Page 1

Aankondiginge 3 Junie 2012 Gemeentefees “Suid-Afrikaanse Superhelde� Die vure brand en die potte prut! As jy nog nie jou ete-kaartjies gekoop het nie, kan jy dit deur die loop van die oggend by die Kaartjie-kiosk koop.


Jeuggroepe

Eredienste Tye

10 Junie 2012

3 Junie 2012

10 Junie 2012

08:30 - Erediens

Geen

Marina de Wet

10:00 - Eerediens

James Kirkpatrick Gemeentefees

Fouché de Wet

10:00 - Kleuterkerk

Geen

3 jaar tot Graad 0

15:00 - Stellastraat Faith Community

Geen

Peter Maruping

18:00 - Erediens

Geen

James Kirkpatrick

Willem Nicol

Stevan Botma

18:00 - Adoramus

Juniors 10:00

Mat 5:13-16 “Sout en lig”

Seniors 18:00

Rom 12:14; Ef 4:22-24 “Wolf in skaapklere”

Verbintenisgroep 18:00

“Oor lyding

Voorbidding ...  Huibrecht Walker van Rigellaan 161, 0124608412  Baba van Francois en Marina Pienaar van 20ste Straat 72,      

0124603963 Annalien van der Neut van Plastonstraat 807 Marí Basson van Upper Waterkloof 12, 0124603514 Dr Swanie Swanepoel van Upper Waterkloof 6, 0124605431 Gerty Coetzee van Machteld Postmus 111, 0124604085 Heinrich Regenass van 16e Straat 25, 0124602580 Klasie Jooste van Clublaan 178, 0123466125

Gebedsgeleentheid Voorbidding Donderdae 09:00 Susan Gerber 012 460 5507

Enige een welkom om saam te kom bid!

Oorlede ...

Elke Saterdag 07:30

Die broer van Hennie Smit van Albertstraat 286. Ons innige meegevoel aan hom en die familie

Waar kom ons koekies vandaan wat ons elke Sondag eet? Dit is ‘n volhoubare werkskeppingsprojek onder leiding van Betsie Dreyer, Maatskaplike Werker in die Claremont/Booysens en Danville area. Ons verkoop al 10 jaar koekies.

Meditasie en Kontemplasie in die konsistorie Willem Nicol 0839667831

’N DIEPER DORS – ERVAAR DIE SPIRITUALITEIT VAN JOHANNES Dis die titel van ’n boek van Willem Nicol wat pas by CUM verskyn het. Die uitgewer en Willem hou ’n boekbekendstelling op Dinsdagaand 12 Junie om 19:00 in ons kapel.

Nie net het die vrouens geleer van koekie-bak nie, maar hulle het ook geleer van: 1 Besighiedsbeginsels. 2 Opstel van begroting/finansiële beplanning. 3 Navrae te doen waar bestanddele teen die beste pryse aangekoop kan word. 4 Higiëne. 5 Produk te lewer waarop hulle trots kan wees. 6 Opleiding aan ander vrouens. 7 Werkskepping aan ander vrouens, bv smeer van koekies.

Willem sal praat oor die interessante vraagstukke in die wetenskaplike benadering tot dié Evangelie, en veral oor hoe ons die hart van hierdie Evangelie kan verstaan en ervaar. Getekende eksemplare teen afslag beskikbaar (R100). Verversings en geskenkpakkies geborg deur die uitgewer. Almal welkom. Geen vooraf aanmelding nodig.

Baie, baie dankie aan Stellastraat gemeente wat ons ondersteun! Betsie Dreyer (0723471687)

Wegbreeknaweek 19 - 21 Oktober 2012 Die tent, karavaan– en waentjie-bewoners daag die chalet-bewoners uit vir wie die meeste en beste gees het!

Sterkte - 2 Anton’s


Diensgroepvergaderings en byeenkomste KERKRAAD

UITREIK

Vergadering Die kerkraad vergader op Dinsdag 12 Junie 2012 om 19:00 in die konsistorie.

GJG-Omgeegroep Daar is ‘n gewone werksessie op Woensdag 6 Junie 2012 om 09:30 in die Kaartjie-Aksielokaal.

