Page 1

Aankondiginge 13 April 2014

Christene se belangrikste fees Goeie Vrydag en Opstandingsondag is met goeie reg die Christendom se belangrikste herdenkingsdae.

Danielle Anne Barnard

Die betekenis van die Christelike geloof word in die Paasnaweek die helderste en suiwerste uitgebeeld. Die palmkruisie wat jy vandag ontvang, word vandeesweek, ook genoem die heilige week, jou metgesel. Elke keer as ons die kruisie sien of hanteer, herinner dit ons aan die onvoorwaardelike genade wat God vir ons in Christus gebring het.

Philip Jakobus Kotze

Vrydag bring ons die kruisies erediens toe en plaas die kruisie dan in die kollektebord. Soos Hy hom onvoorwaardelik vir die mensdom gegee het, onderneem ons om dieselfde gesindheid te kweek. Die kollekte wat jy Vrydag sou saambring na die erediens, kan jy gerus aan iemand wat dit nodig het en wat oor jou pad kom, gee. Vir Vrydag se erediens, 09:00, trek ons donkerkleurige klere aan. Die somberheid van die dood word gedemonstreer in ons kleredrag. Daar sal ook geen blomme Vrydag in die Nagmaaldiens wees nie. Die musiek sal ook die sombere gebeure van die kruisiging vertolk. Sondag kom ons almal met wit klere kerk toe. Wit is die simbool van lewe. Lewe wat deur Christus vir ons moontlik gemaak is. Op Paassondag is die toon van ons erediens lig en vrolik.

Mia Pretorius

Baie welkom! Vanoggend word 3 babatjies gedoop. Baie geluk aan Neil en Inge Barnard, Kobus en Nina Kotze en Bartel en Ronél Pretorius en hulle families.

Musiek wat Jesus se lyding vertel Soos verlede jaar het ons nie vanjaar ‘n Paassangdiens nie, maar is die geleentheid vervang met ‘n Paaskonsert op die Donderdagaand voor Goeie Vrydag. Die musiek van die Paaskonsert, wat deur topmusikante uitgevoer word, is alles Paasmusiek. Kaartjies vir die geleentheid kan by Webhelp op die internet gekoop word, of die aand by die deure. Dit is ’n geleentheid wat ons nie behoort mis te loop nie!


Jeuggroepe

Eredienste 13 April 2014

20 April 2014

08:30 - Eerediens

Anton Pienaar

Paassondag

10:00 - Erediens

Marina de Wet

09:00

10:00 - Kleuterkerk

3 jaar tot Gr 0

Geen

15:00 - Stellastraat Faith Community

Peter Maruping

Peter Maruping

18:00 - Erediens

Fouché de Wet

Geen

18:00 - Adoramus

Tienie Bosman

Anton Pienaar

Tye

13 April 2014 Juniors 10:00

Ouers@Jeuggroepe Joh 3:1-17 “Ek is God se plandraer”

Seniors 18:00

Ouers@Jeuggroepe Mat 6:5-13 “Halla Pa (gebed)

Verbintenisgroep - 18:00

Voorbidding ...  Kobus Colyn van Kingswood Village C5/11, 012 348 7591  Wilma Griesel van 11e Straat 23, 012 460 5304  Pieter du Toit van Oaktreelaan 35, 012 460 8914  Theunis Bester, pa van Lelané Basson van 3e Straat 17, 012 362 0620  Regardt Verster van Sandfordstraat 296, 012 347 1685

So werk die gemeentebiblioteek Daar is Sondae na albei dienste iemand op diens. Kom vra gerus. Ons verwelkom ook voorstelle en skenkings. Boeke is gerangskik volgens breë onderwerpe en dan alfabeties volgens skrywers. Cd's en DVD's is in kategorieë verdeel. Daar is 'n lêer met lyste volgens onderwerpe, outeurs en titels. Ouers moet asseblief saam met kinders kom en verantwoordelikheid neem vir wat die kinders kies. - Om 'n boek of dvd uit te neem, vul asseblief die kaartjie in en plaas in die houer. - Leentyd is 'n maand en boeke kan hernu word. - Dagboeke kan vir 'n jaar uitgeneem word.

