Page 1

Aankondiginge 12 Junie 2011

Pinksterfees 2011 Hoe kan ons God liefhê? Vandag is dit Pinksterfees. Die dag waarop ons die geboorte van die Christelike kerk, bykans 2000 jaar gelede, vier. „n Dag wat gekenmerk is deur buitengewone gebeure, maar veral in die teken staan dat God in mense woon deur sy Gees, en van hulle sy kerk (sy geloofsvolk) maak. Ons vier dit in ons harte, maar ook met ons uitreik na die mense van Danville. Soos die Here na ons uitgereik het deur sy Gees! In ons erediens dink ons na oor die vraag: Hoe kan ons God liefhê? Hoe reageer ons op Sy liefde vir ons?

DOPELING Baie welkom aan Nicholas Gabriël Vermeulen wat vanoggend by die 2e diens deur ds Anton Pienaar gedoop word. Baie geluk aan Frikkie, Lizl en familie.

VERHOUDINGSVERRYKINGSAAND - 22 JUNIE Die tema is: “Die huwelik in „n drie-beenresies”. (Twee bene hardloop in eenheid, maar die ander twee hardloop op hulle eie manier.) Die Enneagram gaan ons help om mekaar beter te verstaan. Aanbieders: Suzette Fischer Enneagram Fasiliteerder, Joke Nicol Huweliksterapeut “Hoekom sê en doen jy op een manier en ek op ’n ander? Waarom hou ek nie altyd van hoe jy maak nie? Hoekom tree jy soms so vreemd en irriterend op? Waarom word ek soms kwaad vir jou?” Die Enneagram is „n persoonlikheidstelsel wat ons help om sensitief te wees vir die gesonde en skadu-kante van mekaar se persoonlikhede. Die uitdaging is om onsself te sien en te aanvaar met gawes aan die een en swakhede aan die ander kant en om bewus te raak van hoe elkeen van ons kan groei. Ons sien en reageer nie altyd dieselfde nie!! Kom luister hoe die Enneagram kan help om ‘n kopskuif in die huwelik te maak! Dis ‘n bottel-en-bord-aand, dit wil sê, bring jou eie eet- en drinkgoed. Woensdag 22 Junie om 19:00 in die binnehof. Skryf jou naam op lys in binnehof.

Vandag is Danville Gesinsdag. Dankie vir almal wat meeleef!


Bladsy 2

Eredienste Tye

Jeuggroepe

12 Junie 2011

08:30 - Erediens

Anton Pienaar

10:00 - Erediens

Anton Pienaar

Juniors 10:00

Handelinge 2:1-4 “Vuur maak tonge los”

Seniors 18:00

Handelinge 8:26-39 ”Filippus - Reis saam met die outcast”

Verbintenisgroep 18:00

“Oor die medemens”

09:00 Johan Dill

3 jaar tot Graad 0

10:00 - Kleuterkerk 15:00 - Stellastraat

12 Junie 2011

19 Junie 2011

Peter Maruping

Peter Maruping

Faith Community 18:00 - Erediens

Fouché de Wet

Geen diens

18:00 - Adoramus

Stevan Botma

Willem Nicol

Voorbidding ...  Nettie Abrie van Huis Johannes Postmus 204, 012 460 1363  Ina van de Wall van Ruimtesig E22, 012 991 0286  Ruth Haasbroek van Newlandspark-Aftree Oord 58, 012 348 4378

Gemeentebiblioteek

- Resensies

Voorbidding en Intersessie

Boeke oor gebed Daar is 'n groot verskeidenheid boeke oor gebed, en gebede-boeke in die E-afdeling van die biblioteek beskikbaar. Kom lyk gerus! JA Loubser H Maartens JH Malan A McFarlane B Moore B Mostert A Murray P Naude W Nicol S Omartian

-

Gebedsgeleentheid elke Woensdagaand 18:30 in die kapel Anton Pienaar 083 458 8712 (in die 3e kwartaal hervat ons)

Hoor God my gebed? Vrymoedige gesprek met God Ons Vader Hoe leer ons kinders bid? Gebed volgens God se woord Doelgerigte gebed Bid vir mekaar Die groot gebedeboek Gebed van die hart Die gebed wat alles verander

Donderdae 09:00 Susan Gerber 012 460 5507 Elke Saterdag 07:30

Meditasie en Kontemplasie in die konsistorie Willem Nicol 083 966 7831

Oorlede ... Die suster van Margie Kleynhans. Ons innige meegevoel aan haar en die familie.

Diensgroepvergaderings en byeenkomste KERKRAAD Vergadering Die kerkraad vergader op Dinsdag 14 Junie om 19:00 in die konsistorie. Haal agendas af in houtvakkies asb.

UITREIK Gee-jou-Gawe Omgeegroep Ons het „n gewone werksessie Woensdag om 09:30 in die biblio-

teek. Ondersteun ons asb Sondagoggend tydens teedrink. Daar is baie mooi kaartjies vir Vadersdag.

