Page 1

Aankondiginge 30 Oktober 2011

Fees van Genade! Op 30 Oktober deser vier Christene uit die gereformeerde tradisie dwarsoor die wêreld as’t ware hulle kerk se verjaarsdag. Die gereformeerde tradisie het bykans 500 jaar gelede ontspring toe persone soos Calvyn en Luther ‘n beweging laat ontstaan het wat daarvan oortuig was dat die genade van God die middelpunt van die Christelike geloof is. Die Hervormingsfees wat jaarliks einde Oktober dwars oor die wêreld gevier word, is waarskynlik dié geleentheid wat gereformeerde Christene opnuut aan mekaar bind. In Stellastraat kan ons nie anders as om heelhartig daamee saam te leef nie. Elke gerefomeerde behoort op dié dag saam met ander gereformeerdes in ‘n erediens te wees. Om saam met medegelowiges hulle erfenis en hulle identiteit te bevestig en te vier. Ons noem dit graag die Fees van Genade. Soos gewoonlik, gaan ons ook Nagmaal gebruik. Nagmaal is die feesmaal en middelpunt van ons identiteit. Dit is ook die geleentheid waartydens ons elkeen ‘n spesiale jaarlikse Dankfeesbydrae kan maak. Onthou om jou dankfeeskoevert na die erediens te bring.

en .... Piekniek soos in die ou dae! Die Junior en Senior Jeuggroepe gaan aanstaande Sondag ‘n propperse piekniek hou. Soos in die ou dae! Dit pas perfek in by die tema van die dag: Die Fees van Genade. Net na die die 10:00 en die 18:00 eredienste, sluit die Jeuggroepe hulle bedrywighede vir die jaar af. En dan gaan hulle kuier-kuier piekniek hou in die lushof.

Het Paulus vir Jesus weerspreek? “Paul was the first corruptor of the doctrines of Jesus” het Thomas Jefferson gesê. Dit is jammer dat Paulus ooit gebore is, het George Bernard Shaw bygevoeg. Talle uitwysings is reeds gemaak van hoe Paulus van Jesus sou verskil. Dat Paulus allerhande vermanings gemaak het, wat Jesus nie gedoen het nie. Byvoorbeeld oor die gedrag van vroue en homoseksuele mense. Dat Jesus ‘n besliste etiese gedrag van mense verwag het, maar dat Paulus meer oorgeleen het na die begrip “genade”. Dit is egter nie wat ons van Paulus geleer het nie. Om die waarheid te sê, Christene is oortuig daarvan dat Paulus dié sendingdissipel van Jesus was. Dat hy wat Paulus was, die evangelie van Jesus verpak het vir die wêreld buite Israel. En dat hy op geen manier die woorde of gedagtes van Jesus weerspreek het nie. Wie en wat was die mens Paulus? Ons praat Woendagoggend 09:00 en Sondagaand 19:00 oor die mens Paulus. Beide aanbiedings is in die konsistorie.


Bladsy 2

Eredienste Tye

Jeuggroepe

30 Oktober 2011

6 November 2011

08:30 - Erediens

James Kirkpatrick

Tienie Bosman

10:00 - Eerediens

Tienie Bosman

James Kirkpatrick

3 jaar tot Graad 0

3 jaar tot Graad 0

15:00 - Stellastraat Faith Community

Peter Maruping

Peter Maruping

18:00 - Erediens

Fouché de Wet

Fouché de Wet

18:00 - Adoramus

Anton Pienaar

Willem Nicol

10:00 - Kleuterkerk

30 Oktober 2011 Juniors 10:00 Piekniek en braai

Luk 15:11-32 Die verlore seun

Seniors 18:00 Piekniek enbraai

Gen 12:1-3 “My eie reis - Die einde is ook die begin”

Verbintenisgroep 18:00

“Vir oulaas”

Voorbidding ...

  

 Moreen Ochse van Eenheid 61, Newlands-park, 012 365 2102  Luther van Zyl van Bogeystraat 61, 012 460 2532 Luther Bezuidenhout van Huis Johannes Postmus 104, 082 928 1905 Mari Basson van Upperwaterkloof 12, 012 460 3514 Bill Bramley van Verbiniastraat 78, 012 361 4701

Gebedsgeleentheid Voorbidding en Intersessie Donderdae 09:00 Susan Gerber 012 460 5507 Elke Saterdag 07:30

Meditasie en Kontemplasie in die konsistorie Willem Nicol 0839667831

Verbintenis vir Gr 11’s en mylpaal vir Gr 7’s

Skouerskuur Hierdie kwartaal is daar net Skouerskuursessie per leraarswyk.

een

Donderdag 3 November is dit al die lidmate wat in . Enige lidmaat in Menlopark wat graag ‘n sessie wil bywoon, maar wat om een of ander rede nie die voriges kon bywoon nie, is welkom. Laat weet asb net die kerkkantoor voor Woensdag, 26 Oktober. Ons gee eet- en drinkgoed - kom net asseblief en gesels saam oor “Hoe sorg ons vir mekaar”. In die binnehof van 19:00 tot 20:00.

