Page 1

Aankondiginge 16 Februarie 2014

Wonderlike mylpaal vir graad 1’s en hulle ouers!

Die graad 1’s van 2014 het op Sondag 26 Januarie hulle Stellastraatrugsakkies ontvang. Hulle het die eerste mylpaal in hulle Sondagskool-lewe begin. Dit was ‘n verbondsgeleentheid in die ware sin van die woord, toe hulle ouers, wat die doopbelofte afgelê het, saam met hulle voor die kansel dié mylpaal begin het!

Om Sy hande te wees Dit is een ding om te sê Christene is die hande van God op aarde, maar dit is veel moeiliker om dit werklik te wees. Uitreik is wanneer ‘n gemeente sy hande uitsteek en die nood van die aarde en sy bewoners probeer verlig. Soos Jesus dit op aarde gedoen het en soos Hy sy volgelinge geïnspireer het. Aanstaande Sondag fokus ons op die hande-

Wil jy deel wees van ‘n Omgeegroep? Wil jy graag deel van ‘n omgee-groep word? Daar bestaan sowat 18 gevestigde omgeegroepe in die gemeente. Die aard en die frekwensie van hulle samekomste verskil van mekaar. Om nuwe lidmate (en ou lidmate!) geleentheid te gee om deel van ‘n omgee-groep te word, hou ons op Sondag 9 Maart net na die 10:00 erediens ‘n wegspring-geleentheid. Almal wat deel van ‘n groep wil wees kom by die geleent heid bymekaar in die Lushof. Anton en lede van die Diensgroep vir Onderlinge Sorg sal julle daar ontmoet. Ons sal almal wat na ‘n geroep soek daar help om verbind te word.

uitsteek van Stellastraat. Wat doen ons vir wie? Hoe help ons die wat oor ons pad gekom het? Elkeen wat in die erediens is sal ook ‘n uitreikkoevert ontvang. Bydraes vir die uitreikprojekte, wat oor die hele jaar plaasvind, kan by die kerkkantoor afgegee word, of in die kollektebordjies geplaas word, of elektronies oorbetaal word. Dankie vir almal wat help om ‘n verskil aan iemand se omstandighe de te maak!

Bybel-in-ons-lewe

Staan vas terwyl ander kyk! Daar word baie geskryf, gedink en gepraat oor die kerk se roeping. Wat moet die kerk doen om werklik ‘n verskil in die gemeenskap te maak? Waarna kyk die “buite-kerklikes”? Uit 1 Petrus is die antwoord eintlik heel eenvoudig “VERHOUDINGS”. Dit is waaroor ons laaste bespreking handel. Watter verhoudings hou ander dop terwyl ons daarop aanspraak maak dat ons kerk is? Al is die laaste byeenkoms, is jy nogsteeds welkom want elke byeenkoms se bespreking staan op sy eie. Ons kom Sondagaand om 19:00 in die konsistorie bymekaar en die gesprek word weer Woensdag om 09:00 herhaal. Kom dink en gesels saam oor die “goudvissie in die bak” gevoel.


Jeuggroepe

Eredienste 16 Februarie 2014

23 Februarie 2014

08:30 - Eerediens

Fouché de Wet

James Kirkpatrick

10:00 - Erediens

James Kirkpatrick

Fouché de Wet

10:00 - Kleuterkerk

3 jaar tot Gr 0

3 jaar tot Gr 0

15:00 - Stellastraat Faith Community

Peter Maruping

Peter Maruping

18:00 - Erediens

Marina de Wet

Tienie Bosman

Stefan Botha

Willem Nicol

Tye

18:00 - Adoramus

Voorbidding ... 

       

Kobus Colyn van Kingswood Village C5/11; 012 348 7591 Vernon Venter seun van Trever van Frankstraat 321; 071 294 2261 Pieter du Toit van Oaktreelaan 35, Hazelwood; 012 4608914 Jeanne Steyn van Solanawoonstel 11, Clublaan; 012 347 5550. Jakes Jacobs van Sawgrass 19, Silver Lakes; 012 809 2141. Alex Potgieter van Nondelastraat 114 Waterkloofhoogte; 012 3478262. Ernst Odendaal van Charlesstraat 536, Menlopark; 012 460 7314 Udo Bohmer van Maraistraat 388, Brookllyn; 012 460 3659. Lizzie van der Walt van Willow Haven 53, Lynnwoodrif; 0722077224

Strome deur die Woestyn

Vroue bid saam Die jaarlikse Wêreldbiddag vir Vroue vind vanjaar op Vrydag 7 Maart plaas. Hierdie jaar is die gasheer die Brooklyn Metodiste Kerk in Murraystraat. Die wêreldwye tema is vanjaar deur die Christenvroue van Egipte voorgestel en is Strome deur die Woestyn. Die spreker by die geleentheid is ons eie ds Marina de Wet. Navrae kan gerig word aan Rianna Gerber 0834598830 (epos riannagerber@gmail.com)

26 Februarie 2014

Juniors 10:00

Mrk 14:66-72 “Die plan verander jou”

Seniors 18:00

Gen 2:4-25 “Uit niks kom iets?”

