Page 1

Aankondiginge 11 November 2012 Baie welkom! Vanoggend doop ds Anton Pienaar vir Abigail Barry en Daniël Stephanus Cronjé by die tweede diens. Baie geluk aan Dylan en Rochelle Barry en Danie en Gerty Cronjé en hulle families. *************************************

Kinders Gr 1 tot 7 wat deel wil wees van die toneel vir die Kerssangdiens van 25 November moet asseblief vandag na die 2de diens agterbly in die kerk. Ons benodig ‘n klomp herders, engeltjies, wyse manne en kinders wat mooi kan sing!

Kans vir die boekwurms

Nou moet ons skrum!

Woensdagaand is dit uiteindelik die boekwurms se beurt! Wilna Adriaanse se boek, ‘n klein lewe, is reeds ‘n paar maande op die rakke.

Ons het nou ‘n groot skrum nodig! Dit is nou met die bydraes vir die Dankfees. Aan die begin van die jaar het Diensgroep Administrasie begroot dat ons dalk R600 000 kan haal met vanjaar se Dankfees.

Wat die boek so interessant maak, is dat dit die aanpassing van ‘n wit gesin in ‘n moderne nuwe Suid-Afrika reflekteer. Van ‘n tyd op die plaas met sy koloniale gewoontes, tot die lewe in die stad met sy aanpassing in gesinsgewoontes en omring deur misdaad en spanning. Wilna Adriaanse is ‘n knap skrywer en die boek is kundig opgebou. Die boek gee jou insig en help in die nadenke oor wie en wat jy is as jy in 2012 in Suid-Afrika woon. ‘n klein lewe word Woensdagaand 14 November 19:00 in die binnebof bespreek. Die boek is geredelik in die boekwinkels beskikbaar.

Betower deur die Ster! Een van die feestelike hoogtepunte op die Stellastraatkalender is die jaarlikse Kerssangdiens. Vanjaar gebeur dit op Sondag 25 November 18:00, soos altyd in die kerkgebou. Vanjaar is die tema : Ek sien ‘n ster! Ons deel die opgewondenheid van die sterrekykers van weleer, maar ons maak dit ook ons eie: ons is net so opgewonde omdat die Ster vandag nog in ons lewe is! Die program wat voorberei word het wonderlike deelnemers. As gemeente gaan ons al die klassieke en mooi Kersliedere sing. Dan is daar nog die kantorei onder leiding van Anneke Lamont, Renier Holtzhauzen op die trompet, ’n harpspeler, ‘n solis en natuurlik ons eie kinders wat deur musiek gaan vertel hoe die Ster hulle betower.

Of dit nou die Poswese-staking, swak kommunikasie of die ekonomiese klimaat is, weet ons nie, maar die bydraes staan nog net so vlak oor die R400 000. As ons hierdie wedstryd wil wen, sal die voorries nou moet inklim!

‘n Kers vir hulle wat ons ontval het Op Sondag 2 Desember deser, is dit vanjaar se Herinneringsdiens. Op die dag dink ons aan al ons geliefdes wat ons in die jaar ontval het. Soos dit die gebruik is, gaan die 08:30 erediens spesiaal ingerig word. Ons gaan een of twee voorlesings doen, musiek speel wat by die geleentheid pas, en vir elkeen aan wie ons op die dag dink, ‘n spesiale kers aansteek. Ons hét die name van die persone wat ons in die jaar ontval het. Om te voorkom dat ons nie iemand uitlaat nie, word families versoek om met die kerkkantoor te bevestig dat daar ‘n kers vir u geliefde gaan wees.


Eredienste

Baie dankie Nancy Blomerus vir die blomme

Tye

Jeuggroepe

11 November 2012

18 November 2012

08:30 - Erediens

Fouché de Wet / EJ Leach

James Kirkpatrick

10:00 - Eerediens

Anton Pienaar

Fouché de Wet

3 jaar tot Graad 0

3 jaar tot Graad 0

15:00 - Stellastraat Faith Community

Peter Maruping

Peter Maruping

18:00 - Erediens

Marina de Wet

Anton Pienaar

18:00 - Adoramus

Anton Pienaar

Willem Nicol

10:00 - Kleuterkerk

Voorbidding ... Poets van der Vyver van Feather Tree Park, 082 454 0901

Oorlede ... Boegoe Swart is Vrydag by NG Villiera-Oos ter ruste gelê. Ma van Liesel Dreyer van Milnerstraat 454, 012 460 8465. Ons dink aan haar en die familie.

