Page 1

Aankondiginge 6 Oktober 2013

Baie welkom! Vanoggend by die 2de diens doop dr James Kirkpatrick vir Louis Burger. Baie geluk aan Louis en Nadine en die familie.

Jeuggroepe onder die vergrootglas

Bybel-in-ons-lewe

Romeine - Die ABC van geloof Die Romeine-brief neem in die geskiedenis van die Christendom ’n besondere plek in. Luther se soeke na ’n genadige God het geëindig toe die betekenis van Romeine 1:17 vir hom duidelik word. Calvyn skryf sy heel eerste kommentaar juis oor Romeine. Een van die bekendste teoloë van die 20ste eeu, Karl Barth, se eerste werk was ook vanuit Romeine. In die brief vind mens die ABC van geloof. Dit is die eerste diepgaande besinning oor die werk van Jesus. Paulus het die kerk gehelp om die radikale betekenis van Jesus se lewe te verstaan.

Nader aan die huis is dit opvallend dat twee van die drie begrippe waarmee ons in Stellastraat ons identiteit as gemeente beskryf, tipiese Pauluswoorde is. Vryheid en diens is woorde wat in die hart van die Evangelie lê soos Paulus dit aan ons verduidelik. Vir vier agtereenvolgende Sondagaande in Oktober (met herhaling op Woensdagoggende), gaan ons saam met Paulus terugkeer na die basis daarvan wat ons glo.

MATRIEKS OPPAD Hierdie tyd van die jaar is vir die ouers van matrikulante ‘n kopseertyd. Nie net is die ouers bekommer oor die eindeksamen wat voorlê nie, maar dit is ook hierdie tyd wat die matriekvakansies beplan word! Dit is dan juis in hierdie tyd wat ons weer wonder “waarmee sal die jongmens op die regte pad bly?” Hierdie vraag en die wete dat om uit die huis te gaan ‘n groot mylpaal is, het Stellastraat gehelp om jaarliks ‘n matriekdiens te hou. Hierdie diens is volgende Sondag 13 Oktober om 18:00.

“Moet ons nie maar die jeuggroepe stop nie?” was die vraag wat die kerkraad tydens die besoek van die Ring moes beantwoord. Hoewel die kerkraad baie positief oor die jeuggroepe is, blyk uit die bywoning dat die jeuggroepe nie vir almal ewe belangrik is nie. “Is daar nie dalk veranderings wat ons moet maak nie?” Die jeuggroepe is die gemeente se hand om die ouers te help. Daarom sal ons graag wil hê dat die ouers saam met ons oor die jeuggroepe moet dink. Volgende Sondag 13 Oktober is so ‘n geleentheid met die ouers@ jeuggroepe. Na die oggenddiens bly die laerskoolouers agter en na die aanddiens die hoërskoolouers. Ons wil asseblief soveel as moontlik ouers se insette kry met die oog op 2014 se jeuggroepe. Jy is ook welkom om jou idees vir Tienie na tienie@stellastraat.co.za te epos.

Al die matrieks en hulle ouers word uitgenooi na hiefrdie diens. Na die diens kuier ons in die binnehof. Elke matriek ontvang ‘n baie spesiale kombersie met die Stellastraatlogo op. Waar die matrieks dan volgende jaar is, hoop ons dat hierdie kombersie hulle aan hulle geloofsfamilie in Stellastraat sal herinner. Dan sal hulle hopelik ook onthou om vir ander ‘n “kombersie” te wees. Baie dankie aan Andries en Elna Pretorius wat die borduurwerk geskenk het en Laetitia van der Linde wat die aankope gedoen het.


