Page 1

Aankondiginge 8 Junie 2014

God is hier teenwoordig! Dit is vandag Pinksterfees. Wêreldwyd herdenk die Christelike kerk die besondere gebeurtenis wat in die ou stad Jerusalem plaasgevind het. Die dag waarop buitengewone gebeure die Jesusvolgelinge vir altyd verander het. Die besef dat God nie ver weg is nie, maar in mense op aarde teenwoordig is, het waarskynlik op Pinksterdag ingesink. God is nie beperk tot tempels of geboue of plekke nie, maar vul die hele skepping! Ons vier saam met Christengelowiges God se teenwoordigheid in ons lewens. In die kerk se bestaan, maar ook in ons as induvidue se bestaan! In tradisie-taal, dié 2014-oesfees, beteken dit dat ons die vrug van Jesus se lewe en sterwe kan vier! Ons gebruik Nagmaal as ons intieme geloofsverbintenis, en daarna gaan ons saam kuier in die lushof en binnehof. Moenie skrik vir die koue nie! …..

Verhoudingsbou-aand

As ons oor God verskil Woensdag 11 Junie 2014 om 19:00 

Die tema is: “Jou God, my God – wat nou?”, waartydens die invloed van my Godservaring op my menswees bespreek gaan word. “God appears to me ... every day ... disguised as my life.” Die vraag is: Sien ek Hom? OF ... Hoe sien ek Hom? Hoor ek Hom? OF ... Hoe hoor ek hom? Hoe ervaar en beleef ek God as my Verlosser, Raadsman en Vader? Watter invloed het my ervaring van God op my verhouding met my ouers, eggenoot/e, kinders, familie, vriende en kollegas. As ek die enigste Bybel is wat iemand vandag lees, wat lees hulle?

 Suzette Fischer – spirituele begeleier en enneagram-spesialis gaan die aand met ons kom praat.  Die aand is oop vir enige iemand – van oud-getroudes tot ongetroudes.

Ons gaan heerlik braai en kuier. Die vuur en die lekker geselskap gaan ons warm maak!

 Dit is ‘n bottel-en-bord-aand, dit wil sê, bring jou eie eeten drinkgoed.

Bring jou eie vleis, drinkgoed en eetgerei en 'n slaai, poeding of brood om te deel en kom kuier van net na die tweede diens tot laat.

 Ons kuier in die binnehof. (Daar sal babawagters wees.)

Pap, sous, braaiers en koffie sal gereed wees.

Kontak Laetitia van der Linde (082-8232603) of Joke Nicol (072-5446901) vir verdere inligting.

Moenie ‘n coach-potato wees nie! Die profetes uit die Karoo het gesê om slaaploosheid tee te werk, moet jy ‘n aartappel tussen jou bene vasknyp as jy in die bed klim. Is daar iemand wat daarvan kan getuig? Of verstaan ons haar verkeerd? Op Donderdag 19 Junie 10:00 gaan al die seniors en belangstellendes bymekaar kom om die deugde van die aartappel aan te hoor. En om die hartsnare te versterk gaan ons aan verskeie aartappelprodukte peusel. Moenie op daardie dag ‘n coach-potato wees nie. Maak ‘n merk in jou dagboek en kom kuier saam!


Jeuggroepe

Eredienste Tye 08:30 - Eerediens

James Kirkpatrick

10:00 - Erediens

Tienie Bosman

10:00 - Kleuterkerk

3 jaar tot Gr 0

15:00 - Stellastraat Faith Community

Peter Maruping

Peter Maruping

18:00 - Erediens

Fouché de Wet

Geen diens

Stefan Botha

Willem Nicol

18:00 - Adoramus

8 Junie 2014

15 Junie 2014

8 Junie 2014

09:00 Marina de Wet

Juniors 10:00

Pinksterfees Mrk 9:19-24

Seniors 18:00

Pinksterfees

Verbintenisgroep - 18:00

Voorbidding ...  Wilma Griesel van 11e Straat 23, 012 460 5304  Pieter du Toit van Oaktreelaan 35, 012 460 8914  Fanie Burger van Mont Cleval 21, +27832637841  Jomari Sciocatti van Riviera Close 167, 083 415 1902

Teater-liefhebbers Die teater-liefhebbers se volgende uitstappie is op Sondag 29 Junie. Ons gaan die Sondagmiddag 15:00 luister na ‘n besoekende Switserse pianis, Gabriel Arnold. Hy gaan werke van Mozart, Beethoven en Schubert speel. Ons het reeds ‘n 30% afslag vir die groep beding. Koffie is ingesluit! Laat weet asseblief die kerkkantoor as jy wil saamgaan, sodat ons die kaartjies kan bespreek.

Dis Danville Mini-kermistyd!  Dis nooit te koud vir roomys nie, en ons soek hande wat nie skrik vir koue nie.

