Page 1

TABLEWARE COLLECTION


3

Letter from Director-General | Nagovor direktorja

Dear business partners, dear buyers,

Spoštovani poslovni partnerji, kupci!

This catalogue brings you a large selection of products from our tableware line, created by combining over 150 years of tradition and many years of glass-making expertise with an innovative approach and top-level technology.

Več kot 150 letna tradicija in dolgoletno steklarsko znanje z roko v roki z inovativnostjo ter vrhunsko tehnologijo prinašajo rezultat v obliki bogatega nabora izdelkov iz linije namiznega stekla, ki vam jo predstavljamo v aktualnem katalogu.

However, these products are just one part of the story that Steklarna Hrastnik can write with you, our business partners and buyers. We offer a one-stop shop service where we can act as your partner in developing your own line of products. Together we can bring an idea from the initial concept to the finished product, including decoration. The wide range of decoration services now includes organic dye decorations, where you can choose from eight colours. We also decorate complex glass shapes. We are offering you the opportunity to grow together as your brand develops. Our production capacities can be adapted to large and small batches alike.

A ti izdelki so le del zgodbe, ki jo lahko Steklarna Hrastnik zgradi skupaj z vami, našimi poslovnimi partnerji in kupci. Naša steklarna je lahko vaš partner pri razvoju vaše lastne linije izdelkov v okviru One stop shop storitve. Skupaj z vami lahko (z)gradimo izdelek od idejne zasnove do končnega produkta, kar vključuje tudi dekoracijo. Pestri izbiri storitev iz področja dekoracije pa smo dodali tudi dekoracijo z organskimi barvami - izbirate lahko med osmimi barvami, dekoriramo pa tudi kompleksne steklene oblike. Ponujamo vam roko, da z razvojem vaše blagovne znamke skupaj rastemo, kajti proizvodne kapacitete lahko prilagodimo tako manjšim kot večjih serijam oz. količinam.

The Steklarna Hrastnik products are distinguished by some of the purest glass in the world, which is very hard, has a crystal shine and does not contain heavy metals. As a result, our products are microwave safe and can be washed in the dishwasher with no visible signs of wear. For buyers and business partners, this is a guarantee that they have in their hands a technically perfect product of the highest quality with a long service life.

Izdelke Steklarne Hrastnik odlikuje tudi eno najčistejših stekel na svetu, ki je trdno, dosega lesk kristala in ne vsebuje težkih kovin. Zato lahko te izdelke peremo v pomivalnem stroju brez prask in uporabljamo v mikrovalovni pečici. Vse to je garancija za vas kupce in poslovne partnerje, da ste dobili tehnološko in kakovostno dovršen izdelek z dolgo življenjsko dobo.

At Steklarna Hrastnik we will carry on with ambitious work to pursue our goals with a special focus on buyers, the environment and our employees. We look forward to our future joint projects.

V Steklarni Hrastnik bomo tudi v prihodnje pri svojem delu ambiciozno sledili začrtanim ciljem, z velikim posluhom do kupcev, okolja in zaposlenih. Veselimo se prihodnjih skupnih projektov.

Sincerely,

S spoštovanjem,

Peter Čas, M.Sc General Manager of Steklarna Hrastnik d.o.o.

Mag. Peter Čas Generalni direktor Steklarne Hrastnik d.o.o.


Table of content | Kazalo Letter from Director- General | Nagovor direktorja

3

History | Zgodovina

6

Certifications | Certifikati

8

Decoration | Dekoracija

12

Karo

17

Crystal pattern Big karo

18 18

Butterly

19

Lines

19

Steps Stephanie

DRINKWARE Tumblers | kozarci Friends

19 20

16

Stephanie optic

21

16

Stephanie stripes

21

16

Brix

17

Honeycomb

17

Stephanie square

21

Moviestar

22

Rondo

22

Celsyum

23

Zip

24

Flora

24

Roseta

24

Maxim

25

Dalia

25

Dalia Seherezada

25

Amantea

26

Sodček

26

Jack

27

Speak

27

Geo

28

Frozen

28

Max

29

Tavola

30

Tavola bricks

30

Tavola honeycomb

31

Tavola karo

31

Tavola crystal tree

32

Tavola crystal lines

32

Tavola lines

33

Tavola steps

33

Impilabile

34

Impilabile honeycomb

34

Impilabile knit

34

Impilabile ice

35

Impilabile karo

35

Spirits

36

Tina

37

Polite

38

Mars

38

Praga

39

Golding

39

Lux

39

Willy

40


5

Beer mugs | vr훾i za pivo

41

Dessert bowls | sadne kupe

60

Europa

41

Max

60

Star

41

Hip

61

Berna clear

42

Rock

61

Berna

43

Stephanie

61

Tudor

43

Stephanie stripes

61

Carafes | karafe

44

Classico

62

Noum

44

Mars

62

Friends

44

London Caraf

45

Impilabile Dalia

62 63

Belgium Caraf

45

Dalia seherezada

63

Frak

45

Jugs | vr훾i

46

Friends

47

Bricks

47

Steps

47

Honeycomb

47

Karo

47

HOME & KITCHEN DECORATION

64

Kitchen jars | kozarci

64

Stephanie unsquare Happy

64 65

Giftware | darilni program Vases | vaze

66

Rondo

66 66

Lines

47

Rondo box

66

Max

48

Conic

66

Ben

48

Qube

66

Impilabile

49

Candleholders | sve훾niki

Impilabile optic

49

Digit

67 67

Impilabile knit

49

Trixy

67

Impilabile ice

49

Rondo

67

Impilabile karo

49

Carmen Flora

67 67

Roseta

67

Freedom

68 68

Impilabile honeycomb

49

Hot drinks | topli napitki

50

Mocca

50

Barchetta

51

Julia

52

Angelo

52

Monaco

52

Cezar

52

Chicago

52

Liberty

53

Items available per order

70

Geo

54

Tumblers | kozarci

70

Boston

55

Dessert bowls | sadne kupe

73

Dalia

55

Dalia Seherezada

55

Bowls | sklede Pots | skodelice

73 73

Venezia

56

Candleholders | sve훾niki

74

Vases| vaze

75

TABLEWARE ACCESORIES

57

Ashtrays | pepelniki

75

Bowls | sklede

57

Miscelaneus | razno

75

Puzzle

57 Reference items | exclusivity

76

Conversion factors | pretvorbeni faktorji

78

Stephanie

58

Sunrise

59

Elega

59

Depot Narvik

68

Ashtrays | pepelniki Standard

69 69

Rondo

69

Trio

69


6

History I Zgodovina

The beginnings of glass working in Slovenia date back to the early 17th century, to the “glažute” (from the German “Glashuette“) built in the forests. In the 18th century, based on the experience of the pioneering glass workers and the entrepreneurial spirit of several individuals, the predecessor of Steklarna Hrastnik was built some 30 km from the town of Hrastnik. Steklarna Hrastnik itself was founded in 1860. By the next decade, it had already developed into one of the largest glass factories in Austria-Hungary. Having introduced glass furnaces powered by producer gas in 1873, it was soon known as the most modern glass factory in the region. The first Steklarna Hrastnik production range comprised hollow glass products: glasses, bottles, and similar useful products, often painted or ground for decoration.

Steklarna Hrastnik 1909.

V začetku 17. stoletja so v slovenskih gozdovih nastajali prvi zametki steklarstva, tako imenovane “glažute” (Glashuette). Izkušnje pionirjev in podjetniški duh posameznikov so v 18. stoletju trideset kilometrov od Hrastnika postavili čvrste temelje predhodnice hrastniškega steklarstva. Steklarna Hrastnik je bila ustanovljena leta 1860 in že po dobrem desetletju je prerasla v eno največjih steklarn tedanje Avstroogrske. Z uvedbo generatorskega plina za pogon steklarskih peči v letu 1873 si je pridobila sloves najsodobnejše steklarne v pokrajini. Prvotni proizvodni program Steklarne Hrastnik so predstavljala votla stekla, torej kozarci, steklenice in podobni uporabni predmeti, večkrat oplemeniteni s slikanjem in brušenjem. Iz začetne, izključno ročne proizvodnje, se je ob izteku preteklega stoletja v Hrastniku začela razvijati proizvodnja izdelkov s pomočjo stiskalnic. Do druge svetovne vojne je podjetje v proizvodni proces vključilo tudi polavtomatske proizvodne linije, ki so bile namenjene predvsem proizvodnji embalažnega stekla. Izdelki iz stekla so bili najrazličnejših barv. Leta 1959 so v Steklarni Hrastnik pognali avtomatski stroj za izdelavo drobne steklene embalaže, ki je prvi korak podjetja h kasnejšemu samostojnemu obratu avtomatske proizvodnje drobne steklene embalaže, kozarcev, stekleničk in drugih izdelkov. Letu 1977 je steklarna vpeljala prvi elektronsko krmiljen steklarski stroj. V novejši zgodovini Steklarne Hrastnik je pomembno leto 2000, ko je pričelo s poslovanjem hčerinsko podjetje Steklarna Hrastnik – Opal d.o.o., ki proizvaja steklene komponente svetil in je prevzelo vso ročno in

Towards the end of the 19th century, manual production was expanded with production using glass presses. By World War II, the company had introduced semi-automatic production lines, used mainly to make packaging glass. Glass products were made in a variety of colours. In 1959, Steklarna Hrastnik added an automatic machine for small glass packaging, taking its first step towards a separate plant for the automated production of small glass packaging, glasses, small bottles, and other products. 1977 saw the introduction of the first electronically controlled glass working machine. In more recent history, the Steklarna Hrastnik subsidiary, Steklarna Hrastnik – Opal d.o.o., was established in 2000. Producing glass components for lamps, the subsidiary has taken over the entire manual and semi-automatic production of Steklarna Hrastnik. A new production plant for special glass packaging started operating in 2005. In 2010 Andrej Božič was appointed General Manager of the company. Under his management, Steklarna Hrastnik recovered, overhauling and

Vrč za pivo - ročno pihano (1905). Beer jug - hand blown technology (1905).


7

Izjemen izdelek iz polavtomatske stiskalnice - skleda in krožnik. Izdelka verjetno datirata izpred druge svetovne vojne. Exceptional products from semi-automatic press - bowl and plate. These products are probably dated from before the second World war.

polavtomatsko proizvodnjo podjetja. Leta 2005 je z obratovanjem pričela nova tovarna za proizvodnjo specialne steklene embalaže.

Ročno pihan in brušen vrč izjemne oblike in kakovosti. Datira v čas pred drugo svetovno vojno. Hand-blown and cut glass pitcher of exceptional form and quality. Dated before the second World war.

automating its production, revising its sales strategy, and focusing on the production of premium glass products marketed under its own brand. In 2016 Steklarna Hrastnik has aslo introduced brand Hrastnik1860 for innovative products made out of top-quality glass – distinguished by crystal shine and being completely free of heavy metals. In 2016 Steklarna Hrastnik received the Red Dot award for the Puzzle glass bowls. The award serves as further evidence of the fact that Steklarna Hrastnik offers the full range of services to its clients – from design, tool development, and the production of technically perfect glass products in small or large batches to the final decoration, if requested by the client.

Leta 2010 je vodenje Steklarne Hrastnik prevzel Andrej Božič. Pod njegovim vodstvom je Steklarna Hrastnik uspešno sanirala svoje poslovanje, prenovila in avtomatizirala svojo proizvodnjo, preoblikovala prodajno strategijo in se usmerila v izdelavo steklarskih izdelkov višjega cenovnega razreda, ki jih trži pod lastno blagovno znamko. Leta 2016 je Steklarna Hrastnik predstavila trgu tudi novo blagovno znamko Hrastnik1860. Pod blagovno znamko se tržijo inovativni proizvodi narejeni iz enega najčistejših stekel na svetu, ki dosega lesk kristala in ob tem ne vsebuje težkih kovin. Leta 2016 pa je Steklarna Hrastnik prejela Red dot nagrado za steklene skodelice Puzzle. Nagrada je dokaz, da Steklarna Hrastnik svojim strankam nudi celotno storitev - od oblikovanja, razvoja orodij, proizvodnje tehnično dovršenih steklenih izdelkov v manjših ali velikih količinah do končnega dekoriranja, če to zahteva naročnik.


8

Certifications | Certifikati

Brezkompromisna kakovost. Zagotovljena z Vitrux certifikatom.