DOOPGESPREK Ons kwartaallikse doopgesprek vind plaas op 9 en 11 Mei 2014. Hierdie gesprek is vir enige iemand wat oor die doop wil nadink. Dit is veral vir voornemende doopouers wat in April tot Julie wil doop. Kontak asseblief die kerkkantoor (012 460 8570).

Publieke vakansie– en skoolvakansiedae As gevolg van die baie skoolvakansiedae tussen die publieke vakansiedae in April, is die kantoor vanaf Maandag 28 April tot Vrydag 2 Mei gesluit.

Ouers val weer in Dit is weer ouers@jeuggroepe vandag! Al die ouers word gevra om net na die erediens by hulle kinders by die Jeuggroepe aan te sluit. Dit is belangrik dat ons oor die kwartaal wat verby is reflekteer en dat ons die tweede kwartaal met sy baie langnaweke saam bedink.

Musiekfees op 14 Mei

-

EREDIENSTYE NB: Die volgende 3 Sondae is net een oggenddiens om 09:00 in die kerk en die Adoramusdiens om 18:00 in die kapel.

Moenie van ons konsert van ligte klassieke en populêre musiek vergeet nie! Op 14 Mei gaan dit ‘n fees van die allermooiste musiek wees deur van ons land se beste kunstenaars. Die geleentheid gaan in die kerkgebou plaasvind. Kaartjies vir die konsert kos R100 per persoon en is by die kerkkantoor beskikbaar. Die kunstenaars tree gratis op en help daarmee om fondse bymekaar te maak vir die kerkgebou in Bangkok.


Gebeure in die Diensgroepe Taakgroep vir Diensverhoudinge Die Taakgroep vir Diensverhoudinge vergader in die week in die konsistorie met al die Diensgroepe oor die Evalueringsgesprekke. Dit is noodsaaklik dat AL DIE LEDE van die onderskeie Diensgroepe die gesprekke bywoon.

Bladsy 3

GJG-Omgeegroep Die GJG-Omgeegroep kom weer eerskomende Woensdag om 09:30 bymekaar in die biblioteek. Ondersteun ons gerus. Ons handgemaakte kaartjies is besonders uniek en goedkoop. Vaardigheidsklasse Die kookklasse begin Donderdag 8 Mei 2014 om 15:00. Inskrywingsvorms by die kerkkantoor beskikbaar.

Uitreik Bevrore kos Die vrieskaste is leeg. Ons wil graag die voorraad aanvul. Polistireenborde is beskikbaar in die portaal en kombuis. Blikkies-Sondag Baie dankie aan almal wat onthou het om verlede Sondag blikkieskos te bring. Dankie dat jy ‘n verskil maak. Die blikkieskos word na Vosstraat geneem.

Onderlinge Sorg Vinknes Die Vinknes kom bymekaar op Woensdag 16 April 2014 om 09:45 in die konsistorie. Ds Tienie Bosman kom met ons gesels. NB:

Onthou asseblief blikkie appelkooskonfyt en boelie beef. Ronelle Burger 073 172 7309.

Soos ek dit sien …

“Die kruis drup nie heunig nie” Die plasebo-effek is ’n bekende en goed nagevorsde verskynsel. Medisyne wat eintlik nie behoort te werk nie, werk omdat die pasiënt glo dit werk. Ek het dit die vakansie weer gesien met ons kleindogters. Janelle stamp haar bobeen potblou teen die tafel, maar dit help as ons ’n ‘Hallo Kitty’ pleister op die bloukol plak. So kry ’n lekkertjie dit ook reg om trane op te droog. Kritici van godsdiens maak dikwels die bewering dat geloof in God en alles wat daarmee saamgaan eintlik net ’n soort plasebo verskynsel is. Neem nou byvoorbeeld die belofte van die hemel. Dit is niks anders as die lekkertjie wat die trane laat opdroog nie. Dit help mense met hulle seer. So kry hulle dit reg om bo-oor en verby die seer te kyk na die eendag wanneer alles sal reg wees. In plaas daarvan om hier en nou te leef, word mense deur godsdiens gelei om hierna-

