Page 1

Aankondiginge 21 Augustus 2011

Kyk wyd vandag! By Stellastraat hoef jy nie vreeslik wyd te kyk om te sien hoe mense uitreik nie. Ons glo nie dat jy uitreik net wanneer jy by ʼn projek van die gemeente betrokke is nie. Ons reik uit waar ons werk, waar ons leef. Dis mos wat ons bedoel as ons sê dat ons vrygemaak is om lig te lewe, sodat ons kan dien. In dieselfde asem is ons as gemeente betrokke by ʼn klomp vennote wat rondom ons ook ʼn verskil maak. Ons help hulle omdat hulle, daar waar hulle is, hard werk om iets van God se koninkryk sigbaar te maak. Ons is deel van die proses, deur hulle van hulpbronne te voorsien: finansies, benodigdhede, tyd, mense. In Sunnyside, Danville, Marabastad, Mamelodi, Brooklyn, oral rondom ons is mense besig om uit te reik na ander. Ons wil dankie sê dat jy daarmee help. Dankie dat jy in jou alledaagse take sensitief is vir die nood om jou en hand uitreik. Dankie dat jy die gemeente se projekte ondersteun deur ons te help met finansies, klere, kos, tyd en energie. Die Uitreikkoevert wat saam met die aankondiginge uitgedeel word, is om jou te help om ʼn finansiële bydrae te maak tot ons projekte en vennote. As jy op ʼn ander manier ook betrokke wil raak, moet jy met ons kom gesels. Op Stellastraat se webblad is ʼn uiteensetting van waar ons betrokke is, en hoe jy betrokke kan raak. Kyk by http://stellastraat.co.za/ hoe-werk-ons/. Volgende Sondag, 28 Augustus is Uitreiksondag, wanneer ons by ʼn paar van ons vennote gaan kuier. Ons wil jou uitnooi om volgende Sondag saam met ons te kom en te kom sien waar daar gewerk word. Ons gaan kuier by Harmonie Oord, VGK MamelodiOos, in Soweto by die Kontekstuele Bediening (11 September), Stellastraat Faith Community en ons gaan straatskoonmaak. Skryf jou naam op die lyste in die binnehof as jy wil saamkom!

Wees versigtig met Job As daar nou een boek is waaruit met groot versigtigheid aangehaal moet word, is dit die boek Job. Dit is 'n boek wat eintlik nie verse moes gehad het nie, want dit is die teks van 'n groot drama en dit moet as geheel gelees en verstaan word. Net so min as wat jy vandag na 'n drama kan gaan kyk, pouse uitstap en dan sê jy verstaan wat die drama sê, kan jy dit met Job doen. Dit is 'n eensitting boek. Dit is 'n moeilike boek. Neem die volgende in ag wanneer jy die boek lees: Die boek is 'n drama met Job as hoofkarakter. Die karakters is fiktief, maar die saak waaroor dit gaan, raak ons almal. Hoekom gebeur slegte goed met mense? Is daar 'n antwoord op die vraag? Vanaf hoofstuk 4-27 is hy in gesprek met Elifas, Bildad en Sofar. Hulle stry heeltyd oor waarom hy wat Job is, so swaar kry. Die drie slim menere, soos Job op 'n plek na hulle verwys, sê hy moet net sy sonde bely dan sal dit beter gaan. Hy hou vol dat hy onskuldig is. Ironies genoeg maak hulle dieselfde denkfout. Hulle dink agter elke ramp of slegte ge-beurtenis moet daar 'n verkeerde daad sit wat deur God gestraf word. In die tweede deel van die drama is die gesprek tussen Job en God. Hierdie reeks gesprekke help Job om te verstaan dat dinge nie so eenvoudig is nie. Hy en sy vriende was almal verkeerd! Aan die einde in die ontknopingstoneel kry Job darem tog 'n regmerkie omdat hy eerlik was met sy soeke na 'n antwoord. Die vriende word berispe oor al die onsin wat hulle gepraat het. Die verbitterde Job van die openingstonele is nou stil. Hy sit sy hand op sy mond en erken dat hy nie weet nie. Die boek Job is juis daarom verpligte leesstof vir alle Christene. Dit kan net goed wees om te weet dat ons nie weet nie. As jy meer wil weet, kom gesels saam by Bybel in ons lewe! Woensdag 19:00 of Sondag 19:00 in die konsistorie.