Gebedsgeleentheid Voorbidding Donderdae 09:00 Susan Gerber 012 460 5507 Elke Saterdag 07:30

Stilword met skrif en gebed van die hart in die konsistorie Wynand Burger 0834447848 Sarie Potgieter 0823772060

Straatpraat 2012 Ons wil graag weer soos verlede jaar die inisiatief neem om ʼn geleentheid te reël waar inwoners in ons omgewing op straat-/ straatblok-basis informeel bymekaarkom. Hierdie byeenkoms vind oor kerklike/kulturele grense heen plaas. Die idee is om bure van mekaar bewus te maak en ʼn gees van goeie buurskap te bevorder. Vanjaar sal die Straatpraat plaasvind op Sondag 2 Desember, verkieslik tussen half-ses en agtuur die aand. Ons sal so bly wees as gemeentelede die inisiatief sal neem om die Straatpraat in hulle straat/omgewing te reël. Besluit of dit ‘n straatbraai of ‘n straatskemerkelkie sal wees. Kry by Sonja briefies om in betrokke straatinwoners se posbusse te gooi, tref reëlings vir ʼn opslaan tafeltjie of twee, en ‘n vuurtjie indien nodig. Deelnemers moet eie spys en drank en stoele saambring. Kinders is baie welkom. Al wat verder nodig is, is dat deelnemers aangemoedig word om onderling kennis te maak, kontaknommers uit te ruil en te gesels oor moontlike optredes om die buurt veiliger/lekkerder te maak. Ons sal bly wees as julle die kerkkantoor sal inlig oor julle voornemens om so ’n byeenkoms in julle buurt te reël.


Diensgroepvergaderings en byeenkomste UITREIK GJG-Omgeegroep Op Woensdag 14 November 2012 om 09:30 in die Kaartjie-Aksie-lokaal, het ons ons ‘stokperdjie-dag’ en kaartjieverkope. Almal baie welkom. Ondersteun ons asseblief ook tydens teedrink in binnehof Sondae-oggende. Baie mooi handgemaakte kaartjies vir elke geleentheid teen baie billike pryse! Bevrore kos Die vrieskaste is leeg. Ons wil graag die voorrade aanvul. Polistireenborde is in die portaal en kerkkantoor beskikbaar. Beyers Bytjies Kleuterskool Het jy miskien enige speelgoed, legkaarte, sandput-speelgoed, ensovoorts wat jou kind nie meer gebruik nie? Dit sal vir ons baie waardevol wees vir die kleuters by Beyers Bytjies Kleuterskool, Danville, as jy dit vir ons kan skenk. Baie dankie. Betsie Dreyer - 072 347 1687. Bible Church Bangkok “Dear brothers and sisters, How are you? We are well and very excited to walk with God and serve Him daily. Thank you so much for this joyful and strenght that we have through your prayer. My wife and I

are very excited to start the new cell group at my house on Wednesday evening. We already have ones on Friday. But the new one is all for new believers. We are praying for outreach today and invite her to cell group next week. Please pray for my wife and I to keep faith and to share faith with people near our house. For the new cell group, my family will lead them bible study weekly, Anna will lead us music and worship and pray that we will share Christ with another family, mother and two children. we have been called her but did not reach her yet. keep praying for us. Do you have any prayer request let me know so we can pray for you too. We are blessed and honour for your financial and prayer support, may God bless you, Till He Comes, pastor Ben and Ong”

Tabita-Naaldwerkklasse Die sandjies in die 2012 Tabitauurglas loop uit! Op Donderdag 22 November is dit ons jaarlikse afsluiting. Dit gaan weer die vorm aanneem van ‘n mode-parade waartydens die leerders die artikels wat hulle gedurende die jaar gemaak het, met groot trots gaan vertoon. Daarna kuier almal gesellig saam in die binnehof. Ons nooi almal wat belangstel uit na hierdie hoogtepunt op die Tabitakalender. Kom kyk hoe jou huis-

Bladsy 3

werker dit geniet om by Tabita te wees en kom kuier lekker saam met ons. Ria Pretorius

EREDIENS Erediensversorgers en Deurdiens Baie dankie vir almal wat deur die jaar getrou elke Sondag diens gedoen het. Ons is op soek na nog mense wat wil help. Kontak asseblief vir Johan Minnaar 0825573196. Waarderingsdiens Baie van ons het mense wat weekliks in ons huise en tuine werk – sal dit nie wonderlik wees om vir ‘n slag saam kerk toe te kom nie? Op Sondag 18 November hou ons saam met die Stellastraat Faith Community ‘n Waarderingsdiens om 10:00. Hierdie diens, wat oorwegend in Afrikaans en Sotho gehou sal word, is ‘n geleentheid vir werkgewers en werknemers om vir mekaar dankie te sê vir die jaar se saamwerk. Wil jy nie die mense wat vir of saam met jou werk na hierdie diens toe saamnooi nie? Dit sal goed wees om ons onderlinge verbintenis aan mekaar te vier.

Soos ek dit sien … GOD IS GOED ... en? Ek het laasweek die boek Roepman van Jan van Tonder by die kerk se biblioteek uitgeneem. Daar is ‘n toneel in die boek (wat nie in die fliek is nie) waar die kinders by die kerk een Sondagoggend ‘n muntlegging hou. Die dominee het met kryt op die sypaadjie geskryf GOD IS GOED, en die kinders moet die letters kom volpak. Dan kyk die dominee die spul só, want daar gaan maar min sente in so ‘n kort sin in, en dan maak hy ‘n plan: “Maar dink julle dis genoeg om te sê God is goed? Kom ons kyk of ons sy Naam groter as dit kan maak. Proponent Zaaiman, skryf vir ons nog iets daarby op die paadjie. Wat van: en regverdig? Kinders, dink julle nie die Here sal dit waardeer nie? Die proponent lyk nie of hy dit graag wil doen nie, maar hy vat die bordkryt ... toe hy klaar is, staan daar: GOD IS GOED EN REGVERDIG. Dit gaan baie geld kos om die Here se naam só groot te maak ... Die toneeltjie het my laat glimlag, want ek onthou ‘n Sondag in Nylstroom in graad 2 toe ek ook letters met sente moes volpak - ons moes NG NYLSTOROM OOS volpak, want die koster het te laat sy spelfout agtergekom, en die kryt wou nie lekker uitvee nie.

