert is daar vir ons jaarlikse Dankfeesbydrae. Dankie vir elkeen wat ‘n bydrae gaan maak! Om die gemeente se boeke te laat klop, is dit belangrik dat ons Dankfeesbydraes by die begrote bedrag van R600 000 vir die jaar uitkom. Laas Sondagaand is 24 kombersies aan ons 2012-matrikulante oorhandig. Baie dankie aan Andries en Elna Pretorius vir die skenking en borduurwerk van Stellastraat se logo op die kombersies.


Baie dankie Wilma Griesel

Eredienste Tye

Jeuggroepe

vir die blomme

21 Oktober 2012

28 Oktober 2012

08:30 - Erediens

Sias Meyer

Tienie Bosman

10:00 - Eerediens

James Kirkpatrick

James Kirkpatrick

10:00 - Kleuterkerk

3 jaar tot Graad 0

3 jaar tot Graad 0

15:00 - Stellastraat Faith Community

Peter Maruping

Peter Maruping

18:00 - Erediens

Tienie Bosman

Marina de Wet

18:00 - Adoramus

Anton Pienaar

Anton Pienaar

21 Oktober 2012 Juniors 10:00

Geen Gemeentekamp

Seniors 18:00

Kol 3:1-17 “Moenie van jou kop ‘n asblik maak nie”

Verbintenisgroep 18:00

Afsluiting “Oor liefde”

Voorbidding ... Rena van Niekerk van Larmenier Village 42, 012 460 6600

Gebedsgeleentheid Voorbidding Donderdae 09:00 Susan Gerber 012 460 5507

Kerk se tuin Ons het 'n baie bekwame fasiliteitebestuurder in die persoon van Gys Keyser, maar Gys soek so bietjie raad met die kerktuin. Is daar dalk 'n landskapargitek/ tuinboukundige wat kans sien om van tyd tot tyd ons van raad te bedien? Ons sal alles self doen, maar help ons om die regte dinge te doen sodat ons kerktuin netjies en goedversorgd sal vertoon. Kontak James Kirkpatrick by 0828527947 as jy kan help.

Fliek en lees vir November Twee baie lekker geleenthede is besig om te broei vir November. Op 7 November gaan ons die veelbesproke film oor die lewe van Eugene Marais, Die Wonderwerker, bespreek. Maak seker dat jy die uitstekende film sien. Ons het reeds ‘n kenner van films nadergetrek vir die gesprek. ‘n Week daarna, op 14 November, bespreek ons die jongste roman van Wilna Adriaanse, ‘n klein lewe. In die konteks van hoe ons lewe en kultuur vandag is, is dit ‘n baie belangrike boek om van kennis te neem. Die boek is redelik wyd beskikbaar. Beide die geleenthede vind plaas in die binnehof en begin 19:00.

Elke Saterdag 07:30

Stilword met skrif en gebed van die hart in die konsistorie Wynand Burger 0834447848 Sarie Potgieter 0823772060

Kleuterkerk As iemand belangstel om ‘n kleuterkerkhelper/leier te wees volgende jaar, kontak asseblief vir Mia Lambrecht. Die kleuterkerk is vir alle kleuters van 3 tot 6 jaar. Selnommer 0835068001 of e-pos mial@iburst.co.za.

Gemeentebiblioteek 10 things Jesus never said and why you should stop believing them - Will Davis (F-Dav) "... unmasks commonly believed myths about our relationship with God and shows how to replace them with the truth of how Jesus really feels about us. Discussion questions at the end of each chapter help small groups or individuals apply these truths to their current situations. If you've ever felt that you didn't measure up to God's standards, its time to stop believing the lies and start believing the things Jesus did say!"


Diensgroepvergaderings en byeenkomste ADMINISTRASIE Rommel Die laaste rommelverkoping vir die jaar is 7 en 8 November. Alles welkom. Kopers is baie en daar is ‘n groot aanvraag vir beddegoed, kombuisware, potte en panne.

UITREIK GJG-Omgeegroep Op Woensdag 24 Oktober 2012 om 09:30 in die Kaartjie-Aksielokaal, het ons ‘n gewone werksessie. Almal baie welkom. Bible Church Bangkok “Dear my friends, How was your Sunday at church? We have a good time and thank God for one young man prayed to recieve Christ last Sunday. Thank you so much for your prayer for our outreach. Keep praying for him, his name is Milk.

Also we would like to ask you pray for my wife and I will leave Bangkok after sending mail to you this morning for women conference. She will teach them on the role of women of God in church. Pray for our safe trip. We will turn back to town on Wednesday night and will drive another 14 hours to visit our parents in the south on Sat morning then back to church camp at the next week end. Please pray for us to find the good place to rent for church building next month as the reasons I shared with you last week. And pray for our monthly support that God will provide so that we will rent it soon. About building, please continue pray for God's will for us what we should do? Thank you for your prayer and your financial support that keep us to serve him. we just celebrated Mercy's birthday last night she is 14 years old now. We thank God for her that God give her to be our sweety daughter. May God bless you richly, pastor Ben and Ong”

Bladsy 3

ONDERLINGE SORG Vergadering Die Diensgroep vergader op Dinsdag 23 Oktober 2012 om 19:00 in die biblioteek.