Verbintenisgroep 18:00

Wie sou nou Faan kon wees? Dit is nie baie moeilik om te kan raai watter Stellastraatdominee sou die rol van die callboy in The American Gigolo kon kry nie. Of wie sou die held in die Wildtemmer kon speel nie? Maar Faan, wie sou Faan se rol gekry het? En waarom?

Die tergende vraag sal eers beantwoord kan word op Woensdag 19 Maart tydens ons kwartaallikse fliek- of boekbespreking. Die filmweergawe van Pieter Fourie se Faan se trein kry baie goeie reaksies. Die fliek het ook ‘n paar menslike en geestelike temas wat uiters belangrik is om oor te praat.

Liefhebbers van die teater ‘n Uitvloeisel van die Leefgerus –inisiatief is dat ons ‘n groep gevorm het wat saam die teater wil geniet. Teaterliefhebbers! Ons het reeds ‘n ooreenkoms met Brooklynteater kon maak. Indien ons ‘n groep van meer as 15 persone is, kry ons 20% afslag op die kaartjies en betaal ons slegs R10 vir koffie na die tyd wat spesiaal vir ons reggesit word. As jy graag ‘n teater-medepligtige wil word, kontak asseblief die kerkkantoor, of vir Stroebel of vir Anton. Ons eerste gesametlike teaterervaring is op Sondagmiddag 23 Februarie wanneer ons na ‘n Zanta Hofmeyr uitvoering van Beethoven se werke gaan luister.


Gebeure in die Diensgroepe Weeklikse nuus uit Thailand Pastoor Ben van die Bible Church in Bangkok skryf as volg: How are you? We are doing well, and are busy with amazing ministry that God lays on us at church. We praise Him because two new people came to visit us last Sunday. They want to come and attend our church. We thank our Lord for answering our prayers. Pray for our Bible study this week, as I will teach about the character of spiritual leaders for Thai believers, and I will also teach on the Heart for God for the Pakistani people. Pray for me to have wisdom to serve them well. And also, please pray for the Bible study at my house tomorrow morning for one family, of whom only the wife is a Christian, and not yet her husband. Thank you for your prayers, emails, and financial support! May God bless you all

Bladsy 3

Kerkraad bedink geldsake Die Kerkraad se eerste vergadering van die jaar vind plaas op Dinsdag 25 Februarie 19:00 in die konsistorie. Soos die gebruik is, is dit die eerste vergadering van die jaar se fokus die gemeente se begroting vir die 2014/2015 boekjaar.

As-Woensdag op 5 Maart Op Woensdag 5 Maart is daar ‘n As-Woensdag erediens in die Kapel. Die geleentheid is die begin van die 2014 lydenstyd in die kerklike jaar. Christene wêreldwyd verootmoedig op dié dag en wend hulle tot Christus wat die lydingsweg geloop het. Vir die wat wil ,is dit ook die begin van ‘n vastydperk wat eindig op Goeie Vrydag, wanneer Nagmaal as godsgawe ontvang word.

Die Vinke roep al hulle maatjies! Eerskomende Woensdag 2 Februarie om 09:45 hou die Vinke hulle maandelikse byeenkoms in die konsistorie. Onthou asseblief die blikkies ertjies, suikermielies en gemengde groente!

Soos ek dit sien …

Jeuggroepe is aan die brand! Ek het lank gewonder oor ‘n gepaste opskrif maar toe val dit my by oor ‘n artikel in koerant van ‘n huis wat in Menlopark afgebrand het. Van die brandweer word daar toe gesê “..van hulle is bang en sal die brand van die sypadjie probeer blus maar sien nie kans om die vlamme in te storm nie”. Dit kan beslis nie van ons jeuggroepleiers gesê word nie.

in lokaal 10 saam met Lizelle Grobler en Camille Castelyn. Die hoërskooljeug bly in hulle kleingroepe. Die gr 8’s is by Bianca Brandt, die gr 9’s by Adriaan van Tonder, Dewald Muller en Charlotte Lewington en die gr 10’s by Petri Mostert en Elna de Waal.

As daar nou ‘n groep mense is wat nie bang is vir “vuur” nie dan is dit juis die groepleiers. Hulle ken van “inpring en vlamme blus”. Aan die hand van die getalle aan die einde van 2013 het ons die werkboeke bestel. Skielik is ons getalle 20% meer as verlede jaar se einde en het ons te min boeke. Die groepleiers skrik nie en maak ‘n plan. Die gesamentelike byeenkoms vir die gr 4-6 in die Kapel is byna ‘n onmoontlikheid weens die getalle en die groot verskeidenheid van kinders se lewensfases. En weer spring die groepleiers in!!!

Met sulke groepleiers sien Stellastraat kans vir enige “brand”. Gelukkig het die nuwe werkboeke ook nou gekom en kan elke kind ‘n boek huistoe vat. Wat vra ons van die ouers (en grootouers!!)? Gesels asseblief met die jongmense oor die gesprek in die jeuggroep. Ons probeer om die jongmense elke week met ‘n vraag vir die huisgesprek huistoe te stuur. Hierdie vraag help julle om as gesin oor die tema van die preek en die jeuggroep te gesels. Ons kan die beste stelsel vir jeuggroepe hê maar sonder die ouers sal dit misluk.

