Page 1

Aankondiginge 1 Junie 2014

Pinkster is in ons bloed

Baie welkom!

Die NG Kerk se groei en vestiging as die grootste hoofstroom Afrikaanse kerk in die land, loop hand aan hand met die Pinkstertradisie wat in die 1850’s in die Bolandse gemeentes begin het. Die meeste ouer lidmate was op een of ander manier betrokke by Pinksterbidure wat in elke NG Gemeente gehou is. Dit was die gebruik om ‘n bekende evangeliese prediker uit te nooi om ‘n reeks dienste te kom hou, en dan het die gemeente na elke diens in gebed gegaan. Op ‘n manier het dit tradisie geword dat Pinkstertyd ‘n geleentheid word waarin daar nuwe entoesiasme, nuwe geestelike inspirasie, in die gemeente gebore is. Ons sal die bedoeling van Pinkster 2014 nie eintlik anders wil hê nie. Ons het nou nie ‘n vuurspuwende prediker genooi om die vlam te stook nie, maar die plaaslike span gaan baie moeite doen om oor die wesenlike van ons geloof te praat. Woon gerus die 2014 herontwerpte Pinkstergeleenthede by! Ons gaan dit elke aand 19:00 in die kerk hou. Soggens om 10:00 is daar geleentheid vir die wat dit saans moeilik vind om te beweeg. Na die geleenthede is daar lekker sop en broodjies en kan ons informeel oor die reeks gesels. Maandag 2 Junie:

Hoe raak geloof my verstand? Anton Pienaar

Dinsdag 3 Junie:

Hoe raak geloof my hart? (lojaliteit) Tienie Bosman

Woensdag 4 Junie:

Hoe raak geloof my wêreldbeeld? (visie) James Kirkpatrick

Donderdag 5 Junie:

Hoe raak geloof my diepste wese? (vertroue) Fouché de Wet

Sondag 8 Junie

Tydens al die eredienste op dié Sondag word die Nagmaal bedien en vier ons dan saam met die wêreldwye Christelike kerk die Pinksterfees.

Baie welkom aan Eugene Wicus Laäs wat vanoggend deur ds Anton Pienaar gedoop word. Baie geluk aan Henri en Francis en al die familie.

Nagmaal-ete 8 Junie Ons kuier weer lekker saam in die lushof na Sondag se nagmaal. So 'n ete is 'n kans vir deel en kontak met jou gemeentefamilie. Oud en jonk, gesinne en alleenlopers is welkom. Kinders kan lekker speel, die manne kan die wêreld se probleme om die braaivleisvuur oplos en almal kan nuwe vriende maak of oues weer ontdek. Bring 'n vrolike hart, 'n vleisie en drinkgoed vir jouself, en slaai, brood of poeding om te deel. Die vuur sal brand en pap en sous sal gereed wees. As jy nie self 'n braaier is nie, moenie bekommerd wees nie, daar het al 'n paar manne aangemeld vir diens.


Jeuggroepe

Eredienste 1 Junie 2014

8 Junie 2014

08:30 - Eerediens

Anton Pienaar

James Kirkpatrick

10:00 - Erediens

Marina de Wet

Tienie Bosman

10:00 - Kleuterkerk

3 jaar tot Gr 0

3 jaar tot Gr 0

15:00 - Stellastraat Faith Community

Peter Maruping

Peter Maruping

18:00 - Erediens

Fouché de Wet

Fouché de Wet

Willem Nicol

Stefan Botha

Tye

18:00 - Adoramus

Voorbidding ...  Lets Strauss van Machteld Postmus 17, 082 479 7039  Wilma Griesel van 11e Straat 23, 012 460 5304  Pieter du Toit van Oaktreelaan 35, 012 460 8914  Izak Loots van 12e Straat 92, +27848705004  Lita Regenass van 16e Straat 25, 012 460 2580

1 Junie 2014 Juniors 10:00

Rom 1:16-17 “God se genade”

Seniors 18:00

Joh 14:15-20 “Die Gees wat soos suurstof is”

Verbintenisgroep - 18:00

Aartappels maak alles reg! Senior lidmate kan hulle regmaak vir die groot aartappeldag! Ons byeenkoms van 19 Junie 10:00 se tema is aartappels vir slaaploosheid. Moenie hierdie dag vol aartappelverrassings misloop nie!

Danville Mini-kermis 22 Junie Knoop solank die ore vir Sondag 22 Junie, wanneer ons weer handevat met die Danville gemeenskap om ‘n oggend van lekker kos, saamkuier en speletjies aanmekaar te slaan. Dis ook ‘n geleentheid om gesinne in Danville met kospakke deur die wintervakansie te help, wanneer die skole se sopkombuise toemaak. Ons het Stellastraters nodig wat ons daardie dag kan help met ‘n klomp werk soos worsbraai en pannekoekbak. Jy kan ons ook help deur ‘n kospak te borg vir R400.

VERHOUDINGSBOU-AAND WOENSDAG 11 JUNIE 2014 OM 19:00 

Die tema is: “Jou God, my God – wat nou?”, waartydens die invloed van my Godservaring op my menswees bespreek gaan word. “God appears to me ... every day ... disguised as my life.” Die vraag is: Sien ek Hom? OF ... Hoe sien ek Hom? Hoor ek Hom? OF ... Hoe hoor ek hom? Hoe ervaar en beleef ek God as my Verlosser, Raadsman en Vader? Watter invloed het my ervaring van God op my verhouding met my ouers, eggenoot/e, kinders, familie, vriende en kollegas. As ek die enigste Bybel is wat iemand vandag lees, wat lees hulle?

