Page 1

Aankondiginge 26 Januarie 2014

Mylpale vir die ene en die agts Mylpale herinner ons waar ons vandaan kom en waarheen ons oppad is. Daarom wil ons die gr 1’s help om hierdie mylpaal van “skool-toe” gaan te onthou as ‘n geleentheid waarin hulle beleef het dat God saam met hulle hierdie groot stap neem. Om hulle hiermee te help, gee Stellastraat vir elkeen ‘n rugsakkie met die woorde “Leer van Jesus” daarop. Die gr 8’s het ook by ‘n groot mylpaal uitgekom. Hulle verwissel van skool. Hiermee saam kom hulle nou na die aanddienste en word hulle deel van die senior jeuggroepe (gr 8-11). Hulle kry elkeen ‘n voetspoor wat van hout gemaak is met die woorde “Volg Jesus” daarop. Vir al twee hierdie groepe wens ons ‘n wonderlike reis met Jesus. Kom ons vier die mylpale saam met hulle! **************** Vandag is “Ouers@jeuggroepe”, waartydens die hele jeuggroepsisteem met die ouers bespreek word. Die laerskoolkinders se ouers gesels net na die tweede diens en die hoërskooljongmense se ouers net na die aanddiens.

Oud word, watwou! Om ouer te word, nee, om oud te word, is ‘n werklikheid wat met alle lewe gebeur. Dit gebeur ook met mense (ter wille van die wat nooit daaraan dink nie!). Oor die naderkruipende ouderdom, kan ons verskillend reageer. Ons kan sug en gaan sit en die dieperwordende plooie dophou en die stywe rug bekla. Of ons kan sê: “Watwou! Ek gaan voluit solank as wat ek kan!” Dr Piet Muller, bekende toekomskundige en oud-koerantredakteur, is een van die mense

Bybel-in-ons-lewe

Staan vas! “Staan vas!” – dit is makliker gesê as gedaan. Hoe kan ‘n mens vasstaan in ‘n tyd soos hierdie? ‘n Tyd waarin daar “saggies” weggeloop word van geloof; ‘n tyd waarin korrupsie ‘n manier van oorlewing is; ‘n tyd waarin my eie gewin die belangrikste dryfveer geword het; ‘n tyd waarin geldmaak belangriker geword het as tyd saam met die gesin, ensovoorts. Hierdie is die vrae wat ons wil bespreek met die eerste sessie van Bybel-in-ons-lewe wat Sondagaand na die aanddiens (19:00) begin. Ons kom in die konsistorie bymekaar en die reeks word ook op Woensdagoggende om 09:00 herhaal. Ons gaan die geskrifte wat aan Petrus opgedra is (veral 1 Petrus) gebruik om ons bespreking te lei. Enige een is welkom. Dit is ook ‘n geleentheid om ander lidmate te leer ken. Tienie bied die reeks aan.

wat opgewonde is oor die moontlikhede wat daar vir ouer mense is. Hy glo en moedig ouer mense aan om nie te gaan stilsit nie. Hy is oortuig daarvan dat ons ‘n samelewing moet skep waarin die onvervangbare ervaring en kennis van ouer mense ‘n groot rol kan speel. Op ons eerste byeenkoms vir senior lidmate, gaan dr Muller sy idees oor oud-word en die moontlikhede wat daar is vir ouer mense, met ons deel. Almal welkom by die lekker kuieroggend, Donderdag 13 Februarie 10:00 in die binnehof.


Jeuggroepe

Eredienste 26 Januarie 2014

2 Februarie 2014

08:30 - Eerediens

Anton Pienaar

Tienie Bosman

10:00 - Erediens

Tienie Bosman

James Kirkpatrick

10:00 - Kleuterkerk

3 jaar tot Gr 0

3 jaar tot Gr 0

15:00 - Stellastraat Faith Community

Peter Maruping

Peter Maruping

James Kirkpatrick

Fouché de Wet

Anton Pienaar

Willem Nicol

Tye

18:00 - Erediens 18:00 - Adoramus

Voorbidding ... 

26 Januarie 2014

Juniors 10:00

Ouers@jeuggroepe Mrk 8:22-23 “Moenie die plan verwerp nie”

Seniors 18:00

Ouers@jeuggroepe Mat 7:24-27 “Real lewe en lewe real”

Verbintenisgroep 18:00

Nagmaal en Gemeente-ete 2 Februarie

Kobus Colyn van Kingswood Village C5/11, 012 348 7591

Onthou dat ons altyd op die Sondae wat ons Nagmaal vier, ook as gemeente saam eet in die lushof. Aanstaande Sondag 2 Februarie, is dit dan weer sulke tyd!

