Page 1

Aankondiginge 26 Augustus 2012 Uitreik-Sondag: Om in te skakel by dit wat God reeds doen Ons is mense wat glo dat God ons roep om betrokke te wees in die wêreld. Ons besef dat die nood groot is en die behoeftes baie, maar ons weet ook dat dit ons nie mag lamlê nie. Daarom sê ons gedurig vir mekaar: “Vir hierdie een het ons ‘n verskil gemaak.” Die woord “uitreik” is een van daardie woorde wat mens soms ongemaklik maak, want dit roep dikwels beelde op van ongemaklike gesprekke, ongemaklike situasies en die magtelose gevoel dat mens nie werklik ʼn verskil kan maak nie. En dis nie veronderstel om so te wees nie! Dalk is dit ons eie skuld? Dalk is ons so oortuig van ons eie vermoëns om die wêreld ʼn beter plek te maak (as ons net hard genoeg probeer of genoeg geld agterna gooi) dat ons die heeltyd skuldig voel omdat ons dit nie regkry nie. Dalk vergeet ons dat God die agent van verandering is, in ons eie lewens, en ook in die wêreld. Dalk moet ons net weer onthou dat om “uit te reik” beteken om sensitief te wees vir dit wat God reeds doen in die wêreld, en dat ons daarby moet inskakel. Dit kan die verhoogvrees bietjie help breek, en ons in staat stel om oop te wees vir mense se nood. Vandag op Uitreik-Sondag vier ons ons betrokkenheid in God se wêreld. Ons is dankbaar vir al ons vennote wat werk op ʼn plek waar ons nie kan nie. Dis vir ons ʼn voorreg om hulle te kan help. Ons doen dit op verskeie maniere, afhangende van die behoeftes. As jy wil betrokke raak op ‘n manier by een van die bedieninge, kom drink koffie saam met Fouché (hy sal betaal) en gesels oor die moontlikhede. Een van die belangrike wyses waarop ons help is om vennote finansieel by te staan: die sowat R700 000 wat ons jaarliks uitbetaal aan instansies maak ʼn groot verskil, daarvan is ons oortuig. Dit stel mense in staat om broodnodige aankope te maak, en om salarisse te betaal aan mense wat andersins geen werk sou hê nie. Die finansiële ondersteuning wat ons gee word moontlik gemaak deur die gemeente se bydraes. Jy help ons as jy jou dankoffer betaal, of vir Uitreik-Sondag bydra. Jy kan vanoggend die Uitreikkoevert gebruik, of ʼn elektroniese oorplasing maak met verwysing: Uitreik-Sondag (bankbesonderhede is agterop die blaadjie). Dat daar ʼn mate van ongemak teenwoordig is wanneer ons grense oorsteek, is so, maar uitreik mag ons nooit ongemaklik maak nie. Want dan verstaan ons nie genade reg nie. Ons is opgewonde oor wat God in die wêreld doen, en ons is dankbaar dat ons ʼn rol hierin te speel het, as gemeente en as individue. Mag Uitreik-Sondag ons aanspoor om uitreikend te lewe!

Kerkraad vir 012/2013 Stellastraat se kerkraad vir 2012/13 is op Dinsdag 21 Augustus 2012 se vergadering gekies. Baie dankie vir almal wat gewillig is om die gemeente op hierdie vlak te dien en te bestuur. LERAARS (5) Bosman Tienie De Wet Fouché De Wet Marina Kirkpatrick James Pienaar Anton OUDERLINGE (11) Esterhuyse Bernard Kleynhans Bouwer Leach EJ Mulder Chris Nel Malan Slabbert Wim Van der Linde Laetitia Van der Merwe Leon Van der Westhuizen Hanli Van der Westhuizen Lukas Wannenburg Johann DIAKENS (10) Campher Neels Groenewald Jan Leach Edward Oosthuizen Gideon Rossouw Jannie

Dreyer At Larson Lizelle Mostert Petri Perold Kotie Vermeulen Sandra

KYK DIEPER NA JULLE VERHOUDING Op 3 Donderdag-aande, 30 Augustus, 6 en 13 September om 19:00 in die kapel, wil Joke Nicol, verhoudings terapeut, julle uitnooi om dieper na julle verhouding te kyk. Die onderwerpe is:

 Ruimte vir 2 verskillende mense  Balans tussen eenheid en outonomiteit  Hantering van anger Dit gaan in ’n kleiner groep geskied en daarom moet julle betyds julle name by die kerkkantoor (0124608570) of Joke (0725446901) opgee.


