Page 1

Aankondiginge 14 April 2013 Bybel-in-ons-lewe - Die sagte stemme in Konings Op die oog af is Konings ‘n boek wat die geskiedenis van die konings van Israel en Juda vertel. Daar word vertel wat elke koning gedoen het, en of hy ‘n goeie of ‘n slegte koning was. Dit sorg nie altyd vir vreeslike opwindende leesstof nie. Maar, daar word ook ‘n ander storie in Konings vertel. ‘n Storie met ‘n stem wat saggies praat en vertel van die gevare van magsmisbruik en hoe konings die pot soms missit. Die stem gebruik humor en ironie om te vertel hoe God uiteindelik op ander maniere moet werk om Sy volk te help, omdat die konings dit nie doen nie. Die stem wil mense waarsku om nie te veel op prinse te vertrou nie, maar om te werk vir waarheid en geregtigheid. In hierdie kwartaal se Bybel-in-ons-lewe gaan ons na die sagte stemme in Konings kyk. Die reeks van 4 geleenthede skop vanaand af, om 19:00 in die konsistorie, en word Woensdag 17 April om 09:00 herhaal. Die besprekings word gelei deur Fouché.

OUERS@JEUGGROEPE Baie dankie vir elke ouer wat die belang van julle kind se geloofsvorming besef. Die kerk se jeuggroepe het maar net agt en ‘n half uur per jaar die geleentheid om met jongmense oor hulle ervarings van God te gesels – die res is in die hande van die ouers! Ten spyte van hierdie min tyd, wil die gemeente kwaliteit tyd aan die jongmense gee. Daarom is ons so dankbaar vir elke jeuggroepleier wat Sondag vir Sondag met die jongmense gesels oor hulle geloofsreis. Ons wil graag hê dat ouers ook iets van die jeuggroepe sal ervaar en daarom gee ons 3 keer per jaar vir ouers die geleentheid om saam met hulle kinders by die jeuggroepe uit te kom. Volgende Sondag 21 April is dan so ‘n geleentheid. Na die 2de diens in die oggend kry die ouers van kinders in die laerskool die geleentheid om die groepleier te ontmoet en ook ‘n groepbyeenkoms by te woon. Die ouers van kinders in die hoërskool (tot en met gr 10) kom na die aanddiens in die jeuggroepe bymekaar. Op hierdie manier kan ons mekaar aanmoedig – ouers vir groepleiers en groepleiers vir ouers. Ouers is welkom om Tienie te kontak oor enige iets rakende die jeuggroepe.

Baie Welkom! Suzaan Grace Esterhuyse word vanoggend by die 2de diens deur Fouché de Wet gedoop. Baie geluk aan Bernard en Susan en al die familie.

Dis tyd vir Operasie Restourasie! Ons gemeente wil ‘n span stuur om die naweek van 26-28 April in Mamelodi te gaan bou en breek. Ons beplan om die kleuterskool van VGK Mamelodi-Oos op te knap – ons wil ‘n nuwe klimraam bou, verfwerk doen en ‘n klompie opvoedkundige speelgoed maak wat kinders se ontwikkeling kan aanhelp. Ons gaan die Vrydag- en Saterdagaand by die kerk slaap, maar as jy net vir ‘n dag of ‘n oggend wil kom help, is jy welkom! Ons soek mense wat wil verf (op mure en gesiggies), houtwerk wil pleeg en mense wat handig is met tuinwerk. Maar ons sal enigiemand vat! Ons sien baie uit na ‘n goeie naweek saam met ons bure in Mamelodi. As jy op enige manier kan help, skryf asseblief jou naam op die lys in die binnehof, of praat met Fouché.

Kerkkuier - Leraarswyk 1 James Kirkpatrick Alle lidmate in James se leraarswyk wat se vanne begin met G, H en I word genooi om Donderdagaand 18 April om 19:00 saam te kom kuier in die binnehof. Laat weet asseblief die kerkkantoor (012 460 8570) as jy dit gaan bywoon sodat eetgoed bestel kan word.