Jeuggroepe

Eredienste Tye

6 Oktober 2013

13 Oktober 2013

08:30 - Eerediens

Anton Pienaar

James Kirkpatrick

10:00 - Erediens

James Kirkpatrick

Anton Pienaar

10:00 - Kleuterkerk

3 jaar tot Gr 0

3 jaar tot Gr 0

15:00 - Stellastraat Faith Community

Peter Maruping

Peter Maruping

18:00 - Erediens

Tienie Bosman

Marina de Wet

Willem Nicol

Stevan Botma

18:00 - Adoramus

6 Oktober 2013 Juniors 10:00

1 Kon 18 “Maak jou keuse”

Seniors 18:00

Mat 27:15-26 “Kies reg”

Verbintenisgroep 18:00

“Fra vir Frikkie”

Voorbidding ... 

    

Kobus Colyn van Kingswood Village C5/11, 012 348 7591  Alex Potgieter van Nondelaweg 114, 083 292 3933 Lourens Botha van Bitstraat 397, 083 555 0944 Gert Fourie van Huis Herfsblaar B510, 012 460 3931 Kobus Kleynhans van 11e Straat 99, 012 460 3250 Vita van der Merwe van The Greens 15, 012 346 6358 Aat Korving van Machteld Postmus 6, 012 460 8268

Oorlede ... Boet Niemandt is Donderdag oorlede. Ons dink aan Annatjie en die kinders

Gebedsgeleentheid Voorbidding Donderdae 09:00 Susan Gerber 012 460 5507 Elke Saterdag 07:30

Stilword met skrif en gebed van die hart in die konsistorie Wynand Burger 0834447848 Sarie Potgieter 0823772060

As iemand kan help om vir die Beyers Bytjies kleuters 1 of 2 keer per jaar 4 brode se toebroodjies te maak of selfs net die brode en ietsie om daarop te sit, te skenk, kontak asseblief vir Rachel Combrink by 084 598 5985. Die besoek aan die Bible Church of Bangkok het ons verras met die hoeveelheid jongmense wat betrokke is. EJ het vinnig bande gevorm met die musiekleier van die gemeente en die twee pastoriedogters! En voor ons ons kon kry, noem hulle EJ “handsome!” Goeie bande!

Laaste plekke vir kamp Daar het enkele plekke oopgegaan vir Stellastraat se jaarlikse Wegbreekkamp van 18-20 Oktober te KleinKariba. Daar is 5 vyf-bed chalets, 1 berghut en 1 karavaanstaanplek beskikbaar. Die laaste dag vir besprekings en betalings is Dinsdag 8 Oktober!

Dank- en Hervormingsfees 2013 Die laaste Sondag in Oktober is wêreldwyd vir Christene in die gereformeerde tradisie ‘n baie spesiale dag. Verjaarsdag. Herdenkingsdag. Nadenke oor gereformeerde identiteit. Viering van wie ons is. Ons het ook die gebruik ontwikkel om van Hervormingsondag ‘n dank- en feesgeleentheid te maak. Soos gewoonlik gaan ons op dié dag Nagmaal gebruik, asook die middag lekker saam kuier en eet in die lushof. Elke jaar is dit ook die datum vir ons spesiale Dankfeesbydraes. Elke gesin sal ‘n koevert en ‘n briefie in die pos ontvang waarin almal versoek word om by te dra. Die Dankfeesbydraes is belangrik om die gemeente se begroting te laat klop. Dankie vir die gemeente se gesindheid! Enige navrae oor die begroting kan by Jan Groenewald of James Kirkpatrick gedoen word.


Diensgroepvergaderings en byeenkomste ADMINISTRASIE Vergadering Die Diensgroep vergader op Dinsdag 15 Oktober 2013 om 19:00 in die konsistorie.

TOERUSTING Vergadering Die Diensgroep vergader op Dinsdag 15 Oktober 2013 om 19:00 aan huis van Johann Wannenburg.

UITREIK GJG-Omgeegroep Ds Anton Pienaar kom eerskomende Woensdag om 09:30 in die kapel by die GJGOmgeegroep gesels oor sy besoek aan Bible Church Bangkok. Almal hartlik welkom!