Uncompromising quality. Guaranteed by the Vitrux certificate.

High quality brillant glass

Dishwasher safe

Microwave safe.

Pure glass free of heavy metals

Visoka kakovostbriljantni izgled

Brezskrbno pranje v pomivalnem stroju

Varno v mikrovalovni pečici

Čisto steklo brez težkih kovin

Volume marks I volumske oznake Steklarna Hrastnik is the only certified provider of restaurant glass stamping in Slovenia. In 2004, the company acquired a certificate confirming that company meets the requirements of the MID (European Measuring Instruments Directive). Compliance is monitored by the Metrology Institute of the Republic of Slovenia (MIRS), which carries out annual control examinations and extends the certificate’s validity. Stamping legislation requires that the product must carry a CE mark, the year of manufacture and the number of the notified body that monitors the compliance of the stamping. As we are a certified stamp manufacturer we offer our services to our clients. Certifies stamp used by Steklarna Hrastnik is: Steklarna Hrastnik je edini certificiran ponudnik žigosanja gostinskih kozarcev v Sloveniji. Leta 2004 smo pridobili tudi certifikat, ki potrjuje, da izpolnjujemo zahteve evropske direktive MID (direktiva, ki pokriva področje merilnih instrumentov, kamor spada tudi žigosana gostinska posoda). V podjetju smo vpeljali sistem žigosanja, ki izpolnjuje vse zahteve te direktive. Nad ustreznostjo bdi Urad Republike Slovenije za meroslovje (MIRS), ki vsako leto izvaja kontrolne presoje ter podaljšuje veljavnost certifikata. Poleg tega žiga, mora biti produkt označen še z oznako CE, letnico izdelave in številko proglašenega organa, ki izvaja nadzor nad ustreznostjo žigosanja. Ker smo certificiran izdelovalec žigov nam tudi drugi kupci večkrat zaupajo, da izdelujemo žig v njihovem imenu. Žig, ki ga uporablja Steklarna Hrastnik je:

18


Legend| legenda

1

Code

Article code number | številka artikla

2

Artikel

Name and description of article | ime in opis artikla

3

cl/ oz

Rimful capacity in cl and oz. | volumen do roba v cl in oz.

g 4

Example | Primer 1 10688050 2 Stephanie JUICE 3 36 cl/ 12.52 oz

Weight of the item | teža izdelka 4 380 g

Ø 5

Maximum diameter of the item in mm/inch | maksimalni obseg izdelka v mm/ inch

h 6

Total height of the item in mm/inch | skupna višina izdelka v mm/ inch

5 Ø 75 mm/ 2.9 inch 6 h 146 mm/ 5.7 inch

Packing code| oznake pakiranja

Cx

CLOSED GIFT BOX with X - number of items in gift box Darilni karton z x- številom izdelkov v darilnem kartonu

Ax/y

OPENED GIFT BOX - SLEEVE with x - number of items/sleeve y - number of sleeves per transport carton Odprt darilni karton z x - številom izdelkov v darilnem kartonu in y- številom darilnih kartonov v transportnem kartonu

Bx

BASIC BROWN/WHITE BOX with X - number of items in box Navaden bel/ rjav karton z x- številom izdelkov v kartonu

HP

High pallet Visoka paleta

PQ:

Number of glass items/sets per EURO pallet Število izdelkov/ setov na Euro paleti (1200 x 800)

9


10

Packaging | Pakiranje

Gift box Puzzle C2 Darilni karton Puzzle C2

Gift box Geo small C2 Darilni karton Geo small C2

Gift box Mocca C2

Gift box Sunrise A1

Darilni karton Mocca C2

Darilni karton Sunrise A1

Gift box Happy kids A2

Gift box Liberty A1

Darilni karton Happy kids A2

Darilni karton Liberty A1


11

Display Puzzle mini A36 Odprt karton Puzzle mini A36

Gift box Noum 1l C1 Darilni karton Noum 1l C1

Gift box Stephanie optic A3 Darilni karton Stephanie optic A3

Gift box Venezia A2 Darilni karton Venezia A2

Gift box Sodček A6 Darilni karton Sodček A6


Decoration I Dekoracija

12

Colours reveal much more than we dare to realize. The colours we choose and the colours we are attracted to are never just by coincidence. They reveal secrets that are usually hidden deep within our subconscious, but with certain pieces, those secrets can become crystal clear. Colours create a pleasant environment, have a supportive and calming e ect and create a huge influence upon our everyday life.

Barve razkrivajo več, kot si upamo pomisliti. Ni naključje, kakšno barvo izberemo ali katere barve nas privlačijo. Razkrivajo skrivnosti, ki so običajno zavite globoko v podzavesti posameznika, z izdelkom pa lahko postanejo kristalno čiste. Barve ustvarjajo prijetno okolje, delujejo vzpodbudno in pomirjajoče ter imajo velik vpliv na naš način življenja.

DIRECT PRINT (screenprinting): With direct print and decals, we are able to ensure a high level of print resistance and a photorealistic appearance of the decoration. We are also able to create relief decorations in transparent or coloured version. ź

printed directly onto the glass product

ź

decoration with up to 8 different colours

ź

anorganic thermoplastic colours of high quality burned at high temperature (540° - 680°C)

ź

organic colours of high quality - burned at low temperature (160° - 200°C)

ź

high print quality and resistance

ź

sugested minimum quantity / order is pcs/item/decoration

ź

REACH regulative for organic colours

5.000

DIREKTNI TISK (sitotisk): PRINTING AREA / PODROČJE TISKA straight or slightly convex surface/ ravna ali rahlo ukrivljena površina

S tehniko direktnega tiska lahko zagotovimo visoko odpornost tiska in fotorealističen izgled dekorja. Prav tako pa lahko ustvarimo reliefni dekor v prozorni ali obarvani izvedbi.

20mm (anorganic colours) / 5mm (organic colours) 20mm (anorganske barve) / 5mm (organske barve)

d

height of printing area višina tiskovne površine

d x 3,14= length of printing area d x 3,14= dolžina tiskovne površine

conic surface / konična površina

ź

tisk direktno na površino izdelka

ź

možnost dekoriranja z 8 različnimi barvami

ź

anorganske termoplastične barve visoke kvalitete žgano pri visoki temperaturi (540° - 680°C)

ź

organske barve visoke kvalitete - žgano pri nizki temperaturi (160° - 200°C)

ź

visoka kvaliteta tiska in odpornost

ź

Priporočena minimalna količina/ naročilo je 5.000 kos/izdelek/dekoracija

ź

REACH regulativa za organske barve

20mm (anorganic colours) / 5mm (organic colours) 20mm (anorganske barve) / 5mm (organske barve)

height of printing area višina tiskovne površine

d d x 3,14= length of printing area d x 3,14= dolžina tiskovne površine

product wit handle (mugs and cups) / izdelki z ročko (vrči in skodelice)

cca 30 mm from the lower part of the handle cca 30 mm od spodnjega dela ročke

height of printing area višina tiskovne površine

nting area pri

20mm (anorganic colours) / 5mm (organic colours) 20mm (anorganske barve) / 5mm (organske barve)


13

DIRECT PRINT - tampo: straight or slightly convex surface ź

use for bottom of glasses, ashtrays…

ź

used for special shaped glasses and bottles dimension up to Ø 90 mm

ź

organic colours of high quality - burned at low temperature (160° - 200°C)

ź

1 colour

DIREKTNI TISK - tampo: ravna ali rahlo ukrivljena površina ź

primerno za dna kozarcev, pepelnike...

ź

uporaba za posebno oblikovane izdelke in steklenice do dimenzije do Ø 90 mm

ź

organske barve visoke kvalitete - žgano pri nizki temperaturi (160° - 200°C)

ź

enobarvni tisk

MANUAL DECORATION - DECALS:

ROČNA DEKORACIJA - ODLEPKE:

With decals we are able to ensure a high level of print resistance and a photorealistic appearance of the decoration. We are also able to create relief decorations in a transparent or coloured version.

Z odlepkami zagotovimo visoko stopnjo odpornosti tiskanja in fotorealističen videz dekoracije. Prav tako je možno ustvariti reliefne dekoracije v transparentni ali barvni različici.

design include more than 6 colours

exact design with lots of details (photo like)

specifičen design z veliko podrobnostmi (foto)

special shaped products (saucers, ashtray bottom, not round shaped items)

za izdelke posebnih oblik (krožniki, dna pepelnikov, neravne površine)

small quantity 1000 pcs app.

za manjše količine do 1000 kos

big items (vases, storm lights...)

za večje izdelke (vaze, velike svečnike...)

MANUAL DECORATION - GOLDEN RIM: •

golden rim

ź

silver rim

ROČNA DEKORACIJA -ZLATI ROB: •

zlati rob

ź

srebrni rob

za designe z več kot 6 barvami


14

Decoration I Dekoracija

SPRAYING

BRIZGANJE

The play of colours varies from designer to designer, reflecting the uniqueness of their expression. Using the spray technique, any item can be decorated with a chosen colour, giving it the appearance of coloured glass. We offer an extensive range of colours that will satisfy even the most demanding clients.

Igra barv je od ustvarjalca do ustvarjalca drugačna in odraža svojevrstnost in enkratnost njegovega izražanja. Z brizganjem lahko poljuben steklen izdelek pobarvamo z željeno barvo, s čimer dobi videz obarvanega stekla. Barvna paleta je zelo široka in zadovolji še tako zahtevnega naročnika.


15

Hand spraying:

Ročno brizganje

ź

for product with demanding uneven shape, octangular, extremely big,

ź

za izdelke nepravilnih ali večkotnih oblik ali ekstremnih oblik

ź

spraying only part of product (handle, plate, edge, half of item ...)

ź

brizganje dela izdelka (ročka, krožnik, rob...)

Strojno brizganje : Machine spraying : ź

ź

for all products (glasses, ashtrays, candleholders, bottles....)

za vse izdelke (kozarce, pepelnike, svečnike, steklenice...)

Uporabljene barve: Colours used: ź

water based and 2-component colours (organic colour)

ź

neon colours

ź

barve na vodni osnovi in dvokomponentne barve (organske barve)

ź

neonske barve

Minimalno naročilo: Minimum order quantity: ź

ź

2.000 kosov na barvo

2.000 pcs/item/colour

LASER ENGRAVING Glass engraving and etching with laser produces a beautiful frosted effect, allowing you to etch custom logos and designs on glass.

LASERSKO GRAVIRANJE Graviranje stekla z laserjem ustvari čudovit žameten efekt, ki vam omogoča izdelavo različnih logotipov in drugi poljubnih motivov na izdelek.

SANDBLASTING

PESKANJE

is an old method of imprinting images on glass. Sandblasting allows more variation with the use of different sand coarseness, depth blasting and gives the finished product a richer textured appearance.

je starejša metoda apliciranja slike na steklu. Peskanje omogoča več možnosti z uporabo peska različne granulacije, globino peskanje in končni izdelek dobi bogatejši teksturirane videz.

Possibilities:

Možnosti:

ź

whole item (outside).

