Page 1

Aankondiginge 3 Maart 2013

Pelgrims vir Paasfees

Kinders kom saam Met die oog op die Paassangdiens gaan al die kinders van die junior Jeuggroepe aanstaande Sondag na die 10:00 erediens eers ‘n lied of twee oefen voordat hulle na die Jeugroepe gaan. Marina sal hulle direk na die erediens by die klavier in die kerk kry.

In die Christelike tradisie is die Pase waarskynlik die belangrikste tyd. Vir sommige onder ons is dit dalk ‘n bietjie van ‘n donker tyd. In dié tyd loop ons op die spoor van Jesus se swaarkry en sterwe. Somber en gewyd. Ons kan nie daaroor lag nie. Maar dit is juis die gewydheid wat ons help om te dink. Wat is die impak van die swaarkry en sterwe van Jesus? Wat doen dit aan my? Hoe verander dit my? Tydens vanjaar se Paassangdiens, 17 April 18:00, gaan ons as gemeente in ‘n gewyde beweging. ‘n Beweging waarin musiek ons gemoed bepaal, en waartydens ons met die swaar van Jesus meeleef. Die tema van vanjaar se Paassangdiens is Pelgrims met Paasfees. Marina en Anneke berei die program voor. Merk jou dagboek. Jy moet daar wees.

Bybel in ons lewe – ‘n kort reeks oor geloof wat werk “DIE LAKMOES-TOETS” is ‘n baie ou, maar bekende toets om uit te vind wat is die alkali gehalte sodat jy ook die teenwoordigheid van suur aldan nie, kan vasstel. Ons reeks oor “Geloof wat werk” is nou in die laaste week en die laaste onderwerp van bespreking is “Wat doen geloof aan my verhoudings?” Verhoudings is die lakmoes-toets vir geloof wat werk. Jy is welkom om hierdie Bybelstudie by te woon - al is dit die enigste een, want elke onderwerp word afsonderlik bespreek. Ons kom Sondagaand om 19:00 in die konsistorie bymekaar en dan word die bespreking weer Woensdagoggend 09:00 herhaal.

Baie Welkom! Ds Fouché de Wet doop vanoggend by die 2de diens vir Leah May Jacobs. Baie geluk aan Johann en Nicolene en die familie.

Les Miserables soos ‘n ploegskaar Dit word algemeen erken dat die Franse kultuur van die wêreld se beste filosowe en skrywers opgelewer het. Dit is asof die Franse volk van tyd tot tyd mense oplewer wat kultureel voor die mensdom uitstap. Victor Hugo, die skrywer van Les Miserables, was ongetwyfeld so ‘n persoon. In die era waarin mense hulle vasgevang beleef het in stelsels en ideologië, was sy dikke roman soos ‘n ploegskaar wat die wêreld vir altyd sou verander. Die filmweergawe van Victor Hugo se roman draai op die oomblik in teaters. Dit sal jou in alle opsigte baat, verstandelik en emosioneel, om die film te gaan sien. Ons bespreek die film op Woensdag 13 Maart 19:00 in die binnehof. Dit beloof om ‘n verrykende ervaring te wees.

Nuwe lidmate Almal wat sedert 1 September 2012 nuwe lidmate van Stellastraat geword het, word genooi om op Sondag 17 Maart net na die 10:00 erediens, saam met die leraars en kantoorpersoneel tee te drink in die lushof.


Jeuggroepe

Eredienste Tye

03 Maart 2013

10 Maart 2013

08:30 - Erediens

James Kirkpatrick

Sias Meyer

10:00 - Eerediens

Fouché de Wet

Marina de Wet

10:00 - Kleuterkerk

3 jaar tot Graad 0

3 jaar tot Graad 0

15:00 - Stellastraat Faith Community

Peter Maruping

Peter Maruping

18:00 - Erediens

Tienie Bosman

James Kirkpatrick

18:00 - Adoramus

Stevan Botma

Stevan Botma

Orrelis by oggenddienste Anneke Lamont

03 Maart 2013 Juniors 10:00

Joh 15:1,5 Jesus: “Ek is die wingerdstok”

Seniors 18:00

2 Kor 5:14-21 “Wie kan betaal?”

Verbintenisgroep 18:00

Oor doop en nagmaal

Musiekbegeleier by aanddiens Marina de Wet

Voorbidding ...  Annalien van der Neut van Plastonstraat 807, 072 190 7413

Gebedsgeleentheid Voorbidding

Sterkte aan die 20+ stappers wat die Magoebaskloof staproete aandurf!