ONDERLINGE SORG Vinknes Die Vinknes kom Woensdag 15 Junie om 09:45 bymekaar. Claudi Opperman kom met ons gesels. Onthou asb blikkie boelie beef, pakkie sampioensop en matige kerrie poeier.

TOERUSTING Studente Staptoer 2011 Is jy „n student en weet jy jou voete gaan jeuk die wintervakansie? Ons het die oplossing vir jou! Dorslandtrek 2011 Wanneer? 13-17 Julie Hoeveel? R550 Vir meer inligting kontak Claudi by 072 769 2278 of claudi.opperman@gmail.com.


“Dit het met ons gebeur …” Kobus en Charloom Geldenhuis en hulle drie kinders het tot ‘n paar jaar gelede nog oorkant die kerk in Stellastraat gewoon. Buiten dat hulle ons almal se vriende was, verlang ons steeds na die uitstekende beskuit wat Charloom gebak het! Intussen het hulle na Amerika verhuis en ‘n nuwe lewe daar begin. En tot onlangs het alles goed verloop. Kobus het vir ons geskryf wat toe gebeur het. En so vertel hy hoe hulle ervaar dat hulle in die hande van God is. “Familie en vriende, Hierdie was een van daardie "omkeer" weke in ons lewe. Vir die wat dit die eerste keer hoor, moet nie skrik of kwaad wees nie asb. Ons het almal se onderstreuning en gebede nodig. 1. Maandag 31 Mei: sny gras die oggend. 2. Maandagmiddag, speel goeie rondte golf (39 op 2e nege). 3. Stort om reg te maak vir bed en week se werk. 4. 11nm na stort begin vreeslike hoofpyn oor regterdeel van my kop ontwikkel en begin gelyktydig diaree en opgooi en vreeslik sweet. Verloor balans effens en Charloom droog die heeltyd die sweetstrome oor my rug af. 5. 10 min later is ek net-net in die kar en Charloom jaag met my emergency unit toe. 6. Hulle doen vinnige breinscan en vind bloeding teen my breinstam (selebrale gedeelte). 7. Hulle plaas my dadelik per helikoper na Methodishospitaal oor - een van die beste neuchirurgiese eenhede in Amerika (net 10 min se vlieg). (Net 25 min se ry van ons huis af). 8. Hulle doen „n MRI en vind „n gewas op die brein het die bloeding veroorsaak. 9. Hulle doen toe „n petscan oor die res van my lyf en vind vele van dieselfde gewas oor my lyf versprei. 10. Donderdag doen biopsie op een van die gewasse en vind kankerselle. 11. Die gewas op die brein kan nie uitgesny word nie as gevolg van ligging en is reeds 3 cm groot en begin reeds erge drukking veroorsaak (impak op my koördinasie en naargevoelens). Die enigste manier om die tumor aan te val is x-straal bestraling. 12. Vrydagoggend het ek die eerste van 14 bestralings behandelinge gehad en Saterdag die 2e. Maandag tot Vrydag kry ek elke dag een en ook volgende week. My hare sal teen volgende week begin uitval. Na die 14de behandeling behoort die tumor so klein te wees dat hulle „n week later hom met 1 behandeling kan vernietig. 13. Intussen het die biopsie getoon dat al die gewasse "melanoma" kanker is waarvoor daar nog nie „n baie effektiewe chemoterapeutiese

Bladsy 3

middel bestaan nie. Daar is egter verlede week die eerste nuwe teenmiddel teen melanoom kanker in 12 jaar vrygestel en word genoem "YERVOY" wat reeds op ongeveer 600 mense getoets is en mens 10 maande langer laat leef (gemiddeld). Party mense het tot 2 jaar langer geleef en leef nog steeds. Die spesifieke middel versterk die immuunsisteem wat dan die kankerselle aanval. 10% van hierdie 600 mense het binne „n week na behandeling begin het, gesterf. Dit hang van individu tot individu af hoe mens sal reageer en hierdie behandelingsmeganisme kan moontlik die toekoms van kankerbehandeling totaal verander. 14. Ons het vanoggend met die ontomoloog gepraat oor die stappe vorentoe. Eerstens het die finale biopsieverslag uitgekom en dit is as “Stage 4 melanoomkanker” ge-identifiseer. Sonder enige behandeling is die statistiek dat ek „n paar maande oor het om te leef. Ek is egter moontlik „n goeie kandidaad vir die “YERVOY” behandeling aangesien ek so jonk en fiks is. Ons sal die finale besluit binne 4 weke moet neem aangesien die “immuun-boost” behandeling (YERVOY) eers dan kan begin (na die bestraling). 15. Die hele prentjie is baie challenging aangesien die kanker oral versprei is: longe, lewer, niere, byniere, pelvisbeen. Ek weet nie hoe dit was dat ek tot nou toe so gesond gevoel het en geen simptome gehad het nie. Pad vorentoe: Dis onmoontlik vir ons om die regte besluite te neem oor hoe om vorentoe te gaan. Ons het egter vir God wat ons sal stuur in die regte rigting. Hy het mag oor sulke klein dingetjies soos giftige kankerselle en Hy het „n doel met die projek. As Hy bv dit as „n wonderwerk wil gebruik, sal Hy dit doen om Sy koninkryk uit te bou. Daar is so baie mense wat reeds vir ons bid en as daar „n wonderwerk is, dink net hoeveel mense daar geraak sal word en wat se getuienis dit vir God en Sy koninkryk sal wees. Ek is dan toevallig net die instrument wat Hy gebruik. Aan die anderkant, as God wil hê ek moet gouer eerder na Hom toe gaan is ek reg om dit ook te doen met die wete dat Hy Charloom Ruan, Ezelle en Yolandi in die toekoms op Sy hande sal dra. Vir die van julle wat wil, dra asseblief ons gesin in julle gebede op en vra dat God se wil sal geskied met die wete dat dit nie oor my of ons gaan nie, maar dit gaan oor God en die uitbreiding van Sy koninkryk. Aan Hom kom steeds toe al die eer. Kobus