• cel izdelek (zunaj)


16

Friends

Bricks

Friends LD

Friends WATER

Bricks LD

Bricks WATER

10744040 36 cl/ 12.2 oz 350 g ø 80 mm/ 3.1 inch h 139 mm/ 5.4 inch A3/12 PQ: 432 B6 PQ: 798 B24 PQ: 576

10744030 30 cl/ 10.1 oz 300 g ø 88 mm/ 3.5 inch h 98 mm/ 3.8 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 1140

10744041 34,4 cl/ 11.6 oz 411 g ø 80 mm/ 3.1 inch h 139 mm/ 5.4 inch A3/12 PQ: 432 B6 PQ: 798

10744033 31,5 cl/ 10.6 oz 300 g ø 88 mm/ 3.5 inch h 98 mm/ 3.8 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 1140


tumblers DRINKWARE kozarci

NEW

Karo NEW

Honeycomb

Honeycomb LD

Honeycomb WATER

Karo LD

Karo WATER

10744842 36 cl/ 12.2 oz 360 g ø 80 mm/ 3.1 inch h 139 mm/ 5.4 inch A3/12 PQ: 432 B6 PQ: 798

10744832 30 cl/ 10.1 oz 300 g ø 88 mm/ 3.5 inch h 98 mm/ 3.8 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 1140

10744843 36 cl/ 12.2 oz 360 g ø 80 mm/ 3.1 inch h 139 mm/ 5.4 inch A3/12 PQ: 432 B6 PQ: 798

10744833 30 cl/ 10.1 oz 302 g ø 88 mm/ 3.5 inch h 98 mm/ 3.8 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 1140

17


18

NEW

Big karo

NEW

Crystal pattern

Crystal LD

Crystal WATER

Big karo LD

Big karo WATER

10744848 35,5 cl/ 12oz 359 g ø 80 mm/ 3.1 inch h 137 mm/ 5.4 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 1140

10744838 30 cl/ 10.1 oz 298 g ø 88 mm/ 3.5 inch h 98 mm/ 3.8 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 1140

10744849 34,4 cl/ 11.6oz 388 g ø 80 mm/ 3.1 inch h 137 mm/ 5.4 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 1140

10744839 28,7 cl/ 9.7 oz 335 g ø 88 mm/ 3.5 inch h 98 mm/ 3.8 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 1140

Also in Friends collection

p. 47

p. 44


tumblers DRINKWARE kozarci

NEW

Butterfly

Butterfly LD

Butterfly WATER

10744844 35,6 cl/ 12oz 375 g ø 80 mm/ 3.1 inch h 139 mm/ 5.4 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 1140

10744834 30 cl/ 10.1 oz 297 g ø 88 mm/ 3.5 inch h 98 mm/ 3.8 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 1140

NEW

Steps NEW

Lines

Lines LD

Lines WATER

Steps LD

Steps WATER

10744841 35 cl/ 11.8 oz 384 g ø 80 mm/ 3.1 inch h 139 mm/ 5.4 inch A3/12 PQ: 432 B6 PQ: 798

10744831 29 cl/ 9.8 oz 313 g ø 88 mm/ 3.5 inch h 98 mm/ 3.8 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 1140

10744840 35 cl/ 11.8 oz 390 g ø 80 mm/ 3.1 inch h 139 mm/ 5.4 inch A3/12 PQ: 432 B6 PQ: 798

10744830 29 cl/ 9.8 oz 322 g ø 88 mm/ 3.5 inch h 98 mm/ 3.8 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 1140

19


20

Stephanie

Stephanie JUICE Stephanie LD

Stephanie WATER Stephanie WINE

Stephanie SPIRIT

10688050 36 cl/ 12.2 oz 380 g ø 75 mm/ 2.9 inch h 146 mm/ 5.7 inch A3/12 PQ: 432 B6 PQ: 798 B24 PQ: 576

10688030 30 cl/ 10.1 oz 305 g ø 84 mm/ 3.3 inch h 94 mm/ 3.7 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 1140 B12 PQ: 960 B24 PQ: 768

10688011 5,6 cl/ 1.7 oz 83 g ø 47 mm/ 1.8 inch h 62,8 mm/ 2.5 inch B6 PQ: 5760 C6/6 PQ: 4320

10688040 24 cl/ 8.1 oz 265 g ø 67 mm/ 2.6 inch h 125 mm/ 4.9 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 1218

10688020 22 cl/ 7.4 oz 230 g ø 76 mm/ 3 inch h 85 mm/ 3.3 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 1650 B24 PQ: 864

Also in Stephanie collection

p. 58

p. 61


tumblers DRINKWARE kozarci

Stephanie square NEW

Stephanie optic

Stephanie JUICE optic

Stephanie WATER optic

Stephanie WINE optic

Stephanie SPIRIT optic

Stephanie LD square

Stephanie WATER square

10688044 24,8 cl/ 8.1 oz 265 g ø 67 mm/ 2.6 inch h 125 mm/ 4.9 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 1218

31,3 cl/ 9.7 oz 288 g ø 84 mm/ 3.3 inch h 94 mm/ 3.7 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 1140

10688051

10688031

10688022

10688012

34 cl/ 11.5 oz 443 g ø 75 mm/ 2.9 inch h 146 mm/ 5.7 inch A3/12 PQ: 432 B6 PQ: 798 B24 PQ: 576

28,6 cl/ 9.7 oz 379 g ø 84 mm/ 3.3 inch h 94 mm/ 3.7 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 1140 B12 PQ: 960 B24 PQ: 768

21,3 cl/ 7.2 oz 293 g ø 76 mm/ 3 inch h 85 mm/ 3.3 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 1650 B24 PQ: 864

5 cl/ 1.7 oz 92 g ø 47 mm/ 1.8 inch h 62,8 mm/ 2.5 inch C4/12 PQ: 4032 B6 PQ: 5760

10688038

Stephanie stripes*

Stephanie JUICE stripes*

Stephanie WATER stripes*

Stephanie WINE stripes*

Stephanie SPIRIT stripes*

10688053 35,5 cl/ 12.2 oz 380 g ø 75 mm/ 2.9 inch h 146 mm/ 5.7 inch B6 PQ: 798

10688033 30 cl/ 10.1 oz 313 g ø 84 mm/ 3.3 inch h 94 mm/ 3.7 inch B6 PQ: 1140

10688023 21,5 cl/ 7.2 oz 260 g ø 76 mm/ 3 inch h 85 mm/ 3.3 inch B6 PQ: 1650

10688013 5,3 cl/ 1.8 oz 90 g ø 47 mm/ 1.8 inch h 62,8 mm/ 2.5 inch B6 PQ: 5760 C4/ 12 PQ: 4032 Also in Stephanie collection*

* available per order

p. 59

p. 61

21


22

Moviestar*

Moviestar LD*

Moviestar WATER*

10861040 48 cl/ 16.2 oz 560 g 81mm/ 3.2 inch h 160 mm/ 6.3 inch C4 PQ: 576 B6 PQ: 756

10861030 35 cl/ 11.8 oz 380 g 82 mm/ 3.2 inch h 106 mm/ 4.1 inch C4 PQ: 640 B6 PQ: 864 * available per order

Rondo

Rondo LD

Rondo WATER

10787040 42 cl/ 14.2 oz 425 g ø 82,4 mm/ 3.2 inch h 140 mm/ 5.5 inch A3/12 PQ: 432 B6 PQ: 798

10787030 36 cl/ 12 oz 340 g ø 88 mm/ 3.5 inch h 97 mm/ 3.8 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 960

Also in Rondo collection

p. 66

p. 69


tumblers DRINKWARE kozarci

Celsyum

Celsyum 10858000 26 cl/ 8.8 oz 353 g ø 96 mm/ 3.8 inch h 99 mm/ 3.9 inch C1/12 PQ: 576 B6 PQ: 864

COLOR OPTIONS:

23


24

Flora NEW

Zip

Zip LD

Zip WATER

Flora LD

Flora WATER

10757040 30 cl/ 10.1 oz 385 g ø 77 mm/ 3 inch h 145 mm/ 5.7 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 798 B24 PQ: 576 C6+6 PQ: 912

10757030 22 cl/ 7.4 oz 280 g ø 85 mm/ 3.3 inch h 80 mm/ 3.1 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 1254 B24 PQ: 768

10757043 29.3 cl/ 9.9 oz 383g ø 77 mm/ 3 inch h 145 mm/ 5.7 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 798

10757033 21,7 cl/ 7.3 oz 275 g ø 85 mm/ 3.3 inch h 80 mm/ 3.1 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 1254

NEW

Roseta

Roseta LD

Roseta WATER

10757042 29.3 cl/ 9.9 oz 383 g ø 77 mm/ 3 inch h 145 mm/ 5.7 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 798

10757032 21.7 cl/ 7.3 oz 275 g ø 85 mm/ 3.3 inch h 80 mm/ 3.1 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 1254


tumblers DRINKWARE kozarci

Maxim*

Dalia Seherezada NEW

Dalia

Maxim big*

Maxim small*

10849022 42,5 cl/ 14.3 oz 410 g ø 88 mm/ 3.5 inch h 142 mm/ 5.6 inch A3/ 8 PQ: 432 B6 PQ: 798

10849012 29 cl/ 9.8 oz 320 g ø 90 mm/ 3.6 inch h 96 mm/ 3.8 inch A3/ 12 PQ: 648 B6 PQ: 864

Dalia LD

Dalia Seherezada LD

11309050 31,5 cl/ 10.6 oz 380 g ø 83,5 mm/ 3.3 inch h 170 mm/ 6.7 inch A2/12 PQ: 432 A3/12 PQ: 288 B6 PQ: 576 C7 PQ: 420, 60 set

11309052 33,5 cl/ 11.3 oz 355 g ø 83,5 mm/ 3.3 inch h 170 mm/ 6.7 inch A2/12 PQ: 432 A3/12 PQ: 288 B6 PQ: 576 C7 PQ: 420, 60 set

Also in Dalia collection

p. 55 * available per order

p. 63

Also in Dalia Seherezada collection

p. 55

p. 63

25


26

Amantea

Amantea LD

Amantea WATER Amantea WINE

14009040 35 cl/ 11.8 oz 270 g ø 72 mm/ 2.8 inch h 140 mm/ 5.5 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 798

14009030 33 cl/ 11.5 oz 181 g ø 84,3 mm/ 3.3 inch h 94 mm/ 3.7 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 1140

14009020 23 cl/ 7.8 oz 175 g ø 76 mm/ 3 inch h 81 mm/ 3.2 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 1650

C12 PQ: 912

Sodček

Sodček 0,2L

Sodček 0,1L

11039020 24,5 cl/ 6.7 oz 170 g ø 63,5 mm/ 2.5 inch h 106 mm/ 4.1 nch B12 PQ: 1512 B6 PQ: 1944 A6/12 PQ: 1344

11039010 12 cl/ 3.5 oz 75 g ø 53 mm/ 2.1 inch h 81 mm/ 3.2 nch A6/6 PQ: 2592 B12 PQ: 2772


tumblers DRINKWARE kozarci

NEW

Jack

Jack LD

Jack WATER

Jack spirit

10874040 34 cl/ 11.5 oz 265 g ø 75 mm/ 2.9 inch h 135 mm/ 5.3 inch A3/18 PQ: 648 B6 PQ: 1200

10874030 26 cl/ 8.8 oz 180 g ø 78 mm/ 3.1 inch h 90 mm/ 3.5 inch A3/18 PQ: 1080 B6 PQ: 1650

10874010 5 cl/ 1.7 oz 56 g ø 47 mm/ 1.8 inch h 58 mm/ 2.3 inch B6 PQ: 4446

Speak

Speak

Speak candle

Speak set

10855030 32 cl/ 10.8 oz 298 g ø 88 mm/ 3.5 inch h 105 mm/ 4.1 nch

10856000 259 g ø 84 mm/ 3.3 inch h 26 mm/ 1 nch

10855100 32 cl/ 10.8 oz 298 g ø 88 mm/ 3.5 inch h 105 mm/ 4.1 nch C1+1 PQ: 960 C2+2 PQ: 1152 B6+6 PQ: 768

27


28

Geo

NEW

Frozen

Geo LD

Geo WATER

Frozen LD

Frozen WATER

14065040 36 cl/ 12.2 oz 325 g ø 77,7 mm/ 3.1 inch h 147 mm/ 5.8 inch B6 PQ: 882 A3/12 PQ: 648

14065030 28 cl/9.5 oz 296 g ø 84 mm/ 3.3 inch h 101 mm/ 3.9 inch B6 PQ: 1260 A3/12 PQ: 864

14065042 36 cl/ 12.2 oz 328 g ø 77,7 mm/ 3.1 inch h 147 mm/ 5.8 inch B6 PQ: 882 A3/12 PQ: 648 C6 PQ: 882

14065032 28 cl/9.5 oz 296 g ø 84 mm/ 3.3 inch h 101 mm/ 3.9 inch B6 PQ: 1260 A3/12 PQ: 864 C6 PQ: 1260

Also in Geo collection

p. 54


tumblers DRINKWARE kozarci

Max

Max XXL

Max SLD

Max stackable*

Max LD

Max LD 0,3L

Max LD 0,2L

10729070 66 cl/ 22.3 oz 675 g ø 98,5 mm/ 3.9 inch h 174 mm/ 6.8 inch C4 PQ: 336 B6 PQ: 360

10729061 55 cl/ 18.6 oz 565 g ø 92 mm/ 3.6 inch h 162 mm/ 6.4 inch B6 PQ: 480 B24 PQ: 480

