Page 1

Състояние на лейдите, умения и нива на 04.05.2014 в клуб РЕСПЕКТ АЛОРИС ниво

-25

Стил Креативност Отдаденост Красота Щедрост Лоялност

-230 -200 -201 -200 -194 -300

ЛЮСИЛ Ниво

-31

Стил Креативност Отдаденост Красота Щедрост Лоялност

-216 -185 -210 -221 -215 -348

stel4eto Ниво Стил Креативност Отдаденост Красота Щедрост Лоялност

-29 -215 -156 -171 -168 -158 -305

Arli Ниво Стил Креативност Отдаденост Красота Щедрост Лоялност

-28 -207 -155 -176 -150 -155 -300

НИКЕ Ниво Стил Креативност Отдаденост Красота Щедрост Лоялност

-26 -207 -164 -176 -155 -146 -300


Анна Белла Ниво Стил Креативност Отдаденост Красота Щедрост Лоялност

-26 -197 -156 -153 -128 -126 -168

К РИСТАЛ Ниво Стил Креативност Отдаденост Красота Щедрост Лоялност

-21 -152 -140 -114 -108 -98 -125

Izabel Baptista Ниво Стил Креативност Отдаденост Красота Щедрост Лоялност

-30 -206 -167 -177 -180 -180 -315

Notlikethat Ниво Стил Креативност Отдаденост Красота Щедрост Лоялност

- 30 -212 -150 -171 -168 -143 -300

Ивaнa Ниво Стил Креативност Отдаденост Красота Щедрост Лоялност

-29 -188 -149 -155 -155 -128 -192


Ana Djineva Ниво Стил Креативност Отдаденост Красота Щедрост Лоялност

-29 -162 -146 -138 -135 -134 -161

Zendaya855 Ниво Стил Креативност Отдаденост Красота Щедрост Лоялност

- 29 -203 -161 -171 -149 -147 -300

lekssi Ниво Стил Креативност Отдаденост Красота Щедрост Лоялност

-29 -216 -152 -170 -173 -140 -300

vasinka9889 Ниво Стил Креативност Отдаденост Красота Щедрост Лоялност

- 29 -207 -150 -174 -140 -126 -300

viffi Ниво Стил Креативност Отдаденост Красота Щедрост Лоялност

-28 -185 -153 -159 -149 -147 -300


Deirdre MacDwyer Ниво -28 Стил Креативност Отдаденост Красота Щедрост Лоялност

-218 -162 -179 -167 -126 -300

simona01 Ниво

-28

Стил Креативност Отдаденост Красота Щедрост Лоялност

-212 -146 -153 -140 -132 -300

Rodena Ниво

-28

Стил Креативност Отдаденост Красота Щедрост Лоялност

-171 -147 -149 -146 -144 -236

MABEL Ниво

-28

Стил Креативност Отдаденост Красота Щедрост Лоялност

-176 -138 -147 -143 -134 -300

nintendocat Ниво

-27

Стил Креативност Отдаденост Красота Щедрост Лоялност

-203 -137 -156 -126 -128 -300


Yasha Ниво

-27

Стил Креативност Отдаденост Красота Щедрост Лоялност

-185 -159 -180 -167 -159 -300

Zaphrina Ниво

-26

Стил Креативност Отдаденост Красота Щедрост Лоялност

-194 -150 -165 -141 -162 -296

МАМИЛАРИЯ Ниво

-26

Стил Креативност Отдаденост Красота Щедрост Лоялност

-188 -158 -174 -162 -146 -300

Violetka_ Ниво

-26

Стил Креативност Отдаденост Красота Щедрост Лоялност

-179 -141 -167 -128 -134 -254

Алисаан Ниво

-26

Стил Креативност Отдаденост Красота Щедрост Лоялност

-156 -140 -140 -134 -138 -300


Umut. Ниво

-25

Стил Креативност Отдаденост Красота Щедрост Лоялност

-129 -110 -125 -110 -101 -254

Каролайн Ниво Стил Креативност Отдаденост Красота Щедрост Лоялност

-25 -138 -108 -101 -84 -108 -162

felina_bs Ниво Стил Креативност Отдаденост Красота Щедрост Лоялност

-24 -195 -159 -159 -159 -159 -300

Kate_Beket Ниво Стил Креативност Отдаденост Красота Щедрост Лоялност

-24 -206 -149 -149 -116 -117 -272

Бинарна Т 3 Ниво Стил Креативност Отдаденост Красота Щедрост Лоялност

-24 -176 -123 -120 -102 -99 -249


bloom winx Ниво Стил Креативност Отдаденост Красота Щедрост Лоялност

-22 -150 -138 -141 -125 -125 -150

rozaliq001 Ниво Стил Креативност Отдаденост Красота Щедрост Лоялност

-22 -180 -155 -141 -146 -155 -171

ИВЕТО Ниво Стил Креативност Отдаденост Красота Щедрост Лоялност

-21 -149 -131 -129 -117 -113 -153

MiaBella Ниво Стил Креативност Отдаденост Красота Щедрост Лоялност

-20 -165 -155 -155 -146 -143 -180

Алекс 123 Ниво Стил Креативност Отдаденост Красота Щедрост Лоялност

-19 -140 -86 -86 -63 -75 -90


Анджела Кларк Ниво Стил Креативност Отдаденост Красота Щедрост Лоялност

-19 -155 -144 -143 -149 -144 -180

ГАЛИЯНА Ниво Стил Креативност Отдаденост Красота Щедрост Лоялност

-19 -116 -116 -104 -99 -99 -164

Elinceto Iv Ниво Стил Креативност Отдаденост Красота Щедрост Лоялност

-19 -167 -165 -165 -168 -168 -180

ღ ГАБИღ Ниво Стил Креативност Отдаденост Красота Щедрост Лоялност

-18 -141 -134 -134 -129 -126 -131

explanet Ниво Стил Креативност Отдаденост Красота Щедрост Лоялност

-18 -165 -129 -126 -125 -123 -180


_A_L_E_K_S Ниво Стил Креативност Отдаденост Красота Щедрост Лоялност

-18 -159 -153 -153 -155 -155 -180

ГУИНИВИЕР ниво

-17

Стил Креативност Отдаденост Красота Щедрост Лоялност

-174 -155 -155 -156 -156 -185

Akuma Ниво Стил Креативност Отдаденост Красота Щедрост Лоялност

-17 -212 -183 -182 -200 -186 -180

Mysrix Ниво Стил Креативност Отдаденост Красота Щедрост Лоялност

-16 -138 -135 -131 -131 -132 -90

Sitra Ahra Ниво Стил Креативност Отдаденост Красота Щедрост Лоялност

-16 -135 -132 -128 -132 -128 -89


.Д.А.Н.А.Я. Ниво Стил Креативност Отдаденост Красота Щедрост Лоялност

-16 -122 -120 -120 -117 -114 -105

малинка010 Ниво Стил Креативност Отдаденост Красота Щедрост Лоялност

-16 -114 -114 -113 -113 -104 -90

new profle Ниво Стил Креативност Отдаденост Красота Щедрост Лоялност

-14 -177 -155 -152 -156 -150 -90

mamacita buena Ниво Стил Креативност Отдаденост Красота Щедрост Лоялност

-13 -182 -155 -164 -165 -164 -95

Уменията в респект  
Уменията в респект  
Advertisement