Bible Church Bangkok “Dear our friends, How are you? We are praying for you and give thanks for you how you have commitment to our church- Bible Church Thailand and the ministry. We are honor and bless the way you love us and support us to do God's work. God answers our prayer by adding us more work to serve Him according to our prayer long time ago. Please pray for the ministry that God places on Bible Church of Thailand to carry with you. 1. Pray for our follow up those trust God from Jesus film that they will open more for us to meet them. 2. Pray for us to begin Cambodia service next month, and pray for the budget will be enough to build the room for it. We also need your pray for that room will be church office as well, so, we need everything settle by this month as the Lord's will. 3. Pray for me that will go and meet Cambodia pastor this month to plan and pray how to reach Cambodia refuge in Bangkok, may God give us wisdom to serve Him and them. 4. Also, please pray for our weekly outreach teams will meet new people each

Bladsy 3

week and invite them come to church, here is the new people we met and they came to church last week, Yu, family of Thry, Family of Oh. pray that they will come again to cell group. Thank you very much for your prayer and your support, May God bless you. pastor Ben and Ong”

EREDIENS Vergadering Die Diensgroep vergader op Dinsdag 8 Oktober 2013 om 19:00 in die konsistorie.

ONDERLINGE SORG Vergadering Die Diensgroep vergader op Dinsdag 8 Oktober 2013 om 19:00 in die biblioteek.

Soos ek dit sien … Bangkok keer my idees om Ek bely dat my empatie vir tradisionele Christelike sendingwerk oor die jare getaan het. Of ek goeie redes het, is te betwyfel. My persepsie van ‘sendelinge en sendingwerk’, is dat dit niks anders is dan ‘n klompie entoesiaste en toegewyde gelowiges se draelende gesukkel in ‘n vreemde kultuur. En meesal ‘n onmondige kultuur wat die sendelinge verdra omdat hulle teenwoordigheid tog ‘n bietjie byvoordele meebring. Die sendelinge soek na allerhande tekens dat hulle werk tog verandering meebring. Elke klein positiewe gebaar wat hulle waarneem, word in getuienisse opgeneem.

Maar is ek nie verras nie! My stereotipe idees is deeglik omgekeer! In die grote bewegende Bangkok, soos ‘n klein eilandjie in die Adensee, is daar ‘n klompie Christene wat uit eie keuse besluit het om ‘n gemeente te vorm en te wees. Hulle moet bestaan ín en téén die Boedistiese kultuur waarin hulle opgegroei het. Dit is Ben en Ong en die jongmense van die Bible Church gemeente wat ons oorrompel het met hulle geaardhede. Dit is nie ‘n verwese klompie mense wat net bakhand staan nie. Hulle het nie ‘n oorvloed fondse nie, maar is beslis in wie hulle is en wat hulle wil doen.

Ter self ter tyd het ek teologies begin wonder, die aarde en sy mense het oopgegaan en bekend geword? Is God nie in staat om ander raakpunte vir Homself in die skepping te maak nie? Raakpunte wat nié Christelik is nie? Ons bely mos dat Hy wat God is, vrymagtig is? God kan doen wat Hy wil wanneer Hy wil.

Ons leer die gemeentelede ken as buitengewoon opreg, vriendelik en gasvry. Hulle werk met respek en met eerbied, maar doelgerig met die mense van hulle gemeenskap. Ons beleef hulle openheid en lewensvreugde, en word bewus van die groot opofferinge wat baie van hulle moet maak.

En as God nie wil of anders kan nie, hoe moet ons dink oor die verbygaande bestaan van miljoene mense wat nooit eers iets gehoor het van die verlossende werk van Christus nie?

Die gemeente dien die gemeenskap onvoorwaardelik. Hulle dra die kinders op die hande, en reik uit na almal wat oor hulle pad kom. Ek het nie soetsappigheid of kunsmatigheid ervaar nie, eerder egte liefde en goedheid en verdraagsaamheid, soos dit in ‘n Christelike kerk hoort. Dit was so bemoedigend!