Donderdae 09:00 Susan Gerber 012 460 5507 Elke Saterdag 07:30

Stilword met skrif en gebed van die hart in die konsistorie Wynand Burger 0834447848 Sarie Potgieter 0823772060

Gemeentebiblioteek My lewe in God se wil - Stephan Joubert (Da-JOU)

Vir liefhebbers van die orrel Onthou die buitengewone orrel-aanbieding van Dinsdag 19 Maart. Ernst Odendaal gaan ons begelei in die uniekheid van die orrel musiekinstrument. Jan Zielman, bekende orrelbouer, gaan selfs ‘n huisorrel saambring om te illustreer hoe die intrument werk. Vir alle liefhebbers van veral klassieke kerkmusiek, gaan dit ‘n uitstekende ervaring wees. Vir meer besonderhede kontak Ernst by E-mail: e.odendaal@absamail.co.za. Sel: 082 596 7716.

Mense wil graag weet wat God se wil vir hulle lewe is. Ook wil hulle weet of alles reeds iewers in die ewigheid kant en klaar bepaal is. Die vraag na God se wil kan nie net ter sprake wees wanneer ons voor krisisse staan of as ons groot besluite moet neem nie. Dit gaan nie net oor 'n paar vinnige hemelse antwoorde nie. Nee, God se wil het eerstens en laastens, orals en altyd te make met God self. Dit gaan oor wat Hy in en deur Christus gedoen het en steeds doen en nog gaan doen in die toekoms. Eers wanneer ons leer om vanuit God se perspektief te kyk na sy wil en nie vanuit ons eie, selfsugtige en beperkte perspektief nie, boor ons ware hemelse goud raak. Van die afdelings in die boek is: God se wil gebeur deur gebed; Die Bybel - roetegids na God se wil; Verhoudings is God se wil; Kan God se wil verander? Waar pas God se wil in as ons ly?


Diensgroepvergaderings en byeenkomste

Bladsy 3

UITREIK GJG-Omgeegroep Die Gee-jou-gawe-Omgeegroep kom Woensdagoggend 09:30 in die binnehof bymekaar vir ‘n gewone werksessie. Almal welkom. Klimraam vir Mamelodi-Oos se kleuters Een van die plekke waar Stellastraat probeer om ‘n verskil te maak is die kleuterskool van Mamelodi-Oos gemeente. As deel van projek operasie mobilisasie, wil ons graag vir die kinders daar ‘n klimraam in die hande kry. Dalk kan jy help om een te bou of te koop? Ons mik vir die naweek van 27 April.

Soos ek dit sien … Die reënboognasie kry hael Agbare minister Lulu Xingwana het ‘n boemerang in die duiwehok geslinger. Dié Australiese speelding mag dalk net hard terugkom. Maar, is die minister nie tog ‘n bietjie reg as sy sê Afrikaners maak hulle seuns as base van vroue groot nie? Ek bedoel, is die subteks van Oom Angus en Greta Wiid se oproepe nie dat as ons die patriargie herstel, dan sal ons weer geseënd wees nie? Waar minister Xingwana wel verkeerd is, is dat Calvinisme nie die skuld moet kry nie, dié eer kom die groter en ouer Joods-Christelike tradisie toe. Die boemerang gaan die minister van twee kante af tref. Die sagte een is dat sy die veranderende wêreld negeer. Orals in die wêreld is vroue besig om te blom as volwaardige mense en leiers. Merkel, Zille, Mazibuko, Clinton, Ramos, ensovoorts. Waar ék leef is patriargie óf reeds weg óf baie sagter as in die verlede. Die verlede is ‘n ander land. My ervaring van Suid-Afrikaanse gemeenskappe is dat in die swart- en Indiërkulture daar ‘n baie harder patriargale houding teenoor vroue is as wat onder Afrikaners is. Jy kan g’n ‘n klip gooi as jy in ‘n glashuis woon

