Page 1

Aankondiginge 15 Desember 2013

Baie welkom aan dr Sias Meyer, Senior Lektor by die Departement van Ou Testamentiese Studies by die Unversiteit van Pretoria, wat vanoggend se diens waarneem.

Geloftediens Onthou die Geloftediens more om 09:00 by die Nederduitsch Hervormde Gemeente Pretoria-Oos, Delyweg 100, Waterkloofpark. Ds Hannes van der Merwe lei die diens. Samesang vanaf 08:45.

Die Gelofte Hier staan ons voor die Heilige God van Hemel en aarde om ‘n gelofte aan Hom te doen dat as Hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee ons die dag en datum elke jaar as ‘n dankdag soos ‘n Sabbat sal deurbring en dat ons ‘n Huis tot Sy eer sal oprig waar dit Hom behaag en dat ons ook aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte want die eer van Sy Naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van oorwinning aan Hom te gee.

Voorbidding ... 

Kobus Colyn van Kingswood Village C5/11, 012 348 7591  Koos Bouwer van Drakensbergrylaan 40, 012 460 4957  Aat Korving van Oostvalei

Oorlede ... Annelien van der Neut is oorlede. Ons dink aan Roland en die kinders en die familie. ‘n Gedenkdiens is Vrydag gehou.

SAPS Kers-ete Ons wil weer vanjaar op Kersdag vir die SAPS-personeel by Brooklynstasie wat op diens is, ‘n kers-ete neem. Indien jy kan help om iets voor te berei vir die geleentheid, kontak asseblief vir Fouché (073 234 0156) of Tienie (083 627 5086).

15 Desember 2013 09:00 - Sias Meyer 18:00 - Adoramus - Stefan Botha

22 Desember 2013 09:00 - Tienie Bosman 18:00 - Adoramus - Stefan Botha

Gesluit Die kantoor sluit op Vrydag 20 Desember 2013 om 11:00 en open weer op Maandag 6 Januarie 2014 om 08:00.


“Gebed van die Week”

uit

DIE GROOT GEBEDEBOEK

Versoening en vreugde ... O Here Jesus Christus, U neem my bekommernis en laste op U sodat ek, bevry van alles wat my neerdruk, ‘n nuwe pad kan begin loop, met ‘n nuwe, ligter tred.

Here, stap saam met my, wanneer ek dié pad aanpak weg van kommer in die rigting van vertroue; weg van die donker dieptes na waters waar daar vrede is; weg van my eie wil na ‘n visie van u

koninkryk wat kom. O, Here, ek kan dit skaars glo, maar U hét belowe dat U ook in my iets sal reflekteer van u skone gelaat.

Amen

Broer Roger van Taizé

“Wie nie tyd maak vir gebed nie, sal ook min uitrig in die ander ure van die dag.” - W Graham Scroggie

22 Desember 2013

Verjaardae 15 - 21 Desember 2013 Ons wens graag die volgende lidmate geluk met hul verjaardag

15

Susanmarié Auret, Niel Claassens, Andries du Plooy, Pop du Preez, Hendrik Jansen van Rensburg, Caro Kotzé, Gert Morkel, Michal Oosthuizen, Louis Rossouw, James Seeliger, Magdaleen Smuts, Carol van Jaarsveld

16

Tanya du Plessis, Melissa Greyling, Morné Kotze, Erich Mennen, Deon Rossouwo, Freda Surtees Pieter de Bruin, Hannelie Erasmus, Jan Joubert, Malene Rohde, Anje van Tonder, Doné Vermaak

17 18

19 20

21

Almari Conradie, Mia du Plessis, Gys Keyser, Hannes Koster, Dorethea Marais, Martin van Biljon, Dirk van de Wall, Nilene van Niekerk, Peet van Wyk, Mikhail Weitz Lené Coetzee, Liané de Wet, Inanje Diedericks, Nicole Heyns, Carol Kriek, Marlet Swart Martine du Preez, Sanét Groenewald, Michael Herbst, Nina Maré, Kobus Oosthuizen, Frank Sievers, Armand van der Vyver Gustav Gerdener, Anzell Jordaan, Barbara Maritz, Kobus Minie, Marinda Naudé, Alex Potgieter, Anys Rossouw, Annatjie van der Walt, Hettie van Rensburg

Stellastraat 158 Waterkloof 0181

Bankbesonderhede: Rekeningnaam: Tjekrekening no:

Erediensversorgers 09:00

Wie kan help asseblief?

Baie dankie Wilma Griesel vir die Adventsring

www.stellastraat.co.za ABSA NG Suidoos-Pretoria 540580022

Tel: 012 460 8570 Faks: 012 346 2701 Email: admin@stellastraat.co.za

Hierdie nuusbrief is geborg deur Sardaville Vakansieplaas Jou naweek-wegbreekbestemming! www.sardaville.co.za - 012 426 3460

Desember 15  

Aankondiginge 15 Desember 2013

Desember 15  

Aankondiginge 15 Desember 2013

Advertisement