Sondagaand 6 November kry 41 jongmense geleentheid om hulle aan die Christelike kerk en Stellastraat Gemeente te verbind. Die geleentheid vind gedurende die aanddiens 18:00 plaas. Tradisioneel gesê: hulle gaan belydenis van geloof aflê. Op diesefde dag, in die 10:00 diens, is daar ‘n spesiale sermonie vir die graad 7’s. Hulle het het ook ‘n belangrike mylpaal in geloofsopvoeding bereik. Hulle voltooi die juniorfase.


Bladsy 3

Diensgroepvergaderings en byeenkomste ADMINISTRASIE Kerkraad Die kerkraad vergader op Dinsdag 8 November om 19:00 in die konsistorie. Rommel Volgende verkoping 2 November. Voorrade nou min. Enige-iets is welkom.

VGK Mamelodi Die VGK by Mamelodi wil in November ‘n groot snuffelmark hou. As jy enige huishoudelike toebehore, rekenaars of sporttoerusting het wat nie gebruik word nie en jy kan dit skenk, bring dit gerus kerk toe.

ONDERLINGE SORG UITREIK Gee-jou-Gawe Omgeegroep Ons kuier weer Woensdag 2 Novembersaam vir ‘n gewone werksessie in die biblioteek met die maak van Kers-etikette. Almal welkom!

Vergadering Die Diensgroep vergader op Dinsdag 1 November om 19:00 in die lushof.

TOERUSTING

Soos ek dit sien … ”

-


Bankbesonderhede: ABSA, Takkode 334 745, Rekeningnaam: NG Suidoos-Pretoria, Tjekrekeningno: 540580022 Stellastraat 158 Waterkloof 0181

Tel: 012 460 8570 Faks: 012 346 2701 Email: admin@stellastraat.co.za

www.stellastraat.co.za

Dankie aan die Erediensversorgers Adoramus 18:00

DAG EN DATUM

08:30

10:00

18:00

Sondag 30 Oktober

Faan Grundling (Koördineerder) Elma de Bruin Miranda Naudé Kotie Perold Sakkie Perold Magdaleen du Plooy Herman Combrink Susan Gerber Sannie Gerber Kotie Perold (Koördineerder) Sakkie Perold Danie Swart Susan Gerber Miranda Naudé Gustie van der Vyver Francois Fouché

Nickie Combrink (Koördineerder) Charl Crouse Alex Bosman Rianna Gerber Nico Mans Andries Pretorius Salie Joubert

Edward Leach (Koördineerder) Teo Bosman Martha Kok

Koördineerder moet mandjie in kapel plaas en na die diens verwyder asseblief

Sandra Vermeulen (Koördineerder) Andries Pretorius Graad 6 leerlinge

Martha Kok (Koördineerder) Imke Bolt

NAGMAAL

Aan diens: Nickie Combrink Sel 083 680 6229 NAGMAAL Sondag 6 November Aan diens: Sandra Vermeulen Sel 082 449 7193

Teeskink

Deurdiens 08:30

Stevan Botma sal self voorbereiding doen

Na 1ste diens

Na 2e diens

Vandag

Elma de Bruin Olaf en Lizelle Larson André en Annamaria Laäs

Francois en Phoebé Fouché Dalien Liebenberg Alet Vorster Rianna Gerber

6 Nov

Caritas Omgeegroep

Caritas Omgeegroep

10:00

Vandag

Hennie en Ina de Wet

Maryna du Plessis Nerina Scholtz

6 Nov

Doepie en Pop du Preez

Salie en Marlene Joubert

Verjaardae 30 Oktober - 5 November 2011 Ons wens graag die volgende lidmate geluk met hul verjaardag 30

Klasie Jooste, Helgard Muller

24

Anton de Klerk, Pieter Meiring, Reinette Mitchell, Hildegarde Roberts, Ilse Stellaard, Sarie van den Heever

25

Quintus de Flamingh, Marius du Preez, Dalene Fourie, Marlize Rabe, Hester Roodt, Nikolie Strydom, Monica van As, Roelien van der Neut, Chris van Zyl

26

Johan du Plessis, Marike Wegelin

27

Loïs Markram, Larla Meiring, Juan Swart

28

Elsa-Marie Coetzee, Madeleen du Preez, Stefan Erasmus, Jan Groenewald, Barbara Schwalb,

29

Uwes Lamprecht, Grethna le Roux, Anne-Cecile Mans, Alicia Pieterse, JD van der Merwe, Loraine van Zyl, Mariza Wessels

Hierdie nuusbrief is geborg deur Sardaville Vakansieplaas Jou naweek-wegbreekbestemming! www.sardaville.co.za - 012 426 3460

Aankondiginge 23 Oktober 2011  
Aankondiginge 23 Oktober 2011  

Aankondiginge 23 Oktober 2011

Advertisement