Welkom nuwe dooplidmate Lara-Lee en Janke-May du Preez word vanoggend by die 2e diens deur ds Fouché de Wet gedoop. Geluk aan Jan-Hendrik en Luzane en familie


Bladsy 2

Eredienste Tye

Jeuggroepe

21 Augustus 2011

28 Augustus 2011

08:30 - Erediens

James Kirkpatrick

Tienie Bosman

10:00 - Eerediens

Fouché de Wet

Anton Pienaar

3 jaar tot Graad 0

3 jaar tot Graad 0

Peter Maruping

Peter Maruping

Marina de Wet

James Kirkpatrick

Stevan Botma

Willem Nicol

10:00 - Kleuterkerk 15:00 - Stellastraat Faith Community 18:00 - Erediens 18:00 - Adoramus

21 Augustus 2011 Juniors 10:00

Bybellees

Seniors 18:00

Bybellees

Verbintenisgroep 18:00

“Oor lyding”

Voorbidding ...    

 Chris Maas van Mackenziestraat 456A, 012 460 4901  Thys Hechter van Queens Cresent 404A Jeanette Loubsher van Huis Herfsblaar Nola van der Merwe van Matroosbergweg 93, 012 460 3285 Lottie Engelbrecht van Huis Frans Boshoff 1, 012 460 4233 Nerina Scholtz van Don Rose Woods 6, 012 991 5670

Gebedsgeleentheid elke Woensdagaand 18:30 in die kapel Anton Pienaar 083 458 8712

Voorbidding en Intersessie

Gedenkdiens vir Kobus Daar vind Saterdag 27 Aug 11h30 in die kapel ‘n gedenkdiens plaas vir Kobus Geldenhuis wat onlangs in die Amerika oorlede is.

Donderdae 09:00 Susan Gerber 012 460 5507 Elke Saterdag 07:30

Meditasie en Kontemplasie in die konsistorie Willem Nicol 0839667831

Mistieke momente in die Nuwe Testament Dinsdagaand praat Willem Nicol in die kapel oor mistiek in die Nuwe Testament. Mistici is persone wat soek na ‘n bewustelike en persoonlike ervaring van God. Wie is mistici en hoe word ‘n mens een? Hoe lyk so ervaring van God? Willem is besig om ‘n boek hieroor te skryf en gaan vertel hoe hy die mistieke oomblikke in die Nuwe Testament sien en verstaan. Dinsdag 19h00 in die kapel. Almal welkom!

Nagmaal 11 September Die nuwe datum vir die derde kwartaal se Nagmaal-geleentheid is 11 September 2011. Die kerkraad maak opnuut verskoning dat die Nagmaal van 14 Augustus nie plaasgevind het nie. Ons soek skuiling by die wete dat ons ‘n Christelike kerk is, en vind troos in die tweelingwete, die Christelike kerk se kernbesigheid is om vergifnis te leef en te verkondig.

Nominasies vir die kerkraad Tydens Dinsdag se kerkraadsvergadering word die kerkraad vir 2011/2012 verkies. Elkeen van die Diensgroepe nomineer drie lede vir die kerkraad, maar dan is daar nog ses lede wat deur die gemeente of die kerkraad self genomineer kan word. Nominasies kan tot net voor die vergadering aan die skriba van die kerkraad, dr Johan Dill, gegee word.


Bladsy 3

Diensgroepvergaderings en byeenkomste KERKRAAD Vergadering Die kerkraad vergader op Dinsdag 23 Augustus om 19:00 in die konsistorie. Haal agendas af in houtvakkies asb.

Werkswinkels Skrifmeditasie: 25 Aug Gebed van die hart: 1, 8 en 15 Sept Donderdagaande om 19:00 in die kapel. Gratis en geen vooraf aanmelding nodig.