Die Vaardigheidsentrum skop af Ons begin weer op Donderdag 9 Mei met ons vaardigheidsklasse wat in samewerking met Beam Africa aangebied word. Basiese rekenaarvaardigheid, kookvaardigheid en geletterdheidskursusse is beskikbaar. Die kursusse kos elk R200 en duur vir ongeveer 20 weke. Vul asseblief ‘n registraievorm in en gee dit in by die kerkkantoor.


Jeuggroepe

Eredienste Tye

14 April 2013

21 April 2013

08:30 - Erediens

EJ Leach

James Kirkpatrick

10:00 - Eerediens

Fouché de Wet

Fouché de Wet

10:00 - Kleuterkerk

3 jaar tot Gr 0

3 jaar tot Gr 0

15:00 - Stellastraat Faith Community

Peter Maruping

Peter Maruping

18:00 - Erediens

Marina de Wet

Tienie Bosman

18:00 - Adoramus

Stevan Botma

Anton Pienaar

Orrelis by oggenddienste Anneke Lamont

14 April 2013 Juniors 10:00

Skop af vir 2e kwartaal

Seniors 18:00

Skop af vir 2e kwartaal

Verbintenisgroep 18:00

Oor die owerheid

Musiekbegeleier by aanddiens Marina de Wet

Voorbidding ... Henna van Wyngaardt van Garsfontein 175 012 460 3840, gaan vir heupoperasie Huibrecht Walker van Rigellaan 161, 012 460 8412 Sanet Groenewald van Frankstraat 321, 071 294 2261 Elize Böhmer van Maraisstraat 388, 071 294 2261 Pieter Olivier van Bitstraat 392, 012 460 9314

Oorlede ...

Weet ons regtig wat dit verg om Jesus voluit en enduit te volg? God se genade is gratis, maar nie goedkoop nie. Dis nie 'n vinnige winskopie nie, maar 'n duur geskenk wat alles van ons vra - omdat God alles vir ons gegee het. Die vraag is nie of ons glo nie, maar hoe ons doen wat Christus van ons vra. Hoe vaar ons geloof te midde van die storms en stroomverstellings van ons tyd?

Donderdae 09:00 Susan Gerber 012 460 5507

Stilword met skrif en gebed van die hart in die konsistorie

Ben Alberts ‘n oud lidmaat van Stellastraat is oorlede.

Wat dissipelskap kos : genade wat alles van jou vra - Dietrich Bonhoeffer (Da-BON)

Voorbidding

Elke Saterdag 07:30

Freda Jansen van Rensburg van Victoriastraat 349 is oorlede. Ons dink aan Nancy Blomerus en al die familie.

Gemeentebiblioteek

Gebedsgeleentheid

Wynand Burger 0834447848 Sarie Potgieter 0823772060

In teenstelling met die 'goedkoop genade' van sondevergifnis sonder enige eis van ingrypende leefstylaanpassing was Bonhoeffer se vertrekpunt 'duur genade' : 'n lewe van gehoorsame dissipelskap wat uit vergifnis voortvloei en in 'n innige verbintenis uitgeleef word. Die verband tussen gehoorsame dissipelskap en vryspraak op grond van geloof word weerspiëel in die struktuur van die boek. Daar is talle nuwe, asook 'n paar ou uitdagings, wat Christene en die kerk in Suid-Afrika in die gesig staar en wat dieselfde getroue gehoorsaamheid aan die evangelie verg as ons die behoeftes van die samelewing wil dien.


Diensgroepvergaderings en byeenkomste ADMINISTRASIE Vergadering NB: Die Diensgroep Administrasie se vergader van 16 April 2013 SKUIF na 7 Mei 2013 om 19:00 in die konsistorie, omdat die ge-ouditeerde finansiële state eers einde April beskikbaar sal wees.

TOERUSTING Vergadering Die Diensgroep vergader op Dinsdag 16 April 2013 om 19:00 aan huis van Johann Wannenburg te St Patricksstraat 261, Muckleneuk. Let asb op na die nuwe adres!