Is daar ‘n doopgeleentheid op hande? Ons wil graag weet wie in die volgende paar maande gedoop gaan word. Anders gestel, wie gaan iemand na die doopvont bring in die eerste kwartaal van 2014? Die rede is dat ons dit oorweeg om ‘n geleentheid te skep waartydens die voornemende doopouers saam met een van die leraars kan praat oor die betekenis van die doop. Een van die redes vir die gesprek, is dat ons die doop as ‘n baie belangrike geloofshandeling sien, en ons graag moeite wil doen dat elkeen wat daarmee handel, dit goed sal begryp. Die doop as teken van God se genade is ook een van die belangrikste identiteitsmerkers vir ons wat in die gereformeerde tradisie is. Voornemende doopouers word versoek om asseblief met die kerkkantoor of een van die leraars kontak te maak.

Die ete is in die vorm van ‘n Bring-en-Braai en ons begin so 12:00. Die vure sal reg wees en die bykosse wat almal bring, word uitgepak vir die kommunale ete!

Adoramus Weeklikse meditatiewe diens Elke Sondagaand om 18:00 in die kapel. Dis ’n diens met Skrif, sang, musiek, poësie, 10 minute stilte en geen preek .

Soek jouself Dit is al minder as 11 maande na Kersfees en jy het nog nie ‘n gemeente-kalender nie? Neem gerus vir jou een in die voorportaal. Net dalkies is daar ‘n bêre-kiekie van jou êrens tussen die kleurvolle blaaie!

Gemeentebiblioteek

3

Vyf boeke uit Wendy Lawton se Daughters of the Faith-reeks:

The Hallelujah lass - a story based on the life of Salvation Army pioneer Eliza Shirley

4

Courage to run - a story based on the life of Harriet Tubman Ransom’s mark - a story based on the life of the pioneer Olive Oatman

1

Shadow of His hand - a story based on the life of Holocaust survivor Anita Dittman

5

2

Almost home - a story based on the life of the Mayflower’s Mary Chilton

Biografieë is beskikbaar in die Jb-afdeling van die gemeentebiblioteek.


Diensgroepvergaderings en byeenkomste Vergaderings Al vyf die Diensgroepe, Administrasie, Erediens, Uitreik, Toerusting en Onderlinge Sorg, skop saam af en vergader op Dinsdag 4 Februarie 2014 om 19:00 in die binnehof. Daar sal vanaf 18:50 versnapperings en koffie en tee wees.

Uitreik

We already plan for church plan to 2020 that we trust God to equip 20 cell leaders to minister 20 weekly cell groups. For now to the end of 2014, please pray for pastor Ben to train 7 cell leaders to minister 5 weekly cell groups. And each cell group, cell leader will teach and encourage cell members to reach at least 4 people for Christ. We are very excited to see 25 faithful church members reach 80 people as God's grace. And please pray and consider to donate for church building that in the process of building up. Please visit my face book Tawan Sungpet, then you will see the process of church building. May God bless you and keep in touch. pastor Ben and Ong”

Sunsparrows Kleuterskool Die Sunsparrows Kleuterskool is op soek na ‘n rekenaar waarmee kinders taalvaardigheid geleer kan word. Indien jy ‘n rekenaar het wat nie ouer as 3 jaar is nie wat jy kan skenk, sal dit baie help. Dit kan by die erkkantoor afgelaai word.

Bladsy 3

Erediens GJG Omgeegroep Die GJG Omgeegroep het verlede Woensdag afgeskop en is volstoom aan die werk. Ons kom weer eerskomende Woensdag om 09:30 bymekaar.

Bible Church Bangkok “Dear our friends, We have a great time to celebrate the ceremony at church last Sunday even though not many people come back yet from New Year holiday.

Ondersteun ons asseblief Sondagoggende tydens die teedrink in die binnehof. Daar is baie mooi interessante Valentyn-kaartjies!

Soos ek dit sien … ‘n Preek oor dankoffers Oom Solly van Vuuren was die ou dominee toe ek as jong man in die gemeente Randpoort (Randfontein) begin werk het. Met die intrapslag waarsku hy my: “Hier’s twee dinge waaroor ons nie preek nie. Ons preek nie oor politiek nie en ook nie oor 20 minute nie!“ en voeg hy by: ”As jy nou regtig uit die moeilikheid wil bly – ook nie oor geld nie!” Oom Solly was ’n wyse man en ek het baie by hom geleer, maar sy waarskuwing het ek nie heeltemal ter harte geneem nie. Behalwe die 20 minute deel. Dit het darem meegebring dat die irriterende preke oor politiek en geld nie te lank was nie. Deesdae verwys dominees meer na die politieke dinamika in die land en probeer hulle tog om die lig van die Bybel op die samelewing te laat val. Dit is goed. Ons het dit nodig. Maar wat van geld-preke? Ek kan nie ’n enkele keer onthou wat een van my kollegas in Stellastraat daaroor gepreek het nie. ’n Soektog op my rekenaar wys dat ek die afgelope 10 jaar net twee keer sydelings geraak het aan die omstrede tema. Ek dink ons maak ’n fout. Ons het so weersin in die manipulerende aanslag wat dikwels met sulke