Eredienste Tye

Baie dankie Marlene Joubert

Jeuggroepe

vir die blomme

26 Augustus 2012

2 September 2012

08:30 - Erediens

Fouché de Wet

Anton Pienaar

10:00 - Eerediens

James Kirkpatrick

Fouché de Wet

10:00 - Kleuterkerk

3 jaar tot Graad 0

3 jaar tot Graad 0

15:00 - Stellastraat Faith Community

Peter Maruping

Peter Maruping

18:00 - Erediens

Tienie Bosman

Claudi Opperman

18:00 - Adoramus

Stevan Botma

Willem Nicol

26 Augustus 2012 Juniors 10:00

Rom 13:8-10 “Robotliefde of Goddelike liefde?”

Seniors 18:00

2 Kor 2:14-17 “Wierook vir Christus”

Verbintenisgroep 18:00

“Oor ander godsdienste”

Voorbidding ... Erika Claasen van Lower Terrace 27, 0823764700

Gebedsgeleentheid Voorbidding

Die laaste profeet …. Die laaste aanbieding in ons reeks oor die Klein Profete vind vanaand 19:00 in die konsistorie plaas. Die profeet waarna ons gaan kyk is Sefanja. Vanaand se aanbieding word Woensdag 10:00 herhaal. James is die aanbieder.

BYBELIN-ONS-LEWE

Donderdae 09:00 Susan Gerber 012 460 5507

Enige een welkom om saam te kom bid! Elke Saterdag 07:30

Meditasie en Kontemplasie in die konsistorie Willem Nicol 0839667831

“Desperate housewives” TV-reeks of werklikheid? Wat maak ons mismoedig of selfs wanhopig in die huwelik? Op 5 September 2012 om 19:00 in die binnehof, hou ons weer ‘n bottel-en-bord-aand (elkeen bring iets te ete en te drinke). Ons kyk na episode 16 (seisoen 8) “You take for granted” van Desperate Housewives en gesels oor hoe dit ons huwelike raak. Kom bederf mekaar!

Het jy dalk vir iemand werk? Indien daar ‘n maatskappy of indivudu is wat werkgeleenthede vir iemand het, sal ons dankbaar wees as u die leraars kontak. Ons is bewus van ‘n hele paar persone wat die afgelope tyd hulle werk en inkomstes verloor het. Dalk weet ons van iemand wat waarde tot u besigheid kan toevoeg.

WERKWINKEL IN GEBED VAN DIE HART (CENTERING PRAYER) twee Donderdagaande om 19:00 in die kapel. 30 Augustus en 6 September. Gratis. Sms asseblief na 083 966 7831 as jy gaan kom. RETREAT 2-4 NOVEMBER Tema: Die Here in my daaglikse bewyssyn (Practising the presence of the Lord) Aanbieder: Willem Nicol. Navrae: sandercl@telkomsa.net


Diensgroepvergaderings en byeenkomste ADMINISTRASIE Rommel Die volgende rommelverkoping is 5 en 6 September 2012. Dis amper tyd vir “spring clean”. As jy kaste regpak en uitgooi onthou enige iets is welkom! Ons het baie kopers en ons voorrade is min. Daar is ‘n groot behoefte vir kombuisware, potte en panne.