Biblioteek Stella Tydskrifbank Kom deel in die uitruil van tydskrifte, of kom bederf jouself en vat vir jou een. Waar? Mandjie wat oorloop in die biblioteek!

Vergadering Die Diensgroep vergader op Dinsdag 23 April 2013 om 19:00 in die raadsaal.

EREDIENS Vergadering Die Diensgroep vergader op Dinsdag 23 April 2013 om 19:00 in die konsistorie.

ONDERLINGE SORG Vinke Die Vinke kom bymekaar op Woensdag 17 April 2013 om 09:45 in Fouché se kantoor. EJ Leach kom met ons gesels. NB: Onthou asseblief Appelkooskonfyt en Boeliebeef.

Bladsy 3

UITREIK GJG-Omgeegroep Die Gee-jou-gawe-Omgee-groep kom Woensdagoggend 09:30 in die biblioteek bymekaar vir ‘n gewone werksessie. Almal welkom.

Soos ek dit sien … WAT SIEN JY IN MENSE? Vir iemand wat nog nie baie kere suid van die Jukskeirivier was nie, was hierdie vakansie ‘n wonderlike ervaring. Ina en myself het die besondere geleentheid gehad om saam met vriende die suide van Frankryk te besoek en wat ‘n ervaring! Provence is die deel van Frankryk wat bekend is vir sy lavender-lande en wingerde. Dit is ook die deel van Frankryk wat op ‘n stadium in die geskiedenis oorweeg was om eerder weggegee te word (Orange is aan Holland gegee) en selfs Spanje is oorweeg (St Maires). En tog is hierdie die gebied waar die pous kom wegkruip het toe die politieke onrus in Italië te veel geword het (Avignon 1813-1839). Een van die plekke wat ek seker nooit sal vergeet nie, is die kamer waar Van Gogh in die psigiatriese afdeling van St Paul hospitaal in Saint Rèmy gebly het (18891890). Terwyl jy daar staan en sy verhaal lees, besef jy hierdie is die plek wat hom geïnspireer het om in 2 jaar 150 skilderye te skilder waaronder “Starry, starry night” die bekende een is. Was hy mal? Hoekom het hy hier geland? Wat het hy verkeerd gedoen? Gegee die feit dat die behandeling oënskynlik baie wreed was – eers in ‘n klein badjie koue water waar hulle jou tot by die skouers onder die water in druk en met ‘n deksel toemaak en daarna in dieselfde tipe badjie maar die keer met warm water. Een ding is seker, as ek nie voor die behandeling mal was nie – sou ek beslis na die behandeling van my kop af gewees het. Maar nie Van Gogh nie. Hy skilder. Van Gogh wou baie graag van Arles ‘n kunstenaarsmekka maak. So nooi hy sy kunstenaarsvriend Paul Gauguin in Desember 1888 uit om die potensiaal van Arles te kom ervaar. Oor die potensiaal van Arles het hierdie twee

- Tienie Bosman vriende so verskil dat hulle in ‘n “straatgeveg” betrokke geraak het. Na die geskreeuery so erg geraak het, het Van Gogh sy oor afgesny en in die hospitaal beland. Hier het dr Félix Rey hom besoek en hom na die psigiatriese afdeling van die hospitaal in Saint Rèmy laat oorplaas. Ek is nie ‘n kunstenaarkenner nie, maar dit wat my geweldig geraak het, was om te sien hoe Van Gogh homself in ander raakgesien het. Hy het na mense gekyk en dan homself met hierdie mense geïdentifiseer. Byvoorbeeld: In die Pieta is hy Jesus wat deur Maria vasgehou word; in die opwekking van Lasurus is hy Lasurus wat deur Jesus opgewek word en dan my gunsteling – die barmhartige Samaritaan. Van al die karakters in die verhaal kies hy om die verwonde een te wees. Die een wat deur ‘n vreemdeling versorg word. Wat presies Van Gogh se geestelike toestand was, weet ek nie. Wat ek van hom waardeer, is sy vermoë om in ander homself raak te sien en telkens te erken dat hy ‘n behoefte aan versorging het. Is dit nie iets waarna ons almal verlang nie, maar ons weet net nie hoe om dit te verwoord nie? Stellastraat wil graag ‘n gemeente wees waar mense versorg voel. Kom ons doen moeite om na mekaar uit te reik. Kom ons doen moeite om in mekaar die “versorger” raak te sien. Kom ons begin sommer by tee na die erediens. Kuier met iemand en sien in hom/haar die “versorger”. O ja, en moenie die Gemeentefees van 26 Mei vergeet nie!