ADMINISTRASIE Rommel Baie dankie aan almal wat dit moontlik gemaak het om ‘n goeie verkoping te kon hou. Volgende verkoping 7 September. Aangesien die lente in die lug is, en daar dalk ge”spring clean” gaan word, vra ons dat die oortollige goed wat uitgegooi gaan word, na die kerk gebring word. Ons voorrade is min en die kopers is baie. Daar is ‘n groot behoefte aan mansklere en –skoene. Enige iets is baie wekom.

UITREIK

TOERUSTING

ONDERLINGE SORG Vinknes Val en Ronelle Burger is uiteindelik ingeburger in hulle nuwe tuiste. Hulle het nou nesgeskop en bly baie lekker in Huis 51, St Peters Garden Estate, hoek van Jacqueline en Winifred Yellstraat, Garsfontein. Hulle nuwe landlyn is 012 348 5341.

Gee-jou-Gawe Omgeegroep Waardevol vir Jesus-Poppies Ons soek asb. hulp met die verpakking van ons gebreide poppies op Woensdag, 24 Aug 2011 om 10:30. Baie dankie aan almal wat ons poppie-projek steun en behulpsaam is op welke wyse ook al. Dit word opreg waardeer. Vir enige navrae kan julle vir Ina Burger kontak by 072 623 4700 of Mariette Fourie 083 226 3152. Tabita Naaldwerkklasse Ria Pretorius wil graag persoonlik die dame, wat ’n elektriese naaimasjien aan Tabita geskenk het bedank. Kontak haar asb by 012 460 0969. Die kragkabel van die masjien was nie aangeheg nie en word benodig.

Soos ek dit sien … “LEER ONS DAN NOOIT NIE!”

- Tienie Bosman

Sondag 14 Augustus 2011 was die 50ste herdenking van die bou van die Berlynse muur. Die muur wat Oos- en Wes-Duitsland van mekaar geskei het, die muur wat families en vriende van mekaar geskei het, die muur wat lewens vernietig het (136 mense het tussen 1961 en 1989 gesterf in ‘n poging om oor die muur te klim). Met die herdenking het mnr Klaus Wowereit, burgemeester van Berlyn, die volgende gesê: “Dit is ons verantwoordelikheid om dié herinneringe lewend te hou en aan toekomstige geslagte oor te dra sodat sulke ongeregtighede nooit weer herhaal sal word nie”. En tog hou ons nie op om mure te bou nie!

wat sy pa laat bou het.

Natuurlik is nie alle mure sleg nie. Daar is mure wat ons laat veilig voel. Nehemia wou die volk Israel help om die mure van Jerusalem te herbou sodat die tempel beskerm kon word en daarmee saam sodat hulle in vrede en veiligheid hulle godsdiens kon beoefen. Ons het ook veiligheidsmure nodig.

Die kerk moet ook hand in eie boesem steek en nadink oor goeie en slegte grense. Het die kerk nie mure opgerig om mense se skuldgevoelens te versterk nie? Om mense te weerhou van nagmaal (die maaltyd van versoening) – was dit nie ‘n onmenslike muur nie? Is die kerk nie meesters daarin om mure te bou tussen verskillende generasies en selfs verskillende geslagte nie en is daardeur nie eintlik families opgebreek nie?

Mure doen skade wanneer mense verhinder word om verhoudings met mekaar te beleef. In die aangrypende film “The boy in the stripped pajamas” word die verhaal beskryf van ‘n Duitse seun wat vriende raak met ‘n Joodse seun. Die enigste probleem is die “grense” wat deur grootmense opgerig is (die drade van die konsentrasiekamp) wat maak dat hierdie twee seuns se verhouding sukkel om te groei. Dan besluit hulle om hierdie grens oor te steek en die tragiese gevolg is dat die Duitse seun saam met Joodse maat in ‘n gaskamer sterf

Dit is dan dat ‘n mens wonder watter grense/mure het ons as ouers opgerig wat die lewe vir ons kinders eintlik moeiliker maak en watter mure/grense is daar om hulle te beskerm? Byvoorbeeld, is ons siening oor naaktheid ‘n goeie grens of nie? Pik Botha skryf in die By dat die gevare/grense waarmee hy groot geword het naamlik die Katolieke, Kommuniste en die Beatles toe op die oueinde nie sulke groot gevare was nie. So kan elkeen van ons seker van “onnodige mure” nare verhale vertel.