TOERUSTING

UITREIK Vergadering Die Diensgroep Uitreik vergader op Dinsdag 28 Augustus 2012 om 19:00 in die Raadsaal. Bevrore Kos Die vrieskaste is leeg. Ons wil graag die voorrade aanvul. Polistireenborde is beskikbaar in die portaal of by die kerkkantoor.

EREDIENS Vergadering Die Diensgroep Erediens vergader op Dinsdag 28 Augustus 2012 om 19:00 in die konsistorie.

GJG-Omgeegroep Op Woensdag 29 Augustus 2012 om 09:30 in die Kaartjie-Aksielokaal, het ons ‘n gewone werksessie. Almal baie welkom.

Soos ek dit sien …

Marikana? Nog ʼn kraletjie in die lang snoer van geweld? Terwyl Marikana hoofnuus is op die TV-skerm, berei ek voor vir die Bybel-in-ons-lewe-aanbieding oor Habakuk. “Rondom my is daar geweld. Daar word getwis en gebaklei” sê Habakuk. Hy kon net so wel van Marikana gepraat het. Die aaklige gesig van geweld is niks nuuts nie, maar bly iets wat ‘n samelewing kan vernietig. Die boek gee twee perspektiewe wat ons kan help. Die eerste het te doen met die feit dat daar eintlik geen antwoord op Habakuk se waarom vrae gegee word nie. Nou hoe kan geen antwoord help? Wel, dit leer ons iets van die kompleksiteit van die lewe. Habakuk erken ten minste dat hy nie weet nie. Om te weet dat jy nie weet nie, is ʼn tree nader aan begrip. Tot dusver het al die gepraat oor Marikana nie veel helderheid gebring nie. Waarom die geweld? Waarom raak protes so maklik in ons land geweldadig? Is dit ons geskiedenis? Is ons nou eenmaal ʼn “moer-mekaarnasie”? Het die polisie dit reg hanteer? Watter rol het die mynhuis gespeel? Is NUM en AMCU die vlieg in die salf? Habakuk het gesukkel om sy situasie te verstaan en te aanvaar. Ons deel dit met hom. Dis nie eenvoudig nie. Om net te aanvaar dat dit ingewikkeld is, is min van ʼn troos. Dit kan selfs ʼn alibi word om niks te doen of te sê nie. Dit help tog so bietjie om die goedkoop en opportunistiese antwoorde van die tafel te kry, maar dit gee nog nie oplossings nie. Daarvoor moet ons dieper

Bladsy 3

Verbinteniskamp Die jaarlikse kamp vir jong mense wat in November hulle gaan verbind aan die gemeente en die Christelike geloof, vind die naweek van 14-16 September plaas.

Noorde se sinode Die vier-jaarlikse vergadering van die Noordelike Sinode vind plaas van 10-13 September 2012 te Weesgerus. Stellastraat sal by die geleentheid verteenwoordig word deur die vyf dominees, asook prof Malan Nel, Claudi Opperman en EJ Leach.

delf en ook by Habakuk se ander kollegas soos Miga en Amos gaan kers opsteek. Dan is dit opvallend hoe sterk die mens se verantwoordelikheid beklemtoon word. Mynhuise moet oor vergoedingspakkette verantwoording doen. Vakbonde wie se protesaksies telkens op geweld uitloop, moet ophou om hulleself te verontskuldig. Die SAPD moet die vraag vra of sy mense goed genoeg opgelei is. Ons het leiers nodig wat verantwoordbaar is en verantwoordelikheid aanvaar. Waarskynlik moet ons ophou bid: “Here, doen iets!” en begin om te doen wat reg is voor die Here. Dan is daar nog Habakuk se tweede perspektief. Die aanvoeling dat geloof moeilike omstandighede kan oorleef. Die nogtans-geloof. Om in goeie tye op die Here te vertrou, is maklik. Maar Habakuk sê: “Al is daar geen bees in die beeskraal nie ... nogtans sal ek die Here vertrou.” Om met God rekening te hou – dit is waarskynlik een van die beste definisies van hoop. Ons was al op moeilike plekke en is daar deur. Kom wat wil, ons sal op die Here vertrou. Hy sal ons help om van swaarde ploegskare te maak en van spiese snoeiskêre (Miga 4:3). Marikana is nou deel van ons geskiedenis. Sal ons daaruit leer of leer die geskiedenis ons dat die geskiedenis ons nie leer nie? - James Kirkpatrick


