Page 1

Aankondiginge 12 Augustus 2012

Dopelinge Liané Azette en Ettienne de Wet word vanoggend deur ds Tienie Bosman gedoop. Baie geluk aan Ettienne en Vanessa.

Uitreiksondag 26 Augustus Stellastraat is ’n uitreikende gemeente, maar op Sondag 26 Augustus fokus ons op ons betrokkenheid in die wêreld met al die seer. Ons gaan die geleentheid kry om by ons vennote uit te kom en saam met hulle te kuier.

Bybel-in-onslewe Dr James Kirkpatrick hervat weer die reeks oor die Klein Profete op Sondagaand 19 Augustus om 19:00 na die aanddiens en word herhaal om 10:00 op Woensdag 22 Augustus 2012.

Daar is “Uitreikkoeverte” beskikbaar sodat ons ook met ons geld hierdie projekte kan ondersteun.

Predikante Spanbou Die Ringsitting is so pas verby en die predikante het saam met Lynnwood, Universiteitsoord en Andrew Murray nagedink oor watter tendense hulle in die gemeenskap raaksien. Die leraars gaan van Maandag tot Donderdag by San Lameer verder hieroor nadink (en probeer gholfspeel en kuier).

Kursus in Verbintenisverdieping Vir drie Donderdagaande om 19:00 in die binnehof, is daar ’n kort kurus in “Verhoudingsverdieping” wat deur Joke Nicol aangebied word (30 Augustus, 6 en 13 September). Kontak asseblief die kerkkantoor of vir Joke (072 544 6901).

Eredienstye

Die Vinknes Die Vinke kom bymekaar op Woensdag 15 Augustus om 09:45 in die Raadsaal en Claudi Opperman kom met ons gesels. NB: Onthou asseblief blikkie Perskes en Appelkooskonfyt.

19 Augustus 2012

26 Augustus 2012

08:30 - Erediens

Anton Pienaar

Fouché de Wet

10:00 - Eerediens

Tienie Bosman

James Kirkpatrick

10:00 - Kleuterkerk

3 jaar tot Graad 0

3 jaar tot Graad 0

15:00 - Stellastraat Faith Community

Peter Maruping

Peter Maruping

James Kirkpatrick

Tienie Bosman

Anton Pienaar

Stevan Botma

Tye

18:00 - Erediens 18:00 - Adoramus


“Gebed van die Week”

uit

DIE GROOT GEBEDEBOEK

Gebed vir Vrouedag God my Moeder, U beskerm u kinders soos ‘n hen haar kuikens, U ken die harte van almal - ook dié van ‘n vrou. Daarom kom ek na U, want ek bloei vir die vroue van my land. Ek krimp ineen oor die statistiek wat ek in koerante lees: Ons liggame word verneder en ons menswees geminag. Ons kinders word misbruik. Baie van ons worstel om ‘n bestaan te maak in ‘n manswêreld. Ons voel weerloos en uitgelewer. U het gesê dat, soos ‘n vrou wat nooit die kinders wat sy in die wêreld gebring het, vergeet nie, so vergeet U ons nie. U het ons name op u handpalms gegraveer. Daarom dra ek vanmôre aan u liefdevolle versorging op ... elke vrou en elke jong dogter wat verkragting of seksuele misbruik moet verwerk; elke vrou wat verbale en fisieke geweld verduur; elke vrou wat weet dat die MI-virus in haar liggaam skuil; elke enkelvrou wat haar kinders alleen moet grootmaak; elke moeder wat haar huis in die donker oggendure moet verlaat om te gaan werk en wat bekommerd is oor die veiligheid van haar kinders; elke bekwame vrou wat in die werkplek oor die hoof gesien word omdat sy vrou is;

elke eensame ouma wie se kinders haar vergeet het. Baie dankie dat ons as vroue na U kan kom met ons eiesoortige probleme, omdat ons weet dat U lyding geken het en ons kan help om die onreg om te keer. Leer ons om trots te wees op ons liggame omdat ons liggame ons menswees is. Leer ons in u vroulike wysheid om as vroue op te staan vir wat ons toekom, en om soms “nee” te sê. Help ons om na mekaar uit te reik en mekaar te ondersteun. God, U weet dat ons behoeftes is om in vennootskap met alle mans saam te lees. Bevry die vroue en die mans van hierdie land om dit te kan doen, want ons is álmal na u beeld geskape.

Amen - Frances Klopper -

“Bid-in-Jesus-se-Naam beteken dat Hy ons gedagtes so vul dat ons niks anders wil vra nie as wat Hy graag sou wil gee.” - Samuel Ridout -

Verjaardae 12 - 18 Augustus 2012

19 Augustus 2012

Ons wens graag die volgende lidmate geluk met hul verjaardag

Erediensversorgers

12

Cheyenne Barnard, Elsabé Cloete, Alta Erasmus, Jacques Lombaard, Rena van Niekerk, Abraham van Rooyen

13

Vonnie Coetzee, Inge Lambrechts, Fritz Pienaar, Dawn Taljaard, Laetitia van der Linde

14

André du Plessis, Ossie Gerber, Annatjie Joubert, Anneke Lamont, Richard Leach, Petro Mennen, Anton Pienaar (jnr), Johan Rademeyer, Timu Wassenaar Michélle Fourie, Stefan Minnaar, Louise Olivier, Hennie Uys, Chané van Aardt, Rickus van Staden, Jamie Wannenburg

15 16

Imme Kromhout, Anri Rossouw, Wessel Smit, Louise van Niekerk, Louis van Wyngaard, Christiaan van Zyl, Marna Zühlsdorf

17

Annamie de Wit, MC Engelbrecht, Hilmar Jansen, Anton Mathey, Almari Munnik

18

Johan Billman, Louisa Botes, Bremien de Jager, Jan Grabie, Rita Grimsehl, Ansie Janse van Rensburg, Nicolai Sevenster, Ewalda Steyn, Carin van Aswegen, Edna Viljoen,

Stellastraat 158 Waterkloof 0181

Bankbesonderhede: Rekeningnaam: Tjekrekening no:

08:30

10:00

18:00

Hennie de Wet (Koördineerder) Danie Swart Sakkie Perold Kotie Perold Magdaleen du Plooy Cecile Ziervogel Johan Minnaar Miranda Naudé

Charl Crouse (Koördineerder) Martha Kok Graad 1

Edward Leach (Koördineerder) Anton Mathey

Deurdiens 08:30

10:00

Kobus en Margie Kleynhans

Gr 1’s Minée Heyns

www.stellastraat.co.za ABSA NG Suidoos-Pretoria 540580022

Tel: 012 460 8570 Faks: 012 346 2701 Email: admin@stellastraat.co.za

Hierdie nuusbrief is geborg deur Sardaville Vakansieplaas Jou naweek-wegbreekbestemming! www.sardaville.co.za - 012 426 3460


Aankondiginge 12 Augustus 2012  

Aankondiginge 12 Augustus 2012

Aankondiginge 12 Augustus 2012  

Aankondiginge 12 Augustus 2012

Advertisement