Ons jaarlikse Danville Mini-kermis vind hierdie jaar weer soos gewoonlik plaas op Sondag 22 Junie by Laerskool Generaal Beyers in Danville. Ons as gemeente help ‘n klomp gesinne van Danville met maand-kospakke, en kuier die oggend saam terwyl ons lekker kosmaak en dit alles opeet!

 Die spookasem en springmielies gaan rol!  By die boeresportrondomtalie gebeur daar elke jaar groot dinge.

Ons het hande nodig wat ons kan help, en jy kan dit op van die volgende maniere doen: 1

Kom help kospakke pak – Saterdag 21 Junie gaan ons die kospakke van 09:00-10:00 hier by Stellastraat pak. Ons koop ‘n klomp kruideniersware en pak dit in 100 drasakke.

2

Kom help Sondag by die Mini-Kermis – Sondag 22 Junie hou ons makietie van 09:0013:00. Dis ‘n pretoggend met springkastele, worsbraai, pannekoekbak en spookasem maak. Ons is ongeveer 500 mense daar, en jy kan by verskillende stasies help soos:  Kom help by die kleuterstasie met inkleur, verf en kleispeel.  As jy ‘n pan en ‘n gasstofie kan reël, kom help pannekoek bak.  Ons het hande nodig by die teetuin wat koffie, tee, koeldrank en Slushpuppy kan maak.  Daar is baie boereworsrolle wat gebraai moet word.

In die binnehof is daar ‘n naamlys waar jy kan opskryf by watter stasie julle wil help. 3

Borg ‘n kospak of twee – as jy op ‘n ander manier wil bydra, kan jy ‘n kospak borg vir R400. Dit kan by die kerkkantoor of elektronies oorbetaal word met die verwysing: Danville kospak.

Net so terloops, ons het verlede jaar ‘n toutrek-kompetisie tussen Stellastraat en Danville se mense met 0-3 verloor. Dit was ‘n slagting. Sorg dat julle pap eet voordat julle saamkom hierdie jaar! NB: Om seker te maak dat gesinne by die Uitreik betrokke is, het ons nie Junior Jeuggroepe daardie Sondag nie.


Gebeure in die Diensgroepe Kerkraad Die kerkraad vergader op Dinsdag 17 Junie 2014 om 19:00 in die konsistorie.

Machteld Postmus Kompleks wil graag DV 4 Julie 2014 ‘n fondsinsamelingsgeleentheid hou met Koos van der Merwe se laaste Leonard Cohen in Afrikaans in Pretoria! Die optrede gaan in die Brooklyn Teater, Greenlyn Village Sentrum, h/v Thomas Edison en 13de Straat Menlopark wees, om 7nm.

Uitreik GJG-Omgeegroep Die GJG-Omgeegroep kom weer eerskomende Woensdag 11 Junie 2014 om 09:30 bymekaar in die biblioteek. Ondersteun ons asseblief tydens die teedrink in die binnehof. Dit maak ons uitreik na ander in nood moontlik. NB: Ons verkoop Sondag vir daardie baie spesiale pa’s, baie spesiale Vaderdagkaartjies! Kom kyk gerus!

Bladsy 3

Kaartjies: R100.00 elk. Daar sal ‘n kontantkroeg beskikbaar wees. Kontak die kerkkantoor (012 460 8570) asseblief.

Soos ek dit sien … Hoe sterk is die kollektiewe wil? Die Algemene Verkiesing van 7 Mei is verby en ek wonder hoe gaan die toekoms vir die verbondenes van ons mooie land van hier af ontplooi? Ek het van kleins af ‘n intense belangstelling in die politiek, maar vandat die besef gekom het dat politiek die strukturering van die samelewing is, is my belangstelling ook teologies gedrewe. Vanjaar het ek vir die eerste keer openlik aangekondig vir wie ek gaan stem. In die verlede was dominees gemuilband as daar oor politieke sake gepraat word. Watter deure het die uitslag van verkiesing vir die mense van Suid-Afrika oopgesluit? En watter deure gaan nou toe gaan? Gaan die groep mense wat verkies is tot die mag, regverdig regeer? Is hulle instaat om goeie besluite te maak wat die kinders van die land gaan help om te blom? Gaan die parlement dit regkry om ons land soveel integriteit te gee, dat ander nasies hier sal kom geld spandeer sodat die ekonomie kan groei? My waarneming van wat aan die gebeur is, mag subjektief en oningelig wees, maar dit is hoe ek dit sien. Na die 1994-draaipunt, het ons nou na 20 jaar die duidelikste Afrika-stempel nog in die kabinet. Dit lyk ook of geskiedenis ongeveer 200 jaar terug gedraai het, want ‘n Zoeloefisering van mag is eensklaps op die tafel. Die laaste lede van die ou wit-regime wat gedink het hulle kan help om die land te bedryf, is ook uitgeskuif. Omdat ons as wit mense nog redelike voorspoed aanvaar, is ons nie altyd sensitief vir sosiale veranderinge wat die opkoms van swart nasionalisme te weeg bring nie. Ons is te besig en die lewe is te lekker om bekommerd daarvoor te wees! Die veranderinge,