TOERUSTING Vergadering Die Diensgroep vergader op Dinsdag 30 Oktober 2012 om 19:00 aan huis van Johann Wannenburg te 6e Straat Wes 32.

EREDIENS Ontbyt Die Diensgroep Erediens se Erediensversorgers het hulle afsluitingsontbyt op Saterdag 10 November om 10:30 by Touch of Class @ R85 per persoon. Skryf asseblief jou naam op die lys in die konsistorie as jy die ete gaan bywoon.

Soos ek dit sien … - James Kirkpatrick

Einde September was die gemeente se dankoffer 4% minder in vergelyking met verlede jaar dieselfde tyd. Omdat daar versigtig begroot is, is dit gelukkig net 2,5% minder as wat begroot is. Aan die uitgawe kant is daar geen wesenlike oorskrydings nie en is daar gesonde dissipline. Die afskaal van die personeelkomponent by administrasie beteken trouens ‘n R80 000 besparing, terwyl al die werk steeds gedoen word. Ons beleef dus wat finansies betref nie die beste van tye nie, maar danksy ‘n verantwoordelike kerkraad wat geluister het na die goeie advies van Diensgroep Administrasie, ervaar ons die moeiliker tye nie as ʼn krisis nie. Daar is voldoende fondse om die kerk se eiendomme in stand te hou en ook voort te gaan met al die uitreikprojekte waaraan ons verbind is. Voeg hierby dat ons selfs nog steeds die dominees en ander personeel se salarisse kan betaal en dit is duidelik dat ons baie het om voor dankie te sê!

Ons kan die Here dank vir die kwaliteit leierskap van die kerkraad en die bekwame hantering van die geldsake deur die Diensgroep onder leiding van Jan Groenewald en sy voorganger Gilles van de Wall. Maar, om Paulus na te praat, die grootste hiervan is die liefde. Die liefde wat lidmate dring om met hulle geld maand na maand daarvoor te sorg dat ons as gemeente kan doen wat ons glo die Here ons roep om te doen. It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of Light, it was the season of Darkness ... (Dickens in Tale of two cities).


“Gebed van die Week”

uit

DIE GROOT GEBEDEBOEK

God gee lewe in oorvloed ... God van oneindigheid, beweeg my hart met die diep, kalm stroom van u genade. Laat die rivier van u liefde deur my vloei na die wye woestyn van die wêreld wat dit so nodig het. Mag my gees deur die getye van u liefde gedra word na die wye, oneindige oseaan van u permanente teenwoordigheid.

Rek my eng hart met u krag, soos U die lug bo die aarde uitstrek. Stryk uit die rimpels van haat en bedrog wat in my hart leef, sodat ek u liefde en waarheid in volle maat kan smaak.

Amen

Gilbert van Hoyland (12e eeu n.C.)

“God is nie ‘n soort kosmiese klener vir wie ons in gebed net die klokkie kan druk om te kry wat ons wil hê nie..” - Herry Emerson Fosdick -

Verjaardae 21 - 27 Oktober 2012 Ons wens graag die volgende lidmate geluk met hul verjaardag

21

Adéle Erasmus, Cobus Krikpatrick, Walter Kotzé, Mariki Pienaar, Paul Pothas, Petra Spies, Ilana van der Walt. Cuyler van Jaarsveld, Letitia Wannenburg

22

Reinet Barnard, Armand Basson, Herman Combrink, Hein Hamann, Christiaan Opperman, Riana Stone, Francois Swanepoel, Gerrie Swart, Johannes Terreblanché, Melissa van Niekerk

23

Henk Humphries, Klasie Jooste, Helgard Muller Anton de Klerk, Pieter Meiring, Reinette Mitchell, Hildegarde Roberts, Ilse Stellaard, Sarie van den Heever

24

25

26

Quintus de Flamingh, Marius du Preez, Dalene Fourie, Marlize Rabe, Hester Roodt, Nikolie Strydom, Monica van As, Roelien van der Neut, Chris van Zyl Johan du Plessis, Marike Wegelin

27

Loïs Markram, Karla Meiring, Juan Swart

Stellastraat 158 Waterkloof 0181

Bankbesonderhede: Rekeningnaam: Tjekrekening no:

28 Oktober 2012 NAGMAAL by al die eredienste Erediensversorgers Koördineerder - Jannie Rossouw - Sel 083 288 7707

08:30

10:00

18:00

Jannie Rossouw (Koördineerder) Danie Swart Faan Grundlingh Kotie Perold Sakkie Perold Susan Gerber Sannie Gerber Miranda Naudé

Nico Mans (Koördineerder) Alex Bosman Andries Pretorius Willie Louw Charl Crouse Rianna Gerber Salie Joubert

Teo Bosman (Koördineerder) Zak Lombaard

Deurdiens 08:30

10:00

Doepie en Pop Du Preez

Martitia de Bruyn Anna Young

www.stellastraat.co.za ABSA NG Suidoos-Pretoria 540580022

Tel: 012 460 8570 Faks: 012 346 2701 Email: admin@stellastraat.co.za

Hierdie nuusbrief is geborg deur Sardaville Vakansieplaas Jou naweek-wegbreekbestemming! www.sardaville.co.za - 012 426 3460

Aankondiginge 21 Oktober 2012  

Aankondiginge 21 Oktober 2012

Aankondiginge 21 Oktober 2012  

Aankondiginge 21 Oktober 2012

Advertisement