10729130 39 cl/ 13.2 oz 512 g ø 82 mm/ 3.2 inch h 159 mm/ 6.3 inch B6 PQ: 756

10729415 41,5 cl/ 14 oz 473 g ø 84 mm/ 3.3 inch h 149 mm/ 5.9 inch B6 PQ: 756

10729040 34 cl/ 11.5 oz 360 g ø 78 mm/ 3 inch h 138 mm/ 5.4 inch B6 PQ: 798 B24 PQ: 576 A3/12 PQ: 432

10729110 27 cl/ 9.1 oz 340 g ø 76 mm/ 3 inch h 117 mm/ 4.6 inch B12 PQ: 840 B6 PQ: 1008

Max D.O.F*

Max WATER

Max SPIRIT

10729030 36 cl/ 12.2 oz 385 g ø 97 mm/ 3.8 inch h 100 mm/ 3.9 inch B6 PQ: 960

10729020 25,5 cl/ 8.6 oz 280 g ø 86 mm/ 3.3 inch h 90 mm/ 3.5 inch B6 PQ: 1254 B24 PQ: 768

10811000 4,5 cl/ 1.5 oz 66 g ø 49 mm/ 1.9 inch h 57 mm/ 2.2 inch B6 PQ: 4446

Also in Max collection

p. 48

p. 60 * available per order

29


30

Tavola bricks NEW

Tavola

Tavola LD

Tavola WATER

Tavola WINE

10756030 37 cl/ 12.5 oz 395 g ø 85 mm/ 3.3 inch h 140 mm/ 5.5 inch A3/12 PQ: 432 B6 PQ: 798 B24 PQ: 576

10756020 27 cl/ 9.1 oz 295 g ø 86 mm/ 3.4 inch h 100 mm/ 3.9 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 1140

10756010 16 cl/ 5.4 oz 205 g ø 74 mm/ 2.9 inch h 85 mm/ 3.3 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 1650

Tavola LD bricks

Tavola WATER bricks

Tavola WINE bricks

10756033 37 cl/ 12.5 oz 385 g ø 85 mm/ 3.3 inch h 140 mm/ 5.5 inch A3/12 PQ: 432 B6 PQ: 798 B24 PQ: 576

10756023 28,5 cl/ 9.6 oz 280 g ø 86 mm/ 3.4 inch h 100 mm/ 3.9 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 1140

10756013 16,5 cl/ 5.6 oz 200 g ø 74 mm/ 2.9 inch h 85 mm/ 3.3 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 1650


NEW

Tavola karo NEW

Tavola honeycomb

Tavola LD honeycomb

Tavola WATER honeycomb

Tavola WINE honeycomb

Tavola LD karo

Tavola WATER karo

Tavola WINE karo

10756036 37,5 cl/ 12.7 oz 390 g ø 85 mm/ 3.3 inch h 140 mm/ 5.5 inch A3/12 PQ: 432 B6 PQ: 798 B24 PQ: 576

10756026 29 cl/ 9.8 oz 280 g ø 86 mm/ 3.4 inch h 100 mm/ 3.9 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 1140

10756016 16,5 cl/ 5.5 oz 190 g ø 74 mm/ 2.9 inch h 85 mm/ 3.3 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 1650

10756037 37,5 cl/ 12.7 oz 380 g ø 85 mm/ 3.3 inch h 140 mm/ 5.5 inch A3/12 PQ: 432 B6 PQ: 798 B24 PQ: 576

10756027 29 cl/ 9.8 oz 280 g ø 86 mm/ 3.4 inch h 100 mm/ 3.9 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 1140

10756017 16,5 cl/ 5.5 oz 190 g ø 74 mm/ 2.9 inch h 85 mm/ 3.3 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 1650


32

NEW

Tavola crystal lines NEW

Tavola crystal tree

Tavola LD crystal tree

Tavola WATER crystal tree

Tavola WINE crystal tree

Tavola LD crystal lines

Tavola WATER crystal lines

Tavola WINE crystal lines

10756035 37,5 cl/ 12.7 oz 420 g ø 85 mm/ 3.3 inch h 140 mm/ 5.5 inch A3/12 PQ: 432 B6 PQ: 798 B24 PQ: 576

10756025 29 cl/ 9.8 oz 275 g ø 86 mm/ 3.4 inch h 100 mm/ 3.9 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 1140

10756015 16,8 cl/ 5.7 oz 190 g ø 74 mm/ 2.9 inch h 85 mm/ 3.3 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 1650

10756034 36 cl/ 12.2 oz 395 g ø 85 mm/ 3.3 inch h 140 mm/ 5.5 inch A3/12 PQ: 432 B6 PQ: 798 B24 PQ: 576

10756024 28 cl/ 9.5 oz 295 g ø 86 mm/ 3.4 inch h 100 mm/ 3.9 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 1140

10756014 16,5 cl/ 5.6 oz 200 g ø 74 mm/ 2.9 inch h 85 mm/ 3.3 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 1650


Tavola lines NEW

NEW

Tavola steps

Tavola LD lines

Tavola WATER lines

Tavola LD steps

Tavola WATER steps

10756031 37 cl/ 12.5 oz 400 g ø 85 mm/ 3.3 inch h 140 mm/ 5.5 inch A3/12 PQ: 432 B6 PQ: 798 B24 PQ: 576

10756021 28 cl/ 9.5 oz 290 g ø 86 mm/ 3.4 inch h 100 mm/ 3.9 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 1140

10756032 37 cl/ 12.5 oz 400 g ø 85 mm/ 3.3 inch h 140 mm/ 5.5 inch A3/12 PQ: 432 B6 PQ: 798 B24 PQ: 576

10756022 28 cl/ 9.5 oz 290 g ø 86 mm/ 3.4 inch h 100 mm/ 3.9 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 1140


34

Impilabile

Impilabile SLD

Impilabile LD

Impilabile WATER Impilabile WINE

10797000 47,5 cl/ 16 oz 380 g ø 87 mm/ 3.4 inch h 145 mm/ 5.7 inch A3/12 PQ: 432 B6 PQ: 798 B24 PQ: 576

10785040 38 cl/ 12.8 oz 400 g ø 82 mm/ 3.2 inch h 140 mm/ 5.5 inch A3/12 PQ: 432 B6 PQ: 798 B24 PQ: 576

10785030 36 cl/ 12.2 oz 335 g ø 96 mm/ 3.8 inch h 90,5 mm/ 3.7 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 960 B24 PQ: 768

10785020 26 cl/ 8.8 oz 255 g ø 86 mm/ 3.3 inch h 84 mm/ 3.3 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 1254 B24 PQ: 864

Impilabile knit NEW

NEW

Impilabile honeycomb

Impilabile LD honeycomb

Impilabile WATER Impilabile WINE honeycomb honeycomb

Impilabile LD knit

10785048 37 cl/ 12.5 oz 410 g ø 82 mm/ 3.2 inch h 140 mm/ 5.5 inch A3/12 PQ: 432 B6 PQ: 798 B24 PQ: 576

10785038 36 cl/ 12.1 oz 365 g ø 96 mm/ 3.8 inch h 90,5 mm/ 3.7 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 960 B24 PQ: 768

10785052 39,5 cl/ 13.3 oz 355 g ø 82 mm/ 3.2 inch h 140 mm/ 5.5 inch A3/12 PQ: 432 B6 PQ: 798 B24 PQ: 576

10785028 25,5 cl/ 8.5 oz 260 g ø 86 mm/ 3.3 inch h 84 mm/ 3.3 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 1254 B24 PQ: 864

Also in Impilabile collection

p. 49

p. 62


33

tumblers DRINKWARE kozarci

Impilabile karo NEW

NEW

Impilabile ice

Impilabile LD ice

Impilabile WATER ice

Impilabile WINE ice

Impilabile LD karo

Impilabile WATER karo

Impilabile WINE karo

10785047 37,5 cl/ 12.7 oz 424 g ø 82 mm/ 3.2 inch h 140 mm/ 5.5 inch A3/12 PQ: 432 B6 PQ: 798 B24 PQ: 576

10785037 35,5 cl/ 12.1 oz 365 g ø 96 mm/ 3.8 inch h 90,5 mm/ 3.7 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 960 B24 PQ: 768

10785027 25,5 cl/ 8.5 oz 280 g ø 86 mm/ 3.3 inch h 84 mm/ 3.3 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 1254 B24 PQ: 864

10785049 37,5 cl/ 12.7 oz 405 g ø 82 mm/ 3.2 inch h 140 mm/ 5.5 inch A3/12 PQ: 432 B6 PQ: 798 B24 PQ: 576

10785039 36,5 cl/ 12.3oz 340 g ø 96 mm/ 3.8 inch h 90,5 mm/ 3.7 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 960 B24 PQ: 768

10785029 26 cl/ 8.8 oz 260 g ø 86 mm/ 3.3 inch h 84 mm/ 3.3 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 1254 B24 PQ: 864


DRINKWARE

spirits kozarci za žganje

Spirits

Spirit

Spirit

Stephanie SPIRIT

Stephanie SPIRIT optic

10686000 3,5 cl/ 1.2 oz 100 g ø 45 mm/ 1.7 inch h 71 mm/ 2.8 inch B6 PQ: 4608

10681000 6 cl/ 2 oz 125 g ø 52 mm/ 2 inch h 89 mm/ 3.5 inch B6 PQ: 2940 C6 PQ: 2940

10688011 5.6 cl/ 1.7 oz 83 g ø 47 mm/ 1.8 inch h 62,8 mm/ 2.5 inch B6 PQ: 5760 C6/ 6 PQ: 4320

10688012 5 cl/ 1.7 oz 92 g ø 47 mm/ 1.8 inch h 62,8 mm/ 2.5 inch B6 PQ: 5760 C4/12 PQ: 4032 A6 PQ: 4032

NEW

34 36

Gorki*

Parma

Max SPIRIT

Jack SPIRIT

Sodček 0,1L

10697010 15 cl/ 5 oz 470 g ø 58 mm/ 2.3 inch h 144 mm/ 5.7 inch B6 PQ: 1332

23608000 5.3 cl/ 1.8 oz 130 g ø 37,4 mm/ 1.4 inch h 111 mm/ 4.4 inch B98 PQ: 2352 B12 PQ: 2484

10811000 4,5 cl/ 1.5 oz 66 g ø 49 mm/ 1.9 inch h 57 mm/ 2.2 inch B6 PQ: 4446

10874010

11039010 12 cl/ 3.5 oz 75 g ø 53 mm/ 2.1 inch h 81 mm/ 3.2 nch A6/6 PQ: 2592 B12 PQ: 2772

* available per order

5 cl/ 1.7 oz 56 g ø 47 mm/ 1.8 inch h 58 mm/ 2.3 inch B6 PQ: 4446


tumblers DRINKWARE kozarci

Tina

Tina 25

Tina 22

Tina 31

Tina 32

Tina 26*

10020000 19 cl/ 6.4 oz 215 g ø 70 mm/ 2.7 inch h 79 mm/ 3.1 inch B6 PQ: 1650 B48 PQ: 1440

10025000 25 cl/ 8.4 oz 240 g ø 73 mm/ 2.8 inch h 88 mm/ 3.4 inch B6 PQ: 1650 B24 PQ: 864 A3/12 PQ: 1800 A3/6 PQ: 1080

10022000 22 cl/ 7.4 oz 200 g ø 55,3 mm/ 2.1 inch h 143 mm/ 5.6 inch B6 PQ: 1332 B24 PQ: 1296 B36 PQ: 1296

10031000 29 cl/ 9.8 oz 260 g ø 62 mm/ 2.4 inch h 141 mm/ 5.5 inch B6 PQ: 1116 B12 PQ: 1680 B24 PQ: 576 B48 PQ: 1296 A3/12 PQ: 648

10032000 31 cl/ 10.4 oz 260 g ø 60 mm/ 2.3 inch h 166 mm/ 6.5 inch B6 PQ: 1296 B12 PQ: 1296 B24 PQ: 1080 B48 PQ: 960 A3/6PQ: 810

10026000 26 cl/ 9.8 oz 250 g ø 59 mm/ 2.3 inch h 146 mm/ 5.7 inch B6 PQ: 1116 B36 PQ: 1296