“Gebed van die Week”

uit

DIE GROOT GEBEDEBOEK

Lofgebede uit die derde wêreld ... Dit is met u voete wat ek loop, o God van my lewe. My liggaam wat hier beweeg, is u werktuig, tot u eer. U dink in my gedagtes. Dit is u stem wat oor my lippe sing. U skoonheid is voor my en u skoonheid volg my. Bo my en langs my fladder die vlinder van u nabyheid.

Op my pad is U om my en in my. In my jeug ontdek ek dit. In my ouderdom vergeet ek dit nie. Daarom stap ek die voetpad van my lewe met vreugde want U het dit reeds vir my uitgetrap. Gebed van die BURINDI-CHRISTENE

Amen

“Hy wat bid soos hy moet, sal alles doen om te leef soos hy bid.” - Benjamin Franklin Verjaardae 14 - 20 April 2013 Ons wens graag die volgende lidmate geluk met hul verjaardag

14

15

16

17

Bianca Brandt, Marie de Klerk, Johann du Pisanie, Elizabeth du Preez, Willie Geyer, Ronel Havenga, Frans le Roux, André Louw, Marie Siebrits Chriséle du Preez, Hannatjie Hurter, Derrick Pienaar, Jaco van der Walt, Thénell van der Westhuizen, Christine van Zyl Annamarie Boer, Vanessa de Wet, Uys Grimsehl, Liana Gunter, Susan Louw, JP Maree, Jean-Pierre Roux, Susanna van Blerk, Danella van Zyl, Altus Viljoen Fanna Bresler, Lynette de Lange, Antoinette Minnaar, Melissa von Berg, Charl Wilken

18

Susan Colesky, Anneliese Goslin, Rein Hulme, Marliné le Roux, Terien Richter, Ronel Roeloffze

19

Zettie Campher, Francois Castelyn, Nico Erasmus, Luan Swart, Mienke van Zyl

20

Kiara du Preez, Emile Fourie, Marié Geldenhuys, Marina Heyns, Donald Oosthuizen, Floris Venter

Stellastraat 158 Waterkloof 0181

Bankbesonderhede: Rekeningnaam: Tjekrekening no:

21 April 2013 Erediensversorgers Koördineerder - Hennie de Wet - Sel 083 306 1830 08:30

18:00

Hennie de Wet Andries Pretorius (Koördineerder) (Koördineerder) Gustie van der Vyver Charl Crouse Johan Minnaar Graad 4 leerlinge Magdaleen du Plooy Elma de Bruin Sannie Gerber Susan Gerber

Teo Bosman (Koördineerder) Anton Mathey

Deurdiens 09:00

10:00

18:00

Leon en Maryke Herbst

Gr 4’s Wilhelm en Sanet Groenewald

Gr 10/1’s Johann Wannenburg

Baie dankie Nancy Blomerus vir die blomme

www.stellastraat.co.za ABSA NG Suidoos-Pretoria 540580022

10:00

Tel: 012 460 8570 Faks: 012 346 2701 Email: admin@stellastraat.co.za

Hierdie nuusbrief is geborg deur Sardaville Vakansieplaas Jou naweek-wegbreekbestemming! www.sardaville.co.za - 012 426 3460

Aankondiginge 14 April 2013  

Aankondiginge 14 April 2013