Hierdie keer besluit hulle om die jaargroepe weer in die kleingroep te hanteer. Wat beteken dat die gr 1-3 kom nogsteeds in die Bovertrek bymekaar saam met Mari Lourens, Charlotte Lewington, Jackie Barnard, Esther Maree en Pet Maas . Die Gr 4-6 kom per graad in hulle eie lokaal. Die gr 4’s kom in die kapel saam met Greta van Wyk en Laetitia vd Linde, die gr 5’s in lokaal 5 saam met Carika Breytenbach en die Gr 6’e

Baie dankie vir die “brand” wat in die ouerhuis aangesteek word. Ons voel reeds hierdie “hitte” en doen ons bes om van hierdie vuur ‘n kaggelvuur te maak – die plek waar jongmense gesellig met hulle eie ouderdom oor die Here kan praat. As enige van julle “hulp-brandweermanne” wil wees, laat weet asseblief vir Tienie (083-6275086). Die energie in die jeuggroepe is werklik aansteeklik!!!


“Gebed van die Week”

uit

DIE GROOT GEBEDEBOEK

Ons verskille is so onbelangrik! O God van alle wesens, alle wêreld, alle tye

ons bid dat die klein verskille in ons kleredrag, in ons ontoereikende tale, in ons soms onbelangrike tradisies, in ons onvolmaakte wette, in ons onlogiese opinies, in ons statussimbole en hiërargieë wat vir ons so buite verhouding belangrik is -en waardeloos vir U dat hierdie klein verskille, wat ons spikkelklein-mensies op die aarde van mekaar onderskei, tog nie vir ons so belangrik sal wees dat ons dáároor mekaar haat en vervolg en selfs uitwis nie. (Toegeskryf aan Voltaire, 18e eeu) Die Parysenaar Voltaire word beskou as een van die belangrikste voorlopers van die Franse revolusie. Sy regte naam was Francois-Marie Arouet, maar hy het nie daarvan gehou nie en ‘n ander naam aangeneem. Hy was ‘n filosoof, historikus en skrywer en was baie bekend vir sy humor. Hy het homself gedistansieer van die Katolieke kerk van sy tyd, maar ‘n gelowige gebly. Mozart, wat ‘n toegewyde katoliek was, het aan sy pa geskryf toe hy gehoor het van Voltaire se dood: "The arch-scoundrel Voltaire has finally kicked the bucket..."

Verjaardae 16—22 Februarie 2014

23 Februarie 2014

Baie geluk aan almal wat verjaar! 16

17

Annemie Bosch; Nalize Boshoff; Connie de Jager; Martha Kok; Ellen Lombard; Helen Lötter; Andrea Pretorius;Carinda van der Westhuizen; Karen van Niekerk Elsabé Botha; Marlene Joubert; Gilles van de Wall

18

Anlia du Plessis; Boshoff du Toit; Adrian Gibson; Cara Pistorius; Lita Regenass; Delsarié van der Merwe; LJ van der Westhuizen; Isabel van Schalkwyk

19

Rachel Combrink; Andrée König; Japie Lötter; Larissa Marais; Jaco Markram; Louwrens Punt; Gert Swanepoel; Theo Terblanche

20

Liën Britz; Amie de Klerk; Werner Dreyer; Anita Erasmus; Stefan Fourie; Carina Kleynhans; Mia Lewis; Annelies Marais; Jos Strydom; Kobus van der Walt

21

Lara Bernard; Johan Botes; Shani du Preez; LynetteFerreira; Andrew Kearsley; Olaf Larson; Isabella le Roux; Heinrich Meyer; Thea Pienaar; Daléne Uys; Marius van Aardt

22

Kobus Markgraaff; Johan Minnaar; Lineke Van Niekerk; Ananda Wassenaar

Stellastraat 158 Waterkloof 0181

Bankbesonderhede: Rekeningnaam: Tjekrekening no:

Erediensversorgers Koördineerder -

08:30

10:00

18:00

Lynette Ferreira Andries (Koördineerder) Pretorius Gustie van der Vyver (Koördineerder) Johan Minnaar Willie Louw Magdaleen du Plooy Graad 3’s Elma du Bruyn Sannie Gerber

Anton Mathey (Koördineerder)

Deurdiens 08:30

10:00

Werner en Maryna du Plessis

Gr 3 Ester Maré Pet en Merle Maas

Baie dankie Brigitte van Schouwenburg vir die blomme

www.stellastraat.co.za ABSA NG Suidoos-Pretoria 540580022

Nickie Combrink Sel 083 680 6229

Tel: 012 460 8570 Faks: 012 346 2701 Email: admin@stellastraat.co.za

Hierdie nuusbrief is geborg deur Sardaville Vakansieplaas Jou naweek-wegbreekbestemming! www.sardaville.co.za - 012 426 3460

Februarie 16  
Februarie 16  

Aankondiginge 16 Februarie 2014

Advertisement