preke gepaard gaan dat ons dit liewers heeltemal los. Ons is maar te bly dat ons nie in Stellastraat daaroor hoef te praat nie. Ons het nie ’n finansiële krisis nie. Dalk is dit juis dan nou ’n goeie tyd? Ons kan daaroor praat sonder om verdink te word van verskuilde agendas om geld los te preek. Die preek hoef nie die begroting te laat klop nie. ‘n Ontleding van die gemeente se finansies laat gemengde gevoelens. Jaar na jaar is daar genoeg. Vanjaar verwag ons selfs ’n oorskot. Dit gaan goed met ons. Daar is ook ’n ander kant. ’n Enkele voorbeeld sê al genoeg. As minder as 50% van ’n gemeente verantwoordelikheid aanvaar vir die instandhouding en versorging van ’n gemeente, kan ons onsself nie op die skouer klop nie. Dink net wat ons vir die Koninkryk sou kon doen as die syfer verander! Hier kom ’n preek oor dankoffers. Ons moet net. - James Kirkpatrick -


“Gebed van die Week”

DIE GROOT GEBEDEBOEK

uit

Rig my hart op U ... Goeie God, wees vandag my hulp, want sélf kan ek u wil nie doen nie. Help my om nie vyande te maak nie, maar eerder ’n vried te wees van mense wat U liefhet, en van alles wat ewigheidswaarde het. Weerhou my van rusiemaak, en ás dit gebeur, help my om gou versoening

te soek.

saam te praat met mense wat skinder, en eerder oplet na hulle wat voorbeeldig lewe en in hul voetspore volg.

Mag ek so leef dat ek kan respek hê vir myself. Mag ek daarin slaag om die donker drange wat in my woed, te tem. Mag ek aanleer om geduldig te wees met almal wat my irriteer. Mag ek nooit my eie frustrasie op ander uithaal nie. Mag ek vandag weier om

O rig tog my hart op U, my goeie, genadige God, want dan sal ek ‘n hart hê vir ander se nood.

Amen Eusebius (3de eeu n.C.)

“.Gebed sal jou nie alles besorg wat jy vra nie, maar jou wel naby bring aan die God wat weet wat jy moet hê. - Vance Havner -

Verjaardae 26 Januarie - 1 Februarie 2014 Ons wens graag die volgende lidmate geluk met hul verjaardag 26

Clara Badenhorst, Denina Bernard, Adél de Beer, Marlése de Bruyn, Antoinette de Klerk, Henk du Plessis, Marco Minie, Noëlle Mostert, Marése Snyman, Gian van der Linde, Ian van der Vyver, Werner Venter

27

Johann Botha, John Hall, Hennie Koortzen, Loekie Louw, Estelle Smit

28

Renate Meyer, Amalitha Nel, Damian Schlebusch, Sarie Swanepoel, Marius van Aardt, Marina van Heerden

29

Cara Breytenbach, Minette Craffert, Ulyla Gregory, Lizette Lombaard, Elaina Lotter, Mari Lourens, Marlette Roux, Nina van Jaarsveld, Magdel van Jaarsveld, Theo Wessels

30

31

01

Fanie Burger, Neville Leach, Gerrie Moolman, Dalene Rohde, Dete Schutte, Marieta Steyn, Minétte Teessen, Erik Terblanche, Philip van den Heever

2 Februarie 2014 - Nagmaal Erediensversorgers Koördineerder -

Niel Sapsford Sel 082 468 3776

08:30

10:00

18:00

Niel Sapsford (Koördineerder) Sakkie Perold Kotie Perold Magdaleen du Plooy Faan Grundlingh Johan Minnaar Cecile Ziervogel Hennie de Wet Lynette Ferreira

Andries Pretorius (Koördineerder) Alex Bosman Willie Louw Charl Crouse Willie Louw Nickie Combrink Martha Kok Sandra Vermeulen

Zak Lombaard (Koördineerder) Anton Mathey

Deurdiens 08:30

10:00

Leon en Maryke Herbst

Gr 6’s Camille Castelyn Lizelle Grobler

Cobus de Wet, Wynand du Preez, Daniël Laäs, Danielle Markram, Bertie Oberholster, Philip Oosthuizen, Andreas Potgieter, Ronel Rensburg, Annie Marie van der Merwe, Wilma Visser

Baie dankie Marlene Joubert

Estelle Coetsee, Dewald Landman, Ronell Mentz, Jon Seeliger, Elmien van Deventer

vir die blomme

Stellastraat 158 Waterkloof 0181

Bankbesonderhede: Rekeningnaam: Tjekrekening no:

www.stellastraat.co.za ABSA NG Suidoos-Pretoria 540580022

Tel: 012 460 8570 Faks: 012 346 2701 Email: admin@stellastraat.co.za

Hierdie nuusbrief is geborg deur Sardaville Vakansieplaas Jou naweek-wegbreekbestemming! www.sardaville.co.za - 012 426 3460

Januarie 26  

Aankondiginge 26 Januarie 2014

Advertisement