“Gebed van die Week”

uit

DIE GROOT GEBEDEBOEK

Gesprekke met God... O God, as ek vandag kos het help my om die hongeres te onthou. As ek werk het, help my om die werkloses nie te vergeet nie. As ek ‘n warm huis het, herinner my aan die tuisteloses. As ek sonder pyn kan lewe, gee my deernis met dié wat ly ... En as ek hulle onthou wat nie het wat ek het nie verlos my van my selfvoldaanheid, sodat ek uit my gemaksone sal kom en met woorde en dade hulp sal bied aan hulle wat met hul oë roep om dié dinge wat ek as vanselfsprekend aanvaar.

Amen

MOEDER TERESA VAN KALKUTTA

“Gebed is om aan die deur te klop; geloof is om te verwag dit sal oopgaan”. - WJ Harley -

2 September 2012

Verjaardae 26 Augustus - 1 September 2012 Ons wens graag die volgende lidmate geluk met hul verjaardag

26

Marisha Bekker, Ethan Bloem, Mignon Hough, Olaf Larson, Johan Minnaar, Heinz Neethling

27

Joey Bothma, Stefan Colyn, Delara Crouse, Sandy Rheeder, Pieter Scholtz, Bernhard Siebrits, Percy van Staden

28

Milena Barkhuizen, Werner Barnard, Apie de Jager, Riel de la Bat, Racheal Hoffman, Ina Jansen, Pieter Koster, Marina Kotzé, Riaan Meyer, Alet Mostert, Lizanne Swart

29

Julian Dreyer, Hannelie Gerdener, Lizelle Larson, Faan Grundling, Drikus Kriek, Johan le Roux, Dieter Matzner, Werner Pansegrouw, Magdalena Potgieter, Vener van der Westhuizen

30

Ria de Clercq, Wico Ehlers, Frans Gouws, Pieter Meiring, Pieter Nel, Anna Young

31

Charlotte Bosman, Deon Craffert, Reinhardt Deppe, Franco Gouws, Piet Louw, Tobie Louw, Jean-Louis Strydom,

01

Shirley Boucher, Albertus de Beer, Maryna du Plessis, Jocus du Plooy, Francois du Toit, Angus Fletcher, Isabella Grobler, Maryke Herbst, André Laäs, Hanlie Lombard, Marina Mentz, Ericka Reyneke, Helene van Dyk, Marcus van Staden

Stellastraat 158 Waterkloof 0181

Bankbesonderhede: Rekeningnaam: Tjekrekening no:

Erediensversorgers Koördineerder - Lynette Ferreira - Sel 073 184 0970

08:30

10:00

18:00

Lynette Ferreira (Koördineerder) Cecile Ziervogel Gustie van der Vyver Johan Minnaar Magdaleen du Plooy Elma de Bruin Sannie Gerber Susan Gerber Miranda Naudé

Andries Pretorius (Koördineerder) Nico Mans Graad 7

Teo Bosman (Koördineerder) Anton Mathey

Deurdiens 08:30

10:00

Hennie en Ina de Wet

Graad 7’s Minée Heyns Christa Venter

www.stellastraat.co.za ABSA NG Suidoos-Pretoria 540580022

Tel: 012 460 8570 Faks: 012 346 2701 Email: admin@stellastraat.co.za

Hierdie nuusbrief is geborg deur Sardaville Vakansieplaas Jou naweek-wegbreekbestemming! www.sardaville.co.za - 012 426 3460

Aankondiginge 26 Augustus 2012  
Aankondiginge 26 Augustus 2012  

Aankondiginge 26 Augustus 2012

Advertisement