NEW

Tina 20

Tina 4018*

Tina 4005*

Tina 4013*

Tina 4016

14018000 25 cl/ 8.4 oz 255 g ø 57 mm/ 2.2 inch h 151 mm/ 5.9 inch B6 PQ: 1596

14005000 17 cl/ 5.7 oz 190 g ø 54 mm/ 2.1 inch h 122 mm/ 4.8 inch B6 PQ: 1332

14013000 25,5 cl/ 7.6 oz 255 g ø 57 mm/ 2.2 inch h 153 mm/ 6 inch B48 PQ: 960 B6 PQ: 1116

14016000 58cl/ 19.6 oz 380 g ø 77 mm/ 3 inch h 174 mm/ 6.8 inch B6 PQ: 750

* available per order

37


38

Polite

Polite 0,5L

Polite 0,4L

Polite 0,3L

Polite 0,25L

Polite 0,2L

14053050 67 cl/ 22.6 oz 500 g ø 82 mm/ 3.2 inch h 250 mm/ 9.8 inch B6 PQ: 504

14053040 53 cl/ 18 oz 485 g ø 77 mm/ 3 inch h 220 mm/ 8.7 inch B6 PQ: 504

14053030 42 cl/ 14.2 oz 350 g ø 70 mm/ 2.7 inch h 210 mm/ 8.3 inch B6 PQ: 624

14053025 33 cl/ 11.1 oz 325 g ø 66 mm/ 2.6 inch h 184 mm/ 7.2 inch B6 PQ: 960

14053020 27 cl/ 9.2 oz 305 g ø 63,7 mm/ 2.5 inch h 164 mm/ 6.5 inch B6 PQ: 1296

Mars 0,5L

Mars 0,4L

Mars 0,3L

Mars 0,25L

14064050 65 cl/ 22 oz 510 g ø 78 mm/ 3.1 inch h 249 mm/ 9.8 inch B6 PQ: 504

14064040 52 cl/ 17.6 oz 470 g ø 67 mm/ 2.6 inch h 216 mm/ 8.5 inch B6 PQ: 504

14064030 38cl/ 12.8 oz 340 g ø 66 mm/ 2.6 inch h 211 mm/ 8.3 inch B6 PQ: 624

14064025 32 cl/ 10.8 oz 322 g ø 64 mm/ 2.5 inch h 191 mm/ 7.5 inch B6 PQ: 960

Mars


tumblers DRINKWARE kozarci

Praga

Lux*

Praga 0,5L

Praga 0,4L

Praga 0,3L

Praga 0,2L

Lux 0,5l

14024050 63 cl/ 21.3 oz 366 g ø 82,5 mm/ 3.2 inch h 197 mm/ 7.7 inch B6 PQ: 630

14024040 50 cl/ 16.9 oz 365 g ø 77 mm/ 3 inch h 183 mm/ 7.2 inch B6 PQ: 570

14019030 36,5 cl/ 12.3 oz 275 g ø 69 mm/ 2.7 inch h 165 mm/ 6.5 inch B6 PQ: 1044 B12 PQ: 720 HP B12 PQ: 1080

14019020 27 cl/ 9.1 oz 200 g ø 63 mm/ 2.5 inch h 148 mm/ 5.8 inch B6 PQ: 1050 B12 PQ: 1008 HP B12 PQ: 1680

69 cl/ 23.3 oz 535 g ø 87 mm/ 3,5 inch h 253 mm/ 10 inch B6 PQ: 504

14068050

* available per order

Golding

Golding 0,5L

Golding 0,4L

Golding 0,3L

Golding 0,25L

Golding 0,2L

10055050 65,5 cl/ 22.5 oz 380 g ø 83 mm/ 3.3 inch h 185 mm/ 7.3 inch B6 PQ: 630 HP B12 PQ: 960

10055040 48 cl/ 16.2 oz 325 g ø 75 mm/ 2.9 inch h 172 mm/ 6.8 inch B6 PQ: 900 HP B12 PQ: 960

10055030 38,5 cl/ 13 oz 275 g ø 70 mm/ 2.7 inch h 160 mm/ 6.3 inch B6 PQ: 1044 HP B12 PQ: 1404

10055010 35 cl/ 11.8 oz 268 g ø 70 mm/ 2.7 inch h 148 mm/ 5.8 inch B6 PQ: 1500 HP B12 PQ: 1404

10055020 26 cl/ 8.8 oz 200 g ø 62 mm/ 2.4 inch h 141 mm/ 5.5 inch B6 PQ: 1512 HP B12 PQ: 1680

39


40

Willy

Willy 0,5L

Willy 0,4L

Willy 0,3L

Willy 0,25L

Willy 0,2L

11006060 62 cl/ 21 oz 370 g ø 81 mm/ 3.2 inch h 185 mm/ 7.3 inch B6 PQ: 630 HP B12 PQ: 960

11006050 49 cl/ 16.5 oz 305 g ø 76 mm/ 3 inch h 165 mm/ 6.5 inch B6 PQ: 900 HP B12 PQ: 960

11006040 37,7 cl/ 12.7 oz 260 g ø 71 mm/ 2.8 inch h 148 mm/ 5.8 inch B6 PQ: 1050 HP B12 PQ: 1404

11006030 32,5 cl/ 11 oz 200 g ø 66,5 mm/ 2,6 inch h 142,5 mm/ 5,6 inch B6 PQ: 1050 HP B12 PQ: 1680

11006020 26,7 cl/ 9 oz 195 g ø 62,5 mm/ 2.5 inch h 137 mm/ 5.4 inch B6 PQ: 1050 HP B12: 1116


beer mugs DRINKWARE vrči za pivo

Europa

Star

Star 0,5L

Star 0,5L optic*

Star 0,2L

11917030 69 cl/ 23.3 oz 925 g ø 102 mm/ 4 inch h 156 mm/ 6.1 inch B6 PQ: 360

11917031 65 cl/ 22 oz 880 g ø 102 mm/ 4 inch h 156 mm/ 6.1 inch B6 PQ: 360

11917020 29 cl/ 9.8 oz 480 g ø 84 mm/ 3.3 inch h 112 mm/ 4.4 inch B6 PQ: 672

Europa 0,5L

Europa 0,3L

11943002 62,2 cl/ 21 oz 920 g ø 86 mm/ 3.4 inch h 213 mm/ 8.4 inch B6 PQ: 480

11943030 39,2 cl/ 13.2 oz 570 g ø 73,5 mm/ 2.9 inch h 182 mm/ 7.2 inch B6 PQ: 630

41


42

Berna clear

Berna 0,5L clear

Berna 0,4L clear

Berna 0,3L clear

Berna 0,25L clear

Berna 0,2L clear

11940052

11940042

11940032

11940022

11940012

67 cl/ 22.6 oz 910 g ø 85 mm/ 3.3 inch h 185 mm/ 7.3 inch B6 PQ: 450

51 cl/ 17.2 oz 720 g ø 79 mm/ 3.1 inch h 172 mm/ 6.7 inch B6 PQ: 540

40 cl/ 13.5 oz 580 g ø 73 mm/ 2.9 inch h 155 mm/ 6.1 inch B6 PQ: 756

34 cl/ 11.5 oz 500 g ø 70 mm/ 2.7 inch h 140 mm/ 5.5 inch B6 PQ: 756

28 cl/ 9.5 oz 400 g ø 68 mm/ 2.7 inch h 124 mm/ 4.9 inch B6 PQ: 882


beer mugs DRINKWARE vrči za pivo

Berna

Berna 0,5L

Berna 0,4L

Berna 0,3L

Berna 0,25L

Berna 0,2L

11930051 63 cl/ 21.3 oz 970 g ø 85 mm/ 3.3 inch h 185 mm/ 7.3 inch B6 PQ: 450

11930041 49 cl/ 17 oz 805 g ø 79 mm/ 3.1 inch h 172 mm/ 6.7 inch B6 PQ: 540

11930031 39 cl/ 13.2 oz 580 g ø 73 mm/ 2.9 inch h 155 mm/ 6.1 inch B6 PQ: 756

11930021 33 cl/ 11.2 oz 500 g ø 70 mm/ 2.7 inch h 140 mm/ 5.5 inch B6 PQ: 756

11930011 27 cl/ 9.1 oz 430 g ø 68 mm/ 2.7 inch h 124 mm/ 4.9 inch B6 PQ: 882

Tudor

Tudor 0,5L

Tudor 0,3L

11950050 67,5 cl/ 22.8 oz 863 g ø 98 mm/ 3.8 inch h 160,5 mm/ 6.3 inch B6 PQ: 432

11950030 41,5 cl/ 14.0 oz 530 g ø 83 mm/ 3.3 inch h 135 mm/ 5.3 inch B6 PQ: 756

43


44

Friends

Noum

Noum 1L

Noum 0,5L

Noum 0,25L

27049002 108,5 cl/ 36,7 oz 750 g ø 90 mm/ 3.6 inch h 311 mm/ 12.2 inch B6 PQ: 288 C1/ 12 PQ: 216

27049001 27049000 55,8 cl/ 18,9 oz 28,5 cl/ 9,6 oz 500 g 350 g ø 72 mm/ 2.8 inch ø 60 mm/ 2.4 inch h 263 mm/ 10.3 inch h 216 mm/ 8.5 inch B6 PQ: 432 B6 PQ: 864

Friends Cara e 22859000 100 cl/ 33.8 oz 930 g ø 139 mm/ 5.5 inch h 244 mm/ 9.6 inch B6 PQ: 144

Also in Friends collection

p. 16

p. 47


carafes DRINKWARE karafe

Belgium caraf

London caraf

Belgium caraf 1L

Belgium caraf 0,5 L

London caraf 1L

London caraf 0,5L

23001001 100 cl/ 33.8 oz 750 g ø 97 mm/ 3.8 inch h 275 mm/ 10.8 inch B6 PQ: 216

23001000 50 cl/ 16.9 oz 500 g ø 79,4 mm/ 3.1 inch h 211 mm/ 8.3 inch B6 PQ: 504

23937000 100 cl/ 33.8 oz 750 g ø 108 mm/ 4.2 inch h 261 mm/ 10.2 inch B6 PQ: 180

23937001 50 cl/ 16.9 oz 500 g ø 87 mm/ 3.4 inch h 211 mm/ 8.3 inch B6 PQ: 384

Frak

Frak 1L

Frak 0,5L

Frakelj

Frakelj

20104006 105 cl/ 35.5 oz 720 g ø 128,5 mm/ 50.6 inch h 270 mm/ 10.6 inch B6 PQ: 144

20104005 53 cl/ 17.9 oz 500 g ø 104,7 mm/ 41,2 inch h 220 mm/ 8.7 inch B6 PQ: 264

20104004 5 cl/ 1.7 oz 80 g ø 46 mm/ 1.8 inch h 116 mm/ 4.6 inch B36 PQ: 2592

20104009 3 cl/ 1.0 oz 50 g ø 38 mm/ 1.5 inch h 98 mm/ 3.8 inch B36 PQ: 3888

45


44


jugs DRINKWARE vrči

47

10744150 170 cl/ 57.5 oz 1759 g ø 128,3 mm/ 5.0 inch h 241 mm/ 9.5 inch B1 PQ: 160 B6 PQ: 144

10744100 120,4 cl/ 40.7 oz 1237 g ø 126 mm/4.9 inch h 209 mm/ 7.9 inch C1/6 PQ: 180 B6 PQ: 144

10744804 110 cl/ 37.1 oz 1310 g ø 126 mm/4.9 inch h 209 mm/ 7.9 inch C1/6 PQ: 180 B6 PQ: 144

NEW

Bricks jug 1 L

NEW

Friends jug 1 L

NEW

Friends jug 1,5 L

NEW

NEW

Friends

Steps jug 1 L

Honeycomb jug 1 L

Karo jug 1 L

Lines jug 1 L

10744800 110 cl/ 37.1 oz 1390 g ø 126 mm/4.9 inch h 209 mm/ 7.9 inch C1/6 PQ: 180 B6 PQ: 144

10744802 110 cl/ 37.1 oz 1300 g ø 125,6 mm/4.9 inch h 209 mm/ 7.9 inch C1/6 PQ: 180 B6 PQ: 144

10744803 110 cl/ 37.1 oz 1300 g ø 126 mm/4.9 inch h 209 mm/ 7.9 inch C1/6 PQ: 180 B6 PQ: 144