 Suzette Fischer – spirituele begeleier en enneagram-spesialis gaan die aand met ons kom praat.  Die aand is oop vir enige iemand – van oud-getroudes tot ongetroudes.  Dit is ‘n bottel-en-bord-aand, dit wil sê, bring jou eie eet- en drinkgoed.  Ons kuier in die binnehof.  Kontak Laetitia vd Linde (082-8232603) of Joke Nicol (072-5446901) vir verdere inligting.

Machteld Postmus Kompleks wil graag DV 4 Julie 2014 ‘n fondsinsamelingsgeleentheid hou met Koos van der Merwe se laaste Leonard Cohen in Afrikaans in Pretoria! Die optrede gaan in die Brooklyn Teater, Greenlyn Village Sentrum, h/v Thomas Edison en 13de Straat Menlopark wees, om 7nm. Kaartjies: R100.00 elk. Daar sal ‘n kontantkroeg beskikbaar wees. Kontak die kerkkantoor (012 460 8570) asseblief.


Gebeure in die Diensgroepe Kerkraad Die kerkraad vergader op Dinsdag 17 Junie 2014 om 19:00 in die konsistorie.

Uitreik Bevrore kos Vrieskaste is leeg. Ons wil graag die voorrade aanvul. Polistireenborde is beskikbaar

in die portaal en by die kerkkantoor. GJG-Omgeegroep Die GJG-Omgeegroep kom weer eerskomende Woensdag 4 Junie 2014 om 09:30 bymekaar in die biblioteek. Ondersteun ons asseblief tydens die teedrink in die binnehof. Dit maak ons uitreik na ander in nood moontlik.

Bladsy 3

Stellastraat se 2014 Comrades-span! Die sterkes onder die sterkes! Vyf (waarvan ons weet) van Stellastraat se fikse litte neem vandag aan die Comradesmarathon tussen Pietermaritzburg en Durban deel. Sterkte aan Zettie Campher, Charl Crouse, Ruanda Oosthuizen, Theresa Loots en Mitsie van der Westhuizen. Ons hou die duime styf vas! Volgende jaar gaan ons die getalle verdubbel!

Stellastraat se baie geslaagde Kokkedoor Gemeentefees


“Gebed van die Week”

Die Groot Gebedeboek

uit

By ons, al die dae ... Here, sedert u hemelvaart is óns u liggaam op aarde. Ons hande is nou die enigste hande waarmee U u werk wil doen. Ons voete is nou die enigste voete waarmee U in hierdie wêreld wil rondgaan. Ons oë is die enigste oë waarin mense nou u deernis en ontferming kan sien uitstraal na hierdie hartseer wêreld. Here, óns is nou u liggaam hier op aarde.

Amen - Teresa van Avila-

“Om te bid is die mees menslike ding om te doen, en gelyktydig die mees Goddelike.” - Tom Wright -

8 Junie 2014

Verjaardae 1 - 7 Junie 2014

Baie geluk aan almal wat verjaar! 01

Elizabeth Barnard, Lorraine Barnard, Adéle de Beer, Lisl du Pisanie, Arno Goosen, Francois Grobler, Christo Knoetze, Aloïce Lombard, Herman Mans, Livvy Pienaar, James Stone, Fritz Thirion, Hanlu Wessels

02

Thana Louw, Rina Senekal, Shaun Swart, Lizelle van der Merwe, Awie Viljoen

03

Johann Fischer, William Francis, Lieze Heyns, Sienie Hilder, Madé Hugo, Louruh Scholtz, Michael van der Sandt, Matthys Wessels, Martin Willemse

04

Albert Alberts, Marinda van den Berg, Eunice van Niekerk, Kristie van Riet

05

Isabel Davis, Ammie Stighlingh, Nelia Vlok

06

Wilma Botha, Teo Louw, Willem Pienaar, Su-Marí Roux, Johané Swart, Marius van Jaarsveld, Liezel van Niekerk

07

Vita Bell, Kobie Botha, Theunis de Jongh, Zottie de Villiers, Corné Grobler, Estiaan Kriek, Limari Myburgh, Fransie Pienaar, Jaco van Heerden, Ingrid Wassenaar

Stellastraat 158 Waterkloof 0181

Bankbesonderhede: Rekeningnaam: Tjekrekening no:

Erediensversorgers Koördineerder -

08:30

10:00

18:00

Niel Sapsford Andries Pretorius Zak Lombaard (Koördineerder) (Koördineerder) (Koördineerder) Sakkie Perold Alex Bosman Anton Mathey Kotie Perold Willie Louw Magdaleen du Plooy Charl Crouse Faan Grundlingh Willie Louw Johan Minnaar Nickie Combrink Cecile Ziervogel Sandra Hennie de Wet Vermeulen Lynette Ferreira

Deurdiens 08:30

10:00

18:00

Sakkie en Susan Venter

Gr 2’s Charlotte Lewington Jackie Barnard

Gr 10’s

Baie dankie Marina Heyns vir die blomme!

www.stellastraat.co.za ABSA NG Suidoos-Pretoria 540580022

Niel Sapsford - Sel 082 468 3776

Tel: 012 460 8570 Faks: 012 346 2701 Email: admin@stellastraat.co.za

Hierdie nuusbrief is geborg deur Sardaville Vakansieplaas Jou naweek-wegbreekbestemming! www.sardaville.co.za - 012 426 3460

Junie 01  
Junie 01  

Aankondignge 1 Junie 2014

Advertisement