Baie groete.

PS: Ek het vandag huis toe gekom en het geen pyn nie. Ek het „n effense koördinasieprobleem met my regterhand en -been as gevolg van die swelling op die brein. Ek is ook op steroids wat dit teenwerk en dit behoort binnekort iets van die verlede te wees. Ek kan nie wag om te sien of ek die golfbal nog so mooi kan slaan soos verlede Maandag nie!” Ons vra almal se voorbidding vir Kobus en sy gesin. As jy vir hulle wil skryf, Kobus se epos-adres is: kobusgeldenhuis@hotmail.com .


Bankbesonderhede: ABSA, Takkode 334 745, Rekeningnaam: NG Suidoos-Pretoria, Tjekrekeningno: 540580022 Stellastraat 158 Waterkloof 0181

Tel: 012 460 8570 Faks: 012 346 2701 Email: admin@stellastraat.co.za

www.stellastraat.co.za

Dankie aan die Erediensversorgers DAG EN DATUM

08:30

10:00

18:00

Adoramus 18:00

Sondag 12 Junie

Neil Sapsford (Koördineerder) Faan Grundlingh Elma de Bruin Sannie Gerber Miranda Naudé Susan Gerber Mari Kirkpatrick

Sandra Vermeulen (Koördineerder) Salie Joubert Graad 2 leerlinge

Lukas van der Westhuizen (Koördineerder) Martha Kok

Koördineerder moet mandjie in kapel plaas en na die diens verwyder asseblief

Aan diens: Neil Sapsford Sel 082 468 3776 Tee na albei eredienste

Sondag 19 Junie

09:00 Herman Combrink (Koördineerder)

Aan diens: Herman Combrink Sel 083 458 9270

Sakkie Perold Danie Swart Mari Kirkpatrick Sannie Gerber

Kotie Perold Miranda Naudé Susan Gerber

Teeskink

Deurdiens 08:30

Vandag

Johan en Hannette Esterhuizen

Koördineerder moet mandjie in kapel plaas en na die diens verwyder asseblief

10:00

Salie en Marlene Joubert

Vandag

Na 1ste diens

Na 2e diens

Irma Pauw Elbeth Vermaak Suzette Bester Louis Olivier

Lizelle Prinsloo Irma Reyneke

Verjaardae 12 - 18 Junie 2011 Ons wens graag die volgende lidmate geluk met hul verjaardag

Baie dankie Karina Bernard vir die blomme

12

Karina Bernard, Georg Hofmeyr, Petro Kruger, Christine Kühn, Joubero Malherbe, Vita van der Merwe, Joshua van Deventer-Bekker Annalize van Zyl

13

Marietjie Bouwer, Annabelle Cloete, Retha Goslin, Francois Joubert, Danie Koen, Dawn Potgieter, Siebert Worst

14

Johan Claassens, Henk Greeff, Bernard Krüger, Louis van der Watt

15

Roelof Blignaut, Wilmie Cronje, Petr de Jager, Nita Hurter, Eben Jordaan, Heinrice Steyn, Rentia Swanepoel, Selma van Schouwenburg

16

Myrna Bekker, André Coetzee, Morné Coetzee, Yolanda Jordaan, Carlette Lamprecht, Johan Massyn, Gerrie Naudé

17

Elmarie Bekker, Annette le Roux, Samuel Pauw, Nelia Prinsloo, Talia Swart

18

Janno Auret, Jeandré Botha, Mauritz Jankowitz, Riana Munnik, Tana Potgieter, Johan Prins, Attie Roeloffze, Wilhelm Strydom, Elrine Swart, Petronel van der Watt

Aankondiginge 12 Junie 2011  

Aankondiginge

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you