- Fouché de Wet

Maar die verhaal laat my ook frons, want ek herken iets van die ongemak wat ons soms het as dit kom by God en genade. So asof dit al te veel by ons ingedril is: As dit te goed is om waar te wees, dan is dit. God kan nie nét GOED wees nie? Maar tog, as ons Bybelverhale lees, dan lees ons keer op keer GOD IS GOED EN NIE REGVERDIG NIE. Want anders het Adam en Eva gekry wat hulle verdien. Kaïn, Abraham, Noag ... noem maar op. As God REGVERDIG was, soos ons dit verstaan, was ons in die moeilikheid. In die boek gaan dit dan ook maar broekskeur om God se regverdige G vol te kry. Ons tel moeilikheid op wanneer ons verkeerde woorde byskryf. Mag ons traag wees om te vinnig na die kryt te gryp en dinge vir God te skryf. In die woorde van die dominee, ek dink nie die Here sal dit waardeer nie. Mag dit soms vir ons genoeg wees om te sê GOD IS GOED. Want daar is ander maniere om meer sente in te kry, wat ons nie soveel gaan kos in geloofwaardigheid nie.


“Gebed van die Week”

uit

DIE GROOT GEBEDEBOEK

Gebede om God se lig ... Here, laat ons die geur van u lieflike teenwoordigheid versprei oral waar ons gaan. Versadig ons gees met u liefde en lig; deurdring ons lewe so volkome met die glans van u lig dat dié wat met ons in aanraking kom, bewus mag word van u warmte en heil. Laat hulle wat in die skadu’s lewe, na ons kyk en net vir Jesus sien! Bly so naby ons dat ons lewe soos U s’n sal begin skyn ... Ons vra nie dat die lig op óns val nie, liewe Here, maar dat dit déúr ons op ander sal skyn.

Amen

John H Newman (Gebed daagliks gebruik deur Moeder Teresa en haar helpers in Kalkutta)

“Een van die beste maniere om soggens op jou voete te kom, is om eers op jou knieë te gaan.” - Anoniem -

18 November 2012

Verjaardae 11 - 17 November 2012 Ons wens graag die volgende lidmate geluk met hul verjaardag

11

Elorraine Booyens, George Borchardt, Merlinda Lotter, Frikkie Smith, Helena van der Merwe, Rynhardt Vorster, Drikus Zwarts

12

Rudy Boer, Chris Borchardt, At Dreyer, Janine Hechter, Werner Mohr, Naas Olivier, Marina Pienaar, Anina van de Wall, Jean-Maree van Riet, Elisabeth Viljoen

13

Michael Craig, Suzette Fischer, Petro Minie, Jacques Olivier, Pieter van Niekerk, Huibrecht Walker

14

Wouter de Vos, Anette Hamann, Hilda Keith, Marcel Koortzen, Koos Kritzinger, Jannie Louw, Gerhard Marais, Aldian Meiring, Deoné van Riet

15

Nienke de la Bat, Lilian du Toit, James Kirkpatrick, Michiel le Roux, Obie Oberholzer

16

Lardus Basson, Jan Breed, Herman Claassens, Willem Joubert, Bennie Kleinhans, Jurie Lombard, Maya van Schalkwyk, Bertus van Zyl, Jandré Venter

17

Estelle Janse van Rensburg, Annatjie Kotzé, Ewald le Roux

Stellastraat 158 Waterkloof 0181

Bankbesonderhede: Rekeningnaam: Tjekrekening no:

Erediensversorgers Koördineerder - Hennie de Wet- Sel 083 306 1830

08:30

10:00

18:00

Hennie de Wet (Koördineerder) Magdaleen du Plooy Francois Fouché Sannie Gerber Sakkie Perold Kotie Perold Cecile Ziervogel Elma de Bruin

Charl Crouse (Koördineerder) Nico Mans

Edward Leach (Koördineerder) Teo Bosman

Deurdiens 08:30

10:00

Leon en Maryke Herbst

Salie en Marlene Joubert

www.stellastraat.co.za ABSA NG Suidoos-Pretoria 540580022

Tel: 012 460 8570 Faks: 012 346 2701 Email: admin@stellastraat.co.za

Hierdie nuusbrief is geborg deur Sardaville Vakansieplaas Jou naweek-wegbreekbestemming! www.sardaville.co.za - 012 426 3460

Aankondiginge 11 November 2012  

Aankondiginge 11 November 201

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you