10744801 120 cl/ 40.6 oz 1336 g ø 126 mm/4.9 inch h 209 mm/ 7.9 inch C1/6 PQ: 180 B6 PQ: 144

Also in Friends collection

p. 16

p. 44


48

Max

Max JUG 1,5L

Max JUG 1L

10729150 160 cl/ 54.1 oz 1702 g ø 131,4 mm/ 5.1 inch h 230 mm/ 9 inch C1 PQ: 160 B1 PQ: 160 B6 PQ: 144

10729100 120 cl/ 40.6 oz 1315 g ø 120 mm/ 4.7 inch h 215 mm/ 8.4 inch B1 PQ: 168 C1 PQ: 168 B6 PQ: 192

Also in Max collection

p. 29

p. 60

Ben

Ben 1L

Ben 0,5L

Ben 0,3L

22697000 113 cl/ 38.2 oz 900 g ø 123 mm/ 4.8 inch h 192 mm/ 7.6 inch B6 PQ: 210

22697001 57 cl/ 19.3 oz 500 g ø 98 mm/ 3.8 inch h 152 mm/ 6 inch B6 PQ: 396

22697002 36 cl/ 12.1 oz 300 g ø 83,4 mm/ 3.3 inch h 130 mm/ 5.1 inch B6 PQ: 672


jugs DRINKWARE vrči

49

NEW

NEW

Impilabile

Impilabile JUG knit

Impilabile JUG ice

11937000 125 cl/ 42.3oz 1270 g ø 120 mm/ 4.7 inch h 230 mm/ 9 inch C1 PQ: 180 B1 PQ: 180 B6 PQ: 192

11938000 125 cl/ 42.3oz 1290 g ø 120 mm/ 4.7 inch h 230 mm/ 9 inch C1 PQ: 180 B1 PQ: 180 B6 PQ: 192

11937020 127,5 cl/ 43.1oz 1370 g ø 120 mm/ 4.7 inch h 230 mm/ 9 inch C1 PQ: 180 B1 PQ: 180 B6 PQ: 192

11937070 123,5 cl/ 41.8oz 1435 g ø 120 mm/ 4.7 inch h 230 mm/ 9 inch C1 PQ: 180 B1 PQ: 180 B6 PQ: 192

NEW

Impilabile JUG optic

NEW

Impilabile JUG

Impilabile JUG karo

Impilabile JUG honeycomb

11937090 130 cl/ 43.9oz 1290 g ø 120 mm/ 4.7 inch h 230 mm/ 9 inch C1 PQ: 180 B1 PQ: 180 B6 PQ: 192

11937080 125 cl/ 42.2oz 1310 g ø 120 mm/ 4.7 inch h 230 mm/ 9 inch C1 PQ: 180 B1 PQ: 180 B6 PQ: 192

Also in Impilabile collection

p. 34

p. 62


50

Mocca

Mocca Latte Macchiatto Mocca Cappucino

Mocca Espresso

11181000

11182000

11184000

27 cl/ 9.1 oz 325 g ø 74 mm/ 2.9 inch h 118 mm/ 4.6 inch B6 PQ: 768 C6 PQ: 768 C2+2 PQ: 180 set

30 cl/ 10.1 oz 270 g ø 103 mm/ 4 inch h 70 mm/ 2.7 inch B6 PQ: 792 C2+2 PQ: 144 set

7,5 cl/ 2.5 oz 120 g ø 52 mm/ 2 inch h 72 mm/ 2m8 inch B6 PQ: 3024

Mocca Saucer

Mocca Espresso Saucer

11180000

11183000

260 g ø 152 mm/ 6 inch h 20 mm/ 0.8 inch B6 PQ: 3150

145 g ø 117 mm/ 4.6 inch h 19 mm/ 0.7 inch B6 PQ: 3150


hot drinks DRINKWARE topli napitki

51

NEW

Barchetta

Barchetta

Barchetta espresso cup

Barchetta bricks espresso cup

Barchetta ice espresso cup

Barchetta honeycomb espresso cup

11223000 22 cl/ 7.4 oz 235 g ø 76 mm/ 3 inch h 95 mm/ 3.7 inch B6 PQ: 1140 B24 PQ: 768

11223020 8 cl/ 2.7 oz 100 g ø 62 mm/ 2.4 inch h 58 mm/ 2.3 inch B6 PQ: 2688 B12 PQ: 2880

11223021 7,8 cl/ 2.6 oz 105 g ø 62 mm/ 2.4 inch h 58 mm/ 2.3 inch B6 PQ: 2688 B12 PQ: 2880

11223027 7,2 cl/ 2.4 oz 120 g ø 62 mm/ 2.4 inch h 58 mm/ 2.3 inch B6 PQ: 2688 B12 PQ: 2880

11223026 7,5 cl/ 2.6 oz 100 g ø 62 mm/ 2.4 inch h 58 mm/ 2.3 inch B6 PQ: 2688 B12 PQ: 2880

Mocca Espresso Saucer

Barchetta set

Barchetta espresso set

11222000

11183000

11223010

11223030

160 g 140 x 120 mm/ 5.5 x 4.7 inch h 22 mm/ 0.9 inch B6 PQ: 2016

145 g ø 117 mm/ 4.6 inch h 19 mm/ 0.7 inch B6 PQ: 3240

C2+2 PQ: 288 set B6 +6 PQ: 108 set

C2 +2 PQ: 540 set B6 +6 PQ: 300 set

Barchetta saucer


52

Angelo

Julia

Angelo

Julia

11290010 33 cl/ 11.2 oz 345 g ø 80 mm/ 3.1inch h 111 mm/ 4.4 inch C6/8 PQ: 864 B24 PQ: 576 B6 PQ: 864

11284000 17 cl/ 5.7 oz 200 g ø 70 mm/ 2.7 inch h 96 mm/ 3.7 inch B6 PQ: 1500 C6/8 PQ: 1680

Barchetta saucer 1222000 150 g 140 x 120 mm/ 5.5 x 4.7 inch h 22 mm/ 0.9 inch B6 PQ: 2016

Monaco

Cezar

Chicago

Monaco

Cezar

Mocca Saucer

Chicago

11306000 37 cl/ 12.5 oz 312 g ø 86 mm/ 3.4 inch h 98 mm/ 3.8 inch B6 PQ: 960 B24 PQ: 576

11310000 36 cl/ 12.5 oz 400 g ø 92 mm/ 3.4 inch h 101 mm/ 3.8 inch B6 PQ: 960 B24 PQ: 576

11180000 260 g ø 152 mm/ 6 inch h 20 mm/ 0.8 inch B6 PQ: 3150

11307000 41 cl/ 13.8 oz 349 g ø 88,4 mm/ 3,5 inch h 107 mm/ 4,2 inch


hot drinks DRINKWARE topli napitki

Liberty

Liberty XL

Liberty L

Mocca saucer

11207000

11208000

11180000

42 cl/ 14.2 oz 385 g ø 90 mm/ 3.5 inch h 115 mm/ 4.5 inch B6 PQ: 588 B24 PQ: 480

27,5 cl/ 9.3 oz 275 g ø 80 mm/ 3.1 inch h 100 mm/ 3.9 inch B6 PQ: 1140 B24 PQ: 768 A1/ 18 PQ: 432

260g ø 152 mm/ 6 inch h 20 mm/ 0.8 inch

53


54

Geo

Geo big

Geo small

Geo saucer

Geo big set

Geo small set

14065190 33 cl/ 11.1 oz 415 g ø 74 mm/ 2.9 inch h 158 mm/ 6.2 inch B6 PQ: 756 C2 PQ: 480 C24 PQ: 768

14065180 26,5 cl/ 8.9 oz 340 g ø 79 mm/ 3.1 inch h 101 mm/ 4.0 inch B6 PQ: 864 C2 PQ: 672 C24 PQ: 768

14065200 227 g 140 x 140 mm/ 5.5 x 5.5 inch h 23 mm/ 0.9 inch B6 PQ: 2730

14065390 C2+2 PQ: 864

14065380 C2+2 PQ: 864

Also in Geo collection

p. 28


hot drinks DRINKWARE topli napitki

Dalia

Dalia Seherezada

Boston

Dalia grog

Dalia Seherezada grog

11901000 26,5 cl/ 8.8 oz 387 g ø 78 mm/ 3 inch h 150 mm/ 5.9 inch A2/6 PQ: 540 B12 PQ: 504 B24 PQ: 576 B36 PQ: 648 B6 PQ: 900

11309031 26 cl/ 8.8 oz 405 g ø 76 mm/ 3 inch h 172 mm/ 6.8 inch A2/6 PQ: 420 B6 PQ: 756

11309032 26 cl/ 8.8 oz 390 g ø 76 mm/ 3 inch h 172 mm/ 6.8 inch A2/6 PQ: 420 B6 PQ: 756

NEW

Boston

Also in Dalia collection

p. 63

Also in Dalia Seherezada collection

p. 63

55


56

Venezia

Venezia

Venezia optic

Venezia small*

11902000 23 cl/ 7.8 oz 390 g ø 76 mm/ 3 inch h 148 mm/ 5.8 inch A2/12 PQ: 432 B6 PQ: 684 B12 PQ: 504 B24 PQ: 480 B36 PQ: 648

11906000 22 cl/ 7.4 oz 410 g ø 76 mm/ 3 inch h 148 mm/ 5.8 inch A2/12 PQ: 432 B6 PQ: 684 B12 PQ: 504 B24 PQ: 480 B36 PQ: 648

11894000 11 cl/ 3.7 oz 210 g ø 60 mm/ 2.3 inch h 110 mm/ 4.3 inch B12 PQ: 1152 B6 PQ: 1044

* available per order


bowls TABLEWARE ACCESSORIES sklede

NEW

Puzzle

Puzzle

Puzzle mini

11316000 36 cl/ 12.2 oz 425 g 126 x 126 mm/ 5.0 x 5.0 inch h 51 mm/ 2.0 inch C2/12 PQ: 960 B6 PQ: 912

11316100 9,5 cl/ 12.2 oz 110 g 81 x 81mm/ 5.0 x 5.0 inch h 33 mm/ 2.0 inch B6 PQ: 2520 C36 PQ: 2592

57


58

Stephanie

Stephanie 130

Stephanie 210

Stephanie 280

11314010 41 cl/ 13.9 oz 310 g 110 x 110 mm/ 4.3 x 4.3 inch h 93 mm/ 3.7 inch B6 PQ: 660 C2+2 PQ: 154 set C4 PQ: 660

11314030 135 cl/ 45.6 oz 730 g 176 x 176 mm/ 6.9 x 6.9 inch h 110 mm/ 4.4 inch B3 PQ: 360 C2 PQ: 288

11314040 260 cl/ 88 oz 1490 g 235 x 235 mm/ 9.2 x 9.2 inch h 120 mm/ 4.7 inch B2 PQ: 180 C1 PQ: 96

Also in Stephanie collection

p. 20


bowls TABLEWARE ACCESSORIES sklede

Stephanie stripes*

Stephanie 130 stripes*

Stephanie 210 stripes*

Stephanie 280 stripes*

11314013 39,7 cl/ 13.4 oz 343 g 110 x 110 mm/ 4.3 x 4.3 inch h 93 mm/ 3.7 inch B6 PQ: 660 C2+2 PQ: 154 set

11314033 132 cl/ 44.6 oz 756 g 176 x 176 mm/ 6.9 x 6.9 inch h 110 mm/ 4.4 inch B3 PQ: 360 C2 PQ: 288

11314043 258 cl/ 87.2 oz 1500 g 235 x 235 mm/ 9.2 x 9.2 inch h 120 mm/ 4.7 inch B2 PQ: 180 C1 PQ: 96

Also in Stephanie stripes collection

p. 21

Elega*

Sunrise

Sunrise

Sunrise set Happy kids

Elega*

11275000 69 cl/ 23.3 oz 400 g ø 144 mm/ 5.7 inch h 81 mm/ 3.2 inch B6 PQ: 432

11275510

11288000

A1+1 PQ: 216 set

20 cl/ 6.8 oz 275 g 148 x 66 mm/ 5.8 x 2.6 inch h 91 mm/ 3.6 inch B1/24 PQ: 720 B6 PQ: 990

* available per order

59


60

Max

Max ice cup low

Max ice cup high

10729090 27,5 cl/ 9.3 oz 295 g ø 93 mm/ 3.6 inch h 120 mm/ 4.7 inch A2/8 PQ: 432 B6 PQ: 672