In Stellastraat sou ons wou beleef dat die mure wat daar wel is, gesonde mure is. Maar die res moet ons ook maar probeer afbreek. Die subtitel van die film “The boy in the stripped pajamas” is “Lines may divide us but hope will unite us”. Mag geloof, hoop en liefde ons help om die regte mure af te breek en die regte mure te bou!


Bankbesonderhede: ABSA, Takkode 334 745, Rekeningnaam: NG Suidoos-Pretoria, Tjekrekeningno: 540580022 Stellastraat 158 Waterkloof 0181

Tel: 012 460 8570 Faks: 012 346 2701 Email: admin@stellastraat.co.za

www.stellastraat.co.za

Dankie aan die Erediensversorgers Adoramus 18:00

DAG EN DATUM

08:30

10:00

18:00

Sondag 21 Augustus

Lynette Ferreira (Koördineerder) Sakkie Perold Kotie Perold Danie Swart Miranda Naudé Mari Kirkpatrick Johan Minnaar

Andries Pretorius (Koördineerder) Sarita Maree Graad 5 leerlinge

Lukas van der Westhuizen (Koördineerder) Anton Mathey

Koördineerder moet mandjie in kapel plaas en na die diens verwyder asseblief

Herman Combrink (Koördineerder) Elma de Bruin Miranda Naudé Francois Fouché Sakkie Perold Kotie Perold Susan Gerber Sannie Gerber

Charl Crouse (Koördineerder) Rianna Gerber Graad 4 leerlinge

Zak Lombaard (Koördineerder) Teo Bosman

Koördineerder moet mandjie in kapel plaas en na die diens verwyder asseblief

Aan diens: Lynette Ferreira Sel 073 184 0970 Tee na albei dienste Sondag 28 Augustus Aan diens: Herman Combrink Sel 083 458 9270 Tee na albei dienste

Teeskink

Deurdiens 08:30

Na 1ste diens

Na 2e diens

Vandag

Oasis Omgeegroep

Rachel Combrink T-Girls Deon en Denise Olivier

28 Aug.

Vinknes

Annelise Coetzee en familie

10:00

Vandag

Hennie en Ina de Wet

Theunis en Marieta Steyn

28 Aug

Jan en Antoinette Meyer

Maryna du Plessis Nerina Scholts

Verjaardae 21 - 27 Augustus 2011 Ons wens graag die volgende lidmate geluk met hul

Baie dankie Denina Bernard vir die blomme

21

Nico Grobler, Maché Hatting, Rozanne Henning, Jakes Jacobs, Jeanne-Louise Lamont, Annette Potgieter

22

Hein Barnard, Rina Crafford, Ruth Raath

23

Susan Botma, Markus Colyn, Johnny Duncan, Lorraine Ehlers, Ilse Greeff, Adelhart Kruger, Wim Slabbert, Lynette Stellaard, Elsa Terblanche, Liesl van Biljon, Nico van der Dussen, Nita Vorster

24

Bertus Boshoff, Michael du Toit, Zak Lombaard, Sannie van der Poll, Petro van Dyk

25

Wilmien Engelbrecht, Cas Labuschagne, Izak Loots, Annalien Moolman, Elsa Odendal, Gerhard Prinsloo, Hannalilne Roux, Gustie van der Vyver, Celesté van der Watt, Marí Venter

26

Marisha Bekker, Ethan Bloem, Mignon Hough, Olaf Larson, Chris Maas, Johan Minnaar, Johann Minnaar, Heinz Neethling Joey Bothma, Stephan Colyn, Delara Crouse, Sandy Rheeder, Bernard Siebrits, Percy van Staden

27

Hierdie nuusbrief is geborg deur Sardaville Vakansieplaas Jou naweek-wegbreekbestemming! www.sardaville.co.za - 012 426 3460

Aankondiginge 21 Augustus 2011  
Aankondiginge 21 Augustus 2011  

Aankondiginge 21 Augustus 2011

Advertisement