nie. Iets gaan breek. Wat my méér pla is wat moontlik ágter die opmerking van die minister sit. Dit lyk of sy wroeg en vooroordeel het as dit by Afrikaners en veral Afrikanermans kom. En ‘n verleentheid soos die moord op Reeva Steenkamp, gebruik sy as geleentheid om die “psige” van die Afrikaner te “ontbloot”. Per implikasie dieselfde “psige” wat apartheid en sy hardheid veroorsaak het. Die wêreldpers teer nou op die tema. Ons gaan nog lank met die rassestereotipering in ons land te doen hê. Van alle kante af word dit lewendig gehou, en die ruiende korrupsie en onbeholpe bestuur wat Suid-Afrika beleef, is petrol vir die soort praatjies. Die persone wat in belang van die land die stereotipering moet nekomdraai, is ons leiers. Dit is die leiers wat deur taal en voorbeeld almal moet help om dié vooroordele te begrawe. Ek is bevrees minister Xingwana se opmerkings het die reënboognasie hael gegee. - Anton Pienaar -


“Gebed van die Week”

uit

DIE GROOT GEBEDEBOEK

In elke uur van afskeid ... Here Jesus, u graf en u kruis was nie die laaste woord oor u nie. Dankie dat die donkerte van ons ellende ook nooit die laaste woord oor ons is nie., omdat U uit liefde vir ons gesterf, én opgestaan het! U weet dat die lewe ‘n manier het om ons te breek, sodat ons nooit weer dieselfde kan wees nie. Maar dankie, Here Jesus,

dat U in staat en gewillig is om óf ons situasie óf onsself so te verander dat ons bokant die donkerte en verdriet kan uitkom, wel met die merktekens van die kruis aan ons, maar tog ook met iets van die heerlikheid van u opstandingslewe in ons.

Amen

Willie Jonker

“Gebed beweeg die Hand wat die wêreld beweeg.” - John Wallace -

10 Maart 2013

Verjaardae 3 - 9 Maart 2013 Ons wens graag die volgende lidmate geluk met hul verjaardag 03

Niencke Bloem, Erik de Leeuw, Wilhelm Groenewald, Cecile Hechter, Lynette King, Almón Maré

04

Mientjie Bruwer, Troné Milosevic, Danielle Niemand, Jashua Niemand, Karien Roos, Stefanie Wannenburg

05

Cari Billman, Cobus Botha, Niël du Preez, Anton Lombard, Nerina Scholtz, Mimi Uys, Christa van der Merwe, Debbie van Wyngaard, Yvonne Wakeford, Wiltus Wessels

06

Lizelle Fletcher, Bartel Pretorius, Janci Prinsloo, Christené Roos, Franz Ruttkamp, Jean van Schalkwyk, Anton Verster Franciscus Crouse, Riëtta du Plessis, Wynand Jacobs, Mia Lambrechts, Nanette Lombaard, Anton Lourens, Sias Meyer, Vanessa Mohr, Mina Oosthuizen, Johanna Pistorius, Scholtz Pistorius, Ilse Potgieter, Johann Rothmann, Don Walker

07

08

Badie Badenhorst, Lara du Plessis, Souri du Plessis, André le Roux, Candice Martin, Yvonne Neethling, Jan Niemandt, Elke Roos

09

Mia Bauling, Joyce Geyser, Anské Grobler, Zander Kotzé, Nicola Laubscher, Esta Prins, Xantelle van der Vyver

Stellastraat 158 Waterkloof 0181

Bankbesonderhede: Rekeningnaam: Tjekrekening no:

Erediensversorgers Koördineerder - Nickie Combrink - Sel 083 680 6229 08:30 Faan Grundlingh (Koördineerder) Susan Gerber Sakkie Perold Kotie Perold Elma de Bruin Francois Fouché

18:00

Nickie Zak Lombaard Combrink (Koördineerder) (Koördineerder) Anton Mathey Charl Crouse Graad 7’s

Deurdiens 08:30

10:00

André en Lynette Ferreira

Gr 7’s Elize Castelyn Jako Breytenbach

Baie dankie Denina Bernard vir die blomme

www.stellastraat.co.za ABSA NG Suidoos-Pretoria 540580022

10:00

Tel: 012 460 8570 Faks: 012 346 2701 Email: admin@stellastraat.co.za

Hierdie nuusbrief is geborg deur Sardaville Vakansieplaas Jou naweek-wegbreekbestemming! www.sardaville.co.za - 012 426 3460

Aankondiginge 3 Maart 2013  

Aankondiginge 3 Maart 2013

Aankondiginge 3 Maart 2013  

Aankondiginge 3 Maart 2013

Advertisement