10729080 32 cl/ 10.8 oz 425 g ø 81,5 mm/ 3.2 inch h 165 mm/ 6.5 inch A2/8 PQ: 432 B6 PQ: 576

Also in Max collection

p. 29

p. 48

* available per order


desert bowls TABLEWARE ACCESSORIES sadne kupe

Hip

Rock

Hip

Hip spiral*

Rock

14054100 44 cl/ 14.9 oz 320 g ø 103 mm/ 3.9 inch h 108 mm/ 4.3 inch A2/6 PQ: 432 B6 PQ: 648

14054101 44 cl/ 14.8 oz 325 g ø 103 mm/ 3.9 inch h 108 mm/ 4.3 inch A2/6 PQ: 432 B6 PQ: 648

10813070 35,8 cl/ 11.8 oz 400 g ø 108 mm/ 4.3 inch h 114 mm/ 4.5 inch A2/8 PQ: 384 B6 PQ: 480

Stephanie

Stephanie

Stephanie stripes*

10688060 32,2 cl/ 10.9 oz 400 g ø 98 mm/ 3.8 inch h 128 mm/ 5 inch A2/12 PQ: 576 B6 PQ: 768

10688063 30,5 cl/ 10.3 oz 419 g ø 98 mm/ 3.8 inch h 128,8 mm/ 5 inch A2/12 PQ: 576 B6 PQ: 768 * available per order

Also in Stephanie collection

p. 58

p. 20

Also in Stephanie stripes collection*

p. 59

p. 21

61


62

Classico

Impilabile*

Mars*

Classico

Mars*

Mars high*

Impilabile ICE CUP*

10739000 28 cl/ 9.5 oz 306 g ø 122 mm/ 5 inch h 135 mm/ 5.3 inch A2/8 PQ: 192 A3/4 PQ: 216 B6 PQ: 378

10794000 35 cl/ 11.8 oz 370 g ø 142 mm/ 5.6 inch h 123 mm/ 4.8 inch B6 PQ: 288

10793000 29 cl/ 9.8 oz 400 g ø 100 mm/ 3.9 inch h 170 mm/ 6.7 inch B6 PQ: 432

10800000 41 cl/ 13.6 oz 380 g ø 130 mm/ 5.1 inch h 128 mm/ 5 inch A2/8 PQ: 192 B6 PQ: 336

Also in Impilabile collection

p. 34

p. 49

* available per order


desert bowls TABLEWARE ACCESSORIES sadne kupe

NEW

Dalia Seherezada NEW

Dalia

Dalia

Dalia high

Dalia Seherezada

Dalia Seherezada high

11309020 46 cl/ 15.5 oz 360 g ø 123 mm/ 4.8 inch h 116 mm/ 4.6 inch A2/6 PQ: 288 B6 PQ: 486

11309050 31,5 cl/ 10.6 oz 380 g ø 83,5 mm/ 3.3 inch h 170 mm/ 6.3 inch B6 PQ: 576 A3/12 PQ: 288

11309022 45,5 cl/ 15.4 oz 362 g ø 123 mm/ 4.8 inch h 116 mm/ 4.6 inch A2/6 PQ: 288 B6 PQ: 486

11309052 33,5 cl/ 11.3 oz 355 g ø 83,5 mm/ 3.3 inch h 170 mm/ 6.3 inch B6 PQ: 576 A3/12 PQ: 288

Also in Dalia collection

p. 55

Also in Dalia Seherezada collection

p. 55

63


64

Stephanie unsquare

Stephanie salt & pepper

Stephanie jar

27047000 13 cl/ 4.4 oz 130 g ø 57 mm/ 2.2 inch h 107 mm/ 4.2 inch B36 PQ: 1728

27048000 21,2 cl/ 7.1 oz 250 g ø 78 mm/ 3.1inch h 89mm/ 3.5 inch B6 PQ: 1080

Stephanie oil & vinegar

Stephanie oil & vinegar

27046000 70 cl/ 23.7 oz 615 g ø 88 mm/ 3.5 inch h 340 mm/ 13.3 inch B6 PQ: 288

27045000 35 cl/ 11.8 oz 400 g ø 71 mm/ 2.8 inch h 278 mm/ 10.9 inch B6 PQ: 432


Giftware HOME & KITCHEN darilni program

NEW

NEW

NEW

Happy

Happy

Happy

Happy ROSIE

Happy CARMEN

Happy MAX

27046000 70 cl/ 23.7 oz 615 g ø 88 mm/ 3.5 inch h 340 mm/ 13.3 inch B6 PQ: 288

27045000 35 cl/ 11.8 oz 400 g ø 71 mm/ 2.8 inch h 278 mm/ 10.9 inch B6 PQ: 432

10744040 36 cl/ 12.2 oz 350 g ø 80 mm/ 3.1 inch h 139 mm/ 5.4 inch

10744030 30 cl/ 10.1 oz 300 g ø 88 mm/ 3.5 inch h 98 mm/ 3.8 inch

10681000 6 cl/ 2oz 125 g ø 52 mm/ 2 inch h 89 mm/ 3.5 inch

65


66

HOME & KITCHEN

Rondo*

Giftware Vases darilni program vaze

Conic*

Rondo vase* 11249000 160 cl/ 54.1 oz 1600 g ø 130 mm/ 5.1 inch h 211 mm/ 8.3 inch C1 PQ: 160 B1 PQ: 160 B6 PQ: 192

Qube*

Rondo box*

Conic 17*

Qube*

Rondo box*

11230000 87 cl/ 29.4 oz 785 g ø 125 mm/ 4.9 inch h 170 mm/ 6.7 inch B6 PQ: 324

11243000 183,5 cl/ 62 oz 1710 g ø 150 mm/ 5.9 inch h 145 mm/ 5.7 inch B1 PQ: 210

11273000 92 cl/ 31.1 oz 815 g ø 119 mm/ 4.6 inch h 131 mm/ 5.1 inch C1 PQ: 324 B4 PQ: 288

Also in Rondo collection

p. 22

p. 67

p. 69

* available per order


Candleholders Giftware HOME & KITCHEN svečniki darilni program

Digit*

Carmen

Trixy*

Carmen

Carmen small

11770000 340 g ø 82 mm/ 3.2 inch h 52 mm/ 2.0 inch B6 PQ: 1560

11305000 505 g ø 90 mm/ 3.6 inch h 80 mm/ 3.1 inch B6 PQ: 1152

11305010 250 g ø 67 mm/ 2.6 inch h 60 mm/ 2.4 inch B6 PQ: 2520

Rondo*

Flora

Roseta

Rondo*

Flora WATER

Roseta WATER

10757033 21,7 cl/ 7.3 oz 275 g ø 85 mm/ 3.3 inch h 80 mm/ 3.1 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 1254

10757032 21.7 cl/ 7.3 oz 275 g ø 85 mm/ 3.3 inch h 80 mm/ 3.1 inch A3/12 PQ: 648 B6 PQ: 1254

11258000 142 g ø 66 mm/ 2.6 inch h 35 mm/ 1.4 inch C4 PQ: 2880 B6 PQ: 3480

Also in Rondo collection

p. 22

p. 66

p. 69

NEW

Trixy*

11272000 220 g 120 x 52 mm/ 4.7 x 2 inch h 30 mm/ 1.2 inch B6 PQ: 2688

NEW

Digit*

67


68

HOME & KITCHEN Giftware Candleholders darilni program svečniki

Depot*

Narvik*

Freedom*

Narvik 17*

Freedom 11*

Depot 12*

Depot 8*

11199000 163 cl/ 55.1 oz 1305 g ø 140 mm/ 5.5 inch h 170 mm/ 6.7 inch B1 PQ: 240 B6 PQ: 216

11211000 600 g ø 115 mm/ 4.5 inch h 130 mm/5.1inch B6 PQ: 378

11261000 800g ø 130 mm/ 5.1 inch h 120 mm/ 4.7 inch B6 PQ: 384

11260000 220 g ø 86 mm/ 3.4 inch h 80 mm/ 3.1 inch B6 PQ: 1254

* available per order


Ashtray Giftware HOME & KITCHEN pepelniki darilni program

Standard

Trio*

Ashtray standard 14cm

Ashtray standard 10cm

Trio big*

Trio small*

10934020 580 g ø 145 mm/ 5.7 inch h 40 mm/ 1.6 inch B12 PQ: 864

10934010 270 g ø 107 mm/ 4.2 inch h 35 mm/ 1.4 inch B12 PQ: 1344

10937020 600 g ø 130 mm/ 5.1 inch h 32 mm/ 1.2 inch B6 PQ: 1092

10937010 210 g ø 92 mm/ 3.6 inch h 22 mm/ 0.9 inch B6 PQ: 1290

Rondo* Also in Rondo collection

p. 22

p. 66

p. 67

Rondo ashtray 11* 10942000 300 g 113 x 95 mm/ 4.4 x 3.7 inch h 37 mm/ 1.5 inch B12 PQ: 1620