- Anton Pienaar

demografies en kultureel, vind ongemerk plaas, soos die draaibeweging van ‘n groot skip. Ons moet besef dat wit mense in Suid-Afrika ‘n minderheidheidsgroep is en dat hulle invloed en teenwoordigheid in die toekoms minder gaan word. Die instellings wat in die verlede die Afrikaanse groep mense geïdentifiseer het, Afrikaanse skole en kerke, gaan toenemend kleiner word. Die verkleining en verstedeliking van die Afrikaners as groep het reeds ‘n proses van herstrukturering van Afrikaanse skole en kerke na sekere streke aan die gang gesit. Of dié beweging volhoubare Afrikaanse gemeenskappe gaan laat, moet nog gesien word. Ek moet as Christen ook dink oor wat met my gebeur en hoe ek gaan leef in die veranderende landskap. En ook as Afrikaner moet ek daaroor dink. Want dit is wie ek is. Ons sal ons negatiewe en positiewe sentimente een kant moet sit, en realisties probeer wees. As Christene moet ons altyd staan vir reg en regverdigheid, die waardes waartoe ons Bybel ons inspireer. Ons kan nooit stilbly as die reg verkrag word nie. As siekes medisyne ontsê word, as basiese dienste nie gelewer word nie, as grypsug en gierigheid meer en meer armoede en wanhoop laat. Ons sal spreekwoordelik profeties moet praat, al maak dit ons ongewild. As Afrikaners sal ons moet besluit hoe verbonde ons aan ons geskiedenis en ons kultuur wil bly. Ons kulturele en godsdienstige voortbestaan hang van ‘n kollektiewe wil af. Dit is nie vanselfsprekend nie. Daar sal offers voor gebring moet word.


“Gebed van die Week”

Die Groot Gebedeboek

uit

Groot Nuut-maker, maak ons wêreld nuut ... Waai deur my, o Heilige Gees, sodat my gedagtes heilig mag wees. Handel in my, o Heilige Gees, sodat my werk u heiligheid mag reflekteer. Trek my hart na U toe, o Heilige Gees, sodat ek sal liefhê wat heilig is. Gee my krag, o Heilige Gees, sodat ek sal beskerm wat heilig is. Bewaar my, o Heilige Gees, sodat ek altyd heilig mag wees.

Amen

- Augustinus van Hippo (15e eeu) -

“Net deur gebed kom ons vooruit. Waar gebed ophou, is begrip van onsself en die wêreld ook op ‘n end.” - Reinholdt Schneider -

15 Junie 2014

Verjaardae 8 - 14 Junie 2014

Baie geluk aan almal wat verjaar! 08

Michael Arndt De Kock, Simeon Kruger, Piet le Grange, Janie Marais, Luka Oberholzer, Carole Pretorius, Elmarie Pretorius, Stefann Pretorius

09

Leon Botha, Morné Engelbrecht, Johangeorge Landskron, Anria Oltman, Austin Schreiber, Richard Steyn, Marnú Swanepoel, Seugnet van der Merwe, Lilanie van Wyk, Elissa van Zyl

10

Carien Erasmus, Elmirie Kruger, Heidi Mennen, Hettie Worst

11

JG Bester, Suzanne Bezuidenhout, Eswee Bouwer, Marianne de Beer, Natanya Fourie, Niena Janse van Rensburg, Sidne Larson, Carla Peijper, Hennie Pieterse, Alet Vorster

12

Karina Bernard, Mimi Coertse, Georg Hofmeyr, Petro Kruger, Christine Kühn, Kobus Myburgh, Vita van der Merwe, Joshua van Deventer-Bekker, Annalize van Zyl

13

Marietjie Bower, Annabelle Cloete, Tina Geyer, Retha Goslin, Francois Joubert, Danie Koen, Jana Schutte, Amanda Streutker

14

Johan Claassens, Shame Greeff, Bernard Krüger, Louis van der Watt

Stellastraat 158 Waterkloof 0181

Bankbesonderhede: Rekeningnaam: Tjekrekening no:

Erediensversorgers Koördineerder -

09:00

Lynette Ferreira (Koördineerder) Francois Fouché Faan Grundlingh Gustie van der Vyver Johan Minnaar Magdaleen du Plooy

Deurdiens 09:00

Hein en Annette Hamann

Baie dankie Karina Bernard vir die blomme!

www.stellastraat.co.za ABSA NG Suidoos-Pretoria 540580022

Lynette Ferreira Sel 073 184 0970

Tel: 012 460 8570 Faks: 012 346 2701 Email: admin@stellastraat.co.za

Hierdie nuusbrief is geborg deur Sardaville Vakansieplaas Jou naweek-wegbreekbestemming! www.sardaville.co.za - 012 426 3460

Junie 08  

Aankondiginge 8 Junie 2014