ADMINISTRASIE

Ondersteun ons asseblief tydens teedrink Sondae-oggende na albei eredienste. Ons het baie goedkoop handgemaakte kaartjies vir alle geleenthede.

Rommel Volgende verkoping is 6 en 7 Junie 2012. Groot behoefte vir wintersklere en veral ou komberse in die koue wat nou op ons is. Daar is ook ‘n groot vraag na babaklere. Alles welkom!

ONDERLINGE SORG Omgeegroepe Die koördineerders van die Diensgroep se onderskeie Omgeegroepe kom om 19:00 op Maandag, 11 Junie 2012 in die konsistorie bymekaar.

TOERUSTING Fliekbespreking Op 13 Junie om 19:00 in die binnehof bespreek Fouché die fliek “The Descendants”.

Bible Church Bangkok “Dear my friends, How are you? How was your Sunday service at church? We are still praying for some of people who did not come to church for long time such as Phu's family, Mark and his wife, Tip and Tong. Please keep them in your prayer. God encouraged me to preach on forgiveness brings peace and reconciliation last Sunday. His word is working in me to leave everything with God. I am praying for everyone listened that word will learn hot to live peace in God. F or this week please pray for;

Bladsy 3

2. pray for our church people will get good jobs for themselves and pray for their financial for children to pay for school next month. 3. and please continue pray for our church building that God will prepare it because we feel that God wants us to move and rent some where else. Thank you so much for your kindness to pray for us and your faithful to support us financial monthly. May God bless you richly. pastor Ben and Ong”

Volledige inligting volgende week rondom die Danville/Claremont uitreik op 17 Junie 2012

1. our weekly cell groups that God will bring all cell members join us. Pray for our time will build one another in the Lord.

Soos ek dit sien … SA SUPERHELDE – WAT MAAK VAN JOU ‘N HELD? Ons gemeentefees se tema is “SA Superhelde”. Dit het my laat wonder – kry jy gewone helde en dan kry jy “super” helde? Wat maak van jou ‘n gewone held en wat maak van jou ‘n “super” held? Dit lyk my die een ding wat helde en heldinne (super of te nie) ingemeen het, is dat ‘n held nie ‘n held wil wees nie. Wanneer iemand vooraf besluit om ‘n held te wees, is so ‘n persoon gewoonlik “vol van homself”. Helde is gewone mense wat buitengewone dapperheid aan die dag lê, sonder dat hulle dit beplan het. Die situasie waarin hulle hulle dapperheid toon, is onbeplan en op die ingewing van die oomblik. Soos ‘n pa wat in die kake van ‘n krokodil spring sodat die krokodil sy kind los; of ‘n seun wat sy pa vasgryp sodat sy pa nie ‘n bespotting van homself by ‘n rugbywedstryd maak nie. Maar wat van hulle wat ongesiens hulle werk doen – ondankbare werk wat niemand wil doen nie, maar tog noodsaaklik is? Is hulle nie ook helde nie? Verlede week word ek uitgeroep na ‘n noodgeval. Die paramedisie en polisie is voor my daar. Nadat ek ‘n rukkie met hulle gesels het en hulle bedank het vir hulle spoedige optrede, vra die polsieman vir my “Pastor, will you please pray for us?” Vir my om in Engels te bid is beslis ‘n heldedaad en ek belowe om by die huis vir hulle te bid. “No, would you please pray now for us” en uit die stemtoon kan ek nie net die