* available per order

69


70

ITEMS AVAILABLE PER ORDER* Tumblers | kozarci

Friend art. 10732000 300 ml ø 89 mm h 108 mm

Pacific LD art. 14015040 350 ml ø 76 mm h 139 mm

Friend art. 10733000 300 ml ø 89 mm h 108 mm

Pacific WA art. 14015030 240 ml ø 83 mm h 88 mm

Conic SLD art. 14028000 420 ml ø 80 mm h 150 mm

Soho LD art. 10768040 330 ml ø 72 mm h 145 mm

Conic LD art. 14031000 380 ml ø 78 mm h 139 mm

Soho WH art. 10768030 320 ml ø 85 mm h 85 mm

Friend art. 10734000 300 ml ø 89 mm h 108 mm

Berny LD art. 10704040 250 ml 65 mm h 140 mm

Friends LD art. 10781000 320 ml ø 80 mm h 132 mm

Dolomite LD art. 10744043 350 ml ø 80 mm h 139 mm

Conic WH art. 14033000 320 ml ø 88 mm h 98 mm

Raindrop SLD art. 10737050 520 ml ø 89 mm h 162 mm

Disco WH art. 10736030 260 ml ø 78 mm h 90 mm

Berny WA art. 10704030 240 ml 72 mm h 92 mm

Disco campari art. 10736050 260 ml ø 60 mm h 150 mm

Raindrop LD art. 10737040 340 ml ø 83 mm h 134 mm

Berny VI art. 10704020 185 ml ø 68 mm h 82 mm

Medici WA art. 10694030 200 ml 78 mm h 88 mm

Goldstar 0,5L art. 14043050 655 ml ø 85,4 mm h 168,5 mm

Goldstar 0,3L art. 14043030 435 ml ø 75 mm h 148 mm

Raindrop WH art. 10737030 330 ml ø 87 mm h 107 mm

Cario LD art. 10822000 360 ml ø 78 mm h 146 mm

Claudia LD art. 10052040 400 ml ø 72 mm h 147 mm

Claudia WH art. 10052030 290 ml ø 77 mm h 95 mm

Claudia VI art. 10052020 240 ml ø 72 mm h 85 mm


Tumblers kozarci

Disco spirit art. 10736010 40 ml ø 40 mm h 65 mm

Fresh LD art. 10795042 355 ml ø 75 mm h 135 mm

Spirit art. 10727000 50 ml ø 48 mm h 57 mm

Spirit art. 10685000 30 ml ø 44 mm h 67 mm

Fresh WA art. 10795030 265 ml ø 78 mm h 87 mm

Oliver art. 10731010 300 ml ø 68 mm h 148,5 mm

Units LD art. 10780000 270 ml ø 92 mm h 80 mm

ITEMS AVAILABLE PER ORDER*

Juice art. 10783000 245 ml ø 80 mm h 122 mm

Samantha LD art. 10692040 290 ml ø 65,5 mm h 139 mm

Lucy 20 art. 14042020 300 ml ø 65 mm h 166 mm

Samantha WA art. 10692030 270 ml ø 76 mm h 92 mm

Lucy 10 art. 14042010 290 ml ø 64 mm h 161 mm

Samantha VI art. 10692020 180 ml ø 68 mm h 78 mm

Country fruits LD art. 10762040 320 ml ø 80 mm h 139 mm

Country fruits WA art. 10762030 250 ml ø 86 mm h 90 mm

Country fruits VI art. 10762020 170 ml ø 74 mm h 81 mm

Country leaves LD art. 10763040 320 ml ø 80 mm h 139 mm

Country leaves WA art. 10763030 250 ml ø 68,6 mm h 90 mm

Country leaves VI art. 10763020 170 ml ø 74 mm h 81 mm

Be Free LD

Be Free WA

art. 101237000 356 ml ø 86 mm h 140 mm

art. 11236000 252 ml ø 86 mm h 84 mm

Tania LD art. 10030040 310 ml ø 62 mm h 148 mm

Tania WA art. 10030030 250 ml 72 mm h 88 mm

Tania VI art. 10030020 200 ml 69 mm h 79 mm

Mateja LD art. 10700040 230 ml ø 63 mm h 127 mm

Mateja WA art. 10700030 280 ml ø 75 mm h 92 mm

Mateja VI art. 10700020 220 ml ø 72 mm h 82 mm

Pisa Wave WA art. 10818020 174 ml ø 65 mm h 90 mm

Pisa art. 10782000 270 ml ø 74 mm h 146 mm

71


72

ITEMS AVAILABLE PER ORDER* Tumblers | kozarci

Tina art.10027000 330 ml ø 62,5 mm h 157 mm

Tina 31 optic art. 14022000 290 ml ø 62 mm h 141 mm

Impilabile SLD optic art. 10803050 450ml ø 87 mm h 145 mm

Tina art. 10054000 300 ml ø 62 mm h 145 mm

Tina 32 optic art. 14023000 310 ml ø 60 mm h 166 mm

Impilabile LD optic art. 10809040 375 ml ø 82 mm h 140 mm

Tina art. 10058000 290 ml ø 60 mm h 161 mm

Omega 0,3L art. 14041060 370 ml ø 70 mm h 163 mm

Impilabile WATER optic art. 10803030 360 ml ø 96 mm h 90,5 mm

Tina art. 10059000 250 ml ø 61,5 mm h 126 mm

Omega 0,2L art. 14041050 260 ml ø 63 mm h 144 mm

Tina art. 10103000 265 ml ø 59,5 mm h 149 mm

Omega WA art. 14041040 360 ml ø 85,3 mm h 99 mm

Impilabile WINE optic art. 10803020 260 ml ø 86 mm h 84 mm

Tina art. 14000000 270 ml ø 57,5 mm h 159 mm

Omega WA art. 14041030 320 ml ø 85,3 mm h 90 mm

Impilabile SLD bubble art. 10797010 460ml ø 87 mm h 145 mm

Tina art. 10728000 300 ml ø 67 mm h 140 mm

Onda LD art. 14002040 350 ml ø 71,4 mm h 150 mm

Impilabile LD bubble art. 10785043 380 ml ø 82 mm h 140 mm

Onda WA art. 14002030 340 ml ø 82 mm h 100 mm

Impilabile WATER bubble art. 10785035 370 ml ø 96 mm h 90,5 mm


Dessert bowls ITEMS AVAILABLE PER ORDER* sadne kupe |

Astoria art. 10808000 250 ml ø 105 mm h 97 mm

Capri art. 10699000 ø 101 mm h 102 mm

Trio art. 10709000 ø 124 mm h 102 mm

Rimini art. 10702000 135 mm h 142 mm

Prisma art. 10703000 119 mm h 151 mm

MAXI Ice Co ee art. 10807000 375 ml ø 85 mm h 180 mm

Bowls ITEMS AVAILABLE PER ORDER* sklede |

Ultra art. 11114070 ø 260 mm h 83 mm

Breakfast bowl art. 11235000 405 ml ø 114 mm h 76 mm

Ultra art. 11114040 ø 200 mm h 67 mm

Impilabile bowl 20 art. 11265000 168 cl ø 200 mm h 89 mm

Impilabile bowl 17 art. 11247000 107 cl ø 170 mm h 72 mm

Ultra art. 11114030 ø 150 mm h 50 mm

Ultra art. 11114020 ø 130 mm h 48 mm

Impilabile bowl 13 art. 11257000 44 cl ø 135 mm h 50 mm

Pots ITEMS AVAILABLE PER ORDER* skodelice |

art. 11201000 200 ml ø 85 mm h 69 mm

Grog art. 11942000 230 ml ø 76 mm h 148 mm

Florida art. 11285000 225 ml ø 72 mm h 97 mm

Liberty M art. 11210000 230 ml ø 84 mm h 68 mm

73

Elega art. 11288000 200 ml 148 x 66 mm h 91 mm


74

ITEMS AVAILABLE PER ORDER* Candleholder | svečniki

Elegance art. 3732000 ø 52 mm h 164 mm

Narvik 11 art. 11212000 ø 104 mm h 115 mm

Orbit art. 11216000 ø 115 mm h 32 mm

Mondo 17 art. 11241000 ø 137 mm h 173 mm

Elegance art. 3731000 ø 52 mm h 127 mm

Like 12 art. 11254000 ø 114 mm h 65 mm

Orbit art. 11217000 ø 140 mm h 26 mm

Mondo 9 art. 11242000 ø 86 mm h 95 mm

Light art. 3735000 ø 50 mm h 220 mm

Light art. 3734000 ø 50 mm h 170 mm

Like 14 art. 11255000 ø 144 mm h 81 mm

Alfa art. 11232000 ø 70 mm h 143 mm

art. 11126000 ø 94 mm h 32 mm

art. 11171000 ø 68 mm h 51 mm

Mondo art. 11252000 ø 140 mm h 173 mm

Mini art. 11789000 ø 80 mm h 65 mm

Alfa art. 11233000 ø 70 mm h 70 mm

Capri art. 11130000 ø 96 mm h 87 mm

Mickey art. 11198000 106x90 mm h 37 mm

Mondo optic art. 11253000 ø 140 mm h 173 mm

Vito art. 11189000 ø 120 mm h 105 mm

Alto Tulip art. 11234000 art. 11256000 ø 77 mm ø 92 mm h 225 mm h 71 mm

Lucia art. 11211000 ø 72 mm h 72 mm

Take it art. 11193000 ø 100 mm h 36 mm

Clip art. 11263000 131x131 mm h 170 mm

Twin art. 11214000 ø 48 mm h 34 mm

Phillip art. 11278000 ø 106 mm h 54 mm

Sven art. 1122900 ø 90 mm h 115 mm


Vases ITEMS AVAILABLE PER ORDER* vaze |

Parsley art. 3674001 ø 72 mm h 140 mm

Parsley art. 3674000 ø 90 mm h 190 mm

Cylindric art. 3630000 ø 78 mm h 270 mm

Cosmos art. 3072000 ø 48 mm h 280 mm

Conic art. 11204000 ø 110 mm h 210 mm

Phoenix art. 2157000 ø 120 mm h 183 mm

Margherita art. 3542000 ø 85,3 mm h 138 mm

Ashtrays ITEMS AVAILABLE PER ORDER* pepelniki |

Quadro art. 10940000 87x87 mm h 47 mm

Vip art. 10938000 ø 100 mm h 40 mm

art. 10936000 ø 92 mm h 22 mm

Miscelaneus ITEMS AVAILABLE PER ORDER* razno |

Be Free egg cup art. 11238000 ø 119 mm h 21 mm

Solitaire art. 11127000 ø 238 mm h 25 mm

Egg holder COLUMBUS art. 11194000 ø 64 mm h 12,5 mm

Solitaire Blume art. 11128000 ø 225 mm h 21 mm

Underplate Hilton art. 11123000 ø 125 mm h 13 mm

Marmelade dish art. 11167000 99x80,5 mm h 86 mm

75


76

REFERENCE ITEMS Exclusivity

Sobieski LD art. 10828030 280 ml ø 75 mm h 145 mm

Johnnie Walker art. 10823000 325 ml 80x80 mm h 95 mm

Bubble art. 10777030 265 ml ø 79 mm h 118 mm

Sobieski WA art. 10828020 230 ml ø 85 mm h 90 mm

Max stackable art. 17029120 308 ml ø 75 mm h 146 mm

Stamper art. 10832000 28 ml ø 38 mm h 100 mm

Sobieski spirit art. 10828010 40 ml ø 44 mm h 80 mm

Stock LD art. 10839030 350 ml ø 77 mm h 145 mm

Pfalzbecher art. 14063000 300 ml ø 78 mm h 99 mm

Picher art. 10834000 54 ml 56x44 mm h 64 mm

Stock WA art. 10839020 250 ml ø 83 mm h 88,7 mm

Stock spirit art. 10839000 53 ml ø 47 mm h 64 mm

Kapuziner art. 14060050 500 ml ø 85,8 mm h 240 mm

Wyborowa art. 10837000 45 ml ø 44 mm h 76 mm

Mountain art. 10836000 90 ml ø 53 mm h 93 mm

Spirit art. 10690000 29 ml ø 44 mm h 90,5 mm

Wave art. 10784000 280 ml ø 65 mm h 160 mm


Exclusivity REFERENCE ITEMS

Krouvi art. 11934000 640 ml ø 100 mm h 116 mm

Flick Flack art. 11239000 ø 68 mm h 75 mm

Laško 0,5L art. 11951050 670 ml ø 96 mm h 156 mm

Space art. 11302000 ø 118 mm h 58 mm

Glackoch art. 10935000 121x159 mm h 33 mm

Systema art. 11220000 60x60 mm h 60 mm

Welle art. 10939000 ø 110 mm h 49 mm

Laško 0,3L art. 11951030 400 ml ø 85 mm h 137 mm

Tampere art. 11231000 ø 93 mm h 58 mm

Stapelacher art. 10944000 100x100 mm h 30 mm

Ottakringer 0,5L art. 11952050 650 ml ø 87 mm h 189 mm

Polo art. 11188000 ø 105 mm h 130 mm

Polo art. 11192000 ø 150 mm h 170 mm

Dolphin art. 11244000 ø 135 mm h 30 mm

Ottakringer 0,3L art. 11952030 408 ml ø 80 mm h 150 mm

Freedom art. 11205000 ø 140 mm h 170 mm

Barchetta art. 10941000 90x140 mm h 35 mm

78


78

CONVERSION FACTORS

pretvorbeni faktorji

volume | prostornina Cubic inches to cubic centimetres | Kubični palci v kubične centimetre

16.39

Cubic centimetres to cubic inches | Kubični centimetri v kubične palce

0.06

Cubic feet to cubic metres | Kubični čevlji v kubične metre

0.03

Cubic metres to cubic feet | Kubični metri v kubične čevlje

36.32

Cubic yards to cubic metres | Kubični jardi v kubične metre

0.76

Cubic metres to cubic yards | Kubični metri v kubične jarde

1.31

Cubic inches to Iitres | Kubični palci v litre

0.02

Litres to cubic inches | Litri v kubične palce

61.03

Gallons to Iitres | Galone v litre

4.55

Litres to gallons | Litri v galone

0.22

U.S. gallons to Iitres | Ameriške galone v litre

3.79

Litres to U.S. gallons | Litri v ameriške galone

0.26

Fluid ounces to millilitres | Tekoče unče v mililitre Millilitres to fluid ounces | Mililitri v tekoče unče

30.77 0.33

lenght | dolžina Inches to centimetres | Palci v centimetre

2.54

Centimetres to inches | Centimetri v palce

0.39

Inches to milimetres | Palci v milimetre

25.40

Milimetres to inches | Milimetri v palce

0.04

area | površina Square inches to square centimetres | Kvadratni palci v kvadratne centimetre

64.51

Square centimetres to square inches | Kvadratni centimetri v kvadratne palce

0.15

weight | teža Ounces to grams | Unče v grame

28.35

Grams to ounces | Grami v unče

0.04

Pounds to kilograms | Funti v kilograme

0.45

Kilograms to pounds | Kilograme v funte

2.21


STEKLARNA HRASTNIK d.o.o.

Produkcija: Steklarna Hrastnik d.o.o. | Tableware Collection 2018 | februar 2018| oblikovanje: Alenka Leskovšek | Fotografije: Lovro Rozina, Branko Klančar | Tisk: Grafex d.o.o. | Naklada: 100 kosov

Cesta 1. maja 14 1430 Hrastnik, Slovenija www.hrastnik1860.com info@hrastnik1860.com T: +386 3 56 54 600

Tableware collection 2018  
Tableware collection 2018  
Advertisement