Dit is met die soort onvergenoegdheid wat ek gereis het na die Bible Church in Bangkok. Ek praat net van myself.

- Anton Pienaar


“Gebed van die Week”

uit

DIE GROOT GEBEDEBOEK

Gebed vir ‘n predikant ... en die kerk Ek bid vandag, Here, om verlos te word van al die kleinlikhede wat my geloof verswak en my getuienis bederf: Verlos my van hoogdrawende gebede en alle vorm van godsdienstige vertonerigheid ... Bewaar my daarvan dat ek vinnige, maklike antwoorde op moeilike probleme sal soek, en gee;

dat ek beïndruk sal word deur geestelike foefies of deur mense wat selfvertroue as Godsvertroue verkoop; dat ek sal afhanklik raak van gevoelens en emosies in plaas van die nugtere leiding van u Woord. Here, beskerm my teen wanhoop en neerslagtigheid, of die verlies van selfresprek; van onsekerheid wanneer ek

besluite moet neem, en van aarseling en skuheid wanneer dit nodig is om vreesloos op te staan vir die waardes van u Woord. Dit vra ek in die kragtige Naam van Jesus Christus, ons Here. Willard Sperry

Amen

“Daar is baie min mense wat die dinge waarvoor hulle bid in die openbaar sê.” - Michel de Montaigne13 Oktober 2013

Verjaardae 6 - 12 Oktober 2013 Ons wens graag die volgende lidmate geluk met hul verjaardag

06

Nina Barkhuizen, Pieter Blomerus, Marlene Kruger, Leon Mostert, Marco Walkenshaw

07

Danika Lourens, Carla Marais, Annali Olivier, Rina Pieterse, Annelize Pistorius, Albert von Berg, Brigitte von Lengeling

08

Willem Bekker, Lauren Bezuidenhout, Adriaan Briel, Sophia Bührmann, Piet Gonin, Martélle Slabber, Melanie Smuts, Koos van Deventer

09

Jeannie Botha, Dalina Botma, Tian Claassens, Fanus Dorfling, Suzani Jacobs, Adele Schlebusch, Priscilla Schutte Esther de Jager, Linda du Plessis, Magdaleen du Plooy, Pieter Olivier, Robert Oltman, Ruan van der Linde Hancke Scheepers, Jan van der Merwe, Nina Vorster

10 11 12

Engela Basson, Thys Hechter, Herold Kotzé, Dewald Muller, Elsabé Olivier, Louna Prins, André Roux, Heinrich Snyman, Lukas van der Westhuizen

Stellastraat 158 Waterkloof 0181

Bankbesonderhede: Rekeningnaam: Tjekrekening no:

Erediensversorgers Koördineerder - Neil Sapsford Sel 082 468 3776

08:30

10:00

18:00

Niel Sapsford (Koördineerder) Kotie Perold Sakkie Perold Gustie van der Vyver Poets van der Vyver Cecile Ziervogel Johan Minnaar

Willie Louw (Koördineerder) Alex Bosman Graad 2’s

Edward Leach (Koördineerder) Teo Bosman

Deurdiens 08:30

10:00

Antoinette Minnaar Gustie van der Vyver

Gr 2’s Camille Castelyn Mari Lourens

Baie dankie Wilma Griesel vir die blomme

www.stellastraat.co.za ABSA NG Suidoos-Pretoria 540580022

18:00

Tel: 012 460 8570 Faks: 012 346 2701 Email: admin@stellastraat.co.za

Hierdie nuusbrief is geborg deur Sardaville Vakansieplaas Jou naweek-wegbreekbestemming! www.sardaville.co.za - 012 426 3460

Oktober 06  

Aankondiginge 6 Oktober 2013

Oktober 06  

Aankondiginge 6 Oktober 2013

Advertisement