maalsmense te word. Eendag in die hemel sal God ons trane afdroog. Is dit so? Deel die Christelike geloof lekkertjies uit vir mense wat huil? Lydenstyd help ons om hierop te antwoord. Die verhaal van Jesus is alles behalwe ‘n soet suikerklontjie vir mense met hulle seer. Dit is nie ’n verhaal vir eendag in die hemel nie. Dit is vir hier en nou, want dit vertel ons van die radikale identifikasie van God met mense se seer. Hy plak nie pleisters en deel lekkers uit nie. Hy ly saam en ter wille van mense. Spurgeon het gesê: “Die kruis drup nie van heuning nie, maar van bloed.” Waar is God as ons seerkry? By ons. In ons lyding. Dit is die genesende balsem vir ons wonde. - James Kirkpatrick


“Gebed van die Week”

uit

DIE GROOT GEBEDEBOEK

In elke uur van afskeid ... Here Jesus, u graf en u kruis was nie die laaste woord oor U nie. Dankie dat die donkerte van ons ellende ook nooit die laaste woord oor ons is nie, omdat U uit liefde vir ons gesterf, én opgestaan het! U weet dat die lewe ‘n manier het om ons te breek, sodat ons nooit weer dieselfde kan wees nie. Maar dankie, Here Jesus,

dat U in staat en gewillig is om óf ons situasie óf onsself so te verander dat ons bokant die donkerte en verdriet kan uitkom, wel met die merktekens van die kruis aan ons, maar tog ook met iets van die heerlikheid van u opstandingslewe in ons.

Amen Willie Jonker

“Gebed beweeg die Hand wat die wêreld beweeg.”

- John Wallace-

20 April 2014

Verjaardae 13 - 19 April 2014

Baie geluk aan almal wat verjaar! 13

Anton Ackermann, Tiaan de Kock, Karen Germishuys, Yvette Greeff, Spencer O’Neill, Martin Potgieter, Wilmie Regenass, Drinette Rogers, Petra van Basten

14

Bianca Brandt, Marie de Klerk, Johann du Pisanie, Elizabeth du Preez, Willie Geyer, Ronel Havenga, Frans le Roux, André Louw, Reneé Pienaar, Marie Siebrits

15

Chriséle du Preez, Derrick Pienaar, Jaco van der Walt, Thénell van der Westhuizen, Christine van Zyl Annamarie Boer, Vanessa de Wet, Uys Grimsehl, Liana Gunter, Susan Louw, JP Maree, Jean-Pierre Roux, Susanna van Blerk, Danella van Zyl, Altus Viljoen

16

17

Fanna Bresler, Louis Burger, Lynette de Lange, Antoinette Minnaar, Melissa von Berg, Charl Wilken

18

Susan Colesky, Anneliese Goslin, Rein Hulme, Marliné le Roux, Terien Richter, Ronel Roeloffze

19

Zettie Campher, Francois Castelyn, Franco de Jager, Nico Erasmus, Maryke Janse van Rensburg, Swannie Swanepoel, Luan Swart, Mienke van Zyl

Stellastraat 158 Waterkloof 0181

Bankbesonderhede: Rekeningnaam: Tjekrekening no:

Paassondag Erediensversorgers Koördineerder -

09:00

Hennie de Wet (Koördineerder) Gustie van der Vyver Johan Minnaar Magdaleen du Plooy Elma de Bruin Sannie Gerber

Deurdiens 09:00 Leon en Maryke Herbst

Baie dankie Renske Biddulph vir die blomme

www.stellastraat.co.za ABSA NG Suidoos-Pretoria 540580022

Hennie de Wet - Sel 083 306 1830

Tel: 012 460 8570 Faks: 012 346 2701 Email: admin@stellastraat.co.za

Hierdie nuusbrief is geborg deur Sardaville Vakansieplaas Jou naweek-wegbreekbestemming! www.sardaville.co.za - 012 426 3460

April 13  

Aankondiginge 13 April 2014

April 13  

Aankondiginge 13 April 2014

Advertisement