Page 1

Aankondiginge 7 Oktober 2012 Belydenisskrifte onder die loep Daar is druk van alle kant dat die NG Kerk die Belydenis van Belhar 1982 as vierde belydenisskrif moet aanvaar. Die saak is erg omstrede. Waarom is ‘n belydenisskrif vir ‘n kerk so belangrik? Die Gereformeerde kerke het dan drie stewige belydenisskrifte. Is dit nie genoeg nie? Maar weet ons ooit wat daar geskryf staan in die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Dordtse Leerreëls en Heidelbergse Kategismus? Al drie bogenoemde het in die 17e eeu na Christus ontstaan. Is dit onfeilbare belydenisse? So volmaak bewoord en so goed afgelei dat hulle vir ewig sal bly? In hierdie kwartaal se Bybel-in-ons-lewe gaan ons die belydenisskrifte onder die loep neem. Ons gaan hulle lees en probeer evalueer. Ons gaan vra watter betekenis dra die inhoud van belydeniskrifte vir moderne gelowiges. Aanstaande Sondagaand begin ons met die bekendste een van die drie, die Heidelbergse Kategismus. Die geleentheid vind 19:00 in die konsistorie plaas en Anton gaan die gesprek lei. Probeer om die belydeniskif te lees as voorbereiding vir ons gesprek. Die aanbieding word Woensdag 17 Oktober om 10:00 herhaal.

Gemeente-ete Sondag 28 Oktober kuier ons weer lekker saam in die lushof na die Nagmaal en Dankfees. Op aandrang van party dominees, is dit hierdie keer 'n bring-en- braai. Bring jou eie vleis en drinkgoed en maak slaai en poeding om te deel. Pap en sous sal gereed wees ('n vrywilliger wat die pap sal maak, meld asseblief aan by die kantoor) en as jy nie self wil braai nie, sal daar genoeg hulpvaardiges wees. Die pos van hoofvuurmaker is ook nog vakant - aansoeke kan by die kantoor, Ida of Tienie ingehandig word.

Voorbidding ... Elrida Willemse van Milnerstraat 432, 012 460 4046 Henna van Wyngaardt van Garsfonteinweg 175, 012 460 3840, gaan Dinsdag vir ‘n heupvervanging.

Oorlede ... Die ma van Elna Barnard van Albertstraat 423. Ons dink aan haar en die familie. Rina Small van Longlaan 216. Ons dink aan Ben en die familie.

Vergaderings Diensgroep Erediens

- 9 Oktober - 19:00

Diensgroep Uitreik

- 9 Oktober - 19:00

Diensgroep Administrasie - 16 Oktober - 19:00

Eredienstye 7 Oktober 2012

14 Oktober 2012

09:00

Fouché de Wet

08:30 10:00

Marina de Wet Fouché de Wet

15:00

Stellastraat Faith Community Peter Maruping

15:00

Peter Maruping

18:00

Adoramus Willem Nicol

18:00

James Kirkpatrick

18:00

Adoramus - Stevan Botma


“Gebed van die Week”

uit

DIE GROOT GEBEDEBOEK

Oor rus en lig ... Here, wees my genadig en help my om myself te sien in die helder lig van u heiligheid sodat die waarheid oor my sondige aard, wat ek met trots en verwaandheid probeer verberg, aan die lig sal kom. Here, vir wie daar geen geheim bestaan nie, konfronteer my met die valshede en maskers waarmee ek myself en ander probeer mislei. Here, reinig my. Here, laat my groei, leer my om U in waarheid en in die lig te dien.

Amen - Reinhold Niebuhr -

“God kan sin maak uit die verwardste gebed.” - Richard Sibbes -

Verjaardae 7 - 13 Oktober 2012

14 Oktober 2012

Ons wens graag die volgende lidmate geluk met hul verjaardag

07

08

09 10

11 12

13

Danika Lourens, Carla Marais, Annali Olivier, Annelize Pistorius, Albert von Berg, Brigitte von Lengeling Willem Bekker, Lauren Bezuidenhout, Adriaan Briel, Sophia Bührmann, Piet Gonin, Marius Hurter, Martélle Slabber, Melanie Smuts, Koos van Deventer Jeannie Botha, Dalina Botma, Tian Claassens, Fanus Dorfling, Suzani Jacobs, Priscilla Schutte Esther de Jager, Linda du Plessis, Magdaleen du Plooy, Pieter Olivier, Robert Oltman, Ruan van der Linde Hancke Scheepers, Jan van der Merwe, Nina Vorster Engela Basson, Thys Hechter, Herold Kotzé, Dewald Muller, Elsabé Olivier, Louna Prins, André Roux, Michelle Schutte, Heinrich Snyman, Lukas van der Westhuizen James du Preez, FC Knoetze

Stellastraat 158 Waterkloof 0181

Bankbesonderhede: Rekeningnaam: Tjekrekening no:

Erediensversorgers 08:30

10:00

18:00

Sandra Vermeulen (Koördineerder) Francois Fouché Sakkie Perold Kotie Perold Faan Grundlingh Miranda Naudé Susan Gerber

Andries Pretorius (Koördineerder) Martha Kok Graad 4

Teo Bosman (Koördineerder) Edward Leach

Deurdiens 08:30

10:00

Antoinette Minnaar Gustie van der Vyver

Graad 4’s Sanet Groenewald

www.stellastraat.co.za ABSA NG Suidoos-Pretoria 540580022

Tel: 012 460 8570 Faks: 012 346 2701 Email: admin@stellastraat.co.za

Hierdie nuusbrief is geborg deur Sardaville Vakansieplaas Jou naweek-wegbreekbestemming! www.sardaville.co.za - 012 426 3460


Aankondiginge 7 Oktober 2012  

Aankondiginge 7 Oktober 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you