- Tienie Bosman

erns van die versoek nie, maar ook die behoefte en opregtheid agterkom. Toe ek klaar gebid het (moet asseblief nie vra om die gebed weer te herhaal nie) sit twee polisiemanne hulle trane en afvee – in my oë twee superhelde vir wat hulle doen en omdat hulle erken hulle het die Here nodig. Oppad na my skoonouers ry ons altyd by die Danie Theron Monument (tussen Fochville en Potchefstroom op die Johannesburgpad) verby. Ek weet hy is ‘n Boereheld, maar hoekom? Danie Theron (9 Mei 1872 tot 5 September 1900) kan met reg die “Vader van die Verkenningskommando” genoem word. In die Tweede Boere Oorlog was hy die hoof van die Theron Verkenningskommando (TVK). Die TVK was die 1ste verkenningskommando om van FIETSE gebruik te maak. Op 25 Februarie 1900 met die slag van Paardeberg het Danie Theron twee keer deur die Britse linies gesluip - een keer om nuus van genl Piet Cronje uit te neem en die tweede keer om nuus terug te bring. Lord Roberts het £1,000 op Danie Theron se kop gesit en op 5 September 1900 is hy by Gatsrand (6 km noord van Fochville) doodgeskiet. Danie was ‘n vermoënde prokureur en het sy eie praktyk in Krugersdorp gehad en tog het hy sy lewe gewaag vir ‘n vrye republiek. Kom ons vier vandag ons helde en heldinne. Mag hulle ons aanspoor om liefde te leef!


“Gebed van die Week”

uit

DIE GROOT GEBEDEBOEK

Laat my liefhê met ú liefde ... Here, U wat hierdie mense liefhet

wat ek as skynheilig beskou -

wat ek nie kan verdra nie,

open tog my oë en my hart.

U wat die harte verstaan van hulle

U ken my beter as wat ek myself ken;

wat ek nie kan begryp nie,

U het my liewer as wat ek myself het ...

U wat die innerlike worsteling ken

Here! Leer my liefhê met u liefde.

van hulle wat ek ignoreer,

Geneviéve Graves

Amen

U wat die goeie motief sien in mense se optrede

“Gebed vra meer insette van die hart as van die tong”. - Adam Clarke -

10 Junie 2012

Verjaardae 3 - 9 Junie 2012 Ons wens graag die volgende lidmate geluk met hul verjaardag

03

Mignon Erasmus, Johann Fischer, William Francis, Lieze Heyns, Madé Hugo, Rudi Jansen, Louruh Schultz, Martin Willemse Michael van der Sandt, Matthys Wessels

04

Albert Alberts, Delene Strydom, Kristie van Riet, Marinda van den Berg, Eunice van Niekerk

05

Isabel Davis, Geert de Wet, Nelia Vlok, Ammie Stiglingh

06

Wilma Botha, Ken Craig, Teo Louw, Willem Pienaar, Su-Marí Roux, Marius van Jaarsveld, Liezel van Niekerk

07

Vita Bell, Kobie Botha, Theunis de Jongh, Zottie de Villiers, Corné Grobler, Estiaan Kriek, Fransie Pienaar, Jaco van Heerden, Ingrid Wassenaar

08

Michael Arndt, Simeon Kruger, Piet le Grange, Janie Marais, Luka Oberhoulzer, Carole Pretorius, Elmarie Pretorius, Stefann Pretorius

09

Leon Botha, Isabella de Wet, Morné Engelbrecht, Johngeorge Landskron, Anria Oltman, Austin Schreiber, Richard Steyn, Marnú Swanepoel, Seugnet van der Merwe, Elissa van Zyl

Stellastraat 158 Waterkloof 0181

Bankbesonderhede: Rekeningnaam: Tjekrekening no:

Erediensversorgers Koördineerder - Nickie Combrink 083 680 6229 08:30

10:00

18:00

Faan Grundlingh (Koördineerder) Miranda Naudé Magdaleen du Plooy Susan Gerber Sannie Gerber Gustie van der Vyver Elma de Bruin Francois Fouché

Nickie Combrink (Koördineerder) Willie Louw Graad 6

Edward Leach (Koördineerder) Anton Mathey

Deurdiens 08:30

10:00

Hennie en Ina de Wet

Gr 5’s Helena Landskron Erna Botha

www.stellastraat.co.za ABSA NG Suidoos-Pretoria 540580022

Tel: 012 460 8570 Faks: 012 346 2701 Email: admin@stellastraat.co.za

Hierdie nuusbrief is geborg deur Sardaville Vakansieplaas Jou naweek-wegbreekbestemming! www.sardaville.co.za - 012 426 3460

Aankondiginge 3 Junie 2012  
Aankondiginge 3 Junie 2012  

Aankondiginge 3 JUnie 2012

Advertisement